สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์ เพจข่าวของประชาชน
(60)

📢 รัฐบาล แจง ‼️ ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการประชุมเอเปค 2022นายอนุชา บรูพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบั...
17/11/2022

📢 รัฐบาล แจง ‼️ ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการประชุมเอเปค 2022
นายอนุชา บรูพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการกำหนดหัวข้อหลัก ให้ไทยได้ประโยชน์มากที่สุด จึงเป็นที่มาของการกำหนดหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.”
อ่านต่อ : http://www.realnewsthailand.net/article/29151/
#ข่าวจริงประเทศไทย #เอเปค2565

💻💻 APEC University Leaders’ Forum 2022 เปิดเวทีการประชุมระดมสมองผู้นำด้านการศึกษา เตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดครั้งต่อไป‼ #...
17/11/2022

💻💻 APEC University Leaders’ Forum 2022 เปิดเวทีการประชุมระดมสมองผู้นำด้านการศึกษา เตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดครั้งต่อไป‼
#เปิดเวที : APEC University Leaders’ Forum 2022 เวทีการประชุม คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC CEO Summit 2022 ที่อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน The Association of Pacific Rim Universities หรือ APRU เครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศรอบมหาสมุทรแปซิฟิก 60 แห่งจาก 19 เขตเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคเอเปก มาร่วมประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดครั้งต่อไป” เพื่อร่วมหารือถึงวิธีการเพิ่มขีดความสามารถ ในการปรับตัวและฟื้นตัวของโลก หากเกิดโรคระบาดอีกครั้ง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 20 คนได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ทำงานวิจัย กลยุทธ์ และนโยบายร่วมกัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ยีน ดี บล็อก ประธาน APRU และอธิการบดี University of California, Los Angeles (UCLA) ร่วมพิธีเปิดการประชุม
#หัวข้ออภิปราย :
🔺ช่วงแรก หัวข้อ “ความร่วมมือด้านงานวิจัยชีวการแพทย์ (Partnering on Biomedical Research)” เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการตอบสนองทางชีวการแพทย์ เช่น การผลิต แจกจ่ายสินทรัพย์ทางชีวการแพทย์และการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินระดับโลก
🔺ช่วงที่สอง "ความร่วมมือด้านกลยุทธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ (Partnering on Effective Socio-cultural Strategies)"โอกาสและความท้าทายในการกำหนดกลยุทธ์ด้านสาธารณสุข ในโลกที่มีความหลากหลายแต่เชื่อมโยงถึงกัน
🔺ช่วงสุดท้าย "ความร่วมมือในการต่อสู้กับภาวะข้อมูลระบาด (Partnering on Combatting the Infodemic)” (หัวใจของโลกดิจิทัล) ประเมินบทบาทของข้อมูลที่เป็นเท็จและข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องโรคระบาด และเรื่องเร่งด่วนในหลายประเทศ เพื่อจัดการกับปรากฏการณ์นี้ร่วมกัน
#เชื่อมโลกยุคดิจิทัล :
ศ. ร็อกกี้ เอส ตวน รองประธาน APRU และอธิการบดี The Chinese University of Hong Kong เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย ชีวการแพทย์ในเอเชียแปซิฟิกและอื่น ๆ โดยเฉพาะความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ กลุ่ม NGO และชุมชน) ค้นคว้าวิจัย การผลิต การแจกจ่ายทรัพยากรทางชีวการแพทย์และการรักษาโรค สอดรับการ ศ. เดโบราห์ เทอร์รี่ อธิการบดี The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เสริมว่า “เอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเมากที่สุดในโลก เมื่อเผชิญกับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ทั่วโลก เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหลักประกันว่าพวกเราสามารถวางแผนสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ยุติธรรม และครอบคลุม"
#ก่อนปิดท้ายในในด้านข้อมูลในยุคดิจิทัล ศ. ดอห์น เฟรชวอเทอร์ รองอธิการบดี The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เน้น Infodemic ว่า "โลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นในยุคดิจิทัล ข้อมูลจะถูกส่งต่อและแบ่งปันภายในเศษเสี้ยววินาทีข้ามพรมแดน ภาษา และความเชื่อ การต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดและถูกบิดเบือนจะมีความสำคัญ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติจึงสำคัญยิ่ง"
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #โรคระบาด #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

💥💥 จบภารกิจ! ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ส่งไม้ต่อ 3 ประเด็นสำคัญ ให้ที่ประชุมผู้นำ APEC การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเ...
17/11/2022

💥💥 จบภารกิจ! ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ส่งไม้ต่อ 3 ประเด็นสำคัญ ให้ที่ประชุมผู้นำ APEC
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. ถือเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอย่างเป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เตรียมพร้อมสู่การประชุมรัฐมนตรีเอเปค (17 พ.ย.) และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (18-19 พ.ย.) หาบทสรุปใน 3 ประเด็นสำคัญ :
1⃣ เปิดโอกาสการค้าการลงทุน เอเปคจัดทำแผนงานหลายปีที่จะช่วยสานต่อ เรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP หลังโควิด-19 ในระยะยาว ช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิจในประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ ๆ และลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างกัน
2⃣ การส่งเสริมความเชื่อมโยง ที่ทำงานร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย (Safe Passage Taskforce) สร้างกลไกการอำนวยความสะดวก การเดินทางข้ามพรมแดน ที่ประชุมร่วมกันรับรองข้อเสนอแนะจากคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดการแพร่ระบาดในอนาคต, รับรองรายงานแผนแม่บทด้านอินเตอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัล และรายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565 เรื่องการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบรุนแรงอย่างยั่งยืนด้วย
3⃣ การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน ไทยได้ผลักดันการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ตั้งแต่ต้นปีเพื่อนำแนวคิดมาขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ประชุมรับทราบสถานะล่าสุดของเอกสาร ที่ทุกเขตเศรษฐกิจสามารถตกลงกันได้ จะส่งต่อให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปครับทราบ และส่งต่อให้ที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 รับรอง ในวันที่ 19 พ.ย.นี้
ภารกิจของเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคในปีนี้ จบลงอย่างประสบความสำเร็จ พร้อมส่งไม้ต่อให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปค และที่ประชุมผู้นำฯ เอเปคต่อไป
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #เจ้าหน้าที่อาวุโส #เอเปค

ร้องให้สุดคำ รำให้สุดแขน🎤ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองอา...
17/11/2022

ร้องให้สุดคำ รำให้สุดแขน🎤

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พ.ศ. 2565

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พ.ศ. 2565 และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบสถานที่จัดงาน โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะอาจารย์ นักแสดง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ซ้อมใหญ่รับการแสดงจริงวันนี้📣รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับชมการซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรม และตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานรับรอ...
17/11/2022

ซ้อมใหญ่รับการแสดงจริงวันนี้📣
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับชมการซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรม และตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงานรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC 2022 THAILAND
ณ หอประชุมกองทัพเรือ
เมื่อวานที่ผ่านมา (16 พ.ย.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมชมการซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC 2022 THAILAND โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานด้านการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

📣📣การประชุมรัฐมนตรีเอเปค (AMM) เป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศกับรัฐมนตรีด้านการค้าของแต่ละเขตเศรษฐกิจ...
17/11/2022

📣📣การประชุมรัฐมนตรีเอเปค (AMM) เป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศกับรัฐมนตรีด้านการค้าของแต่ละเขตเศรษฐกิจ โดยประเด็นที่จะหารือได้แก่
1. การเติบโตอย่างสมดุล เปิดกว้าง และยั่งยืน (Connect and Balance)
2. การค้าและการลงทุนอย่างเปิดกว้างและยั่งยืน (Open)
รวมถึงไทยได้ผลักดัน BCG Economy เป็นแนวคิดพื้นฐานในทุกการประชุม เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทาง การดำเนินความร่วมมือและการหารือของเอเปคให้เน้นความยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุลมากขึ้น สามารถบรรลุฉันทามติในประเด็นสำคัญของความร่วมมือรายสาขาต่าง ๆ และมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายรายการ เช่น แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทความมั่นคงอาหารเอเปค ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #เอเปค2022

รองนายกรัฐมนตรี ต้อนรับ ปธน.ฝรั่งเศส “ Emmanuel  Macron”  ถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรก ในรอบ16 ปีของ ปธน.ฝรั่งเศสพลเอกประว...
17/11/2022

รองนายกรัฐมนตรี ต้อนรับ ปธน.ฝรั่งเศส “ Emmanuel Macron” ถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรก ในรอบ16 ปีของ ปธน.ฝรั่งเศส

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต้อนรับ นายเอมานูว์แอล มาครง Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส เมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยมี นางCatherine Colonna รมว. กระทรวงกิจการยุโรป และการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ร่วมเดินทางมาด้วย พร้อมคณะ และสื่อ รวม120 คน
โดยวันนี้ ในเวลา 11.00 น วันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเปิดทำเนียบฯต้อนรับ และ หารือทวิภาคีกับ นายเอมานูว์แอล มาครง Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้เผยแพร่ถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือเร่งด่วนที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการก่อนตามแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (2022-2024 ที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ กรุงปารีส ใน 5 เสาหลัก ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ ประชาชน และประเด็นระดับโลก เพื่อมุ่งสู่การยกระดับสถานะความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ระหว่างกันภายในปี ค.ศ. 2024
การเยือนไทยของประธานาธิบดีฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในรอบ 16 ปี
ก่อนที่ ช่วงเย็น วันนี้ นายกฯ จะ พบหารือทวิภาคี กับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ที่ ทำเนียบรัฐบาล
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

🎤 "เบิร์ด-ธงไชย" เบิร์ด ธงไชย เตรียมนำทีมโชว์ร้องเพลงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำเอเปค 2022📢 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าก...
17/11/2022

🎤 "เบิร์ด-ธงไชย" เบิร์ด ธงไชย เตรียมนำทีมโชว์ร้องเพลงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำเอเปค 2022
📢 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงสำหรับการจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดย วธ.ร่วมกับเหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภายในสังกัด วธ. ไม่ว่าจะเป็นสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน APEC Thailand 2022 คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล Open Connect Balance” ร้อยเรียงเรื่องราวอันงดงาม ถ่ายทอดเป็นผลงานการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่งดงามประกอบฉาก แสง สี เสียง
สำหรับการแสดงภายในงาน แบ่งเป็น
1️⃣ OPEN TO ALL OPPORTUNITIES เป็นการบรรเลงบทเพลงโดยวงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ พร้อมวงดนตรีไทยร่วมสมัยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกอบกับการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยสากลและเพลงสากลความหมายดี ๆ โดยศิลปินระดับแนวหน้าของไทย เบิร์ด ธงไชย รัดเกล้า อมระดิษฐ์
2️⃣ CONNECT IN ALL DIMENSIONS การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยร่วมสมัยจากดีไซน์เนอร์เขตเศรษฐกิจเอเปคทั้ง 21 เขต
3️⃣ BALANCE IN ALL ASPECTS การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบการแสดงประเพณีดั้งเดิมและการแสดงร่วมสมัย ผ่านการแสดงจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง “ประเพณีลอยกระทง” ของประเทศไทยอันเกี่ยวเนื่องกับการแสดงความเคารพบูชา “สายน้ำ” เป็นจุดเริ่มต้นที่เชื่อมโยงทุกเขตเศรษฐกิจเข้าด้วยกันสู่ความสมดุล
▪ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรม กล่าวอีกว่า ยังมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมแสดงถึงคุณค่าความงดงามจากท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติ อาทิ การแสดงภาคเหนือ การฟ้อนร่ม การแสดงกิงกะหร่า เต้นโต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้ากากผีตาโขน บ่าวขาลาย ถือหางนกยูง ฟ้อนภูไท เซิ้ง ถือบั้งไฟ เชิดพญานาค สะท้อนถึงความสนุกสนานรื่นเริง ภาคใต้ โนรา ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จาก UNESCO หนังตะลุง ตารีบุหงา ในส่วนของภาคกลาง จะมีการแสดงโขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อย ปิดท้ายค่ำคืนด้วยบรรยากาศเทศกาลลอยกระทง สัมผัสประสบการณ์การลอยกระทง รับชมการจัดแสดงประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำของไทย ไม่ว่าจะเป็น ลอยกระทง ลอยกระทงสาย และไหลเรือไฟ ในแม่น้ำเจ้าพระยา
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

 #เซ็นทรัลเวิลด์ แจ้งปิดสกายวอล์กชั่วคราวในช่วง   เริ่มจากแยกเฉลิมเผ่าไปจนถึงเกษรพลาซ่า ตั้งแต่วันที่ 17-19 พ.ย. ตลอด 24...
17/11/2022

#เซ็นทรัลเวิลด์ แจ้งปิดสกายวอล์กชั่วคราวในช่วง เริ่มจากแยกเฉลิมเผ่าไปจนถึงเกษรพลาซ่า ตั้งแต่วันที่ 17-19 พ.ย. ตลอด 24 ชั่วโมง โดย #เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการตามปกติตลอดช่วงการประชุม โดยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมให้การต้อนรับทุกท่าน

✨ การสาธิตมวยไทยและ workshop โดยบัวขาว บัญชาเมฆ ณ ศูนย์สื่อมวลชน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก...
17/11/2022

✨ การสาธิตมวยไทยและ workshop โดยบัวขาว บัญชาเมฆ ณ ศูนย์สื่อมวลชน ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยในงานนี้ นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Arieh Smith ยูทูเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 5 ล้านคน ได้ร่วมแสดงแม่ไม้มวยไทยบทเวทีด้วย

📌 กิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และ CP Group ในฐานะพันธมิตรการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเพื่อร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้


#เอเปค2565

The Muaythai Demonstration and Workshop by Buakaw Banchamek was well received by local and foreign media at the Media Center, at the Queen Sirikit National Convention Center. Mr. Tanee Sangrat, Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, and Arieh Smith, YouTube content creator, also tried their Muaythai knees and elbows at this event. This touch of Thai culture at the Media Center is brought on to the stage by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and CP Group, an APEC2022THAILAND Communication Partner.

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 17 พ.ย. 65+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แ...
17/11/2022

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 17 พ.ย. 65
+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.ตรัง (92 มม.) จ.พัทลุง (77 มม.) และกรุงเทพมหานคร (68 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 43,815 ล้าน ลบ.ม. (76%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 36,927 ล้าน ลบ.ม. (75%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ สถานการณ์น้ำ จ.อุบลราชธานี 17 พ.ย. 65 สถานีวัดน้ำ M.7บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 2,552 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำอยู่ที่ +112.45 ม.รทก สูงกว่าระดับตลิ่ง +0.45 ม.รทก
โดยมีแนวโน้มลดลง
+ สภาพน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่ภาคใต้ 16 พ.ย. 65 -เขื่อนรัชชประภา มีปริมาตรน้ำ 3,746 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66
-เขื่อนบางลาง มีปริมาตรน้ำ 928 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64
+ กอนช. ถอดบทเรียน “บางระกำโมเดล” สู่ “สี่แควโมเดล” เร่งจัดหาพื้นที่รับน้ำหลากเพื่อหน่วงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน ลบ.ม.
วานนี้ (16 พ.ย.65) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยการถอดบทเรียนจาก “บางระกำโมเดล สู่ สี่แควโมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย
รองรับน้ำหลากในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เข้าร่วมประชุม อาทิ กรมประมง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทยานฯ และ กอ.รมน. ณ รร.ท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรับน้ำให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน-พื้นที่เศรษฐกิจแล้ว ยังเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงแล้งได้ โดยเฉพาะ
น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างมั่นคงมากขึ้น มีเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยการตัดยอดน้ำอย่างน้อย 1,000 ล้าน ลบ.ม.ภายในปี 2566 ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้สูงสุดประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที และจะขยายพื้นที่เป้าหมายในการเก็บกักน้ำที่จะดำเนินการเพิ่มเติมภายในปี 2568 รวมประมาณ 3,000 ล้าน ลบ.ม. ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีและมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพอากาศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

17/11/2022

📣📣 ส้มโอทับทิมสยาม ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1ในผลไม้ที่จะเลี้ยงรับรองคณะผู้นำประเทศที่จะเข้าร่วมประชุม เอเปค 2022

นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายเหวียน ซวน ฟุก (H.E. Mr. Nguyen Xuan P**c) ประธานาธิบดีแห่งส...
17/11/2022

นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายเหวียน ซวน ฟุก (H.E. Mr. Nguyen Xuan P**c) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยา ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
16 พฤศจิกายน 2565

นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน ย้ำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง พร้อมผลักดันศักยภาพด้า...
17/11/2022

นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนาม ส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน ย้ำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง พร้อมผลักดันศักยภาพด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้การต้อนรับนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย (Official Visit)

ผู้นำทั้งสองได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ด้านความเป็นหุ้นส่วนในอนุภูมิภาคและภูมิภาค นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทาง Three Connects ใน 3 ด้าน ได้แก่

1.การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลกัน

2.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากและท้องถิ่น โดยเฉพาะระหว่างภาคอีสานของไทยกับภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนาม

3.การเชื่อมโยงนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืน ผ่านการประสานนโยบายระหว่างโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของเวียดนาม ประธานาธิบดีเห็นพ้องกับนายกรัฐมนตรี และยินดีที่จะส่งเสริมผลิตผลข้าวเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค

16/11/2022

บัวขาว โชว์มวยไทยต่อหน้าสื่อมวลชนทั่วโลก รับการประชุม APEC 2022

มท.1 เห็นชอบขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 บรรเทาผลกระทบอุทกภัยวันนี้ (16 พ.ย. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจิ...
16/11/2022

มท.1 เห็นชอบขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 บรรเทาผลกระทบอุทกภัย

วันนี้ (16 พ.ย. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ได้แก่ 1) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นภายในเดือนมกราคม 2566 2) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566 3) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นภายในเดือนเมษายน 2566 4) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566 5) ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566 งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566 งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566 6) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566 และ 7) ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566

“การขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มหากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ให้ความเห็นชอบ” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

ที่มา :
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ /2565
วันที่ 16 พ.ย. 2565

เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว...
16/11/2022

เตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

💥💥 รองนายก ฯ "ประวิตร" ประชุมกองอำนวยการร่วมฯ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ในการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ผู้น...
16/11/2022

💥💥 รองนายก ฯ "ประวิตร" ประชุมกองอำนวยการร่วมฯ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย ในการรักษาความปลอดภัยสูงสุด ผู้นำประเทศ เข้าร่วมประชุมเอเปค ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฯ ได้มอบหมาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร./รอง ผอ.กอร. เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนกองอำนวยการร่วมฯ ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว สภาพภูมิอากาศ และแผนการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยและการจราจรประจำวัน บูรณาการทุกภาคส่วน รวมกว่า 30 หน่วยงาน

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมการปฏิบัติมีความพร้อมทุกภาคส่วน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้สถานการณ์ด้านการข่าวทั้งในและนอกพื้นที่ กทม. ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งทุกฝ่ายได้เตรียมแผนการปฏิบัติรองรับไว้แล้ว และ สภาพการจราจรในวันนี้ ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ได้มีประกาศราชกิจจาลงวันที่ 14 พ.ย.65 ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม. ว่าด้วยการจัดการจราจรการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 - 19 พ.ย.65 ดังนี้
1. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนตลอดเวลา ถนนรัชดาภิเษก (ตั้งแต่แยกอโศกมนตรี ถึงแยกพระรามที่ 4) และถนนดวงพิทักษ์ (ตลอดสาย)
2. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนเฉพาะเวลา 18.00 น. – 06.00 น.(ของวันรุ่งขึ้น) ถนน 5 สาย
3. ให้เดินรถทางเดียวในถนนเฉพาะเวลา 18.00 น. – 06.00 น.(ของวันรุ่งขึ้น) ถนน 3 สาย

งดการใช้สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พ.ย.65 และกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.65 สำหรับการลงทะเบียนของผู้พักอาศัยบริเวณถนนที่งดการใช้การจราจรขณะนี้มีกว่า 48,000 รายในพื้นที่ สน.ลุมพินี และ สน.ทองหล่อ และได้เปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนถึงวันที่ 19 พ.ย.65 กรณีเจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุ ไปรษณีย์ อาหารหรือเอกสารต่างๆ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณจุดตรวจและแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อขอเข้าพื้นที่ได้ตามแต่กรณี

ด้านการบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะ บช.น. ได้ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมี 50 เมตรรอบทำเนียบรัฐบาล มีผลบังคับใช้วันที่ 16 พ.ย.65 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 20 พ.ย.65 เวลา 06.00 น. และมีการแจ้งการชุมนุมต่อ ผกก.สน.นางเลิ้ง ในวันที่ 14 พ.ย.65 ชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พ.ย.65 ทั้งนี้ หากการชุมนุมใดจะมีการเคลื่อนย้ายการชุมนุมฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และขอให้ทุกหน่วยร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกัน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค” และหากมีข้อมูล เบาะแส สิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอดเวลา โทร.191 หรือ 1599

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายเหวียน ซวน ฟุกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศ...
16/11/2022

นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายเหวียน ซวน ฟุกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล และเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ให้การต้อนรับนายเหวียน ซวน ฟุก (H.E. Mr. Nguyen Xuan P**c) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภริยา ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล และเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยในช่วงเย็นวันนี้ รัฐบาลไทยจะมีพิธีต้อนรับ นายเหวียน ซวน ฟุก (H.E. Mr. Nguyen Xuan P**c) ด้วยกองทหาร เกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ก่อนที่ทั้งสองประเทศจะหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ต่อด้วยผู้นำทั้งสองประเทศ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแลกเปลี่ยนความตกลงและการแถลงข่าวร่วม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเหวียน ซวน ฟุก ส่วนบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลขณะนี้มีการประดับ ธงชาติ ไฟ และดอกไม้ ไว้พร้อมแล้ว

❤️"ลูกประคบไทย ถูกใจต่างชาติ"❤️👍พี่เลิฟ เยาวลักษณ์ รมหิรัญ วิทยากรฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล่าว่า บูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพใ...
16/11/2022

❤️"ลูกประคบไทย ถูกใจต่างชาติ"❤️

👍พี่เลิฟ เยาวลักษณ์ รมหิรัญ วิทยากรฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล่าว่า บูธนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในงาน ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนทุกประเทศ มานวดกันหลายร้อยคิว เพราะชื่นชอบการนวดที่ผ่อนคลาย และกลิ่นหอมสมุนไพรไทย

“พนัสนิคม” แหล่งสาน “ชะลอม” สัญลักษณ์ APEC 2022 🚩“ชะลอม”  สื่อความหมายหัวข้อหลัก “OPEN, CONNECT, BALANCE” ของการเป็นเจ้า...
16/11/2022

“พนัสนิคม” แหล่งสาน “ชะลอม” สัญลักษณ์ APEC 2022

🚩“ชะลอม” สื่อความหมายหัวข้อหลัก “OPEN, CONNECT, BALANCE” ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 ของไทย
🔴OPEN : ชะลอมสื่อถึงการค้าที่เปิดกว้าง
🔴CONNECT : ชะลอมเป็นสิ่งบรรจุสินค้าหรือสิ่งของสำหรับใช้ในการเดินทาง และสื่อถึงความเชื่อมโยง
🔴BALANCE : ชะลอมทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy-BCG)
🔹เส้นตอกไม้ไผ่สานกันเป็นชะลอม 21 ช่อง สื่อถึง 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค
🔹สีเส้นตอก 3 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สื่อถึง OPEN การเปิดกว้าง สีชมพู สื่อถึง CONNECT การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสีเขียว สื่อถึง BALANCE ความสมดุลระหว่างกัน

16/11/2022

เปิดมุมมองนักธรุกิจ ‼ ประเทศไทย ได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในครั้งนี้ ‼

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

บิ๊กป้อม ย้ำต้องไม่มีใครมาขัดขวางการประชุม APEC 2022 ขอบคุณทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ ย้ำ ผบ.ตร.เพิ่มความเข้มการัก...
16/11/2022

บิ๊กป้อม ย้ำต้องไม่มีใครมาขัดขวางการประชุม APEC 2022 ขอบคุณทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศ ย้ำ ผบ.ตร.เพิ่มความเข้มการักษาความปลอดภัย และอำนวยการจราจร

วันนี้ (16 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฯ ได้มอบหมาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร./รอง ผอ.กอร. เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนกองอำนวยการร่วมฯ ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว สภาพภูมิอากาศ และแผนการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยและการจราจรประจำวัน บูรณาการทุกภาคส่วน รวมกว่า 30 หน่วยงาน

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมการปฏิบัติมีความพร้อมทุกภาคส่วน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้สถานการณ์ด้านการข่าวทั้งในและนอกพื้นที่ กทม. ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งทุกฝ่ายได้เตรียมแผนการปฏิบัติรองรับไว้แล้ว และ สภาพการจราจรในวันนี้ ปริมาณรถน้อยเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ได้มีประกาศราชกิจจาลงวันที่ 14 พ.ย.65 ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม. ว่าด้วยการจัดการจราจรการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 - 19 พ.ย.65 ดังนี้
1. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนตลอดเวลา ถนนรัชดาภิเษก (ตั้งแต่แยกอโศกมนตรี ถึงแยกพระรามที่ 4) และถนนดวงพิทักษ์ (ตลอดสาย)
2. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนเฉพาะเวลา 18.00 น. – 06.00 น.(ของวันรุ่งขึ้น) ถนน 5 สาย
3. ให้เดินรถทางเดียวในถนนเฉพาะเวลา 18.00 น. – 06.00 น.(ของวันรุ่งขึ้น) ถนน 3 สาย

งดการใช้สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พ.ย.65 และกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.65 สำหรับการลงทะเบียนของผู้พักอาศัยบริเวณถนนที่งดการใช้การจราจรขณะนี้มีกว่า 48,000 รายในพื้นที่ สน.ลุมพินี และ สน.ทองหล่อ และได้เปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนถึงวันที่ 19 พ.ย.65 กรณีเจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุ ไปรษณีย์ อาหารหรือเอกสารต่างๆ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณจุดตรวจและแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อขอเข้าพื้นที่ได้ตามแต่กรณี

ด้านการบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะ บช.น. ได้ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมี 50 เมตรรอบทำเนียบรัฐบาล มีผลบังคับใช้วันที่ 16 พ.ย.65 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 20 พ.ย.65 เวลา 06.00 น. และมีการแจ้งการชุมนุมต่อ ผกก.สน.นางเลิ้ง ในวันที่ 14 พ.ย.65 ชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พ.ย.65 ทั้งนี้ หากการชุมนุมใดจะมีการเคลื่อนย้ายการชุมนุมฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผบ.ตร. กล่าวว่า “พล.อ.ประวิตรฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนาย ทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุมเอเปคฯ ขอให้รักษาความสุขภาพและร่างกาย เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาทุกฝ่ายให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ ตรวจสอบการปฏิบัติ และขอยืนยันความพร้อมในการการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันนี้จะเริ่มมีการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้นำเขตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กองอำนวยการฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ทุกนายและทุกภาคส่วน ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และขอให้ทุกหน่วยร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกัน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค” และหากมีข้อมูล เบาะแส สิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอดเวลา โทร.191 หรือ 1599

❤️นายกฯ แสดงความยินดีกับงานแต่งหลานสาวปธน.สหรัฐในวันที่ 19 พ.ย. นี้พร้อมขอบคุณส่งรองปธน.ร่วม APEC แสดงถึงการให้ความสำคัญ...
16/11/2022

❤️นายกฯ แสดงความยินดีกับงานแต่งหลานสาวปธน.สหรัฐในวันที่ 19 พ.ย. นี้พร้อมขอบคุณส่งรองปธน.ร่วม APEC แสดงถึงการให้ความสำคัญกับไทย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ระหว่างที่ได้พบกันช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นอกจากการแสดงความยินดีสำหรับพิธีมงคลสมรสและงานเลี้ยงฉลอง ของนางนาโอมิ ไบเดน หลานสาวของประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายนนี้ แล้ว นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้มอบหมายให้ รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริสของสหรัฐฯ ที่ถือว่าเป็นผู้แทนระดับสูงมาร่วมประชุม APEC ที่กรุงเทพฯ แสดงถึงสหรัฐฯ ให้ความสำคัญต่อไทย

ซึ่งในโอกาสนี้ โฆษกรัฐบาลได้กล่าวว่า ตลอดการเตรียมการจัดการประชุมเอเปค 2565 สหรัฐฯ และไทยมีความร่วมมืออันดีระหว่างกันมาตลอด ซึ่งในโอกาสที่สหรัฐฯจะรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคปี 2566 ต่อจากไทยนั้น ได้ส่งสัญญาณว่าจะสานต่อแนวความคิดเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวความคิด BCG ของไทย

ที่มา : Live NBT2HD

📌คิวแน่นนายกฯ มีกำหนดการหารือทวิภาคีกับฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ IMF ช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำ ...
16/11/2022

📌คิวแน่น
นายกฯ มีกำหนดการหารือทวิภาคีกับฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ IMF ช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำ APEC
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นอกเหนือจากกรอบการประชุมเอเปคฯ ในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังมีกำหนดการต้อนรับผู้นำในการเยือนประเทศไทย และการหารือแบบเต็มคณะที่ ทำเนียบรัฐบาล ดังนี้

1) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการต้อนรับการมาเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก ของเวียดนาม พร้อมมีการหารือทวิภาคี การเป็นสักขียานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงและบันทึกความเข้าใจ การแถลงข่าวร่วม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเวียดนามและภริยา

2) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการรับเสด็จฯ เยือนอย่างเป็นทางการของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีฯ พร้อมมีการหารือทวิภาคี พิธีการแลกเปลี่ยนความตกลงและบันทึกความเข้าใจ และเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำแก่มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีฯ

3) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ช่วงเที่ยง นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการต้อนรับการมาเยือนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน พร้อมมีการหารือทวิภาคี พิธีการแลกเปลี่ยนความตกลงและบันทึกความเข้าใจ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นำจีนและภริยา

นอกจากการหารือแบบเต็มคณะกับ 3 ประเทศนี้แล้ว นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับแขกพิเศษของรัฐบาล รวมถึงผู้นำและผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ทำเนียบรัฐบาลเพิ่มเติม

1) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ช่วงสาย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายเอมมานูแอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และช่วงเย็น พบหารือทวิภาคีกับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ณ ทำเนียบรัฐบาล

2) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนางคริสตาลินา กอร์เกียวา กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

3) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนี แอลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย และการหารือทวิภาคีแบบสั้นในช่วงการประชุมฯ (Pull-aside) กับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และช่วงเย็น พบหารือทวิภาคีกับนางกลมา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

โฆษกรัฐบาลระบุว่า เวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของไทยที่จะแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นโอกาสให้ได้ขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศ การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยจึงสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และคงเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวทีโลก

ที่มา : Live NBT2HD

ที่อยู่

151 ม. 13 ถนน กาญจนบุรี-อู่ทอง ต. ปากแพรก อ. เมือง
Kanchanaburi
71000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634600148

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kanchanaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}