พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพ

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพ, หน่วยงานราชการ, สวนหลวงล้านนา ร.9 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่, Chiang Mai.

เปิดเหมือนปกติ

13/10/2021
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิ...
20/09/2021

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฯ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวยูเครน ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งได้เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่อัตลักษณ์ภูมิปัญญาของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ที่เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมและมีความโดดเด่นของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ...
25/08/2021

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการถ่ายทำวีดีทัศน์ให้กับคณะทำงานสื่อประชาสัมพันธ์ สสว.9 ซึ่งได้เข้ามาถ่ายทำ วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ โครงการตามพระราชดำริและโครงการหลวง โดยมี นางสาวชุติมา มอแลกู่ ประธานเครือข่ายอ่าข่าเพื่อสันติภาพลุ่มน้ำโขง ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำวีดีทัศน์ในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2563 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธ...
12/08/2021

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2563 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมลงนามถวาย พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยพร้อมเพรียงกัน

10/08/2021
06/08/2021

มาแล้วคะกระเป๋าสะพายลายปักม้งซิป2ชั้นลดราคาเหลือ180฿....

06/08/2021

มาแล้วคะกระเป๋าสะพายลายปักม้งซิป2ชั้นลดราคาเหลือ180฿....

มาแล้วคะกระเป๋าสะพายลายปักม้งซิป2ชั้นลดราคาเหลือ180฿....
06/08/2021

มาแล้วคะกระเป๋าสะพายลายปักม้งซิป2ชั้นลดราคาเหลือ180฿....

มาแล้วคะกระเป๋าสะพายลายปักม้งซิป2ชั้นลดราคาเหลือ180฿....

03/08/2021

ลดราคาคะ

03/08/2021

ลดราคาคะ 650฿

ลดราคาคะ
03/08/2021

ลดราคาคะ

ลดราคาคะ

ลดราคาคะ  650฿
03/08/2021

ลดราคาคะ 650฿

ลดราคาคะ 650฿

เสื้อกะเหรี่ยงผู้ชายคะลดราคาเหลือ 650฿
03/08/2021

เสื้อกะเหรี่ยงผู้ชายคะลดราคาเหลือ 650฿

เสื้อกะเหรี่ยงผู้ชายคะลดราคาเหลือ 650฿

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...
28/07/2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (www.dsdw.go.th) ค่ะ//ขอบคุณค่ะ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (www.dsdw.go.th) ค่ะ//ขอบคุณค่ะ

ลดราคาคะ...50฿
21/07/2021

ลดราคาคะ...50฿

ลดราคาคะ...50฿

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยนายเฉลิมลาภ ...
20/07/2021

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยนายเฉลิมลาภ ศิริวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมฯ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสรุปผลการวิจัยในพื้นที่บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมการจัดทำผลงานวิชาการ ด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ซึ่งในเวทีนี้ได้เชิญนายมนัสพร ภมรบุตร เป็นวิทยากรกระบวนร่วมกับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ จากผลการศึกษาพบว่าฐานข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมของบ้านห้วยจะค่าน ที่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอด ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีและเกิดความยั่งยืนในอนาคต

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพ...
20/07/2021

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีและออสเตรเลีย ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ที่เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมและมีความน่าสนใจของความหลากหลายทางชาติพันธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยข้าราชการแล...
20/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรม โดยเชิญพระอาจารย์จากธรรมสถานนานาชาติป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายธรรมะในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นบุคลากรในหน่วยงานยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที...
20/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้และชาวไทย ซึ่งได้เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ที่เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมและมีความน่าสนใจของความหลากหลายทางชาติพันธุ์

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้...
20/07/2021

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับนางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทางเข้ามาประชุมและติดตามผลการดำเนิน การเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและความเรียบร้อยต่อไป

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง  พร้อมด้วยนายเฉลิมลาภ ศิ...
20/07/2021

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยนายเฉลิมลาภ ศิริวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา มอแลกู่ ประธานเครือข่ายอาข่าเพื่อสันติภาพลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Out Door)

มาแล้วคร้า
16/07/2021

มาแล้วคร้า

230฿ คะ.
16/07/2021

230฿ คะ.

มาแล้วจร้า ลดราคา  เหลือ230฿คร้า
16/07/2021

มาแล้วจร้า ลดราคา เหลือ230฿คร้า

มาแล้วจร้า ลดราคา เหลือ230฿คร้า

ประกาศพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง   แจ้งการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯได้ตามปกติ   😄ตั้งแต่วันจันทร...
10/06/2021

ประกาศพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
แจ้งการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯได้ตามปกติ
😄ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป😄
ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคคือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

ประกาศพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
แจ้งการเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯได้ตามปกติ
😄ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป😄
ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคคือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

กระเป๋าลาหู่จ้า
09/06/2021

กระเป๋าลาหู่จ้า

Photos from พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง's post
07/06/2021

Photos from พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง's post

อุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ลีซูได้นะคะ
07/06/2021

อุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ลีซูได้นะคะ

03/06/2021
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่ว...
01/06/2021

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZoomMeeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZoomMeeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยข้าราชการ และ...
21/05/2021

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ตามภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้เพื่อวางแผนแนวทางแก้ไขร่วมกันและขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง  มอบหมายให้ นายเฉล...
21/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง มอบหมายให้ นายเฉลิมลาภ ศิริวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ควบคุมและชี้จุดให้ ผู้รับจ้างเหมาเข้ามาดำเนินการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง ในบริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (OutDoor) เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกและแมลงทำลายวัสดุไม้ภายในบ้านให้เกิดความเสียหาย

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิ...
21/05/2021

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและดูความเรียบร้อยการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างที่ได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์บ้านชาวเขา ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ลานกลางแจ้ง (Out Door) ในการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พ...
21/05/2021

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและดูความเรียบร้อยการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างที่ได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์บ้านชาวเขา รวมไปถึงการซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 3 จุด ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ลานกลางแจ้ง (Out Door) ในการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให...
21/05/2021

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ผู้รับผิดชอบเวรประจำวันศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้ประสบปัญหาทางสังคม โทรเข้ามาสอบถาม และขอความช่วยเหลือสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ราย

ที่อยู่

สวนหลวงล้านนา ร.9 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

053210872

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🇹🇭 วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 👳🏼‍♀️ ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/SwissLannaLodge/posts/2331841240185433
ขอนุญาติติดประกาศค่ะ สั่งได้ทุกเมนูอร่อยเหมือนกินที่ร้าน ส่งไวไม่เกิน 40 นาที สั่งได้ทุกเมนูอร่อยเหมือนกินที่ร้าน #เที่ยงแล้วกินอะไรดี # โทร 088-078-1111 หรือ 088-078-2222 Line @Changsarndelivery https://www.facebook.com/816461278536293/posts/945340645648355/
Thank you for your help last monday, to find the outside part of your museum. I made several photo's and put them in Wikipedia at: https://en.wikipedia.org/wiki/Tribal_Museum