ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ ให้บริการ แนะนำการใช้งาน ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดเหมือนปกติ

💐ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.บุญธิดา  เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Outst...
03/12/2021

💐ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Outstanding Women in Education Award และ รางวัล Outstanding Contribution
to International Education จาก ACCREDITATION SERVICE FOR INTERNATIONAL SCHOOLS, COLLEGES & UNIVERSITIES (ASIC)

ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับรางวัล Outstanding Women in Education Award
และ รางวัล Outstanding Contribution
to International Education
จาก ACCREDITATION SERVICE FOR
INTERNATIONAL SCHOOLS, COLLEGES & UNIVERSITIES (ASIC)

ถึงแอดจะไม่ใช่ประธานบริษัท แต่ก็มี e-book ให้อ่านไม่จำกัดนะจ้ะwww.elib.rmutt.ac.th -------------------------------------...
29/11/2021

ถึงแอดจะไม่ใช่ประธานบริษัท แต่ก็มี e-book ให้อ่านไม่จำกัดนะจ้ะ
www.elib.rmutt.ac.th
----------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc หรือ https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

ถึงแอดจะไม่ใช่ประธานบริษัท แต่ก็มี e-book ให้อ่านไม่จำกัดนะจ้ะ
www.elib.rmutt.ac.th
----------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc หรือ https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team  (นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมและทำแบบประเมิน..ได้...
26/11/2021

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team (นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมและทำแบบประเมิน..ได้รับชั่วโมงกิจกรรม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33734
-----------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc หรือ https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary #turnitin #endnote

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team (นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมและทำแบบประเมิน..ได้รับชั่วโมงกิจกรรม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33734
-----------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc หรือ https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary #turnitin #endnote

📣ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้บริการฐานข้อมูลได้ให้บริการฐานข้อมูล IEEE/IET E...
09/11/2021

📣ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้บริการฐานข้อมูลได้ให้บริการฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL), ACM Digital Library, Web of Science, ProQuest Dissertation & Theses Global

📌 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุการบอกรับ
ทำให้ฐานข้อมูลไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หากสามารถใช้งานได้แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
----------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ebook #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary

📣ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้บริการฐานข้อมูลได้ให้บริการฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL), ACM Digital Library, Web of Science, ProQuest Dissertation & Theses Global

📌 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุการบอกรับ
ทำให้ฐานข้อมูลไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หากสามารถใช้งานได้แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
----------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ebook #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
13/10/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

พระบรมราโชวาท "บัณฑิตนักปฏิบัติ"
13/10/2021

พระบรมราโชวาท "บัณฑิตนักปฏิบัติ"

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตอบแบบสำรวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับก...
15/09/2021

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตอบแบบสำรวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับการเรียนการสอน
สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ https://forms.office.com/r/BVaDT6xKnr

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ebook #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตอบแบบสำรวจความต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำหรับการเรียนการสอน
สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ https://forms.office.com/r/BVaDT6xKnr

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ebook #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary

Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม 3 สาขาวิชาได้แก่ 1) Accounting, Finance and Economics 2) Business,...
30/08/2021

Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม 3 สาขาวิชาได้แก่ 1) Accounting, Finance and Economics 2) Business, Management and Strategy และ 3) Tourism and Hospitality Management
เข้าใช้งานได้ที่ https://www.emerald.com/insight/
ศึกษาคู่มือการใช้งานได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9152
----------------------------------------
ติดตามข่าวสาร
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#eDatabases #แหล่งข้อมูลอ้างอิง #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary #Accounting #Finance #Economics #Business #Management #Strategy #Tourism #HospitalityManagement

Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม 3 สาขาวิชาได้แก่ 1) Accounting, Finance and Economics 2) Business, Management and Strategy และ 3) Tourism and Hospitality Management
เข้าใช้งานได้ที่ https://www.emerald.com/insight/
ศึกษาคู่มือการใช้งานได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9152
----------------------------------------
ติดตามข่าวสาร
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#eDatabases #แหล่งข้อมูลอ้างอิง #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary #Accounting #Finance #Economics #Business #Management #Strategy #Tourism #HospitalityManagement

คลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคลังฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งรวบรวมวิท...
26/08/2021

คลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคลังฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ โครงงาน ของนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
สามารถสืบค้นทรัพยากรจากคลังฐานข้อมูลได้ที่
1️⃣ Repository ➡️ http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/
2️⃣ Research&Repository ➡️ http://www.research.rmutt.ac.th/
----------------------------------------
ติดตามข่าวสาร
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#eTheses #แหล่งข้อมูลอ้างอิง #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary

- ในระหว่างปิดบริการพื้นที่ห้องสมุดวิทยบริการฯ -ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการฐานข้อมูลได้ แม้อยู่บ้าน 😍สามารถสืบค้นทรัพ...
23/08/2021

- ในระหว่างปิดบริการพื้นที่ห้องสมุดวิทยบริการฯ -
ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการฐานข้อมูลได้ แม้อยู่บ้าน 😍
สามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ หรือ สอบถามการใช้งานฐานได้

📌e-Resources
https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804

📲 Add Line ID : @261pxuhc
https://lin.ee/3Tumfzclz

*** อย่าลืม VPN RMUTT ก่อนเข้าใช้งาน***
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

- ในระหว่างปิดบริการพื้นที่ห้องสมุดวิทยบริการฯ -
ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการฐานข้อมูลได้ แม้อยู่บ้าน 😍
สามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ หรือ สอบถามการใช้งานฐานได้

📌e-Resources
https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804

📲 Add Line ID : @261pxuhc
https://lin.ee/3Tumfzclz

*** อย่าลืม VPN RMUTT ก่อนเข้าใช้งาน***
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

📌ScienceDirect ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังส...
19/08/2021

📌ScienceDirect
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

🤩ฐานข้อมูล : https://www.sciencedirect.com/

เข้าดูรายละเอียด ดังนี้ 📍
- รายการหนังสือ ScienceDrirecthttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/รายการหนังสือ-ScienceDrirect-551.pdf

- รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับhttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/ScienceDirect2020-MHESI-Subject-Collection-web.pdf

- คู่มือการใช้งานhttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/Sciencedirect_Manual.pdf

- เอกสารการอบรม ScienceDirect_2012https://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/ScienceDirect_2012.pdf

*** อย่าลืม VPN RMUTT ก่อนเข้าใช้งาน*** 😀
----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

📌ScienceDirect
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของสํานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

🤩ฐานข้อมูล : https://www.sciencedirect.com/

เข้าดูรายละเอียด ดังนี้ 📍
- รายการหนังสือ ScienceDrirecthttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/รายการหนังสือ-ScienceDrirect-551.pdf

- รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับhttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/ScienceDirect2020-MHESI-Subject-Collection-web.pdf

- คู่มือการใช้งานhttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/Sciencedirect_Manual.pdf

- เอกสารการอบรม ScienceDirect_2012https://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2012/01/ScienceDirect_2012.pdf

*** อย่าลืม VPN RMUTT ก่อนเข้าใช้งาน*** 😀
----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

e-Theses แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย งานวิจัย บทความวิชาการ สำหรับนักศึกษาหรือผู้ทำวิจัยที่ต้องการแหล่งข้อมูลอ้างอิง ส...
18/08/2021

e-Theses แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย งานวิจัย บทความวิชาการ สำหรับนักศึกษาหรือผู้ทำวิจัยที่ต้องการแหล่งข้อมูลอ้างอิง สามารถค้นหาได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9126
----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line OA : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#eTheses #แหล่งข้อมูลอ้างอิง #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary

e-Theses แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย งานวิจัย บทความวิชาการ สำหรับนักศึกษาหรือผู้ทำวิจัยที่ต้องการแหล่งข้อมูลอ้างอิง สามารถค้นหาได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9126
----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line OA : https://lin.ee/3Tumfzclz
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#eTheses #แหล่งข้อมูลอ้างอิง #DigitalLibrary #eLibrary #RMUTTLibrary

👓 Clinicalkey for nursing (CKN) ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านพยาบาลศาสตร์ และเภสัชกร ประกอบด้วย วารสารทางการพยาบาลฉบับเต็ม...
16/08/2021

👓 Clinicalkey for nursing (CKN)
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านพยาบาลศาสตร์ และเภสัชกร ประกอบด้วย วารสารทางการพยาบาลฉบับเต็ม

😍ไม่น้อยกว่า 55 ชื่อเรื่อง, หนังสือชั้นนำทางด้านการพยาบาลฉบับเต็มมากกว่า 60 เล่ม, ข้อมูล Abstract จาก MEDLINE, คู่มือสำหรับผู้ป่วย Patient Education ฯลฯ

📃ข้อมูลรูปภาพต่างๆ พร้อมโหมดตัวช่วยทำ Presentation maker และข้อมูลตาราง Scales ข้อมูลทาง Labs ต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล🗞

ฐานข้อมูล : https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/

เข้าดูรายละเอียด ดังนี้ 📍
- คู่มือการใช้งานhttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/Clinicalkey-Manual.pdf

*** อย่าลืม VPN RMUTT ก่อนเข้าใช้งาน*** 😀
----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

👓 Clinicalkey for nursing (CKN)
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านพยาบาลศาสตร์ และเภสัชกร ประกอบด้วย วารสารทางการพยาบาลฉบับเต็ม

😍ไม่น้อยกว่า 55 ชื่อเรื่อง, หนังสือชั้นนำทางด้านการพยาบาลฉบับเต็มมากกว่า 60 เล่ม, ข้อมูล Abstract จาก MEDLINE, คู่มือสำหรับผู้ป่วย Patient Education ฯลฯ

📃ข้อมูลรูปภาพต่างๆ พร้อมโหมดตัวช่วยทำ Presentation maker และข้อมูลตาราง Scales ข้อมูลทาง Labs ต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล🗞

ฐานข้อมูล : https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/

เข้าดูรายละเอียด ดังนี้ 📍
- คู่มือการใช้งานhttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/Clinicalkey-Manual.pdf

*** อย่าลืม VPN RMUTT ก่อนเข้าใช้งาน*** 😀
----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

✅CINAHL Complete เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศ...
13/08/2021

✅CINAHL Complete เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข

📌โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง (จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) 🩺 เหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยทางการวิจัยด้าน การศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

ฐานข้อมูล : https://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=bb4d4ff1-1b11-49f0-a9c8-01bc5415c4e1%40pdc-v-sessmgr03

เข้าดูรายละเอียด ดังนี้ 📍
- คู่มือการใช้งานhttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/CINAHLComplete.pdf
- VDO การใช้งาน https://youtu.be/N0rDhEFNlFs

*** อย่าลืม VPN RMUTT ก่อนเข้าใช้งาน*** 😀

----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

✅CINAHL Complete เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข

📌โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง (จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) 🩺 เหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยทางการวิจัยด้าน การศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

ฐานข้อมูล : https://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=bb4d4ff1-1b11-49f0-a9c8-01bc5415c4e1%40pdc-v-sessmgr03

เข้าดูรายละเอียด ดังนี้ 📍
- คู่มือการใช้งานhttps://www.library.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/CINAHLComplete.pdf
- VDO การใช้งาน https://youtu.be/N0rDhEFNlFs

*** อย่าลืม VPN RMUTT ก่อนเข้าใช้งาน*** 😀

----------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : @261pxuhc
----------------------------------------
บริการโดย : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #RMUTT #RMUTTlLibrary

ที่อยู่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025493655

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด