สำนักความสัมพันธ์ต่างประเท

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเท เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

การประชุมเพื่อเสริมสร้างบทบาทด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ และความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก https://www.bic...
02/04/2021

การประชุมเพื่อเสริมสร้างบทบาทด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ และความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4709-t4p-1-4-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress 2021https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/articl...
30/03/2021

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม SEAMEO Congress 2021
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4708-seameo-congress-2021-30-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย https://www.bic.moe.go.th/index.php/component...
30/03/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4707-nalanda-30-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันชิงทุนสำหรับอาจารย์/ครูสอนภาษาอังกฤษ “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Fell...
29/03/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันชิงทุนสำหรับอาจารย์/ครูสอนภาษาอังกฤษ “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program” ประจำปีการศึกษา 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4706-flta-29-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 https://www.bic.moe.go.th/index.php/comp...
26/03/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4705-a2ascholarships-26-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนฝึกอบรมด้านภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์ 2564 SEAMEO QITEP ONLINE TRAINING ON TEA...
25/03/2021

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนฝึกอบรมด้านภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผ่านระบบออนไลน์ 2564 SEAMEO QITEP ONLINE TRAINING ON TEACHER’S COMPETENCE IMPROVEMENT
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4704-seameo-qitep-online-25-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประชุมเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 8 https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/conte...
24/03/2021

ประชุมเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 8
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/260-news-22-6-2562/4702-asem-8-24-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ https://www.bic.moe.go.th/index.php/com...
22/03/2021

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4701-final-npsc-22-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2021 https://www.bic.moe.go.th...
19/03/2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2021
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4699-asean-china-young-leaders-19-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สำรวจสถานะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/conten...
12/03/2021

กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สำรวจสถานะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/260-news-22-6-2562/4697-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1ผ่านระบบการประชุมทางไกลhttps://www.bic.moe.go.th/index...
12/03/2021

การประชุมสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1ผ่านระบบการประชุมทางไกล
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4696-meeting-of-the-asean-tvet-12-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม The First Chevron-SEAMEO Research Workshop for Strengthening Regio...
11/03/2021

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม The First Chevron-SEAMEO Research Workshop for Strengthening Regional STEM Education in Southeast Asia ผ่านระบบออนไลน์
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4695-stem-education-11-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อภายใต้โครงการ Together 4 Peace ของยูเนสโกhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/component/conte...
11/03/2021

การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อภายใต้โครงการ Together 4 Peace ของยูเนสโก
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4694-together-4-peace-11-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564 https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/conte...
10/03/2021

องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4693-esd-10-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ศธ.ร่วมกับฟินแลนด์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4...
09/03/2021

ศธ.ร่วมกับฟินแลนด์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4692-finland-9-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ...
08/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4691-npsc-2021-8-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 (ระบบออนไลน์ โด...
06/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 (ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM)
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4690-npsc-5-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “TEKNOFEST”  ณ สาธารณรัฐตุรกีhttps://www.bic.moe.go.th/index.p...
05/03/2021

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “TEKNOFEST” ณ สาธารณรัฐตุรกี
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4689-%E2%80%9Cteknofest%E2%80%9D-5-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

โครงการฝึกอบรม The 1st ASEF Higher Education Innovation Laboratory (ASEFInnoLab1)https://www.bic.moe.go.th/index.php/com...
05/03/2021

โครงการฝึกอบรม The 1st ASEF Higher Education Innovation Laboratory (ASEFInnoLab1)
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4688-asefinnolab1-5-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2564 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) https://www.bic.m...
05/03/2021

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2564 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4687-teacher-training-students-5-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลง ในงานแข่งขัน The South-East Asian B2B Sales Competition (SEASAC) ผ่านระบบออนไลน์ http...
05/03/2021

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถ้อยแถลง ในงานแข่งขัน The South-East Asian B2B Sales Competition (SEASAC) ผ่านระบบออนไลน์
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/260-news-22-6-2562/4686-seasac-5-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวรายงานเนื่องในโอกาส World Engineering Day for Sustainable Development 2021 “Engineering fo...
02/03/2021

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวรายงานเนื่องในโอกาส World Engineering Day for Sustainable Development 2021 “Engineering for a Healthy Planet”
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4684-world-engineering-day-2-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ASEAN Gender Outlook: Achieving the SDGs for All and Leaving No Woman and Girl Behind https://www.bic.moe.go.th/index.ph...
01/03/2021

ASEAN Gender Outlook: Achieving the SDGs for All and Leaving No Woman and Girl Behind
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4683-asean-gender-outlook-1-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2564https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/...
01/03/2021

องค์การยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4682-uil-1-3-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2564 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)https://www.bic.mo...
25/02/2021

ประกาศผลสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2564 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/118-2013-10-14-23-08-53-8/4681-mext-25-2-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของไทยhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-m...
22/02/2021

ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของไทย
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/117-bic-movement/4680-national-consultation-meeting-22-2-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญข้าราชการผู้สนใจสมัครโอน ย้าย เข้าปฏิบัติงานในสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ https://ww...
22/02/2021

ขอเชิญข้าราชการผู้สนใจสมัครโอน ย้าย เข้าปฏิบัติงานในสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4679-officials-transfer-22-2-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 https://www.bic.mo...
10/02/2021

ขอเชิญสถานศึกษาจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4678-ipsc-moe-10-2-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/...
10/02/2021

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4677-honest-intent-in-management-10-2-2564?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญข้าราชการผู้สนใจสมัครโอนย้ายในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตราhttps://www.bic.moe.go.th/in...
10/02/2021

ขอเชิญข้าราชการผู้สนใจสมัครโอนย้ายในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
https://www.bic.moe.go.th/index.php/component/content/article/116-2013-10-14-23-08-53-7/4676-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-2-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2?Itemid=681
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ที่อยู่

อาคาร สพฐ 5
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626285646

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สากล #เทศบาลนครเชียงราย