ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร, หน่วยงานราชการ, , Kamphaeng Phet.

เปิดเหมือนปกติ

รู้หรือไม่ !!!  เงินสงเคราะห์ คืออะไรเงินนี้ช่วยเหลือใครบ้าง??มาหาคำตอบกัน🔻🔻🔻🔻🔻
24/10/2020

รู้หรือไม่ !!! เงินสงเคราะห์ คืออะไร
เงินนี้ช่วยเหลือใครบ้าง??
มาหาคำตอบกัน
🔻🔻🔻🔻🔻

23/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
ป่วยจิต ต้อง เข้าใจ ชุมชนปลอดภัย ร่วมใส่ใจดูแล ...ด้วยความปรารถนาดีจาก สำงานงาน ปปส กรมสุขภาพจิต มีแนวทางการเฝ้าระวัง ค้...
21/10/2020

ป่วยจิต ต้อง เข้าใจ ชุมชนปลอดภัย ร่วมใส่ใจดูแล
...ด้วยความปรารถนาดีจาก สำงานงาน ปปส กรมสุขภาพจิต มีแนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต

21/10/2020
20/10/2020
19/10/2020
16/10/2020
15/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 "สานพลังวิศวกรทางสังคม"ในวันพุธ ที่ 21 ต.ค...
13/10/2020

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ขอเชิญร่วมงาน
สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
"สานพลังวิศวกรทางสังคม"
ในวันพุธ ที่ 21 ต.ค. 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แล้วพบกันนะคะ 🤪🌱🌾📘

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ขอเชิญร่วมงาน
สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5
"สานพลังวิศวกรทางสังคม"
ในวันพุธ ที่ 21 ต.ค. 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แล้วพบกันนะคะ 🤪🌱🌾📘

13 ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตกลางใจประชาร...
13/10/2020

13 ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

12/10/2020
12/10/2020
08/10/2020
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  นางนภา มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู...
08/10/2020

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางนภา มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และนายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ของหน่วยงานนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยท่านอธิบดีฯ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

07/10/2020
06/10/2020
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
05/10/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

01/10/2020
30/09/2020
29/09/2020
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
28/09/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พส. จัดงานเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2563

วันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 11.00 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อพม. ดีเด่นพิเศษ และประกาศเกียรติคุณให้แก่ อพม. ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) อพม.ดีเด่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 78 คน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมงาน ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
นายสุทธิ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้จัดตั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงในระดับพื้นที่ โดยกระทรวง พม.ได้สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ อพม. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคม การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการประสานส่งต่อข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดระบบการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมหรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันมี อพม. ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 118,643 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 22กันยายน 2563) ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะมีการเพิ่มจำนวน อพม. ทั่วประเทศ จำนวน 547,000 คน เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างรวดเร็ว โดยมีนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของ อพม. เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
จะมีการขับเคลื่อนงาน อพม. ให้เป็นทั้งเชิงรุก เชิงรับการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ อพม. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็น อพม. ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การปฏิบัติงานของ อพม. เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดังนั้น อพม. จึงเป็นพลังจิตอาสา พลังแผ่นดินที่เสียสละ อุทิศตน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้กระทรวง พม. โดย พส. ได้ดำเนินการยกย่อง เชิดชูเกียรติอพม. ตั้งแต่ปี 2556 – 2562 ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 623 คน และสำหรับในปี 2563 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือก อพม. ดีเด่น อพม.ดีเด่นพิเศษ และอพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) ประจำปี รวมจำนวน 78 คน ซึ่งมีการมอบรางวัล ดังนี้ 1) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ “อพม. ดีเด่นพิเศษ” จำนวน 11 รางวัล ได้แก่ นายเดชา คชเลิศ นายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร นางจงจิต จูเล่งเส้ง นางสำลี กลมขุนทด นางจันทร์แสง ไชยยงค์ นางสาวนงค์นุช แสงลภ นายชั้น รักสูงเนิน นางจุ๋มจิ๋ม สมเขียน นางสาวมรรณฑณา สะเดาแนน นางนูเหร๊าะ กาเหย็ม และนางอุบลรัตน์ งอกงาม 2) การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “อพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย)” จำนวน 7 รางวัล และ 3) การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “อพม. ดีเด่น” จำนวน 60 รางวัล
นายสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จะอาศัยหรือพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนทุกคน รวมทั้งอาสาสมัคร จิตอาสา และองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งหลาย โดยเฉพาะ อพม. ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานทางสังคมในพื้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญดังคำว่า “พลัง อพม. พลังแผ่นดิน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้ ขอยกย่องเชิดชูเกียรติอพม. ทุกคนที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด เวลา อุทิศตนทำงานเพื่ออำนวยประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายสนับสนุนงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ตลอดจนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

28/09/2020
25/09/2020
24/09/2020
23/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
18/09/2020

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

📍📍#HOT!!!!!! #คู่มือบริการประชาชน
ฉบับของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรามาพร้อมบริการดีๆ
ให้ทุกท่านได้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย #ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
#คนจนมากลำบากจริง #คนไร้ที่พึ่ง #ผู้ทำการขอทาน #ผู้แสดงความสามารถ #ราษฎรบนพื้นที่สูง
#นิคมสร้างตนเอง #อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #อพม #องค์กรสวัสดิการสังคม #Shift_and_Share #ที่พักคนเดินทาง

17/09/2020

ที่อยู่

Kamphaeng Phet
62000

เบอร์โทรศัพท์

+6655868713

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet

แสดงผลทั้งหมด