โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โรงพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพอย่างเป็นเลิศของกองทัพบก พ.ศ. 2501 โรงพยาบาลค่ายกาวิละเดิมถูกจัดตั้งเป็นหมวดพยาบาล ตั้งอยู่ภายในค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมืองจ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยฝากสายบังคับบัญชากับกองร้อยเสนารักษ์ กรมผสมที่ 7
พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนเป็นกองพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ โดยมีสายบังคับบัญชาอยู่กับกองร้อยเสนารักษ์ เช่นเดิม
พ.ศ. 2516 พ.อ.วงศ์. บุญเกล้า ผู้บังคับการ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ และบังคับการกรมผสมที่ 7 ได้รายงานขออนุมัติเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง
พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติจากกองทัพบก ให้สร้างโรงพยาบาล เป็นลักษณะอาคารตึก ๓ ชั้น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2518 – 10 มิ.ย. 2519 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 450 วัน พลตรี จวน วรรณรัตน์ ผู้บังคับการทหารบกเชียงใหม่ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ชื่อเป็นโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และในวันที่ 17 ต.ค. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อว่า ” โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ” จึงได้ยึดถือเอาวันที่ 17 ค.ต. ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย เป็นต้นมา

เปิดเหมือนปกติ

ในวันที่ 7 มกราคม 2565พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และให้...
07/01/2022

ในวันที่ 7 มกราคม 2565
พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และให้โอวาทแก่กำลังพลโรงพยาบาล ในการร่วมมือการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง และให้การดูแลกำลังพลทหารให้ดีต่อเนื่องต่อไป

04/01/2022
ในวันที่ 29 ธ.ค. 64พันเอกชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ร่วมให้การต้อนรับ  พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ...
29/12/2021

ในวันที่ 29 ธ.ค. 64
พันเอกชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนของ มณฑลทหารบก 33 ซึ่งเจ้าหน้าที่นายสิบพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ห้วง7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณด้านหน้า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณี พิ เศษ ) ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครผ...
15/12/2021

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณี พิ เศษ ) ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
*** คุณสมบัติผู้สมัคร****
เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์
(เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543)

ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
รับสมัครเฉพาะผลัดที่ 1/65 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศ

โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหารแต่เลือกได้เพียงคนละ 1 มณฑลทหารบกเท่านั้น และให้ไปคัดเลือก ในวันที่ 12 - 13 ก.พ. 65 มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน และส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 65

สอบถามระเบียบ/คำแนะนำการสมัครได้ที่
หน่วยสัสดีทั่วประเทศไทย หรือกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
0-2223-3259 วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (08.30-16:30)
https://rcm65.rta.mi.th/rta

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณี พิ เศษ ) ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65
*** คุณสมบัติผู้สมัคร****
เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์
(เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543)

ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
รับสมัครเฉพาะผลัดที่ 1/65 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศ

โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหารแต่เลือกได้เพียงคนละ 1 มณฑลทหารบกเท่านั้น และให้ไปคัดเลือก ในวันที่ 12 - 13 ก.พ. 65 มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน และส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 65

สอบถามระเบียบ/คำแนะนำการสมัครได้ที่
หน่วยสัสดีทั่วประเทศไทย หรือกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
0-2223-3259 วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (08.30-16:30)
https://rcm65.rta.mi.th/rta

ในวันที่ 3 ธ.ค. 64 พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละและกำลังพลรพ.ค่ายกาวิละ   ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีถวายราชสักก...
03/12/2021

ในวันที่ 3 ธ.ค. 64
พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละและกำลังพลรพ.ค่ายกาวิละ ร่วมพิธีตักบาตรและพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่

🔔 ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก ตรวจที่ไหนก็ได้ ขอแค่มาก่อน 25 ก.พ. 65 !!🔰 น้องๆชายไทยทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป...
03/12/2021

🔔 ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก ตรวจที่ไหนก็ได้ ขอแค่มาก่อน 25 ก.พ. 65 !!

🔰 น้องๆชายไทยทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

🔰 หากสงสัยว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ สามารถเข้ารับการ"ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก" ได้ ณ 🏥 โรงพยาบาลกองทัพบก 22 แห่งทั่วประเทศ

🔔 ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก ตรวจที่ไหนก็ได้ ขอแค่มาก่อน 25 ก.พ. 65 !!

🔰 น้องๆชายไทยทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

🔰 หากสงสัยว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ สามารถเข้ารับการ"ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก" ได้ ณ 🏥 โรงพยาบาลกองทัพบก 22 แห่งทั่วประเทศ

20/11/2021
ในวันที่ 17 พ.ย.64คุณย่า ฉวีวรรณ ชัยยะคำ พลเอกฉลองชัย และคุณ ศิริพร ชัยยะคำได้มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED)สำ...
18/11/2021

ในวันที่ 17 พ.ย.64
คุณย่า ฉวีวรรณ ชัยยะคำ
พลเอกฉลองชัย และคุณ ศิริพร ชัยยะคำ
ได้มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED)
สำหรับใช้ในการดูแลและช่วยชีวิตผู้ป่วย จากภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน โดยมีพ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละและคณะบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับมอบ ณ รพ.ค่ายกาวิละ

ในวันที่ 17 พ.ย.64
คุณย่า ฉวีวรรณ ชัยยะคำ
พลเอกฉลองชัย และคุณ ศิริพร ชัยยะคำ
ได้มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED)
สำหรับใช้ในการดูแลและช่วยชีวิตผู้ป่วย จากภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน โดยมีพ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละและคณะบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับมอบ ณ รพ.ค่ายกาวิละ

ในห้วงวันที่ 8-18 พ.ย.64 รพ.ค่ายกาวิละได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนรอบค่ายและตำบลวัดเกต ที่...
18/11/2021

ในห้วงวันที่ 8-18 พ.ย.64
รพ.ค่ายกาวิละได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนรอบค่ายและตำบลวัดเกต ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 3,619 เข็ม เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ บริเวณสโมสร ค่ายกาวิละ มทบ.33

วันที่ 16 พ.ย.64 เวลา 08.00น. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่7 กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคที่3 ม...
16/11/2021

วันที่ 16 พ.ย.64 เวลา 08.00น.
พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่7 กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคที่3 มอบหมายให้ พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคที่3 ส่งมอบชุด PPE ให้กับรพ.ค่ายกาวิละโดยพ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละเป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 7

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ใช้บริการของ รพ.ค่ายกาวิละ เริ่ม 16 พ.ย.64 เป็นต้นไปขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ คะ
15/11/2021

ประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้ใช้บริการของ รพ.ค่ายกาวิละ
เริ่ม 16 พ.ย.64 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ คะ

ประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้ใช้บริการของ รพ.ค่ายกาวิละ
เริ่ม 16 พ.ย.64 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ คะ

05/11/2021
HBD

5 พ.ย.64 เวลา 20.30 น.
เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Covid 19 รพ.ค่ายกาวิละ ได้ร่วมกันอวยพรและมอบเค้กวันเกิด ให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวภายในหอผู้ป่วย เนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ป่วย ซึ่งสร้างความสุขและความประทับให้กับผู้ป่วย เป็นการลดความเครียดของผู้ป่วยโควิดที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ใช้บริการ รพ.ค่ายกาวิละขออภัยในความไม่สะดวก คะ
05/11/2021

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ใช้บริการ รพ.ค่ายกาวิละ

ขออภัยในความไม่สะดวก คะ

ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ใช้บริการ รพ.ค่ายกาวิละ

ขออภัยในความไม่สะดวก คะ

ในวันที่ 4 พ.ย.64 รพ.ค่ายกาวิละ ได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อทำ...
04/11/2021

ในวันที่ 4 พ.ย.64
รพ.ค่ายกาวิละ ได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อทำการคัดกรองโรคโควิด 19 เชิงรุกของกำลังพล
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคภายในหน่วยทหาร ตามนโยบายของกองทักบก ณ ศาสนสถาน มทบ 33

ในวันที่ 1 พ.ย.64รพ.ค่ายกาวิละ ได้จัดทีมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อทำการซักประวัติแ...
02/11/2021

ในวันที่ 1 พ.ย.64
รพ.ค่ายกาวิละ ได้จัดทีมแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อทำการซักประวัติและคัดกรองโรคโควิด 19
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคภายในหน่วยทหารใหม่ ผลัด 2/64 โดยมี พลตรี สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 ร่วมตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของกองทัพบก ณ ศูนณ์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ 33.

23/10/2021
ในห้วงวันที่ 18 -21 ต.ค64 รพ.ค่ายกาวิละได้เปิดwalk inให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนรอบค่ายและตำบลวัดเกต จำนวน...
21/10/2021

ในห้วงวันที่ 18 -21 ต.ค64
รพ.ค่ายกาวิละได้เปิดwalk inให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนรอบค่ายและตำบลวัดเกต จำนวนทั้งสิ้น 2,699 เข็ม เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ บริเวณสโมสร ค่ายกาวิละ มทบ.33

21/10/2021
ในวันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น.แผนก สวป.รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.ต.หญิงพวงผกา ภาคินสกุลพัฒน์ น.เวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายกาวิ...
20/10/2021

ในวันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น.
แผนก สวป.รพ.ค่ายกาวิละ
นำโดย พ.ต.หญิงพวงผกา ภาคินสกุลพัฒน์ น.เวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายกาวิละ ได้จัดการอบรมแนวทางการรับทหารใหม่ผลัด 2/64 การเตรียมความพร้อมการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และการดูแลทหารใหม่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกในความรับผิดชอบ ทั้งหมด 9 หน่วยฝีก ผ่านระบบ Zoom meeting
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยฝึกเป็นอย่างดี ผลการปฏิบัตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20/10/2021
ในวันที่ 19 ต.ค64 พลตรี สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ยังจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19...
19/10/2021

ในวันที่ 19 ต.ค64
พลตรี สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ยังจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รพ.ค่ายกาวิละ โดยมีพ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งจุดบริการวัคซีนได้เปิดwalk inให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนรอบค่ายและต.วัดเกต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ บริเวณสโมสรกาวิละค่ายกาวิละ มทบ.33

19/10/2021
18/10/2021
ในห้วงวันที่ 18 ต.ค64 รพ.ค่ายกาวิละได้เริ่มเปิดwalk inให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนรอบค่ายและต.วัดเกต เพื่อเ...
18/10/2021

ในห้วงวันที่ 18 ต.ค64
รพ.ค่ายกาวิละได้เริ่มเปิดwalk inให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนรอบค่ายและต.วัดเกต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงเมื่อติดเชื้อ โดยมีการเตรียมระบบวัคซีนที่ปลอดภัยและครบถ้วน รวมถึงการดูแลและสังเกตอาการหลังฉีด บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 รพ.ค่ายกาวิละ

ในวันที่ 15 ต.ค.64 พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายกาวิละ ...
15/10/2021

ในวันที่ 15 ต.ค.64
พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายกาวิละ ได้ฝึกเตรียมความพร้อมในการBubble and seal ก่อนการรับทหารกองประจำการผลัด 2/64 แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ในความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และแนวการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม รพ.ค่ายกาวิละ ผบการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในวันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 07.30 น.พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละและกำลังพล รพ.ค่ายกาวิละ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบ...
13/10/2021

ในวันที่ 13 ต.ค.64 เวลา 07.30 น.
พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละและกำลังพล รพ.ค่ายกาวิละ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร อันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้า บก.มทบ.33 ค่ายกาวิละโดยมี พลตรี สันติ สุขป้อม ผบ.มทบ.33 เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิค - 19 อย่างเคร่งครัด

13/10/2021
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อ...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

01/10/2021
ในวันที่​ 22 ก.ย.64​ พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละเป็นตัวแทนนักกีฬารพ.ค่ายกาวิละ  เข้ารับมอบถ้วยรางวัลการแข...
22/09/2021

ในวันที่​ 22 ก.ย.64​
พ.อ.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผอ.รพ.ค่ายกาวิละเป็นตัวแทนนักกีฬารพ.ค่ายกาวิละ เข้ารับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอลภายใน มทบ.33 จากพลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ.33​ ประธานใน​พิธี​ ณ​ สนามบาสเกตบอล​ ร.7

ในวันที่ 21 ก.ย.64พันเอกชัยเนตรอาร์  เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและคณะ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีประดับยศของกำ...
21/09/2021

ในวันที่ 21 ก.ย.64
พันเอกชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและคณะ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีประดับยศของกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ณ ศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ 33

ในวันที่ 13 ก.ย.64 โครงการ อุเทนถวาย โดยคุณสุรพงศ์ สุวรรณไฉไล ประธานอุเทนถวายรุ่นที่ 50 ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่บุค...
13/09/2021

ในวันที่ 13 ก.ย.64
โครงการ อุเทนถวาย โดยคุณสุรพงศ์ สุวรรณไฉไล ประธานอุเทนถวายรุ่นที่ 50 ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายกาวิละ

ในวันที่ 9 ก.ย.64 คุณนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์ ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงา...
09/09/2021

ในวันที่ 9 ก.ย.64
คุณนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์ ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายกาวิละ

ในวันที่ 9 ก.ย.64
คุณนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์ ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายกาวิละ

ในวันที่ 7 ก.ย.64 คุณประไพ อากาศวิภาต ได้สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ...
09/09/2021

ในวันที่ 7 ก.ย.64
คุณประไพ อากาศวิภาต ได้สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายกาวิละ

ในวันที่ 7 ก.ย.64
คุณประไพ อากาศวิภาต ได้สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายกาวิละ

ในวันที่ 29ก.ค.64 พลโท สาธิต และ คุณ ทิพวัน ศรีสุวรรณ  ได้สนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อช...
30/07/2021

ในวันที่ 29ก.ค.64
พลโท สาธิต และ คุณ ทิพวัน ศรีสุวรรณ ได้สนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่มสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ค่ายกาวิละ

ที่อยู่

285 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง
Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

053245784

เว็บไซต์

http://www.fortkawila.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลค่ายกาวิละผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลค่ายกาวิละ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีจักษุแพทย์ไหมครับ
ขออนุญาติใช้พื้นที่โพสเกี่ยวกับสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ✨สิทธิพิเศษ...📍 แทนคำขอบคุณ..จากใจ❤️ 🏩โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ลและโรงแรมในเครือ เอ โฮเทล ขอมอบสิทธิพิเศษ..... #บุคลากรทางแพทย์ เข้าใช้บริการทุกสาขา ลดค่าห้อง 50% จองวันนี้เข้าใช้บริการได้ถึงตุลาปีหน้า #ราคาโปรโมชั่น ลด50% #Siam triangle hotel Superior Mountain view 600บาท/คืน Deluxe River view 750บาท/คืน A Hotel Simply 450บาท/คืน A Hotel Budget 300บาท/คืน Work den Hotel 390บาท/คืน **ระยะเวลาซื้อ วันนี้-31/10/2020 **ระยะเวลาใช้สิทธิ วันนี้-31/10/2021 **ผู้ใช้สิทธิแสดงบัตรประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ **เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้าพัก ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า งดสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงิน
ขายที่ดินน่าลงทุนจังหวัดพะเยา จำนวน 50 ไร่ เอกสารโฉนด ติดถนนพหลโยธินขาเข้า เหมาะสำหรับลงทุนทำโครงการ ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร โรงแรม โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ อยู่แหล่งชุมชนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา ขายเพียงไร่ละ 3 ล้านบาทถ้วน (รวมทั้งค่าโอน+ค่าภาษี )ราคานี้หาไม่ได้แล้ว พื้นที่ข้างเคียงขายไร่ละ 5-6 ล้านบาท สนใจทำโครงการโทร 0804702760 ไลน์ 0937635411
สอบถามครับ ขอใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหารยังไงคับ
เดินทางครั้งใด นึกถึงนครชัยแอร์เชียงใหม่ อาเขต3 นะครับ ติดต่อสอบถามเส้นทาง และจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ 092 581 2000 นะครับ
ขอถามหน่อยคับผมเป็นโรคแพนิคจะขอใบรับรองแพทเพื่อเกณได้ไหมคับ และต้องใช้อะไรบ้างคับ
สอบถามหน่อยคับผมเป็นโรคแพนึคจะออกใบรับรองแพทเกณทหารได้ไม่คับ