พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุ หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
20/08/2021

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564ทรงพระเจ...
08/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูร...
27/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

งานบริการพิมพ์มือ ตรวจสอบประวัติบุคคล ยังเปิดให้บริการนะครับเราจัดจุดบริการ ให้โปร่ง เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือ และแอลกอ...
20/07/2021

งานบริการพิมพ์มือ ตรวจสอบประวัติบุคคล ยังเปิดให้บริการนะครับ
เราจัดจุดบริการ ให้โปร่ง เว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และทำการพ่นน้ำฆ่าเชื้อเป็นระยะครับ
และขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่าน ในการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับ

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ครับ
1.เอกสารจากหน่วยงาน /องค์กร/บริษัท ที่ต้องการขอตรวจประวัติ นาย/นาง/นางสาว (ระบุชื่อ และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้ขอตรวจประวัติ)

2.บัตรประชาชนตัวจริง

3.ค่าธรรมเนียม 100 บาท

*** หากไม่มีเอกสารตาม ข้อ 1 ท่านสามารถไปตรวจสอบประวัติตนเองได้ที่ กองทะเบียนประวัติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน ครับผม

***** กรุณาอย่านำเจ้าหน้าที่ประจำจุดรักษาการณ์กลับบ้านนะครับ😂😂

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ...
04/05/2021

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

เรียน ผู้เข้ารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติทุกท่านกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาลงทะเบียน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จ...
09/04/2021

เรียน ผู้เข้ารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติทุกท่าน
กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ลงทะเบียน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จุดคัดกรองก่อนนะครับ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกท่าน

มีเจ้าหน้าที่คอยบริการที่จุดคัดกรอง ท่านสามารถเกาพุงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตามอัธยาศัยครับ แต่ขอความกรุณาอย่านำเจ้าหน้าที่กลับบ้านครับ
ขอบพระคุณครับ

เรียน ผู้เข้ารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติทุกท่าน
กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ลงทะเบียน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จุดคัดกรองก่อนนะครับ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกท่าน

มีเจ้าหน้าที่คอยบริการที่จุดคัดกรอง ท่านสามารถเกาพุงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตามอัธยาศัยครับ แต่ขอความกรุณาอย่านำเจ้าหน้าที่กลับบ้านครับ
ขอบพระคุณครับ

ท่านที่มารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติ กรุณาใส่หน้ากากอนามัยติดต่อจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ กดเจลล้างมือ ก่อนนะครับ ...
05/04/2021

ท่านที่มารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติ กรุณาใส่หน้ากากอนามัยติดต่อจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ กดเจลล้างมือ ก่อนนะครับ
เอกสารที่ใช้ มี
1หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
2บัตรประชาชนตัวจริง
3เงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ครับ
...
ปล ถ้า จนท รายนี้ไม่ตื่น ก็ยกกลับบ้านไปได้นะคร้าบบบ 😂😂

ท่านที่มารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติ กรุณาใส่หน้ากากอนามัยติดต่อจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ กดเจลล้างมือ ก่อนนะครับ
เอกสารที่ใช้ มี
1หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด
2บัตรประชาชนตัวจริง
3เงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ครับ
...
ปล ถ้า จนท รายนี้ไม่ตื่น ก็ยกกลับบ้านไปได้นะคร้าบบบ 😂😂

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ วีรบุรุษผู้กล้า ที่เสียสละชีวิต และผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์...
03/04/2021

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ วีรบุรุษผู้กล้า ที่เสียสละชีวิต และผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์เพลิงไหม้ครับ

#อุดมการณ์เป็นหนึ่งที่พึ่งประชาชน

#คำอธิฐานของนักดับเพลิงและนักกู้ภัย
ทุกๆครั้งที่ข้าพเจ้าต้องออกปฏิบัตหน้าที่
ข้าพเจ้าต้องเผชิญกับเปลวไฟที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรง

ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสพภัยทุกๆเสียง แม้จะเป็นเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาก็ตาม

ขอให้ข้าพเจ้ามีพละกำลังและใด้ใช้อ้อมแขนทำการช่วยเหลือผู้ประสพภัยทุกๆชีวิตให้รอดพ้นอันตรายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญมีสติปัญญาสามารถหาวิธีฝ่าฟันอันตราย เข้าไปช่วยหลือใด้. และขอให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง.

และหากแม้ว่าข้าพเจ้าต้องมีอันเป็นไป. ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดปกปักคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย. เทอญ

เตรียมตัว เตรียมอ่านหนังสือกันได้แล้วนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจสอบตำรวจรอบนี้ ตรวจสอบคุณสมบัติดีๆ นะครับ วุฒิการศึกษาต่างๆ...
19/03/2021

เตรียมตัว เตรียมอ่านหนังสือกันได้แล้วนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจสอบตำรวจรอบนี้
ตรวจสอบคุณสมบัติดีๆ นะครับ วุฒิการศึกษาต่างๆ ติดตามเพจกองการสอบได้ครับ ทางนี้ก็่จะช่วยแชร์อีกทางครับ

📣📣 มาส่งข่าวแล้วนะคะ เตรียมตัวให้พร้อม คงอีกไม่นานเกินรอค่ะ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ กำหนดการต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนสายอื่นๆ ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมนะคะ ตอนนี้ก็อ่านหนังสือเตรียมตัวกันไปก่อนค่ะ 📣📣
✌️✌️สู้ สู้ นะคะ น้องๆ ทุกคน✌️✌️

18/03/2021
รัก 3 เส้า เรา 2 ศพ

วันนี้ 18 มี.ค.2564 เวลา 05.00 น. พฐ.จว.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ จาก สภ.รัตนาธิเบศร์
พ.ต.อ.หญิง วิมลธรา พาลี นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ได้สั่งการให้ทีมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ และเก็บวัตถุพยานในคดีดังกล่าว
ขอขอบคุณ คลิปและภาพข่าวจาก PPTV HD 36

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2564 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.หญิงชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.1 พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ4)กสก.ศพฐ.1 พ.ต....
05/03/2021

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2564 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.หญิงชุติมา ชัยมุสิก ผบก.ศพฐ.1 พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ4)กสก.ศพฐ.1
พ.ต.อ.สมพิศ เสียงสวัสดิ์ นวท.(สบ4)พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.หญิงวิมลธรา พาลี นวท.(สบ4)พฐ.จว.นนทบุรี
พร้อมด้วยทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ กสก.ศพฐ.1 พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา และ พฐ.จว.นนทบุรี ร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ จากกรณีพบชิ้นส่วนมนุษย์ สภ.วังน้อย และ สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ที่บ้านเลขที่ 18 ซ.กาหลง5 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี
ได้ตรวจเก็บวัตถุพยานตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อคืนความยุติธรรม และเป็นหลักประกันให้แก่สังคม

ขอให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ปล. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ใกล้จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจนะครับ มีทั้งประทวน และสัญญาบัตร แอดมินจะคอยอัพเดทข่าวสารให้อีกช่องทางหนึ่งนะครับผม

วันที่ 12 กพ 2564 เวลา 18.00 น. พฐ.จว.นนทบุรี ได้รับแจ้งคดีตรวจเก็บวัตถุพยานในโกดังเก็บยาเสพติด จาก บก.ปส.3 เหตุเกิดที่ ...
13/02/2021

วันที่ 12 กพ 2564 เวลา 18.00 น. พฐ.จว.นนทบุรี ได้รับแจ้งคดีตรวจเก็บวัตถุพยานในโกดังเก็บยาเสพติด จาก บก.ปส.3 เหตุเกิดที่ โกดัง DD1/5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
พบวัตถุเกล็ดใส (คาดว่าเป็นยาไอซ์) น้ำหนักประมาณ 20 kg บรรจุซุกซ่อนภายในถุงน้ำตาลทรายกรวดยี่ห้อ ลิน พร้อมเครื่องปั่น และอุปกรณ์บรรจุหีบห่อ
พล.ต.ต.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
พ.ต.อ.หญิง กุลดา สุวรรณรัตน์ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
พ.ต.อ.หญิง วิมลธรา พาลี นวท.(สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ กสก. กยส. ศพฐ.1 และ พฐ.จว.นนทบุรี ร่วมตรวจเก็บวัตถุพยานในคดีด้วยความเป็นระเบียบและปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานสากล

27/01/2021

OTP One Time Password
รู้❗ แต่บอกใครไม่ได้ ‼

🔸รหัสชั่วคราวครั้งเดียว ที่ #ธนาคาร หรือผู้ให้บริการ ส่งให้เรา ทาง #SMS

รหัสตัวนี้ จะเอาไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเราได้หลายอย่าง ที่มันน่ากลัวก็เข้าไปเปลี่ยนรหัสเรา แล้วก็ถอนเงินเราหมดบัญชีนะสิ‼

ถ้าเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับบัญชีเรา แล้วอยู่ๆ ก็มีใครไม่รู้ โทรมาถาม #รหัสOTP
ต่อให้อ้างว่าเป็นใครก็ช่าง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า นั่นคือ #มิจฉาชีพ

ธนาคารเขาจะส่ง OTP เฉพาะตอนที่มีการร้องขอ (อาจจะผ่านหน้าเวบ) แต่เขาจะส่ง ไปยังเบอร์เจ้าของบัญชีเท่านั้น อ้าว❗คนร้ายไม่มีทางได้ OTP แน่นอน เพราะมือถืออยู่กับเรา

มันจึงเกิดกลอุบาย หลอก อ้าง โน่นนี่นั่น โทรมาแกล้งถามเอา OTP จากเรา

ถ้าเราไม่หลงกล มีสติ ก็รีบนำเบอร์ที่มันโทรเข้ามา เป็นหลักฐานมาแจ้งได้เลยนะ ที่ www.pct.police.go.th หรือจะโทรมาก่อนก็ 1599 เวลาราชการนะ

วันนี้ 24 ม.ค.2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง วิมลธรา พาลี นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี  พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐานจ...
24/01/2021

วันนี้ 24 ม.ค.2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง วิมลธรา พาลี นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ ภายในซอยบางศรีเมือง 38 (ท่าน้ำบางศรีเมือง) ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

23/01/2021

📣 #อัปเดต 11:30 น. 26 ม.ค.64 #ยุติการบริจาค ❌ และ #ขอบคุณน้ำใจ 🙏❤️ ทุกคนที่ช่วยเหลือกัน กรณีผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้ชุมชนย่านบางศรีเมือง ซอย 38 🔥❤️🙏ขอบคุณชาวบ้านในชุมชน ประชาชน จิตอาสา และ จนท.ทั้งหลาย ที่ช่วยเหลือกันจำนวนมากในครั้งนี้ สาธุ 🙏

📌 หากใครยังมีใจอยากบริจาคช่วยเหลือใดๆอีก ให้แวะไปมอบไว้ให้ที่ ประธานชุมชนโดยตรง ทางประธานชุมชนจะนัดผู้ประสบภัยมารับด้วยตนเอง

☎️ ติดต่อได้ที่เบอร์ 081-8423416 คุณจูน https://www.facebook.com/111436242905562/posts/723386121710568/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#คนไทยไม่ทิ้งกัน ❤️❤️ เปิดจุด #รับบริจาค 🔥ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุ #ไฟไหม้ บ้านเรือนปชช. ชุมชนย่านบางศรีเมือง นนทบุรี 📍จุดบริจาค คือ บ้านเจ้าของบ้านเช่า #ซอยบางศรีเมือง38 มีคนคอยมาบริจาคต่อเนื่อง และมีปชช.คอยสอบถามมาตลอด #ขอบคุณ🙏

📣 โดย เจ้าของบ้านเช่า ฝากประกาศ เปิดจุดรับบริจาคของใช้จำเป็น เช่น เสื้อชั้นใน กางเกงใน ผ้าอนามัย ยาสีฟัน แปรงสีฟัน อาหารแห้ง เป็นต้น - ส่วน เสื้อผ้า มีคนบริจาคเยอะแล้ว

✅ ขอบคุณน้ำใจบ้านที่คอยเป็นจุดศุนย์กลางรับบริจาค และน้ำใจปชช.ทุกคน และมีอีกหลายหน่วยงาน - จนท.มาช่วยเหลือเช่นกัน และเรื่อง #ที่พัก เบื้องต้นทางเจ้าของห้องเช่าได้จัดหาที่พักให้เเล้ว 🚓🚑

📣 ฝาก #ข่าวคนนนท์ จะช่วยประกาศให้ว่า ปชช.ท่านใดต้องการบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยไฟไหม้ ให้มาที่บ้านเจ้าของบ้านเช่า ซ.บางศรีเมือง 38 หรือ ☎️ โทร 0885378993 ป้าหนู
📍ที่อยู่ 29/80 ม3 ต บางศรีเมือง อ เมือง จ นนทบุรี 11000 ค่ะ ป้าหนู

ตอนนี้ #เสื้อผ้าของดรับบริจาค อยากได้เสื้อชั้นใน กางเกงใน ของจำเป็นเช่นรองเท้า ผ้าอนามัย ชั้นในชายหญิง แปรงสีฟัน. ยาสีฟัน ขอบคุณทุกคนๆ สามารถติดต่อรับบริจาคได้ตลอด ตอนนี้ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ 🙏🙏🙏

📸 ดูข่าวย้อนหลัง https://www.facebook.com/111436242905562/posts/721817315200782/

ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครับ
22/01/2021

ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครับ

💢ปกติแล้ว เมื่อจะทำธุรกรรมออนไลน์กับทางธนาคาร เขาก็จะส่ง #OTP One Time Password มาให้ที่เบอร์มือถือที่เราแจ้งไว้กับธนาคาร โดย OTP นี้ จะมีแต่เราที่รู้ และมันใช้ได้เพียงครั้งเดียว และจำกัดเวลาสั้นๆ เอาไว้ด้วย (ปกติ ไม่เกิน 5 นาที)
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ยังไงต่อละทีนี้❓
ถ้าเราไม่ได้ทำธุรกรรมออนไลน์กับธนาคารอยู่ ธนาคารเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่ง OTP มาให้เราอยู่แล้ว นั่นหมายความว่า อาจจะมี #คนร้าย กำลังจะแฮก เข้าบัญชีธนาคารเราอยู่ และต้องการ OTP ของเรา เข้าไปถอนเงินในบัญชีเราสิ
จังหวะนี้ แหละ คนร้ายจะโทรหาเรา ทำทีให้เราอัพเดทข้อมูล สร้างเรื่องให้เราวิตก หรือจูงใจให้เราได้อะไรสักอย่าง แล้วหลอกขอ รหัส OTP
🔸🔸#อย่าให้เด็ดขาด
ไม่มีธนาคารที่ไหน โทรไปให้ลูกค้าอัพเดทข้อมูลทางโทรศัพท์นะ สงสัยมากติดต่อ ธนาคารโดยตรงเลยจ้า

หรือจะโทรมา 1599 ก็ได้นะ พร้อมให้คำแนะนำค่ะ

รู้เท่าทันคนร้ายกันนะครับ
22/01/2021

รู้เท่าทันคนร้ายกันนะครับ

💢โลกหมุนไป #มิจฉาชีพ บนโลกออนไลน์ก็มากขึ้น
ไม่ควรมีใคร ต้องตกเป็นเหยื่อ ให้ ศูนย์ PCT เป็น ที่พึ่งของคุณ

-------------------------------------------
สงสัย #แชร์ลูกโซ่ #ฉ้อโกงออนไลน์ #แกล้งรักออนไลน์

จะโทรมาถาม หรือแจ้งความก็ได้นะ ☎️1️⃣5️⃣9️⃣9️⃣ สายด่วน

เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขอสนับสนุนวิทยาการบรรยาย หัวข้อ “การตรวจสอบและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ” ให้แก่หลักสูตร “วิชาชี...
01/10/2020

เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขอสนับสนุนวิทยาการบรรยาย หัวข้อ “การตรวจสอบและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ” ให้แก่หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท.ชั้นที่ 1 รุ่นที่ 4” ในวันนี้ 1 ต.ค.2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคาร software park อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้มอบหมายให้ พฐ.จว.นนทบุรี รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว
พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัศมีจันทร์ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.นนทบุรี และทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐ.จว.นนทบุรี รวมทั้งสิ้น 8 นาย ได้บรรยาย และสาธิต การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และจัดทำแผนที่เกิดเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีความสนใจ และตั้งใจเป็นอย่างดีเยี่ยม และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้

พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมกันถวายพระพร...
11/08/2020

พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารที่ทำการ พฐ.จว.นนทบุรี

วันนี้ (24 ก.ค.63) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกั...
24/07/2020

วันนี้ (24 ก.ค.63) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ พฐ.จว.นนทบุรี จว.นนทบุรี

วันนี้ (13 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และ...
13/07/2020

วันนี้ (13 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และนักศึกษาฝึกงาน ดำเนินกิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ รวมถึงทำการตรวจการแต่งเครื่องแบบและทรงผม พร้อมทั้งกำชับกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัย และทำกิจกรรม Big Cleaning ภายในหน่วยงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 เวลา 11.00 น พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี ศพฐ.1 ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสัง...
19/06/2020

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 เวลา 11.00 น พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี
ศพฐ.1 ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัดดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.2563 โดยบริจาคเงินจำนวน 3,300 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น นมกล่อง, ยาสีฟัน, ผ้าอ้อม เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จว.นนทบุรี

วันนี้ (2 มิ.ย.2563) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี ศพฐ.1 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วม...
05/06/2020

วันนี้ (2 มิ.ย.2563) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี ศพฐ.1 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพร...
02/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

ด้วย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับใ...
26/05/2020

ด้วย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับให้ผู้มาติดต่อราชการทุกคนทำการเช็คอินเมื่อมาติดต่อราชการ และทำการเช็คเอาท์พร้อมประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

วันนี้ (1 เม.ย.2563) เวลา 12.00 น. พฐ.จว.นนทบุรี ได้ประสานให้ บริษัทไอเดีย 2020 จำกัด มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการ พฐ...
01/04/2020

วันนี้ (1 เม.ย.2563) เวลา 12.00 น. พฐ.จว.นนทบุรี ได้ประสานให้
บริษัทไอเดีย 2020 จำกัด
มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการ พฐ.จว.นนทบุรี ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมทั้งรถยนต์ตรวจที่เกิดเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครับ
เราจะผ่านมันไปด้วยกัน 🥰

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ทุกท่านนะครับ เพื่อสุขอนามัยของทุกท่านครับด้วยความปรารถนา...
23/03/2020

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ทุกท่านนะครับ
เพื่อสุขอนามัยของทุกท่านครับ
ด้วยความปรารถนาดี
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

พฐ.จว.นนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติทุกท่านได้โปรด1. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอน...
18/03/2020

พฐ.จว.นนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่มารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติทุกท่านได้โปรด
1. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ในการมารับบริการ
2. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการ ก่อนและหลัง สัมผัสประตู/หน้าต่าง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
.......
และวันนี้ (18 มี.ค.2563) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี นำข้าราชการตำรวจในสังกัดทำกิจกรรม Big Cleanning บริเวณภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ให้บริการประชาชน ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการกิจกรรม Big Cleanning เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 ม.ค.2563 เวลา 15.00 น.ได้รับแจ้งเหตุ ชิงทรัพย์ จาก สภ.บางบัวทอง เหตุเกิดที่ ห้างทองเยาวราชเอ็มโกลด์ 50/1 ม.10...
28/01/2020

วันที่ 27 ม.ค.2563 เวลา 15.00 น.ได้รับแจ้งเหตุ ชิงทรัพย์ จาก สภ.บางบัวทอง
เหตุเกิดที่ ห้างทองเยาวราชเอ็มโกลด์ 50/1 ม.10 หมู่บ้านบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

พฤติการณ์ วันที่ 27 มค 63 เวลา 14.00 น. คนร้าย เป็น ชาย 1 คน ได้เข้าไปในห้างทองที่เกิดเหตุ แล้วใช้อาวุธปืนขู่พนักงานของร้าน เพื่อโจรกรรมทองรูปพรรณ
แล้วหลบหนีไป
ต่อมาเวลาประมาณ 18.30 น. สภ.บางบัวทอง ได้ควบคุมตัว ผู้ต้องหา ไว้ได้
พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี พร้อม จนท พฐ.จว.นนทบุรี เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดย ได้มี พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล รอง ผบก.ศพฐ.1 พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ4) กสก.ศพฐ.1 พร้อมทีม กสก.ศพฐ.1 เข้าร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่มีมาตรฐานสากล อย่างเต็มกำลังความสามารถ
เพื่อสร้างความอุ่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านครับ

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
23/01/2020

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

รับสมัคร และสอบคัดเลือก เข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ของพิสูจน์หลักฐาน (ฝ่ายอำนวยการ และสนับสนุน)-วุฒิ ม.6 หรือ...
14/01/2020

รับสมัคร และสอบคัดเลือก เข้าบรรจุเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ของพิสูจน์หลักฐาน (ฝ่ายอำนวยการ และสนับสนุน)

-วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ครับ
-ผู้ชายรับ 80 ตำแหน่ง
-ผู้หญิงรับ 20 ตำแหน่ง

ท่านใดสนใจลองเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมครับ

📢📢📢📢 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.policeadmission.org/
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โทร. 0 2205 1060-3

ที่อยู่

Thanon Aphakorn
Chumporn
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625277982

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

Please could you view this video in my page of appalling violence against a defenceless young child in your country. This child needs your help NOW, and these criminals must be brought to justice. Thankyou.
มีการทำยาเสพติดและได้ขนส่งและทำกันที่บ้านนายบุณธรรม(ทุย)และบ้านนายจรัดที่บ้านมีต้นไม้อะโสกอินเดียและมีต้นไม้ก้ามปูและบ้านที่อยู่ต่อจากต้นไม้กามปูมีบ้านหลายบ้านพวกเขาได้รวมร่วมกันทำยาและพวกเขาได้รถแมคโคขุดดินทำอุโมงเป็นห้องใต้ดินเป็นที่เก็บยาและอาจใช้ทำยากันด้วยเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูที่บ้านพวกเขาจึงไม่พบอะไรรจึงทำให้เจ้าหนัาที่มองไม่เห็นของพวกเขากันนี่ก็ได้ทำกันมาตลอด สถานที่จังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองตำบลบางรักพัฒนาที่ริมครองบางใผ่ทั้งสองฟั่งครองติดถนนและอยู่ไกล่สระพานจันทองเอี่ยม และมีสะพานถนนข่ามครองบางใผ่ที่ของบริษัติย์มโรรมเป็นที่ดินจัดสรรเก่าและคนเป็นลูกจ้างเฟ้าดูแลอยู่และคนดแลอยู่ชื้อตุ๊กสามีของเขาอดีตเคยเป็นตำรวจโรงพักดินแดงมาก่อนและสามีเขาได้ติดต่อกระบวนการผลิตและทำยาบ้ากันและพวกตำรวจและสสปดินแดงได้ทำร่วมกันจึงทำให้พวกเขาไม่โดนจับยาเสพติด และประชาชนเขารู้เขาเห็นโดยอบตบางรักพัฒนาก็รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็รู้ เพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการของนายหลวงชองประเศไทยได้รู้เห็นเป็นใจการทำยาบ้ายาเสพติดกันและเจ้าของที่ดินบริษัติร์มโรรมก็ได้ร่วมด้วยช้วนกันทนยาบ้าและยาเสพติดกัน เขาจึงปร่อยที่ดินให้เป็นป่าและสวนกล้วยประมารณ30ไร่มีถนนเก่าหญ่ารกมากเพื่อใว้ใช้ทำยาเสพติดกันและเสพติดยากันด้วยและพวกเขาได้มีเงินและฐานะรำผิดปกติกันทั้งที่คนบางไม่มีงานทำและไม่มีรายได้กันแต่ไม่รู้เงินและความรำรวยมากจากไหนกัน