Clicky

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โรงพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพอย่างเ?

พ.ศ. 2501 โรงพยาบาลค่ายกาวิละเดิมถูกจัดตั้งเป็นหมวดพยาบาล ตั้งอยู่ภายในค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมืองจ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยฝากสายบังคับบัญชากับกองร้อยเสนารักษ์ กรมผสมที่ 7
พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนเป็นกองพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ โดยมีสายบังคับบัญชาอยู่กับกองร้อยเสนารักษ์ เช่นเดิม
พ.ศ. 2516 พ.อ.วงศ์. บุญเกล้า ผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และบังคับการกรมผสมที่ 7 ได้ราย

พ.ศ. 2501 โรงพยาบาลค่ายกาวิละเดิมถูกจัดตั้งเป็นหมวดพยาบาล ตั้งอยู่ภายในค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมืองจ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยฝากสายบังคับบัญชากับกองร้อยเสนารักษ์ กรมผสมที่ 7
พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนเป็นกองพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ โดยมีสายบังคับบัญชาอยู่กับกองร้อยเสนารักษ์ เช่นเดิม
พ.ศ. 2516 พ.อ.วงศ์. บุญเกล้า ผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และบังคับการกรมผสมที่ 7 ได้ราย

เปิดเหมือนปกติ

" ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ "13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...
12/10/2022

" ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ "
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้
#คิดถึงคนบนฟ้า #ก้าวตามรอยเท้าพ่อ #คำสอนของพ่อ

๙ ความรู้สึกของผู้นำทั่วโลก" ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ "#คิดถึงคนบนฟ้า#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ#คำสอนของพ่อ
12/10/2022

๙ ความรู้สึกของผู้นำทั่วโลก
" ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ "
#คิดถึงคนบนฟ้า
#ก้าวตามรอยเท้าพ่อ
#คำสอนของพ่อ

07/10/2022
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติในการมารับบริการรพ.ค่ายกาวิละ
06/10/2022

ประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติในการมารับบริการ
รพ.ค่ายกาวิละ

ในสถานการณ์น้ำท่วม หลายท่าน อาจมีอาการเครียด โดยไม่รู้ตัว ลองประเมินด้วยตนเอง และศึกษาข้อมูลได้ #ด้วยความปรารถนาดี จาก โ...
04/10/2022

ในสถานการณ์น้ำท่วม หลายท่าน อาจมีอาการเครียด โดยไม่รู้ตัว
ลองประเมินด้วยตนเอง และศึกษาข้อมูลได้
#ด้วยความปรารถนาดี จาก โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ในวันที่ 4 ต.ค. 65 ชุดแพทย์เดินเท้า รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย ร.ท.หญิง กมลรัตน์ ดีโพธิ์รัมย์ พยาบาลรพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ คณะมท...
04/10/2022

ในวันที่ 4 ต.ค. 65
ชุดแพทย์เดินเท้า รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย ร.ท.หญิง กมลรัตน์ ดีโพธิ์รัมย์ พยาบาลรพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ คณะมทบ.33 เข้าให้การตรวจรักษาเบื้องต้น แก่ประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบค่าย และ ต.หนองหอย จ.เชียงใหม่ซึ่งประสบอุทกภัย การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวันที่ 3 ต.ค. 65 ชุดปฏิบัติการแพทย์และเสนารักษ์ รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.ท.ธิติ สุธีรศานต์ รองผอ.รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ พั...
04/10/2022

ในวันที่ 3 ต.ค. 65
ชุดปฏิบัติการแพทย์และเสนารักษ์ รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.ท.ธิติ สุธีรศานต์ รองผอ.รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ พัน.มทบ.33 เข้าให้การตรวจรักษาและช่วยเหลือครอบครัวประชาชน ซึ่งประสบอุทกภัยที่มีผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนหนองหอย จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวันที่ 3 ต.ค. 65 ชุดช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ มทบ.33 เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย และแจกยาสามัญให้...
03/10/2022

ในวันที่ 3 ต.ค. 65
ชุดช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ มทบ.33 เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย และแจกยาสามัญให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยจากน้ำปิงไหลท่วมในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

03/10/2022
ในวันที่ 30 ก.ย.2565 พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ และเจ้าหน้าที่รพ.ค่ายกาวิละจัดพิธีมุทิตาจิตให้กับกำลังพล...
30/09/2022

ในวันที่ 30 ก.ย.2565
พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ และเจ้าหน้าที่รพ.ค่ายกาวิละจัดพิธีมุทิตาจิตให้กับกำลังพลที่เกษียนอายุราชการในปี 2565 จำนวน 2 ท่าน โดยผอ.รพ.ค่ายกาวิละได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นเกียรติยศ ขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพลที่เกษียนทั้งสองท่าน ณ รพ.ค่ายกาวิละ

ในวันที่ 26 ก.ย.2565 ทีมการรักษารพ.ค่ายกาวิละ จัดการฝึกสาธิตและฝึกปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมใ...
26/09/2022

ในวันที่ 26 ก.ย.2565
ทีมการรักษารพ.ค่ายกาวิละ จัดการฝึกสาธิตและฝึกปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน ณ พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียยร้อย

21/09/2022
ในวันที่ 17-18 ก.ย.2565 พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ และเจ้าหน้าที่รพ.ค่ายกาวิละให้การต้อนรับอาจารย์วรรณระ...
18/09/2022

ในวันที่ 17-18 ก.ย.2565
พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ และเจ้าหน้าที่รพ.ค่ายกาวิละให้การต้อนรับอาจารย์วรรณระวี อัคนิจและคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 3 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ ณ รพ.ค่ายกาวิละ

Photos from กรมแพทย์ทหารบก's post
15/09/2022

Photos from กรมแพทย์ทหารบก's post

13/09/2022
ในวันที่ 12 ก.ย. 65 ชุดช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ ศบภ.มทบ.33 เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย เป็นวันที่ ...
13/09/2022

ในวันที่ 12 ก.ย. 65
ชุดช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ ศบภ.มทบ.33 เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย เป็นวันที่ 2 โดยได้ร่วมแจกยาสามัญให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยจากพายุฝนในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวันที่ 11 ก.ย. 65 ชุดช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ ศบภ.มทบ.33 เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย และแจกยาสาม...
12/09/2022

ในวันที่ 11 ก.ย. 65
ชุดช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ ศบภ.มทบ.33 เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย และแจกยาสามัญให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยจากพายุฝนในพื้นที่ บ้านสบอาว ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ และ บ้านดงก๋ำ หมู่ 7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

05/09/2022
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
30/08/2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ตารางตรวจแพทย์ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
30/08/2022

ตารางตรวจแพทย์ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

“ทหารออนไลน์” ๒๕๖๖🪖 ทบ.ชวนคนมีใจรักในการเป็นทหารเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๖📲 สนใจสมัครที่  rcm66.rta.mi.th ตั้งแ...
30/08/2022

“ทหารออนไลน์” ๒๕๖๖

🪖 ทบ.ชวนคนมีใจรักในการเป็นทหารเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ผลัด ๑/๖๖

📲 สนใจสมัครที่ rcm66.rta.mi.th
ตั้งแต่ ๒๙ ส.ค. ๖๕ - ๒๙ ม.ค.๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ๒๔ ชม. หรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้าน

#สมัครทหารออนไลน์

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒...
12/08/2022

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้ากำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ฝากกด like กด share ด้วยคร๊าบบบบบบ
11/08/2022

ฝากกด like กด share ด้วยคร๊าบบบบบบ

🎽 การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ 💪🏻

หมอ(หล่อ) มาบอกต่อ 12 ท่าออกกำลังกาย ปลอดภัย ห่างไกลการบาดเจ็บ

ไม่ใช่ทหารก็นำไปใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้นะคะ

📺 https://www.youtube.com/watch?v=LodMstGC9qE

🏥โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้1. ต...
05/08/2022

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
https://fortkawilahospital.rta.mi.th/web/?p=6055

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า กำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายกาวิละ
28/07/2022

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ในวันที่ 26 ส.ค.2565 ทีมการรักษารพ.ค่ายกาวิละ จัดการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยมี นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์ ผู้ช่วยผู...
26/07/2022

ในวันที่ 26 ส.ค.2565
ทีมการรักษารพ.ค่ายกาวิละ จัดการอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยมี นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์ประสานการส่งต่อและภับพิบัติ รพ.นครพิงค์เป็นวิทยากรและทีมSky doctorจาก รพ.นครพิงค์มาให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์รพ.ค่ายกาวิละในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียยร้อย

22/07/2022
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า กำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายกาวิละ
04/07/2022

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายกาวิละ

01/07/2022
ประกาศผลการสอบรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
24/06/2022

ประกาศผลการสอบรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว

17/06/2022
16/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า กำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายกาวิละ
03/06/2022

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กำลังพลและครอบครัวโรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ขอแสดงความยินดีกับแผนกกายภาพบำบัด ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานการบริการกายภาพบำบัด ในระดับดีมาก จากสภากายภา...
31/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับแผนกกายภาพบำบัด ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานการบริการกายภาพบำบัด ในระดับดีมาก จากสภากายภาพบำบัดประจำปี 2565

ในวันที่ 21 พ.ค.65 ชุดช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ มทบ33. เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมจากพายุฤดูร้อน โดยไ...
21/05/2022

ในวันที่ 21 พ.ค.65
ชุดช่วยเหลือประชาชน รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับ มทบ33. เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมจากพายุฤดูร้อน โดยได้แจกยาสามัญให้กับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยจากพายุฝน ณ บ้านสบอาว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้1. ต...
19/05/2022

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย)
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-245784 ต่อ 128
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fortkawilahospital.rta.mi.th/web/?p=5992

05/05/2022
ในวันที่ 22เม.ย. 2565 ทีม PCTโรงพยาบาลค่ายกาวิละ การจัดการซักซ้อมการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน ตามแนวทาง CM-Heat stroke fast t...
22/04/2022

ในวันที่ 22เม.ย. 2565
ทีม PCTโรงพยาบาลค่ายกาวิละ การจัดการซักซ้อมการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน ตามแนวทาง CM-Heat stroke fast track โดยเป็นซักซ้อมการปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยลมร้อนตั้งแต่หน่วยฝึก การรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ายกาวิละจนถึงการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งการฝึกซ้อมได้รับความสนใจและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

เนื่องในเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ 2565ระหว่างวันที่ 13เม.ย.2564-17เม.ย.2565แผนกพยาบาลจัดพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลค่ายก...
17/04/2022

เนื่องในเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ 2565
ระหว่างวันที่ 13เม.ย.2564-17เม.ย.2565
แผนกพยาบาลจัดพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการในกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยห้วยตึงเฒ่า เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เนื่องในเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ 2565ระหว่างวันที่ 10เม.ย.2564-18เม.ย.2565เจ้าหน้าที่นายสิบพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เข้าร่...
13/04/2022

เนื่องในเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ 2565
ระหว่างวันที่ 10เม.ย.2564-18เม.ย.2565
เจ้าหน้าที่นายสิบพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อให้บริการทางการแพทย์และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และมาท่องเที่ยว โดยได้ปฏิบัติให้ระมัดระวังการรักษาระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยและรักษามาตรการป้องกัน COVID - 19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
ณ จุดบริการประชาชาชนปากทางห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

** แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา โรงพยาบาลค่ายกาวิละ **ให้ผู้ที...
08/04/2022

** แจ้งผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา โรงพยาบาลค่ายกาวิละ **

ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับต่อไปมาเพื่อดำเนินกรรมวิธีต่อไป

Ep.07 กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 33 การตรวจเลือกทหารกองเกิน ณ.อำเภอหางดง เชียงให
07/04/2022
Ep.07 กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 33 การตรวจเลือกทหารกองเกิน ณ.อำเภอหางดง เชียงให

Ep.07 กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน มณฑลทหารบกที่ 33 การตรวจเลือกทหารกองเกิน ณ.อำเภอหางดง เชียงให

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ บริการอาหารกลางวันในการตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอหางดง จังหวัดเ.....

ในวันที่ 31 มี.ค.65  พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ และแผนก สวป.รพ.ค่ายกาวิละได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภ...
31/03/2022

ในวันที่ 31 มี.ค.65
พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ และแผนก สวป.รพ.ค่ายกาวิละได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ให้บุพการีกำลังพลหน่วยมทบ.33 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน*** ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา โรงพยาบาลค่า...
25/03/2022

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน***

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า-ประปา โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

โรงพยาบาลค่ายกาวิละเปิดให้บริการตรวจ ATK สำหรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั...
14/03/2022

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
เปิดให้บริการตรวจ ATK สำหรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก
ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ)

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง
เว็บไซต์ >> http://fortkawila.com/atk/covidatkadd.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร .053-245-784 ต่อ 103

03/03/2022
ในวันที่ 29 ธ.ค. 64พันเอกชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ร่วมให้การต้อนรับ  พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ...
29/12/2021

ในวันที่ 29 ธ.ค. 64
พันเอกชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนของ มณฑลทหารบก 33 ซึ่งเจ้าหน้าที่นายสิบพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ห้วง7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

285 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง
Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

053245784

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลค่ายกาวิละผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลค่ายกาวิละ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีจักษุแพทย์ไหมครับ
ขออนุญาติใช้พื้นที่โพสเกี่ยวกับสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ✨สิทธิพิเศษ...📍
แทนคำขอบคุณ..จากใจ❤️
🏩โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ลและโรงแรมในเครือ เอ โฮเทล
ขอมอบสิทธิพิเศษ.....
#บุคลากรทางแพทย์
เข้าใช้บริการทุกสาขา
ลดค่าห้อง 50%
จองวันนี้เข้าใช้บริการได้ถึงตุลาปีหน้า
#ราคาโปรโมชั่น ลด50%
triangle hotel Superior Mountain view 600บาท/คืน Deluxe River view 750บาท/คืน
A Hotel Simply 450บาท/คืน
A Hotel Budget 300บาท/คืน
Work den Hotel 390บาท/คืน

**ระยะเวลาซื้อ วันนี้-31/10/2020
**ระยะเวลาใช้สิทธิ วันนี้-31/10/2021
**ผู้ใช้สิทธิแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ
**เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้าพัก
ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า งดสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงิน
ขายที่ดินน่าลงทุนจังหวัดพะเยา จำนวน 50 ไร่ เอกสารโฉนด ติดถนนพหลโยธินขาเข้า เหมาะสำหรับลงทุนทำโครงการ ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร โรงแรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ อยู่แหล่งชุมชนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ขายเพียงไร่ละ 3 ล้านบาทถ้วน (รวมทั้งค่าโอน+ค่าภาษี )ราคานี้หาไม่ได้แล้ว พื้นที่ข้างเคียงขายไร่ละ 5-6 ล้านบาท สนใจทำโครงการโทร 0804702760 ไลน์ 0937635411
สอบถามครับ ขอใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหารยังไงคับ
เดินทางครั้งใด นึกถึงนครชัยแอร์เชียงใหม่ อาเขต3 นะครับ ติดต่อสอบถามเส้นทาง และจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ 092 581 2000 นะครับ
ขอถามหน่อยคับผมเป็นโรคแพนิคจะขอใบรับรองแพทเพื่อเกณได้ไหมคับ และต้องใช้อะไรบ้างคับ
สอบถามหน่อยคับผมเป็นโรคแพนึคจะออกใบรับรองแพทเกณทหารได้ไม่คับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai (แสดงผลทั้งหมด)

ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ TAT Chiang Mai เพจกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด Bright vachirawit สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมป คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาข คลีนิคนิรนาม สถานีกาชาดที่ 3 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมจังหวัดเ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที งานทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านน Nhek Toch ศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่ - Chiang M