เทศบาลตำบล บ้านแหวน

เทศบาลตำบล บ้านแหวน เทศบาลตำบลบ้านแหวน ตำบลบ้านแหวน อำ?

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญท้องถิ่น (ประเพ...
05/04/2024

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญท้องถิ่น (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง)

วันที่ 11 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน

พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
👉กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป
👉พิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุต้นแบบ
👉การแข่งขันลาบพื้นเมือง
👉การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย
👉การแข่งขันตัดตุงไส้หมูและตุง 12 ราศรี (12 นักษัตร)
👉การแสดงซอพื้นเมือง
👉นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
👉ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง แล้วพบปะกั๋นเจ้า!!

🍼🍼ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวนเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 รอบที่...
03/04/2024

🍼🍼ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 รอบที่ 2
🍼🍼 จำนวน 1 ราย
📌ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
👉สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านแหวน
☎️โทร. 053-441961 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยนายเจริญ อุเต็ม  นายพิทักษ์ ต่อใจ...
02/04/2024

วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.
นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยนายเจริญ อุเต็ม นายพิทักษ์ ต่อใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน สมาชิกสภาเทศบาลและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแหวน ได้ร่วมงานการกุศล "ฮอมบุญเพื่อคนหางดง" ณ ลานจอดรถบิ๊กซีหางดง 2

โดยมีนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เทศบาลตําบลบ้านแหวน ได้ส่งตัวแทนพนักงานเทศบาลร่วมเดินแบบ ในธีมผ้าไทยใส่ทำงาน เสริมคุณค่าให้ชุดทำงานด้วยผ้าไทย ด้วยการตัดเย็บเป็นชุดแบบสากล แสดงถึงฝีมือเชิงช่าง การวางแผนการตัดเย็บ เสริมบุคลิกเหนือระดับ

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.---------------------------------------------------------------------นายชุมพร จาปัญญะ ...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
---------------------------------------------------------------------
นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน และนายพิทักษ์ ต่อใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายพิรุณ หน้อยวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาส่งบุคลากรโอน (ย้าย) ราย นางสาววรรณิศา ญานะศรี ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 มีนาคม 2567   #ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเเหวน อำเภอหางดง  จังหวัดเชี...
28/03/2024

วันที่ 27 มีนาคม 2567
#ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเเหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายชุมพร จาปัญญะ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหวน พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ครั้งที่ 3/2567

เพื่อร่วมการวางแผนร่วมพิจารณา อนุมัติแผนการเงิน(กปท.1) และแผนสุขภาพชุมชน (กปท.4) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการที่เสนอเข้าร่วมอนุมัติ ในปีงบประมาณ 2567 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดีมีหลักประกัน ท้องถิ่นสร้างสรรค์ กปท. สนับสนุน”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกาดฝรั่งสงกรานต์ COLORFUL  FLOWERS 🌺🌸 😍ดอกเอย ดอกใจ🌻✨กติกาง่ายๆ ไม่มีค่าสมัคร1. หญิงและชาย อายุตั้ง...
28/03/2024

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกาดฝรั่งสงกรานต์ COLORFUL FLOWERS 🌺🌸 😍ดอกเอย ดอกใจ🌻

✨กติกาง่ายๆ ไม่มีค่าสมัคร
1. หญิงและชาย อายุตั้งแต่ 5-12 ปี มาในชุดธีมชุดล้านนาสงกรานต์ แบบ Colorful
2. กล้าแสดงออก น่ารัก สดใสสมวัย
3. โชว์การแสดงหรือความสามารถพิเศษคนละไม่เกิน 3 นาที
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆ มาเขียนใบสมัครได้ที่สำนักงานกาดฝรั่ง วิลเลจ (อาคารด้านหลังกาดวันค่ำ) ทุกวันในเวลา 09.00-18.00 น. ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. โทร👉 091-0278445

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านแหวน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญั...
28/03/2024

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านแหวน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถช่วยดูแลสอดส่อง รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดหรือใช้ความรุนแรง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ...
27/03/2024

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-441961

20/03/2024
ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดงเรื่องแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานรื้อถอนเสาไฟฟ่าแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567...
06/03/2024

ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

เรื่องแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงานรื้อถอนเสาไฟฟ่าแรงสูง
ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงเก่า บริเวณตั้งแต่หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง ถึง ปั๊มน้ำมัน PT หางดง ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

บริเวณที่มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า มีดังนี้
1. หมู่บ้านเชียงใหม่พิมุก
2. ซอยไชโยพลาซ่า
3. เทศบาลตำบลบ้านแหวน
4. บ้านสันทรายพัฒนา(ทั้งหมด)
5. โรงเรียนสันทรายพัฒนา
6. สถานีอนามัยหนองแก๋ว
7. บ้านยังปวน (ทั้งหมด)
8. วัดยั้งปวน
9. หมู่บ้านพรรณทิวาวิลล่า
10. หมู่บ้านเอเรสม่า วิลล่า

เทศบาลตำบลบ้านแหวน รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567 ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อรับใบสมัคร...
05/03/2024

เทศบาลตำบลบ้านแหวน รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2567

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-441961

การแต่งกายในวันสมัคร ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาของสถาบันเท่านั้น!!

ที่อยู่

182 หมู่ 4 ตำบลบ้านแหวน
Chiang Mai
50230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053441961

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบล บ้านแหวนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบล บ้านแหวน:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด