สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม Thammasat University Student Council Rangsit Campus สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(50)

เปิดเหมือนปกติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
07/04/2021

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌📌📌 มุมมองบางส่วนจากบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งแง่มุมต่อสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบัน ติดตามบทความสัมภาษณ์จาก กกต.มธ. ฉบับเต็ม ได้เร็วๆนี้ ครับ

ECTU: อาจารย์มองภาพองค์กรนักศึกษาในอนาคตที่อยากให้เป็นอย่างไรบ้างครับ

รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ: ผมอยากเห็นองค์กรนักศึกษาที่ตื่นตัวทางการเมือง และเท่าทันกับบริบททางสังคม มีการร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ว่าจะขยับขยายแนวทางไปในทิศทางไหน และเราในฐานะองค์กรนักศึกษาจะสามารถเสริมตรงนั้นได้อย่างไร ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสำหรับช่วงหนึ่งถึงสองสามปีข้างหน้านี้ ถือโอกาสฝากเป็นการบ้านไว้นะครับ และโดยส่วนตัวผมเองมองว่า ในช่วงที่ผ่านมาของการเคลื่อนไหว กระแสสูงขึ้นมาแล้วแต่กลับกลายเป็นแผ่วลงในบางช่วง สาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วถ้ารื้อฟื้นกระแสตรงนั้นขึ้นมาจะทำแบบไหน สิ่งนี้น่าจะเป็นคำถามและผมเชื่อว่าเราจะสามารถหาคำตอบร่วมระหว่างกันได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

เครดิตภาพจาก Facebook : Anusorn unno

#ECTU
#กกตมธ
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งกัน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
06/04/2021

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

💕💕💕 มุมมองบางส่วนจากบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร. อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งแง่มุมต่อสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบัน ติดตามบทความสัมภาษณ์จาก กกต.มธ. ฉบับเต็ม ได้เร็วๆนี้ ครับ

ECTU : 29 เมษายนนี้ ก็จะมีการเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษาทั้ง นายกองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์การนักศึกษา มีอะไรจะฝากถึงผู้สมัครไหมครับ

ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข : ก็คงอยากจะให้ผู้สมัครแต่ละคนได้คิดถึงเป้าหมายในแง่ของการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยผ่าน การจัดกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย การสร้างความตื่นตัว ความตระหนักรู้ต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษา ไม่ใช่แค่เฉพาะประเด็นทางการเมือง แต่ผมคิดว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคมมีอยู่เยอะแยะมากมายที่เราควรจะสร้างจิตสำนึกตรงนี้ให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นตัวแทนของนักศึกษาก็น่าจะมีหน้าที่ในแง่ของการดูแล เขาเรียกว่า “ทุกข์สุขของเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน” ดูแลว่าที่ผ่านมารวมทั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าว่ามีประเด็นไหนบ้างไหมที่ควรจะเรียกร้องให้กับนักศึกษา รวมทั้งการเป็นตัวแทนในแง่ของการมาร่วมพูดคุยเพื่อเสนอแนะสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นผมคิดว่าประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในกระบวนการทางประชาธิปไตย เราควรต้องรับฟังไม่ใช่เฉพาะเสียงข้างมาก แต่ว่ารับฟังเสียงต่างๆ ความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ ถ้าเราสามารถเข้าใจหลักการประชาธิปไตยว่ามันไม่ได้เป็นแค่หลักการหรือเป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ รวมทั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากชุมชนในมหาวิทยาลัยก่อน ผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นเป้าหมายการทำงานที่สำคัญของตัวแทนนักศึกษา ทั้งสภานักศึกษาและอมธ.

#ECTU
#กกตมธ
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งกัน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
04/04/2021

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🔈🔈🔈 ออกแถลงการณ์ ณ เมืองธิพย์ เยาวรุ่นเมืองธิพย์โปรดทราบ เลือกตั้ง 29 เมษายน ปีนี้ เวลา 09.00-17.00 น. เลือกตั้ง 2 องค์กร 4 ตำแหน่ง

#องค์การนักศึกษา ประกอบด้วย
- นายกองค์การนักศึกษา
- อุปนายกองค์การนักศึกษา ระดับศูนย์
- คณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ (กน.)
#สภานักศึกษา ประกอบด้วย
- สมาชิกสภานักศึกษา

เพราะฉะนั้น อย่าลืมนะคะ!!! เลือกออนไลน์พร้อมกันทั้งเมืองธิพย์ที่ Vote.sa.tu.ac.th

#ECTU
#กกตมธ
#2องค์กร4ตำแหน่ง

(ประชาสัมพันธ์) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม👉Thammasat SDGs LAB : Climation Hackathon👈มาร่วมกันออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบสำ...
29/03/2021

(ประชาสัมพันธ์) ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

👉Thammasat SDGs LAB : Climation Hackathon👈

มาร่วมกันออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับลดโลกร้อน 🌋🌋 และแก้ไขสภาวะเรือนกระจก

วันที่ 3-4 เมษายนที่จะถึงนี้ ณ SDG Lab อาคารอุทยานป๋วย 100 ปี มีอาหารและที่พักให้

รับจำนวนจำกัด เพียง 10 คนเท่านั้น 👨‍💼

มาสมัครกันได้เลย ที่ https://docs.google.com/forms/d/17TTURlftrq38VBomruJt4xMDuupzjghw3MO1c_33wHM/viewform?edit_requested=true

แล้วมาช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปด้วยกัน🌍🌍

ต่อ เหตุการณ์แอบถ่าย ณ วันที่ผ่านมา
27/03/2021

ต่อ เหตุการณ์แอบถ่าย ณ วันที่ผ่านมา

สอบครั้งนี้เหนื่อยไปไหม 🤔🤔มหาลัยใจร้ายกับเราไปรึเปล่า 😭😭ไม่ไหวไม่ต้องฝืน จะสอบแน่น สอบเยอะ สอบถี่เกินจนไม่มีเวลาทบทวน อด...
26/03/2021

สอบครั้งนี้เหนื่อยไปไหม 🤔🤔
มหาลัยใจร้ายกับเราไปรึเปล่า 😭😭

ไม่ไหวไม่ต้องฝืน จะสอบแน่น สอบเยอะ สอบถี่เกินจนไม่มีเวลาทบทวน อดหลับอดนอน หรือต้องหัวหมุนกับกติกาเปิดปิดกล้องอันแสนวุ่นวาย

คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลย👈👈

โดยข้อคิดเห็นทั้งหมด จะถูกรวบรวมและนำไปเสนอกับมหาวิทยาลัยต่อไป 🏤

เพื่อที่สอบครั้งต่อไป จะไม่ใจร้ายกับคุณมากจนเกินไป 😉

#TUSC

[ประชาสัมพันธ์]จากกรณีของนักศึกษาได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศนั้น ขณะนี้ ทางคณะกรรมการนักศึกษาของคณะวารสาร ได้รับทราบเรื่อ...
25/03/2021

[ประชาสัมพันธ์]

จากกรณีของนักศึกษาได้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศนั้น ขณะนี้ ทางคณะกรรมการนักศึกษาของคณะวารสาร ได้รับทราบเรื่องแล้ว และมิได้นิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยได้ประสานงานไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วครับผม

แถลงการณ์คณะกรรมการนักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

กรณีเหตุการณ์นักศึกษาในคณะได้ทำการแอบถ่ายภาพบุคคลอื่นอันเป็นการละเมิดทางเพศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการนักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (กนวส.) ได้รับทราบข้อมูลแล้วและขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทาง กนวส. ขอย้ำจุดยืนว่าการละเมิดทางเพศหรือทางร่างกายไม่ว่าจะทางใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตามนั้นเป็นสิ่งไม่สมควรและยอมรับไม่ได้ ทุกคนควรต้องปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทั้งทางกาย วาจาและทางใจ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข

ทาง กนวส. จะไม่นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดําเนินการแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายการนักศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาภายในคณะแล้วในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการนักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(กนวส.)

ชี้แจงประเด็นที่เป็นกระแสในตอนนี้ครับเพื่อความสบายใจ ขอชี้แจงว่า เรื่องคนโรคจิตในก้ำ ถึงฝ่ายการนักศึกษาแล้วนะครับ อ. อดิ...
25/03/2021

ชี้แจงประเด็นที่เป็นกระแสในตอนนี้ครับ

เพื่อความสบายใจ ขอชี้แจงว่า เรื่องคนโรคจิตในก้ำ ถึงฝ่ายการนักศึกษาแล้วนะครับ อ. อดิศรบอกมาว่ารับเรื่องแล้ว

🚀🚀เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ตัวแทนสภานักศึกษาได้ไปเข้าพบพูดคุยกับผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โด...
25/03/2021

🚀🚀เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ตัวแทนสภานักศึกษาได้ไปเข้าพบพูดคุยกับผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้พูดคุยถึงปัญหา WIFI และ การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย แก้ปัญหาสัญญาณไม่ทั่วถึง และสวัสดิการใช้โปรแกรมต่างๆ โดยได้มีโครงการที่ได้ตั้งเป้าไว้ 4 เรื่องดังนี้🤝🤝

เป้าหมายหลัก 4 เรื่อง

1• infrastructure 👍
ปรับปรุง TU WiFi
โดย ติดตั้งตัว controllerและ access point เพิ่ม เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษาจำนวนมาก และภายในเปิดเทอม 1/64 จะมี TU WiFi ครอบคลุม บริเวณ sc-1 และโรงอาหารต่างๆ เช่น โรงอาหารทิวสน โรงกรีน

2• student experience 🤓
เน้นการรวมทุกอย่างไว้ใน TU GREATS app
features ที่กำลังจะเพิ่มเข้ามา
เช่น เพิ่มการประชาสัมพันธ์จากคณะต่างๆผ่าน GRREATS , รวม payment ต่างๆไว้ใน GREATS ,มี privilege ในการรับสิทธิ์ต่างๆ โดย กดใช้สิทธิ์ผ่าน GREATS
โดย ภายใน
-3เดือนนี้ ในแอพจะสามารถบอกตำแหน่งรถเอนจี้ได้ ว่าจะมาถึงป้ายไหนภายในกี่นาที และ ถ้าเราต้องการไปไหน ต้องขึ้นรถสายไหน
-6เดือนนี้ จะประสานให้ หอพักและห้องสมุด ตั้งยอดค่าใช้จ่าย และจ่ายผ่านตัวแอพได้เลย

3• online learning 🤗
เน้นการเพิ่ม features ต่างๆ ผ่าน Microsoft Teams เช่น การส่งการบ้าน ตัวแอพมีการlink policy ต่างๆไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหางานที่ส่งมา เพื่อไม่ให้เกิดการคัดลอก หรือทำซ้ำ
และในอนาคต หากมีการสอบ online จะมีAI ในการช่วยคุมสอบด้วยอีกทางหนึ่ง

4• smart campus 🤗
เป้าหมายคือ การเป็น cashless campus
ปัจจุบัน กำลังจะมีการติดตั้งกล้อง CCTV และภายในตัวกล้อง จะใส่โปรแแรม เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยติดตามทาง coverway

ทั้งนี้สภานักศึกษา​ขอขอบคุณ​ที่ให้เข้าพบและได้พูดคุยถึงปัญหาต่างๆของมหาวิทยาลั​ยและปัญหา​ของเพื่อนๆนักศึกษา​😄😄

📣📣📣โปรดทราบ ๆ รถรุ่นใหม่กำลังจะมาธรรมศาสตร์ รังสิตแล้วเนื่องจาก รถ 'เอ็นจี้' หรือรถโดยสารสวัสดิการ ที่อยู่คู่บ้านคู่เมือ...
24/03/2021

📣📣📣โปรดทราบ ๆ รถรุ่นใหม่กำลังจะมาธรรมศาสตร์ รังสิตแล้ว

เนื่องจาก รถ 'เอ็นจี้' หรือรถโดยสารสวัสดิการ ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวธรรมศาสตร์มานาน กำลังจะหมดสัญญา🚫🚫

และธรรมศาสตร์กำลังจะได้รถไฟฟ้ารุ่นใหม่มาให้บริการ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ 👈👈👍👍

สภานักศึกษา ฯ จึงจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจว่าเส้นทางรถที่วิ่งอยู่ตอนนี้ มันเพียงพอแล้วหรือไม่ 🤔🤔

เพื่อที่ผู้ให้บริการ จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป😙😙😙

กรอกแบบสอบถามได้เลยย

https://bit.ly/39b5EK7

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ตัวแทนสภานักศึกษา ได้เข้าพบ ศ. ดร. ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม❤️❤️👉โ...
24/03/2021

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ตัวแทนสภานักศึกษา ได้เข้าพบ ศ. ดร. ทพญ. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม❤️❤️

👉โดยได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ (ศูนย์ Start up) ซึ่งเป็นทั้ง Co - Working Space และพื้นที่บ่มเพาะความรู้ สำหรับนักศึกษาที่สนใจ

รวมไปถึงการเยี่ยมชม FoodInnopolis ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านอาหารที่ทั้งวิจัย ทดลอง และขยายผลอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น👏👏

นอกจากนี้ ทาง Foodinnopolis ยังมีแผนที่จะกลับมาผลิตเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ Bake dome อีกครั้ง รวมถึงมีแผนจะสร้างเป็นคาเฟ่และ Co working space ที่ใช้ผลผลิตจากโครงการวิจัยนี้ด้วย😲

ทั้งนี้ สภานักศึกษา ฯ ขอขอบคุณรองอธิการบดีและทีมงาน ที่กรุณาให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมอย่างดี ✍️✍️

และทำให้รู้ว่า วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องที่หลุดพ้นจากสังคม หากแต่สามารถนำมาใช้เพื่อบริการสังคม ตามอุดมการณ์ของธรรมศาสตร์ได้เช่นกัน🤝🤝

[ประชาสัมพันธ์]“แตกต่าง” แต่ไม่จำเป็นต้อง “ขัดแย้ง”การเข้าใจผู้อื่น อาจเริ่มต้นแค่การตั้งใจฟังและวิธีการสื่อสาร อาจมีผลม...
18/03/2021

[ประชาสัมพันธ์]

“แตกต่าง” แต่ไม่จำเป็นต้อง “ขัดแย้ง”
การเข้าใจผู้อื่น อาจเริ่มต้นแค่การตั้งใจฟัง
และวิธีการสื่อสาร อาจมีผลมากกว่าที่เราคิด

เชิญชวนทุกคนที่มีความสนใจ เข้าร่วมกลุ่มการให้ความรู้ทางจิตวิทยา (Psychoeducation) ในหัวข้อ “Empathic Communication”

ที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคำว่า “Empathy” ทักษะสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงเทคนิคการสื่อสารที่ช่วยให้เราเป็นทั้งผู้ฟังและผู้พูดที่ดีขึ้น

กลุ่มการให้ความรู้ทางจิตวิทยา (Psychoeducation) นี้จัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังฝึกปฏิบัติในรายวิชา จ.469 จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์กุลวดี ทองไพบูลย์

📌วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม และ 2 เมษายน 2564
📌เวลา 13.30 น. - 16.30 น.
📌ผ่าน ZOOM Meeting

📁คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
- สามารถใช้ video conference ได้
- สามารถเปิดกล้องและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดงาน
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน
___________________________________

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 - 19 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

ลิงก์ลงทะเบียน: http://t.ly/rF0B

แจ้งผลการลงทะเบียนทางอีเมลในวันที่ 22 มีนาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
E-mail: [email protected]

#psychoeducation
#จิตวิทยามธ. #thammasatpsyched

[ประชาสัมพันธ์]🙏ขอความร่วมมือช่วยทำแบบสอบถาม🙏📌ขอเชิญร่วมกันเสนอปัญหาและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขการให้บริการรถตู้โดยสารเ...
18/03/2021
แบบสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถตู้สาธารณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

[ประชาสัมพันธ์]

🙏ขอความร่วมมือช่วยทำแบบสอบถาม🙏

📌ขอเชิญร่วมกันเสนอปัญหาและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขการให้บริการรถตู้โดยสารเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

📌เนื่องในปัจจุบันชาวธรรมศาสตร์หลายๆคนใช้รถตู้โดยสารสาธารณะเป็นวิธีการเดินทางเพื่อไปยังพื้นที่ต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัย ทางคณะผู้จัดทำจึงอยากทราบว่า การเดินทางด้วยรถตู้โดยสารของชาวธรรมศาสตร์นั้น มีปัญหาหรือข้อบกพร่องและส่วนที่ต้องแก้ไขอย่างไร

ทางคณะผู้จัดทำ จะเปิดรับความคิดเห็น
⏰ 16 มี.ค.-20 มี.ค. 64 เวลา 24.00น.

https://forms.gle/kkVZ4Lfp6MEKapKH9

เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตรวิชาภาคบังคับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาห....

Thammasat University Research Division กองบริหารการวิจัย มธ.
17/03/2021

Thammasat University Research Division กองบริหารการวิจัย มธ.

📣 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

“พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
โดยพี่เลี้ยงนักวิจัยประสบการณ์สูงเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดด้านการวิจัยของท่าน

โดยมี 7 หัวข้อการเสวนา ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564 ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://bit.ly/3tjQiul หรือ QR Code

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://research.tu.ac.th/uploads/research_admin/pdf/conference/MentorsYoungResearchers-64.pdf

หนังสือสภานักศึกษา ถึง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง แสดงความขอบคุณการแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภานักศึก...
13/03/2021

หนังสือสภานักศึกษา ถึง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง แสดงความขอบคุณการแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สภานักศึกษา ขอเป็นกำลังใจ ในความกล้าหาญของมหาวิทยาลัยต่อไป

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริห...
12/03/2021

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง คืนความยุติธรรมให้กระบวนการยุติธรรม คืนสิทธิของผู้ต้องหาให้ประชาชน

วันนี้ ตัวแทนจากสภานักศึกษา ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดี​ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิ...
12/03/2021

วันนี้ ตัวแทนจากสภานักศึกษา ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดี​ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต😎😎

โดยได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ อาทิ 👉👉ระบบการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์รังสิตเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา การเพิ่มพื้นที่ Co-working Space เพื่อรองรับนักศึกษาในช่วงสอบ

😻😻ทั้งนี้ ทางอาจารย์ได้แสดงวิสัยทัศน์ ว่าจะนำผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นตัวตั้งอันดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับส่วนได้ส่วนเสียจากนโยบายที่สุด แต่กลับมีอำนาจต่อรองน้อยที่สุด
ทางสภานักศึกษา ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี ฯ ที่ได้ให้โอกาสเข้าพบอย่างสูง และจะให้ความร่วมมือในการร่วมงานอย่างตั้งใจที่สุด🤝🤝

ทางสภานักศึกษา​ของเราได้ทราบถึงปัญห​าสายไฟปลั๊ก​ไฟไม่สามารถใช้งานได้ในศูนย์การเรียนรู้ตอนนี้เราได้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องแ...
12/03/2021

ทางสภานักศึกษา​ของเราได้ทราบถึงปัญห​าสายไฟปลั๊ก​ไฟไม่สามารถใช้งานได้ในศูนย์การเรียนรู้ตอนนี้เราได้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกำลังดำเนินการแก้ไขให้ครับผม😀😀

#ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการThammasat Research Forum - Episode2ธรรมศาสตร์ตระหน...
10/03/2021

#ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ
Thammasat Research Forum - Episode2
ธรรมศาสตร์ตระหนักถึงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอด งานวิจัยและนวัตกรรมล่าสุดด้าน AI ช่วยยับยั้งและคลี่คลายวิกฤตการณ์ระดับประเทศได้
พบกับ “AI for People” ใน Thammasat Research Forum วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 19.00-20.30 น. โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ราชบัณฑิต เมธีวิจัยอาวุโส และอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชิญร่วมรายการทาง Zoom https://us02web.zoom.us/j/87381549284
Facebook Live https://www.facebook.com/turesearchpage/
ติดตามรายการย้อนหลังที่ Website https://research.tu.ac.th/thammasat-research-forum

“เมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมาย การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่”จากกรณีคำตัดสินอันสะท้อนความบิดเบี้ยวของตุลาการไทยที่ทำให้เพื่อนน...
10/03/2021

“เมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมาย การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่”

จากกรณีคำตัดสินอันสะท้อนความบิดเบี้ยวของตุลาการไทยที่ทำให้เพื่อนนักศึกษาของเราต้องถูกคุมขังอย่างอยุติธรรมนั้น

📍
- คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
- คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
- คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์
- คณะกรรมการนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- คณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
- คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
- องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จึงขอเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อตั้งคำถามต่อความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมไทย โดยการจุดเทียนไว้อาลัยให้กับ “กระบวนการ (อ)ยุติธรรมไทย”

📍ณ ลานรูปปั้น อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ เวลา 17.00 น. วันนี้ (10 มีนาคม 2564)

#จุดเทียน10มีนาตามหาความยุติธรรม

เมื่อความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสมอไป ขังเพื่อนเราไว้อย่างไม่ชอบธรรม     ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนประชา...
09/03/2021

เมื่อความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเสมอไป ขังเพื่อนเราไว้อย่างไม่ชอบธรรม

ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสวมใส่ชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยให้ความยุติธรรม

#ปล่อยเพื่อนเรา
#คืนความยุติธรรมให้ประชาชน

สิทธิพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม คือสิทธิของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามขอเรียกร้องให้รัฐบาลคืนสิทธิพื้นฐานให้แก่ผู้ดำเ...
08/03/2021

สิทธิพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม คือสิทธิของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม

ขอเรียกร้องให้รัฐบาลคืนสิทธิพื้นฐานให้แก่ผู้ดำเนินคดีทุกคน

Thammasat University
08/03/2021

Thammasat University

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม

#thammasat

แถลงการณ์ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมาลายา สโมสรนักศึกษามหา...
03/03/2021

แถลงการณ์ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมาลายา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ เรื่อง ประณามการรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมทางการเมืองในประเทศเมียนมา
.
จากกรณีการรัฐประหารของกองทัพนำโดย พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 หลังการประกาศชัยชนะจากการเลือกตั้งของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (The National League for Democracy – NLD) นำโดย ออง ซาน ซูจี จนเกิดการชุมนุมต่อต้านและการอารยะขัดขืนโดยขบวนการอารยะขัดขืน (Civil Disobedience Movement) และโดยประชาชนชาวเมียนมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.
ผู้แทนนิสิตนักศึกษาเห็นว่า การกระทำของพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย และกองทัพเมียนมา แม้ได้อ้างอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหาร (Constitutionalization of a coup d'état) แต่การกระทำดังกล่าวเป็นการรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญ กล่าวคือโดยธรรมชาติแล้วการรัฐประหารเป็นการกระทำที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายในตัวเอง อีกทั้งการตรวจสอบการเลือกตั้งยังสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจของกองทัพแต่อย่างใด ทั้งเพื่อการรักษาไว้ซึ่งหลักการทางประชาธิปไตยและการแบ่งแยกอำนาจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเคารพต่อเจตจำนง
แห่งประชาชนชาวเมียนมา อีกทั้ง ยังพบว่ารัฐบาลรักษาการได้ปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนทางอินเทอร์เน็ต และใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย การกระทำทั้งหมดนี้ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมอันเป็นหลักการสากล ผู้แทนนิสิตนักศึกษาจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
.
1.ขอให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ ประธานาธิบดีวิน มินต์ และประชาชนที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไข
2.ขอให้กองทัพยุติการปราบปรามผู้ที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารด้วยความรุนแรง และยุติการปิดกั้นการสื่อสารของประชาชนชาวเมียนมา
3.ขอเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศและรัฐทั่วโลก มีมาตรการตอบโต้กรณีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา และกดดันกองทัพเมียนมา เพื่อให้เมียนมากลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
.
ผู้แทนนิสิตนักศึกษาสนับสนุนการชุมนุมอย่างสงบของประชาชนชาวเมียนมา อีกทั้ง เห็นว่าการรัฐประหารไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาทางการเมืองในระบอบการปกครองตามหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม ดังนั้น สภานิสิตนักศึกษาคาดหวังว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในเมียนมาจะสิ้น สุดลง และรัฐบาลพลเรือนจะได้คืนสู่อำนาจโดยเร็ว
.
ผู้แทนองค์กรนิสิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย
3 มีนาคม 2564

(English Version)

Joint Statement by Student Council of Chulalongkorn University, Student Council of Thammasat University, University of Malaya Students' Union, National Taiwan University Student Association and National Chengchi University Student Association on condemnation of the coup d’état and the use of violence to disperse protesters in Myanmar
.
On 1 February 2021, the Myanmar Armed Forces, led by General Min Aung Hlaing, committed coup d’état against a newly elected government led by Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy (NLD) and proclaimed a state of emergency in Myanmar. The coup d’état led to a countrywide protests and other non-violent actions by the Civil Disobedience Movement and Myanmar people in the country and abroad.
.
We, the representatives of the abovementioned student organizations affirm that the coup d’état of General Min Aung Hlaing and Myanmar Armed Forces is unjustified and unconstitutional. Even though the Myanmar Armed Forces claimed that Constitution of Myanmar authorized the declaration of a state of emergency and the transfers of all governing power from the civilian government to the Commander-in-Chief, which was a constitutionalization of a coup d'état. But a coup d’état is, by nature, an illegal and unjustifiable action. Moreover, the examination of election fraud can be done without of the intervention of the Armed Forces, so that the separation of power and other democratic principles are respected. Furthermore, the military government initiated a countrywide internet outage and used violence to disperse peaceful demonstrations, leading to the death of civilians. The responses from the Myanmar government clearly violated the freedom of expression and the freedom of assembly. Therefore, we urge the following demands:
.
1.The Myanmar Armed Forces release State Counsellor Aung San Suu Kyi, President Win Myint, and all of the detained civilians without conditions.
2.The Myanmar Armed Forces end the use of violence to disperse anti-coup protesters and terminate the communication blackout.
3.International organizations and sovereign states across the world implement measures against the coup and pressure the Myanmar Armed Forces so that the situation in Myanmar return to normal as soon as possible.
.
We support the peaceful protests by the people of Myanmar. We also insist that a coup d'état is not a solution to political issues in accordance with democratic principles and rule of law. On this account, we hope that the state of emergency in Myanmar will terminate soon and that the civilian government will be restored power as soon as possible.

the Student Representatives of 5 Universities
3 March 2021

(Chinese Version)
.
《譴責緬甸政變及暴力鎮壓抗議群眾之聯合聲明》
連署團體:朱拉隆功大學學生會 ; 國立法政大學學生會 ; 馬來亞大學學生會 ; 國立 臺灣大學學生會 ; 國立政治大學學生會 。
.
2021年2月1日,由總司令敏昂來(Min Aung Hlaing)領導的緬甸國防軍發起軍 事政變,推翻由全國民主聯盟(NLD)與翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導的民選 政府,並宣佈國家進入緊急狀態。該政變迫使緬甸國內採取非暴力的「公民不服從 運動」及海內外緬甸人民的抗爭。
.
學生團體認為緬甸國防軍及其總司令敏昂來發起的政變是不義且違憲的。即使 緬甸國防軍聲稱《緬甸憲法》授權軍方得以宣布國家進入緊急狀態,並將所有統治 權從民選政府移交給總司令,政變本質上仍是一種於情於法皆無法被正當化的行 動,選舉舞弊調查應獨立運作、不受軍事介入,如此才真正符合民主與權力分立的 原則。再者,軍政府切斷全國網路並以暴力鎮壓示威者造成人民死傷,此舉已明確 侵犯了人民的言論自由和集會自由。因此,學生團體主張下列訴求:
.
一、緬甸國防軍應無條件釋放國務資政翁山蘇姬、總統溫敏及所有遭拘捕的平民。
二、緬甸國防軍應停止針對反政變抗議者的暴力鎮壓,並立即終止全國性斷網與封 鎖社群媒體的措施。
三、國際組織及各國應採取措施對抗這場政變,並對緬甸國防軍施壓,使得緬甸的 情況能儘速回到正常狀態。
.
學生團體支持緬甸人民的和平抗議行動,依循民主及法治原則,我們堅信政變 絕對不是政治問題的解方。我們希冀緬甸能儘速終止緊急狀態,並恢復真正獲得人 民支持的民主政權。

ที่อยู่

Student Activity Building
Khlong Luang
12121

เวลาทำการ

จันทร์ 17:00 - 20:00
อังคาร 17:00 - 20:00
พุธ 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
ศุกร์ 17:00 - 20:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7 มิถุนายน พ.ศ.2516 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยกฐานะสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น "องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)" และแยกอำนาจการบริหารงานด้านงบประมาณ และนิติบัญญัติให้เป็นของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ให้มีการเลือกตั้งนายก กรรมการ อมธ. และกรรมการ "สภานักศึกษา" โดยนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Khlong Luang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับสอนภาษาเยอรมัน พื้นฐานทั้งหมดที่ใช้ในการสอบA1และสอนเกี่ยวกับการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และจะติวเนื้อหาการสอบA1พร้อมแนวข้อสอบA1 กรณีนักเรียนอยู่ไทยทางเราจะจัดส่งแนวข้อสอบไปให้คับ คอสA1หากไม่มีพื้นฐานแต่ต้องการไปสอบภายในระยะเวลาสั้นจะใช้คอสลง20ชม5,600บาทแต่จะแถมชมการเรียนให้15ชม และ คอส10ชม2,900บาทจะแถมชมเรียนให้5ชมคับ สอนสดตัวต่อตัวทางไลน์คับ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับติวสอนคอสA2-B2 ราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดคับ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪ผู้สอนโตและจากประเทศเยอรมันโดยตรงคับ🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับติวสอบpat7.2ครับ🇩🇪🇩🇪🇩🇪
รถมินิบัส ต. 118 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และมีเจลสำหรับลูกค้าครับ สนใจใช้บริการที่เบอร์ 080-328-7739 อิ้งทู สวทช ครับ
รถมินิบัส ต. 118 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และมีเจลสำหรับลูกค้าครับ สนใจใช้บริการที่เบอร์ 080-328-7739 อิ้งทู สวทช ครับ
อนัตตาที่ยังเห็นผิดมีตนแต่คิดว่าไม่มีตนมีความต้องการแต่เห็นว่าไม่มีความต้องการปรับอุดมการณ์เลิศเลออย่างไรก็ได้เจตนจำนงค์มากมายแต่ไม่เปิดความสามารถแห่งอนัตตามาดูกันจมอยู่กับทิฏฐิปลูกฝังว่าจะต้องบริสุทธิ์ไปสู่ความบริสุทธิ์แท้จริงบริสุทธิ์คือความไม่มีหลงหมายมั่นอยู่กับความว่างเปล่าอันไม่มี
อุดมการณ์ และเป้าหมาย อันมุ่งไปสู่ผลสำเร็จ คือทางบังคับกายจิต จากความรับรู้ตนคือสติ และความรู้โดยรอบ คือสัมปชัญญะ จิตมีลักษณะรู้ารฝึก อันมุ่งไปจับเกาะวัตถุ ด้วยพลังงานความอยาก อันยากแก่การควบคุม มีลักษณะแส่ส่าย กายเป็นอายะตนะหนึ่ง ของการเสพเท่านั้น ควบคุมจิตได้ก็ควบคุมกายได้ ปรกติของการควบคุม จิตคืออยู่กะร่องกะรอยเท่านั้น หมายถึงการก้าวเดินปรกติ ไม่กดดันมากไม่ปล่อยทิ้ง์ ลักษณะแห่งการก้าวไป แห่งธรรมขาติรู้ตื่นเบิกบาน อีกอย่างก็เสพสมาธิ อันทำการงานไม่ได้ เป็นเพียงการพักผ่อนจิตขั้นสูง กว่าการนอนหลับ การฝึกจิตเพื่ออดทน ต่อความอยาก และฝึกสติอันไม่มีผล ต่อการเสพอารมณ์ เป็นความพยายามที่สูญเปล่า กล่าวคือเป็นเครื่องล่อ ขนิดหนึ่งเพื่อนำเข้าสู่ กระบวนการแห่งปัญญา ในสัมมาอริยะมรรค ต้องสมดุลย์ในสัมมาขีพเท่านั้น ไม่เคยปรากฏว่าทุกๆการฝึก ที่ไม่สมดุลย์จักประสพผล
ลดอานุภาพปกครองทุกแขนงเพื่อความฟื้นตื่นอิสระภาพปลดปล่อยนรกภูมย่ำยีสรรค์
ก็ใหนล่ะอานุภาพประโยชน์ใหญ่ ของความยิ่งใหญ่ ก็ใหนล่ะวรปัญญาประเสริฐ ของผู้ประเสริฐอาจแสดงพลังผู้ประเสริฐ ก็ใหนล่ะอานุภาพปกป้องแห่งนาถะ ทั้งหลายท่ามทุกข์ฝูงชนระล่ำร้อง ใหนละอภิบาลบุญแห่งศาสนะจักร ใหนล่ะไมตรีภาพของสันติธรรมผู้บริสุทธิ์ ใหนล่ะผู้สาวกที่ถูกขโมยปัญญา ไปทำรังสีญานทัสนะผู้ชี้นำ ใหนละอำนาจใหนล่ะมหาอำนาจ ของปวงมหาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ใหนล่ะที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ แห่งปัญหาและการแก้ปัญหา ต่อแห่งผู้กราบใหว้ปูชาใหนละเฮ้ย ใหนล่ะเฮ้ยพวกมึงทำอะไรเอง กันไม่ได้เลยหรือไง ใหนล่ะหรือว่าพวกมึงเป็นคนของศาสนาใครศาสนามันพระเจ้าใครพระเจ้ามัน พระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายต้องทำสงครามฆ่าฟันกันแต่ละศาสนา แย่งชิงทรัพย์ลาภรบพุ่งกันระหว่างพระเจ้าต่อพระเจ้าเพื่อแย่งเก็บแหวนนาฬิกาจากศพที่ตายแล้ว พระพุทธเจ้าก็ต้องเหนื่อยยาก คุ้มครองแต่ศาสนาตน รู้แต่ประชาชนไม่มากนัก แถมองค์ปฐมมาเกิดเอง ทรงพลังอานุภาพมโหฬาร มิอาจมีใครต้านทาน ยั่งยืนยงจนไม่มีใครกล้าทำอันตราย อย่างสง่างามด้วยอิทธิฤทธิ สัพพันยุตญานยิ่งนัก หาแดกหรือเปล่าเหนือพระพุทธเจ้า เหนือมหาสัตว์โพธิสัตว์ จนชาชนตื่นตูมแดกรวยนับล้าน
ดาวกระดาษ กวัดแกว่งกลางม่านมู่ลี่ขาว ดุจเธอเอื้อมสอย มันไม่ได้สูงส่ง เช่นดวงดาวสูงสุด แต่มันก็เป็นดาว ชื่อเสียงเกียรติคุณเกริก หากเธอหยิ่งผยองกับสิ่งสูงส่ง แล้วเธอรอเกลื่อนเศร้า กับความต้อยต่ำ ความยึดมั่นหมายมั่นไม่สุกใส ดุจดาวกระดาจแห่งม่านมู่ลี่ ฤาเทียบเทียม ความสู่งส่งแห่งดาวสูง กระจ่างใสแห่งใจบริสุทธิ์ตระการ
ทัพภีร์ควรรู้แล้ว รสแกล้ง ธีร์อาจจึงสำแดง ความกล้า ดีนั้นดีเดย์ ดีที่ สุดเฮย ดี๋นั้นบอกไว้ว่า สะเดาดิบโคมขม
ขออนุญาตครับ พร้อมให้บริการแล้วนะครับ 087-981-9111 ต้นครับ
ใครสนใจอยากฝึกพูดภาษาให้ปังปุริเย่ อะสะบาละเฮ่ ห้ามพลาด วันศุกร์ 13 นี้ 2 ทุ่ม ทางเพจ EOG https://m.facebook.com/#!/EOGofficial.th/?tsid=0.7553569750967264&source=result
ทุกคนนน.. ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษเชิญทางนีเลยจ้า https://www.facebook.com/groups/730005824389302/?ref=share