แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

แขวงทางหลวงสิงห์บุรี แขวงทางหลวงสิงห์บุรี http://old.doh.go.th/web/hwyorg43300/index43300.html สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) กรมทางหลวง

เปิดเหมือนปกติ

🚨 ข่าวประชาสัมพันธ์  🚧วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 18.20 น.---------------------------แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ดำเนินการ#ปิดช่อ...
02/01/2021

🚨 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🚧
วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 18.20 น.
---------------------------
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ดำเนินการ#ปิดช่องทางพิเศษ แล้ว 🚨🚧 บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก
- เข้าที่ กม.107+600(บริเวณบางโฉมศรี ขาออก)
- ออกที่ กม.102+200 (บริเวณร้านแม่ศรีเมือง ขาออก) ระยะทางการเปิด 5.400 กิโลเมตร
รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง 50 นาที
🚨🚧 สามารถใช้เส้นทางในช่องทางเดินรถปกติ
--------------------------
#เดินทางอุ่นใจ
#ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

🚨 ข่าวประชาสัมพันธ์  🚧วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น---------------------------แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ดำเนินการเปิดช่อง...
02/01/2021

🚨 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🚧
วันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น
---------------------------
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษ 🚨🚧 บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ-โพนางดำออก
- เข้าที่ กม.107+600(บริเวณบางโฉมศรี ขาเข้า)
- ออกที่ กม.102+200 (บริเวณร้านแม่ศรีเมือง ขาเข้า) ระยะทางการเปิด 5.400 กิโลเมตร
🚨🚧 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
แก้ปัญหารถติดสะสมบนทางหลวง
--------------------------
แจ้งผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ขับรถด้วยความระมัดระวัง
#เดินทางอุ่นใจ
#ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

ภาพและกิจกรรมของกรมทางหลวง
01/01/2021

ภาพและกิจกรรมของกรมทางหลวง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7
#ปีใหม่เดินทางปลอดภัย
#รักใครเตือนให้ใส่แมสก์
#ทุกรอยยิ้มบนทางหลวงคือความสุขของเรา
#IcmsDohTeam

📣✨ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้รับแต่งตั้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นคณะตรวจติดตา...
31/12/2020

📣✨ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้รับแต่งตั้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นคณะตรวจติดตามการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน และด่านชุมชนในพื้นที่

🚨🚧 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โดย นายจิรภัทร เอมสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมด้วย นายปรีดา แสงบัวเผื่อน หัวหน้าหมวดทางหลวงพรหมบุรี, นายชนะ พวงคำ หัวหน้าหมวดทางหลวงสิงห์บุรี และนายทศพล บัวงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดทางหลวงอินทร์บุรี และหัวหน้างานในสังกัดแขวงฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จำนวน 4 จุด

🚨 จุดที่ 1.บริเวณทางเข้าวัดอัมพวัน
🚨 จุดที่ 2.บริเวณสามแยกกระทุ่มโพรง
🚨 จุดที่ 3.สี่แยกไฟแดงท่าช้าง
🚨 จุดที่ 4.สถานีตำรวจชุมชนพิกุลทอง

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563   🚨🚧 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี โดย งานปรับซ่อม (ชุดซ่อมฉุกเฉิน)      ดำเนินการช่วยเหลือผู้ใช้เ...
31/12/2020

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
🚨🚧 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
โดย งานปรับซ่อม (ชุดซ่อมฉุกเฉิน)

ดำเนินการช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทาง
บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ที่ กม.74+600 เนื่องจากน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์หายจากระบบทำให้ความร้อนขึ้นสูง ให้การช่วยเหลือโดยการลากจูงส่งอู่ซ่อมต่อไป
----------------------------
เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย ไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง
- 1586
- โทรฟรี 24 ชม.

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563---------------------------  📣✨ นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรีพร้อมด้วย นายพ...
30/12/2020

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
---------------------------
📣✨ นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
พร้อมด้วย นายพงษ์อมร พจน์เจริญกิจ รองผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายวิศวกรรม), นายวัชรากร ศุภกาญจนรุจิ รองผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายบริหาร), นายทศพล บัวงาม รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงอินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

🚨🚧 ร่วมกันต้อนรับ ว่าที่ร้อยเอกระวี บุญญพาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการทั่วไทยของแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน สิงห์เหนือ - โพนางดำออก ที่ กม.103+200 (ฝั่งขาออก กทม.) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

30/12/2020
ทางหลวงหมายเลข 32 กม. 79 หน้าวัดอัมพวัน

เวลา17.20 น.สภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย)
มีรถขาออกเป็นจำนวนมาก แต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดี สามารถทำความเร็วได้ 80-90 กม/ชม. รถมีแนวโน้มปริมาณสูงขึ้น
#ขับขี่ปลอดภัยถึงที่หมายทุกคนด้วยความปราถนาดีจาก
#แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

30/12/2020

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา12.00 น.
🚨🚧 สภาพการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย)
มีรถขาออก กทม. เป็นจำนวนมาก แต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดี
สามารถทำความเร็วได้ 80-90 กม/ชม.
🚨🚧 รถมีแนวโน้มปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่
หยุดยาว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ

#ขับขี่ปลอดภัยถึงที่หมายทุกคนด้วยความปราถนาดี
#จากแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

กรมทางหลวง
29/12/2020

กรมทางหลวง

🎊กรมทางหลวงขอมอบของขวัญปีใหม่ 64🎉
โดยใช้ฟรีมอเตอร์เวย์
สาย7 กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด
สาย9 บางปะอิน-บางพลี และ พระปะแดง-บางขุนเทียน
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7
#กรมทางหลวงส่งความสุข
#ฟรีมอเตอร์เวย์สาย7สาย9
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง
29/12/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง มอบของขวัญปีใหม่เปิดใช้สะพานข้ามแยกเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพิ่มศักยภาพการเดินทางการสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริการด้านคมนาคมให้กับประชาชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ของประชาชนในการเดินทางที่ใช้รถใช้ถนนในจุดตัดทางแยก รวมถึงความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ระบบการขนส่ง และพัฒนาในภาคเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่และในระดับประเทศ จึงเห็นชอบให้กรมทางหลวง จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเวียงสระ โดยมีสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ซึ่งในส่วนของการก่อสร้างด้านงานโครงสร้างทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ 7 เดือน แต่ยังคงเหลือในส่วนของงานเก็บรายละเอียดและปรับภูมิทัศน์เล็กน้อย จึงไม่ส่งผลในการสัญจร สามารถเปิดการจราจรได้ทั้งสองฝั่งสำหรับสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ ทางหลวงหมายเลข 4009 (ช่วงแยกเวียงสระ)
อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงโดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง ได้ติดตั้งป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในโครงการ "ใส่ใจกำลัง3" คือ 1.ใส่ใจตนเอง คือรักษากฎจราจร,คาดเข็มขัดนิรภัย ใส่หมวกกันน็อค 2.ใส่ใจเพื่อนร่วมทางคือ ขับขี่มีน้ำใจ ง่วงต้องพัก เมาไม่ขับ และ 3.ใส่ใจประชาชน คมนาคมร่วมใจ ตรวจตราดูแล คน รถ ถนน ปลอดภัย
สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ ทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) ลักษณะโครงการเป็นสะพานข้ามแยกตามแนวทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ที่ กม.225+800 ระยะทางประมาณ 1 กม. (รวมถนน) ขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางละ2 ช่องจราจร ออกแบบจัดการจราจรในอีกทิศทางด้วยวงเวียน ถือเป็นการออกแบบที่สวยงามและมีความปลอดภัยสูง วงเงินก่อสร้าง 616,267,000 บาท
โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้บริการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น อำนวยความสะดวกปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพการขนส่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวง
28 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563  📣✨ นายกานต์  สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรีพร้อมด้วย นายจิรภัทร เอมสมบูรณ์ รองผู...
28/12/2020

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
📣✨ นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
พร้อมด้วย นายจิรภัทร เอมสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ), นายพงษ์อมร พจน์เจริญกิจ รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายวิศวกรรม), นายวัชรากรศุภกาญจนรุจิ รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายบริหาร), หัวหน้าหมวดทางหลวง, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่แขวงฯ

🚨🚧 ร่วมกับ หน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าเทวาลัยพระพรหม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

📣✨ แขวงทางหลวงสิงห์บุรีจัดตั้งจุดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มาติดต่อราชการบริการเจลล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัย...
24/12/2020

📣✨ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
จัดตั้งจุดบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มาติดต่อราชการ
บริการเจลล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง !!
ก่อนเข้าติดต่อราชการในสำนักงานแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือก"จากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่างๆช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 🚨🚧
24/12/2020

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือก
"จากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่างๆ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 🚨🚧

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมเผย 10 เส้นทางที่รถหนาแน่น เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลดังกล่าว กรมทางหลวงจึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี
กรุงเทพฯ – ภาคเหนือ
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไปรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.พระนครศรีอยุธยา – จ.อ่างทอง – จ.สิงห์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย) – อ.มโนรมย์ (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป จ.นนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) –จ.สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี – ชัยนาท) – จ.ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป รังสิต – อ.วังน้อย – จ.สระบุรี – จ.ลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – อ.ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก
เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไปรังสิต – ต่างระดับคลองหลวง (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – เชียงรากน้อย (ทางหลวงหมายเลข 3214) – ทางหลวงหมายเลข 347 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข32 เข้าสู่ภาคเหนือ
เส้นทางที่5 จากกรุงเทพฯไปวงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9) – ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) – อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – ถนนโรจนะ (ทางหลวงหมายเลข 309) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 เข้าสู่ภาคเหนือ
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – ต.ม่วงค่อม (ทางหลวงหมายเลข 21) – อ.ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 2256) – อ.ด่านขุนทด (ทางหลวงหมายเลข 2148) – อ.ขามทะเลสอ (ทางหลวงหมายเลข 2068) - ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.สระบุรี – อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป จ.นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) – อ.บ้านนา (ทางหลวงหมายเลข 3051) – อ.แก่งคอย (ทางหลวงหมายเลข 3222) – อ.ปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา หรือจากอ.บ้านนาไร่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่อ.กบินทร์บุรีสู่อ.อรัญประเทศ
เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไป จ.ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 314 หรือ ทางหลวงหมายเลข 304) –
อ.พนมสารคาม – อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว – อ.ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออก
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.ชลบุรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา)
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34 ถนนบางนา-ตราด) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป อ.พนัสนิคม – จ.ชลบุรี (ทางหลวงหมายเลข 304)
กรุงเทพฯ – ภาคใต้
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 35) – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.สามพราน – อ.นครชัยศรี – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) – อ.นครชัยศรี –จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้แขวงทางหลวงในพื้นที่ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยใน 10 เส้นทาง ที่มีการจราจรหนาแน่น ได้แก่
1. ดอนเมือง – รังสิต – ต่างระดับบางปะอิน (ทล.1) – อยุธยา – บางปะหัน – อ่างทอง – สิงห์บุรี – ชัยนาท – อุทัยธานี – นครสวรรค์ (ทล.32) ระยะทาง 172 กม.
2. ลาดบัวหลวง – สุพรรณบุรี – ชัยนาท (ทล.340) ระยะทาง 164 กม.
3. ต่างระดับบางปะอิน – วังน้อย – หนองแค – สระบุรี (ทล. 1) – แก่งคอย – ปากช่อง – ลำตะคอง – สีคิ้ว –
แยกปักธงชัย – นครราชสีมา (ทล.2) ระยะทาง 195 กม.
4. รามอินทรา – มีนบุรี – หนองจอก – แยกฉะเชิงเทรา/พนัสนิคม – ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี –
แยกปักธงชัย (ทล.304) ระยะทาง 278 กม.
5. รังสิต – ธัญบุรี – องครักษ์ – บ้านนา (ทล.305) – กบินทร์บุรี (ทล.33) ระยะทาง 135 กม.
6. ต่างระดับบางขุนเทียน – สมุทรสาคร – บ้านบ่อ – สมุทรสงคราม – ต่างระดับวังมะนาว (ทล.35) ระยะทาง 75 กม.
7. ตลิ่งชัน – ศาลายา – นครชัยศรี (ทล. 338) – นครปฐม – บางแพ – ราชบุรี – ต่างระดับวังมะนาว (ทล. 4) ระยะทาง 120 กม.
8. ทับช้าง – สุวรรณภูมิ – ลาดกระบัง – บางปะกง – หนองขาม – หนองปรือ - พัทยา (ทล.7) ระยะทาง 119 กม.
9. บางนา – บางพลี – บางวัว – บางปะกง (ทล.34) ระยะทาง 38 กม.
10. วงแหวนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก (ทล. 9) ระยะทาง 148 กม.
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และ ตำรวจทางหลวง 1193
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกับทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7
#ตำรวจทางหลวง1193

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563  📣✨ นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรีมอบหมายให้ นายปรีดา แสงบัวเผื่อน ...
23/12/2020

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
📣✨ นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
มอบหมายให้ นายปรีดา แสงบัวเผื่อน หัวหน้าหมวดทางหลวงพรหมบุรี
นำเจ้าหน้าที่หมวดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก หมู่ที่ 6 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

กรมทางหลวง
23/12/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง อำนวยความและสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน แนะเช็คสภาพจราจรออนไลน์ก่อนเดินทาง
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้เตรียมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ พร้อมลดการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายทางหลวงอย่างน้อยร้อยละ 5 ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย พร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี จัดรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียและยังได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ นอกจากนี้ หากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำการประสานงานกับตำรวจทางหลวง ในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 383 แห่ง โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง บริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมทั้ง จุดห้องน้ำบริการประชาชน 581 แห่ง (ในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ) อีกด้วย
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงจะเปิดฟรีมอเตอร์เวย์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี พระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียนตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic / Thailand Highway Traffic และ QR code รวมทั้ง เฟสบุ๊ค “ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง” อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 ตำรวจทางหลวง 1193

#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#ฟรีมอเตอร์เวย์สาย7สาย9
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกับทางหลวง
#มอบของขวัญปีใหม่2564
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7
#ตำรวจทางหลวง1193

📣✨ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรีเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง มอบ...
22/12/2020

📣✨ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
นายกานต์ สินสืบผล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีพร้อมเกียรติบัตร แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2563 ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสิงห์บุรี

กรมทางหลวง
22/12/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงส่งความสุข ปี 2564 🎁🎉
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

ภาพและกิจกรรมของกรมทางหลวง
21/12/2020

ภาพและกิจกรรมของกรมทางหลวง

อยู่ห่างระยะ 2 เมตร
เพื่อความปลอดภัยจากละอองฝอยของคนที่ไอจาม

ขอบคุณ: สสส.

กรมทางหลวง
16/12/2020

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือน พ.ย. 63 เสียชีวิตลดลง 5% สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด พบจังหวัดชุลบุรีอุบัติเหตุสูงสุด
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนพฤศจิกายน 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,335 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 241 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,222 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,219 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10% ผู้เสียชีวิตลดลง 5%บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 9% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 19% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 69% (927 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 8% (108 ครั้ง) หลับใน 6% (74 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 3% (37 ครั้ง)
สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 71% (954 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 11% (144 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 6% (78 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 35% (783 คัน) รถยนต์นั่ง 28% (621 คัน) และรถจักรยายนต์ 16% (366 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 25% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17% และภาคใต้ 16% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 หนองขาม – พลา จำนวน 51 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย
หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

ที่อยู่

699/2 ม.6 ต.อินทร์บุรี
In
16110

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานของรัฐ กระทรวง คมนาคม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0365821368

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แขวงทางหลวงสิงห์บุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวง 3028 ไม่ติด จำนวน 4 ดวง ฝาครอบโคมไฟ หลุดจากครอบ 1ดวง บริเวณเขตติดต่อเทศบาลบ้านหมี่,หน้าโรงสีไทยสมบูรณ์,หน้าบ้านเลขที่ 50 หมู่ 1 ต.สนามแจง ตั้งแต่คืนวันที่ 15 ก.ค.63 ไม่ทราบว่ามีการตรวจรับงาน จากผู้รับจ้างหรือยัง
หมวดทางหลวงค่ายบางระจัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ตามโครงการ "กรมทางหลวงร่วมกับการปะปาส่วนภูมิภาค ร่วมใจต้านภัยแล้ง ที่บ้าน นายสุรัตน์ วงษ์ดี บ้านเลขที่ 18 หมู่ 8 ต. บ้านจ่า อ. บางระจัน จ. สิงห์บุรี
31 ตุลาคม 2561 #งานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ทำความสะอาดบริเวณอุโมงค์ทางลอดอินทร์บุรี เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน
ทำไมรถถึงติดวิกฤตขนาดนี้