สำนักความสัมพันธ์ต่างประเท

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเท เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญเข้าร่วมชมรายการรอบอาเซียน ในหัวข้อ  "ปฏิญญาอาเซียน" สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นhttps://www....
17/09/2021

ขอเชิญเข้าร่วมชมรายการรอบอาเซียน ในหัวข้อ "ปฏิญญาอาเซียน" สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4783-asean-declaration-17-9-2564?Itemid=681
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญเข้าร่วมชมรายการรอบอาเซียน ในหัวข้อ "ปฏิญญาอาเซียน" สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4783-asean-declaration-17-9-2564?Itemid=681
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์การศึกษาภายใต้ความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article...
16/09/2021

ไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์การศึกษาภายใต้ความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4782-asem-education-16-9-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ https://www.bic.moe.go.th/index....
14/09/2021

พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4781-thailand-japan-14-9-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand 2021 https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/11...
10/09/2021

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand 2021
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4780-edutech-thailand-10-9-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand 2021
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4780-edutech-thailand-10-9-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำ...
02/09/2021

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันนี้ - 10 กันยายน 2564

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันนี้ - 10 กันยายน 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/component/con...
31/08/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4776-seameo-executive-31-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

📣วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับล่าสุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)📰 พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเกี่...
16/08/2021

📣วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับล่าสุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)📰 พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเกี่ยวกับ🌊ทะเลและมหาสมุทรที่คัดสรรมาแปลจากวารสารยูเนสโกคูริเยฉบับประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 บทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศของมหาสมุทร ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรที่มีบทบาทสำคัญมายาวนาน และบทความประจำฉบับเกี่ยวกับมรดกโลก “มรดกโลกมง-แซ็ง-มีแชลและบริเวณอ่าวโดยรอบ (ตอนที่ 2)”
http://www.bic.moe.go.th/images/stories/BIC_Moe_Apr-Jul_21.pdf

สามารถติดตามอ่านวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการทั้งปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/4307-%E0%B8%B7natcom20-2-62?Itemid=681

ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

📣วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับล่าสุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564)📰 พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเกี่ยวกับ🌊ทะเลและมหาสมุทรที่คัดสรรมาแปลจากวารสารยูเนสโกคูริเยฉบับประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 บทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศของมหาสมุทร ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรที่มีบทบาทสำคัญมายาวนาน และบทความประจำฉบับเกี่ยวกับมรดกโลก “มรดกโลกมง-แซ็ง-มีแชลและบริเวณอ่าวโดยรอบ (ตอนที่ 2)”
http://www.bic.moe.go.th/images/stories/BIC_Moe_Apr-Jul_21.pdf

สามารถติดตามอ่านวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการทั้งปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/4307-%E0%B8%B7natcom20-2-62?Itemid=681

ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565 https://www.bic.moe.go.th/index...
13/08/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4775-seameo-13-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2564/2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4775-seameo-13-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับตำแหน่งงานวิจัยทางด้านโยบายการศึกษาของซีมีโอhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/component/conte...
12/08/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับตำแหน่งงานวิจัยทางด้านโยบายการศึกษาของซีมีโอ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4774-seameo-12-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับตำแหน่งงานวิจัยทางด้านโยบายการศึกษาของซีมีโอ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4774-seameo-12-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2565 https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/11...
11/08/2021

ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4772-mext-11-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4772-mext-11-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2565/2566 https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/c...
06/08/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2565/2566
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4771-chevening-scholarships-6-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2565/2566
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4771-chevening-scholarships-6-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าประกวด รางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประจำปี 2564 http...
05/08/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าประกวด รางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประจำปี 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4770-time-of-covid-19-5-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าประกวด รางวัลนวัตกรรมทางการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประจำปี 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4770-time-of-covid-19-5-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสนามสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565https://www.bic.moe.go.th/inde...
05/08/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสนามสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4769-cs2022-5-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสนามสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4769-cs2022-5-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกผู้แทนไทยเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 htt...
01/08/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกผู้แทนไทยเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4768-5th-asean-1-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าคัดเลือกผู้แทนไทยเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4768-5th-asean-1-8-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุม Global Education Summit – Financing GPE 2021-2025 https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/articl...
01/08/2021

การประชุม Global Education Summit – Financing GPE 2021-2025
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/260-news-22-6-2562/4767-gpe-30-7-2021?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article...
30/07/2021

ยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4766-unesco-29-7-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4766-unesco-29-7-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist https://www.bic.moe.go.th/ind...
24/07/2021

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4765-seameo-24-7-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Learning Innovation and Information Specialist
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4765-seameo-24-7-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคและฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 20...
21/07/2021

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคและฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2022
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4764-mext-21-7-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคและฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2022
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4764-mext-21-7-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

คุณหญิงกัลยาฯ ชูความสำคัญของการศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกโลก https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/art...
19/07/2021

คุณหญิงกัลยาฯ ชูความสำคัญของการศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกโลก
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4763-world-heritage-education-19-7-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ที่อยู่

อาคาร สพฐ 5
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626285646

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สากล #เทศบาลนครเชียงราย