เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์

เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ "องค์กรเเห่งการพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ
โปร่งใสในการบริหาร บริการทุกภาคส่วน"
(5)

0946237555
053042789
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
11 - สำนักปลัด
12 - กองช่าง
13 - กองคลัง
14 - ผู้อำนวยการคลัง
15 - ผู้อำนวยการกองช่าง
16 - เลขานายกเทศมนตรี

ตามที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒน...
23/08/2023

ตามที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม โดยมีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ และโอกาสต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ เพื่อรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง และประชาชนเพื่อ ประโยชน์ในการวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาบริการสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และยังมีงบประมาณในการบริหารเพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในตำบลสำราญราษฎร์ เป็นไปอย่างจำกัด ไม่ทั่วถึง

ในวันนี้ ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

ทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ ขอขอบคุณ ทางคุณหมอเเละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง นำโดยคุณหมอชัชวาลย์ ไขเเสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ในการนำผู้พิการดำเนินการตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนโควิด-19

วันพุธ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566        สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนก...
23/08/2023

วันพุธ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการเเสดงความจงรักภักดี เเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ เทศบาลตำบลเเม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566        เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเเสดงความยินดีกับ คุณหมอชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล...
21/08/2023

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเเสดงความยินดีกับ คุณหมอชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรผู้นำสตรีดีเด่นด้านพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 เนื่องในวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้คุณหมอและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566        สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ประชุมร่วมกับค...
21/08/2023

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เเละคณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษากิจการระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566      สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ เจ้าห...
21/08/2023

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์
ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

🛠ปฏิบัติงานภาคสนาม🛠
💡 ซ่อมเเซมไฟฟ้ากิ่ง 💡

หมู่ 1 บ้านร้องต้นขาม

✅ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน
✅ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
✅ เพื่อให้มีเเสงสว่างในเวลากลางคืน

#สำราญราษฎร์บ้านเฮา
#เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ส.ค. 66 การปรับเงื่อนไขเ...
21/08/2023

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ส.ค. 66
การปรับเงื่อนไขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งนี้ จะทำให้หลังจากนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ทุกคนแล้ว เพราะมีเกณฑ์พิจารณาเรื่อง "รายได้"
ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลของระเบียบฯ ใหม่ ระบุด้วยว่า "บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป"
อ่านฉบับเต็ม :https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140D192S0000000000300.pdf
#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ
-------------------------------------------------
Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
X :
Instragram : prd_offcial.ig
YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์       เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสำราญราษฎร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบ...
21/08/2023

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสำราญราษฎร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ สภาวัฒนธรรมตำบลสำราญราษฎร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสำราญราษฎร์ เเละชมรมแม่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2566

▶▶ วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น.
📍📍 ณ วัดป่าสักหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญราษฎร์

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566      วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเป...
19/08/2023

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ร่วมทำการทดลองขวดเป่าลูกโป่ง การทดลองเปลวไฟลอยน้ำ การทดลองดอกไม้กระดาษบานในน้ำ และระบายสีภาพวันวิทยาศาสตร์

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ตามที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒน...
15/08/2023

ตามที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม โดยมีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อช่วยเหลือในเรื่องสิทธิประโยชน์ และโอกาสต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ เพื่อรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปราะบาง และประชาชนเพื่อ ประโยชน์ในการวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาบริการสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และยังมีงบประมาณในการบริหารเพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในตำบลสำราญราษฎร์ เป็นไปอย่างจำกัด ไม่ทั่วถึง เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้เข้าให้การช่วยเหลือนางปิ่น จันทร์ศิริ ผู้สูงอายุ หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด

โดยในวันพรุ่งนี้ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ เเละจิตอาสา จะได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณในบ้านเเละรอบบริเวณบ้านให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เเละมีความปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ โดยครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 2 รูป เนื่องในวันเเม่...
12/08/2023

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ โดยครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 2 รูป เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เเละร่วมเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายวาริสต์ ม่วงป่า ประธานสภาเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการเเละข้าราชการเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เข้...
12/08/2023

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย นายวาริสต์ ม่วงป่า ประธานสภาเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการเเละข้าราชการเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

📢เเจ้งวันหยุดราชการวันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแ...
11/08/2023

📢เเจ้งวันหยุดราชการ

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

📝วันพุธ ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566    สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ เจ้าพนักงานป...
09/08/2023

📝วันพุธ ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์
ได้มอบหมายให้ เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

🛠ปฏิบัติงานภาคสนาม🛠
💡 ติดตั้งกระจกโค้ง 💡

หมู่ 3 บ้านป่าสักหลวง

✅ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

#สำราญราษฎร์บ้านเฮา
#เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์       ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่เป็นจำนวนไม่น้อย รวมถึงยังเกิดนักสูบหน้าใหม่ขึ้นมา...
09/08/2023

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่เป็นจำนวนไม่น้อย รวมถึงยังเกิดนักสูบหน้าใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ สาเหตุอาจจะเกิดการอยากรู้อยากลอง โดนเพื่อนชักชวน เป็นต้น ในขณะที่โทษของบุหรี่อาจจะมีการรับรู้ที่ไม่กว้างขวางในกลุ่มผู้สูบที่ก่อให้เกิดลดหรือเลิกบุหรี่ได้ ในควันบุหรี่ เต็มไปด้วยสารอันตรายต่าง ๆ ได้แก่ นิโคติน ซึ่งจัดเป็นสารเสพติด และยังมีสารเคมีอีกมากถึง 7,000 ชนิด สารพิษอีกมากกว่า 250 ชนิด และสารก่อมะเร็งอีกมากกว่า 70 ชนิด ซึ่งถ้าหากได้ข้อสรุปอย่างง่าย คือ การสูบบุหรี่ 1 มวน จะทำให้อายุสั้นลงถึง 7 นาที เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปในร่างกายแล้ว บุหรี่ก็เข้าไปทำลายร่างกายแทบจะทุกส่วน เริ่มตั้งแต่หลอดเลือดสมอง แอด ทางเดินอาหาร หัวใจ กระดูกและกล้ามเนื้อ จนทำให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดนิปัสสาวะ รวมถึงเกืดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีความเสี่ยงแท้งของหญิงตั้งครรภ์ และมีโอกาสตาบอดถาวร โทษของบุหรี่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจจะทำให้เกิดการเผยแพร่ต่อเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีการเลิกบุหรี่ได้ ซึ่งการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพียงแค่ยึดหลักการ ตั้งใจ มีเป้าหมาย ไม่รอช้า ไม่หวั่นไหว ไม่ยอมแพ้

ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์        ขอประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มการ...
09/08/2023

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ขอประชาสัมพันธ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มการการแพร่ระบาดเพิ่มจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับระยะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเพิ่มมากขึ้น และเป็นความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกครอบครัวมีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ด้วยการปฏิบัติ 3 เก็บ ดังนี้

- เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่งโล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่อาศัยเกาะพักของยุง
- เก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆ บ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
- เก็บน้ำ ปิดภาชนะให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเชิญชวน ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยยึดหลัก เลิกดื่ม เพื่อ ตนเอง ครอบครัว ศาสนา สั...
04/08/2023

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเชิญชวน ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยยึดหลัก เลิกดื่ม เพื่อ ตนเอง ครอบครัว ศาสนา สังคม เเละที่สำคัญ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับใบปฏิญาณตนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

http://noalcohol.ddc.moph.go.th/

เนื่องในวันสิ่งเเวดล้อมนี้ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "รักษ์โลกแบบไหนที่คุณกำลังทำ" ร่วมแซร์ภาพกิจกร...
02/08/2023

เนื่องในวันสิ่งเเวดล้อมนี้ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "รักษ์โลกแบบไหนที่คุณกำลังทำ" ร่วมแซร์ภาพกิจกรรมเพื่อโลกสีเขียว

⭐พร้อมลุ้นรับรางวัลตระกล้าไม้พับได้
จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 1,500.-บาท⭐

25/07/2023

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์จัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

#วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

ที่อยู่

อ. ดอยสะเก็ด
Doi Saket
50220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66946237555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

https://www.blockdit.com/posts/5ecf7daed38df546edfc61d1
มารู้จัก พลังงานไฟฟ้า ผ่านหนังกันเถอะ
โครงการนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไรคะ
ขออนุญาตแอดมินค่ะ​ ขอเรียนถาม​โครงการนี้​ ที่​ ม.1​ จะสิ้นสุด​ เมื่อไรคะ​ เห็นเริ่มโครงการ เมื่อปลายปีที่แล้ว​ธ.ค.2563​ กองหินขวางทางเข้าบ้านค่ะ​ รบกวนท่านแจ้งหน่วยงานทึ่เกี่ยวข้องมาตรวจงานและ​ #เอาเศษดินหินทุกก้อน, ป้าย, เชือกกั้นออกไปได้ไหมคะ​ ขวางประตูทางเข้าบ้านค่ะ​ 16ม.ค.64
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ
สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์กับทางเพจหน่อยจ้าว

ทะเบียนรถมอร์เตอร์ไซต์ของใครทำตกไว้ มาติดต่อขอรับได้ที่ร้านขายมะพร้าวน้ำหอม วงเวียนบ้านพันหลังเน้อจ้าว 😘😍😜😁
ถนนทางเข้าบ้าน หมู่7 (ซอยติดกับบ้านผู้ใหญ่)กำลังจะพัง หน้าฝนน้ำท่วมทุกปี ได้โปรดมาดูแลหน่อยเถอะครับ จะเข้าหน้าฝนอีกแล้ว สัญจรลำบาก
มีคนจีนที่ต้องการยื่นแปลนสร้างบ้านที่เทศบาลต้องไปติดต่อที่ชั้นไหนคะ?
ทำไมพ่นยาอีกละค่ะ จะไม่ให้ได้กินผักริมรั้วใช่ไหมค่ะ
น้ำท่วม ถนน ม7 เข้าออกบ้านไม่ได้ ช่วยดูแลหน่อยครับ แจ้งทุกปี ไม่เคยดูแลซักปี ทำงานหน่อยครับ
#}