Chiang Mai Technician Tools

Chiang Mai Technician Tools ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและประปาเคลื่อนที่

เปิดเหมือนปกติ

สอน Wordpress ตั้งแต่พื้นฐาน (2020) ทำตามได้ทันที
06/05/2020
สอน Wordpress ตั้งแต่พื้นฐาน (2020) ทำตามได้ทันที

สอน Wordpress ตั้งแต่พื้นฐาน (2020) ทำตามได้ทันที

เว็บไซต์ที่ดี ต้องเริ่มจากรากฐานที่ดี คู่มือ สอนใช้ Wordpress ฉบับพื้นฐานนี้ รวมข้อมูล ในรูปแบบ บทความ และ วีดีโ.....

07/04/2019
ไฟฟ้าและควบคุมระบบอัตโนมัติ

ไฟฟ้าและควบคุมระบบอัตโนมัติ

วิธีตรวจสอบมอเตอร์ชำรุดหรือไม่ แบบอินดักชั่นมอเตอร์ คาปามอเตอร์ ทั้งแบบ1เฟส และ3เฟส ขอรบกวนด้วยครับซ่อมปํมประปาหมู่บ้านอยู่ครับ

ตอบกระทู้โดยท่าน wisit
เอาที่รู้นะ ที่เป็นพื้นฐานพอนะ ถ้าละเอียดนักคงต้องช่างซ่อมโดยตรง อันนี้ที่เจอบ่อยๆ แบบ AC 3 เฟส
1.ตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า
1.1วัดค่าความต้านทานขดลวดทั้ง3เฟสเทียบกันดูว่าในแต่ละเฟสมีค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันมากนอ้ยเพียงใดโดยใช้ไมโครโอมห์มิเตอร์ มอเตอร์ที่ปกติความต้านทานตอ้งเท่ากันหรือต่างกันไม่ควรเกิน3-5เปอร์เซ็นต์ของค่าความต้านทานเฉลี่ยทั้ง3เฟส
1.2วัดค่าความต้านทานฉนวนของขดลวด
1.3วัดค่าความเป็นตัวนำของขดลวดหรือค่า L
ในหัวข้อ1.2 การวัดความต้านทานฉนวนของขดลวด(Insulation Resistance)นั้นใช้เครื่องมือประเภท Megohm meter ขั้นต่ำตั้งย่านวัดไปที่ 500 volt dc ก่อนครับ แล้วทำการวัดที่สายลีดหรือสายpower ที่ต่อออกมาจากขดลวดของมอเตอร์ วัดระหว่างเฟสกับเฟส และเฟสกับกราวด์(โครงหรือเฟรมมอเตอร์)ผลที่วัดออกมาค่าระหว่างเฟสกับเฟสต้องไม่ตำกว่าค่า0-1เมก-โอห์ม ส่วนผลการวัดระหว่างเฟสกับกราวด์ก็เช่นเดียวกันครับถ้าต่ำกว่านี้มอเตอร์จะไม่สามารถนำไปใช้งานได้เนื่องจากขดลวดอาจจะชอร์ทระหว่างเฟสกับเฟสหรือชอร์ทลงกราวด์กับโครงแล้วก็ได้และอีกสาเหตุหลักที่สำคัญก็คือเรื่องของความชื้นและสิ่งสกปรกต่างๆที่เกิดขึ้นขณะใช้งานก็ได้นะครับ ทีนี้ค่าที่วัดได้จากเมกาโอม จะเป็นค่าที่ มี 2 แบบคือ ค่า DAR และแบบ PI
P.I.หรือ Polarization Index เป็นค่าที่ใช้สำหรับประเมินสภาพฉนวน ถ้าจะให้เขาใจง่ายก็คือเป็นค่าความต้านทานที่10นาทีกับ1นาทีที่เราวัดได้แล้วนำมาคำนวนเปรียบเทียบกันโดยตามปกติมีขอ้กำหนดว่าถ้าค่า p.i.< 1.5 ฉนวนนั้นตอ้งมีการปรับปรุงสภาพใหม่แต่ถ้า p.i > 4 แสดงว่าฉนวนนั้นอยู่ในสภาพดีมาก แต่ถ้าค่าp.i สูงมากจนถึง 7ฉนวนนั้นจะอยู่ในสภาพที่เเห้งกรอบ และถ้าค่า p.i < 1 แสดงว่ามอเตอร์เกิด partial conductive path บนผิวฉนวนหรือ มีความชื้นมากไม่ควรนำมาใช้งาน
สำหรับฉนวนของมอเตอร์แต่ละ CLASS จะมีค่า P.I.ต่ำสุดที่ยอมรับได้แตกต่างกันดังนี้คือ class A ค่าP.Iตอ้ง>/=1.5
B ค่า P.Iต้อง>/=2
F ค่า P.I.ต้อง>/=2
(โดยอ้างถึง IEEE STD 56-1958)

PI หรือ Polarization Index หรือแปลง่ายๆว่า ดัชนีการเปลี่ยนขั้ว ซื่งจะหมายถึงการเปลี่ยนขั้วโมเลกุลของฉนวน ซึ่งอยู่ในสมมุติฐานที่ว่าถ้าฉนวนที่ดี เมื่อมีการป้อนแรงดันเข้าไปที่ฉนวนโมเลกุล จะมีการกลับขั้วได้อย่างสมบูรณ์ และในท้ายที่สุดจะไม่มีกระแสไหลผ่านตัวฉนวนนั้นได้เลย ซึ่งจะทำให้ได้ค่าฉนวนที่มีค่าความต้านทานสูง
แต่ในทางกลับกันถ้าฉนวนมีสภาพที่ไม่ดี การกลับขั้วของโมเลกุลจะทำได้ไม่สมบูรณ์ทำให้มีกระแสไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาทำให้มีค่าความต้านทานต่ำ

เวลา 10 นาทีที่ใช้ในการป้อนแรงดันการทดสอบไปที่ฉนวนเป็นเวลาได้จากการทดสอบแล้วว่าเป็นเวลาที่ฉนวนที่มีสภาพดีกลับขั้วได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนเวลา 1 นาทีที่นำมาใช้ในการนำมาหารเป็นเวลาที่ได้ค่าความต้านทานโดยไม่พิจารณาค่าอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเช่น ค่าคาปาซิแทนซ์ของฉนวน ฉะนั้น ค่า PI จึงนำค่าเวลา 10 นาทีมาหารด้วยเวลา 1 นาทีและได้ตัวเลขเท่าไหร่จะนำไปตรวจกับมาตรฐานที่ให้มาแล้วที่ผ่านมา
DAR เป็นตัวย่อของ Dielectric Absorption Ratio เป็นการเปรียบเทียบค่าของความต้านทานฉนวนที่เกิดจากการวัดค่า ที่ 60 วินาที นำมาหารด้วย 30 วินาที หรือค่า อัตราส่วนของค่า เมกเกอร์ 60 วินาที หารด้วย 30 วินาที

ที่เป็นชื่อว่า Dielectric Absorption เพราะในสภาวะของการวัดค่าความต้านทานฉนวนหรือคือการป้อนไฟดีซีเข้าไปที่ฉนวน เวลาตั้งแต่ 0 วินาทีจนถึง 60 วินาทีเป็นช่วงที่ฉนวนมีคุณสมบัติด้าน Dielectric Asortbon

DAR มีหลักการพิจารณาดังนี้
1.0 - 1.25 พอใช้
1.4 - 1.6 ดี
มากกว่า 1.6 ดีมาก
หมายเหตุ
อ้างอิง จาก Electrical Motor Maintenance Workshop ( AVO International )

DAR จะเป็นที่นิยมในสมัยก่อนเนื่องจากการวัด เมกเกอร์ในสมัยก่อนเครื่องมือวัดยังเป็นแบบ ปั่นด้วยมือ ฉะนั้นจึงจะเป็นการยากที่จะทำการวัดโดยใช้วิธีแบบ PI เพราะต้องใช้มือปั่นตั้ง 10 นาที

สรุปง่ายๆว่าทั้งสองวิธีเป็นการทดสอบสภาพของฉนวนที่เหมือนกัน แต่ ณ.ปัจจุบัน PI จะเป็นการวัดที่นิยมมากกว่า

พอเป็นแนวทางละ

DeZone
03/04/2019

DeZone

تفاصيل وحلول مختلفة لصرف مياه الأمطار ✨

ไอเดียแต่งบ้านและจัดสวน ihome108
10/03/2019
ไอเดียแต่งบ้านและจัดสวน ihome108

ไอเดียแต่งบ้านและจัดสวน ihome108

19 ไอเดีย การออกแบบห้องน้ำสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ ด้วยงานปูนเปลือย ในมุมต่างๆ ของห้องน้ำ

Irin
06/03/2019

Irin

แปะต่อ
04/02/2019
ฟังนะ

แปะต่อ

24 ไอเดีย ต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน หมดปัญหาเรื่องการกลัวกลิ่นรบกวนภายในบ้าน

จริงป่าว
19/04/2018

จริงป่าว

หมดยุค ปริญญาแปะฝาบ้าน
ทักษะ อาชีพ-ชีวิต สำคัญกว่า..?

"เรียนสูง" มาแค่ไหน ไม่ใช่ประเด็น
"ทำงาน" ให้เป็น #คือประเด็นที่สำคัญ
--------------------------------------------------
#ประเด็นแรก ของเรื่องนี้คือ เรื่องการเรียน ถ้าจะว่าไป "การศึกษาเล่าเรียนมันเป็นเรื่องของตนคนนั้นเพียงคนเดียว" เรียนดี เรียนแย่ ก็อยู่คนคนนั้นทำเองทั้งสิ้น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องช่วยอะไรไม่ได้ สถาบันที่เรียนที่จบมาก็ไม่เกี่ยว อยู่ที่ฝีมือตัวเองล้วน ๆ ถ้าผลการเรียนออกมาดีก็มีแนวโน้มว่า "น่าจะทำงานเก่งนนะ" เพราะกว่าจะจบมันต้องฝึกต้องฝนกันมากมายหลายกระบวนท่า แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนในช่วงระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นั้น มันฝึกฝนอยู่ในกรอบของสมมติฐานที่ว่า "ฝึกเพื่อเรียนรู้ ถ้าถูกก็แล้วไป แต่ถ้าผิดก็กลับไปแก้ไขใหม่จนกว่าจะดีขึ้น" ซึ่งเป็นหลักง่าย ๆ ของชีวิตนักศึกษา เชื่อว่าเคยผ่านกันมาทุกคน สังเกตุดี ๆ จะเห็นว่าในช่วงที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นหากเรา คิดผิด ทำผิด มันจะถูกลงโทษเพียงอย่างเดียวคือ เกรดหรือผลการเรียนจะออกมาไม่ดีหรือไม่ก็ติดเอ็ฟ(F) ต้องไปลงทะเบียนเรียนใหม่กับเด็กรุ่นน้อง บางคนก็ไม่ถือเพราะหน้าด้าน บางคนเครียดมากเพราะอายกับการที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง ชีวิตวัยเรียนมีเรื่องให้เครียดปวดสมองไม่กี่เรื่อง นอกนั้นเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เสียเป็นส่วนใหญ่ บางคนถึงกับไม่อยากจบออกมา เพราะยังอยากสนุกกับชีวิตในช่วงวัยนี้ต่อไปอีก แต่เมื่อถึงเวลาจบก็ต้องจบ อยู่ที่ว่าตอนจบของช่วงวัย จะจบออกมาดี หรือ จบออกมาแบบไม่ได้เรื่อง ซึ่งจะถูกนำไปพิสูจน์ต่อไป ในช่วงชีวิตวัยทำงาน
---------------------------------------------------
#ประเด็นที่สอง คือ เรื่องการทำงาน "การทำงานคือการพิสูจน์คุณภาพของคนว่าคนคนนั้นมีคุณภาพแค่ไหน" คุณภาพมากแค่ไหนวัดกันอย่างไร ง่าย ๆ เลย ก็แค่วัดว่า ผลของงานที่ทำสัมฤทธิ์ออกมา มันเกิดคุณค่าหรือประโยชน์แก่คนอื่นมากแค่ไหน นั่นแหละคือคุณภาพ จะเห็นว่าตอนเรียนเราไม่วัดผลการเรียนแบบนี้เลย การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายสอบไม่ผ่านก็ลงเรียนใหม่ แต่ถ้าทำงานแล้วทำไม่ผ่าน เกิดอะไรขึ้นบ้าง เสียเวลา เสียเงิน เสียใจ ถูกเจ้านายด่า เพื่อนร่วมงานขาดความเชื่อถือ ทั้งหมดนี้คือโลกของความจริงโลกที่แสนเจ็บปวดเมื่อทำผิดพลาดขึ้นมา ในขณะเดียวกันมันก็โลกที่หอมหวานเมื่อเราทำงานสำเร็จขึ้นมา เกิดคุณค่าต่อผู้อื่นในวงกว้าง สังเกตุดี ๆ ชีวิตในช่วงกำลังเรียนคือช่วง "อยู่ในโลกของจินตนาการ" แต่ชีวิตในช่วงทำงานมันคือ "โลกแห่งความจริง" คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายเขาเชื่อว่า ถึงแม้เรียนจบจากช่วงชีวิตวัยเรียนแล้วเขาหาได้คิดว่าเขาต้องหยุดเรียนรู้อยู่แค่นั้นไม่ แต่กลับกลายเป็นว่าพอจบการเรียนในช่วงวัยเรียน จะต้องศึกษาแบบจริง ๆ จัง ๆ ต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีกคือระดับมหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งจะต้องเรียนรู้ทุกลมหายใจ เพราะมันจะมีผล ได้-เสีย ในทุกครั้งที่ลงมือทำอะไรก็ตาม และจะต้องศึกษาไปจนวันตายในมหาวิทยาลัยชีวิตแห่งนี้ ส่วนคนที่ชีวิตล้มเหลวก็มีสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวก็คือไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง มันก็ผิดซ้ำ ๆ ซาก ๆ จนหาคุณภาพไม่ได้และสิ้นความน่าเชื่อถือในที่สุด และสุดท้ายก็คือล้มเหลว
.
.

( via : @คิดเป็นชีวตเปลี่ยน )

ป.ปลา
01/03/2018

ป.ปลา

#เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ด้วยผักตบชวา

การเลี้ยงปลาดุก ส่วนมาก จะเลี้ยงกันในบ่อดินและให้กินอาหารเม็ด หรือจำพวกไส้เป็ด ไส้ไก่ เป็นอาหาร ซึ่งจะใช้ต้นทุนในการผลิตสูงมาก บางรายเลี้ยงปลาไปแล้วพอจับปลามาขายก็ไม่คุ้มกับค่าอาหารและเวลาที่เสียไป

จึงขอเสนอการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยใช้ผักตบชวาเป็นอาหารของปลาดุก จะลดต้นทุนในการผลิตเป็นอย่างมาก เพียงแค่ท่านใช้เวลาเพียงเล็กน้อยไปหาผักตบชวามาให้ปลากินแค่นี้เอง มาดูกันเลยว่าการเลี้ยงปลาดุกโดยให้กินผักตบชวาจะได้ผลดีจริงหรือไม่

อุปกรณ์ในการเลี้ยงมีดังนี้ เตรียมบ่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 50 เซนติเมตร ส่วนบริเวณก้นบ่อท่านควรจะมีท่อระบายน้ำเพื่อใช้สำหรับถ่ายน้ำออก ก่อนที่ท่านจะนำปลาลงมาเลี้ยงนั้นควรจะล้างท่อซีเมนต์ให้สะอาดไม่ควรให้มีคราบของปูนซีเมนต์หลงเหลืออยู่

หากคราบปูนซีเมนต์ยังออกไม่หมดอาจทำให้ลูกปลาดุกที่ท่านนำมาเลี้ยงตายได้ วิธีขจัดคราบปูนซีเมนต์ควรหาหยวกกล้วยมาแช่ในท่อซีเมนต์ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงสามารถเอาหยวกกล้วยออกจากท่อซีเมนต์แล้วล้างภายในท่อให้สะอาด จากนั้นก็เริ่มปล่อยน้ำเข้าท่อซีเมนต์โดยระดับน้ำที่จะเลี้ยงลูกปลาดุกไม่ควรสูงมาก

เพราะลูกปลาดุกจะขึ้นมาหายใจสะดวก ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่งในแต่ละท่อปูนซีเมนต์ควรใส่ลูกปลาดุก 80-100 ตัว เป็นจำนวนที่เหมาะสม ในระหว่างอนุบาลลูกปลาดุกท่านควรหาผักตบชวามาใส่บ่อบ้างเพราะลูกปลาดุกจะชอบเข้าไปอาศัยในรากของผักตบชวา อีกทั้งลูกปลาดุกยังได้กินดินหรือแพลงก์ตอนในรากผักตบชวาอีกด้วย

โดยในช่วงอนุบาลลูกปลาดุกจะให้อาหารสำเร็จรูปแบบเม็ด กินอย่างเต็มที่วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น เมื่อเลี้ยงได้ประมาณ 15-20 วัน ก็นำผักตบชวามาใส่ลงไปในท่อปูนซีเมนต์ประมาณ 5 กอต่อ 5 วัน พร้อมกับปรับระดับน้ำให้สูงขึ้นด้วยและค่อย ๆ ลดอาหารสำเร็จรูปโดยเมื่อปลาหิวจัดมันจะกินผักตบชวา แม้ว่าผักตบชวาจะไม่มีค่าโปรตีนเลยแต่สามารถลดความหิวของปลาได้ ตกเย็นจึงเสริมด้วยอาหารสำเร็จรูป

เพื่อเพิ่มโปรตีนให้ปลาในจุดนี้แม้ว่าปลาจะได้อาหารที่มีโปรตีนต่ำ แต่เมื่อปลาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการเคลื่อนไหวและการใช้พลังงานก็น้อยและในการเลี้ยงปลาแบบนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน จะได้ปลาขนาด 3-4 ตัวต่อกิโลกรัม
วิธีการเลี้ยงและการให้อาหารในบ่อปูนซีเมนต์

ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก ๆ 5 วัน จะเป็นการช่วยให้น้ำในท่อดูสะอาดอยู่เสมอ แต่หากท่านไม่ถ่ายน้ำบ่อย ๆ น้ำในท่อจะขุ่นปลาจะกินอาหารน้อยลงและจะทำให้ปลาโตช้าอีกด้วย และในระหว่างการเลี้ยงจะมีการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับคุณภาพน้ำได้อีกด้วย

โดยจะใส่ทุกครั้งหลังจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือตามความเหมาะสม น้ำหมักชีวภาพที่นำมาใช้จะผลิตขึ้นมาเองโดยใช้กล้วยน้ำว้า ฟักทอง และมะละกอ อย่างละ 3 กิโลกรัม สับให้ละเอียดจากนั้นนำมาคลุกผสมกับกากน้ำตาล 3 กิโลกรัม หมักปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จากนั้นนำน้ำสะอาดปริมาตร 9 ลิตร เทใส่ลงไปพร้อมกับคนให้ส่วนผสมดังกล่าวคลุกเคล้าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้อีกประมาณ 15 วัน หรือเมื่อมีกลิ่นหอมก็สามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ

สำหรับอัตราการให้อาหาร เมื่อเลี้ยงลูกปลาดุกได้ประมาณ 30-45 วัน จะใช้อาหารสำเร็จรูปเบอร์ 200 โดยให้กินวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ปริมาณอาหารที่ให้คือ 3 กรัม/บ่อ ต่อมาก็ค่อย ๆเพิ่มปริมาณอาหารเป็นครั้งละ 5 กรัม/บ่อ และเมื่อปลาดุกโตขึ้นที่จะกินอาหารเม็ดใหญ่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปเบอร์ 202

จะให้เพียงวันละครั้งโดยจะให้ในมื้อเย็น ปริมาณอาหารครั้งละ 12 กรัม/บ่อ ทั้งนี้เพราะตอนกลางวันนั้นปลาดุกจะกินผักตบชวาเป็นอาหาร แต่หากต้องการให้ปลาดุกโตดีก็อาจจะเสริมปลาสด หรือไส้ไก่ ลงไปสัปดาห์ละครั้ง จะทำให้ปลาดุกโตเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเพียง 3-4 เดือนก็จะได้ปลาดุกขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัมเลยทีเดียว
ผลผลิตที่น่าพึงพอใจในการเลี้ยงปลาดุก : พบว่าหากทำการเลี้ยงปลาดุก 5 บ่อ จะใช้อาหารสำเร็จรูปเบอร์ 200 เพียง 1 กระสอบ

และให้อาหารสำเร็จรูปเบอร์ 202 จำนวน 3 กระสอบ ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ก่อนจะจับขายจะได้น้ำหนักรวมของปลาดุกประมาณ 150 กิโลกรัม/รุ่น ราคาปลาดุกกิโลกรัมละ 50 บาท รายได้จากการจำหน่ายปลาดุกก็จะเท่ากับ 7500 บาท หักลบค่าอาหารสำเร็จรูปที่ต้องจ่ายไปคิดเป็นค่าอาหารสำเร็จรูปเบอร์ 200 ราคากระสอบละ 580 บาท

ขณะที่อาหารสำเร็จรูปเบอร์ 202 ราคากระสอบละ 520 บาท รวมค่าอาหารทั้งหมดแล้วเท่ากับ 2140 บาทต่อรุ่น ซึ่งหากท่านมาคิดหาค่าเฉลี่ยจะได้ผลผลิตจากการเลี้ยงปลาดุกครั้งละ 1072/บ่อ/รุ่น เลยทีเดียว

เป็นอย่างไรบ้างคะกับการเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ การเลี้ยงด้วยวิธีนี้ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงก็น้อย เพียงแต่ท่านใช้เวลาสัปดาห์ละครั้งในการหาผักตบชวามาใส่ในท่อซีเมนต์เพียงเท่านี้ก็จะเลี้ยงปลาดุกด้วยวิธีนี้ได้ผลสำเร็จแล้ว

หากว่าข้างบ้านมีพื้นที่ ก็ลองเลี้ยงดูนะ ใช้พื้นที่ไม่มาก ไม่ยุ่งยาก มีปลาไว้บริโภคเอง
อ้อ ! ถ้าหากพื้นที่เหลืออีกก็ลองปลูกผักสวนครัวไว้ใกล้ ๆ บ่อปลาดูเอาน้ำในบ่อปลานี่แหละรดผักเป็นประจำผักก็จะสวยงามได้กินทั้งผักได้กินทั้งปลาอีกด้วย

Cr..สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง สงขลา

งานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ อบต รัฐวิสาหกิฐและแนวข้อสอบ
02/02/2018
งานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ อบต รัฐวิสาหกิฐและแนวข้อสอบ

งานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ อบต รัฐวิสาหกิฐและแนวข้อสอบ

[ทั่วประเทศ 368 อัตรา] กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8-14 ก.พ.61

#งานดีดี #โอกาสดีดีมาแล้ว #พนักงานราชการ #งานกรมชลประทาน

» เฮทั้งประเทศ! ธนาคารออมสิน ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน 200,000 บาท/ครอบครัว เพื่อนำไปปลดหนี้ ดอก
24/10/2017
» เฮทั้งประเทศ! ธนาคารออมสิน ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน 200,000 บาท/ครอบครัว เพื่อนำไปปลดหนี้ ดอก

» เฮทั้งประเทศ! ธนาคารออมสิน ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน 200,000 บาท/ครอบครัว เพื่อนำไปปลดหนี้ ดอก

ธนาคารออมสิน เปิดให้บริการ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน รายละเอียดดังนี้

💪😬
23/10/2017
เลี้ยงง่ายในบ่อซีเมนต์ ทุนน้อยโตไว 2 เดือนขายได้ รายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจริง! (มีคลิป)

💪😬

KNOWLEDGEเลี้ยงง่ายในบ่อซีเมนต์ ทุนน้อยโตไว 2 เดือนขายได้ รายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจริง! (มีคลิป) By truststoreonline - September 6, 2017 0 3015 Share on Facebook Tweet on Twitter 93.2kSHARES วิธีเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์‬ การเพาะเลี้ยง เริ่มต้นจากการรวบรวมกุ้งเพศเมียจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนประมาณ 8...

29/09/2017
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 178 อัตรา งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เชียงใหม่ ภาคเห

👍

งาน ดี มีที่นี่ งานราชการ เชียงใหม่ สอบบรรจุ สอบ ก.พ. สอบคัดเลือก งานเชียงใหม่ งานภาคเหนือ งานลำพูน งานเชียงราย รับสมัคพนักงาน

KOKEN ลูกบ๊อกซ์ชุด 1/2" รุ่น 4244M+C-6P (22 ชิ้น/ชุด) ราคา 5,200 บาท รวมส่ง...............................KOKEN 4244HM ข...
10/09/2017

KOKEN ลูกบ๊อกซ์ชุด 1/2" รุ่น 4244M+C-6P (22 ชิ้น/ชุด) ราคา 5,200 บาท รวมส่ง
...............................
KOKEN 4244HM ขนาด 1/2" มีอุปกรณ์ 22 ชิ้น มีบล็อกเบอร์ 9m-32m

สว่าน
09/09/2017

สว่าน

สว่าน2หุนรุ่น6501 made in Japan
🚩ราคา 2,200.-รวมส่ง

งาน DIY จากของเหลือใช้ครับ
06/09/2017

งาน DIY จากของเหลือใช้ครับ

Best Ideas About Your House

ต่อเติมครัวปูน สไตร์ลอฟ
14/05/2017

ต่อเติมครัวปูน สไตร์ลอฟ

ต่อเติมพื้นที่ข้างบ้าน ให้เป็นครัวปูนเปลือยสไตล์ลอฟท์ ได้ความดิบ เท่ เรียบสวย
Cr. คุณ สมาชิกหมายเลข 3363081

อารมณ์ขึ้นๆลงๆ เอาเป็นว่าทุกอย่างที่ทำลงไปเพื่อครอบครัว
12/05/2017
เปิดประสบการณ์!! เมื่อมนุษย์เงินเดือน ทำอาหารญี่ปุ่นขายเป็นรายได้เสริม กำไร 5 หลักต่อเดื

อารมณ์ขึ้นๆลงๆ เอาเป็นว่าทุกอย่างที่ทำลงไปเพื่อครอบครัว

 เชื่อว่าทุกๆคนคงอยากจะมีเงินรายได้ที่มากอย่างแน่นอน เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในการทำงานของมนุษย์ทุกเงิน ก็แลกมาเพื่อเงินที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่อออ นี่รึหนอนปลอก
23/04/2017
หนอนปลอก แมลงกินฝุ่น ที่อาศัยอยู่ตามบ้าน

อ่อออ นี่รึหนอนปลอก

หนอนปลอก ไม่มีพิษภัยร้ายแรงอย่างที่คิด เพียงแต่เปรียบเสมือนตัวชี้วัดปริมาณฝุ่นในบ้าน ว่าถึงเวลาต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ได้แล้ว เพราะเจ้าหนอนปลอกเป็นแมลงที่ชอบฝุ่น

เจ๋งอ่ะ
18/04/2017
สุดเจ๋ง เพาะถั่วงอกในโอ่งขาย สร้างรายได้ เดือนละ 50,000 ชิลล์ๆ!

เจ๋งอ่ะ

ไม่น่าเชื่อว่าการเพาะถั่วงอกขาย สามารถสร้างรายได้มากถึงครึ่งแสนต่อเดือน โดยการเพาะถั่วงอกในโอ่งด้วยวิธีโบราณนี้ ได้ประยุกต์ ลองผิดลองถูก วิธีต่างๆให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพโดยครอบครัวของคุณศรีนวล แก้ววัน ชาวบ้าน บ้านพระ เลขที่ 182 หมู่ 4 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ทำอาชีพเพาะถั่วงอกขายมาเป็น...

งานนี้ไม่หมู #ChiangMaiTechicianService
07/04/2017

งานนี้ไม่หมู #ChiangMaiTechicianService

Sorry for the inconvenience.
08/02/2017
Voice of America - Learn American English with VOA Learning English

Sorry for the inconvenience.

Learn American English with English language lessons from Voice of America. VOA Learning English helps you learn English with vocabulary, listening and comprehension lessons through daily news and interactive English learning activities.

What can i do
03/02/2017
ความรักไม่ผิด

What can i do

ปลูกหอมไร้ดินในถาดไข่ ปลูกง่าย มีหอมสดไว้กินตลอดทั้งปี

เปิดสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
30/01/2017
เปิดสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

เปิดสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

เปิดสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังาน รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

ที่อยู่

ทุกที่
Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

+66804922467

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chiang Mai Technician Toolsผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ่ม
อุ๋งๆ
เทคนิคทำครัว