RSPG MFU เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ.

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล้าไม้ ผู้ที่ได้รับกล้าไม้สามารถมารับกล้าไม้ได้ในวันที่ 19-20 ก.ค. 64 (สำหรับบุคคลทั่วไป) และวันท...
12/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล้าไม้
ผู้ที่ได้รับกล้าไม้สามารถมารับกล้าไม้ได้ในวันที่ 19-20 ก.ค. 64 (สำหรับบุคคลทั่วไป) และวันที่ 22-23 ก.ค. 64 (สำหรับหน่วยงาน) ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
📍 สถานที่รับกล้าไม้ : โรงเรือนขยายพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
📍 เอกสารที่ต้องใช้ : **สำเนาบัตรประชาชน และถุงรับกล้าไม้
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มตามทาง inbox หรือ 0-5391-6470 ค่ะ 😃

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาล...
05/07/2021

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ. - มฟล.) ได้จัดโครงการ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงรายและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรม 🌱 แจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 🌱 โดยแจกกล้าไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับกล้าไม้ผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 ก.ค. 64
Link สำหรับบุคคล (ขอในนามบุคคล) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfdAhp5ygc.../viewform
Link สำหรับหน่วยงาน (ขอในนามหน่วยงาน) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform
(หรือสแกน QR CODE ในคอมเม้นต์ใต้ภาพ)
📍 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล้าไม้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ทาง fb.com/mfubotanicalgarden และ fb.com/rspg.mfu
📍 ผู้ที่ได้รับกล้าไม้สามารถมารับกล้าไม้ได้ในวันที่ 19-20 ก.ค. 64 (สำหรับบุคคลทั่วไป) และวันที่ 22-23 ก.ค. 64 (สำหรับหน่วยงาน) ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
📍 สถานที่รับกล้าไม้ : โรงเรือนขยายพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
📍 เอกสารที่ต้องใช้ : **สำเนาบัตรประชาชน และถุงรับกล้าไม้
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มตามทาง inbox หรือ 0-5391-6470 ค่ะ 😃

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ. - มฟล.) ได้จัดโครงการ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงรายและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรม 🌱 แจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 🌱 โดยแจกกล้าไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถลงทะเบียนขอรับกล้าไม้ผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 ก.ค. 64
Link สำหรับบุคคล (ขอในนามบุคคล) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfdAhp5ygc.../viewform
Link สำหรับหน่วยงาน (ขอในนามหน่วยงาน) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform
(หรือสแกน QR CODE ในคอมเม้นต์ใต้ภาพ)
📍 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับกล้าไม้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป ทาง fb.com/mfubotanicalgarden และ fb.com/rspg.mfu
📍 ผู้ที่ได้รับกล้าไม้สามารถมารับกล้าไม้ได้ในวันที่ 19-20 ก.ค. 64 (สำหรับบุคคลทั่วไป) และวันที่ 22-23 ก.ค. 64 (สำหรับหน่วยงาน) ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
📍 สถานที่รับกล้าไม้ : โรงเรือนขยายพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
📍 เอกสารที่ต้องใช้ : **สำเนาบัตรประชาชน และถุงรับกล้าไม้
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มตามทาง inbox หรือ 0-5391-6470 ค่ะ 😃

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะชำกล้วยไม้ให้กับแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านร่องเผียว เครือข่า...
05/07/2021

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะชำกล้วยไม้ให้กับแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านร่องเผียว เครือข่ายโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
โดย อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ กล่าวนำการอบรมการนำกล้วยไม้ออกปลูก การอนุบาลกล้วยไม้ในระยะแรก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้องๆ ได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดค่ะ 🙂

5 มิถุนายน 2564 : วันสิ่งแวดล้อมโลก 🌳🍃🌏🌄วันสิ่งแวดล้อมโลก มีที่มาจาก วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่ว...
05/06/2021

5 มิถุนายน 2564 : วันสิ่งแวดล้อมโลก 🌳🍃🌏🌄
วันสิ่งแวดล้อมโลก มีที่มาจาก วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ในวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยมีชื่อการประชุมในครั้งนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ UN Conference on The Human Environment โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปีด้วยกัน
ในการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และมีผู้สังเกตการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันของประเทศทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ World Environment Day และได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนป” UNEP : United Nation Environment Programme ขึ้นอีกด้วย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา หลังจากนั้น รัฐบาลต่างๆ จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเองเพื่อให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นสื่อมวลชน และกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาในประเทศต่างๆ มีการจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ แผนดำเนินการ และปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้มาร่วมขจัดอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
โดยใน ปี 2021 UNEP ได้กำหนดแนวคิดรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง Ecosystem Restoration หรือ การฟื้นฟูระบบนิเวศ

แหล่งที่มาข้อมูล : travel.trueid

5 มิถุนายน 2564 : วันสิ่งแวดล้อมโลก 🌳🍃🌏🌄
วันสิ่งแวดล้อมโลก มีที่มาจาก วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ในวันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยมีชื่อการประชุมในครั้งนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ UN Conference on The Human Environment โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปีด้วยกัน
ในการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,200 คน จาก 113 ประเทศ และมีผู้สังเกตการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันของประเทศทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ World Environment Day และได้จัดตั้ง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนป” UNEP : United Nation Environment Programme ขึ้นอีกด้วย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา หลังจากนั้น รัฐบาลต่างๆ จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนเองเพื่อให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นสื่อมวลชน และกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาในประเทศต่างๆ มีการจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ แผนดำเนินการ และปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้มาร่วมขจัดอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
โดยใน ปี 2021 UNEP ได้กำหนดแนวคิดรณรงค์ภายใต้หัวข้อเรื่อง Ecosystem Restoration หรือ การฟื้นฟูระบบนิเวศ

แหล่งที่มาข้อมูล : travel.trueid

ทรงพระเจริญ3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข...
02/06/2021

ทรงพระเจริญ
3 มิถุนายน 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.-มฟล.

ทรงพระเจริญ
3 มิถุนายน 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.-มฟล.

📌ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องใน"วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ"📌เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ" ประจำปี 2564 ซึ่่...
26/05/2021
กิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องใน"วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ"

📌ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องใน"วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ"📌
เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ" ประจำปี 2564 ซึ่่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ทางโครงการสวนพฤกษศาสตร์จึงได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ "ปลูกป่า สร้างคน" ทางโครงการจึงได้จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ โดยกล้าไม้ที่แจกจะเกี่ยวข้องกับประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบไป
🌳เงื่อนไขการขอรับกล้าไม้🌳
ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับกล้าไม้จำนวน 1 ชุด( 1ชุดต่อ1 สิทธิ์) ซึ่งประกอบด้วย
1.มะขามป้อม 1 ต้น
2.ตะเคียนทอง 1 ต้น
3.หว้า 1 ต้น
ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถแจ้งความต้องการได้ในแบบฟอร์มนี้ พร้อมระบุช่วงเวลาในการขอรับกล้าไม้ และขอความกรุณานำถุงผ้าหรือภาชนะอื่นๆ มารับกล้าไม้ที่สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายในช่วงเวลาที่ได้ระบุไว้
********กล้าไม้มีจำนวนจำกัดเพียง 200 ชุดเท่านั้น**********
สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา
โทร. 053 - 916470 และ 053 - 916471
http://shorturl.asia/s4Tvz

เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ" ประจำปี 2564 ซึ่่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ทางโครงการสวนพฤกษศาสตร์จึง....

วันพืชมงคล 2564 วันพืชมงคลของปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันแรม 5 ค่ำ เดือน 6 วันนี้เราจะมาเล่า...
10/05/2021

วันพืชมงคล 2564
วันพืชมงคลของปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันแรม 5 ค่ำ เดือน 6 วันนี้เราจะมาเล่าถึงความหมายและประวัติความเป็นมาของวันพืชมงคล
วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พิธีพืชมงคล
เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
พิธีแรกนาขวัญ
เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
ประวัติวันพืชมงคล
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญแทนพระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรก ๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงกำหนดให้ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่าง ๆ ทุกพิธี ดังนั้น "พระราชพิธีพืชมงคล" จึงได้เริ่มมีขึ้นแต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ"
ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจำแนกไว้ 3 อย่าง โดย 2 อย่างแรก ที่ว่า "อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง" ทรงหมายถึง "พิธีพืชมงคล" อันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า "บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง" ทรงหมายถึงพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์
ดังนั้น จึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ได้ว่า พิธีแรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา อันเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานสืบมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย
ส่วนวันประกอบพิธีนั้นต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วย ขึ้น แรม ฤกษ์ยาม ให้ได้วันอันเป็นอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ แต่ต้องอยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะเดือนนี้เริ่มจะเข้าฤดูฝน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมทำนา เมื่อโหรหลวงคำนวณได้วันอุดมมงคลพระฤกษ์ ที่จะประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว สำนักพระราชวังจะได้ลงไว้ในปฏิทินหลวงที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี และได้กำหนดไว้ว่าวันใดเป็นวันพืชมงคล วันใดเป็นวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แต่เดิมมาทำที่ทุ่งนาพญาไท เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นใหม่ จึงจัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ วันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการ 1 วัน และมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบทางราชการ
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงงดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่สนามหลวง ในปี นี้ได้ปรับรูปแบบการจัดพิธีโดยจะประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว และประกอบพิธีไถหว่านในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา
แหล่งที่มาข้อมูล : kapok.com , ไทยรัฐออนไลน์
แหล่งที่มาภาพ : ไทยรัฐออนไลน์

ขอแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ครั้งที่ 1/2564 เนื่องจากเชื้อไวรัส Covid-19 มีการ...
28/04/2021

ขอแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ครั้งที่ 1/2564 เนื่องจากเชื้อไวรัส Covid-19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่องละรุนแรง เพื่อเป็นการป้องกันและปฏิบัติตามมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของจังหวัดเชียงรายและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. จึงขอยกเลิกการฝึกอบรมดังกล่าวและขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์คลี่คลายและสามารถจัดการฝึกอบรมได้อีกครั้ง ทางศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบต่อไป

ขอขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. โทรศัพท์ 053-917742

ขอแจ้งยกเลิกการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน ครั้งที่ 1/2564 เนื่องจากเชื้อไวรัส Covid-19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่องละรุนแรง เพื่อเป็นการป้องกันและปฏิบัติตามมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ของจังหวัดเชียงรายและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทางศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. จึงขอยกเลิกการฝึกอบรมดังกล่าวและขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์คลี่คลายและสามารถจัดการฝึกอบรมได้อีกครั้ง ทางศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบต่อไป

ขอขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. โทรศัพท์ 053-917742

การอบรมเชิงปฎิบัติการการทำไม้กวาดดอกหญ้า ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 12.00 น.
03/04/2021

การอบรมเชิงปฎิบัติการการทำไม้กวาดดอกหญ้า ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 12.00 น.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มสำรวจพื้นที่เพื่อรู้จักและหา "ตองกง" การเก็บ การมัด การเย็บ จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าฝีมือตนเอง สามารถใช้ได้จริง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่สละเวลาและเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากพืชในการอบรมครั้งนี้ ตลอดจนขอขอบคุณวิทยากรจากกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าวิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยอ้อม หมู่ 8 ตำบลแม่ข้าวต้ม มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ :)

ทรงพระเจริญ2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยเก...
02/04/2021

ทรงพระเจริญ
2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.-มฟล

ทรงพระเจริญ
2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ.-มฟล

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.30 น. คณะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 87 คน และครู 10 ...
31/03/2021

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.30 น. คณะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 87 คน และครู 10 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและสวนวิวัฒนาการ
น้องๆได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีพี่ๆวิทยากรเป็นคนนำทำกิจกรรมและดูแลน้องๆ 🌺🌳🍁🌷

นมแมว 🌸🍀ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uvaria siamensis (Scheff.) L.L.Zhou, Y.C.F.Su & R.M.K.Suunders วงศ์ : Annonaceaeนมแมวเป็นไม้พุ...
30/03/2021

นมแมว 🌸🍀
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uvaria siamensis (Scheff.) L.L.Zhou, Y.C.F.Su & R.M.K.Suunders
วงศ์ : Annonaceae
นมแมวเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึงประมาณ 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อไม้เหนียวมาก แตกกิ่งก้านได้มาก เกิดเป็นพุ่มใหญ่ กิ่งอ่อนมีขนรูปดาวสีน้ำตาลหนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 3-6.5 เซนติเมตร ยาว 10-22.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด กลีบดอกหนา มี 6 กลีบ เรียงเป็นสองชั้น สีเหลืองนวล มีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม สีเขียว รูปไข่ ผลกลุ่ม ประกอบด้วยผลย่อย 8-15 ผล รูปกลมรี และมีตุ่มปลายผลคล้ายกับเต้านมของแมว มี 6-8 เมล็ด ผลเมื่อสุกสีเหลือง เปลือกนิ่ม มีกลิ่นหอม รับประทานได้มีรสหวาน พบตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ หรือป่าละเมาะ ดอกออกช่วงเดือนมกราคม ถึงเมษายน
ในส่วนของประโยชน์นั้น เป็นยาพื้นบ้านในภาคอีสานซึ่งจะใช้รากตำผสมน้ำปูนใสทา แก้พิษแมลงกัดต่อย ต้มน้ำดื่ม แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ รากนมแมวผสมรากไส้ไก่ และรากหนามพรม ต้มน้ำดื่ม แก้ริดสีดวงจมูก
แหล่งที่มาภาพ : สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แหล่งที่มาข้อมูล : ฐานข้อมูลสมุนไพร
http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=58

📌ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ📌 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2564ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564ณ ห้...
25/03/2021

📌ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ📌
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2564
ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park , M-square
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

📌ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ📌
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2564
ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park , M-square
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)☀️⛈❄️🌈 ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานอุตุนิ...
23/03/2021

วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)☀️⛈❄️🌈
ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก วันอุตุนิยมวิทยาโลกได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2493 จากผลบังคับใช้อนุสัญญาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และเฉลิมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นครั้งแรก ได้มีการจัดการประชุมและกำหนดหัวข้อสำคัญในวันอุตุนิยมวิทยาโลกแต่ละปี เพื่อให้เกิดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดำเนินการในวงกว้าง ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ.2494 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้รับจัดตั้งให้เป็นองค์การชำนัญการพิเศษของสหประชาชาติ และกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO Executive Council) เพื่อคัดเลือกหัวข้อสำคัญ เพื่อสดุดีวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี
ในปี พ.ศ.2504-2506 ได้มีการจัดตั้งโครงการวิจัยบรรยากาศโลก (GARP) และโครงการตรวจอากาศโลกขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WWW) เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของระบบรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของโลก และเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศทั่วโลกนั้นมีผลกระทบต่อมวลชีวิตบนโลก จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีติดตามผลความเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากร ดิน น้ำ และอากาศทั่วโลก จึงได้มีการจัดประชุมด้วยวาระที่สำคัญต่อกระบวนการอุตุนิยมวิทยาในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปีเป็นต้นมา

วันอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Day)☀️⛈❄️🌈
ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก วันอุตุนิยมวิทยาโลกได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2493 จากผลบังคับใช้อนุสัญญาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และเฉลิมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นครั้งแรก ได้มีการจัดการประชุมและกำหนดหัวข้อสำคัญในวันอุตุนิยมวิทยาโลกแต่ละปี เพื่อให้เกิดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และดำเนินการในวงกว้าง ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ต่อมาในปี พ.ศ.2494 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้รับจัดตั้งให้เป็นองค์การชำนัญการพิเศษของสหประชาชาติ และกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO Executive Council) เพื่อคัดเลือกหัวข้อสำคัญ เพื่อสดุดีวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี
ในปี พ.ศ.2504-2506 ได้มีการจัดตั้งโครงการวิจัยบรรยากาศโลก (GARP) และโครงการตรวจอากาศโลกขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WWW) เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของระบบรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ และข้อมูลสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของโลก และเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศทั่วโลกนั้นมีผลกระทบต่อมวลชีวิตบนโลก จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีติดตามผลความเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากร ดิน น้ำ และอากาศทั่วโลก จึงได้มีการจัดประชุมด้วยวาระที่สำคัญต่อกระบวนการอุตุนิยมวิทยาในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปีเป็นต้นมา

ที่อยู่

333 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียง
Chiang Rai
57100

เบอร์โทรศัพท์

+6653916471

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RSPG MFUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RSPG MFU:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Rai

แสดงผลทั้งหมด