Clicky

โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krun

โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krun โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕...
16/12/2022

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆ กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การทำปุ๋ยหมัก การทำบ้านดิน และการเข้าฐานกิจกรรมลูกเสือ ฐาน ปฐมพยาบาล ความสามัคคี การสัมผัส การทรงตัว ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดโครงการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) ...
16/12/2022

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้จัดโครงการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพลับ

จัดกิจกรรมวันที่ 14 ธันวาคม 2565

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
04/12/2022

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดอบรมโครงการเพศศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.3 โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่...
03/12/2022

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดอบรมโครงการเพศศึกษา นักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.3 โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ 🙏🙏

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเ...
24/11/2022

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 ณ สนามสอบวัดหนองพลับ
15/11/2022

นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 ณ สนามสอบวัดหนองพลับ

สโมสรโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกับ ทีม Less Plastic Thailand ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero weste school ณ โรงเร...
14/11/2022

สโมสรโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกับ ทีม Less Plastic Thailand ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero weste school ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

นางสาวปิลันทนา ธรรมรักษา และนางสาวศิริรัตน์ ศรีทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพั...
11/11/2022

นางสาวปิลันทนา ธรรมรักษา และนางสาวศิริรัตน์ ศรีทอง ครูผู้ช่วยโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ นางสาววาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข 2 และนางสาวละออง มีทรัพย์ ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 🙏
10/11/2022

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 🙏

09/11/2022
สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center    - ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์    - ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ    ...
03/11/2022

สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center
- ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์
- ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
- ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์
- ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ
ช่องทางการแจ้งเหตุผ่าน MOE Safety Platform

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “ส...
23/10/2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำ...
13/10/2022

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

มุฑิตาจิต รต.อ.วิจารณ์ สุกกล่ำ ในวาระเกษียณอายุราชการ #ด้วยรักจากใจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
30/09/2022

มุฑิตาจิต รต.อ.วิจารณ์ สุกกล่ำ ในวาระเกษียณอายุราชการ #ด้วยรักจากใจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
23/09/2022

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

"ผู้ทรงคุณค่า อำลาราชการ ด้วยวันวานอันภาคภูมิ" งานเกษียณอายุราชการ ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหัวหิน ณ อาคารปัญญาน...
17/09/2022

"ผู้ทรงคุณค่า อำลาราชการ ด้วยวันวานอันภาคภูมิ" งานเกษียณอายุราชการ ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหัวหิน ณ อาคารปัญญานิธิ์ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) และการจัดการเรียนรู้วิทยาการค...
16/09/2022

การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี โดยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระปฐมวัย
15/09/2022

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระปฐมวัย

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ D.A.R.E โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
14/09/2022

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ D.A.R.E โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ รับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จำนวน 20 ทุน🙏🙏
11/09/2022

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ รับทุนการศึกษาจากกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จำนวน 20 ทุน🙏🙏

ขอขอบคุณ บริษัทรุ่งเรืองการแว่น ตามโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" ที่ได้มาตรวจวัดสายตา พร้อมทั้งตัดแว่นให้กับนักเรียนที่มีปัญ...
02/09/2022

ขอขอบคุณ บริษัทรุ่งเรืองการแว่น ตามโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" ที่ได้มาตรวจวัดสายตา พร้อมทั้งตัดแว่นให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตาฟรี โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้🙏🙏

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
31/08/2022

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1.ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล    รุ่นอายุ 15 ปี...
30/08/2022

มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล
รุ่นอายุ 15 ปีชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ชนิดกีฬาเปตอง
รุ่น 13 ปี
ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รุ่น 15 ปี
ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยนาท
วอลเลย์บอลชายหาด รุ่น 16 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบ่าย การแสดง Science show
26/08/2022

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบ่าย การแสดง Science show

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเช้ากิจกรรมฐาน SMT
26/08/2022

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเช้ากิจกรรมฐาน SMT

รับมอบป้ายไวนิลโครงการสื่อประชาสัมพันธ์โทษของกัญชา จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23/08/2022

รับมอบป้ายไวนิลโครงการสื่อประชาสัมพันธ์โทษของกัญชา จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

❤️💛💚💙การแข่งขันกรีฑา❤️💛💚💙 กีฬาสีโรตารี่เกมส์ 2565
20/08/2022

❤️💛💚💙การแข่งขันกรีฑา❤️💛💚💙
กีฬาสีโรตารี่เกมส์ 2565

❤️💛💚💙ขบวนพาเหรด❤️💛💚💙 กีฬาสีโรตารี่เกมส์ 2565
19/08/2022

❤️💛💚💙ขบวนพาเหรด❤️💛💚💙
กีฬาสีโรตารี่เกมส์ 2565

กิจกรรมกีฬาโรตารี่เกมส์ 2565 การแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565
18/08/2022

กิจกรรมกีฬาโรตารี่เกมส์ 2565 การแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบพระคุณ น้ำดื่มบุเรงนอง ที่ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนโ...
18/08/2022

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบพระคุณ น้ำดื่มบุเรงนอง ที่ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ประจำปี 2565 โดยมีเทศบาลตำบลหนองพลับเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับทางโรงเรียน 🙏🙏

คุณจิตติ ทังสุบุตร อดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
17/08/2022

คุณจิตติ ทังสุบุตร อดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

11/08/2022
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร...
11/08/2022

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดโครงการสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
09/08/2022

สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดโครงการสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ประธานสโมสรโรตารีกรุงเทพ พร้อมกรรมการที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Less Plastic มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการสร้างอาค...
08/08/2022

ประธานสโมสรโรตารีกรุงเทพ พร้อมกรรมการที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Less Plastic มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการสร้างอาคารธนาคารขยะของโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 🙏
08/08/2022

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 🙏

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2565
05/08/2022

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2565

นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโ...
05/08/2022

นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมแจก ชง ชิมเครื่องดื่มไมโลและให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังก...
04/08/2022

บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมแจก ชง ชิมเครื่องดื่มไมโลและให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกาย ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการกำกับติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดต...
04/08/2022

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการกำกับติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริต (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ที่อยู่

Hua Hin
77110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66614035260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krunผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krun:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hua Hin

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hua Hin (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ 애차 Petal Gold โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ PDPC Thailand Satunapgn2022 BRGY. LINAO สภ.พนัสนิคม RTP Cyber Village ชุมชนบ้านนอก สมถุ๋ย สล็อตpg Intro Amuze ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทองผ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สพจ.บึงก