ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง การพัฒนาที่ดิน ฟื้นฟูคุณภาพดิน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งในด้านป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน รวมทั้งสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ให้บังเกิดความสมบูรณ์แก่แผ่นดิน
(3)

เปิดเหมือนปกติ

World Soil Day วันดินโลก
07/10/2020

World Soil Day วันดินโลก

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน

วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ✨
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกฤษณา ทิวาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง...
24/07/2020

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวกฤษณา ทิวาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม เป็นการร่วมกันแสดงออก อันเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบนานเท่านาน โดยมี พล.ต.ต.ณพล บุญประสิทธิ์ ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน" ณ ฐานปฏิบัติการบ้านพุมะคำ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
บัณชาภพ ภิรมย์รักษ์ ยัยตาตี่ ตัวน้อย Kritsana Tiwatri

21/07/2020
กรมพัฒนาที่ดิน - #ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

กรมพัฒนาที่ดิน - #ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

กรมพัฒนาที่ดิน : #ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน รวมพลังจิตอาสา ปลูก “ไม้ยืนต้น” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิร...

วันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน แล...
03/05/2020

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง กรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาเที่ยวกันนะจ๊ะมีบริการแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) และกล้าหญ้าแฝกด้วยนะจ๊ะ สอบถามเพิ่มเติม 032-909-227
25/04/2020

มาเที่ยวกันนะจ๊ะ
มีบริการแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) และกล้าหญ้าแฝกด้วยนะจ๊ะ
สอบถามเพิ่มเติม 032-909-227

"อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย" อีกความสวยงามของพื้นที่โครงการหลวงตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่บนเขตสองจังหวัดทั้งเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ค่ะ 💙

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงถึง 2 โครงการด้วยกัน คือ "โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง" และ "โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)" ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นดินแถวนั้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ และใช้ผันน้ำสู่อ่างก็บน้ำอื่นๆที่เชื่อมต่อถึงกันค่ะ 💛

ที่นี่อยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางตะวันตกเพียง 25 กิโลเมตร ธรรมชาติสวยงามบรรยากาศดีมากค่ะ เลยอยากชวนให้เพื่อนๆ #เซฟไว้ไปวันหลัง หมดโควิดแล้วลองแวะไปถ่ายภาพที่นี่กันนะคะ ได้ภาพสวยๆแน่นอน

กรมพัฒนาที่ดิน
13/07/2019

กรมพัฒนาที่ดิน

ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะให้การต้อนรับ

รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง และความก้าวหน้าโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง

ท่านองคมนตรีได้ให้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ และให้หน่วยงานราชการร่วมกันดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและประกอบอาชีพดูแลครอบครัวได้

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25620703_24

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างหาที่สุดมิได้         ---------+ ๙ +-------เรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงร...
12/10/2018

น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างหาที่สุดมิได้

---------+ ๙ +-------

เรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 มีมากมาย แต่ส่วนใหญ่เวลาได้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเราจะได้ในลักษณะเป็นปี พ.ศ.ซึ่งมันทำให้ไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าตอนนั้นพระองค์อยู่ในวัยไหน พระชนมายุมากรึยัง เลยลองมานั่งไล่อายุท่านเทียบกับพระราชกรณียกิจแบบคร่าวๆ

มีเรื่องที่คิดไม่ถึงหลายอย่าง เช่น เพลงพระราชนิพนธ์ดังๆ ทรงแต่งตั้งแต่ 18-19 พรรษา เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ที่เราร้องกันนี่ท่านก็ทรงแต่งตั้งแต่อายุ 22 (เทียบกับอายุเด็กสมัยนี้คือทรงอยู่ปี 4) พระราชกรณียกิจต่างๆนานาก็เริ่มตั้งแต่ 20 ต้นๆ แล้ว พอท่านเลย 60 ไปแทนที่จะเกษียณกลับกลายเป็นงานยิ่งมากขึ้น เสด็จต่างจังหวัดเยอะมาก มูลนิธิชัยพัฒนานี่พึ่งตั้งตอนประมาณ 61 พรรษา ทรงงานไปถึงช่วง 80 พรรษา หลังจากนั้นส่วนมากจะไปประทับและทรงงานอยู่ศิริราช

พอเทียบกับเวลาของชีวิตเรา ในเวลาเท่ากันท่านสามารถคิดและสร้างอะไรไว้ได้มากมายเหลือเกิน เก่งจิงๆ เก่งทุกอย่าง เทียบแล้วก็จะรู้ว่าท่านทรงงานหนักจริงๆ ถ้าเป็นญาติพี่น้องเราอายุเกิน 60 ส่วนใหญ่ก็พักผ่อนอยู่บ้านหมดเเล้ว แต่ท่านอายุ หกสิบเจ็บสิบยังออกไปตลุยงานอยู่ ถ้าไม่ออกก็ฟังวิทยุดูทีวีติดตามสถานการณ์บ้านเมืองตลอด

พระราชกรณียกิจต่างๆ ไม่รวมเวลาเสด็จเยี่ยมราษฎร 4 ภาค อยากให้เก็บไว้ดูในวันเกิดของตัวเองทุกๆปี แล้วลองย้อนมองว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรให้ผู้อื่นหรือเพื่อประเทศชาติบ้าง

2 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต

5 พรรษา เปลี่ยนแปลงการปกครอง

6 พรรษา จากบ้าน ครอบครัวเล็กๆย้ายไปสวิตเซอร์เเลนด์

7 พรรษา เป็นสมเด็จพระอนุชา

8 พรรษา เริ่มถ่ายภาพ

9 พรรษา เก็บเงินซื้อคลาริเน็ท

11 พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ 1

12 พรรษา สงครามโลกครั้งที่ 2

14 พรรษา ทรงเก็บเงินซื้อแซกโซโฟนที่เป็นของใช้แล้วมาเล่นดนตรี (เป็นน้องของพระเจ้าแผ่นดินแต่ยังทรงต้อง"เก็บเงิน")

18 พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร ครั้งที่ 2

19 พรรษา สูญเสียพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์, “แสงเทียน” “ยามเย็น” “สายฝน” “ใกล้รุ่ง”

*เทียบกับอายุเด็กสมัยนี้คือตอนนั้นยังทรงเป็นเพียงเด็กมหาลัยปี 1 เด็กแค่นี้ท่านต้องผ่านอะไรมามากมายจริงๆ แถมครองราชแค่ปีแรก ก็ทรงเริ่มมอบความสุขให้คนไทยผ่านเสียงเพลงแล้ว

20 พรรษา “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์”, “HM Blues”

21 พรรษา ทรงประสบอุบัติเหตุ

22 พรรษา ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิตยากร, “มหาจุฬาลงกรณ์”

23 พรรษา เสด็จนิวัติพระนคร บรมราชาภิเษก ราชาภิเษกสมรส

24 พรรษา “พรปีใหม่”

25 พรรษา สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต, ทุนภูมิพล, “ยิ้มสู้” “ธงไชยเฉลิมพล”, ทรงระดุมทุนช่วยผู้ป่วยโปลิโอ

26 พรรษา พระราชทานปลาหมอเทศแก่กรมประมง

27 พรรษา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน, พระราชทานเงินสำหรับพัฒนาหุนยนต์คุณหมอ

28 พรรษา เสด็จเยี่ยมราษฏร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงโน้มพระองค์รับดอกไม้จากแม่เฒ่าตุ้ม, พระราชทานเรือให้กาชาดใช้ช่วยเหลือประชาชน

29 พรรษา ทรงผนวช, ทรงดนตรีกับ Benny Goodman

30 พรรษา ฟื้นฟูกระบวนเรือพระราชพิธี

31 พรรษา เสด็จภาคเหนือครบทุกจังหวัด, วันทรงดนตรีที่จุฬา, “แสงเดือน”

32 พรรษา เสด็จภาคใต้, ทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรม

33 พรรษา เสด็จต่างประเทศ 16 ประเทศ, มูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อน, ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

34 พรรษา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พันธุ์ข้าวพระราชทานพืชมงคล

35 พรรษา “ยูงทอง”

36 พรรษา อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านชลประทานแห่งแรก, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

37 พรรษา โครงการหมู่บ้านสหกรณ์หุบกระพง โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์แห่งแรก, ประดิษฐ์เรือใบราชปะเเตน

38 พรรษา ฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง, ทรงศึกษาและเพาะพันธุ์ปลานิล

39 พรรษา ทรงเรือใบจากหัวหินข้ามอ่าวไทย (ทรงเท่ห์มาก), "เกษตรศาสตร์"

40 พรรษา ทรงชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเรือใบ กีฬาแหลมทอง, หน่วยพระราชทานรักษาประชาชนเคลื่อนที่หน่วยที่ 1

41 พรรษา ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพระราชทานทหารผ่านศึกพิการ

42 พรรษา โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง), ฝนหลวง, ทดลองเกษตรพืชเมืองหนาว, โรงนมผงสวนจิตร, นมหนองโพ

43 พรรษา ทรงแนะวิธีการใช้ยาพระราชทานชาวเขา

44 พรรษา “ความฝันอันสูงสุด” , ถ.รัชดาภิเษก ,โรงสีข้าวตัวอย่าง

45 พรรษา ตั้งสมเด็จพระบรม, สายอากาศสุธี 1

46 พรรษา 14 ตุลา 2516

47 พรรษา พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรก

48 พรรษา มูลนิธิสายใจไทย

49 พรรษา โครงการพระดาบส

51 พรรษา สถาปนาสมเด็จพระเทพฯ

52 พรรษา ทรงขับรถลุยน้ำที่นราธิวาส

54 พรรษา เยี่ยมราษฏรที่นราธิวาส (ทรงนั่งพิงรถยนต์พระที่นั่งที่จอดบนสะพาน)

56 พรรษา โครงการป่ารักน้ำ, เสด็จไปทอดพระเนตรบริเวณน้ำท่วมในกทม.

57 พรรษา ทฤษฏีแกล้งดิน

58 พรรษา พระราชดำริเรื่องขุดคลองและสร้างประตูควบคุมน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม

59 พรรษา โรงกลั่นแอลกอฮอล์ในสวนจิตรลดา ผลิตแก๊ซโซฮอล์ (2529)

60 พรรษา ทรงประดิษฐ์อักษร
เทวนาครี

🎇 วัยเกษียณ 🎇

61 พรรษา มูลนิธิชัยพัฒนา

62 พรรษา ทดลองทฤษฏีใหม่ (2532)

63 พรรษา โครงการพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย แก้ปัญหาขยะ น้ำเสีย

64 พรรษา ทรงปลูกหญ้าแฝก, ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฏก

65 พรรษา ยุติเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

66 พรรษา กังหันน้ำชัยพัฒนา, “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ”

67 พรรษา “ติโต”, เสด็จเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

68 พรรษา สมเด็จย่าสวรรคต, ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพ, โครงการแก้มลิง, คลองลัดโพธิ์, "เมนูไข่" เพลงพระราชนิพนธ์อันดับสุดท้าย (2538)

69 พรรษา ฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี, “พระมหาชนก” , เหตุการณ์ VR009 ทรงติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางวิทยุอย่างใกล้ชิดแล้วโทรไปพระราชทานคำแนะนำ

70 พรรษา พระราชทานแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง, คุณทองแดง, ปีนั้นเเล้งมาก ทรงติดตามการทำงานทีมฝนหลวงตลอดภารกิจทั้งเดือน รับสั่งว่าเมฆทุกก้อนที่ผ่านประเทศไทยต้องเอามาทำฝนให้ได้ และพระราชทานวิธีทำฝนแบบ "ซุปเปอร์แซนวิช" ที่ทรงคิดเอง (2540)

71 พรรษา ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ, พระมหาชนกฉบับการ์ตูน

72 พรรษา พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ, เปิดเขือนป่าสักชลสิทธิ์

74 พรรษา รายการศึกษาทัศน์ ทรงอธิบายเรื่องฝนหลวงให้นร.โรงเรียนไกลกังวล

75 พรรษา สะพานพระราม 8, “ทองแดง”

76 พรรษา APEC, พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องการปรับปรุงหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน

78 พรรษา ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำยางชุม จ.ประจวบคิริขันธ์, สระสุวรรณชาติ

79 พรรษา ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

80 พรรษา ทรงเข้ารับการผ่าตัดที่ รพ.ศิริราช

81 พรรษา พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จกรมหลวงฯ, คลองภักดีรำไพ แก้มลิงแห่งสุดท้าย จ.จันทบุรี, โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน

82 พรรษา ประทับศิริราช

83 พรรษา ทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์, สะพานภูมิพล 1/2, ทรงรับการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในประเทศไทย

84 พรรษา พระราชทานคำแนะนำเรื่องการรับมือน้ำท่วม, ช่วงต้นปี(น้ำท่วมกลาง-ปลายปี)ทรงมีพระราชกระแสให้ทำเครื่องบินบังคับด้วยดาวเทียมสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ, เจลลี่โภชนา พระราชทานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก

85 พรรษา เสด็จทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำศิริราช, เสด็จพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

86 พรรษา เสด็จกลับไปประทับวังไกลกังวล เสด็จออกมหาสมาคมที่หัวหิน

87 พรรษา เสด็จไปติดตามงานในโครงการในพระราชดำริชั่งหัวมัน 4 ครั้ง เขื่อนแก่งกระจาน 2 ครั้ง ศูนย์อนุรักษ์สุนัขหัวหิน

88 พรรษา เสด็จงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล, เสด็จออกให้ผู้พิพากษาเข้าเฝ้า

อ่านถึงตรงนี้ก็คงเห็นแล้วว่าท่านใช้เวลา "ทั้งชีวิต" ของท่าน ทั้งหมดของชีวิตจริงๆ ทำเพื่อประเทศชาติ ทำเพื่อพวกเราคนไทยที่ท่านรัก

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เคยรับสั่งกับ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ว่าถ้าท่าน 60 เกษียณแล้วไปนิวส์ออลีนส์ ฟังเพลงแจ๊สกัน แต่ท่านก็ไม่เคยเกษียณ ไม่ได้ไปนิวออร์ลีนส์ ไม่ได้ไปฟังเพลงที่ท่านโปรด เพราะท่านไม่เคยหยุดทรงงานเพื่อพวกเรา

พ่อแม่เราเวลาท่านอายุมากเรายังไม่อยากให้ท่านลำบาก ไม่อยากให้ทำงานบ้าน อยากให้ท่านอยู่สบายๆ แล้วในหลวงของเราอายุ 60 - 70 ก็ยังต้องไปทำงาน ไปแต่ที่ลำบากๆที่เราเองแม้เป็นเด็กแค่คิดก็ยังไม่อยากไป ป่วยก็ยังทำงาน ยังคิดถึงพสกนิกรของพระองค์

ทั้งหมดนี้คือแค่คร่าวๆ อย่างคร่าวๆที่สุดจริงๆ ไม่ต้องสงสัยแม้แต่น้อยว่า "พ่อ" เหนื่อยขนาดไหน

แผ่นดินนี้ที่พ่อสร้างมาทั้งชีวิต ต่อไปนี้ลูกๆจะปกป้องและดูแลเอง

#ธสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

Cr. เพจฟรีไฟล์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน ชัยพัฒนา- แม่ฟ้าหลวง ยัยตาตี่ ตัวน้อย ฮิลมี หะยีสาและ บัณชาภพ ภิรมย์รักษ์ NoOk Natchanan Kritsana Tiwatri Shuze Nilsukjai

🎉Wishing you all the blessings of the New Year...the warmth of home, the love of family and the company of good friends....
29/12/2017

🎉Wishing you all the blessings of the New Year.
..the warmth of home, the love of family and the company of good friends. Happy New Year to all.

✨ขออวยพรให้มีแต่ความสุขสมหวังปีใหม่นี้
..ทั้งบ้านที่อบอุ่น ครอบครัวที่น่ารัก
และเพื่อนร่วมงานที่ดี สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่าน✨

เชิญเที่ยวชมงานวันดินโลก ปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม...
03/12/2017

เชิญเที่ยวชมงานวันดินโลก ปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
#วันดินโลก5ธันวาคม #รักษ์โลกเริ่มจากรักษ์ดินสู่ความยั่งยืน #ตามรอยพระราชปณิธานปราชญ์แห่งดิน

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) "Caring for the planet starts from the ground"  ระหว่างวันท...
10/11/2017
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) "Caring for the planet starts from the ground" ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

พด.เตรียมพร้อมจัดงานวันดินโลก ปี 60 เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง's cover photo
08/11/2017

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง's cover photo

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
08/11/2017

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง

27/10/2017
Feed

Feed

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เล่าถึงเรื่องเบื้องหลังพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่หลายคนยังไม่รู้
ในปาฐกถา "ในหลวงแห่งแผ่นดิน" ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้...
25/10/2017

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง

Timeline Photos
05/01/2017

Timeline Photos

วันรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทย ตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปี รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ ในวันท...
10/12/2016

วันรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทย ตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปี

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ

ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประ เทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูง สุดของประเทศ

๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

๒. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ

๓. อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

๔. รัฐบาลได้ออกกฏหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไปจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการ ปฏิวัติ มีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอกพระยาพหลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช และพันเอกพระฤทธิอาคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่ว คราว สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของ ราษฎรทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคลคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ

๑. พระมหากษัตริย์

๒. สภาผู้แทนราษฎร

๓. คณะกรรมการราษฎร

๔. ศาล


ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบัน ที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฎิบัติราชการต่างๆจะต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม ราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎร จึงจะใช้ได้สถาบันที่เกิดใหม่คือ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติ ออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมา ภิไธยประกาศใช้แล้ว จึงจะมีผลบังคับได้ เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง การปกครอง สภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้ ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้ว พิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม

กระทั่งถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่า นั้น แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบ กันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้ หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญของรัฐซึ่งมี ผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็น ที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ที่มา : www.เรารักพระเจ้าอยู่หัhttp://xn--43c.com/

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัส ...
02/11/2016

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัส ไว้ในสภาคองเกรส วอชิงตัน ดีซี เมื่อ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๓ ความว่า

"ขอบใจอเมริกาที่ช่วยเหลือเราด้วยน้ำใจไมตรีจิตระหว่างเพื่อนที่มีฐานะเสมอกัน หวังว่าสักวันเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้ จนเพื่อนไม่ต้องช่วยเราอีกต่อไป"

ซึ่งถือว่าชนะใจคนทั้งสภา จนทุกคนลุกขึ้นมาปรบมือถวายเมื่อพระราชดำรัสจบลง

Cr. ฐานเศรษฐกิจ #๓๒๐๖

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง's cover photo
13/10/2016

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง's cover photo

---วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา  สาระ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง อันเนื่องม...
19/08/2016

---วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สาระ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชนัญ เลาวกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนายอภิชัย ศรีชัย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะพนักงานจากโรงแรมยายย่ารีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมทั้งนำคณะเข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ และเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ
#ข่าวประชาสัมพันธ์ #ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา #พัฒนาที่ดิน #พด

---วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ...
18/08/2016

---วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมงานโครงการประชารัฐร่วมจิตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (วนอุทยานปราณบุรี) ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
#ข่าวประชาสัมพันธ์ #พัฒนาที่ดิน #ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา #พด

ที่อยู่

ตำบลหนองพลับ
Hua Hin
77110

ข้อมูลทั่วไป

โดยการปลูกป่าและจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูคุณภาพดินโดยใช้หญ้าแฝกและการจัดหาแหล่งน้ำ เสริมสร้างทัศนคติและความสำนึกรับผิดชอบที่ดีงามต่อประเทศชาติ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามโครงการให้มากที่สุด จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดินแผนการดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ สำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการพื้นที่โครงการฯ นำผลงานการศึกษาทดลองจากศูนย์การศึกษาพัฒนาและโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริมาขยายผลศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหญ้าแฝกตามพระราชดำริ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032-909-227

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Hua Hin บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้ร่วมกิจกรรมแรลลี่ฯ กับ​ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เข้าเยี่ยมชม​ .. .. พร้อมสายฝน​ เย็นฉำ่ใจ
มาหลายคนมันก็จะเหงาเหงานิดนึง 555
ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นจ้ะ
วันหน้าคงได้กลับมาเยือนอีกครั้ง