สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม Thammasat University Student Council Rangsit Campus สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เปิดเหมือนปกติ

เพราะเสียงของนักศึกษาและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ และทุกคำถามต้องได้รับคำตอบ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษ...
24/12/2021

เพราะเสียงของนักศึกษาและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ และทุกคำถามต้องได้รับคำตอบ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษา ประชาชน ร่วมส่งคำถามถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
โดยสามารถส่งคำถามได้ที่
https://forms.gle/4ESHMAsFTPCnaNDk9

หรือสแกนQR codeด้านล่าง
.
และฟังคำถามร่วมกันในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ผ่านFacebook live สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพราะเสียงของนักศึกษาและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ และทุกคำถามต้องได้รับคำตอบ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษา ประชาชน ร่วมส่งคำถามถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
โดยสามารถส่งคำถามได้ที่
https://forms.gle/4ESHMAsFTPCnaNDk9

หรือสแกนQR codeด้านล่าง
.
และฟังคำถามร่วมกันในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ผ่านFacebook live สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌📌สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเปิดรับสมัครอนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว!!! อน...
22/12/2021

📌📌สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเปิดรับสมัครอนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว!!! อนุกรรมาธิการที่เปิดรับสมัครมีตำแหน่งดังนี้

📚ผู้ช่วยเลขา - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPFh4HARJzOgZ4SDSjKxroT6P9YVQ5D-_XZwgTOYrE40WqkQ/viewform
💰อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUB0zHAuwsV53xHd7KUcQTR2jOUpMnxq7-GBPPQFe_uihauQ/viewform
🔊อนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdwsmHnkDbfqiHRYmTfn25qY-gWlcsB4JjaDQ2_QgKH23GzA/viewform
💪🏼อนุกรรมาธิการพิทักษ์สิทธิและส่งเสริมสวัสดิการ - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSCqwEup4aVqJQ67ye-ZN54G76DFKGejrsMrez7qNoJjSAOg/viewform
(สามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 กรรมาธิการ)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (22 ธ.ค. จนถึง 12 ม.ค. 2565) ผ่านลิ้งค์หรือ QR code เมื่อสมัครแล้วจะมีการนัดวันและเวลาในการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จะอยู่ในช่วงวันที่ 14 - 17 มกราคม 2565 หากผ่านการคัดเลือกจะมีการติดต่อไปในภายหลัง

‼️**การสมัคร ต้องใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย (###.###[email protected])ในการสมัครเท่านั้น หากใช้ E-mail อื่นจะไม่สามารถสมัครได้**‼️

อย่าลืมประเมินผู้สอน 1/2564❗️.เพราะเสียงของนักศึกษามีความสำคัญมาก แนะนำให้นักศึกษาประเมินผู้สอนและการสอนตามความเป็นจริง ...
19/12/2021

อย่าลืมประเมินผู้สอน 1/2564❗️
.
เพราะเสียงของนักศึกษามีความสำคัญมาก แนะนำให้นักศึกษาประเมินผู้สอนและการสอนตามความเป็นจริง โดยต้องประเมินทั้งส่วนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการประเมินจะมีผลต่อการที่กองวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเชิญหรือเปลี่ยนตัวผู้สอนในโอกาสถัดไป ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองวิชาการฯ พิจารณา
.
ในส่วนการเขียนข้อเสนอแนะ ให้นักศึกษาประเมินอย่างตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้คำด่าหรือดูหมิ่นบุคคลในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์​กับนักศึกษาสูงสุดต่อไป
.
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด่วน❗️สะพานลอยเชียงราก1 และสะพานลอยหน้าหอพัก city park ไฟติดแล้ว! หลังจากที่ไฟดับมาอย่างยาวนานส่งผลให้เกิดอันตรายต่อนักศ...
17/12/2021

ด่วน❗️สะพานลอยเชียงราก1 และสะพานลอยหน้าหอพัก city park ไฟติดแล้ว! หลังจากที่ไฟดับมาอย่างยาวนานส่งผลให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาและผู้ที่ใช้สะพานลอยบ่อยครั้ง
.
อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณแสงสว่างจากรถที่สัญจรไปมา ขอบคุณแสงสว่างจากร้านค้าร้านอาหารริมถนนเชียงราก และขอขอบคุณแสงสว่างจากหอพักริมถนนเชียงราก ที่คอยให้แสงสว่างตลอดระยะเวลาที่ไฟบนสะพานลอยนี้พังเสมอมา หลังจากนี้คงจะได้รับการอนุเคราะห์อีกเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวไฟก็พังอีก
.
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด่วน❗️สะพานลอยเชียงราก1 และสะพานลอยหน้าหอพัก city park ไฟติดแล้ว! หลังจากที่ไฟดับมาอย่างยาวนานส่งผลให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษาและผู้ที่ใช้สะพานลอยบ่อยครั้ง
.
อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณแสงสว่างจากรถที่สัญจรไปมา ขอบคุณแสงสว่างจากร้านค้าร้านอาหารริมถนนเชียงราก และขอขอบคุณแสงสว่างจากหอพักริมถนนเชียงราก ที่คอยให้แสงสว่างตลอดระยะเวลาที่ไฟบนสะพานลอยนี้พังเสมอมา หลังจากนี้คงจะได้รับการอนุเคราะห์อีกเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวไฟก็พังอีก
.
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งอนุกรรมาธิการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเที...
15/12/2021

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งอนุกรรมาธิการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียม และอนุกรรมาธิการกิจการสภา ประจำปี 2564

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งอนุกรรมาธิการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเท่าเทียม และอนุกรรมาธิการกิจการสภา ประจำปี 2564

แถลงการณ์ร่วม 31 องค์กรนิสิต นักศึกษาเรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของ “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” และการจ...
07/12/2021

แถลงการณ์ร่วม 31 องค์กรนิสิต นักศึกษา
เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของ “เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” และการจับกุมผู้ชุมนุมโดยมิชอบ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะหรือโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ภายใต้รัฐบาลของประยุทธ์ จันทร์โอชา โครงการดังกล่าวได้รับการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบในทางตรง แต่การประชาพิจารณ์เพื่อทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะกลับกีดกันประชาชนในท้องถิ่น ไม่ให้พวกเขาได้ร่วมประชาพิจารณ์ ซึ่งเป็นการกีดกันการใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่นอันเป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานของประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนจากทะเลจะนะมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงสัญญาในการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ที่รัฐบาลเคยให้ไว้เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จนกระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม ชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น อ.จะนะ จ.สงขลา ได้มาร่วมชุมนุมบริเวณประตู 1 ทำเนียบรัฐบาล และปักหลักตั้งหมู่บ้านลูกเลจะนะ ต่อมาในช่วงเย็นของวันที่ 6 ธันวาคม ได้มีการออกแถลงการณ์ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นฉบับที่ 1 โดยมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ 3 ประการคือ

1. รัฐบาลต้องตั้งกลไกตรวจสอบความผิดปกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่ในทุกมิติ เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้แผนปฏิบัติการโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอันมิชอบ และงบประมาณของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ใช้ไปในโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลไกนี้จะต้องเป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ และมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อแล้วเสร็จจะต้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการ

2. รัฐบาลต้องจัดให้มีการศึกษาโครงการในเชิงยุทธศาสตร์หรือSEA.แบบมีส่วนร่วมและต้องดําเนินการโดย นักวิชาการที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ซึ่งคณะศึกษานี้ต้องไม่อยู่ภายใต้การกํากับของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

3. ระหว่างนี้ รัฐบาลต้องสั่งให้ยุติการดําเนินการทุกอย่างในโครงการนี้ไว้ชั่วคราว จนกว่าการดําเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

แต่แล้วข้อเสนอของชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นกลับถูกรัฐบาลตอบสนองด้วยความรุนแรง ในเวลาประมาณ 21.00 น. รัฐบาลได้มีคำสั่งให้กองกำลังตำรวจควบคุมฝูงชน 2 กองบังคับการอารักขา และควบคุมฝูงชน เข้าใช้กำลังสลายการชุมนุมและจับกุมชาวบ้านที่ชุมนุมอยู่อย่างสันติ โดยมีภาพปรากฏในสื่อมวลชนแสดงถึงเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมืออย่าง ปืนลูกซอง กระสุนยาง ปืนช็อตไฟฟ้า และโล่ ซึ่งเป็นที่น่ากังขาถึงความจำเป็นในการใช้อาวุธต่าง ๆ ดังกล่าว กระบวนการจับกุมในครั้งนี้เป็นไปโดย ไม่คำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่ใช้กำลังจับกุมชาวบ้านด้วยการอุ้มในขณะที่ชาวบ้านกำลังชุมนุมกันอย่างสันติ มีการยึดโทรศัพท์ของผู้ชุมนุม ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ระหว่างการจับกุม ได้มีตำรวจหลายนายฉายไฟใส่กล้องของสื่อมวลชน เพื่อบดบังทัศนวิสัยไม่ให้สื่อรายงานข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างสะดวก โดยปัจจุบันชาวบ้านทั้งหมดถูกควบคุมตัวไว้ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
​ การชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นถือเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีสิทธิที่จะรักษาผลประโยชน์ และปกป้องท้องถิ่นของตน รัฐบาลและองคาพยพต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นที่ได้เข้าไปดำเนินนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ มิใช่ใช้กำลังเข้าจับกุมคุมขังพวกเขา การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในครั้งนี้เป็นการกระทำที่ไร้ความชอบธรรม ทั้งในฐานะของรัฐบาล การไม่ยอมรับฟังเสียงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและการปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ไม่ต้องการให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมือง และในฐานะของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน การใช้กำลังจับกุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงก็สะท้อนให้เห็นถึงความไร้ซึ่งมนุษยธรรมของรัฐบาลชุดนี้
​องค์กรนิสิต นักศึกษา ขอเรียกร้องให้ดำเนินการปล่อยตัวกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และผู้ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลทั้งหมด โดยจะต้องไม่ตั้งข้อหาใด ๆ ต่อผู้ชุมนุม นอกจากนี้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี จะต้องสนองข้อเรียกร้องที่ชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้ประกาศไว้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยเร็ว และท้ายที่สุดจะต้องมีการสอบสวน และลงโทษเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการจับกุม ใช้ความรุนแรง ในเหตุการณ์สลายการชุมนุม วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ด้วย
​ ข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย การใช้ความรุนแรง และการจับกุมพวกเขาคือการทำลายเสียงของท้องถิ่น ทำลายประชาธิปไตย และเป็นการกระทำของเผด็จการอมนุษย์ องค์กรนิสิต นักศึกษาขอสนับสนุนการต่อสู้ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และยืนหยัดเคียงข้างการต่อสู้เพื่อปกป้องท้องถิ่นของพี่น้องประชาชน
6 ธันวาคม 2564
.

กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเยาวชน ภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มนิสิต พรรคชาวดิน
คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (10 ตำแหน่ง)
แนวร่วมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประชาธิปไตย
พรรคก้าวใหม่
พรรคโดมปฏิวัติ
พรรคป๋วยก้าวหน้า
พรรคเสรีธรรมศาสตร์
พรรคแสงโดม
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
องค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ บางเขน

อัปเดตความคืบหน้าการส่งคำร้องเรียน รายวิชาTU101 🚨หลังจากยื่นคำร้องรายบุคคลในรายวิชา TU101 คณะกรรมาธิการพิทักษ์สิทธิและส่...
06/12/2021

อัปเดตความคืบหน้าการส่งคำร้องเรียน รายวิชาTU101 🚨

หลังจากยื่นคำร้องรายบุคคลในรายวิชา TU101 คณะกรรมาธิการพิทักษ์สิทธิและส่งเสริมสวัสดิการ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อติดตามคำร้องเรียน โดยมีการอัปเดตความคืบหน้าตามเอกสารแนบ ดังนี้

04/12/2021

สำหรับนักศึกษาที่ลืมลงทะเบียนนะครับ ❤️

📢ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถwalk-in ในว...
02/12/2021

📢ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถwalk-in ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 วันสุดท้าย บริเวณหน้าห้องX-ray ตึกกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา9.00-14.30 น.

📢ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถwalk-in ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 วันสุดท้าย บริเวณหน้าห้องX-ray ตึกกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา9.00-14.30 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การพ้นจากสมาชิกภาพสภานักศึกษา และแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สืบแทน
01/12/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การพ้นจากสมาชิกภาพสภานักศึกษา และแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สืบแทน

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การพ้นจากสมาชิกภาพสภานักศึกษา และแต่งตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สืบแทน

22/11/2021

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนภาค 2/2564 เป็น 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 - 23 มกราคม พ.ศ.2565

ใครยังไม่ได้กรอกอย่าลืมนะครับ ❤️ ฟอร์มปิดรับพรุ่งนี้แล้วววว
21/11/2021

ใครยังไม่ได้กรอกอย่าลืมนะครับ ❤️ ฟอร์มปิดรับพรุ่งนี้แล้วววว

📣สืบเนื่องจากการเสนอหยุดเรียนก่อนสอบปลายภาค และการปรับรูปแบบการเรียนสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค งานวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาลัยตอบรับดังนี้

ให้นักศึกษา และอาจารย์ทำแบบสำรวจข้อมูล ตามลิ้งค์ https://forms.gle/5DbDNFXxRjqLiHJVA เพื่อนำเสนอและพิจารณาว่าจะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหน้าต่อไปอย่างไร ??

ส่วนการหยุดเรียน 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคของเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติว่า “ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา” จึงเท่ากับนักศึกษา และอาจารย์สามารถตกลงกันได้ในการเรียนสัปดาห์ก่อนสอบ และรูปแบบการเรียนต้องเป็นไปตามการตกลงกัน📚❤️

ตามที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาและประชาชน เกี่ยวกับไฟข้างทางเป็นจำนวนมา...
20/11/2021

ตามที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาและประชาชน เกี่ยวกับไฟข้างทางเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคลองหลวง ช่วงสนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ไฟข้างทางเสียบางจุด และไม่มีไฟบนสะพานลอยประตูเชียงราก 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักศึกษาและประชาชนเป็นอย่างมาก
.
ทางสภานักศึกษาฯ จึงได้ทำการยื่นหนังสือไปยัง “แขวงทางหลวงปทุมธานี” เพื่อให้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และยังขอให้มีการตรวจสอบไฟข้างทางบริเวณอื่น ๆ รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการตอบกลับจากแขวงทางหลวงปทุมธานีว่า จะทำการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
.
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประการใด ทางสภานักศึกษาฯ จะมาแจ้งแก่นักศึกษาทุกท่านอีกครั้ง

ตามที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาและประชาชน เกี่ยวกับไฟข้างทางเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคลองหลวง ช่วงสนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ไฟข้างทางเสียบางจุด และไม่มีไฟบนสะพานลอยประตูเชียงราก 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักศึกษาและประชาชนเป็นอย่างมาก
.
ทางสภานักศึกษาฯ จึงได้ทำการยื่นหนังสือไปยัง “แขวงทางหลวงปทุมธานี” เพื่อให้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และยังขอให้มีการตรวจสอบไฟข้างทางบริเวณอื่น ๆ รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับการตอบกลับจากแขวงทางหลวงปทุมธานีว่า จะทำการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
.
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมประการใด ทางสภานักศึกษาฯ จะมาแจ้งแก่นักศึกษาทุกท่านอีกครั้ง

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (เพิ่มเติม) และยุบคณะกรรมาธิการคุณภาพพั...
20/11/2021

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (เพิ่มเติม) และยุบคณะกรรมาธิการคุณภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต

รับสมัครนักชิมเมนูอาหารเฉพาะด้าน🍽️เปิดรับแล้ว นักชิมเมนูอาหาร "ฮาลาล🍗" และเมนูอาหาร "เจ มังสวิรัติ🥗"​   โดยเฉพาะ เพื่อคว...
18/11/2021

รับสมัครนักชิมเมนูอาหารเฉพาะด้าน🍽️
เปิดรับแล้ว นักชิมเมนูอาหาร "ฮาลาล🍗" และเมนูอาหาร "เจ มังสวิรัติ🥗"​ โดยเฉพาะ เพื่อความหลากหลายของเมนูอาหาร🍱💓
.
ร่วมเป็นตัวแทนการคัดเลือกร้านอาหารศูนย์อาหาร ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
.
ศูนย์อาหารวิทยาศาสตร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์อาหารวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 09:00น. เป็นต้นไป
.
นักชิมเมนูอาหาร "ฮาลาล" ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UkMH6sBp64Q8fFNw6

นักชิมเมนูอาหาร "เจ และมังสวิรัติ" ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Mh8d489QXeVmKRHW6

รับสมัครนักชิมเมนูอาหารเฉพาะด้าน🍽️
เปิดรับแล้ว นักชิมเมนูอาหาร "ฮาลาล🍗" และเมนูอาหาร "เจ มังสวิรัติ🥗"​ โดยเฉพาะ เพื่อความหลากหลายของเมนูอาหาร🍱💓
.
ร่วมเป็นตัวแทนการคัดเลือกร้านอาหารศูนย์อาหาร ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
.
ศูนย์อาหารวิทยาศาสตร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์อาหารวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์อาหารสังคมศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 09:00น. เป็นต้นไป
.
นักชิมเมนูอาหาร "ฮาลาล" ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UkMH6sBp64Q8fFNw6

นักชิมเมนูอาหาร "เจ และมังสวิรัติ" ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Mh8d489QXeVmKRHW6

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสิทธิและสวัสดิการเพื่อนแรงงาน
17/11/2021

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสิทธิและสวัสดิการเพื่อนแรงงาน

📣สืบเนื่องจากการเสนอหยุดเรียนก่อนสอบปลายภาค และการปรับรูปแบบการเรียนสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค งานวิชาการ และคณะกรรมกา...
16/11/2021

📣สืบเนื่องจากการเสนอหยุดเรียนก่อนสอบปลายภาค และการปรับรูปแบบการเรียนสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค งานวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาลัยตอบรับดังนี้

ให้นักศึกษา และอาจารย์ทำแบบสำรวจข้อมูล ตามลิ้งค์ https://forms.gle/5DbDNFXxRjqLiHJVA เพื่อนำเสนอและพิจารณาว่าจะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหน้าต่อไปอย่างไร ??

ส่วนการหยุดเรียน 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคของเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติว่า “ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา” จึงเท่ากับนักศึกษา และอาจารย์สามารถตกลงกันได้ในการเรียนสัปดาห์ก่อนสอบ และรูปแบบการเรียนต้องเป็นไปตามการตกลงกัน📚❤️

📣สืบเนื่องจากการเสนอหยุดเรียนก่อนสอบปลายภาค และการปรับรูปแบบการเรียนสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค งานวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาลัยตอบรับดังนี้

ให้นักศึกษา และอาจารย์ทำแบบสำรวจข้อมูล ตามลิ้งค์ https://forms.gle/5DbDNFXxRjqLiHJVA เพื่อนำเสนอและพิจารณาว่าจะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาหน้าต่อไปอย่างไร ??

ส่วนการหยุดเรียน 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคของเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติว่า “ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา” จึงเท่ากับนักศึกษา และอาจารย์สามารถตกลงกันได้ในการเรียนสัปดาห์ก่อนสอบ และรูปแบบการเรียนต้องเป็นไปตามการตกลงกัน📚❤️

[อัปเดต การเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน พิเศษ]🔥ข้อสรุปการร้องเรียนรายวิชา TU101 Thailand, ASEAN and the world ใน section หนึ่งจ...
15/11/2021

[อัปเดต การเกี่ยวกับการเพิ่ม-ถอน พิเศษ]

🔥ข้อสรุปการร้องเรียนรายวิชา TU101 Thailand, ASEAN and the world ใน section หนึ่ง

จากข้อเสนอที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เสนอ 3 ข้อ
1. ให้ผู้สอนดำเนินการตรวจงานและให้คะแนนที่เป็นธรรม
2. ขยายเวลาเพิ่มถอนของรายวิชาTU101 section78###1และsection90###1
3. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
.
📍แนวทางการฏิบัติจากกองวิชาการ
📢การร้องเรียนผู้สอน
1.นักศึกษาเขียนคำร้องตามเอกสาร พร้อมแนบหลักฐานของท่าน(ถ้ามี) ***โดยเขียนรหัสนักศึกษา เบอร์โทร อีเมล ให้ชัดเจน, ไม่ต้องให้อาจารย์เขียนความเห็นในคำร้อง

📎ฟอร์มคำร้อง https://drive.google.com/drive/folders/1-QS6vWvWZ4VcNkxAJYXDAT9ZceZIUslS

2.ส่งเอกสารไปยังกองวิชาการ ตึกกิจกรรมนักศึกษา

2.1 ส่งด้วยตนเอง ที่กองวิชาการชั้น3
2.2 ส่งทางเพจสภานักศึกษาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ไฟล์PDF) ตั้งแต่วันนี้ - 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.59 น.
.
📢การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
จะเป็นการเพิ่ม-ถอนแบบพิเศษ หลังจาก 15 พฤศจิกายน 2564
(อัปเดต) นักศึกษาต้องทำการยื่นคำร้องที่คณะ ผลการพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับคณบดี

ที่อยู่

Khlong Luang
12120

เบอร์โทรศัพท์

029751469

เว็บไซต์

http://www.sc.tu.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7 มิถุนายน พ.ศ.2516 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยกฐานะสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น "องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)" และแยกอำนาจการบริหารงานด้านงบประมาณ และนิติบัญญัติให้เป็นของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ให้มีการเลือกตั้งนายก กรรมการ อมธ. และกรรมการ "สภานักศึกษา" โดยนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Khlong Luang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รถตู้ฟิวเจอร์รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์รังสิตเริ่มวิ่ง1ต.ค64แล้วนะคับ
ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลจารุพงศ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๔
ทางเรายินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือ นักศึกษาฝึกงานคะ สนใจโทร 095-809-9167 ID LINE : trinity1180
ฟรีๆตอนนี้ที่วินหน้านิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค)ขอจองเป็นผู้มีสิทธิ์ในการขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ไม่ทราบจำนวนเบอร์ ขอจองไว้ เพื่อรอการใช้ผลสอบเป็นเครื่องตัดสิน
ขออนุญาตแอดมินครับ 🧡🥺เผื่อใครอยู่พลัม89 รังสิต ไว้คุยกันครับ คลิกเข้าร่วมกลุ่ม https://www.facebook.com/groups/701132227250006/?ref=share หากผิดกฏลบข้อความได้ครับ พอดีอยู่ที่พลัมด้วย เผื่อใครอยู่พลัม89 แจ้งข่าวสารครับ🙏
🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับสอนภาษาเยอรมัน พื้นฐานทั้งหมดที่ใช้ในการสอบA1และสอนเกี่ยวกับการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และจะติวเนื้อหาการสอบA1พร้อมแนวข้อสอบA1 กรณีนักเรียนอยู่ไทยทางเราจะจัดส่งแนวข้อสอบไปให้คับ คอสA1หากไม่มีพื้นฐานแต่ต้องการไปสอบภายในระยะเวลาสั้นจะใช้คอสลง20ชม5,600บาทแต่จะแถมชมการเรียนให้15ชม และ คอส10ชม2,900บาทจะแถมชมเรียนให้5ชมคับ สอนสดตัวต่อตัวทางไลน์คับ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับติวสอนคอสA2-B2 ราคาไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดคับ 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪ผู้สอนโตและจากประเทศเยอรมันโดยตรงคับ🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪 🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪รับติวสอบpat7.2ครับ🇩🇪🇩🇪🇩🇪
รถมินิบัส ต. 118 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และมีเจลสำหรับลูกค้าครับ สนใจใช้บริการที่เบอร์ 080-328-7739 อิ้งทู สวทช ครับ
รถมินิบัส ต. 118 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และมีเจลสำหรับลูกค้าครับ สนใจใช้บริการที่เบอร์ 080-328-7739 อิ้งทู สวทช ครับ
อนัตตาที่ยังเห็นผิดมีตนแต่คิดว่าไม่มีตนมีความต้องการแต่เห็นว่าไม่มีความต้องการปรับอุดมการณ์เลิศเลออย่างไรก็ได้เจตนจำนงค์มากมายแต่ไม่เปิดความสามารถแห่งอนัตตามาดูกันจมอยู่กับทิฏฐิปลูกฝังว่าจะต้องบริสุทธิ์ไปสู่ความบริสุทธิ์แท้จริงบริสุทธิ์คือความไม่มีหลงหมายมั่นอยู่กับความว่างเปล่าอันไม่มี
อุดมการณ์ และเป้าหมาย อันมุ่งไปสู่ผลสำเร็จ คือทางบังคับกายจิต จากความรับรู้ตนคือสติ และความรู้โดยรอบ คือสัมปชัญญะ จิตมีลักษณะรู้ารฝึก อันมุ่งไปจับเกาะวัตถุ ด้วยพลังงานความอยาก อันยากแก่การควบคุม มีลักษณะแส่ส่าย กายเป็นอายะตนะหนึ่ง ของการเสพเท่านั้น ควบคุมจิตได้ก็ควบคุมกายได้ ปรกติของการควบคุม จิตคืออยู่กะร่องกะรอยเท่านั้น หมายถึงการก้าวเดินปรกติ ไม่กดดันมากไม่ปล่อยทิ้ง์ ลักษณะแห่งการก้าวไป แห่งธรรมขาติรู้ตื่นเบิกบาน อีกอย่างก็เสพสมาธิ อันทำการงานไม่ได้ เป็นเพียงการพักผ่อนจิตขั้นสูง กว่าการนอนหลับ การฝึกจิตเพื่ออดทน ต่อความอยาก และฝึกสติอันไม่มีผล ต่อการเสพอารมณ์ เป็นความพยายามที่สูญเปล่า กล่าวคือเป็นเครื่องล่อ ขนิดหนึ่งเพื่อนำเข้าสู่ กระบวนการแห่งปัญญา ในสัมมาอริยะมรรค ต้องสมดุลย์ในสัมมาขีพเท่านั้น ไม่เคยปรากฏว่าทุกๆการฝึก ที่ไม่สมดุลย์จักประสพผล
ลดอานุภาพปกครองทุกแขนงเพื่อความฟื้นตื่นอิสระภาพปลดปล่อยนรกภูมย่ำยีสรรค์
ก็ใหนล่ะอานุภาพประโยชน์ใหญ่ ของความยิ่งใหญ่ ก็ใหนล่ะวรปัญญาประเสริฐ ของผู้ประเสริฐอาจแสดงพลังผู้ประเสริฐ ก็ใหนล่ะอานุภาพปกป้องแห่งนาถะ ทั้งหลายท่ามทุกข์ฝูงชนระล่ำร้อง ใหนละอภิบาลบุญแห่งศาสนะจักร ใหนล่ะไมตรีภาพของสันติธรรมผู้บริสุทธิ์ ใหนล่ะผู้สาวกที่ถูกขโมยปัญญา ไปทำรังสีญานทัสนะผู้ชี้นำ ใหนละอำนาจใหนล่ะมหาอำนาจ ของปวงมหาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ใหนล่ะที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ แห่งปัญหาและการแก้ปัญหา ต่อแห่งผู้กราบใหว้ปูชาใหนละเฮ้ย ใหนล่ะเฮ้ยพวกมึงทำอะไรเอง กันไม่ได้เลยหรือไง ใหนล่ะหรือว่าพวกมึงเป็นคนของศาสนาใครศาสนามันพระเจ้าใครพระเจ้ามัน พระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายต้องทำสงครามฆ่าฟันกันแต่ละศาสนา แย่งชิงทรัพย์ลาภรบพุ่งกันระหว่างพระเจ้าต่อพระเจ้าเพื่อแย่งเก็บแหวนนาฬิกาจากศพที่ตายแล้ว พระพุทธเจ้าก็ต้องเหนื่อยยาก คุ้มครองแต่ศาสนาตน รู้แต่ประชาชนไม่มากนัก แถมองค์ปฐมมาเกิดเอง ทรงพลังอานุภาพมโหฬาร มิอาจมีใครต้านทาน ยั่งยืนยงจนไม่มีใครกล้าทำอันตราย อย่างสง่างามด้วยอิทธิฤทธิ สัพพันยุตญานยิ่งนัก หาแดกหรือเปล่าเหนือพระพุทธเจ้า เหนือมหาสัตว์โพธิสัตว์ จนชาชนตื่นตูมแดกรวยนับล้าน