รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess Maha Chakri Award

พบกับเวทีเสวนา "การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประ...
08/01/2022

พบกับเวทีเสวนา "การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศไทย"
วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 65 (09:30 - 12:00 น.)

โดยผู้ดำเนินการเสวนา ดังนี้
1. รศ.ลัดดา ภู่กียรติ ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2560
2. นายวิษณุ พุ่มสว่าง ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2564
3. นางขัติยา ปิยะรังษี ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2564
4. นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5.นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด

ครูทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังและรับชมเวทีเสวนาดังลิงค์ด้านล่างนะคะ

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87811449651?pwd=bmd6WjNwQzBzbWVKTUpONkcvWCtJUT09

Meeting ID: 878 1144 9651
Passcode: 701296

พบกับเวทีเสวนา "การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศไทย"
วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 65 (09:30 - 12:00 น.)

โดยผู้ดำเนินการเสวนา ดังนี้
1. รศ.ลัดดา ภู่กียรติ ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2560
2. นายวิษณุ พุ่มสว่าง ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2564
3. นางขัติยา ปิยะรังษี ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2564
4. นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5.นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด

ครูทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังและรับชมเวทีเสวนาดังลิงค์ด้านล่างนะคะ

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87811449651?pwd=bmd6WjNwQzBzbWVKTUpONkcvWCtJUT09

Meeting ID: 878 1144 9651
Passcode: 701296

02/01/2022
รายการสายธารสุนทรียธรรม พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ ...
16/12/2021

รายการสายธารสุนทรียธรรม
พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์
วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
เดินทางมาถึงครั้งที่ ๑๙ "ครูชายแดนใต้ หัวใจทองคำ"
.
ครั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๒
"ครูสุเทพ เท่งประกิจ"
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา
.
พร้อมกับผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล และ ผศ.ภวิกา ภักษา
ทุกท่านกดติดตามเพื่อรับชมรายการถ่ายทอดสด
และรับชมย้อนหลังทั้ง ๑๘ ครั้ง
ได้ทาง page
.
https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-103288935278520/
.
และ YouTube channel : พลานุภาพของครู
#เพราะตำรามีชีวิตคือคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แล้วพบกันค่ะ

รายการสายธารสุนทรียธรรม
พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์
วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
เดินทางมาถึงครั้งที่ ๑๙ "ครูชายแดนใต้ หัวใจทองคำ"
.
ครั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๒
"ครูสุเทพ เท่งประกิจ"
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา
.
พร้อมกับผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล และ ผศ.ภวิกา ภักษา
ทุกท่านกดติดตามเพื่อรับชมรายการถ่ายทอดสด
และรับชมย้อนหลังทั้ง ๑๘ ครั้ง
ได้ทาง page
.
https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-103288935278520/
.
และ YouTube channel : พลานุภาพของครู
#เพราะตำรามีชีวิตคือคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แล้วพบกันค่ะ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และ พัฒนาด้าน "การศึกษา" ด้วยเป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาคน อันจะนำไปสู่การพัฒ...
05/12/2021
รัชกาลที่ 9 กับการศึกษาไทย

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และ พัฒนาด้าน "การศึกษา" ด้วยเป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาคน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ดังพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2524 ความตอนหนึ่งว่า

“...การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคม และ บ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...”

https://www.komchadluek.net/news/402536

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และ พัฒนาด้าน "การศึกษา" ด้วยเป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาคน อันจะน.....

พบกับงานเสวนา ‘โรงเรียนเปลี่ยนใหม่’ วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.นี้ เวลา 13.00-15.00น.ร่วมเสวนาได้ทาง https://us02web.zoom.us/j/85...
04/12/2021

พบกับงานเสวนา ‘โรงเรียนเปลี่ยนใหม่’ วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.นี้ เวลา 13.00-15.00น.
ร่วมเสวนาได้ทาง
https://us02web.zoom.us/j/85210387573?pwd=STdDdjFra0ZiK3FHT0RjQVZaMEpXUT09

Meeting id : 852 1038 7573
Passcode : 605475

พบกับงานเสวนา ‘โรงเรียนเปลี่ยนใหม่’ วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.นี้ เวลา 13.00-15.00น.
ร่วมเสวนาได้ทาง
https://us02web.zoom.us/j/85210387573?pwd=STdDdjFra0ZiK3FHT0RjQVZaMEpXUT09

Meeting id : 852 1038 7573
Passcode : 605475

กสศ. เปิดตัวเว็บไซต์ Iamkru "รวมพลังครู ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนสู่สังคม สร้างสรรค์การสอน" ขอเชิญคุณครูที่สนใจร่วมรับ...
24/11/2021

กสศ. เปิดตัวเว็บไซต์ Iamkru "รวมพลังครู ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนสู่สังคม สร้างสรรค์การสอน"

ขอเชิญคุณครูที่สนใจร่วมรับชมการเปิดตัวเว็บไซด์ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น. ได้ที่

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kceCsqzwsEtQaeOLI66lJAJvp040dtTbp

กสศ. เปิดตัวเว็บไซต์ Iamkru "รวมพลังครู ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนสู่สังคม สร้างสรรค์การสอน"

ขอเชิญคุณครูที่สนใจร่วมรับชมการเปิดตัวเว็บไซด์ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น. ได้ที่

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kceCsqzwsEtQaeOLI66lJAJvp040dtTbp

22/11/2021

" แหล่งเรียนรู้ที่ดี อาจจะไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน "
จะดีแค่ไหนหากเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
เสริมสร้างประสบการณ์จากสื่อนอกตำราเรียน 📚
.
OBEC Channel ร่วมกับ VIPA จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม
VIPA Play & Learn
เพลินกับการเรียนรู้ 🎨🔬
แสดงความคิดเห็น "รายการใดของ VIPA สามารถนำมาเป็น
สื่อการเรียนรู้ได้ พร้อมบอกเหตุผล?" ใต้โพสต์กิจกรรมนี้
คำตอบโดนใจรับไปเลย ชุดปลอดภัย "VIPA Anti-COVID"
.
➡️สามารถค้นหาคำตอบได้ทาง www.VIPA.me
หรือ app.VIPA โดยสแกน QR code วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
➡️ประกาศรายชื่อ 50 คำตอบโดนใจ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
.
ทุกความสุข ดูฟรี...ไม่มีโฆษณา
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
📱 Mobile Application: https://bit.ly/3rJQ7HA
📺 App. สำหรับ Android TV (ค้นหาคำว่า VIPA)
💻Website: www.VIPA.me
#VIPA #VIPAช่างเลือก #ThaiPBS #OBECchannel

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมการ...
20/11/2021

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 พฤจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พญาไท กรุงเทพฯ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ รางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายนามผู้ได้รับครูยิ่งคุณ จำนวน 1 คน คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และครูขวัญศิษย์ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 2. นางอัจจิมา วรรณเลิศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 3. ดาบตำรวจดนัย ภูเขาใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 4. นางณิชาพร เมืองศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
และ 5. นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จากนั้น มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการแสดงขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีกิจกรรมการแสดงโขนจากนักเรียน และเชิญแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกัน

รายการสายธารสุนทรียธรรมวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เจอกันเวลาเดิม 08.30 - 09.30 น.Live ทางเพจพลานุภาพของครู.https://ww...
20/11/2021

รายการสายธารสุนทรียธรรม
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เจอกันเวลาเดิม 08.30 - 09.30 น.
Live ทางเพจพลานุภาพของครู
.
https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-103288935278520/
.
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ครูแกร่งแห่งอาชีวะ
ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และชุมชน
ทางรายการจะชวนทุกท่านพบกับ
"ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ"
จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา
ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564
(ประเทศไทย)
.
พร้อมกับท่านวิทยากร
รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
และผู้ดำเนินรายการคนใหม่ของรายการ
ผศ.ภวิกา ภักษา
.
เพราะตำรามีชีวิตคือคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แล้วพบกันค่ะ 🙏
#พลานุภาพของครู
#รายการสุนทรียธรรม
*ครั้งที่ 15 มีเกียรติบัตรสำหรับผู้รับชมรายการสด
และร่วมกิจกรรมกับทางรายการค่ะ(*)

รายการสายธารสุนทรียธรรม
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เจอกันเวลาเดิม 08.30 - 09.30 น.
Live ทางเพจพลานุภาพของครู
.
https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-103288935278520/
.
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ครูแกร่งแห่งอาชีวะ
ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และชุมชน
ทางรายการจะชวนทุกท่านพบกับ
"ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ"
จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา
ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564
(ประเทศไทย)
.
พร้อมกับท่านวิทยากร
รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล
และผู้ดำเนินรายการคนใหม่ของรายการ
ผศ.ภวิกา ภักษา
.
เพราะตำรามีชีวิตคือคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แล้วพบกันค่ะ 🙏
#พลานุภาพของครู
#รายการสุนทรียธรรม
*ครั้งที่ 15 มีเกียรติบัตรสำหรับผู้รับชมรายการสด
และร่วมกิจกรรมกับทางรายการค่ะ(*)

กาชาดระดมอาสาสมัครผลิตถุงยังชีพเพื่อการศึกษาช่วยนักเรียนหลังหยุดยาวเพราะโควิด
14/11/2021
กาชาดระดมอาสาสมัครผลิตถุงยังชีพเพื่อการศึกษาช่วยนักเรียนหลังหยุดยาวเพราะโควิด

กาชาดระดมอาสาสมัครผลิตถุงยังชีพเพื่อการศึกษาช่วยนักเรียนหลังหยุดยาวเพราะโควิด

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ได้เปิดเผย …

📢📢 กสศ. ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) จัดเวทีเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 1 “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-...
06/11/2021

📢📢 กสศ. ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) จัดเวทีเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 1 “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-19”

📉เจาะลึกทุกแง่มุมของ Learning loss !!!! หาช่องว่างเพื่อเติมเต็ม การเรียนรู้

📋ตัวช่วย Checklist ความพร้อมทุกด้านของเด็กๆ

📝มีเครื่องมือหรือแนวทางอะไรใหม่ๆให้คุณครูบ้าง เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยทั้งระบบ?

🔎Share & Learn กับ 4 โรงเรียนพัฒนาตนเอง “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-19”

📍ท่านใดสนใจสามารถร่วมรับฟังเสวนาดีๆได้
ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ FB LIVE📲 ผ่านเพจ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
I AM KRU.สังคมสร้างสรรค์ของคนสอน
starfish labz
TEP - Thailand Education Partnership

📢📢 กสศ. ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) จัดเวทีเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 1 “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-19”

📉เจาะลึกทุกแง่มุมของ Learning loss !!!! หาช่องว่างเพื่อเติมเต็ม การเรียนรู้

📋ตัวช่วย Checklist ความพร้อมทุกด้านของเด็กๆ

📝มีเครื่องมือหรือแนวทางอะไรใหม่ๆให้คุณครูบ้าง เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยทั้งระบบ?

🔎Share & Learn กับ 4 โรงเรียนพัฒนาตนเอง “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-19”

📍ท่านใดสนใจสามารถร่วมรับฟังเสวนาดีๆได้
ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ FB LIVE📲 ผ่านเพจ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
I AM KRU.สังคมสร้างสรรค์ของคนสอน
starfish labz
TEP - Thailand Education Partnership

ชมย้อนหลัง พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 บนช่อง YouTube มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [PMCAF ...
31/10/2021
The 4th Princess Maha Chakri Award Ceremony 2021

ชมย้อนหลัง พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

บนช่อง YouTube มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [PMCAF channel]

https://youtu.be/AaCqMcj_rbQ

The Award For Outstanding Teachers Who Change students' Lives' Form 11 Countries in ASEAN & Timor - leste. 29 October 2021 (14.30-16.00 P.M.)Bangkok, Thailand.

ชมย้อนหลัง ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4
31/10/2021
ถ่ายทอดสด กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ตุลาค

ชมย้อนหลัง ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

ถ่ายทอดสด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระรา.....

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศติมอร์-เลสเต ทั้ง 3 รุ่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวินเซ็นเต มาร์กัล ดา ซิลวา ครูรางว...
30/10/2021

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศติมอร์-เลสเต ทั้ง 3 รุ่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวินเซ็นเต มาร์กัล ดา ซิลวา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 ครูใหญ่ของโรงเรียน Ensino Central Tirilolo Baucau ตลอดอาชีพการงานของครูใหญ่วินเซ็นเต ได้มีส่วนร่วมสำคัญในหลายโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาในติมอร์-เลสเต

Timor-Lest, Mr. Vicente Marcal da Silva , He is a school principal at Ensino Central Tirilolo Baucau Throughout his career, he has been involved in several projects which promote education in Timor Leste;
เครดิตภาพจาก Lurdes Rangel Goncalves

บรรยากาศพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ประเทศกัมพูชา ครูณอน ดารี สอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Quach M...
30/10/2021
គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឆ្នើមមួយរូប ទទួលបានពានរង្វាន់កិតិ្ដយស មេដាយមាស និងប្រាក់១ម៉ឺនដុល្លារ

บรรยากาศพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ประเทศกัมพูชา ครูณอน ดารี สอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Quach Mengly Toulbeng, จังหวัด Kampong Cham ผู้ริเริ่มประยุกต์ใช้การบูรณาการเรียนการสอนหลากหลายวิธีการเพื่อมุ่งช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเน้นแนวทางการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

Cambodia, Mr Norn Dary , He is a primary school teacher at Quach Mengly Toulbeng. He applies several methods with focus on helping the students acquire the 21st century skills and has adopted child centre approach.

FRESH NEWS

บรรยากาศพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย จังหวัดพังงา ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูอาชีวศึกษ...
30/10/2021

บรรยากาศพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ของประเทศไทย จังหวัดพังงา ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูอาชีวศึกษาผู้สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ ระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ “บางพัฒน์โฮมสเตย์” ที่ดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เริ่มแล้วการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต...
30/10/2021
Regional Conference on Teachers and Equitable Education All for Education in Southeast Asia

เริ่มแล้วการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว กรุณาใช้อีเมลและพาสเวิร์ดที่ใช้ลงทะเบียนในการเข้าสู่ระบบ

https://afe2021.eef.or.th/login

หรือรับชมผ่าน Facebook กสศ. ที่

https://m.facebook.com/EEFthailand/

รายละเอียดการประชุมและกำหนดการ

https://afe2021.eef.or.th

บรรยากาศพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี
30/10/2021

บรรยากาศพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี

4th Princess Maha Chakri Award Ceremony
30/10/2021
4th Princess Maha Chakri Award Ceremony

4th Princess Maha Chakri Award Ceremony

Her Royal Highness Princess Maha Charkri Sirindhorn has graciously chaired the 4th Princess Maha Chakri Award Ceremony.

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
29/10/2021
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ …

29/10/2021
The 4th Princess Maha Chakri Award Ceremony 2021

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา ทาง https://www.facebook.com/PrincessMahaChakriAward/videos/1011013062778016/
เริ่มเวลา 14.15 น.

The public is invited to join live the 4TH Princess Maha Chakri Award Ceremony and Regional Conference on Teachers and Equitable Education via LiveStream on Facebook: https://www.facebook.com/PrincessMahaChakriAward/videos/1011013062778016/
at 14.15 hrs. (Bangkok time)

29/10/2021
The 4th Princess Maha Chakri Award Ceremony 2021

[The 4th Princess Maha Chakri Award Ceremony 2021]

The Award For Outstanding Teachers Who Change students' Lives' Form 11 Countries in ASEAN & Timor - leste.
29 October 2021 (14.30-16.00 P.M.)
Bangkok, Thailand.

📌📌วันนี้ เวลา 15.30-15.55 น.✅พบกับ รายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน”📍ตอน​​​ : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้อุทิศตนเพื่อลูก...
28/10/2021

📌📌วันนี้ เวลา 15.30-15.55 น.
✅พบกับ รายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน”
📍ตอน​​​ : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้อุทิศตนเพื่อลูกศิษย์
☎ผู้ร่วมรายการ :
1. ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2. ดร.อุดม วงษ์สิงห์ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
-------------------------------------------
👉ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
➡️Facebook Live : Live NBT2HD

📌📌วันนี้ เวลา 15.30-15.55 น.
✅พบกับ รายการ “เคลียร์คัด ชัดเจน”
📍ตอน​​​ : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้อุทิศตนเพื่อลูกศิษย์
☎ผู้ร่วมรายการ :
1. ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ คณะทำงานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2. ดร.อุดม วงษ์สิงห์ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
-------------------------------------------
👉ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
➡️Facebook Live : Live NBT2HD

28/10/2021
29 ตุลาคมนี้ เวลา 14.30-16.00 น. พบกับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 สุดยอด 'ครู' ผู้เปลี่ยนชีวิตศิ...
26/10/2021

29 ตุลาคมนี้ เวลา 14.30-16.00 น. พบกับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 สุดยอด 'ครู' ผู้เปลี่ยนชีวิตศิษย์ ใน 11 ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต
รับชมถ่ายทอดสดทาง
- สถานีโทรทัศน์ NBT , ภาษาอังกฤษทาง NBT World
- YouTube และ Facebook รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- http://afe2021.eef.or.th/

29 ตุลาคมนี้ เวลา 14.30-16.00 น. พบกับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 สุดยอด 'ครู' ผู้เปลี่ยนชีวิตศิษย์ ใน 11 ประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต
รับชมถ่ายทอดสดทาง
- สถานีโทรทัศน์ NBT , ภาษาอังกฤษทาง NBT World
- YouTube และ Facebook รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- http://afe2021.eef.or.th/

23/10/2021
#GoodMorningASEAN(23ต.ค.64)

รายการ Good Morning ASEAN สัมภาษณ์ : ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี...พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 สุดยอดครูจาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา

The Equitable Education Fund (EEF), Thailand, in collaboration with the Ministry of Education, Princess Maha Chakri Awar...
22/10/2021

The Equitable Education Fund (EEF), Thailand, in collaboration with the Ministry of Education, Princess Maha Chakri Award Foundation, UNESCO, UNICEF, Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), Save the Children, and King Prajadhipok’s Institute will organize the Regional Conference on Teachers and Equitable Education: All for Education in Southeast Asia from 29 October – 30 October, 2021.


Highlights:
• The 4th Princess Maha Chakri Award Ceremony to the outstanding teachers of 11 countries in ASEAN and Timor-Leste
• Special Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
• Educational policy leaders of 11 countries in ASEAN and Timor-Leste to share visions and policies that focuses on equitable education and teacher competency in the region
• Leading educators and teachers from Finland, Japan, the United States, ASEAN and Timor-Leste who will present new approaches and strategies to empower teachers who create equitable education

You may register for the conference here: http://afe2021.eef.or.th/

Attendees who attend the conference on 29 and 30 October 2021 according to the stated conditions will receive a certificate.

For more information, contact us at:
Website: www.afe2021.eef.or.th
Email: [email protected]

The Equitable Education Fund (EEF), Thailand, in collaboration with the Ministry of Education, Princess Maha Chakri Award Foundation, UNESCO, UNICEF, Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), Save the Children, and King Prajadhipok’s Institute will organize the Regional Conference on Teachers and Equitable Education: All for Education in Southeast Asia from 29 October – 30 October, 2021.


Highlights:
• The 4th Princess Maha Chakri Award Ceremony to the outstanding teachers of 11 countries in ASEAN and Timor-Leste
• Special Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
• Educational policy leaders of 11 countries in ASEAN and Timor-Leste to share visions and policies that focuses on equitable education and teacher competency in the region
• Leading educators and teachers from Finland, Japan, the United States, ASEAN and Timor-Leste who will present new approaches and strategies to empower teachers who create equitable education

You may register for the conference here: http://afe2021.eef.or.th/

Attendees who attend the conference on 29 and 30 October 2021 according to the stated conditions will receive a certificate.

For more information, contact us at:
Website: www.afe2021.eef.or.th
Email: [email protected]

ที่อยู่

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนค
Dusit
10300

เว็บไซต์

http://www.pmca.or.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Dusit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พบกับเวทีเสวนา "การจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนยุคใหม่ : ตัวแบบและบทเรียนจากครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศไทย" วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 65 (09:30 - 12:00 น.) โดยผู้ดำเนินการเสวนา ดังนี้ 1. รศ.ลัดดา ภู่กียรติ ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2560 2. นายวิษณุ พุ่มสว่าง ครูรางวัลยิ่งคุณ ปี 2564 3. นางขัติยา ปิยะรังษี ครูรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2564 4. นางสาวกรุณา มูลละ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5.นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ดำเนินรายการ : นายสรรชัย หนองตรุด ครูทุกท่านสามารถเข้าร่วมฟังและรับชมเวทีเสวนาดังลิงค์ด้านล่างนะคะ Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87811449651?pwd=bmd6WjNwQzBzbWVKTUpONkcvWCtJUT09 Meeting ID: 878 1144 9651 Passcode: 701296
รายการสายธารสุนทรียธรรม พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. เดินทางมาถึงครั้งที่ ๑๙ "ครูชายแดนใต้ หัวใจทองคำ" . ครั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๒ "ครูสุเทพ เท่งประกิจ" โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา . พร้อมกับผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล และ ผศ.ภวิกา ภักษา ทุกท่านกดติดตามเพื่อรับชมรายการถ่ายทอดสด และรับชมย้อนหลังทั้ง ๑๘ ครั้ง ได้ทาง page . https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-103288935278520/ . และ YouTube channel : พลานุภาพของครู #เพราะตำรามีชีวิตคือคุณค่าแห่งแผ่นดิน แล้วพบกันค่ะ
ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญ ส่งเสริม และ พัฒนาด้าน "การศึกษา" ด้วยเป็นรากฐานสำคัญ ในการพัฒนาคน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ดังพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2524 ความตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคม และ บ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...” https://www.komchadluek.net/news/402536
พบกับงานเสวนา ‘โรงเรียนเปลี่ยนใหม่’ วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.นี้ เวลา 13.00-15.00น. ร่วมเสวนาได้ทาง https://us02web.zoom.us/j/85210387573?pwd=STdDdjFra0ZiK3FHT0RjQVZaMEpXUT09 Meeting id : 852 1038 7573 Passcode : 605475
กสศ. เปิดตัวเว็บไซต์ Iamkru "รวมพลังครู ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนสู่สังคม สร้างสรรค์การสอน" ขอเชิญคุณครูที่สนใจร่วมรับชมการเปิดตัวเว็บไซด์ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 – 16.30 น. ได้ที่ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kceCsqzwsEtQaeOLI66lJAJvp040dtTbp
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และกิจกรรมแสดงความขอบคุณกับคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาในประเทศไทย อาเซียน และติมอร์-เลสเต เมื่อวันที่ 19 พฤจิกายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พญาไท กรุงเทพฯ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ รางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายนามผู้ได้รับครูยิ่งคุณ จำนวน 1 คน คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร หาญสนามยุทธ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และครูขวัญศิษย์ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. นางปราณีต วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 2. นางอัจจิมา วรรณเลิศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 3. ดาบตำรวจดนัย ภูเขาใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 4. นางณิชาพร เมืองศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และ 5. นางกอบพร ศรีทิพยราษฎร์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากนั้น มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ 4 ฝ่าย จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการแสดงขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมีกิจกรรมการแสดงโขนจากนักเรียน และเชิญแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกัน
รายการสายธารสุนทรียธรรม วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เจอกันเวลาเดิม 08.30 - 09.30 น. Live ทางเพจพลานุภาพของครู . https://www.facebook.com/พลานุภาพของครู-103288935278520/ . ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ครูแกร่งแห่งอาชีวะ ผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และชุมชน ทางรายการจะชวนทุกท่านพบกับ "ครูประทิน เลี่ยนจำรูญ" จากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 (ประเทศไทย) . พร้อมกับท่านวิทยากร รศ.ดร.กรรณิการ์ สัจกุล และผู้ดำเนินรายการคนใหม่ของรายการ ผศ.ภวิกา ภักษา . เพราะตำรามีชีวิตคือคุณค่าแห่งแผ่นดิน แล้วพบกันค่ะ 🙏 #พลานุภาพของครู #รายการสุนทรียธรรม *ครั้งที่ 15 มีเกียรติบัตรสำหรับผู้รับชมรายการสด และร่วมกิจกรรมกับทางรายการค่ะ(*)
กาชาดระดมอาสาสมัครผลิตถุงยังชีพเพื่อการศึกษาช่วยนักเรียนหลังหยุดยาวเพราะโควิด
📢📢 กสศ. ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) จัดเวทีเสวนา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ครั้งที่ 1 “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-19” 📉เจาะลึกทุกแง่มุมของ Learning loss !!!! หาช่องว่างเพื่อเติมเต็ม การเรียนรู้ 📋ตัวช่วย Checklist ความพร้อมทุกด้านของเด็กๆ 📝มีเครื่องมือหรือแนวทางอะไรใหม่ๆให้คุณครูบ้าง เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยทั้งระบบ? 🔎Share & Learn กับ 4 โรงเรียนพัฒนาตนเอง “ปิดGapห้องเรียนในยุคโควิด-19” 📍ท่านใดสนใจสามารถร่วมรับฟังเสวนาดีๆได้ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ FB LIVE📲 ผ่านเพจ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา I AM KRU.สังคมสร้างสรรค์ของคนสอน starfish labz TEP - Thailand Education Partnership
ชมย้อนหลัง พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 บนช่อง YouTube มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [PMCAF channel] https://youtu.be/AaCqMcj_rbQ
ชมย้อนหลัง ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4
ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศติมอร์-เลสเต ทั้ง 3 รุ่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวินเซ็นเต มาร์กัล ดา ซิลวา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 ครูใหญ่ของโรงเรียน Ensino Central Tirilolo Baucau ตลอดอาชีพการงานของครูใหญ่วินเซ็นเต ได้มีส่วนร่วมสำคัญในหลายโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาในติมอร์-เลสเต Timor-Lest, Mr. Vicente Marcal da Silva , He is a school principal at Ensino Central Tirilolo Baucau Throughout his career, he has been involved in several projects which promote education in Timor Leste; เครดิตภาพจาก Lurdes Rangel Goncalves