Clicky

เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์

เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ เพจเทศบาลสำราญราษฏร์ ทุกเรื่องราว ?

0946237555
053042789
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
11 - สำนักปลัด
12 - กองช่าง
13 - กองคลัง
14 - ผู้อำนวยการคลัง
15 - ผู้อำนวยการกองช่าง
16 - เลขานายกเทศมนตรี

เปิดเหมือนปกติ

ขอเจิญจวน ป้อก๊าแม่ก๊า จับจองพื้นที่ขายของใน "กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น สำราญราษฎร์" ในงานประเพณียี่เป็ง วันที่ 8 พฤศจิก...
27/10/2022

ขอเจิญจวน ป้อก๊าแม่ก๊า จับจองพื้นที่ขายของใน "กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น สำราญราษฎร์" ในงานประเพณียี่เป็ง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (กองการศึกษา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 094-623-7555

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลสำราญราษฎร์ เเละพี่น้องประชาชนตำบลใกล้เคียง เที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565” 🔴 วันที่ ...
27/10/2022

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลสำราญราษฎร์ เเละพี่น้องประชาชนตำบลใกล้เคียง เที่ยวงาน “ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2565”

🔴 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 🔴

ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

#มาแอ่วกั๋นนักๆเน้อเจ้าาาาา
#สำราญราษฎร์บ้านเฮา

ประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดราชการ      เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอประชาสัมพันะ์แจ้งวันหยุดราชการ เนื่องด้วยวันอาทิตย์...
24/10/2022

ประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดราชการ

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอประชาสัมพันะ์แจ้งวันหยุดราชการ
เนื่องด้วยวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช และวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช

ทั้งนี้จะเปิดทำการปกติในวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ค่ะ

👉วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565    สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ พนักงานเทศบาลตำ...
12/10/2022

👉วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์
ได้มอบหมายให้ พนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

🛠ปฏิบัติงานภาคสนาม🛠
🛎 ซ่อมไฟฟ้ากิ่ง ตามคำร้อง🛎

หมู่ 3 บ้านป่าสักหลวง

☑️เพื่อให้มีเเสงส่องสว่างในเวลากลางคืน
☑️เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรทางถนน

#สำราญราษฎร์บ้านเฮา
#เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทษมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายก...
11/10/2022

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทษมนตรีตำบลสำราญราษฎร์
มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี
นายมนตรี จันทร์มณี รองนายกเทศมนตรี
นายธฤต หอเงิน ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 4 บ้านสันต้นม่วงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมวั...
11/10/2022

เนื่องในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก

เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก โดยการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันโรคระบาด ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละนักเรียน สวดมนต์เเผ่เมตตาให้กับผู้เสียชีวิต จากเห...
11/10/2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
นำโดย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละนักเรียน สวดมนต์เเผ่เมตตาให้กับผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเเสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เเละขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเเละผู้บาดเจ็บด้วยค่ะ

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง****************************   ...
10/10/2022

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
****************************
ด้วยเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566)
อาศัยอำนาจตามความใน หมวด 4 ข้อ 18,19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 15 การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ตามประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ดังนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดสำนักปลัด)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดกองช่าง)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
1.3 พนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดกองคลัง)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามสิ่งที่เเนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเรื่องรายชื่อเครื...
05/10/2022

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเรื่องรายชื่อเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามการทุจริตในภาครัฐได้จัดทำโครงการ ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมต้นแบบในการป้องกันเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องเครือข่ายที่ดำเนินการด้านป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงกระตุ้นให้เครือข่ายภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตมากขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและข้อระวังการทุจริตโดยดำเนินการเปิดรับสมัครการสรรหาและการเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สินค้าต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเสร็จสิ้นแล้ว

🛡 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2565 ในระดับดีเยี่ยม 🛡 เป็นหนึ่งใน 15 เครือข่ายทั่วประเทศ

🌞ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์🌞การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ประจำเดือน ตุลาคม 2565
05/10/2022

🌞ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์🌞

การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่อนที่
ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์   ด้วยปรากฏว่าถนนหลายสายในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากการข...
24/09/2022

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ด้วยปรากฏว่าถนนหลายสายในพื้นที่ตำบลสำราญราษฎร์ ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากการขนส่งดิน ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขัง ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จึงมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการขนส่งดิน โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมาย ประกอบกับในการประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับปลัดอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ดำเนินการปราบปรามในเชิงรุก

วันที่ 24 กันยายน 2565 สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ จึงมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานนิติการ ดำเนินการตรวจตราและปราบปรามการขนส่งดิน ที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์   ในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้จัดโครงการตามโครง...
19/09/2022

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้จัดโครงการตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565
- กิจกรรม ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- กิจกรรม การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนเเละชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี
- กิจกรรม การคสบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี

ขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียนรับบริการตรวจสุขภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เปิดลงทะเบียน ตั้งเเต่เวลา 07.00 น.
2. ขอให้ประชาชนผู้รับบริการ เตรียมตลับอุจจาระมาด้วย
3. ขอให้ประชาชนผู้รับบริการ งดอาหารเเละน้ำ หลัง 20.00 น. (2 ทุ่ม) ของวันที่ 19 กันยายน 2565
4. ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ขอให้ผู้รับบริการ
- ผู้หญิง กรณีผมยาว ให้มัดผม ไม่สวมเครื่องประดับ สวมสปอร์ตบาร์ที่ไม่มีตะขอ ไม่มีห่วง ไม่มีเหล็ก
- ผู้ชาย ไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อ เเต่ไม่สวมสร้อยคอหรือเครื่องประดับ

หมายเหตุ : ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ได้จัดเตรียมข้าวต้มเเละน้ำดื่มไว้บริการ

ที่อยู่

อ.ดอยสะเก็ด
Doi Saket
50220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66946237555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Doi Saket

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://www.blockdit.com/posts/5ecf7daed38df546edfc61d1
มารู้จัก พลังงานไฟฟ้า ผ่านหนังกันเถอะ
โครงการนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไรคะ
ขออนุญาตแอดมินค่ะ​ ขอเรียนถาม​โครงการนี้​ ที่​ ม.1​ จะสิ้นสุด​ เมื่อไรคะ​ เห็นเริ่มโครงการ เมื่อปลายปีที่แล้ว​ธ.ค.2563​ กองหินขวางทางเข้าบ้านค่ะ​ รบกวนท่านแจ้งหน่วยงานทึ่เกี่ยวข้องมาตรวจงานและ​ #เอาเศษดินหินทุกก้อน, ป้าย, เชือกกั้นออกไปได้ไหมคะ​ ขวางประตูทางเข้าบ้านค่ะ​ 16ม.ค.64
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ
สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์กับทางเพจหน่อยจ้าว

ทะเบียนรถมอร์เตอร์ไซต์ของใครทำตกไว้ มาติดต่อขอรับได้ที่ร้านขายมะพร้าวน้ำหอม วงเวียนบ้านพันหลังเน้อจ้าว 😘😍😜😁
ถนนทางเข้าบ้าน หมู่7 (ซอยติดกับบ้านผู้ใหญ่)กำลังจะพัง หน้าฝนน้ำท่วมทุกปี ได้โปรดมาดูแลหน่อยเถอะครับ จะเข้าหน้าฝนอีกแล้ว สัญจรลำบาก
มีคนจีนที่ต้องการยื่นแปลนสร้างบ้านที่เทศบาลต้องไปติดต่อที่ชั้นไหนคะ?
ทำไมพ่นยาอีกละค่ะ จะไม่ให้ได้กินผักริมรั้วใช่ไหมค่ะ
น้ำท่วม ถนน ม7 เข้าออกบ้านไม่ได้ ช่วยดูแลหน่อยครับ แจ้งทุกปี ไม่เคยดูแลซักปี ทำงานหน่อยครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Doi Saket (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง Nongpakhrang สถานีตำรวจภูธรสันทราย SAN SAI Police S กศน.ตำบลหนองไผ่แบน อ.เมืองอุ เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเช depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค เทศบาลตำบลสองแคว Bright vachirawit โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเ กองกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo TAT Chiang Mai