เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์

เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ เพจเทศบาลสำราญราษฏร์ ทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณ์ ทันท่วงที 0946237555
053042789
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
11 - สำนักปลัด
12 - กองช่าง
13 - กองคลัง
14 - ผู้อำนวยการคลัง
15 - ผู้อำนวยการกองช่าง
16 - เลขานายกเทศมนตรี

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์มอบหมายให้      ...
14/01/2022

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
มอบหมายให้
นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี
นายมนตรี จันทร์มณี รองนายกเทศมนตรี
นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี รองปลัดเทศบาล
นายสมบัติ ธรรมขันเเข็ง หัวหน้าสำนักปลัด
พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด-19 และการใช้ ATK โดยคุณหมอธิรารัตน์ ญี่นาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านพันหลัง

🎉 ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให...
14/01/2022

🎉 ประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1
อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เเละคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนต้านภัยโควิด 19 ตำบลสำราญราษฎร์ โดย คณะสงฆ์ เทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวล...
08/12/2021

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนต้านภัยโควิด 19 ตำบลสำราญราษฎร์ โดย คณะสงฆ์ เทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ตำบล สำราญราษฎร์ ในวันที่5 ธันวาคม 2564 ณ.วัดสันมะเกี๋ยง ยอดรวม ซอง 31,199 บาท

08/12/2021

สรุปยอดผู้บริจาค ให้กับศูนย์ช่วยเหลือและป้องกัน โควิด19 ตำบลสำราญราษฎร์ วันที่8 ธันวาคม
และยอดผ้าป่า วันที่5 ธันวาที่วัดสันมะเกี๋ยง

Photos from วัดสันมะเกี๋ยง's post
05/12/2021

Photos from วัดสันมะเกี๋ยง's post

03/12/2021

ครู ศรีพลอย อุทัย หมู่1ร่วมเชิญชวน บริจาค
ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ต.สำราญราษฎร์

03/12/2021

คุณป้าผ่องศรี จักร์แก้ว หมู่3 ร่วมเชิญชวน สนับสนุน ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ต.สำราญราษฎร์

📣 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ประชุมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโ...
01/12/2021

📣 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ประชุมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดย มีท่านพระครูอัมพวนานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลสำราญราษฎร์ สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นายภาณุวัชร คำวงศ์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ตัวแทน อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ตำบลสำราญราษฎร์ขึ้น และได้มีมติที่ประชุมมอบหมายให้ นายสายชล สีธิใจ นายอุดม เครื่องคำ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ ดำเนินการเปิดบัญชี ในนาม

" ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสำราญราษฎร์ โดยนายสายชล สีธิใจ และนายอุดม เครื่องคำ และนางวิภาวรรณ จันทร์เทพ "
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง เลขที่บัญชี 553-0-42391-4

เพื่อรองรับเงินสมทบทุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 🙏🏻
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ไลน์ เทศบาล กดลิงค์ นี้ ได้เลยจ้าว
👇👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

📣 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ประชุมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดย มีท่านพระครูอัมพวนานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลสำราญราษฎร์ สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นายภาณุวัชร คำวงศ์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ตัวแทน อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ตำบลสำราญราษฎร์ขึ้น และได้มีมติที่ประชุมมอบหมายให้ นายสายชล สีธิใจ นายอุดม เครื่องคำ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ ดำเนินการเปิดบัญชี ในนาม

" ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสำราญราษฎร์ โดยนายสายชล สีธิใจ และนายอุดม เครื่องคำ และนางวิภาวรรณ จันทร์เทพ "
ธนาคารกรุงไทย สาขาบ่อสร้าง เลขที่บัญชี 553-0-42391-4

เพื่อรองรับเงินสมทบทุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 🙏🏻
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ไลน์ เทศบาล กดลิงค์ นี้ ได้เลยจ้าว
👇👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

30/11/2021

ยอดบริจาค ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสำราญราษฎร์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ยอดบริจาควันนี้10,799.99 รวมยอดบริจาค จำนวน 38,731.39 บาท และขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุน สิ่งของ ไข่ไก่ น้ำดื่ม ฯลฯ ทุกท่าน ตอนนี้ยังคงทะยอยร่วมสมทบทุน บริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ของกิน ของใช้ น้ำดื่ม ฯลฯ ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ หรือได้มีคณะกรรมการ ศูนย์ฯ ตามมติที่ประชุมได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รพสต.บ้านพันหลัง ประธานแม่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน คุณหมอชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล ประธานผู้สูงอายุ ประธานU2T ตำบลสำราญราษฎร์
กดลิงค์ นี้ เพิ่มเป็นเพื่อน กับ ไลน์เทศบาล ได้เน้อจ้าว
👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

ยอดบริจาค ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสำราญราษฎร์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ยอดบริจาควันนี้10,799.99...
30/11/2021

ยอดบริจาค ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ตำบลสำราญราษฎร์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ยอดบริจาควันนี้10,799.99 รวมยอดบริจาค จำนวน 38,731.39 บาท และขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุน สิ่งของ ไข่ไก่ น้ำดื่ม ฯลฯ ทุกท่าน ตอนนี้ยังคงทะยอยร่วมสมทบทุน บริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ของกิน ของใช้ น้ำดื่ม ฯลฯ ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ หรือได้มีคณะกรรมการ ศูนย์ฯ ตามมติที่ประชุมได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รพสต.บ้านพันหลัง ประธานแม่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน คุณหมอชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล ประธานผู้สูงอายุ ประธานU2T ตำบลสำราญราษฎร์
ส่งสลิป การโอนเงินมาที่ ไลน์ เทศบาลได้เน้อจ้าวกดลิงค์นี้ เพิ่มเป็นเพื่อน กับ ไลน์เทศบาล
👇👇👇 https://lin.ee/yDOBsAg

30/11/2021

สรุปยอด ณ.วันที่ 29 พฤศจิกายน เงิน และสิ่งของ ที่พี่น้อง สำราญราษฎร์ นำมามอบ ให้กับ
ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 สำราญราษฎร์

30/11/2021

พ่อกำนัน ภาณุวัชร คำวงค์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ ได้เป็นตัวแทน นำเงิน มามอบ ให้กับ
ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 สำราญราษฎร์

📣 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ประชุมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ...
29/11/2021

📣 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้ประชุมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดย มีท่านพระครูอัมพวนานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลสำราญราษฎร์ สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ นายภาณุวัชร คำวงศ์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ตัวแทน อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ตำบลสำราญราษฎร์ขึ้น และได้มีมติที่ประชุมมอบหมายให้ นายสายชล สีธิใจ นายอุดม เครื่องคำ นางวิภาวรรณ จันทร์เทพ ดำเนินการเปิดบัญชี ในนาม

" ศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด19 ตำบลสำราญราษฎร์ โดยนายสายชล สีธิใจ และนายอุดม เครื่องคำ และนางวิภาวรรณ จันทร์เทพ "

เพื่อรองรับเงินสมทบทุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 🙏🏻

29/11/2021

คุณณัฐกฤตา วิริยา ครู กศน.ตำบลสำราญราษฎร์
พร้อมด้วย ครูผึ้ง ครูตู่ ครูแป้ง ครูนิตย์ ครูโอ๊ต กศน.อำเภอดอยสะเก็ด
และนักศึกษา กศน.ตำบลสำราญราษฎร์
มอบเงิน 2,000 บาท
น้ำดื่ม 10 แพ็ค
ข้าวสาร 5 ถุง
ขอบคุณจ้าว

29/11/2021

📣 นาง ชฎาพัณณ์ ชัยยศสกุล เป็นตัวแทน ของ
คุณศรีไล เดชวงศ์ญา พร้อมครอบครัวจิระศักดิ์ฟาร์ม บ้านป่าสักหลวง ร่วมบริจาคไข่ 100 แผง ให้กับศูนย์ช่วยเหลือและควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสำราญราษฎร์

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้🙏🏻

27/10/2021

VTR แนะนำ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ภายใต้การบริหาร ของท่านนายกเทศมนตรี สิบเอก วิสูตร สุวรรณโกศล เริ่มเข้ามาบริหารงาน เมื่อเดือน มิถุนายน 2564

📌📌📌👇👇👇

27/10/2021

VTR แนะนำ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ภายใต้การบริหาร ของท่านนายกเทศมนตรี สิบเอก วิสูตร สุวรรณโกศล เริ่มเข้ามาบริหารงาน เมื่อเดือน มิถุนายน 2564

📌📌📌👇👇👇

20/10/2021

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เชื้อโควิด
ขอเชิญชวนพี่น้อง สำราญราษฎร์ กดลิงค์ หรือ สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อน กับ ไลน์@ เทศบาล #สำราญราษฏร์
📌ท่านจะได้รับข่าวสาร อย่างรวดเร็ว
📌ใช้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าขยะ
📌ใช้ส่งคำร้องต่างๆ
📌ส่งสารถึงผู้บริหารรับทราบ โดยตรง
สายด่วน094-623-7555
และเบอร์ตรง
053-042789
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น
#สุขก๋ายสำราญใจ
เพิ่มเพื่อนสแกน QR codeหรือ
แตะลิงก์ด้านล่างได้เลย
นะคะ
👇👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

19/10/2021

เมื่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู และ นายมนตรี จันทร์มณี รองนายกเทศบาลสำราญราษฎร์ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนผิวจราจรเดิม งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้
1. ถนนสายหลัก หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดเชื่อมต่อ หมู่ 4 บ้านพันหลัง
2. ถนนสายหลัก หมู่ 7 บ้านต้นผึ้ง บริเวณหน้าร้านอาหารซดฟอง
3. ถนนสายหลัก หมู่ 8 บ้านสันโป่ง บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน
บริเวณทางผ่านโครงการอรสิริน
4. ถนนสายหลัก หมู่ 3 บ้านป่าสักหลวง บริเวณถนนสายหลักบ้านป่าสัก
หลวง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นม่วงเหนือ-บ้านพันหลัง หมู่ที่ 4 ตำบล
สำราญราษฎร์

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เชื้อโควิดขอเชิญชวนพี่น้อง สำราญราษฎร์ กดลิงค์ หรือ สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อน กับ ไลน์@ เท...
19/10/2021

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เชื้อโควิด
ขอเชิญชวนพี่น้อง สำราญราษฎร์ กดลิงค์ หรือ สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อน กับ ไลน์@ เทศบาล #สำราญราษฏร์
📌ท่านจะได้รับข่าวสาร อย่างรวดเร็ว
📌ใช้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าขยะ
📌ใช้ส่งคำร้องต่างๆ
📌ส่งสารถึงผู้บริหารรับทราบ โดยตรง
สายด่วน094-623-7555
และเบอร์ตรง
053-042789
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น
#สุขก๋ายสำราญใจ
เพิ่มเพื่อนสแกน QR codeหรือ
แตะลิงก์ด้านล่างได้เลย
นะคะ
👇👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เชื้อโควิด
ขอเชิญชวนพี่น้อง สำราญราษฎร์ กดลิงค์ หรือ สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อน กับ ไลน์@ เทศบาล #สำราญราษฏร์
📌ท่านจะได้รับข่าวสาร อย่างรวดเร็ว
📌ใช้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าขยะ
📌ใช้ส่งคำร้องต่างๆ
📌ส่งสารถึงผู้บริหารรับทราบ โดยตรง
สายด่วน094-623-7555
และเบอร์ตรง
053-042789
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น
#สุขก๋ายสำราญใจ
เพิ่มเพื่อนสแกน QR codeหรือ
แตะลิงก์ด้านล่างได้เลย
นะคะ
👇👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

18/10/2021

ทำหมันฟรี สำหรับสุนัขเพศเมีย ทั้งที่มีเจ้าของและจรจัด ท่านใดสนใจสามารถแจ้งชื่อและจำนวน ได้ที่ ไลน์ เทศบาล ก่อนสิ้นเดือน กันยายนนี้
ส่วนสุนัขเพศผู้ รวมทั้งแมว มีค่าใช้จ่ายตัวละ 500 บาท
รบกวนช่วย ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้อง สำราญราษฎร์ กดลิงค์ หรือ สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อน กับเทศบาล #สำราญราษฏร์
📌ท่านจะได้รับข่าวสาร อย่างรวดเร็ว
📌ใช้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าขยะ
📌ใช้ส่งคำร้องต่างๆ
📌ส่งสารถึงผู้บริหารรับทราบ โดยตรง
แตะลิงก์ด้านล่างเลย
นะคะ
👇👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู และนายมนต...
16/10/2021

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู และนายมนตรี จันทร์มณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมกองช่าง ออกตรวจงานการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวถนน บริเวณ หมู่4 บ้านพันหลัง หมู่5บ้านป่าเหมือด หมู่7บ้านต้นผึ้ง โดยมีนายสุรินทร์ จันทร์อินทร์ ประธานสภา และสท.เดช ไชยแว่น ร่วมตรวจสอบด้วย การซ่อมแซมพื้นผิวถนนอาจทำให้ไม่สะดวกต่อการสัญจร ขอให้ผู้ขับขี่โปรดใช้ความระมัดระวังในเส้นทางสัญจรนี้ด้วย จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เชิญชวนพี่น้อง สำราญราษฎร์ กดลิงค์ หรือ สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อน กับ ไลน์@ เทศบาล #สำราญราษฏร์ 📌ท่านจะได้รับข่าวสา...
12/10/2021

เชิญชวนพี่น้อง สำราญราษฎร์ กดลิงค์ หรือ สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อน กับ ไลน์@ เทศบาล #สำราญราษฏร์
📌ท่านจะได้รับข่าวสาร อย่างรวดเร็ว
📌ใช้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าขยะ
📌ใช้ส่งคำร้องต่างๆ
📌ส่งสารถึงผู้บริหารรับทราบ โดยตรง
สายด่วน094-623-7555
และเบอร์ตรง
053-042789
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น
#สุขก๋ายสำราญใจ
เพิ่มเพื่อนสแกน QR codeหรือ
แตะลิงก์ด้านล่างได้เลย
นะคะ
👇👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

เชิญชวนพี่น้อง สำราญราษฎร์ กดลิงค์ หรือ สแกน QR code เพื่อเป็นเพื่อน กับ ไลน์@ เทศบาล #สำราญราษฏร์
📌ท่านจะได้รับข่าวสาร อย่างรวดเร็ว
📌ใช้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าขยะ
📌ใช้ส่งคำร้องต่างๆ
📌ส่งสารถึงผู้บริหารรับทราบ โดยตรง
สายด่วน094-623-7555
และเบอร์ตรง
053-042789
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น
#สุขก๋ายสำราญใจ
เพิ่มเพื่อนสแกน QR codeหรือ
แตะลิงก์ด้านล่างได้เลย
นะคะ
👇👇👇👇
https://lin.ee/yDOBsAg

เทศบาลสำราญราษฎร์ ร่วมกับ อสม. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกฉีดพ่นยากันยุง เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก หมู่2ซ.5 ...
12/10/2021

เทศบาลสำราญราษฎร์ ร่วมกับ อสม. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ออกฉีดพ่นยากันยุง เพื่อควบคุม การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก หมู่2ซ.5 รอบ3เรียบร้อย
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น

12/10/2021
งานติดตั้งกระจกโค้ง

ท่านนายกฯ สอ.วิสูตร ได้สั่งการ ให้ หน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย (ป.ภ) ทำการ ติดตั้ง กระจกโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุ ต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร
และทางเข้าออก ซอย
#สุขก๋ายสำราญราษฏร์
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น

บรรยากาศ การออกหน่วยจัดเก็บค่าขยะเคลื่อนที่ ของเทศบาล สำราญราษฏร์ หมู่2 ณ.วัดสันต้นม่วงเหนือ9.00-12.00 น#รวมพลคนรักษ์ถิ่...
12/10/2021

บรรยากาศ การออกหน่วยจัดเก็บค่าขยะเคลื่อนที่ ของเทศบาล สำราญราษฏร์ หมู่2 ณ.วัดสันต้นม่วงเหนือ9.00-12.00 น
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น

ท่านนายกฯ สอ.วิสูตร ได้เป็น ประธาน การ ซักซ้อม แนวทาง การดำเนินการ ในการ ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด และควบคุมการติด...
11/10/2021

ท่านนายกฯ สอ.วิสูตร ได้เป็น ประธาน การ ซักซ้อม แนวทาง การดำเนินการ ในการ ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาด และควบคุมการติดเชื้อ #โควิด โดยร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. เพื่อวางมาตรการ ป้องกันและ ดูแล พี่น้องชาว สำราญราษฎร์
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น

ได้รับแจ้ง จาก ท่าน สท. จากเหตุ ฝนตกลมแรง ตอนกลางคืน ทำให้กิ่งไม้ขนาดปานกลางหักล้มทับบ้านของ ชาวบ้าน หมู่.5ป่าเหมือดท่าน...
11/10/2021

ได้รับแจ้ง จาก ท่าน สท. จากเหตุ ฝนตกลมแรง ตอนกลางคืน ทำให้กิ่งไม้ขนาดปานกลางหักล้มทับบ้านของ ชาวบ้าน หมู่.5ป่าเหมือด
ท่านนายกฯ สอ.วิสูตร จึงได้สั่งการให้ กองช่าง ออกไปตัดกิ่งไม้ เพื่อ บรรเทาสาธารณะภัย
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น

11/10/2021

ท่านนายกฯ สอ.วิสูตรได้สั่งการให้หน่วยรถ เทศบาลตำบล สำราญราษฎร์ ได้จัดรถตู้ไปส่ง ประชาชน เพื่อฉีดวัคซีนที่ วัดดอยสะเก็ด
#สุขก๋ายสำราญใจ๋

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายธนกร ช่วย...
11/10/2021

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายธนกร ช่วยค้ำชู รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นาย พิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล ตำแหน่งนายช่างโยธา เทศบาลตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
โดยมีเจ้าหน้าที่ จาก เทศบาล ห้วยทราย ตามมาส่งนายช่าง เป็นจำนวนมาก
#รวมพลคนรักษ์ถิ่น

บรรยากาศ การออกหน่วยจัดเก็บค่าขยะเคลื่อนที่ ของเทศบาล สำราญราษฏร์ บ้านร้องต้นขาม หมู่1 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน 9...
11/10/2021

บรรยากาศ การออกหน่วยจัดเก็บค่าขยะเคลื่อนที่ ของเทศบาล สำราญราษฏร์ บ้านร้องต้นขาม หมู่1 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน 9.00-12.00 น

11/10/2021

บรรยากาศ การออกหน่วยจัดเก็บค่าขยะเคลื่อนที่ ของเทศบาล สำราญราษฏร์ บ้านร้องต้นขาม หมู่1 ณ.ศาลาเอนกประสงค์

ที่อยู่

อ.ดอยสะเก็ด
Doi Saket
50220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Doi Saket

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://www.blockdit.com/posts/5ecf7daed38df546edfc61d1 มารู้จัก พลังงานไฟฟ้า ผ่านหนังกันเถอะ
โครงการนี้จะแล้วเสร็จเมื่อไรคะ
ขออนุญาตแอดมินค่ะ​ ขอเรียนถาม​โครงการนี้​ ที่​ ม.1​ จะสิ้นสุด​ เมื่อไรคะ​ เห็นเริ่มโครงการ เมื่อปลายปีที่แล้ว​ธ.ค.2563​ กองหินขวางทางเข้าบ้านค่ะ​ รบกวนท่านแจ้งหน่วยงานทึ่เกี่ยวข้องมาตรวจงานและ​ #เอาเศษดินหินทุกก้อน, ป้าย, เชือกกั้นออกไปได้ไหมคะ​ ขวางประตูทางเข้าบ้านค่ะ​ 16ม.ค.64
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์กับทางเพจหน่อยจ้าว ทะเบียนรถมอร์เตอร์ไซต์ของใครทำตกไว้ มาติดต่อขอรับได้ที่ร้านขายมะพร้าวน้ำหอม วงเวียนบ้านพันหลังเน้อจ้าว 😘😍😜😁
ถนนทางเข้าบ้าน หมู่7 (ซอยติดกับบ้านผู้ใหญ่)กำลังจะพัง หน้าฝนน้ำท่วมทุกปี ได้โปรดมาดูแลหน่อยเถอะครับ จะเข้าหน้าฝนอีกแล้ว สัญจรลำบาก
มีคนจีนที่ต้องการยื่นแปลนสร้างบ้านที่เทศบาลต้องไปติดต่อที่ชั้นไหนคะ?
ทำไมพ่นยาอีกละค่ะ จะไม่ให้ได้กินผักริมรั้วใช่ไหมค่ะ
น้ำท่วม ถนน ม7 เข้าออกบ้านไม่ได้ ช่วยดูแลหน่อยครับ แจ้งทุกปี ไม่เคยดูแลซักปี ทำงานหน่อยครับ