กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร

กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร พ.อ.จุลพันธ์ ภระมรทัต ผอ.กคสป.สพ.ทบ.

เปิดเหมือนปกติ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่...
27/05/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#หน่วยราชการในพระองค์
#ทรงพระเจริญ

https://www.facebook.com/106130694462981/posts/339334904475891/

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#หน่วยราชการในพระองค์
#ทรงพระเจริญ

Photos from เรารักกองทัพบก's post
25/05/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
25/05/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
25/05/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
25/05/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
25/05/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
25/05/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

พันเอก จุลพันธ์  ภระมรทัต  ผอ.กคสป.สพ.ทบ. มอบอุปกรณ์ฉีดพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิค 19 ให้กับกำลังพลนำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค...
08/05/2021

พันเอก จุลพันธ์ ภระมรทัต ผอ.กคสป.สพ.ทบ. มอบอุปกรณ์ฉีดพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิค 19 ให้กับกำลังพลนำไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคที่แผนกของตน โดยมี หน.นขต.กคสป.สพ.ทบ. เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อ 7 พ.ค.64

ขอเชิญกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔https://ordnance.rta.mi.th/signCoronation....
05/05/2021

ขอเชิญกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
https://ordnance.rta.mi.th/signCoronation.php

ขอเชิญกำลังพลร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
https://ordnance.rta.mi.th/signCoronation.php

27/04/2021

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีข้อความทรงขอบใจและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และอาสาสมัคร ความว่า

“จากการที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง นั้น ข้าพเจ้าขอขอบใจในความเสียสละ ทุ่มเท และขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จตามความมุ่งหมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ให้สังคมกลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ ป้องกันตัวให้ปลอดจากโรค มีพลังกายและพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ด้วยกันทุกคน”

ที่มา : เพจ เรารักราชวงค์จักรี

27/04/2021
27/04/2021

พระราชหฤทัยเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และสายพระเนตรที่กว้างไกลที่คาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะอยู่ในประเทศไทยไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ

1.พระราชทานทรัพย์
- จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
- จำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
- จำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

2.พระราชทานโรงพยาบาล
- สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ
- ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่ง
- อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือ แพทย์พระราชทานให้กับ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ๑๒๓ โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid-19
ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ ๒๐๐ เครื่อง
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ (ICU Monitor) ๒๘ ชุด
เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ๑ เครื่อง
เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ ๒๐ เครื่อง
เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ ๕ เครื่อง
เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ๕ ชุด
กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ ๑ ชุด
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ๑ ชุด
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ๒ เครื่อง
ชุดกันไวรัส PAPR ๔ ชุด
เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว ๕๐ เครื่อง
หน้ากากอนามัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น
Face Shield ๕๐,๐๐๐ ชิ้น
ชุด PPE ๗๐๐,๐๐๐ ชุด
- พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ๒๐ คัน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ๘ คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ ๒ คันเป็นรถคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI Technology (ปัญญาประดิษฐ์) ได้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ๕ คัน
-พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชหฤทัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็นที่พึงพิง เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนั้นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์ การสาธารณสุขไทย ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั่วประเทศไทย

ไม่เพียงแต่ประเทศไทย จะมีสวัสดิการแห่งรัฐที่ดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตเช่นนี้ แต่ประเทศไทยยังโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับปวงประชา

#ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด
ที่มา : เพจ พระลาน

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/04/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/04/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

27/04/2021

“ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ อันได้แก่การสละสำคัญสองประการคือสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำทรามต่างๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวง และสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑ เมษายน ๒๕๔๘

27/04/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

🌐 ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
🗓 ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ
ที่มา : เพจ พระลาน

27/04/2021

๒๕ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย
๒๕ เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้
ซึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
#พระนเรศวรมหาราช
ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/101132

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/04/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

กคสป.สพ.ทบ. ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.กคสป.สพ.ทบ. คนใหม่ เนื่องจาก พ.อ.ภาณุ  ป้านทอง ได้รับการปรับย้ายเลื่อนตำแหน่...
22/04/2021

กคสป.สพ.ทบ. ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.กคสป.สพ.ทบ. คนใหม่ เนื่องจาก พ.อ.ภาณุ ป้านทอง ได้รับการปรับย้ายเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น รอง ผบ.ศอ.สพ.ทบ. จึงได้ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พ.อ.จุลพันธ์ ภระมรทัต ผอ.กคสป.สพ.ทบ. ท่านใหม่ เมื่อ 20 เม.ย.64 เวลา 0930

14/04/2021

วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ณ เวลา 🕐 01:00 น.
รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 1,335 ราย
🏥 ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 789 ราย
-----------------------------
🕵 ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 537 ราย
-----------------------------
🛂 เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇲🇾 มาเลเซีย 3 ราย , 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 2 ราย , 🇮🇳 อินเดีย 1 ราย ,
🇧🇩 บังกลาเทศ 1 ราย , 🇳🇵 เนปาล 1 ราย , 🇷🇺 รัสเซีย 1 ราย
โดย 👥 เป็นคนไทย 🇹🇭 5 ราย สัญชาติอเมริกัน 🇺🇸 2 ราย
อินเดีย 🇮🇳 1 ราย บังกลาเทศ 🇧🇩 1 ราย
ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(State Quarantine , Alternative State Quarantine)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

พ.อ.ภาณุ  ป้านทอง  ผอ.กคสป.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น...
05/04/2021

พ.อ.ภาณุ ป้านทอง ผอ.กคสป.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย คือ ร.อ.ชนาธิป สรณะศันสนีย์ ได้รับการเลื่อนยศ เป็น พันตรี ณ ห้องสโมสรสรรพาการ บก.สพ.ทบ. เมื่อ 5 เม.ย.64

พ.อ.ภาณุ  ป้านทอง  ผอ.กคสป.สพ.ทบ. ได้จัดซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 4 ตัว เพื่ิอมาติดตั้งบนเพดานห้องน้ำ ชาย หญิง เพื่ิอระบายควา...
30/03/2021

พ.อ.ภาณุ ป้านทอง ผอ.กคสป.สพ.ทบ. ได้จัดซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 4 ตัว เพื่ิอมาติดตั้งบนเพดานห้องน้ำ ชาย หญิง เพื่ิอระบายความร้อน ให้กับกำลังพล

พ.อ.ภาณุ ป้านทอง ผอ.กคสป.สพ.ทบ. ได้จัดซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 4 ตัว เพื่ิอมาติดตั้งบนเพดานห้องน้ำ ชาย หญิง เพื่ิอระบายความร้อน ให้กับกำลังพล

พ.อ.ภาณุ  ป้านทอง  ผอ.กคสป.สพ.ทบ. ได้จัดหาเสื้อกีฬามอบให้กำลังพลทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ใส่เล่นกีฬา...
29/03/2021

พ.อ.ภาณุ ป้านทอง ผอ.กคสป.สพ.ทบ. ได้จัดหาเสื้อกีฬามอบให้กำลังพลทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ใส่เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมี พ.อ.จุลพันธ์ ภระมรทัต รอง ผอ.กคสป.สพ.ทบ. และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กคสป.สพ.ทบ. เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อ 26 มี.ค.64

22/03/2021
Photos from เรารักกองทัพบก's post
22/03/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

22/03/2021

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร

วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#ทรงพระเจริญ
ที่มา : เพจ พระลาน

Photos from เรารักกองทัพบก's post
22/03/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
22/03/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

22/03/2021

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
#ทรงพระเจริญ
ที่มา : เพจ พระลาน

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
10/03/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

10/03/2021

🗓 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 39 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,540 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 25,946 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 85 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#ไทยรู้สู้โควิด

พ.อ.ภาณุ ป้านทอง  ผอ.กคสป.สพ.ทบ. ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ ให้กับ นขต.กคสป.สพ.ทบ. ไว้ปฏิบัติงาน เพื่อให้กา...
09/03/2021

พ.อ.ภาณุ ป้านทอง ผอ.กคสป.สพ.ทบ. ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ ให้กับ นขต.กคสป.สพ.ทบ. ไว้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติของหน่วยคล่องตัว รวดเร็ว ทันเวลา สำเร็จตามความมุ่งหมาย เมื่อ 4 มี.ค.64 คอมพิวเตอร์ 11 ชุด ปริ๊นเตอร์ 12 ตัว โดยมี หน.นขต.กคสป.สพ.ทบ. เป็นผู้รับมอบ

Photos from เรารักกองทัพบก's post
23/02/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

ที่อยู่

53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

94950

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Dusit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สิบเอกรัชพล แสงสืบศรี มาคุยกับผมแล้วนะครับ เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับผม ปล.กราบขอบคุณสำหรับพื้นที่นะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาเข้ามาป่วนเลยนะครับ🙏🙏
ตู้กันความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนาพร้อมกระจกนิรภัย 5 มม..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..ตั้งค่าความชื้นได้เอง www.weifothailand.com