ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ :ศป.บส.ชน. : NBNCM OC

เปิดเหมือนปกติ

จิตอาสาบริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนเชิงรุก*****************************เมื่อ 24 ธ.ค.64 เวลา 0830 ศป.บส.ชน. ...
24/12/2021

จิตอาสาบริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนเชิงรุก
*****************************
เมื่อ 24 ธ.ค.64 เวลา 0830 ศป.บส.ชน. โดย ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ ต.ปิงโค้ง และ สาธารณสุขในพื้นที่ อ.เชียงดาว อำนวยความสะดวกในบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เชิงรุก ให้กับราษฎรของ บ.ห้วยลึก พร้อมด้วยหมู่บ้านใกล้เคียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

จิตอาสาบริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนเชิงรุก
*****************************
เมื่อ 24 ธ.ค.64 เวลา 0830 ศป.บส.ชน. โดย ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการ ต.ปิงโค้ง และ สาธารณสุขในพื้นที่ อ.เชียงดาว อำนวยความสะดวกในบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เชิงรุก ให้กับราษฎรของ บ.ห้วยลึก พร้อมด้วยหมู่บ้านใกล้เคียง ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

23/12/2021
ศป.บส.ชน. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ ในพื้นที่ อ.ฝาง และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อยกระ...
15/12/2021

ศป.บส.ชน. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ ในพื้นที่ อ.ฝาง และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อยกระดับการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
*******************************************
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64 เวลา 1300 พลโท บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (มทน.3/ ผบ.ศป.บส.ชน.) นำกำลังร่วมกับ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3,กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด. กองบังคับการสกัดกั้นและลำเลียง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ยาเสพติด ที่อาจซุกซ่อนกับพัสดุภัณฑ์ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ตามนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งเป็นการยกระดับและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ การเพิ่มความเข้มงวดสถานประกอบการโลจิสติกส์ ป้องกันมิให้
มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์ เนื่องจากพบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดนั้นมีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ สำหรับปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ จำนวน 25 แห่ง ประกอบด้วย อ.ฝาง จำนวน 18 แห่ง และ อ.ไชยปราการ จำนวน 8 แห่ง โดยการตรวจสถานประกอบการโลจิกติกส์ในครั้งนี้สร้างความรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสกัดกั้นยาเสพติดหากตรวจพบสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติครบถ้วนให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ออกหนังสือเตือน ในสถานประกอบการ และการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักถึงการจริงจังของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่ลงพื้นที่ไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ร่วมมอบรถยนต์อเนกประสงค์ สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข**********************************************************  เมื่อวันท...
08/12/2021

ร่วมมอบรถยนต์อเนกประสงค์ สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข
**********************************************************
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 1000 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบหมายให้ พลตรี จรัส ปัญญาดี รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์อเนกประสงค์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ร่วมกับ บริษัท ไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

07/12/2021
เมื่อ 5 พ.ย. 64 ศป.บส.ชน. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ มทบ.33 เทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ปรั...
06/12/2021

เมื่อ 5 พ.ย. 64 ศป.บส.ชน. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ มทบ.33 เทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา พัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำการพัฒนาบริเวณคลองแม่ข่า อ.เมือง จว.ช.ม. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๔ ศป.บส.ชน. ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในด้าน อ...
05/12/2021

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๔ ศป.บส.ชน. ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในด้าน อ.เชียงแสน จว.ช.ร. จึงได้จัดกำลังร่วมกับ สภ.เชียงแสน, ชตข.เชียงราย, ขกท.ศปก.ทบ., นฝด.๑, ฉก.ม.๓ กกล.ผาเมือง, ปปส.ภาค ๕, บก.ควบคุมที่ ๕ ชค.๕๑, กก.๓ บก.สกส.บช.ปส. และ ร้อย.ตชด.๓๒๗ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณ บ.ทุ่งเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.ช.ร. ต่อมาเวลา ๐๔๓๐ พบรถเก๋งโตโยต้าแคมรี่ ทะเบียน กม ๗๗๐๘ ชลบุรี ขับผ่านมาทางจุดตรวจ/จุดสกัดดังกล่าว จึงแสดงตัวขอตรวจค้น แต่รถยนต์คันดังกล่าวได้ใช้ความเร็วขับฝ่าด่านตรวจ จึงได้ทำการไล่ติดตาม ผลการปฏิบัติ ตรวจพบรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ในสวนใกล้บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๐ แม่สาย - เชียงแสน บ.เวียงแก้ว ม.๕ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.ช.ร. (ผู้ขับขี่หลบหนี) จึงได้ทำการตรวจค้น พบของกลางยาเสพติด จำนวน ๘ กระสอบ บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๓๘๔,๐๐๐ เม็ด (หีบห่อประทับตรา 999) และ ไอซ์ จำนวน ๗๔ กิโลกรัม จึงได้นำของกลางส่ง สภ.เชียงแสน จว.ช.ร. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

03/12/2021
03/12/2021
จิตอาสาทำความดี ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคและพัฒนาพื้นที่โรงเรียนก่อนการเปิดเรียน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ .....
30/11/2021

จิตอาสาทำความดี ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคและพัฒนาพื้นที่โรงเรียนก่อนการเปิดเรียน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
....................................................................
เมื่อ 300900 พ.ย. 64 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน.นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ทำการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ,พัฒนาพื้นที่และทำความสะอาดภายใน ร.ร.บ้านแม่สา อ.แม่ริม จว.ช.ม. พร้อมทั้งได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ให้กับคณะครูและเตรียมแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่จะกลับมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติ(onsite)ใน 1 ธ.ค.64 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

" มีแล้วแบ่งปัน" มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ...................................
26/11/2021

" มีแล้วแบ่งปัน" มอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ
....................................................................
เมื่อ 25 พ.ย. 64 พล.ท. บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. นำผ้าห่ม, เสื้อกันหนาว, ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม มอบให้ราษฎรผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยร่วมกับผู้นำชุมชน และ จนท.อสม. ในพื้นที่ บ.แกใหม่ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จว.พ.ย. เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนพื้นที่ตากข้าวเปลือก******************************เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัต...
19/11/2021

กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร สนับสนุนพื้นที่ตากข้าวเปลือก
******************************
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ โดยกองร้อยทหารพราน 3501 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สนับสนุนพื้นที่ว่างในหน่วย ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีพี้นที่เพียงพอ นำข้าวเปลือกมาตาก เพื่อลดความชื้นในเมล็ดข้าว ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีเกษตรกร ที่ประสบปัญหาดังกล่าว นำข้าวเปลือกไปตากบนไหล่ทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้ง ปัจจุบันมีเกษตรทยอยนำข้าวเปลือก น้ำหนัก รวมกว่า 6 ตัน เข้ามาตากในพื้นที่ ที่หน่วยจัดเตรียมไว้ให้ ณ ที่ตั้งหน่วย โรงเรียนบ้านหก ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การปฏิบัติในครั้งนี้สอดคล้องกับ นโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้ทหารเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแด...
11/11/2021

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ณ กองบังคับการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พบปะ/ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ.......................................................................
10/11/2021

พบปะ/ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
....................................................................
เมื่อ 091100 พ.ย. 64 พล.ท. บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน.พร้อมด้วย พ.อ.นพดล ยงพาณิชย์ รอง ผบ.ศป.บส.ชน. นำคณะฝ่ายอำนวยการ เข้าพบปะและประสานการปฏิบัติกับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผจว.ชร./ผอ.ศอ.ปส.จ.ชร.โดยมี พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)และนายศานิต อ่อนเปี่ยม ผอ.ส่วนกิจการโครงการพิเศษ ปปส.ภาค 5 ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมประสานการปฏิบัติร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร., ปปส.ภาค 5และศอ.ปส.จ.ชร. ณ ห้องประชุ มเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ *************************เมื่อ 060900 พ.ย. 64 พ.อ.อดุลย์ ลอยฟ้า รอง เสธ ศป.บส.ช...
06/11/2021

ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ
*************************
เมื่อ 060900 พ.ย. 64 พ.อ.อดุลย์ ลอยฟ้า รอง เสธ ศป.บส.ชน. ร่วมแถลงผลการจับกุม - ตรวจยึด คดียาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 2 คดี ของกลาง ยาบ้า 1,040,000 เม็ด ณ บก.สส.ภ. 5
คดีที่ 1 ผู้ต้องหา 1 คน เมื่อ 031618 พ.ย. 64 นายภวภวภูวนันท์ หรือเอก จันทร์ดี
อายุ 46 ปี ภูมิลำเนา ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม. สถานที่จับกุม บริเวณ ถ.โชตนา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. ยาบ้า 700,000 เม็ด
คดีที่ 2 ผู้ต้องหา 2 คน เมื่อ 041600 พ.ย. 64
1.นายอนุพงศ์ สี่หมี่ อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา ต.วาวี อ.แม่สรวย จว.ช.ร.
2. นายจตุรงค์ มัจฉาวงศ์ อายุ 23 ปีภูมิลำเนา ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ 46/3 หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จว.ช.ม. ยาบ้า 340,000 เม็ด

ร่วมแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี *************************เมื่อ 021100 พ.ย. 64 พล.ท. บุญยืน ...
02/11/2021

ร่วมแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี
*************************
เมื่อ 021100 พ.ย. 64 พล.ท. บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ ผบ.ศป.บส.ชน. มอบหมายให้ พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสธ ศป.บส.ชน. เป็นผู้แทนร่วมแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี ห้วงวันที่ 20 - 31 ต.ค. 64 สรุปผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม รวมทั้งสิ้น 9,053 ราย ผู้ต้องหา 7,606 คน คดียาเสพติดรายใหญ่ 7 คดี ของกลางยาบ้า รวม 15,496,000 เม็ด, ไอซ์ 343 กก. และ เฮโรอีน 7 กก. โดยมี พล.ต.ท. ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานฯ ณ บก.สส.ภ.5

ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ***************************************************  เมื่อ 291030 ต.ค. 64 ...
29/10/2021

ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ
***************************************************
เมื่อ 291030 ต.ค. 64 พล.ต.จรัส ปัญญาดี รอง ผบ.ศป.บส.ชน. ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการของหน่วยงานยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหา 1 รายพร้อมของกลาง ไอซ์ 235 กก. ในพี้นที่ อ.แม่ลาว จว.ช.ร. ณ ภ.5 อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธาน

ประสานการปฏิบัติ/บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ********************************************   เมื่อ 2813...
28/10/2021

ประสานการปฏิบัติ/บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
********************************************
เมื่อ 281330 ต.ค.64 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ เข้าพบปะ/ประสานการปฏิบัติกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ช.ม./ผอ.ปส.จ.ชม. โดยมีนายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภาค 5 และฝ่ายอำนวยการ ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในปี 65 ณ ห้องรับรองศาลากลาง จว.ช.ม.

ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ********************     เมื่อ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 0830 พลโท บุญยืน อินกว่าง แ...
27/10/2021

ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ
********************
เมื่อ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 0830 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมแถลงข่าว กรณีจับกุมยาเสพติด ที่ด่านตรวจห้วยไร่ ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จว.แพร่ เมื่อ 13 ต.ค.64 จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ,ยาบ้าประมาณ 5,000,000 ล้านเม็ด
โดยมี พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในการแถลงข่าว มีผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว ได้แก่ พลตรี ประสิทธิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ,นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จว.เชียงใหม่

จิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และบริจาคน้ำดื่มให้ รพ.สนาม ถวายเป็นพระราชกุศลในวันปิยมหาราช............
23/10/2021

จิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และบริจาคน้ำดื่มให้ รพ.สนาม ถวายเป็นพระราชกุศลในวันปิยมหาราช
....................................................................
เมื่อ 230930 ต.ค.64 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน.นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์วิกฤตขาดแคลนโลหิตสำรอง และถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ณ ธนาคารเลือด รพ.นครพิงค์ อ.แม่ริม จว.ช.ม.ได้ปริมาณโลหิต 2,700 มล. นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ เสธ.ศป.บส.ชน. นำน้ำดื่ม"พัชรธรรม" จำนวน 600 ขวดไปมอบให้ จนท.รพ.สันทราย อ.สันทราย จว.ช.ม.เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใช้สำหรับเตรียมการจัดตั้ง รพ.สนามรองรับผู้ป่วยโควิดต่อไป

ศป.บส.ชน. ช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ -----------------------------------------------------...
23/10/2021

ศป.บส.ชน. ช่วยเหลือประชาชนประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์
-----------------------------------------------------
เมื่อ 221900 ต.ค.64 บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 4 โดย ร.ท.สมภพ กิตติกุลสุวรรณ หน.ชป.ฯ ที่ 9 ได้ทำการช่วยเหลือประชาชนที่ขับจักรยานยนต์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ และอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณถนนหมายเลข 1021 เส้นทางระหว่าง อ.จุน - อ.เชียงคำ จ.พะเยา หลังจากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงจำนวน 1 ราย คือ น.ส.กฤษณา ทวีพร อายุ 42 ปี จากนั้นได้ประสานหน่วยกู้ชีพให้ดำเนินการรับผู้บาดเจ็บส่ง รพ.จุน เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป

22/10/2021

แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ จว.ช.ร.
....................................................................
เมื่อ 201400 ต.ค.64 พล.ท. บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. มอบหมายให้ พล.ต.จรัส ปัญญาดี รอง ผบ.ศป.บส.ชน. เป็นประธานการแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด กรณี ศป.บส.ชน. ร่วมกับหน่วยงานยาเสพติดจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 300,000 เม็ด, เคตามีน 20 กก. และไอซ์ 1 กก. บริเวณใกล้แยกตลาดบ้านใหม่ ถ.กลางเวียง ต.ริมกก อ.เมือง จว.เชียงราย ณ บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 3 รร.บ้านผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยมีผู้แทนจากจังหวัดเชียงราย/ศอ.ปส.จว.ช.ร., กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.,ป.ป.ส.ภาค 5, ภ.5 และ กกล.ผาเมือง ร่วมการแถลงข่าว

ศป.บส.ชน.สกัดหนุ่มใหญ่ชาวกรุงเทพฯ ขนยาบ้า 3 แสนเม็ด เคตามีน 20 กิโล ไอซ์ 1 กิโล จากชายแดน เตรียมส่งกรุงเทพฯ-------------...
19/10/2021

ศป.บส.ชน.สกัดหนุ่มใหญ่ชาวกรุงเทพฯ ขนยาบ้า 3 แสนเม็ด เคตามีน 20 กิโล ไอซ์ 1 กิโล จากชายแดน เตรียมส่งกรุงเทพฯ
------------------------------------------------------
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับผู้ต้องหาชาวกรุงเทพฯ พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมาก หลังติดตามความเคลื่อนไหวตั้งแต่เข้ามาในพื้นที่ชายแดนเวลา 20.00 น.วันที่ 18 ต.ค. 64 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ภายใต้การอำนวยการของ พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ ผบช.ศป.บส.ชน. สามารถจับกุม นายเลิศชาย หอบรรลือกิจ อายุ 51 ปี ชาว แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ พร้อมของกลาง ยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ด. ยาไอซ์ จำนวน 1 กิโลกรัม, เคตามีน 20 กิโลกรัม และรถยนต์วอลโว่ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ศช 8328 กรุงเทพมหานคร
โดยการจับกุมครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ ศป.บส.ชน. ได้รับรายงานว่ารถของเครือข่ายยาเสพติดได้เข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงราย จึงได้ออกติดตามหาข่าวจนกระทั่งทราบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจากภาคกลาง ซึ่งมีพฤติกรรมลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือเพื่อส่งไปยังภาคกลาง จนกระทั่งตรวจสอบทราบว่ารถคันดังกล่าวคือรถยี่ห้อวอลโว่ หมายเลขทะเบียน ศช 8328 กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชตข.เชียงราย, ขกท.ศปก.ทบ., นฝด.1, ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง, ปปส.ภาค 5, กก.3 บก.สกัดกั้น บช.ปส. และ สภ.เมืองเชียงราย ติดตามอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพบรถคันดังกล่าวที่บริเวณถนนบายพาส ใกล้กับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จึงได้ติดตามจนกระทั่งไปถึงบริเวณ แยกไฟแดงบ้านใหม่ ถนนกลางเวียง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย รถคันดังกล่าวได้ชลอเพื่อหยุดรอสัญญานไฟ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจค้น

จากการตรวจค้นพบ นายเลิศชาย ขับรถคันดังกล่าวมาลำพัง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น จนกระทั่งพบของกลางทั้งหมดอยู่ภายในรถของนายเลิศชาย ทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำผู้ต้องหาและของกลางมาสอสวนที่ สภ.เมืองเชียงราย เบื้องต้นนายเลิศชาย ให้การว่าได้ไปรับยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนใน จ.เชียงราย เพื่อจะนำไปส่งให้ในพื้นที่ กรุงเทพฯ แต่ยังไม่ทราบว่าที่ใดเมื่อไปถึงจะมีคนติดต่อมาอีกครั้ง หลังจากทำการสอบปากคำแล้วทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงรายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่อยู่

โชตนา
Chiang Mai
50180

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ - NBNCM - OC ศป.ปส.ชน.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก:

ศป.บส.ชน./ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด