องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
(1)

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564    นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบหมายให้ นายสกล...
15/01/2021

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564
นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบหมายให้ นายสกล มาระโรจน์ #ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบสิ่งของอุปโภคให้แก่พนักงานในสังกัดฯ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564     งานไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ซ่อมไฟทางส...
13/01/2021

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
งานไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ซ่อมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด ,หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด และหมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด

อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

ส.ปชส.สิงห์บุรี
13/01/2021

ส.ปชส.สิงห์บุรี

เมื่อไรสิงห์บุรีจะปลอดเชื้อโควิด-19...เขานับกันอย่างนี้ครับ สมมุติว่าสิงห์บุรีพบผู้ติดเชื้อติดต่อกันทุกวัน เช่น พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันวันละ 2 – 3 คนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 8 และวันที่ 9 ไม่พบผู้ติดเชื้อ การนับวันปลอดเชื้อจะเริ่มนับวันที่ 9 เป็น 1 วันที่ 10 เป็น 2 วันที่ 11 เป็น 3 หากยังไม่พบผู้ติดเชื้อก็จะนับไปเรื่อยๆ จนครบ 14 วัน ก็ประมาณวันที่ 23 ถึงจะถือว่าจังหวัดเราปลอดเชื้อ
ตามที่สาธารณสุขแจ้งว่าทราบผลผู้ป่วยรายที่ 15 ว่าติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ดังนั้นการนับวันปลอดเชื้อของจังหวัดสิงห์บุรี ก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หากไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 14 วัน(ถึงวันที่ 22) ในวันที่ 23 มกราคม 2564 ก็จะถือว่าจังหวัดสิงห์บุรีปลอดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อีกเมื่อไรการนับวันปลอดเชื้อก็จะเริ่มใหม่ทันที
นับจากวันที่ 8 มกราคม 2564 จนถึงเมื่อวานนี้(12 ม.ค.64) ถือว่าสิงห์บุรีเราไม่มีผู้ติดเชื้อมา 4 วันแล้ว(ยังไม่นับวันนี้นะครับเพราะ ณ เวลานี้สาธารณสุขยังไม่สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อมา) ก็จะเหลืออีก 10 วัน สิงห์บุรีก็จะปลอดภัยปลอดเชื้ออีกครั้ง หากระหว่างนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเสียก่อน
ในการทำให้สิงห์บุรีปลอดภัย ปลอดเชื้อ ลำพังเจ้าหน้าที่ทำอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้...คนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สิงห์บุรีปลอดภัย ปลอดเชื้อคือ “พวกเราทุกคน” ครับ

ส.ปชส.สิงห์บุรี
13/01/2021

ส.ปชส.สิงห์บุรี

เมื่อไรสิงห์บุรีจะปลอดเชื้อโควิด-19...เขานับกันอย่างนี้ครับ สมมุติว่าสิงห์บุรีพบผู้ติดเชื้อติดต่อกันทุกวัน เช่น พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันวันละ 2 – 3 คนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 8 และวันที่ 9 ไม่พบผู้ติดเชื้อ การนับวันปลอดเชื้อจะเริ่มนับวันที่ 9 เป็น 1 วันที่ 10 เป็น 2 วันที่ 11 เป็น 3 หากยังไม่พบผู้ติดเชื้อก็จะนับไปเรื่อยๆ จนครบ 14 วัน ก็ประมาณวันที่ 23 ถึงจะถือว่าจังหวัดเราปลอดเชื้อ
ตามที่สาธารณสุขแจ้งว่าทราบผลผู้ป่วยรายที่ 15 ว่าติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ดังนั้นการนับวันปลอดเชื้อของจังหวัดสิงห์บุรี ก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หากไม่พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 14 วัน(ถึงวันที่ 22) ในวันที่ 23 มกราคม 2564 ก็จะถือว่าจังหวัดสิงห์บุรีปลอดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อีกเมื่อไรการนับวันปลอดเชื้อก็จะเริ่มใหม่ทันที
นับจากวันที่ 8 มกราคม 2564 จนถึงเมื่อวานนี้(12 ม.ค.64) ถือว่าสิงห์บุรีเราไม่มีผู้ติดเชื้อมา 4 วันแล้ว(ยังไม่นับวันนี้นะครับเพราะ ณ เวลานี้สาธารณสุขยังไม่สรุปจำนวนผู้ติดเชื้อมา) ก็จะเหลืออีก 10 วัน สิงห์บุรีก็จะปลอดภัยปลอดเชื้ออีกครั้ง หากระหว่างนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเสียก่อน
ในการทำให้สิงห์บุรีปลอดภัย ปลอดเชื้อ ลำพังเจ้าหน้าที่ทำอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้...คนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สิงห์บุรีปลอดภัย ปลอดเชื้อคือ “พวกเราทุกคน” ครับ

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564      เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำย...
12/01/2021

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามบ้านเรือน สถานประกอบการ วัดและพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564      เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา...
11/01/2021

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามบ้านเรือน สถานประกอบการ วัดและพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 8 เป็นวันที่ 7 ตามกำหนดการ

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
09/01/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

💥สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 9 มกราคม 2564 # ผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564      เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
09/01/2021

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามบ้านเรือน สถานประกอบการและพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 7 เป็นวันที่ 6 ตามกำหนดการ

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564    นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี พร้อมด้วย พนักงาน เจ...
08/01/2021

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564
นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2564

โดยเจ้าหน้าที่ อสม.รพ.สต.อินทร์บุรี 1/2 คัดกรองก่อนรับเบี้ยยังชีพฯ และปฏิบัติตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด

❤ดูแลทุกท่านด้วยความห่วงใย❤
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804 โทรสาร : 036-510804

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
08/01/2021

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🗓 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 205 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 9,841 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 5,255 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 67 ราย

#สถานการณ์โควิด19 #โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564      เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้...
08/01/2021

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามบ้านเรือน สถานประกอบการและพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 เป็นวันที่ 5 ตามกำหนดการ

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564     งานไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ซ่อมไฟ...
07/01/2021

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
งานไฟฟ้า กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ซ่อมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 จำนวน 5 จุด และ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด

อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564      เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเ...
07/01/2021

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามบ้านเรือน วัด โรงเรียนและพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 เป็นวันที่ 4 ตามกำหนดการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564      เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ...
06/01/2021

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 3,4 และ หมู่ที่ 5 (บ้านดอนแสงจันทร์) เป็นวันที่ 3 ตามกำหนดการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

📣📣ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการทุกท่าน ขอความร่วมมือ ดังต่อไปนี้    1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าท...
05/01/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการทุกท่าน ขอความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
1. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดคัดกรอง
2. เว้นระยะห่างทางสังคมตามจุดที่จัดเตรียมไว้
3. ลงทะเบียนสแกน QR Code ไทยชนะ ทำการ Check in หรือเซ็นต์ชื่อในสมุดติดต่อราชการ ก่อนเข้าทำการติดต่อราชการ ทุกครั้ง และ ทำการ Check out เมื่อติดต่อราชการเสร็จสิ้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาง อบต.อินทร์บุรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564      เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื...
05/01/2021

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามบ้านเรือน วัด และพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 เป็นวันที่ 2 ตามกำหนดการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : inbur[email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564      นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าท...
04/01/2021

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.อินทร์บุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 1 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

🗓 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
04/01/2021

🗓 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

🗓 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 745 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,439 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,352 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 65 ราย

#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค #COVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี   เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวร...
04/01/2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
เรื่อง การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ อบต.อินทร์บุรี ม. 1 - 10 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - วันที่ 13 มกราคม 2564
ทั้งนี้ ทางอบต.อินทร์บุรี ขอความร่วมมือประชาชนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

📣📣 8 มาตรการคุมเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
03/01/2021

📣📣 8 มาตรการคุมเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

💥ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เริ่มใช้เวลา 6.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564 โดยใช้มาตรการคุมเข้ม 28 จังหวัด(รวมทั้งจังหวัดสิงห์บุรี) พื้นที่ควบคุมสูงสุด

📣📣ประกาศแจ้งปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี📣📣
03/01/2021

📣📣ประกาศแจ้งปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี📣📣

📌ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 26
03/01/2021

📌ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 26

จังหวัดสิงห์บุรีออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2564
(วานนี้)วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2564 โดยมี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการหมุนรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564 ณ เวทีกลาง งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 26 จำนวน 25,000 ฉบับเพื่อหารายได้มอบเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผลการอกรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 รถเก๋งฮอนด้าแจ๊ส มี 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 04637 รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มี 2 รางวัล ได้แก่หมายเลข 23926 และ21821 รางวัลที่ 3 โทรทัศน์สี 50 นิ้วมี 2 รางวัล ได้แก่หมายเลข 13671 และ 08950 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้งมี 25 รางวัลหม้อทอดไร้น้ำมัน OTTO ขนาด 3 ลิตร จำนวน 25 ใบ ได้แก่หมายเลข 892
ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ติดต่อสอบถามโทร.0-36507249 และเฟสบุ๊คเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564     นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบหมายให้ นายสกล มาร...
02/01/2021

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบหมายให้ นายสกล มาระโรจน์ #ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี เยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลอินทร์บุรี (ด่านหลัก) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละในวันหยุด

ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563      องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ในการอนุเคราะห...
30/12/2020

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม ในการอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื่อปฏิบัติซ่อมไฟสาธารณะในพื้นที่
ในการนี้หากทาง อบต.โพกรวม มีความประสงค์จะขอรับความอนุเคราะห์การช่วยเหลือ ทาง อบต.อินทร์บุรี ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด
29/12/2020

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด

ประกาศ....แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี...

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองส...
25/12/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่​ 26
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลอินทร์บุรี และประชาชนทุกท่าน ร่วมโหวตให้ "ปลากัดสยาม" (B3) เป็นขวัญใจมหาชนด้วยนะคะ #ปลาในหัวใจคุณ

📌เปิดโหวต : เวลา 15.00 - 20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
- ปิดโหวต : วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 19:00 น.
- ประกาศผล : วันที่ 3 มกราคม 2564

ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

#เน้นย้ำอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด “วัดอุณหภูมิ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม”

อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563     นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบหมายให้ทีม...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563
นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี มอบหมายให้ทีมงานสาธารณสุข อบต.อินทร์บุรี ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)

❤ดูแลทุกท่านด้วยความห่วงใย❤
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี จากองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรีร่วมจัดทำซุ้มหุ่นปลากัดสยามในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 26 อบต.อินทร์...
23/12/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรีร่วมจัดทำซุ้มหุ่นปลากัดสยามในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 26

อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
23/12/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 63
ผู้ป่วยเพิ่ม 46 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ)
ผู้ป่วยทั้งหมด 5,762 ราย
รักษาอยู่ใน ร.พ. 1,607 ราย
เสียชีวิต 60 ราย
รักษาหายเพิ่ม 17 ราย
รักษาหายเเล้ว 4,095 ราย
#โควิด19 #COVID19
#กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.   นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี พร้อมด้ว...
23/12/2020

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายศรีคำรณ สุวรรณสัมพันธ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนันตำบลอินทร์บุรี ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ฯลฯ เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า” เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี
โดยมี นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย #นายอำเภออินทร์บุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม
ณ บริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 2 (หน้าวัดสำโรง) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804 โทรสาร : 036-510804

🔈 ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี     เรื่อง ภาษีป้ายอัตราใหม่ กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลบังคับใช้ต...
23/12/2020

🔈 ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
เรื่อง ภาษีป้ายอัตราใหม่ กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยปรับปรุงอัตราภาษีป้ายที่มีอักษรไทยล้วน หรือป้ายที่มีตัวอักษรภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
📍ภาษีป้ายคิดเป็นรายปี และขั้นต่ำของการคิดภาษี ยังคงอยู่ที่ 200 บาท เช่นเดิม
📌สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
(ในวันและเวลาราชการ)
อบต.อินทร์บุรี : "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" #รอยยิ้มของท่านคือความต้องการของเรา
Email : [email protected]
website : WWW.inburisao.net
โทรศัพท์ : 036-510804

ที่อยู่

99 หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์บุรี
In Buri
16110

เบอร์โทรศัพท์

036510804

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

💞 เรามีเรา..เราจะสู้ไปด้วยกัน #องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ที่รัก💐
ประกาศค่ะ
ดอกทานตะวันสวยสวยท้าทายแดดบ้านเราก้อมีที่ อบต...อินทร์บุรีทางเข้าการ้องนี่เองสนใจรีบมาก่อนดอกจะวายนะคะ
โรงเรียนวัดประศุกขอขอบคุณเจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ที่ได้เป็นจิตอาสาทาสีป้ายให้โรงเรียนวัดประศุก ในครั้งนี้ค่ะ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337)
พิกัด..ที่แจ้ง​เรื่อง​ตัดต้นไม้​ยืนตายเมื่อวันที่13ก.พ.62
สวัสดีครับ ฝากกดเป็นสมาชิกเพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ✅ การคัดเลือก ส.ว. ✅ การเลือกตั้ง ส.ส ✅ การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น) ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ 🙏🙏🙏 https://www.facebook.com/746982355669237/posts/759346544432818/
สวัสดีครับ ฝากกดเป็นสมาชิกเพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ✅ การคัดเลือก ส.ว. ✅ การเลือกตั้ง ส.ส ✅ การเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น) ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ 🙏🙏🙏 https://www.facebook.com/746982355669237/posts/759346544432818/
ขออนุญาติประกาศตามหานกนะครับ 😢😢😢😢 นกหลุดบริเวณ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี .. น้องเชื่องติดคนมาก .. มีห่วงขาสีแดง ... หลุดเมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-9.00 .. หากใครพบนกแจ้งเข้ามาได้เลยครับมีรางวัลให้ ... ตอนนี้เจ้าของเป็นห่วงมาก .. เป็นนกตัวแรก .. เลี้ยงมาตั้งแต่ขนยังขึ้นไม่เต็ม .. ขอความกรุณาด้วยเถอะนะครับ ใครอยู่จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงรบกวนช่วยสังเกตุด้วยครับ ขอบคุณครับ 😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢
เป็นกำลังใจ ให้กับ จนท ทุกคนครับ