สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลั

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลั มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และทักษะในการจัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักการสันติวิธี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

📍📍สถาบันสันติศึกษา ม.อ.📍📍ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาค...
05/06/2021

📍📍สถาบันสันติศึกษา ม.อ.📍📍
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
เรื่อง "การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนจากความขัดแย้งโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา"

นำเสนอโดย
นูรมา สามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.
ณ สถาบันสันติศึกษา และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
-----
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับลิ้งค์ Zoom Meeting
มายังงานบัณฑิตศึกษา 📧 [email protected] หรือ ☎️ 074 28 9450
ติดตามข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันสันติศึกษา ได้ที่
website : http://www.peacestudies.psu.ac.th/en/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ips.psu

📍📍สถาบันสันติศึกษา ม.อ.📍📍
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
เรื่อง "การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนจากความขัดแย้งโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา"

นำเสนอโดย
นูรมา สามะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.
ณ สถาบันสันติศึกษา และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
-----
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับลิ้งค์ Zoom Meeting
มายังงานบัณฑิตศึกษา 📧 [email protected] หรือ ☎️ 074 28 9450
ติดตามข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันสันติศึกษา ได้ที่
website : http://www.peacestudies.psu.ac.th/en/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ips.psu

03/06/2021

#ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจขอเชิญเข้าร่วมฟังซีรีย์การบรรยายออนไลน์ “New Approaches to Research in civilian protection amidst political violence and conflicts” ครั้งที่ 4
หัวข้อ "New Research Method in Elements and Eco-system of Information Disorder" (บรรยายภาษาอังกฤษ ไม่มีบรรยายไทย)
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น.

Zoom link -- https://chula.zoom.us/j/96443716214?pwd=U2d3TEo0NC82Wm80ZHFvZ0xZWWs1QT09
Meeting ID: 964 4371 6214
Password: 430051

--------------------------------------------

the 4nd webinar in Creating Safer Space Webinar Series (ASIA)
Topic "New Research Method in Elements and Eco-system of Information Disorder"
by Prof. Dr. Pirongrong Ramasoota
(Department of Journalism, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University)
June 5, 2021; 09:00-10:00 AM (UTC+1, UK); 3:00-4:00 PM (UTC+7, Bangkok)

Zoom link -- https://chula.zoom.us/j/96443716214?pwd=U2d3TEo0NC82Wm80ZHFvZ0xZWWs1QT09
Meeting ID: 964 4371 6214
Password: 430051

And we will LIVE this event on Facebook Live at https://facebook.com/polscichulaofficial

--------------------------------------------

Lecture's biography
Pirongrong Ramasoota is a former vice president of Chulalongkorn University, in charge of social outreach and global engagement. Prior to joining the university administration, Dr Ramasoota ran the Thai Media Policy Center, a research unit specializing in issues related to media law and regulation at the Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University in Bangkok, where she has taught at the department of journalism for the past 20 years.
Apart from teaching, Dr Ramasoota has participated in several policy-related endeavours including commissioning two media laws, and serving as member of advisory committee for the national communications regulator – the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC). She was awarded outstanding national researcher from the National Research Council of Thailand (NRCT) in 2016 and has won several national research awards.
Dr Ramasoota completed her PhD in communication in 2000 from Simon Fraser University in Vancouver, Canada, under the Canadian International Development Agency (CIDA) scholarship. Her research interests include media policy and regulation, social implications of ICTs, Internet freedom, media and democratization, and information privacy.

--------------------------------------------

Photos from U2T ชายฝั่งจะนะ's post
31/05/2021

Photos from U2T ชายฝั่งจะนะ's post

📍📍สถาบันสันติศึกษา ม.อ.📍📍ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาค...
31/05/2021

📍📍สถาบันสันติศึกษา ม.อ.📍📍
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง
"แนวคิดอิสลามสันติภาพจากชีวประวัติของศาสดามูฮัมหมัด :
ศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นประกาศศาสนาอิสลามในเมืองมักกะฮ์ (Makkah) จนถึงการอพยพไปเมืองมาดีนะฮ์ (Madinah) ช่วงอายุ 40 - 53 ปี"

นำเสนอโดย
ลุฏฟี หะยีบือราเฮ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ สถาบันสันติศึกษา และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

-----
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับลิ้งค์ Zoom Meeting
มายังงานบัณฑิตศึกษา 📧 [email protected] หรือ ☎️ 074 28 9450

ติดตามข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันสันติศึกษา ได้ที่
website : http://www.peacestudies.psu.ac.th/en/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ips.psu

📍📍สถาบันสันติศึกษา ม.อ.📍📍
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง
"แนวคิดอิสลามสันติภาพจากชีวประวัติของศาสดามูฮัมหมัด :
ศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นประกาศศาสนาอิสลามในเมืองมักกะฮ์ (Makkah) จนถึงการอพยพไปเมืองมาดีนะฮ์ (Madinah) ช่วงอายุ 40 - 53 ปี"

นำเสนอโดย
ลุฏฟี หะยีบือราเฮ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ สถาบันสันติศึกษา และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

-----
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับลิ้งค์ Zoom Meeting
มายังงานบัณฑิตศึกษา 📧 [email protected] หรือ ☎️ 074 28 9450

ติดตามข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันสันติศึกษา ได้ที่
website : http://www.peacestudies.psu.ac.th/en/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ips.psu

29/05/2021

บทเรียนความล้มเหลวจากแนวทางการพัฒนาแบบบนลงล่างในทศวรรษที่ผ่านมา เน้นย้ำว่า แนวทางการพัฒนาจาก #ล่างสู่บน เป็นทิศทางการพัฒนาสำคัญที่จะนำไปสู่ #การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันอุดมศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

#อนาคต แบบใดทีเราถวิลหา? - แนวทางของการ #ร่วมสร้าง ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และชุมชน ที่มิใช่การที่ใครกำหนดให้ใคร หน้าตาเป็นอย่างใดฤา

ติดตามได้ใน Facebook live Human Security and Equity

#SDGs #การพัฒนาที่ยั่งยืน #สถาบันอุดมศึกษา #HEI

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี เนื่องในโอกาสได้รับก...
28/05/2021

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ----ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ ได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ1. ผู้ปฏิบัติงาน...
28/05/2021

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
----
ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ ได้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ
1. ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลนาทับ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฉีดวัคซีนที่ตลาดนัดวันศุกร์บ้านคลองข่า ภายใต้โครงการ U2T Covid Week พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับแม่ค้าและชาวบ้านที่มาจ่ายตลาดนัดวันศุกร์ เพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง
----
2. กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มัสยิดบ้านคลองข่า หมู่ที่ 1 โดยทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมัสยิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. คณะกรรมการมัสยิด และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลนาทับ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดให้กับทางมัสยิด ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📍ติดตามกิจกรรมอื่นๆ ของผู้ปฏิบัติงาน U2Tตำบลชายฝั่งจะนะ ได้ที่📍
https://www.facebook.com/U2TIPS64

#StaySafe
#U2Tชายฝั่งจะนะ
#U2Tนาทับ
#U2TIPS

28/05/2021

เอกสารรวบรวม 16 กรณีศึกษาการจัดโครงสร้างการบริหารปกครองของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับคนที่สนใจการออกแบบโครงสร้างรัฐที่ตอบโจทย์ประชาชน

( ณ ตอนนี้ยังไม่มีตัวเล่มแจกนะคะ แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ)

16 กรณีศึกษาในเล่ม มี
อาเจะห์ อินโดนีเซีย
โอแลนด์ ฟืนแลนด์
บาสก์ สเปน
คาตาโลเนีย สเปน
ฮ่องกง จีน
โคโซโว
มินดาเนา ฟิลิปปินส์
ไซปรัสเหนือ
ไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
โอกินาวา ญี่ปุ่น
สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร
โซมาลีแลนด์
ซูดานใต้
ทีโรลใต้ อิตาลี
ติมอร์เลสเต
แทนซาเนีย

*เอกสารนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของแต่ละกรณีศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ใช่งานวิจัยทางวิชาการ

download ได้ที่
https://peaceresourcecollaborative.org/case-studies/รวม/politicaloptions

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา...
27/05/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564

ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มัสยิดอัลยาเมี๊ยะ หมู่ที่ 1 บ้านสะกอมหัวนอน โดยทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกมัสยิด พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดให้กับทางมัสยิด ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน ตลอดจนลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ U2T Covid Week

📍ติดตามกิจกรรมอื่นๆ ของผู้ปฏิบัติงาน U2Tตำบลชายฝั่งจะนะ ได้ที่📍 https://www.facebook.com/U2TIPS64
#StaySafe
#U2Tชายฝั่งจะนะ
#U2Tสะกอม

😷😷วันนี้ (26-05-64) ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID-19 ที่มัสยิด...
26/05/2021

😷😷วันนี้ (26-05-64) ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID-19 ที่มัสยิดสุบบุ้น (บ้านป่างาม) หมู่ที่ 3 โดยมีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งบริเวณภายในและภายนอกมัสยิด พร้อมทั้งบริการหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ที่มาละหมาด นอกจากนี้มีการเดินรณรงค์ในพื้นที่ตลาด เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📍ติดตามกิจกรรมอื่นๆ ของผู้ปฏิบัติงาน U2Tตำบลชายฝั่งจะนะ ได้ที่📍 https://www.facebook.com/U2TIPS64

#StaySafe
#U2Tชายฝั่งจะนะ
#U2Tตลิ่งชัน

📣📣📣สถาบันสันติศึกษา เปิดรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 1/2564 รายวิชาความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม (950-302) จำนวน 3 ...
26/05/2021

📣📣📣สถาบันสันติศึกษา เปิดรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 1/2564
รายวิชาความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม (950-302) จำนวน 3 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี

👉👉เปิดจำนวน 3 section
section 01 ทุกชั้นปี จำนวนรับ 150 คน
section 02 ทุกชั้นปี จำนวนรับ 150 คน
section 03 ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จำนวนรับ 60 คน

👩‍💻👨‍💻สอนโดยคณาจารย์ สถาบันสันติศึกษา
โดยเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ เนื้อหาสาระในรายวิชา ความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะต่างๆ บนพื้นฐานการเคารพความแตกต่าง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ พร้อมทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจในสังคม

📌📌ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2564 ช่องทางเว็บไซต์
https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา โทร. 074 289465

#ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม
#ConflictandPeacefulinSociety

📣📣📣สถาบันสันติศึกษา เปิดรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 1/2564
รายวิชาความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม (950-302) จำนวน 3 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี

👉👉เปิดจำนวน 3 section
section 01 ทุกชั้นปี จำนวนรับ 150 คน
section 02 ทุกชั้นปี จำนวนรับ 150 คน
section 03 ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จำนวนรับ 60 คน

👩‍💻👨‍💻สอนโดยคณาจารย์ สถาบันสันติศึกษา
โดยเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ เนื้อหาสาระในรายวิชา ความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะต่างๆ บนพื้นฐานการเคารพความแตกต่าง สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ พร้อมทั้งเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจในสังคม

📌📌ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2564 ช่องทางเว็บไซต์
https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา โทร. 074 289465

#ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม
#ConflictandPeacefulinSociety

Photos from CSCD - PSU Pattani's post
21/05/2021

Photos from CSCD - PSU Pattani's post

📖📖 "มิใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้าย | จากเจ้าพระยาถึงสาละวิน" 📖📖เป็นหนังสือรวมบทกวี ไทย-พม่า + ภาพวาด และเรื่องเล่าจากนักข่าว...
21/05/2021

📖📖 "มิใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้าย | จากเจ้าพระยาถึงสาละวิน" 📖📖
เป็นหนังสือรวมบทกวี ไทย-พม่า + ภาพวาด และเรื่องเล่าจากนักข่าวทั้งไทยและพม่า เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ทางการเมืองในพม่า
----
ผลงานในเล่มทั้งหมดเป็นการรับเชิญกวี ศิลปินและนักข่าวผู้มีผลงานเกี่ยวกับประเด็นการเมือง ความขัดแย้งและสันติภาพ
ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาเพียง 2 คนได้รับเชิญ โดยทั้งสองเคยเป็นนักเรียนค่าย "สีสันสันติภาพ" ของสถาบันสันติศึกษา คือ
1. นายอติรุจ ดือเระ (ปัจจุบันเรียนปี 3 ม.ธรรมศาสตร์)
2. น.ส.จีรนันท์ สงเปีย (ปัจจุบันเรียนชั้น ม.5 ร.ร.ป่าพะยอมพิทยาคม)

#มิใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้าย
#จากเจ้าพระยาถึงสาละวิน

ติดตามรายละเอียดและการสั่งจองได้จากโพสต์นี้
👇👇

20/05/2021

ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม กำหนดจัดโครงการสนทนาประสาวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 3/2564 ภายใต้ หัวข้อ "Predatory & Cloned journal เช็คยังไง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ"

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

Join Zoom Meeting : https://thairen.zoom.us/j/61506468920?pwd=a2RjQzdRUGt4TkttWTQ2SFZWTml4UT09

Meeting ID: 615 0646 8920
Passcode: 123456

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์/นักวิจัย ของคณะวิทยาการอิสลามและบุคคลที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบวารสารระดับนานาชาติ (ISI/SCOPUS) รวมถึงเทคนิคในการตรวจเช็ควารสารแท้/ปลอม ได้อย่างไร??

จะเห็นได้ว่าผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติอย่าง Scopus แต่หลังจากตรวจสอบกลับพบว่าวารสารที่ตอบรับและตีพิมพ์ไปนั้นกลับกลายเป็น "Cloned Journal" ที่ถ้าดูผิวเผินแล้วแทบจะแยกกันไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม ในขณะที่บางท่านได้จ่ายเงินหลักหลายหมื่นหรือหลักแสนบาทเพื่อแลกกับการให้ได้มาซึ่งการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Quartile สูง ๆ อย่าง Q1 และ Q2 แต่สุดท้ายกลับพบว่า วารสารที่ตีพิมพ์นั้นกลายเป็นวารสารเจ้าปัญหาที่ส่งผลให้ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เหล่านั้นไม่สามารถนำไปใช้งานอะไรได้เลย

ที่มา fais.psu.ac.th/news/ศูนย์วิจัยฯ-เชิญเข้าร่วมอบรม-หัวข้อ-quot-predatory-amp-cloned-journal-เช็คยังไง-ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ-quot

คณะวิทยาการอิสลาม

👉👉สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ได้จัดการอบรมเชิงป...
18/05/2021

👉👉สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันจันทร์
ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา กล่าวต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน U2T ชายฝั่งจะนะทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชันและตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีการเรียนรู้การใช้ข้อมูลชุมชนสำหรับการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการในแต่ละด้านเพื่อเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีนายอุสมาน หวังสนิ ผู้จัดการโครงการ และ ทีมวิทยากรร่วมชี้แจงการทำข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาและเป็นแนวทางการเขียนโครงการที่จะจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป

ติดตามข้อมูลการดำเนินงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/U2TIPS64

14/05/2021

📢【 ประกาศ แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storage สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 】📑 ☁ 🔵
-------------------
ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีบน Google Cloud ซึ่งเป็นพื้นที่รวมสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากร ปัจจุบันมีบัญชีใช้งานจำนวนมากกว่า 5 หมื่นบัญชี แบบไม่จำกัดขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล (Unlimited Disk Space) ขณะนี้ Google ได้ประกาศนโยบายใหม่ โดยจำกัดขนาดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลไม่ให้เกิน 100 TB ต่อ 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากนโยบายจำกัดพื้นที่นี้ และได้ทำการลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud ตามนโยบายใหม่ของ Google
.
จากจำนวนบัญชีของมหาวิทยาลัยที่มีกว่า 5 หมื่นบัญชี ทำให้เฉลี่ยต่อ 1 บัญชี มีพื้นที่เพียง 2GB (100 TB/ 5 หมื่น) เบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการการใช้พื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อนโยบายที่จำกัดพื้นที่ โดยจัดสรรขนาดพื้นที่จัดเก็บดังนี้
• สำหรับบุคลากร 80GB/บัญชี และ
• นักศึกษา,ศิษย์เก่า 30 GB/บัญชี
(เนื้อที่ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในอนาคต)
.
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ท่านจัดการพื้นที่บน Google Cloud ตามพื้นที่จัดเก็บที่กำหนด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากท่านยังคงใช้พื้นที่เกินที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะทำการ "ระงับการใช้งาน" บัญชีของท่าน หากท่านประสงค์จะใช้งานบัญชีดังกล่าวหลังถูกระงับการใช้งาน ขอให้ดำเนินการติดต่ออีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 และหากท่านยังไม่ดำเนินการตามช่วงเวลาข้างต้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบกับการสูญหายของข้อมูลของท่าน
.
ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการจัดเก็บบน Google Cloud มหาวิทยาลัยจึงได้จัดเตรียมพื้นที่บน OneDrive ซึ่งมีขนาด 1 TB ต่อบัญชี โดยท่านสามารถย้ายข้อมูลจาก Google Drive มายัง OneDrive โดยท่านสามารถอ่านละเอียดการใช้งาน OneDrive ได้ที่ https://diis.psu.ac.th/studentemail
.......................................
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
หมายเหตุ :
1) ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่บน Google Cloud ได้จาก https://drive.google.com/u/1/settings/storage
2) พื้นที่ที่บริการของ Google Cloud กำหนดที่กล่าวถึงประกอบด้วย Gmail , GDrive, Photo หากท่านต้องการเนื้อที่บน Gmail เพิ่มให้ย้ายข้อมูลใน GDrive, Photo ไปเก็บยังพื้นที่อื่น
3) สำหรับเนื้อที่ ShareDrive จะประกาศนโยบายการใช้งานในครั้งต่อไป

13/05/2021

Eid Mubarak!!!
SELAMAT HARI RAYA AIDIL FITRI 1442 H. (2021)
MAAF ZAHIR DAN BATIN
สุขสันต์วันอีดอีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1442 (พ.ศ. 2564)
หากมีความผิดพลาดประการใด ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ขออภัย ณ โอกาสนี้ด้วยเทอญ

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD], Institute for Peace Studies [IPS], Prince of Songkla University [PSU].

سلامت هاري راي عيد الفطر
معاف ظاهير دان باطن

ڤوسة ڤڽليديقكن كونفليك دانكڤلباڬين بوداي سلاتن

ที่อยู่

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Hat Yai
90110

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการเสนอแนะของ ศ.นพ.แพทย์ประเวศ วะสี ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำของ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคม และทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วยกระบวนการด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านจิตตปัญญาศึกษา(การพัฒนามิติทางจิตใจ) ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาความขัดแย้งและสันติศึกษาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน.สถาบันสันติศึกษามีฐานะเป็น หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าคณะ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6674289451

ผลิตภัณฑ์

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการ
4. งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Hat Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สันติเสวนาปี 6 ครั้งที่1 Fin ดีอยู่ดี ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “รื้อทวนความคิดเรื่องผู้หญิงกับความมั่นคงในสถานการณ์ความรุนแรงแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นี้ รายละเอียดของงาน การลงทะเบียน อยู่ในลิงค์ด้านล่าง และสำหรับท่านที่สนใจ “เวทีเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคม” เชิญร่วมงานตั้งแต่ วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช แล้วพบกันที่ท่าศาลา! **************** Our conference at Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Southern Thailand, "Rekindle the Logic of Women and Security in Southeast Asian Conflict 2018" is approaching! Please find the programme of the conference and details in the links below. ***************** (http://www.wu-cewss.com/2018/2551/) http://www.wu-cewss.com/…/…/2018/07/Conference-Schedule-.pdf https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfWqdMcmZ64RZoNLd…/viewform http://www.wu-cewss.com/…/u…/2018/07/General-Information.pdf
ช่วงปลายปีแบบนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair ที่สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งใจจัดให้นักวิจัยทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นเก๋า ได้มาพบปะพูดคุย พร้อมฟังทิศทางงานวิจัยยุค Thailand 4.0 เรื่องดีๆที่นักวิจัยควรรู้ พร้อมการนำเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบโครงการบูรณาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตามนโยบายของประเทศ และในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้ นักวิจัยหาดใหญ่และผู้สนใจ โดยเฉพาะนักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้พบกับกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อนใครได้ที่ https://goo.gl/kzcGix
***ข่าวสารประชาสัมพันธ์*** กิจกรรมร่วมสวดมนต์ จิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.00 น.