โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จ.กระบี่ สพม.13
(1)

เปิดเหมือนปกติ

08/11/2020
คณะเทคนิคการแพทย์

ฝากประชาสัมพันธ์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
------------------------------------------------------

มาแล้วๆ TCAS-64 หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ของ ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.)

น้องๆ คนใด สนใจก็ปักหมุดไว้เลยจ้า📌

นายวิสนุ  ปานมาศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริ...
08/09/2020
สินปุนต้านทุจริต | โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ สพม.13

นายวิสนุ ปานมาศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
https://www.sinpun.ac.th/?page_id=1792

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นายวิสนุ ปานมาศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทา.....

ภาพกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 16 ก.ค. 63http://www.sinpun.ac.th/?page_id=1279
16/07/2020

ภาพกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 16 ก.ค. 63

http://www.sinpun.ac.th/?page_id=1279

23/05/2020

การใช้ classroom สร้างการบ้าน การส่งการบ้านของนักเรียน และการตรวจการบ้านของครู

ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะมีจานดาวเทียมไหม?ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าไม่มีโทรศัพท์ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้ออินเทอ...
12/05/2020

ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะมีจานดาวเทียมไหม?
ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าไม่มีโทรศัพท์
ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้ออินเทอร์เน็ตอย่างไร

🔊กสทช. ลงนามอนุมัติช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 15 ช่อง ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน หรือกลับมาสอนได้ตามปกตินับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

📺ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
👉อนุบาล 1 ช่อง 5
👉อนุบาล 2 ช่อง 6
👉อนุบาล 3 ช่อง 7
👉ป.1 ช่อง 8
👉ป.2 ช่อง 9
👉ป.3 ช่อง 12
👉ป.4 ช่อง 13
👉ป.5 ช่อง 14
👉ป.6 ช่อง 15
👉ม.1 ช่อง 17
👉ม.2 ช่อง 19
👉ม.3 ช่อง 20
👉ม.4 ช่อง 21
👉ม.5 ช่อง 26
👉ม.6 ช่อง 28

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะมีจานดาวเทียมไหม?ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าไม่มีโทรศัพท์ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้ออินเทอ...
12/05/2020

ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะมีจานดาวเทียมไหม?
ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าไม่มีโทรศัพท์
ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้ออินเทอร์เน็ตอย่างไร

🔊กสทช. ลงนามอนุมัติช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 15 ช่อง ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน หรือกลับมาสอนได้ตามปกตินับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

📺ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
👉อนุบาล 1 ช่อง 5
👉อนุบาล 2 ช่อง 6
👉อนุบาล 3 ช่อง 7
👉ป.1 ช่อง 8
👉ป.2 ช่อง 9
👉ป.3 ช่อง 12
👉ป.4 ช่อง 13
👉ป.5 ช่อง 14
👉ป.6 ช่อง 15
👉ม.1 ช่อง 17
👉ม.2 ช่อง 19
👉ม.3 ช่อง 20
👉ม.4 ช่อง 21
👉ม.5 ช่อง 26
👉ม.6 ช่อง 28

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

11/03/2020
Sukhuman

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ครับ

ชื่นชมคนเก่ง ศิษย์เก่าโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

#หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
#สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

https://www.facebook.com/TOURISMWALAILAK/photos/a.675779796559350/676154853188511/?type=3

รายละเอียด TCAS
16/12/2019

รายละเอียด TCAS

มาแล้วจ้า รายละเอียด TCAS-63
รอบ2 : โควตาภูมิภาค 14 จังหวัดภาคใต้ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัคร 6 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
📌📌📌ปักหมุดรอไว้เลยจ้า📌📌📌

ขออนุญาตแท็กโรงเรียนนะคะ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่ โรงเรียนพนมเบญจา เขาพนม. จ.กระบี่ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนวิทยาการอิสลาม โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดกระบี่ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ (official) โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ โรงเรียนฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา โรงเรียนครนพิทยาคม อ.สวี จ.ชุมพร โรงเรียนครนพิทยาคม โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จ.ชุมพร โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โรงเรียนนิรมลชุมพร งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปะทิววิทยา โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Phatowittaya School Official โรงเรียนเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร โรงเรียนราชประชานุเคราะ20 โรงเรียนละแมวิทยา โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนสวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กศน.อำเภอกันตัง โรงเรียนกันตังพิทยากร โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา โรงเรียนคันธพิทยาคารง โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา fanpage โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โรงเรียนในเตาพิทยาคม

สวัสดีค่ะ จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะ รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆระดับมัธยมปลายค่ะ สามา...
09/12/2019

สวัสดีค่ะ จากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นะคะ รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีๆสำหรับน้องๆระดับมัธยมปลายค่ะ สามารถส่งสมัครและส่งผลงานได้ถึงวันที่20 ธันวาคม 2562 นะคะ

ภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ 2562 ณ จ.พัทลุง
27/11/2019
ประมวลภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่าย ตชด.434 จ.พัทลุง (20-22 พ.ย. 62) | โรงเรีย

ภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ 2562 ณ จ.พัทลุง

ประมวลภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่าย ตชด.434 จ.พัทลุง (20-22 พ.ย. 62) ขอบคุณภาพ จาก Line โรงเรียนสิ...

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 วันที่ 1 ต.ค. 2562 ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่
07/11/2019
ภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 | โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ สพม.13

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 วันที่ 1 ต.ค. 2562 ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 ปล.ขอบคุณภาพจาก Line ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนสินปุ.....

จุดประกาย Coding ม.ปลาย เ้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมอบรม Coding สนใจติดต่อได้ที่ http://www.cc.tsu....
22/08/2019

จุดประกาย Coding ม.ปลาย เ้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมอบรม Coding สนใจติดต่อได้ที่ http://www.cc.tsu.ac.th/NewsDetail.php?ID=792
หรือสอบถามได้ที่ครูสันติครับ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ พร้อมด้วย คณะครูบุคลากรและนักเรียน...
15/05/2019

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ พร้อมด้วย คณะครูบุคลากรและนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ จำนวน 5 รูปและร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม โดยพระครูโสภณ ธรรมประดิษฐ์ เจ้าอาวาสวัดควนสระบัว รวมทั้งนักเรียนใหม่ทำพิธีบูชาปู่ทวดยอดน้ำบันดาลการ และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงอาหารหลังใหม่ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ เวลา 13.00 น. และวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับ ม.1ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิ...
07/05/2019

6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม ประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13's cover photo
03/05/2019

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13's cover photo

กิจกรรมทันศึกษา นร. ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2561
21/02/2019

กิจกรรมทันศึกษา นร. ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวันครู ประจำปี 2562 ณ สนาม อันดามัน สปอร์ต คลับ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดก...
13/01/2019

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวันครู ประจำปี 2562 ณ สนาม อันดามัน สปอร์ต คลับ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวันครู ประจำปี 2562 ณ สนาม อันดามัน สปอร์ต คลับ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562
28/12/2018

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562

25พย61: กิจกรรมของ รร.สินปุนคุณวิชญ์ วันนี้
25/11/2018

25พย61: กิจกรรมของ รร.สินปุนคุณวิชญ์ วันนี้

23พย61: รับบริจาค อุปกรณ์กีฬาจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด
24/11/2018

23พย61: รับบริจาค อุปกรณ์กีฬาจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด

กรมการปกครอง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ...
02/06/2018

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่ชายแดนภาคใต้)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (พื้นที่ชายแดนภาคใต้)

ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ https://dopa.thaijobjob.com/

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2561 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ สพม.13
01/06/2018

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2561 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ สพม.13

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13
01/06/2018

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13
01/06/2018

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13

29/05/2018

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่งกายชุดนักเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้านำพาสู่อาเซียน

ประกาศผลการสอบเข้า ชั้น ม1 และ ม.4 โรงดรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2561
05/04/2018
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13

ประกาศผลการสอบเข้า ชั้น ม1 และ ม.4 โรงดรียนสินปุนคุณวิชญ์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.sinpun.ac.th
หรือ
https://drive.google.com/file/d/1E0F-LucsKkE9BPdhFmPKGKwDMWTUUAZV/view

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ ราย...
04/04/2018
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม จ.กระบี่ รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.sinpun.ac.th
หรือ
https://drive.google.com/file/d/1E0F-LucsKkE9BPdhFmPKGKwDMWTUUAZV/view

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ www.sinpun.ac.th

30/11/2017

เรียน ครูและบุคลากร รร สินปุนฯทุกคน ทราบ
ในวันที่ 1 ธค 2560 ทางโรงเรียน ขอปิดเรียนภายใน 1 วัน อันเนื่องมาจาก ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และฝนตกหนักและต่อเนื่องมา 2-3 วัน
จึงขอให้ครูที่ปรึษา แจ้งนักเรียนให้ทราบทั่วกัน
ผอ กิตติ วิชัยดิษฐ รร.สินปุนคุณวิชญ์

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ...
30/11/2017

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ช่วงค่ำ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ที่อยู่

80240
Khao Phanom
80240

เบอร์โทรศัพท์

075702363

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ สพม.13ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ ------------------------------------------------------ มาแล้วๆ TCAS-64 หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ของ ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) น้องๆ คนใด สนใจก็ปักหมุดไว้เลยจ้า📌
ชื่นชมคนเก่ง ศิษย์เก่าโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://www.facebook.com/TOURISMWALAILAK/photos/a.675779796559350/676154853188511/?type=3
อย่าลืมนะคะ น้องๆ คนใดที่สมัคร TCAS รอบ 2 : โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ เช็คปฏิทินการสมัคร และรายละเอียดได้ดังนี้นะคะ
" อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา " มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 #รับสมัคร 20 ก.ย 60 - 31 ม.ค. 2561 #ประกาศรายชื่อ 5 ก.พ. 2561 #สอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 2561 #ประกาศผล 20 ก.พ. 2561 #Clearing house-ยืนยันสิทธิ์ 26-28 ก.พ. 2561 #ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sru.ac.th โทรศัพท์ : 077-913333 #ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี