สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ และอื่นๆ ออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ในเขตอ.หัวหิน และอ.ปราณบุรี จดทะเบียน รับชำระภาษีสรรพสามิต

เปิดเหมือนปกติ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพรพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพรพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
01/10/2020

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายวิทยา พรมโยธา สรรพสามิตพื้นที่สาขาหัวหินพร้อมด้วยเจ้าเหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ...
24/09/2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายวิทยา พรมโยธา สรรพสามิตพื้นที่สาขาหัวหินพร้อมด้วยเจ้าเหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน's cover photo
30/08/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน's cover photo

29/08/2020
LINE Add Friend

ช่องทางติดต่อผ่านไลน์ของสำนักงานค่ะ
คลิ๊กลิงค์👉 https://lin.ee/FkSNfKN

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

28/08/2020

แจ้งรายชื่อผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ที่จะหมดอายุในเดือน พฤศจิกายน 2563 สามารถต่ออายุได้ก่อน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
1 นายวกิจชัย ทิมวัฒน์
2 นางชิสา บุญล้อม
3 นางสาวสุภา ไพจิตต์
4 นางสาวอายรดา อัศวรา
5 นายสมบัติ ปกครอง
6 นางนิลนาท เคยชัยภูมิ
7 นางสาวนันทวรรณ ทองเหี่ยง
8 นางจำเรียง เนียมจันทร์
9 บจก. ธีรภา แลนด์
10 บจก. รูน ยู่
11 นางสาวจิรดา แสงจำนงค์
12 นางเรณู สงบเสงี่ยม
13 นายอรรฆพร ฤทธิ์บัว
14 นางสาวสุนิดา ศิริสุวรรรณ
15 นางสาวศันสนีย์ ผิวนิ่ม
16 นายสมจิตร์ วงศ์สวัสดิ์
17 นายพงศกร ปัญญาชนะกุล
18 นายกานต์กิตติ สงคราม
19 นางสาววรารักษ์ วงค์แก้ว
20 นางบัณฑิตาภรณื ผดาการ
21 บจก. มูฟ คอมูนิเคชั่น
22 นางสาวขวัญรัตน์ โสวภาค
23 นายเฉลิมชัย เปลี่ยนประดับ
24 นายสมบูรณ์ ชาติกิจเจริญ
25 นางสาวอธิวดี พิพิธธนาบรรพ์
26 นายวิฑูร สมิงแก้ว
27 นายทิวา หงษ์ทอง
28 นางสมุนฑา ชลนาคเกษม
29 นางมลฤดี ถวิลสุข
30 นายรัฐศาสตร์ สุคนธะ
31 นางสาวกัญญาภัค ชื่นอารมณ์
32 นางสาวทองย้อย หลำทอง
33 นายอุดม มีนาค
34 บจก. อาร์ บี ที เอ็ม
35 นายอินทรสุข รัตนะวัน
36 นางสาวเนตรนภา ยิ่งยง
37 นายธนดล กูลนนทพัทธ์
38 นางสาวสุพรรษา อภิวัฒน์
39 นางสาวจันทิรา พูลสวัสดิ์
40 บจก. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
41 นางสาวอัมไพ บุญญะวงษ์
42 บจก. บ้านฟินแลนด์
43 นางสาวอมรทิพย์ ภู่ระย้า
44 นางสาวเปรมฤดี ทองปุย
45 นายไพโรจน์ วันเต็ม
46 นางสาวพูลสุข ประสงค์
47 นางสาวกชพรรณ ลิ้มพาณิช
48 นายศมิติน ศรีสุวรรณ
49 บจก. แสนดี ซุปเปอร์
50 นางสาววิราวรรณ์ จำปาวัน
51 นายดำรงค์ สุขโข
52 บจก.ธีรยา รีสอร์ท
53 นางสาวพรรณวัชร มานะประกอบผล
54 นางสาวจินดารัตน์ ห้วยหงษ์ทอง
55 นางสาวปาน หิรัญ
56 นางกฤตยา แอช
57 นางสาวจันทร์ธิรา พงษ์แพทย์
58 นางสาวบังอร พลแสน
59 นายบรรพต ศรีทับทิม
60 นางสาวนฤมล มัติยภักดิ์
61 นางสาวยุวเรศร์ มนชู
62 บจก. ซินเซีย แคปปิตอล แลนด์
63 นางสาวองุ่น ดวงจันทร์
64 นางสาวสุภานะพร จำปาอินทร์
65 นางเฉลย เชยสวัสดิ์
66 นางสาวกรนันท์ บุบผารักษ์
67 นางนิรัชรา แสงพูล
68 นางศรีนันท์ เฉลิมพรเจือกุล
69 นางสาวนันทวัน ดำขาวเหลือง
70 นางนุชรี จิตพลีชีพ
71 นางสาวจิรยาวดี บุญมา
72 นายอนุทิน คำพันธ์
73 นายพินิจ คิญชกวัฒน์
74 นายกัมพล วิชยากูล

การต่อใบอนุญาตจำหน่าวสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านธนาคารกรุงไทย
12/08/2020

การต่อใบอนุญาตจำหน่าวสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านธนาคารกรุงไทย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน's cover photo
12/08/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน's cover photo

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
12/08/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓                 ทรงพระเจริญ          ด้วยเกล้า...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธ...
28/07/2020

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี             3 มิถุนายน 2563   ...
01/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
สาขาหัวหิน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการชดเชยรายได้ ฯ COVI...
05/05/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการชดเชยรายได้ ฯ COVID-19 ในเขตตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2563 - 8 พฤษภาคม 2563

04/05/2020
มิติใหม่บริการสรรพสามิต ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน
17/04/2020

มิติใหม่บริการสรรพสามิต ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3998/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล...
10/04/2020

คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3998/2563 เรื่อง ปิดสถานที่หรือพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
27/03/2020

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

📣📣อย่าลืมนะคะ....กรมสรรพสามิตเปลี่ยนวิธีแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ ✋✋โดยมอบผ่านหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้วนะคะ 👨‍⚕️👩‍⚕️.... ขอบคุณค่ะ.....

#โครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยCOVID-19

กรมสรรพสามิตเปลี่ยนวิธีแจกแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์
26/03/2020
สรรพสามิตเปลี่ยนให้แอลกอฮอล์ล้างมือ3แสนลิตรกับแพทย์

กรมสรรพสามิตเปลี่ยนวิธีแจกแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์

สรรพสามิตเปลี่ยนวิธีแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยมอบผ่านหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขสู้ภัย Covid-19

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับแปลงสภาพ
23/03/2020

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ สำหรับสุราสามทับแปลงสภาพ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)...
13/03/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมทั้งความสะอาดพื้นฐานโดยมีแอลกอฮอล์ไว้คอยบริการ

ขั้นตอนการชำระเงินและพิมพ์ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านธนาคารกรุงไทย
07/02/2020

ขั้นตอนการชำระเงินและพิมพ์ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านธนาคารกรุงไทย

Excise Law 60 | Articles
01/02/2020
Excise Law 60 | Articles

Excise Law 60 | Articles

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะจากส่วนบริหารการจ...
23/01/2020

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะจากส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ได้ร่วมประชุมการรับ เก็บ จ่าย และขอคืนภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมในอากาศยาน
และศึกษาดูงานการรับจ่ายน้ำมัน ณ สนามบินหัวหิน

26/12/2019

ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่
ท่านใดที่หมดอายุ 31ธ.ค. 2562 ให้รีบดำเนินการต่อใบอนุญาต
ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 62

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
20/12/2019

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

สรรพสามิตชี้แจงไม่เก็บภาษีสรรพสามิตผ้าอนามัย
วันนี้ (16 ธ.ค. 2562) นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฏว่า ปัจจุบันรัฐบาลเก็บภาษีผ้าอนามัยสูง ทำให้ผ้าอนามัยมีราคาแพงนั้น กรมสรรพสามิตขอเรียนชี้แจงว่าไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตผ้าอนามัย ผ้าอนามัยไม่เป็นสินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพราะไม่ถูกจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ปัจจุบันถูกเรียกเก็บเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ vat เท่านั้น ตามหลักการ ภาษีสรรพสามิตจะเรียกเก็บเฉพาะสินค้าหรือบริการที่บริโภคแล้วส่งผลต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี และสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐใช้ในการจำกัดการบริโภคสินค้าหรือบริการบางประเภทเท่านั้น ซึ่งผ้าอนามัยถือเป็นสินค้าจำเป็นจึงไม่เข้าข่ายสินค้าฟุ่มเฟือย

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
13/12/2019

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

ประเด็นการชี้แจง
ข้อวิจารณ์การเสนอมาตรการกระตุ้นผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์คันใหม่ด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับรถยนต์เก่า

ประเด็น :

นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าวันที่ 16 ธ.ค.นี้ จะเข้าหารือกับกรมสรรพสามิตเพื่อเสนอมาตรการกระตุ้นผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์คันใหม่ ด้วยการเสนอให้กรมสรรพสามิตจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับรถยนต์เก่าที่ยังใช้งานอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าหากผู้ใช้รถซื้อรถยนต์ใหม่นำรถคันเก่าเข้าสู่กระบวนการกำจัดซากที่ได้มาตรฐานจะได้รับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค.) ตัวเลขการขายรถยนต์ถดถอยลง นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังจะช่วยลด PM 2.5 ที่ออกมาจากรถเก่าได้อีกด้วย
ข้อสังเกต : สังคมวิพากษ์วิจารณ์มาตรการดังกล่าวในเชิงลบ ดังนี้
1. เป็นมาตรการกดดันให้ประชาชนต้องซื้อรถยนต์ใหม่ ซึ่งมีราคาสูงกว่ารถยนต์มือสอง (รถยนต์เก่า)

2. ทำให้ประชาชนที่ใช้รถยนต์เก่าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ ที่ไม่เอื้ออำนวย
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของสังคม
ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/416276 วันที่ 12 ธันวาคม 2562

ข้อชี้แจง :

ตามที่ได้มีประเด็นข่าวที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย จะเข้าหารือกับกรมสรรพสามิตเพื่อเสนอมาตรการกระตุ้นผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์คันใหม่ ด้วยการเสนอให้กรมสรรพสามิตจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถยนต์เก่าที่ยังใช้งานอยู่ ภายใต้เงื่อนไขว่าหากผู้ใช้รถยนต์ซื้อรถยนต์ใหม่นำรถคันเก่าเข้าสู่กระบวนการกำจัดซากที่ได้มาตรฐานจะได้รับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย โดยมีข้อสังเกตจากสังคมว่าเป็นการกดดันให้ประชาชนต้องซื้อรถยนต์ใหม่ ที่มีราคาสูงกว่ารถยนต์มือสอง และเป็นภาระของประชาชนที่ใช้รถยนต์เก่าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย

กรมสรรพสามิตขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเฉพาะรถยนต์ใหม่ ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมหรือนำเข้าจากต่างประเทศ โดยจัดเก็บภาษีตามหลักสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดอัตราภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อย CO2 อันเป็นสาเหตุหลักให้เกิดสภาวะโลกร้อน และฝุ่น PM 2.5 กรณีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมให้กำจัดซากรถยนต์ เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนให้กรมสรรพสามิต เพื่อสร้างระบบในการกำจัดซากรถยนต์เก่าใช้แล้วอย่างถูกวิธีและเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งปัจจุบันมีซากรถยนต์เก่าใช้แล้วถูกทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต หากมีระบบการจัดการดังกล่าว ก็จะสามารถนำชิ้นส่วนและเศษเหล็กไปใช้ทำประโยชน์ได้ รวมทั้งช่วยลดปริมาณซากรถยนต์เก่าที่มีการจอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะ ซึ่งหลายประเทศได้มีการดำเนินการแล้ว

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิตจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบของข้อเสนอดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีมาตรการหรือ การดำเนินการใด ๆ ในชั้นนี้ จึงเป็นเพียงแนวคิดที่ภาคเอกชนนำเสนอต่อกรมสรรพสามิตเบื้องต้นเท่านั้น

************************************
ผู้ชี้แจง : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ...
05/12/2019

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา
.
🔸 พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
🔸 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง
🔸 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
🔸 พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
🔸 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
🔸 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
🔸 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
🔸 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
.
ปวงข้าพระพุทธเจ้าฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

สรรพสามิตสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม
04/12/2019

สรรพสามิตสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 9 พื้นที่ ได้ร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม สรรพสามิตสัญจรภาคที่ 7" (ครั้งที่ 1) ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากการประชุมข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานแล้ว ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายความเป็นมาของชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการทอผ้าขาวม้าและผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ข้าวเกรียบว่าว ข้าวหอมมะลิ ขนมตาล น้ำตาลสด พืชผักเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในการนี้คณะผู้บริหารคลังจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค้าจากชุมชนดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
01/12/2019

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

#Update : ข่าวดีชาวประมง!! รัฐบาลบริหารจัดการเรือประมงขนาดเล็ก เปิดให้เจ้าของเรือสามารถจดทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้
.
จากที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ใช้เวลากว่า 4 ปี ทำการปฏิรูปการประมงไทย ให้มุ่งไปสู่การทำประมงที่ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
.
ซึ่งในเฟสแรกเป็นการบริหารจัดการเรือประมงพาณิชย์ หรือเรือประมงขนาดใหญ่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำประมงสูง
.
การปฏิรูปได้เข้าสู่เฟสที่สอง คือ การบริหารจัดการเรือประมงขนาดเล็ก ซึ่งเป็นชาวประมงที่หาเช้ากินค่ำ ชาวประมงรายเล็ก รายน้อยที่แท้จริง
.
ปัญหาที่รัฐบาลได้รับรู้มาจากพี่น้องชาวประมงเหล่านี้ คือเรือประมงพื้นบ้านไม่ต่ำกว่า 20,000 ลำ ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเรือ
.
ตอนนี้ทางรัฐบาล ได้ประกาศให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน ที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบ และทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ ภายในเวลาและสถานที่ที่กำหนด และตามหลักเกณฑ์
.
วิธีการและขั้นตอน ดังต่อไปนี้
.
ข้อ 1 การยื่นคำขอให้ตรวจสอบเรือ
.
ให้เจ้าของเรือ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองเรือ หรือผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการ
ยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเรือ และทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ
.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 62 ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด
.
ทั้งนี้ ให้ยื่นคำขอในพื้นที่ที่เรือนั้นจอดอยู่ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเรือ
.
1.1 ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือผู้รับมอบอำนาจ ที่ยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนขอตรวจสอบเรือ ดำเนินการยื่นคำขอตามแบบคำร้อง ก.5 เพื่อขอให้ตรวจสอบ และทำอัตลักษณ์เรือประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส
.
1.2 ให้เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองเรือ หรือผู้รับมอบอำนาจ ที่ได้เคยยื่นลงทะเบียน ขอตรวจสอบเรือไว้แล้วกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ที่ปรากฏในนัดหมายตรวจสอบเรือ ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้มาประสานกับสำนักงานงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานั้น ๆ
.
เพื่อกำหนดวันนัดหมายตรวจสอบเรืออีกครั้ง โดยให้ถือว่าการยื่นลงทะเบียนขอตรวจสอบเรือดังกล่าว เป็นการแจ้งตามประกาศนี้
.
1.3 เอกสารหลักฐานในการขอให้ตรวจสอบเรือ
.
1.3.1 เรือที่มีทะเบียนเรือ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และยื่นคำร้อง ก.5 กรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมทั้งให้นำใบอนุญาตใช้เรือ และใบทะเบียนเรือไทยฉบับจริงมาแสดง
.
1.3.2 เรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและยื่นคำร้อง ก.5 กรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ
.
ข้อ 2 กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและทำอัตลักษณ์เรือ กำหนตระยะเวลาในการตรวจสอบเรือประมง ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
.
ข้อ 3 การดำเนินการภายหลังการตรวจสอบ
.
3.1 กรณีเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย
.
3.1.1 เรือประมงมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส นายทะเบียนเรือจะดำเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนเรือ ให้ตรงกับผลการตรวจสอบเรือ เพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเรือประมง
.
3.1.2 เรือประมงมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป นายทะเบียนเรือจะดำเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนเรือ ให้ตรงกับผลการตรวจสอบเรือ และให้ถือว่าเป็นเรือประมงพื้นบ้านจนกว่า กรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย์ และให้เจ้าของเรือขอรับใบอนุญาต ทำการประมงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยประมง
.
3.2 กรณีเรือประมงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทย
.
3.2.1 ให้เจ้าของเรือประมงยื่นขอหนังสือรับรองให้จดทะเบียนเรือ จากกรมประมง และนำมาแสดงต่อนายทะเบียนเรือ
.
3.2.2 เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การจดทะเบียนเรือตามกฎหมายเรือไทยแล้ว นายทะเบียนเรือจะจดทะเบียนเรือให้ กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้นายทะเบียนเรือแจ้งให้เจ้าของเรือทราบว่า ไม่สามารถจดทะเบียนเรือไทยได้
.
และให้แจ้งสิทธิ์ให้เจ้าของเรือทำการแจ้งของดใช้เรือ หรือเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรืออื่น โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา 54/10 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2561
.
3.3.3 กรณีที่ได้รับการจดทะเบียนเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป ให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือดังนี้ "ให้ถือว่าเป็นเรือประมงพื้นบ้านจนกว่า กรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย์" และให้เจ้าของเรือขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยประมง

#ข่าวดีชาวประมง #เรือประมงขนาดเล็ก #เจ้าของเรือสามารถจดทะเบียนได้แล้ว
#​GCC

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
23/11/2019

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

สรรพสามิตสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม
08/11/2019

สรรพสามิตสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย ร่วมกับ สาขาศรีเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนา “สรรพสามิตรวมใจเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ตามนโยบายของรัฐบาลโดยดำริของท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ โดยมีนายอำเภอศรีเชียงใหม่เป็นประธาน สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเกษตรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบในเขตอำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน 50 คน อีกทั้งมีการตั้งบูธแสดงสินค้า OTOP ของชุมชน มีวิทยากรจากธนาคาร SME Bank ธนาคาร ธกส. และสำนักงาน คปภ. ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนเพื่อเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าสัมมนา วิทยากร และผู้มาร่วมงานทุกคน ณ วัดธรรมเจดีย์ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต :: Excise Department
08/11/2019

กรมสรรพสามิต :: Excise Department

ติดตามการจัดกิจกรรม “สรรพสามิตสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม” ของหน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพสามิต ได้ที่ Facebook Fanpage ตาม QR Code ด้านล่างครับ
**รบกวนกด Like กด Share ด้วยนะครับ*** ขอบคุณมากครับ

อันตรายจากยาดองเหล้า
04/11/2019

อันตรายจากยาดองเหล้า

ที่อยู่

10/379 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก
Hua Hin
77110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032511928

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hua Hin

แสดงผลทั้งหมด