Clicky

กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ

กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ กองการกีฬา เป็นหน่วยงานราชการสังกัด สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร กองการกีฬาเป็นหน่วยงานราชการสังกัด กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมทางอิเล็ก...
17/01/2023

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 💻💻💻ดาวน์โห...
17/01/2023
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแอโรบิคระดับต้น2รุ่น.pdf

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
💻💻💻
ดาวน์โหลด เอกสารประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับต้นของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ได้ที่ link
https://drive.google.com/file/d/1E3jZst4w7wOAQm_aBg1whRKocj8wPC1P/view?usp=share_link

รองผอ.สวท.นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 และเจ้าหน้าที่ ...
16/01/2023

รองผอ.สวท.นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประจำปีงบประมาณ 2566 และเจ้าหน้าที่ สวท.เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา ในการอบรมครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้รับการเรียนรู้บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำทางการกีฬา
วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
และสามารถใช้อุปกรณ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำสำนักงานเขต และอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน(ศูนย์กีฬา) รวมทั้งสิ้น 50 คน
วันที่ 9-13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมการอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1uSNN9pofO15R6kZ0OD74i7XJKd_JR60d?usp=share_link

16/01/2023

วันครู 16 มกราคม 2566 👩🏻‍🏫👨🏽‍🏫
.
ครู กทม. มุ่งมั่น ทันสมัย ใส่ใจ 💚
"BMA teachers are determined, modern, and caring"

คำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ...
13/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว(นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(video conference) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติในการประชุมครั้งนี้

📢ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเ...
11/01/2023

📢ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกภาค1) ระหว่างวันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดสมุทรปราการ และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (ระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 14 - 29 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศที่ด้านล่างโพสต์นี้ และสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ดังนี้

1️⃣ ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ชั้น 3 กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 เขตดินแดง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างโพสนี้

2️⃣ ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัครดูได้ตามเอกสารที่แนบในลิ้งด้านล่างโพสต์นี้

3️⃣ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ชั้น 3 กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 เขตดินแดง กทม.

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞โทรศัพท์ 02-2468079, 02-2460282

11/01/2023

👧🏻 คำขวัญวันเด็ก ปี 2566 👦🏻

✏ "เรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อย
สู้อย่าถอย ค่อย ๆ สร้างพลังใจ" 💪🏻
.
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
.
✏ “เรียนอย่าแบด” หมายถึง ตั้งใจเรียน เรียนให้สนุก ให้รู้จริง แต่อย่าไปเครียดกับการเรียนจนต้องได้ที่ 1 อย่างเดียว ขอให้สนุกกับกิจกรรมด้วย

😊 “แซดอย่าบ่อย” หมายถึง เศร้าได้ ผิดหวังได้ แต่อย่าเยอะ พยายามมองโลกในแง่บวก

✌🏻 “สู้อย่าถอย” หมายถึง ค่อย ๆ สู้ สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้างไม่เป็นไร ค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ เพื่อความสำเร็จในวันหน้า

💪🏻 “ค่อย ๆ สร้างพลังใจ” หมายถึง กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญในการทำทุกอย่าง
-----------------------------

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่ของนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพ...
11/01/2023

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่
ของนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

🗓️ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566

✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻

#กรุงเทพมหานคร
#กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
#เทียนนกแก้วเกมส์

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่ของนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพ...
10/01/2023

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่
ของนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

🗓️ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2566

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬากรุงเทพมหานคร
ให้ได้เป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันด้วยนะครับ

#กรุงเทพมหานคร
#กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
#เทียนนกแก้วเกมส์

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่ของนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพ...
09/01/2023

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" ณ จังหวัดเชียงใหม่
ของนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร

🗓️ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2566

#กรุงเทพมหานคร

06/01/2023

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 🧡
และพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 🙏🏻
.
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.15 น.
📌 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
------------------
📲 อ่านเพิ่มเติมที่ https://pr-bangkok.com/?p=32809

25/12/2022
วันนี้ (23 ธ.ค.65) กองการกีฬา โดยกลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร...
23/12/2022

วันนี้ (23 ธ.ค.65) กองการกีฬา โดยกลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ผ่านแอปพลิเคชัน CSTD Smart Member" เพื่อยกระดับการให้บริการของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการกองการกีฬา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ อ่อนโก้ก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬา เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว

"แอปพลิเคชัน CSTD Smart Member" ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามมติของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. อนุมัติให้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับระบบการให้บริการของศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 แห่ง ให้สามารถดำเนินการ ดังนี้
✅สมัครสมาชิกและการใช้บัตรสมาชิกแบบอิเล็กทรอนิกส์
✅การจองคิวเข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
✅การชำระค่าสมาชิกและค่าบริการผ่านช่องทาง
e-Payment
✅การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
✅การรับข้อเสนอแนะการให้บริการ
โดยกองการกีฬาได้เปิดให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
ในระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ซึ่งมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการให้การตอบรับเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจำนวนมากและมีระดับความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ทั้ง
📱ระบบ iOS ผ่าน Apps store และ
🤖ระบบ Android ผ่าน Play Store

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมน...
16/12/2022

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 อาคาร 2
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน(Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ (BCG Model) โดยมีนางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวพรรณี อังคณานิจ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิจ ผู้แทน สวท. และผู้แทนสำนักอนามัย เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

14/12/2022

14 ธันวาคม 2565
--------------------------
วันสถาปนากรุงเทพมหานคร
ครบรอบ 50 ปี

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
08/12/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

07/12/2022

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🧡
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 💛.วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่ง...
05/12/2022

5 ธันวาคม 💛
.
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♀️  ขอเชิญน้องๆหนูๆนักปั่น เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 (Balance Bike Th...
29/11/2022

🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♀️ ขอเชิญน้องๆหนูๆนักปั่น เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 (Balance Bike Thailand Championships)

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน หนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 (Balance Bike Thailand Championships) ณ สนามจักรยานขาไถ ภายในสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดหรือสมัครได้ที่ https://www.thaicycling.or.th

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือนานาชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริ...
21/11/2022

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือนานาชาติ ครั้งที่ 11

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565
ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
🚣🏻‍♀️🚣🏻‍♀️🚣🏻‍♀️

#กรุงเทพมหานคร #เรือยาวประเพณี #เรือนานาชาติ #แม่น้ำเจ้าพระยา #สะพานพระราม8

ประกาศ….เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ สำหรับการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ของกรุงเทพมห...
09/11/2022

ประกาศ….เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ สำหรับการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ของกรุงเทพมหานคร สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่25 พฤศจิกายน 2565

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

🤼‍♀️ รุ่นที่ 1 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น
ระหว่าง วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ⬇️

☑️ https://drive.google.com/file/d/1VoQJhivqZ1A8MOuoA75z5jrot9tacYgL/view

🤼‍♀️ รุ่นที่ 2 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น
ระหว่าง วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ⬇️

☑️ https://drive.google.com/file/d/1b0e_c_emovkwmS3lVRkfaeqL5IAHasQx/view

☑️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Photos from BETTER CITY's post
03/11/2022

Photos from BETTER CITY's post

26/10/2022

📣 กรุงเทพกลางแปลง คัมแบ็คแล้วจ้าาาา
.
🥊♟️สุดสัปดาห์นี้ในเทศกาลกีฬากรุงเทพ ที่ลานคนเมือง เราจัดฉายหนังกลางแปลงด้วยนะ
📽️ วันที่ 29 ต.ค. 65 เรื่อง สตรีเหล็ก
📽️ วันที่ 30 ต.ค. 65 เรื่อง แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า
⏰ พบกันเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
.
#กีฬากรุงเทพ #กรุงเทพกลางแปลง

26/10/2022

♟ เทศกาลกีฬาไทย สัปดาห์สุดท้ายพบกับ กิจกรรม “หมากกระดาน สะท้านกรุง”
.
🗓 วันที่ 29 - 30 ต.ค. 65
📍ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
⏰ เวลา 10.00 - 22.00 น.
.
🎉 พบกับกิจกรรม

🏆 การแข่งขันหมากรุกไทย
✨ วันที่ 29 ต.ค. เวลา 10.00 - 15.00 น.
♟จัดการแข่งขัน 3 ประเภท
🥇 ประเภทวินมอเตอร์ไซค์ จำนวน 50 คู่
🥇 ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวนไม่เกิน 16 คู่
🥇 ประเภทเยาวชน จำนวนไม่เกิน 16 คู่

🏆 การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างเทศกิจเขตพระนคร กับ ตำรวจ สน.ชนะสงคราม
✨ วันที่ 29 ต.ค. เวลา 15.00 - 15.20 น.

🏆 การแข่งขันชักเย่อ ศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างเทศกิจเขตพระนคร กับ ตำรวจ สน.ชนะสงคราม
✨ วันที่ 29 ต.ค. เวลา 16.00 น.

🏆 การแข่งขันวิ่งเปี้ยว ชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร
✨ วันที่ 29 ต.ค. เวลา 16.30 - 18.00 น.

🏆 การแข่งขันชักเย่อ ชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร
✨ วันที่ 29 ต.ค. เวลา 18.00 - 19.00 น.

🏆 การแข่งขันหมากฮอสไทย
✨ วันที่ 30 ต.ค. เวลา 10.00 - 15.00 น.
♟จัดการแข่งขัน 3 ประเภท
🥇 ประเภทวินมอเตอร์ไซค์ จำนวน 50 คู่
🥇 ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวนไม่เกิน 16 คู่
🥇 ประเภทเยาวชน จำนวนไม่เกิน 16 คู่

🏆 การแข่งขันวิ่งกระสอบ ชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร
✨ วันที่ 30 ต.ค. เวลา 16.00 - 18.30 น.

🤸🏻‍♀️การแสดงชุด "Fire Jump Rope" โดยสมาคมกีฬาจั๊มพ์โร้ปไทย
✨ วันที่ 30 ต.ค. เวลา 17.00 น.

🖼 นิทรรศการ "หมากรุกและหมากฮอสไทย"

♟ กิจกรรม Workshop การสอนเทคนิคการเล่นหมากรุกและหมากฮอส

🛍 ร้านจำหน่ายสินค้าของดี 50 เขต ของดีย่านชุมชน

🪗 การแสดงดนตรี จากกองการสังคีต กทม.
✨ วันที่ 29 - 30 ต.ค. เวลา 15.00 - 21.00 น.

📽 ฉายหนังกลางแปลง ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
✨ วันที่ 29 ต.ค. เรื่อง สตรีเหล็ก
✨ วันที่ 30 ต.ค. เรื่อง แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า
.
อย่าลืมรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 😷 และช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะ 🗑
แล้วมาร่วมสนุกกันค่ะ 😊
------------------------------
#กีฬากรุงเทพ

ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับ.📲 สมัครออนไลน์ได้ที่🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPs...
25/10/2022

ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับ
.
📲 สมัครออนไลน์ได้ที่
🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPskVgtKEj8jWR3gTKAv_pVFk93QSuHCe1VhUXIRGLz1bpNQ/viewform
ตั้งแต่วันนี้ - 28 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น.
.
#กีฬากรุงเทพ

ทุกคนคะะะ...แอดมาชวนสมัครเข้าแข่งขัน
หมากรุกไทย หมากฮอสไทย วิ่งเปี้ยว วิ่งกระสอบ และชักเย่อ
📍ณ ลานคนเมือง
🏆 ชิงเงินรางวัลรวม 68,000 บาท
🥇 แข่งขันในวันที่ 29 ต.ค. 65
.
📲 สมัครออนไลน์ได้ที่
🔗 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPskVgtKEj8jWR3gTKAv_pVFk93QSuHCe1VhUXIRGLz1bpNQ/viewform
ตั้งแต่วันนี้ - 28 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น.
.
#กีฬากรุงเทพ

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
20/10/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

19/10/2022

ลูกเพจจ๋าา...แอดมาชวนสมัครเข้าแข่งขัน
มวยทะเล และมวยตับจาก ประเภท ชาย หญิง 🥊
📍ณ ลานคนเมือง
🏆 ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท
🔎 รอบคัดเลือก 22 ต.ค. 65
🥇 รอบชิงชนะเลิศ 23 ต.ค. 65
.
📲 สมัครด้วยตนเองได้ที่
🔹️กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ 3 สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันนี้ - 21 ต.ค. 65
🔹️ลานคนเมือง ในวันที่ 21 ต.ค. 65 ก่อนเวลา 15.30 น.
🔹️สมัครออนไลน์ วันนี้ - 21 ต.ค. 65
https://forms.gle/CeNSt7XVhZKa7zDB6
.
📢 ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชกมวยแบบไม่ชิงเงินรางวัล เพื่อรับของที่ระลึก
.
#กีฬากรุงเทพ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ของกรุงเท...
17/10/2022

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกองการกีฬา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

🤼‍♀️ รุ่นที่ 1 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น
ระหว่าง วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ⬇️

☑️ https://drive.google.com/file/d/1VoQJhivqZ1A8MOuoA75z5jrot9tacYgL/view

🤼‍♀️ รุ่นที่ 2 อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น
ระหว่าง วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ⬇️

☑️ https://drive.google.com/file/d/1b0e_c_emovkwmS3lVRkfaeqL5IAHasQx/view

☑️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
17/10/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

🗓️29 -30 ตุลานี้ จอมยุทธ์ท่านใดจะได้เป็นเจ้ายุทธจักร♟️”หมากกระดาน สะท้านกรุง” ♟️กองการกีฬา เชิญทุกท่านร่วมชมการประชันฝีม...
16/10/2022

🗓️29 -30 ตุลานี้ จอมยุทธ์ท่านใดจะได้เป็นเจ้ายุทธจักร
♟️”หมากกระดาน สะท้านกรุง” ♟️
กองการกีฬา เชิญทุกท่านร่วมชมการประชันฝีมือของเหล่าจอมยุทธ์หมากกระดาน ในวันที่ 29 -30 ตุลาคมนี้ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
#กีฬากรุงเทพ #กรุงเทพมหานคร

♟“หมากกระดาน สะท้านกรุง”♟

หากใครเคยดูหนังจีนกำลังภายในย่อมรู้ดีว่า จอมยุทธ์ผู้เอกอุนั้น มักหลีกเร้นยุทธจักร และซ่อนกายอยู่ภายใต้คราบของคนธรรมดา โดยที่คนทั่วไปหารู้ไม่ว่า หนึ่งในใต้หล้าที่อวดนามให้เขาสรรเสริญนั้นอาจมิใช่ตัวจริง

และหากใครเคยใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นนิจ ย่อมรู้ดีว่า หลายซุ้มพี่วินนั้นไม่ต่างจากสำนักจอมยุทธ์ที่ฝึกลับฝึกเหลา ฝึกหล่อฝึกหลอม จอมยุทธ์หมากกระดาน ทั้งหมากรุก และหมากฮอส

แล้วที่เกริ่นมานี้ เกี่ยวกับโลโก “กีฬากรุงเทพ” ที่ประทับในภาพประกอบบทความนี้อย่างไร..?

เมื่อกล่าวถึงคำว่ากีฬา หลายคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงกาย แต่แท้ที่จริงแล้ว หากดูจากความหมายของคำว่า “กีฬา” ที่นิยามว่า กีฬา หมายถึง การเล่นเพื่อการแข่งขัน เพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีกฎระเบียบ และกติกาที่แน่นอนตามแต่ชนิดกีฬา เราจะพบว่าการเล่น “หมากกระดาน” อย่างเช่น หมากรุก หมากฮอส ก็จัดว่าเป็นกีฬาด้วยเช่นกัน

หมากรุก คือ การเล่นชนิดหนึ่ง มีตัวหมากซึ่งมีชื่อเรียก และรูปต่างกันไป คือ ขุน เรือ ม้าโคน เม็ด และเบี้ย เดินบนกระดานสี่เหลี่ยมที่ตีตารางขนาดเท่ากันรวม 64 ตา เรียกว่า กระดานหมากรุก ซึ่งมีทั้งหมากรุกไทย และหมากรุกฝรั่ง ความสนุกของหมากรุกอยู่ที่การวางแผน เพราะแต่ละตัวมีความสามารถ และทิศทางการเดินที่แตกต่างกัน เป็นกีฬาที่ต้องคิดอย่างรอบคอบ มิฉะนั้นอาจจะแพ้ได้โดยไม่ทันตั้งตัว

วิธีการเล่น คือ แบ่งออกเป็นสองฝ่าย ให้แต่ละฝ่ายตกลงกันว่าใครจะเริ่มเล่นก่อน แต่ละฝ่ายจะมีหมากอยู่ฝ่ายละ 16 ตัว ที่ประกอบด้วยขุน 1 ตัว เม็ด 1 ตัว โคน 2 ตัว ม้า 2 ตัว เรือ 2 ตัว เบี้ย 8 ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีลักษณะการเดินในรูปแบบที่ต่างกัน การตัดสินแพ้ชนะ คือ การโจมตีตัวขุน ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุด หรือที่เรียกกันว่า "รุกฆาต" นั่นเอง

อาจป็นการยากที่จะอธิบายให้ผู้ที่ไม่เคยสัมผัสการเล่นหมากรุกได้เข้าถึงความสนุกของมัน อันเนื่องมาจากเป็นเกมกีฬาที่มีความสลับซับซ้อน มีรูปแบบการเดินหมากนับล้านวิธี ในที่นี้จึงขอแนะนำทางลัดในการสำเร็จวิชาการดูหมากรุกให้สนุกสุนทรีย์ด้วยซีรีส์ที่ปลุกกระแสความนิยมหมากรุกให้ลุกเป็นไฟไปทั่วโลกนั่นก็คือ The Queen’s Gambit บอกได้คำเดียวว่าหากดูจบครบ 7 ตอน คุณจะอินกับหมากรุกจนต้องบุกไปคุกเข่าหน้าซุ้มพี่วินมอเตอร์ไซค์ให้ช่วยรับเป็นศิษย์และประสิทธิ์ประสาทวิชาหมากรุกให้กับคุณ

ในทางตรงข้าม หมากฮอสนั้นดูจะเข้าถึงง่ายกว่าและเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะผ่านช่วงชีวิตมาโดยไม่เคยเล่นหมากฮอส เพราะเพียงแค่มีฝาน้ำอัดลม 16 ฝา วางหงาย คว่ำ ฝั่งละ 8 ก็สามารถสนุกกับกติการที่แสนเรียบง่ายด้วยการเดินหมากบนกระดานสี่เหลี่ยมคล้ายกระดานหมากรุก แต่ระบายสี 2 สีสลับกัน ทุกตาเดินหมากตามแนวทแยง การจับกินได้ก็ต่อเมื่อหมากของเราสามารถข้ามหมากของอีกฝ่ายไปอีกช่องได้ ในตอนเริ่มจะสามารถเดินได้แต่ข้างหน้าทีละ 1 ช่องเท่านั้น แต่เมื่อเข้าฮอส (เดินไปถึงด้านฝั่งตรงข้าม) จะสามารถเดินหน้าหลังได้

แม้ยังมีหลายสำนักที่อาจยังถกเถียงกันอยู่ว่า หมากกระดานเหล่านี้นับเป็นกีฬาได้หรือไม่ แต่นิยามของคำว่ากีฬานั้นคือคำตอบในตัวอยู่แล้ว

เช่นนั้นแล้ว จะรอช้าอยู่ใย ในเทศกาลประจำเดือนของกรุงเทพฯ เดือนตุลาคมนี้ กับ “กีฬากรุงเทพ” สุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือนวันที่ 29-30 ตุลา จึงบังเกิด “หมากกระดาน สะท้านกรุง” ที่มีไฮไลท์คือ พี่วินมอเตอร์ไซค์จอมยุทธ์หมากกระดานจาก 50 เขต ของกทม. มาประชันกำลังภายในกันในวิชาหมาก ทั้งหมากรุก หมากฮอส รวมทั้งยังมีกิจกรรมประชันวิทยายุทธ์อีกมากมายในเทศกาลกีฬากรุงเทพสัปดาห์นี้ ติดตามกันได้ที่เพจ กรุงเทพมหานคร

#12เทศกาล #สร้างสรรค์ดี #เกร็ดกทม.
ข้อมูลอ้างอิง : https://sport.trueid.net/detail/R5GqqyRv38DM

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
15/10/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

"ตะกร้อไทย ใจกลางพระนคร"พบกันที่ลานคนเมือง 15-16 ตุลาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
13/10/2022

"ตะกร้อไทย ใจกลางพระนคร"
พบกันที่ลานคนเมือง 15-16 ตุลาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

🏐 เทศกาลกีฬาไทย สัปดาห์นี้พบกับ กิจกรรม “ตะกร้อไทย ใจกลางพระนคร”
.
🗓 วันที่ 15 - 16 ต.ค. 65
📍ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
⏰ เวลา 16.00 - 21.00 น.
.
🎉 พบกับกิจกรรม

🏆 การแข่งขันตะกร้อข้ามตาข่าย ชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร
✨ วันที่ 15 ต.ค. รอบคัดเลือก เวลา 16.00 - 20.00 น.
✨ วันที่ 16 ต.ค. รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.00 - 20.00 น.
🏆 การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงไทย ชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร
✨ วันที่ 15 ต.ค. รอบคัดเลือก เวลา 16.00 - 20.00 น.
✨ วันที่ 16 ต.ค. รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.00 - 20.00 น.
🏆 การแข่งขันเดาะตะกร้อ ชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร
✨ วันที่ 16 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
🖼 นิทรรศการ “ตะกร้อไทย”
🏉 กิจกรรม Workshop สอนเตะตะกร้อไทย
🛍 ร้านจำหน่ายสินค้าของดี 50 เขต ของดีย่านชุมชน
🪗 การแสดงดนตรีโปงลางและวงดนตรีลูกทุ่ง จากกองการสังคีตฯ กทม.
.
อย่าลืมรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แล้วพบกันนะคะ 💓💓
------------------------------
#กีฬากรุงเทพ

13/10/2022

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

เตรียมพบกับงาน กีฬากรุงเทพ🟢🟢🟢"ตะกร้อไทย ใจกลางพระนคร"วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00📍ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพม...
12/10/2022

เตรียมพบกับงาน กีฬากรุงเทพ
🟢🟢🟢

"ตะกร้อไทย ใจกลางพระนคร"
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565
เวลา 16.00
📍ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ภานในงานพบกับ
- นิทรรศการตะกร้อไทย
- Workshop การสอนตะกร้อไทย
- การออกร้านการออกร้านจำหน่ายสินค้า
-การแสดงดนตรีโปงลางและลูกทุ่ง

🏆การแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท
- ตะกร้อข้ามตาข่าย
- ตะกร้อลอดห่วงไทย
- เดาะตะกร้อ

11/10/2022
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนักกีฬาตัวแทนก...
07/10/2022

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลก ครั้งที่ 54 ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร
โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธิ ณ โถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

06/10/2022

📣 แจ้ง "เลื่อน" กิจกรรม "ลานเล่นว่าว" ในวันที่ 8 -​ 9 ต.ค. นี้
☔ เนื่องจากสภาพอากาศในสัปดาห์นี้
------------------------

ด่วน! กทม.แจ้งเลื่อนกิจกรรมเล่นว่าวเสาร์-อาทิตย์นี้ ที่สนามหลวง

(5 ต.ค. 65) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภูมิอากาศและการคาดการณ์ฝนในสัปดาห์นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรุงเทพมหานครขอประกาศเลื่อนงานเล่นว่าว เสาร์-อาทิตย์นี้ (8 - 9 ต.ค. 65) ที่สนามหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “เทศกาลกีฬากรุงเทพ” ออกไปก่อน ส่วนกิจกรรมของสัปดาห์ต่อไปยังเหมือนเดิม ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็สามารถปรับแผนได้

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถร่วมสนุกกับ BANGKOK Virtual Run ได้ โดยลงทะเบียนวิ่งคลิก https://race.thai.run/bangkokvirtualrun วิ่งสะสมระยะทางได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา แล้วบันทึกผ่านเว็บไซต์ ThaiRun ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ต.ค. 65
--------------------

#กีฬากรุงเทพ

02/10/2022

🇹🇭🪁🥊 “เทศกาลกีฬากรุงเทพ” ตลอดเดือนตุลาคม มีอะไรบ้าง แอดรวมมาไว้ให้แล้ววว
.
.
🪁 กิจกรรม “ว่าวไทย ในกรุงฯ”
🗓 วันที่ 8 - 9 ต.ค. 65
📍ณ ท้องสนามหลวง

🎉 พบกับกิจกรรม
🪁 การประกวดว่าวไทยสวยงาม 50 เขต
🪁 นิทรรศการ “ว่าวไทย สตอรี่”
🪁 กิจกรรม workshop การทำว่าวไทย
🪁 ลานเล่นว่าว
🪢การแข่งขันชักเย่อคู่แห่งศักดิ์ศรี ระหว่างเทศกิจเขตพระนคร และตำรวจ สน.ชนะสงคราม
🪢 การแข่งขันชักเย่อชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนประชาชนจาก 50 เขต
🪕การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย
🎥 ฉายหนังกลางแปลง เรื่อง “ดรีมทีม” วันที่ 8 ต.ค. 65 และเรื่อง “Beautiful Boxer” วันที่ 9 ต.ค. 65
.
.
🏉 กิจกรรม “ตะกร้อไทย ใจกลางพระนคร”
🗓 วันที่ 15 - 16 ต.ค. 65
📍ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

🎉 พบกับกิจกรรม
🏆 การแข่งขันตะกร้อข้ามตาข่าย
🏆 การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงไทย
🖼 นิทรรศการ “ตะกร้อไทย”
🏉 กิจกรรม Workshop สอนเตะตะกร้อ
🛍 ร้านจำหน่ายสินค้าของดี 50 เขต ของดีย่านชุมชน
🪗 การแสดงดนตรีโปงลางและวงดนตรีลูกทุ่ง จากกองการสังคีตฯ กทม.
.
.
🥊 กิจกรรม “มวยไทย มหานคร”
🗓 วันที่ 22 - 23 ต.ค. 65
📍ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

🎉 พบกับกิจกรรม
🤼‍♀️ การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ
🤼 การแข่งขันมวยทะเล
🤼‍♂️ การแข่งขันมวยตับจาก
🤼‍♀️ การประกวดมวยไทยยุทธศิลป์ชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร
🤼 ออกกำลังกาย “มวยไทยคีตศิลป์”
🛍 ร้านจำหน่ายสินค้าของดี 50 เขต ของดีย่านชุมชน
🪘 การแสดงดนตรีวงปี่พาทย์ประกอบมวยไทยและวงดนตรีลูกทุ่ง จากกองการสังคีตฯ กทม.
.
.
🥊 กิจกรรม “หมากกระดาน สะท้านกรุง”
🗓 วันที่ 29 - 30 ต.ค. 65
📍ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

🎉 พบกับกิจกรรม
♟ การแข่งขันหมากรุกไทย
♟ การแข่งขันหมากฮอสไทย
🏃🏻 การแข่งขันวิ่งเปี้ยวคู่แห่งศักดิ์ศรี ระหว่างเทศกิจเขตพระนคร และตำรวจ สน.ชนะสงคราม
🏃🏻‍♂️ การแข่งขันวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนประชาชนจาก 50 เขต
🏃🏻‍♀️ การแข่งขันวิ่งกระสอบชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนประชาชนจาก 50 เขต
🖼 นิทรรศการ “หมากรุกและหมากฮอสไทย”
♟ กิจกรรม Workshop การสอนเทคนิคการเล่นหมากรุกและหมากฮอส
🛍 ร้านจำหน่ายสินค้าของดี 50 เขต ของดีย่านชุมชน
🎸 การแสดงดนตรี
🎥 ฉายหนังกลางแปลง เรื่อง “สตรีเหล็ก” วันที่ 29 ต.ค. 65 และเรื่อง “แสบสนิทศิษย์ส่ายหน้า” วันที่ 30 ต.ค. 65
.
.
🎉 ตลอดเดือนตุลาคม

🏃🏻 กิจกรรม “Bangkok Virtual Run”
🗓 วันที่ 1 - 30 ต.ค. 65
📱 วิ่งสะสมระยะให้ครบ 100 กิโลเมตร ภายในเดือนตุลาคม บนแอปพลิเคชั่น Thairun
🏃🏻‍♀️ เส้นทางแนะนำ City Run วิ่งย่านเมืองเก่า กับ “เส้นทางวิ่งไหว้พระ 9 วัด” และ “เส้นทางวิ่งเลาะกรุงเก่า”
🏃🏻🏃🏻‍♀️กิจกรรม Special Event ในวันที่ 22 ต.ค. 65 มาวิ่งด้วยกัน @สวนรถไฟ เขตจตุจักร
🎥 ฉายหนังกลางแปลง
🎸ดนตรีในสวน

📲 ลงทะเบียน BANGKOK Virtual Run ที่ https://race.thai.run/bangkokvirtualrun
.
🤜🏻🤛🏻 แล้วมาออกกำลังกายกันนะะะ 💪🏻
------------------------------------
#กีฬากรุงเทพ

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
01/10/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

ที่อยู่

ถนน มิตรไมตรี
Din Daeng
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622468079

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬ:

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Din Daeng บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#การแข่งขันเรือยาวประเพณีนานาชาติ
#ฝ่ายจัดการแข่งขัน
#กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา
กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เกาะติดสนามแข่งขันกีฬายูยิตสู
#เจ้าหน้าที่ประสานงาน
#กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา
กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กิจกรรมเทศกาลกีฬาไทย
#ฝ่ายจัดการแข่งขัน
#กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา
กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
บรรยากาศรวมๆเทศกาลกีฬาไทย
กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
#กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา
#ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมทางน้ำโดย
#รองผู้ว่า กทม.
#รองศานนท์ หวังสร้างบุญ
#สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
#กองการกีฬา #กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา
ผู้ว่า กทม.มาให้กำลังใจ
#เทศกาลกีฬาไทย #กิจกรรมมวยไทยมหานคร
#ฝ่ายจัดการแข่งขัน
#กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา
# กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เข้ามาชำระหนี้ด้วย
กำหนดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565
80.00-08.30 นักกีฬารายงานตัว
09.00 จับฉลากการแข่งขัน
09.30 เริ่มการแข่งขัน
สอบถามรายละเอียด
0951861938 นพชัย นาคสุวรรณ
ประชุมแต่งตั้งคณะดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่า กทม
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวโดย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬา ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ อ่อนโก้ก
สำนักเทศกิจ ขอขอบคุณ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในการจัดเจ้าหน้าที่กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมดำเนินการและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อสอบและคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ
เรื่อง ช่วยชี้แจง หลักการเข้ารับการบริการของสมาชิกบัตรศูนย์เยาวชนกรุงเทพ ตามที่ผมได้จ่ายสมาชิกรายปี60บาท ทำบัตรสมารท์การด์สมาชิกรายปีที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินี โดยในหลังบัตร ระบุตามข้อ2 ว่า สมาชิกสามารถใช้บริการได้กับทุกศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุด
-วันนี้ผมไปใช้บริการที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกอกใหญ่ ทางศูนย์มีระเบียบข้อบังคับเหมือนศูนย์อื่นๆทั่วไป คือค่าสมาชิกปีละ60บาท ฟิตเนส รอบละ10บาท แต่ทางศูนย์กลับแจ้งให้ผมทำบัตรสมาชิกใหม่60บาท ผมแจ้งว่าผมเป็นสมาชิกรายปีบัตรศูนย์เยาวชนอยู่แล้ว และก้อแจ้งว่าไปรับบริการมาหลายศูนย์แล้วเข้าได้หมด จบท้ายด้วยให้ผมเข้ารับบริการได้แค่วันนี้วันเดียว ครั้งหน้าต้องทำบัตรใหม่60บาท ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ แปลว่าผมไปเล่น 3 ศูนย์ ผมต้องทำบัตรใหม่ 3 ใบแยกแต่ละศูนย์ ซึ่งที่ผมไปศูนย์อื่นก้อสามารถเข้ารับบริการได้ตามปรกติ จนวันนี้ศูนย์สร้างสุขบางกอกใหญ่แจ้งมาแบบนี้ ผมว่ามันไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเป็น ระเบียบใหม่ ก้อยินดีปฏิบัติตามจะได้ทำให้มันถูกต้องชัดเจน ขอบคุณครับ
ฝากเยี่ยมชม กดถูกใจ กดแชร์ด้วยน่ะค่ะ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนนัทนาการกันค่ะhttps://www.facebook.com/104813021236915/posts/465427305175483/?sfnsn=mo
ฝากพี่่ๆน้องๆ เข้าเยี่ยมชม https://www.facebook.com/104813021236915/posts/461270448924502/?d=n แล้วอย่าลืมกดถูกใจ และกดแชร์ต่อ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนันทนาการ กันด้วยน่ะค่ะ..
โทดคับ ชมเวลาทำงาน ทุกคนมีหน้าทำงานแต่ คนของกองการกฬา หยุดนอนดูทีวี แล้ว ทำไม่ไม่ มีสามัญ สำนึก ว่าบุคคลอื่นทำงาน อยู่ มีบอกนอนดูทีวี
แบบก็ได้หรอ
x

Din Daeng บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานสวนสาธารณะ AIR&NOISE BMA กฎอัยการศึก Martial Law Manuthep1988 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทา กรมสรรพากร : The Revenue Department สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา We Love G-Terminal Club กรมสวัสดิการทหารบก สำนักงานป้องกันและปราบปราม BHMM - สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทา กรมสรรพสามิต :: Excise Department Rail development Information Office