อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย :

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : The largest fully-integrated R&D hub in Thailand The Thailand Science Park (TSP) was set up in 2002 as a fully-integrated R&D hub for science and technology.

It is managed by the Technology Management Center (TMC) of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) under the Ministry of Science and Technology. TSP is a critical part of Thailand's efforts to strengthen its capabilities in research and innovation. This important infrastructure was established to promote greater innovativeness and encourage more R&D activities within the tec

It is managed by the Technology Management Center (TMC) of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) under the Ministry of Science and Technology. TSP is a critical part of Thailand's efforts to strengthen its capabilities in research and innovation. This important infrastructure was established to promote greater innovativeness and encourage more R&D activities within the tec

เปิดเหมือนปกติ

เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะ  เมลอนลูกสวยๆ แต่ผ่าข้างในออกมา "เน่า" งานวิจัยตรวจพ่อพันธุ์ในพืช ผัก ผลไม้จาก สวทช. คือ การต...
08/11/2021
ไฮบริดชัวร์ การตรวจความบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์อย่างแม่นยำและรวดเร็ว HybridSure

เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะ เมลอนลูกสวยๆ แต่ผ่าข้างในออกมา "เน่า"

งานวิจัยตรวจพ่อพันธุ์ในพืช ผัก ผลไม้จาก สวทช. คือ การตรวจความบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วย HybridSure รู้ผลภายใน 2 วัน

ไปฟังเรื่องเล่างานวิจัยสนุกๆจาก ดร.วิรัลดา ภูตะคาม

https://www.youtube.com/watch?v=tXaX-DVmq2k&t=4s

" เรามีคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มากกว่า 80,000 สายพันธุ์ ที่พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโย...
05/11/2021
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

" เรามีคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มากกว่า 80,000 สายพันธุ์ ที่พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ "

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย THAILAND BIORESOURCE RESEARCH CENTER (TBRC) ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park (สวทช)

มุ่งเน้นการวิจัยและบริการด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร รับฝากชีววัสดุ คัดแยก เก็บรักษา วิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์

TBRC ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย จึงพร้อมในการเป็นศูนย์กลางจัดการชีววัสดุของประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทำความรู้จักศูนย์ชีววัสดุเพิ่มเติมได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=C_e5AaoZqzY

--------------------------------------------------------------

สนใจขอรับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ติดต่อ
📢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ นิคมวิจัยสำหรับธุรกิจเอกชนที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม
📌 The Integrated Ecosystem where Innovation Grows
🎯 Faster Better Prosper
🌐 www.sciencepark.or.th
📞 02-5647200
📧 [email protected]
🚙https://goo.gl/maps/GHtjhg1NoJWpAbN99

#ThailandSciencePark #NSTDA #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #สวทช #งานวิจัย

ไบโอเทค สวทช. จึงได้จัดตั้งศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย หรือ TBRC ขึ้น ณ อาคารนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย .....

ผลงานวิจัย เอนอีซ (ENZease) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะเลิศ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อุทยานวิ...
04/11/2021

ผลงานวิจัย เอนอีซ (ENZease) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะเลิศ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ ไบโอเทค

เข้ารับรางวัล รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากผลงานวิจัย เอนอีซ (ENZease) เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
#สวทช. #NSTDA #ไบโอเทค #BIOTEC #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #ENZease #เอนอีซ #เอนไซม์อัจฉริยะ

https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-biotec-enzease/

ผลงานวิจัย เอนอีซ (ENZease) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะเลิศ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ ไบโอเทค

เข้ารับรางวัล รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากผลงานวิจัย เอนอีซ (ENZease) เอนไซม์อัจฉริยะเพื่อกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
#สวทช. #NSTDA #ไบโอเทค #BIOTEC #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #ENZease #เอนอีซ #เอนไซม์อัจฉริยะ

https://www.nstda.or.th/home/news_post/nstda-biotec-enzease/

2 พฤศจิกายน  2564พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต...
03/11/2021

2 พฤศจิกายน 2564
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) โดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 34 หน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า “ TED Fund และ TED Fellow คือ เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศของนวัตกรรมและงานวิจัยของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เติบโต เข้มแข็ง เพราะพลังของคนรุ่นใหม่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ ”

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ดำเนินการมาครบรอบ 5 ปี สร้างผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 340 ราย ติดตามการเปิดรับสมัครโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2565 Youth Startup Fund 2022 เร็วๆนี้

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นหน่วยงาน 1 ใน 34 แห่งที่ได้รับเลือกและขึ้นทะเบียนเป็น “เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)” จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะทำหน้าที่ในการบ่มเพาะ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (Startup) ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับเข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program : IDEA) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Prove of Concept : POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) สำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรม Ideation Incentive Program : IDEA ทุนมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และโปรแกรม Prove of Concept : POC ทุนมูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม
โทรศัพท์ :
02 564 7000 ต่อ 5398, 082-635 4792 (คุณปกรณ์พล)
02 564 7000 ต่อ 71699, 081-318 7532 (คุณชมพูนุช)
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.sciencepark.or.th

ฉายภาพ "ย่านนวัตกรรมอาหาร" พื้นที่แห่งโอกาสและอนาคต."เอ็นไอเอ" ฉายภาพโอกาสในการสร้างย่านเศรษฐกิจนวัตกรรมในประเทศไทยใต้กา...
03/11/2021
ฉายภาพ "ย่านนวัตกรรมอาหาร" พื้นที่แห่งโอกาสและอนาคต

ฉายภาพ "ย่านนวัตกรรมอาหาร" พื้นที่แห่งโอกาสและอนาคต
.
"เอ็นไอเอ" ฉายภาพโอกาสในการสร้างย่านเศรษฐกิจนวัตกรรมในประเทศไทยใต้การเสวนาเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Food Innovation District: The area of future business and opportunities ย่านนวัตกรรมอาหาร พื้นที่แห่งโอกาสและอนาคต”
.
Credit: กรุงเทพธุรกิจ
.
📢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ พันธมิตรธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม

🔬 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
📌 The Integrated Ecosystem where Innovation Grows
🎯 Faster Better Prosper
🌐 www.sciencepark.or.th
📞 02-5647200
📧 [email protected]
🚙https://goo.gl/maps/GHtjhg1NoJWpAbN99

#ThailandSciencePark #Nstda #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #สวทช
#ย่านนวัตกรรมอาหาร #เอ็นเอไอ
.
ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/tech/966227

"เอ็นไอเอ" ฉายภาพโอกาสในการสร้างย่านเศรษฐกิจนวัตกรรมในประเทศไทยใต้การเสวนาเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห...

📢 เริ่มแล้ว .....ดิจิตอลทรานฟอร์มเมชั่น จะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ "คน" ดังนั้น อวท. จึงริเริ่ม TSP Knowledge Acade...
03/11/2021

📢 เริ่มแล้ว .....ดิจิตอลทรานฟอร์มเมชั่น จะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ "คน" ดังนั้น อวท. จึงริเริ่ม TSP Knowledge Academy 💻มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของคน ตั้งแต่ระดับ CEO / middle management ไปจนถึง พนักงานระดับปฏิบัติการ
.....คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผอ.อวท. (Thailand Science Park) กล่าวเปิดงาน

✅ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ 3rd world หรือที่เรียกว่า "Metaverse" โดยในครั้งแรกนี้ได้ร่วมกับ HUAWEI Academy จัดอบรม "ICT Trend and Innovation Awareness" สำหรับ middle managemnet ขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้ ที่ Huawei Academy อาคาร GPF ถ.วิทยุ

📌 และในครั้งต่อไปสำหรับ Top Management จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/seminar-event/111/ict-trend-and-innovation-awareness-2-top-management/

สนใจขอรับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ติดต่อ
📢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ นิคมวิจัยสำหรับธุรกิจเอกชนที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม
📌 The Integrated Ecosystem where Innovation Grows
🎯 Faster Better Prosper
🌐 www.sciencepark.or.th
📞 02-5647200
📧 [email protected]
🚙https://goo.gl/maps/GHtjhg1NoJWpAbN99

#ThailandSciencePark #NSTDA #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #สวทช #งานวิจัย

📢 เริ่มแล้ว .....ดิจิตอลทรานฟอร์มเมชั่น จะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ "คน" ดังนั้น อวท. จึงริเริ่ม TSP Knowledge Academy 💻มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของคน ตั้งแต่ระดับ CEO / middle management ไปจนถึง พนักงานระดับปฏิบัติการ
.....คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผอ.อวท. (Thailand Science Park) กล่าวเปิดงาน

✅ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ 3rd world หรือที่เรียกว่า "Metaverse" โดยในครั้งแรกนี้ได้ร่วมกับ HUAWEI Academy จัดอบรม "ICT Trend and Innovation Awareness" สำหรับ middle managemnet ขึ้นในวันที่ 3-5 พฤศจิกายนนี้ ที่ Huawei Academy อาคาร GPF ถ.วิทยุ

📌 และในครั้งต่อไปสำหรับ Top Management จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/seminar-event/111/ict-trend-and-innovation-awareness-2-top-management/

สนใจขอรับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ติดต่อ
📢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ นิคมวิจัยสำหรับธุรกิจเอกชนที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม
📌 The Integrated Ecosystem where Innovation Grows
🎯 Faster Better Prosper
🌐 www.sciencepark.or.th
📞 02-5647200
📧 [email protected]
🚙https://goo.gl/maps/GHtjhg1NoJWpAbN99

#ThailandSciencePark #NSTDA #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #สวทช #งานวิจัย

หากคุณ....กำลังมองหา🔎🤝💼✅ Partner สร้างโอกาสทางธุรกิจ✅ นวัตกรรมอาหาร Plant Based ที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์✅ ตัวช่วยสนั...
02/11/2021

หากคุณ....กำลังมองหา🔎🤝💼
✅ Partner สร้างโอกาสทางธุรกิจ
✅ นวัตกรรมอาหาร Plant Based ที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
✅ ตัวช่วยสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
✅ อัพเดท Trend ด้าน Plant Based

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

📌ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
“สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วย นวัตกรรมอาหาร Plant Based”
ผ่านทางระบบ Cisco Webex

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00 - 16.30น.

🆓️ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย 🆓️ รับจำนวนจำกัด!!

✍️ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและนัดหมายเพื่อเจรจาธุรกิจ ได้ที่ https://forms.gle/aTZKh62mRTHidkmK7

👩‍💻📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
[email protected] , โทร. 085 289 2669 Line ID : maiys19 (คุณยุภา)

🗓📌ไม่อยากพลาดโอกาสดีดี แล้วพบกันวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 🌱🌱
..............................................................

สนใจขอรับการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ติดต่อ
📢 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ นิคมวิจัยสำหรับธุรกิจเอกชนที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม
📌 The Integrated Ecosystem where Innovation Grows
🎯 Faster Better Prosper
🌐 www.sciencepark.or.th
📞 02-5647200
📧 [email protected]
🚙https://goo.gl/maps/GHtjhg1NoJWpAbN99

#ThailandSciencePark #NSTDA #อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย #สวทช #งานวิจัย

#ของอร่อย  #ของดีจากสวทชไบโอเทค สวทช. พัฒนากระบวนการผลิต Cider vinegar เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเทรนด์โลกจากวัตถุดไบโอเทค ส...
02/11/2021

#ของอร่อย #ของดีจากสวทช

ไบโอเทค สวทช. พัฒนากระบวนการผลิต Cider vinegar เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเทรนด์โลกจากวัตถุดไบโอเทค สวทช. พัฒนากระบวนการผลิต Cider vinegar เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเทรนด์โลกจากวัตถุด#ของดีิบไทย
.
“Cider vinegar” หรือ “น้ำส้มสายชูหมัก” เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เพราะกรดแอซีติก (Acetic acid) ซึ่งเป็นสารสำคัญในเครื่องดื่มประเภทนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารและควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ดี ส่งผลให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ Cider vinegar มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าในปี 2570 ผลิตภัณฑ์ Cider vinegar ในตลาดโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งในตลาดนี้น้อย เพราะแม้จะมีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้ แต่ผู้ประกอบการไทยยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงยากแก่การผลิตสินค้าในระดับอุตสาหกรรม
.
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Cider vinegar แบบขั้นตอนเดียว สำหรับวัตถุดิบการเกษตรของไทย โดยเป็นกระบวนการผลิตแบบง่ายและต้นทุนต่ำ ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) สามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้
.
.
อ่านต่อได้ที่ : https://www.nstda.or.th/.../cider-vinegar-from-thai-fruits/
.

#NSTDA #SciUpdate #BCG #CiderVinegar #น้ำส้มสายชูหมัก

#ของอร่อย #ของดีจากสวทช

ไบโอเทค สวทช. พัฒนากระบวนการผลิต Cider vinegar เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเทรนด์โลกจากวัตถุดไบโอเทค สวทช. พัฒนากระบวนการผลิต Cider vinegar เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเทรนด์โลกจากวัตถุด#ของดีิบไทย
.
“Cider vinegar” หรือ “น้ำส้มสายชูหมัก” เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน เพราะกรดแอซีติก (Acetic acid) ซึ่งเป็นสารสำคัญในเครื่องดื่มประเภทนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารและควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ดี ส่งผลให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ Cider vinegar มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าในปี 2570 ผลิตภัณฑ์ Cider vinegar ในตลาดโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งในตลาดนี้น้อย เพราะแม้จะมีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้ แต่ผู้ประกอบการไทยยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงยากแก่การผลิตสินค้าในระดับอุตสาหกรรม
.
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Cider vinegar แบบขั้นตอนเดียว สำหรับวัตถุดิบการเกษตรของไทย โดยเป็นกระบวนการผลิตแบบง่ายและต้นทุนต่ำ ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) สามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้
.
.
อ่านต่อได้ที่ : https://www.nstda.or.th/.../cider-vinegar-from-thai-fruits/
.

#NSTDA #SciUpdate #BCG #CiderVinegar #น้ำส้มสายชูหมัก

"พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวแห่งใหม่ของโลกในประเทศไทย"สวทช.ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบาย BCG  ชวนคิดและหาคำตอบเกี่ยวกับ........
01/11/2021

"พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวแห่งใหม่ของโลกในประเทศไทย"

สวทช.ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบาย BCG ชวนคิดและหาคำตอบเกี่ยวกับ

........พื้นที่มรดกโลกแห่งนี้จะมีการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่างไร? การเพิ่มคุณค่าจะเป็นอย่างไร?
พบกับคำตอบเหล่านี้ได้จากการเสวนานี้!🦋

💜 BioD Talk Episode#4
🌱 เสวนาดอยเชียงดาว: พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกแห่งใหม่ในประเทศไทย ความท้าทายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌏

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
🕑 เวลา 14.00 - 15.30 น.

💡 พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
✔️ เสน่ห์ดอยเชียงดาว ระบบนิเวศเฉพาะถิ่นและหายาก (สังคมพืชกึ่งอัลไพน์)
✔️ ความท้าทายการจัดการคนอยู่ร่วมกับป่า
✔️ การนำ GSTC บริหารจัดการท่องเที่ยว
✔️ การใช้ วทน. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามโมเดลเศรษฐกิจ BC .......และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร

🔈 เสวนาออนไลน์ฟรี❗
ผ่านโปรแกรม Webex Event
Meeting number: 2519 395 3961
Password: NSTDA_Biodtalk

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

"พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวแห่งใหม่ของโลกในประเทศไทย"

สวทช.ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบาย BCG ชวนคิดและหาคำตอบเกี่ยวกับ

........พื้นที่มรดกโลกแห่งนี้จะมีการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูอย่างไร? การเพิ่มคุณค่าจะเป็นอย่างไร?
พบกับคำตอบเหล่านี้ได้จากการเสวนานี้!🦋

💜 BioD Talk Episode#4
🌱 เสวนาดอยเชียงดาว: พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกแห่งใหม่ในประเทศไทย ความท้าทายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌏

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
🕑 เวลา 14.00 - 15.30 น.

💡 พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
✔️ เสน่ห์ดอยเชียงดาว ระบบนิเวศเฉพาะถิ่นและหายาก (สังคมพืชกึ่งอัลไพน์)
✔️ ความท้าทายการจัดการคนอยู่ร่วมกับป่า
✔️ การนำ GSTC บริหารจัดการท่องเที่ยว
✔️ การใช้ วทน. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามโมเดลเศรษฐกิจ BC .......และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร

🔈 เสวนาออนไลน์ฟรี❗
ผ่านโปรแกรม Webex Event
Meeting number: 2519 395 3961
Password: NSTDA_Biodtalk

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

NARLabs (National Applied Research Laboratories) ไต้หวัน หนึ่งในสมาชิกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park)...
01/11/2021

NARLabs (National Applied Research Laboratories) ไต้หวัน หนึ่งในสมาชิกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park)

พบกับนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงประยุกต์แห่งชาติไต้หวัน
ในงานต่อยอดทางธุรกิจนวัตกรรมการเเพทย์เเละสุขภาพครั้งแรกในเมืองไทยม กับงาน Health Tech Thailand 2021

ภายในงานมีทั้งการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ การเจรจาธุรกิจ Open Innovation Pitching จัดแสดงงานวิจัยสินค้าและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ พร้อมด้วยส่วนให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ

8-9 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
พร้อมกับ Virtual Exhibition & Conference ที่ www.healthtech-thailand.com

โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานและรับฟังได้ทั้งในห้องสัมมนาและในออนไลน์
• On-site 3,000 ตรม. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park
• Online 6,000 ตรม. บน Health Tech Thailand Online Platform แห่งแรกของไทย

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมที่
www.healthtech-thailand.com

สอบถามพื้นที่การจัดงานกับทีมงานได้โดยตรง
📩 [email protected]
📞 02-5647170 ต่อ 6012-6013
🟩 Line OA: @healthtechthailand (มี@)
หรือคลิก https://lin.ee/IXFIhYO

จัดงานโดย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
#งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
#HealthTechThailand #HTT2021

🔬 National Applied Research Laboratories, under the guidance of the Ministry of Science and Technology, was established in 2003 and oversees eight national research centers. With our vision of “Global Excellence, Local Impact”, we provide domestic industry, government, academia, and research institutes with research facilities, development platforms, and technical services in fields including earth and environment, information & communication technology, biomedical technology, and science and technology policy.

🚀 The main missions of NARLabs are:
- To establish R&D platforms
- To support academic research
- To promote frontier science and technology
- To foster high-tech manpower

🖥 Integrated Strategy to Drive Innovation
For a more innovative environment, NARLabs will serve as a platform to align upstream and downstream segments along the R&D continuum, which will be one of the crucial aspects in Taiwan's S&T transformation process. In this connection, the pressing task for NARLabs is to augment the “translation” function and maximize its roles in elected projects of various fields with potentials for success. For example, the establishment of platforms of next-generation smart electronics and experimental biological materials is to elevate the development potentials in Taiwan's information and communication technology and bio-technology industries. Nonetheless, the related connection and integration shall proceed with the formulation of complementary measures and implementation of performance management so to meet the future needs in developing the country's innovative R&D programs and economic system.

🌍 Creating Social Benefits and Values
The R&D platform established by NARLabs carries the mission of creating social benefits and values. In a time when individual technologies can no longer meet future needs of society and industry in a fast-changing economic context, we have to take advantage of the established research capacity as a platform to collaborate with Taiwan's outstanding multidisciplinary research teams in fostering various R&D initiatives that are forward-looking and challenging as well as of social value.

💡 The NARLabs consists of
- National Laboratory Animal Center (NLAC)
- National Center for Research on Earthquake Engineering (NCREE)
- National Space Organization (NSPO)
- National Center for High-performance Computing (NCHC)
- Taiwan Semiconductor Research Institute (TSRI)
- Taiwan Instrument Research Institute (TIRI)
- Science & Technology Policy Research and Information Center (STPI)
- Taiwan Ocean Research Institute (TORI)

📌 สำหรับใครที่สนใจเทคโนโลยีจาก National Applied Research Laboratories เตรียมพบกันได้ที่งาน Health Tech Thailand 2021 ตั้งแต่วันที่ 8-9 ธ.ค.นี้

ซึ่งงานนี้จะเป็น Hybrid Event เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานและรับฟังได้ทั้งในห้องสัมมนาและออนไลน์
• On-site 3,000 ตรม. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park
• Online 6,000 ตรม. บน Health Tech Thailand Online Platform แห่งแรกของไทย

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมที่
www.healthtech-thailand.com

สอบถามพื้นที่การจัดงานกับทีมงานได้โดยตรง
📩 [email protected]
📞 02-5647170 ต่อ 6012-6013
🟩 Line OA: @healthtechthailand (มี@)
หรือคลิก bit.ly/healthtechthailand-line

จัดงานโดย
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
#งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
#HealthTechThailand #HTT2021

ที่อยู่

131 Phahonyothin Rd., Klong1, Klong Luang
Khlong Luang
12120

ข้อมูลทั่วไป

Thailand Science Park, the most attractive location in Thailand to invest in your research, development and innovation activities. With more than sixty companies, five research institutes, three universities and one medical school, the Thailand Science Park is the most convenient place to locate your science and technology, and creative activities. The present day Science Park has high-level activities in the areas of Biotechnology, Information Technology, Metals and Materials Technology and Nanotechnology. The technologies provide strong supports for the businesses in the areas of Agriculture and Food, Health and Medicine, Energy and Environment. With well-equipped physical and knowledge infrastructure that encourages companies to innovate technological-based products and services, corporate tenants can utilize the park’s facilities to develop innovations to serve the market much faster and, importantly, with cost-efficiency.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 (0) 2564-7200

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Rental Space for R&D and R&D Support Activities (Wet/Dry Lab, Pilot Plant, Longterm Leased Hold Land)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย :ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ::

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด