เทศบาลเมืองหัวหิน

เทศบาลเมืองหัวหิน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เทศบาลเมืองหัวหิน, หน่วยงานราชการ, 114 ถนนเพชรเกษม, Hua Hin.

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 : 23 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเ...
23/10/2023

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 : 23 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหัวหิน โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี
ต่อมาในช่วงสาย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล จ่าเอกลิขิต รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สถานีรถไฟหัวหิน โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานกล่าวนำคำปฏิญาณ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมมี หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงพัฒนาและปฏิรูปบ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศจนถึงปัจจุบันนี้

ถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : 23 ต.ค. 66นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายอติชาติ ชัยศรี ...
23/10/2023

ถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : 23 ต.ค. 66

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ และถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พลตรีสมพร ด่อนสิงหะ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก/ประธานกรรมการบริหารอุทยานราชภักดิ์ ข้าราชการทหารบก สมาคมแม่บ้านทหารบก ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ไพศาล ด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระปรีชาสามารถ และเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย สมกับพระราชสมัญญา "พระปิยมหาราช” ซึ่งแปลความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” สืบไป

23 ตุลาคม“วันปิยมหาราช” #วันสำคัญจัดทำโดยประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหัวหิน
23/10/2023

23 ตุลาคม

“วันปิยมหาราช”

#วันสำคัญจัดทำโดยประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหัวหิน

กิจกรรม "แต่งกายพื้นเมือง นุ่งผ้าถุง หิ้วปิ่นโตเข้าวัด" : 22 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พราห...
22/10/2023

กิจกรรม "แต่งกายพื้นเมือง นุ่งผ้าถุง หิ้วปิ่นโตเข้าวัด" : 22 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "แต่งกายพื้นเมือง นุ่งผ้าถุง หิ้วปิ่นโตเข้าวัด" ณ วัดหัวหิน โดยมี การสวดเจริญพระพุทธมนต์ มี สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “หัวหินถิ่นมนต์ขลัง” และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฯ โดยโดยการนำอาหารคาวหวาน อาหารใส่ปิ่นโต รวมทั้งอาหารแห้ง ผลไม้ ดอกไม้ นำมาถวายแด่คณะสงฆ์ เพื่อเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไปและสามารถนำความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนและลูกหลานของตนให้ให้มีหลักธรรมทางด้านศาสนา อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุข ความร่มเย็นทั้งในด้านสุขภาพและจิตใจ

เปิดการแข่งขันแบดมินตัน : 21 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน...
21/10/2023

เปิดการแข่งขันแบดมินตัน : 21 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการเปิดการแข่งขันแบดมินตัน เนื่องในโอกาสเปิดสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองหัวหิน ชมรมแบดมินตันบ้านโป่ง จ.ราชบุรี และชมรมแบดมินตัน เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองหัวหิน สวนหลวงราชินี 19 ไร่

เปิดงาน Vintage Meeting ครั้งที่ 2 : 21 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการเปิดงาน Vintage Mee...
21/10/2023

เปิดงาน Vintage Meeting ครั้งที่ 2 : 21 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการเปิดงาน Vintage Meeting ครั้งที่ 2 โดยมี นายสุนธี เทียมทัด นายสรรภพ อึ้งรัศมี สมาชิกสภาเทศบาล นายธีรยุทธ สุขลาภ ผจก.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน นายครรชิตพล โชคสุชาติ ผู้แทนบริษัทบุญรอด บริเวอรี่ จำกัด นายเฉลิมชนม์ มุ่งหมาย ผู้แทนกลุ่มไทยวินเทจ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฯ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

งาน Vintage Meeting จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีชื่อตอนว่า “เสื้อยืดปีลึก” ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวินเทจจากทั่วประเทศ ภายในงานมีการจัดแสดงโชว์ จำหน่ายสินค้าวินเทจ และการประมูลสินค้าวินเทจ ให้กับนักสะสมและผู้ที่สนใจได้ร่วมซื้อ ร่วมประมูล โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสินค้าจะมอบให้แก่ตัวแทนมัสยิดโรงเรียนบ้านสามพระยา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากะญอ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

ประชุม คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2567 : 20 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบหมายให้ นายอติชาติ ชัยศรี รองน...
21/10/2023

ประชุม คกก.กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2567 : 20 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบหมายให้ นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางรสสุคนธ์ เลื่อนศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ ร.ต.สมจิตร ศรีงาม สมาชิกสภาเทศบาล นายดนัยพงษ์ ศรีวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน และผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนชมรม และชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

ในที่ประชุมได้รายงานสถานะการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหัวหิน จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาโครงการส่งเสริมป้องกันโรคกลุ่มหน่วยบริการและกลุ่มประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้แทนกลุ่มประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ ตลอดจนพิจารณาโครงการป้องกันโรคจากหน่วยบริการ อาทิ โครงการรำไทยใส่ใจสุขภาพ และสุนทรียภาพประกอบการบรรเลงดนตรีไทย, ชมรมทะเลใจ อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์, ชมรมวัยสดใส อบรมเชิงปฏิบัติการ “วัยเก๋า กินได้ ตาดี มีแรงเดิน, ศูนย์การเรียนรู้หัวหินถิ่นมนต์ขลัง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

เปิดฝึกอบรมทบทวนแผนการศึกษา : 21 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี เป็นปร...
21/10/2023

เปิดฝึกอบรมทบทวนแผนการศึกษา : 21 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและทบทวนแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 มี นางสาววาสนา บุญมาก ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า หัวหิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

https://www.huahin.go.th/new/gallery/detail/3696

 #รับคณะมหาวิทยาลัยศิลปากร : 19 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมาย นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายธ...
21/10/2023

#รับคณะมหาวิทยาลัยศิลปากร : 19 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมาย นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางเอื้องพร คณะมะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นายรชกร วชิรสิโรดม หัวหน้าสาขาวิชาจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 3 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรเมืองหัวหิน พร้อมแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน

พิธีเปิดงานสมโภชการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ : 20 ต.ค. 66นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภช...
20/10/2023

พิธีเปิดงานสมโภชการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ : 20 ต.ค. 66

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และยกฉัตร ห่มผ้าพระประธานวัดหนองแก ณ วัดหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พระครูสถิตญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองแก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และมี นายชีพ สุกสี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฯ การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2566 รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาร่วมทำบุญตามประเพณีนิยมของชาวพุทธ และนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ นำไปดำเนินการบูรณปฏิสังขณ์เสนาสนะวัดหนองแกที่ชำรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เป็นไปตามการเผยแผ่ศาสนาพิธี/กิจกรรม ในทางพระพุทธศาสนาต่อไป

PR... ปลอมเฟซบุ๊กคนดัง อ้างยืมเงิน - หวังยอดไลค์  #เสี่ยงคุก    การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เพื่อหวังยืมเงิน หรือสร้างค...
20/10/2023

PR... ปลอมเฟซบุ๊กคนดัง อ้างยืมเงิน - หวังยอดไลค์ #เสี่ยงคุก
การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เพื่อหวังยืมเงิน หรือสร้างคอนเทนท์ปลอม มีความผิดตามกฎหมายดังนี้
- ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342)
- ฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 - 140,000 บาท (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคสอง)
- นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
หากประชาชนท่านใดพบเห็นบุคคลหรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใด แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เพื่อขอยืมเงินหรือหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน สามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่ สายด่วน 191 หรือ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342 มาตรา 343 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
2. จดหมาย : ตู้ไปรษณีย์ 3 หลักสี่ กทม. 10210
3. เว็บไชต์ : https:/www.moj.go.th/ และระบบให้บริการประชาชน http://mind.moj.go.th
4. อีเมลล์ : [email protected]
5. แอปพลิเคชันไลน์ Lind id : Svl007
6. เฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรม และกระทรวงยุติธรร Ministy Of Justice, Thailand
7. แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข
8. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
9. กองทุนยุติธรรม โทร 063-2697056 หรือ Facebook กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

PR...การปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน  ปภ.แนะสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย...เมื่อน้ำท่วมบ้าน ขนย้ายสิ่งของและเครื่...
20/10/2023

PR...การปฏิบัติตนเมื่อน้ำท่วมบ้าน
ปภ.แนะสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย...เมื่อน้ำท่วมบ้าน
ขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูง ให้พ้นจากระดับน้ำท่วม
ตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด

ประชุมนำเสนอทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยว : 19 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศ...
19/10/2023

ประชุมนำเสนอทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยว : 19 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมกิจกรรมสื่อสารแผนการดำเนินงานและการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพันธมิตรการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการตลาดท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุม มี นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ ในห้วงปีงบประมาณ 2567 และมี รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ประจวบคีรีขันธ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก เกษตรอำเภอหัวหิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยได้มีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงาน แนวโน้มการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ พร้อมรับฟังพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่

สำหรับเทศบาลเมืองหัวหินเองนั้น ได้มีแผนการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2567 อาทิ การจัดการแข่งขันเรือ การจัดงานหัวหินรำลึก การจัดการประกวดร้องเพลง การจัดงานประเพณีในห้วงเดือนที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

https://www.huahin.go.th/new/gallery/detail/3690

 #ประชุมหารือการรับรอง The 2023 Green Destination Top 100 Stories : 19 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เ...
19/10/2023

#ประชุมหารือการรับรอง The 2023 Green Destination Top 100 Stories : 19 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหารือการได้รับการรับรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2566 (The 2023 Green Destination Top 100 Stories) ในหมวดหมู่สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ (Environment & Climate) ณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หนังสือพิมพ์ Hua Hin Today, Hua Hin Pocket Guide, เพจ Hua Hin Town, นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจาก เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการรับรองเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2566 (The 2023 Green Destinations Top 100 Stories) ในหมวดหมู่สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ (Environment & Climate) ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการผลักดันจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ให้จัดส่งข้อมูลในบริบทของเมืองหัวหิน เพื่อเข้ารับการประเมินจนผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความยั่งยืน ส่งผลให้ได้รับสิทธิในการส่งเรื่องราวแนวปฏิบัติที่ดี บอกเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์และความสำเร็จในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเทศบาลฯ ได้เลือกโครงการ “ธนาคารปูม้าบ้านเขาตะเกียบ” ซึ่งมี นายศักดิ์ชาย ทองเหี่ยง หรือ “ไต๋จุก” อดีตชาวประมงพื้นบ้านเขาตะเกียบ เป็นจิตอาสาดูแลธนาคารปูม้าแห่งนี้มากว่า 10 ปี โดยมีเครือข่ายจิตอาสาและกลุ่มชาวประมงเรือเล็กชุมชนตะเกียบ ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ทะเลให้เกิดความอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและภาคการท่องเที่ยวของไทย ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรม CSR รูปแบบต่างๆ นำไปสู่ความยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับจาก Green Destinations ให้ได้รับการประกาศเป็น "2023 Green Destinations Top 100 Stories" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2023 ณ เมือง Tallinn ประเทศ Estonia และนับจากนี้เป็นต้นไป จะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่ารายชื่อ 100 อันดับจุดหมายปลายทางที่ยั่งยืนของ GD (Green Destinations) นี้ จะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปยังนักท่องเที่ยว มีผลให้เกิดการรับรู้ทางการตลาดอย่างกว้างขวาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาสู่ประเทศไทย

ในวันนี้ จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือในการต่อยอดรางวัลที่ได้รับ และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

19/10/2023

📣📣PR📣📣ขณะนี้กองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณในคลองบำบัด ข้างโรงกรองน้ำหัวนา แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้ทำการเปิดประตูน้ำทุกจุด พร้อมเดินเครื่องแรงสูงจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ใช้บริการน้ำประปา โซนพื้นที่ผลกระทบแล้ว

📣 “E-Help” บริการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงส...
19/10/2023

📣 “E-Help” บริการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล โทร. 0-2572-8442

PR...วันหยุด อยู่ที่ไหน ก็ใช้ได้ "ไทยดี ThaID"กรมการปกครอง แนะนำการให้บริการของกรมการปกครองผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ซึ่งรอง...
19/10/2023

PR...วันหยุด อยู่ที่ไหน ก็ใช้ได้ "ไทยดี ThaID"

กรมการปกครอง แนะนำการให้บริการของกรมการปกครองผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ซึ่งรองรับการให้บริการประชาชน ทั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ได้รับความสะดวกสบายทันสมัยและทันท่วงที ซึ่งจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชัน ThaID “ที่ไหน เมื่อไร ก็ใช้ได้” เช่น การแจ้งย้ายทะเบียน และการให้บริการด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และรับชมคลิปวิดีโอตัวอย่างการให้บริการผ่าน Facebook : กรมการปกครอง Fanpage หรือ ช่อง Youtube : https://youtu.be/aMYhi-4W9AE
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการปกครอง Call Center 1548

ประชุมโค้ชและคณะกรรมการชมรม STRONG : 19 ต.ค. 66 นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ประธานโค้ช STRONG พร้อมด้วย นายอติชาติ ชัยศรี รองนา...
19/10/2023

ประชุมโค้ชและคณะกรรมการชมรม STRONG : 19 ต.ค. 66 นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ประธานโค้ช STRONG พร้อมด้วย นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน โดยมี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลฯ , รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และ ทีมโค้ชตลอดจนคณะกรรมการชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต เทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมวางแผนโครงการ Strong องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้นำโมเดล Strong มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนของ ป.ป.ช. ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ ชื่อโครงการ “สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและความโปร่งใสในองค์กรพอเพียงต้านทุจริต” ซึ่งสอดคล้องกับกองทุนของ ป.ป.ช. โดยชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต เทศบาลเมืองหัวหิน วางแผนการจัดกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าวไว้จำนวน 5 กิจกรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัด องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ภายในจังหวัดประจวบฯ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ อันจะเป็นการขยายผล Strong องค์กรพอเพียงต้านทุจริตให้ครอบคลุม และทั่วถึง สอดคล้องกับเป้าหมายประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบไปสู่การปฎิบัติในระดับจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ :19 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ จ่าเอกลิขิต หน...
19/10/2023

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ :19 ต.ค. 66

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ลานจอดรถด้านหลังศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดอัคคีภัยภายในศูนย์การค้า โดยมี นายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ กรรมการผู้จัดการ บลูพอร์ต หัวหิน เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ และมี พ.ต.อ.ทัยเลิศ ลือปือ ผู้กำกับการกองกำกับการ 1 ท่องเที่ยว 3 พ.ต.ท.กรฤวิศวร์ ทองศรีวนิช รองผู้กำกับการกองกำกับการ 1 ท่องเที่ยว 3 พ.ต.ท. อาณัฐชัย ก้อนทอง สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ชูชื่น รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหัวหิน นพ. พงษ์ศักดิ์ บุณยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน คณะกรรมการศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฯ

สำหรับการซ้อมแผนฯในครั้งนี้มีพนักงานศูนย์การค้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมฯ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก นายภักดี พสุทัน บริษัทลีเดอร์ไฟล์เซฟตี้ จำกัด และทีมเจ้าหน้าที่ไฟร์แมนของศูนย์การค้าเป็นวิทยากรในการฝึกซ้อม และได้รับการสนับสนุนการฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหัวหิน สถานีตำรวจภูธรหัวหิน สถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน รถพยาบาลและหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน นอกจากนี้ยังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หนี ซ่อน สู้” โดยสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีการจำลองสถานการณ์พบเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ บริเวณสต๊อคเก็บลังกระดาษจุดโหลดดิ้งชั้น G มีเจ้าหน้าที่ทีมไฟร์แมนของศูนย์การค้าได้เข้าระงับเหตุด้วยการดับไฟรูปแบบต่างๆ ทั้งด้วยถังดับเพลิงเคมี และการใช้น้ำ พร้อมค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล และนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงขั้นตอนการอพยพพนักงาน และนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในศูนย์การค้าออกนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย

ในการนี้ ทางศูนย์การค้าฯ ทำการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยฯอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการในการทำงานของพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยกำหนดให้พนักงานของสถานบริการมีการอบรมอัคคีภัยปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยขั้นต้น และระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรงได้ และเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทราบถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัย และช่วยป้องกัน พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานในการเข้าระงับเหตุ เตรียมความพร้อมของพนักงาน และอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย ให้เกิดการคล่องตัวและประสานงานที่ดีกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะ 3 วิถีไทย อาหารไทย ยาไทย ออกกำลังกายวิถีไทย ดูแลสุขภาพ  ช่วยป้องกันการเกิดโรคห...
19/10/2023

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะ 3 วิถีไทย อาหารไทย ยาไทย ออกกำลังกายวิถีไทย ดูแลสุขภาพ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องในวันหัวใจโลก
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วันที่ 29 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันหัวใจโลก” (World Heart Day) เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และอันตรายของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งทั่วโลกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติครอบครัว ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ภาวะอ้วน และระดับไขมันในเลือดซึ่งจะทำให้ผนังของหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่น เกิดการอุดตัน ตีบ และ แตกได้ อีกทั้งยังนำมาสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงแนะนำศาสตร์การแพทย์แผนไทย 3 วิถีไทยในการดูแลสุขภาพหัวใจ อย่างแรกที่ใกล้ตัวคือ อาหารไทยที่ใช้สมุนไพรในครัวที่มีสรรพคุณลดไขมัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบหลักในน้ำพริก และเครื่องแกงของอาหารไทย ได้แก่ กระเทียม ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระชาย พริกไทย ขมิ้น และขิง เนื่องจากสมุนไพรกลุ่มนี้มีสารสำคัญกลุ่มน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยย่อยอาหารแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เพิ่มการเผาผลาญพลังงาน ช่วยควบคุมไขมัน และ น้ำตาลในเลือด ช่วยเสริมการป้องกัน การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น แกงส้ม แกงไตปลา แกงป่า แกงเลียง ปลานึ่งมะนาว ไก่ต้มขมิ้น น้ำพริกขิง น้ำพริกขี้กา น้ำพริกปลาทู พร้อมผักเคียงและหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน เช่น ของทอด กะทิ

ยาไทย ยาตรีผลาที่ซึ่งประกอบด้วย ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภก และลูกมะขามป้อมนั้น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย และสามารถช่วยลดไขมันในเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ และยาหอมเทพจิตร มีสรรพคุณแก้อาการหน้ามืด ตาลาย บำรุงหัวใจ ปรับการทำงานของธาตุลม ซึ่งมีผลต่อการทำงานของธาตุไฟและธาตุน้ำ ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือด จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกดีขึ้น
ออกกำลังกายวิถีไทย ด้วยฤาษีดัดตน ซึ่งเป็นท่าการบริหารร่างกายทำให้ร่างกายตื่นตัว ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก และนอกจากจะได้ความแข็งแรงจากการฝึกปฏิบัติทางร่างกายยังเป็นการฝึกลมหายใจร่วมกับการทำสมาธิ ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายนับเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ในทุกอิริยาบถของคนไทย โดยสามารถฝึกได้จากช่องทางยูทูปของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า หลักสำคัญในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ การควบคุมอาหาร ลดอาหารรสหวาน มัน เค็ม ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับร่างกายของตนเอง ควบคุมอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา พร้อมทั้งตรวจสุขภาพเป็นประจำ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย หรือการใช้ยาสมุนไพร สามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศ หรือติดต่อโดยตรงที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5678 หรือ ช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/dtam.moph และ ไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก line@DTAM

PR...เยาวชนไทย สร้าง 4 พฤติกรรม ลดเสี่ยง NCDs
19/10/2023

PR...เยาวชนไทย สร้าง 4 พฤติกรรม ลดเสี่ยง NCDs

ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาตราสัญลักษณ์ Smart City : 19 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุก...
19/10/2023

ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาตราสัญลักษณ์ Smart City : 19 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน/กัปตันทีม Smart City เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายลาภวัต สิมารักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ ห้องทำงานเลขานุการนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอใหม่ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลักดันให้เทศบาลเมืองหัวหินเป็นเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ จะดำเนินการนัดประชุมรายละเอียดในการพิจารณาข้อเสนอในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมงานและรับใบประกาศนียบัตรเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ภายใต้งาน “Thailand Smart City Expo 2023 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 : 18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประ...
19/10/2023

ประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 : 18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาล นายธงชัย เพ็ชรสงคราม รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 40 ชุมชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
ในที่ประชุมได้มีการแจ้งแผนดำเนินการประชาคมสำรวจความคิดเห็น (เจตนารมณ์) ของประชาชน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลเมืองหัวหินเป็นเทศบาลนครหัวหิน โดยมีแผนดำเนินการลงพื้นที่ ในช่วงเวลา 17.30 น. วันที่ 30 ต.ค. 66 พื้นที่เขต 1 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย, วันที่ 31 ต.ค. 66 พื้นที่เขต 2 ณ โรงเรียนหัวหิน, วันที่ 1 พ.ย. 66 พื้นที่เขต 3 ณ วัดเขาลั่นทม
จากนั้นได้มีการทบทวนระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติตามเพื่อความถูกต้อง ตลอดทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนต่างๆ นำไปดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้จะมีการประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินในวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน

 #ประชุมโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ : 18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายกิตติ เฟื่องฟู เล...
18/10/2023

#ประชุมโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ : 18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม User Acceptance Test (UAT) ครั้งที่ 2 ตามโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน (ระยะที่1) โดยมี เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อนำเสนอถึงข้อแก้ไขปรับปรุงจากการทดลองใช้งานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้จัดทำโครงการจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหัวหิน (ระยะที่1) โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาใช้ภายในเทศบาลฯ เพื่อตอบโจทย์ด้านการบูรณาการข้อมูลกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ

 #ประชุมหารือการเตรียมการดำเนินงาน : 18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี...
18/10/2023

#ประชุมหารือการเตรียมการดำเนินงาน : 18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานภายหลังจากเมืองหัวหิน ได้รับการรับรอง 2023 Green Destinations Top 100 Stories โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมฯ ณ ห้องชมสินธุ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้หารือการเตรียมความพร้อมการจัดอบรม Strong องค์กรพอเพียงต้านทุจริต เทศบาลเมืองหัวหิน เข้าสู่สถานศึกษา และวัด ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ในการไม่ทนต่อการทุจริต

ชี้แจงความคืบหน้า : 18 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโคร...
18/10/2023

ชี้แจงความคืบหน้า : 18 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนชมสินธุ์ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิม ช่วงสี่แยกประมง โดยมี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนักช่าง ผอ.กองช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมรับฟัง ณ ศูนย์อาหารคุ้มคุณหญิง บริเวณสี่แยกประมง เพื่อแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรในระหว่างการดำเนินงาน โดยจะดำเนินการในวันที่ 30 ต.ค. 66

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการประกอบการค้า การสัญจรเข้า-ออก ของร้านค้า บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณดังกล่าว จึงได้เชิญประชาชนร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สืบเนื่องจากได้มีการตรวจสอบโครงสร้างฝาท่อและบ่อท่อระบายน้ำไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักรถยนต์ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง เนื่องจากต้องมีการรื้อท่อเก่าออก และวางท่อและฝาท่อระบายน้ำใหม่ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากร้านค้า บ้านเรือน กรณีมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางเข้า-ออกเป็นการชั่วคราว ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน โดยผู้ประกอบการที่เข้ารับฟังการชี้แจงได้ตอบรับการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้โครงการขยายถนนชมสินธุ์แล้วเสร็จเร็วขึ้น และพร้อมรองรับการพัฒนาของเมืองหัวหินต่อไป

https://www.huahin.go.th/new/gallery/detail/3683

18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบหมายให้ นายธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางวริยา อยู่เย็...
18/10/2023

18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบหมายให้ นายธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางวริยา อยู่เย็น หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ อสม. ชุมชนหนองแก ร่วมลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้าน และรอบชุมชน พร้อมทั้งแจกทรายเทมีฟอส ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคที่มาในฤดูฝน โรคโควิด 19 โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ โดยมีนายชีพ สุกสี นายสายันต์ มีผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการสาธารณสุขร่วมแรง เทศบาลร่วมใจ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 - มีนาคม 2567 ณ ชุมชนหนองแก

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากงานรักษาความสะอาด งานคัดแยกขยะ งานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพ โดยมีแผนลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรค การทำความสะอาดหมู่บ้าน/ที่พักอาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ โดยออกแจกทรายเทมีฟอสเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใช้มาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) แจกแผ่นพับความรู้ต่าง ๆ การคัดแยกขยะ การรณรงค์สร้างวินัยที่ดีสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน การดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคเรื้อรัง (ความดัน ไขมัน เบาหวาน) การเลี้ยงสุนัขแมวอย่างรับผิดชอบตลอดจนประชาสัมพันธ์รายละเอียดเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่องของการควบคุมการเลี้ยงการปล่อยสุนัข พุทธศักราช 2550 บทลงโทษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

 #ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน : 18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิ...
18/10/2023

#ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้าน : 18 ต.ค. 66 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหิน สภาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดประจวบฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบฯ สภ.หัวหิน และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้านในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยในเบื้องต้นได้กล่าวตักเตือนให้ย้ายออกจากพื้นที่เดิม และจะมีการพิจารณาวันและเวลาในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งต่อไป

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง :  17 ต.ค. 66นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนา...
17/10/2023

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง : 17 ต.ค. 66

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังมีกลิ่นรบกวน ณ บริเวณท้ายซอยกัมพล อ.หัวหิน

ด้วยเทศบาลเมืองหัวหินได้ขอให้การรถไฟฯ ทำถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และปัญหาจราจรให้กับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว จากการทราบปัญหาข้างต้นจากผู้อยู่อาศัย พบว่า ท่อระบายน้ำมีตะกอนจำนวนมากจึงทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ตลอดจนไม่มีการเชื่อมท่อระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำของเทศบาล จึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ในช่วงฤดูฝน จึงเกิดน้ำท่วมขังและมีกลิ่นรบกวน ในเบื้องต้นเทศบาลเมืองหัวหินได้นำรถแบคโฮ มาลอกท่อ และวัชพืชเพื่อให้น้ำได้ระบายได้สะดวกก่อน และจะประสานการรถไฟช่วยแก้ปัญหาโดยลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ และเชื่อมท่อระบายน้ำเข้าสู่ท่อระบายน้ำของทางเทศบาลต่อไป

 #อำนวยความสะดวกผู้พิการ : 17 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศม...
17/10/2023

#อำนวยความสะดวกผู้พิการ : 17 ต.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายชีพ สุกสี นายดนัยพงษ์ ศรีวัฒนกูล นายณัฐ ยิ่งวรากุล สมาชิกสภาเทศบาล จ่าเอกลิขิต หนูนิน รองปลัดเทศบาล นางสาวรุจาภา ละอองจิต หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม พ.จ.อ.หญิงทัศนีย์ โชคสุชาติ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ร่วมให้การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรณีมีผู้พิการประสงค์ทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากยังไม่เคยได้มีการทำบัตรมาก่อน เพื่อใช้ในการติดต่อราชการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้พิการ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินจึงได้ดำเนินการจัดบริการรถตู้ (วีลแชร์) รับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อทำบัตรประชาชน ณ งานทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้พิการที่มีความประสงค์มาติดต่อรับบริการที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดซื้อเก้าอี้วีลแชร์แบบมีล้อเพื่อติดตั้งในรถส่วนกลาง (รถตู้) จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้สำหรับบริการรับส่งผู้พิการโดยเฉพาะ ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินได้มีการขับเคลื่อนเมืองไปสู่เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองที่สร้างความสุขให้กับทุกคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพสังคมที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และเริ่มพบผู้นั่งรถเข็นจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีของประชาชนท่านนี้ ยังไม่สามารถที่จะทำบัตรประชาชนได้ เนื่องจากไม่เคยทำบัตรมาก่อน จึงไม่มีรายการข้อมูลฐานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎรและบัตร สำนักปลัดเทศบาล ต้องสอบสวน รวบรวมเอกสารหลักฐาน ยื่นคำขอไปยังสำนักทะเบียนกลาง เพื่อเปิดระบบให้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกับผู้ขอต่อไป

ที่อยู่

114 ถนนเพชรเกษม
Hua Hin
77110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632511047

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองหัวหินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองหัวหิน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hua Hin

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามค่ะ ไม่ทราบว่าทางเทศบาลหัวหินมีวิธีจัดการกับสุนัขจรจัดที่กัดผู้อื่นอย่างไรคะ
เดือนกุมภาพันธ์ไปเที่ยวหัวหินได้หรือป่าวครับ
รบกวนเทศบาลช่วยดำเนินการหน่อยท่อน้ำประปาแตกเส้นคันคลองหลังโรงพยาบาลหัวหินคับ ชลประทานซอย.10ไปชลประทานซอย.8
ยังสามารถเดินทางไปหัวหินได้มั้ย
ขออนุญาตเรียนถาม เลือกตั้ง 20ธ.ค. 2563นี้ ต.หนองแก หมู่บ้านเขาเต่า จัดเป็นเขตที่เท่าไหร่ครับ
ขออนุญาตเรียนถาม ในหัวหินเรา มีศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยเฉพาะกิจ บริจาคช่วยอุทกภัยภาคใต้มั้ยครับ
เมื่อไหร่เทศหัวหินจะทำการแก้ไขสักทีครับหลายปีแล้ว เอาเครื่องดูดน้ำมาตั้ง ก็ท่วม ไม่มาดูด ฝนก็ไม่ตก ท่วม ถ้าตกไม่ตกพูดถึง เลี้ยวรถเข้าซอยก็ลำบาก เวร จริงๆ
พื้นที่ชายหาดริมทะเลหาดหัวหิน สามารถกางเต็นท์พักแรมได้หรือเปล่าครับ
Today the garbage truck was here but did not take this rubbish which has been here for 3 days. Why ?
ลอยกระทงปีนี้ผ่านไปได้ด้วยดี...นะครับ
มะขามแช่อิ่ม..หวานอมเปรี้ยว..มีพริกเกลือพร้อม
มีเม็ดกิโลละ 160 บาท
คริ่งกิโล..80 บาท

📌📌📌📌📌📌📌

ไม่มีเม็ดกิโลละ 250 บาท
คริ่งกิโล...150..บาท
ส่งฟรีหัวหินและระเเวกใกล้เคียง
สนใจ..เม้นที่อยู่..เบอร์โทรศัทพ์..เลยจ้า
พร้อมส่งวันนี้...