ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต Thammasat Testing Center
บริการจัดสอบ เช่าสถานที่สอบ
Fax: 02-564-4021
Email: [email protected] ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เป็นบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรให้กับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สอบ) โดย ดำเนินการได้ 3 แบบ
1.การจัดสอบ ในสถานที่ศูนย์สอบและใช้ชุดข้อสอบเป็นสิ่งพิมพ์ เช่นงานสอบราชการทั่วไป
2.การจัดสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์สอบธรรมศาสตร์ (มี500 เครื่อง) เช่น งานสอบ กพ (e exam) งานสอบหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต(คปภ.)
3.การจัดสอบแบบออนไลน์ 100% (ผู้สอบ ไม่ต้องเดินทางมาศูนย์สอบ)
ทั้งนี้ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ จะมีคณาจารย์ ในคณะ/สาขา ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ และมี พนักงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย(65 หน่วยงาน)เป็นกรรมการคุมสอบ โดยจะใช้อาคารศูนย์ประชุมเป็นหลักในการจัดสอบ ในด้านการเงินและงบประมาณ มีสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา เป็นหน่วยบริหารจัดการ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from DLUXX Thammasat's post
01/11/2021

Photos from DLUXX Thammasat's post

31 ตุลาคม 2564  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(พนักงานราชการ)กรมอุทยานแห่งชาติฯ (พนักงานราชการ)
31/10/2021

31 ตุลาคม 2564
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(พนักงานราชการ)
กรมอุทยานแห่งชาติฯ (พนักงานราชการ)

30 ตุลาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (พนักงานราชการ)กรมราชทัณฑ์ (พนักงานราชการ)ปปช. (ข้าราชการ)มกอช.(ข้าราชการ)กรมอุทยานแห...
30/10/2021

30 ตุลาคม 2564
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (พนักงานราชการ)
กรมราชทัณฑ์ (พนักงานราชการ)
ปปช. (ข้าราชการ)
มกอช.(ข้าราชการ)
กรมอุทยานแห่งชาติฯ (ข้าราชการ)

ระวัง   เตรียมตัว    ไป  … ภาพนี้ครบรอบ3ปี พอดี (Facebook เตือน)
28/10/2021

ระวัง เตรียมตัว ไป …
ภาพนี้ครบรอบ3ปี พอดี (Facebook เตือน)

24 ตุลาคม 2564สำนักงาน กศน. จัดสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการโดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ป...
24/10/2021

24 ตุลาคม 2564
สำนักงาน กศน. จัดสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการโดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.พร้อมคณะผู้บริหาร กศน. เข้าสังเกตการณ์และอำนวยการสอบ

ใครเหนื่อย ใครท้อ หวังว่าภาพนี้จะให้อะไรกับผู้อ่านหนังสือ รอการสอบอยู่นะครับ🥰 (สอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน แอดมิน ขออนุ...
23/10/2021

ใครเหนื่อย ใครท้อ หวังว่าภาพนี้จะให้อะไรกับผู้อ่านหนังสือ รอการสอบอยู่นะครับ🥰
(สอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน แอดมิน ขออนุญาตผู้สอบในการบันทึกภาพและลงเพจแล้ว)

ใครเหนื่อย ใครท้อ หวังว่าภาพนี้จะให้อะไรกับผู้อ่านหนังสือ รอการสอบอยู่นะครับ🥰
(สอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน แอดมิน ขออนุญาตผู้สอบในการบันทึกภาพและลงเพจแล้ว)

23 ตุลาคม 2564สอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน มีรอบเช้าและรอบบ่าย เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกคนครับ 🥰🥰
23/10/2021

23 ตุลาคม 2564
สอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน มีรอบเช้าและรอบบ่าย เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าสอบทุกคนครับ 🥰🥰

22 ตุลาคม2564กรมราชทัณฑ์จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทั...
22/10/2021

22 ตุลาคม2564
กรมราชทัณฑ์จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเยี่ยมและดูความเรียบร้อยในการจัดสอบ

สัมภาษณ์ สอบเข้าหลักสูตรนายอำเภอ
21/10/2021

สัมภาษณ์ สอบเข้าหลักสูตรนายอำเภอ

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “นายอำเภอ” ป.อาวุโสรุ่นนี้ ต้องสอบเช้าถึงเย็น และถูกกักตัวตลอดการสอบ (รุ่นทานข...
20/10/2021

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “นายอำเภอ” ป.อาวุโสรุ่นนี้ ต้องสอบเช้าถึงเย็น และถูกกักตัวตลอดการสอบ (รุ่นทานข้าวในห้องสอบ)

20-22 ตุลาคม 2564สอบคัดเลือกหลักสูตรอบรมนายอำเภอ ก้าวต่อไป ของคนปกครอง
20/10/2021

20-22 ตุลาคม 2564
สอบคัดเลือกหลักสูตรอบรมนายอำเภอ ก้าวต่อไป ของคนปกครอง

17 ตุลาคม 2564 งานจัดสอบกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกรมศุลกากรนายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต (computer)
17/10/2021

17 ตุลาคม 2564 งานจัดสอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กรมศุลกากร
นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต (computer)

16 ตุลาคม 2564งานสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ งานสอบนายหน้าประกันภัย ของ คปภ.(ห้อง computer)
16/10/2021

16 ตุลาคม 2564
งานสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ งานสอบนายหน้าประกันภัย ของ คปภ.(ห้อง computer)

12/10/2021

📢 ประกาศงานสอบ เดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ นักรบ2B รองานไหนกัน บางงานที่เคยสอบที่นี่ อาจไม่ได้สอบที่นี่แล้วเพราะมีกฐินสอบข้ามปีเลย😅

4 พย.64 สอบสัมภาษณ์ สตง
6 พย.64 (เช้า ) กรมทางหลวงชนบท (พนักงานราชการ)
6 พย.64 (บ่าย) กรมทางหลวงชนบท(ข้าราชการ)
6 พย.64 (บ่าย) กรมการปกครอง (จนท การเงิน คอมฯ ปกครอง)

7 พย.64 สอบนายหน้าประกันภัย (computer)
7 พย.64 (บ่าย) การประปาส่วนภูมิภาค

11 พย.64 กศน (ครูอัตราคนพิการ)

13 พย.64 (เช้า)
13 พย.64 สอบนายหน้าประกันภัย (computer )

14 พย.64 (เช้า) งานตามข่าว แต่รอประกาศทางการ
14 พย.64 สอบนายหน้าประกันภัย (computer)

20 พย.64 (เช้า) รอหน่วยงานประกาศ
20 พย.64 (บ่าย )

21 พย.64 (เช้า) กรมธนารักษ์
21 พย.64 (บ่าย)

27 พย.64 (เช้า+บ่าย)สป.สาธารณสุข
27 พย.64 (บ่าย) จนท ศาลปกครองปฎิบัติการ

28 พย.64 รอหน่วยงานประกาศ

📣 Update 2/11/64

FYI  แขวงทางหลวงปทุมธานี อยู่ระหว่างปรับปรุงถนน บริเวณทางเข้าศูนย์สอบ ขอให้ผู้จะเดินทางมาสอบใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้...
12/10/2021

FYI แขวงทางหลวงปทุมธานี อยู่ระหว่างปรับปรุงถนน บริเวณทางเข้าศูนย์สอบ ขอให้ผู้จะเดินทางมาสอบใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ

ตั้งแต่16 ตุลาคม2564 ศูนย์สอบฯจะให้มีบริการรับฝากของ (มีค่าบริการ) “โดยจะปิดจุดรับฝากของ ก่อนเวลาเริ่มสอบ20นาที” ผู้ที่ฝ...
12/10/2021

ตั้งแต่16 ตุลาคม2564 ศูนย์สอบฯจะให้มีบริการรับฝากของ (มีค่าบริการ) “โดยจะปิดจุดรับฝากของ ก่อนเวลาเริ่มสอบ20นาที” ผู้ที่ฝากไม่ทัน ต้องวางของไว้หน้าห้องสอบเท่านั้นครับ

ตั้งแต่16 ตุลาคม2564 ศูนย์สอบฯจะให้มีบริการรับฝากของ (มีค่าบริการ) “โดยจะปิดจุดรับฝากของ ก่อนเวลาเริ่มสอบ20นาที” ผู้ที่ฝากไม่ทัน ต้องวางของไว้หน้าห้องสอบเท่านั้นครับ

10 ตุลาคม 2564กรมการจัดหางานจัดสอบพนักงานราชการ
10/10/2021

10 ตุลาคม 2564
กรมการจัดหางานจัดสอบพนักงานราชการ

09/10/2021

อยู่ๆ แอดก็คิดถึงบรรยากาศ สอบวิ่งของปลัดอำเภอปีล่าสุดขึ้นมา ย้ำว่าแค่คิดถึง อย่าได้คิดมโนต่อนะ คนที่รองานสอบนี้ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับ

9 ตุลาคม 2564กรมการขนส่งทางบก จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ณ ห้อง circle และ คปภ.จัดสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย(ห้อง...
09/10/2021

9 ตุลาคม 2564
กรมการขนส่งทางบก จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ณ ห้อง circle และ คปภ.จัดสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย(ห้องcomputer)

3 ตุลาคม 2564สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้จัดการสอบเพื่อสรรหาพนักงานราชการ
03/10/2021

3 ตุลาคม 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้จัดการสอบเพื่อสรรหาพนักงานราชการ

2 ตุลาคม 2564กรมชลประทาน มอบหมายให้ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ(สอบข้อเขียน)
02/10/2021

2 ตุลาคม 2564
กรมชลประทาน มอบหมายให้ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ(สอบข้อเขียน)

01/10/2021

📢 ผู้จะเดินทางมาสอบ (หน่วยงานประกาศแล้ว) ขอให้เตรียมอาหารและน้ำดื่ม มาเอง และกรุณาปฎิบัติตามมาตการสาธารณสุข ของศูนย์สอบอย่างเคร่งครัด 😷😷😷ขออภัยในความไม่สะดวกครับ เดือนตุลาคม2564 ลงงานสอบครบแล้วครับ 👉

19,26,30 ตค.64
สอบนายหน้าประกันภัย (ห้อง computer)

20-22 ตค.64 สอบคัดเลือกหลักสูตรนายอำเภอ
22 ตค.64 กรมราชทัณฑ์
23 ตค.64 กรมชลประทาน (พนักงานราชการ)
24 ตค.64 กศน.
30 ตค.64 (บ่าย) กรมอุทยานฯ(สอบราชการ)
30 ตค.64 (บ่าย) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ (มกอช.)
30 ตค.64 (บ่าย) ปปช.
31 ตค.64 (เช้า)กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
31 ตค.64 (บ่าย) กรมอุทยานฯ(สอบพนักงาน)

🤫 ปล. ไม่ขอตอบเรื่องจำนวนผู้สอบและกำหนดวันสอบหน่วยงานอื่น จนกว่าต้นสังกัดจะประกาศนะครับ update 17/10/2021

ข่าวสอบสายงานผู้บริหาร อบต.ครับ
29/09/2021

ข่าวสอบสายงานผู้บริหาร อบต.ครับ

28-30 กันยายน 2564สำนักงาน คปภ. มอบหมายให้ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ จัดสอบใบอนุญาตเป็นนายหนัาประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ผ่าน...
28/09/2021

28-30 กันยายน 2564
สำนักงาน คปภ. มอบหมายให้ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ จัดสอบใบอนุญาตเป็นนายหนัาประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ผู้สอบต้องจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มมาเอง และปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ปล.ศูนย์สอบจะทำการเช็คทำความสะอาดที่นั่งสอบและอุปกรณ์การสอบทุกรอบที่มีการใช้สอบ

27/09/2021

📣ประกาศ ผู้ที่จะมาสอบในเดือนตุลาคม 2564
1 ขอให้เตรียมอาหารและน้ำดื่ม มาเองนะครับ (ศูนย์สอบไม่มีจำหน่าย ) 😅
2 ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม เข้ามาในบริเวณพื้นที่การสอบ😷 แต่ให้รอ บริเวณลานจอดได้
3 กำหนดการสอบต้องติดตามจากประกาศหน่วยงานสอบเท่านั้น…🤫(อย่าถาม..แอดตอบไม่ได้ )

26 กันยายน2564ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการ ขอให้ได้ขึ้นบัญชีทุ...
26/09/2021

26 กันยายน2564
ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการ ขอให้ได้ขึ้นบัญชีทุกคนครับ😷

25 กันยายน2564 วันที่ฝนตกทั้งวัน จาก อิทธิพลของ เตี้ยนหมู่ แอดก็ขอเป็นกำลังใจ ให้ผู้เข้าสอบของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรร...
25/09/2021

25 กันยายน2564 วันที่ฝนตกทั้งวัน จาก อิทธิพลของ เตี้ยนหมู่ แอดก็ขอเป็นกำลังใจ ให้ผู้เข้าสอบของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (อัตราผู้พิการ) สอบได้ขึ้นบัญชีทุกคน ขอขอบคุณผู้เข้าสอบที่ได้ปฎิบัติตน ตามมาตการธารณสุขอย่างเคร่งครัด 😷😷😷โดยศูนย์สอบจะทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ ทุกรอบการสอบ

ปล. รักกันจริงอย่าถามหน่วยงานไหนสอบวันไหน เพราะประกาศวันสอบต้องหน่วยงานประกาศเองเท่านั้นครับ😅

กลัวไหม.. กลัวแน่นอน..แต่ชีวิตต้องเดินต่อไป เป็นกำลังใจให้ผู้สอบรับใบอนุญาตฯ จาก คปภ. ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้าน...
18/09/2021

กลัวไหม.. กลัวแน่นอน..แต่ชีวิตต้องเดินต่อไป เป็นกำลังใจให้ผู้สอบรับใบอนุญาตฯ จาก คปภ. ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ทางศูนย์สอบก็ทำความสะอาดให้ทุกรอบที่สอบเสร็จครับ

Photos from ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต's post
14/09/2021

Photos from ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต's post

13-15 กันยายน2564  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดสอบและสัมภาษณ์ online ตำแหน่งพนักงานราชการ มีผู้เข้าสอบ 790 คน ผู้ที่ส...
13/09/2021

13-15 กันยายน2564 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดสอบและสัมภาษณ์ online ตำแหน่งพนักงานราชการ มีผู้เข้าสอบ 790 คน
ผู้ที่สอบข้อเขียนแล้ว ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด โชคดีทุกท่านครับ

13-15 กันยายน2564 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดสอบและสัมภาษณ์ online ตำแหน่งพนักงานราชการ มีผู้เข้าสอบ 790 คน
ผู้ที่สอบข้อเขียนแล้ว ขอให้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด โชคดีทุกท่านครับ

เราได้อะไรจากเรื่องนี้อ่านเก็บเป็นข้อมูลครับ เผื่อออกสอบ
05/09/2021

เราได้อะไรจากเรื่องนี้
อ่านเก็บเป็นข้อมูลครับ เผื่อออกสอบ

ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคถูกกว่าเดิม 50%
จากต้นปี 17 เหรียญสหรัฐ เหลือ 9 เหรียญสหรัฐ
และถูกกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายของบริษัทอื่น 50%
การส่งมอบวัคซีนทุกครั้งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลจีน
ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการทุจริตมาก มั่นใจได้เรื่องความโปร่งใส

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกันค่ะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
04/09/2021

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกันค่ะ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกันค่ะ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Photos from TUH Home Isolation's post
29/08/2021

Photos from TUH Home Isolation's post

27/08/2021

ราชกิจจาฯ ประกาศ
‘ม.ธรรมศาสตร์’ นำเข้า ยา-วัคซีนโควิด ได้แล้ว

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น

เพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (2) (4) และมาตรา 14 (1) (4) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข” ให้หมายความรวมถึง การป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและพื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย หรือ นำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและในต่างประเทศ

ข้อ 3 ให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้มีอำนาจในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
อธิการบดีอาจมอบหมายหรือมอบอำนาจ ให้หน่วยงานของรัฐอื่นใด หน่วยงานภาคเอกชน บุคคล ทั้งในและต่างประเทศหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดเป็นผู้ได้รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนได้

ข้อ 4 การจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญโดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการเฉพาะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อธิการบดีรายงานการดำเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

ข้อ 5 ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่มหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อการให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cr prachachat

#TUToday

ที่อยู่

Thammasat University 99 Phahon Yothin Rd. Khlong Nueng
Khlong Luang
12120

รถเมล์สาย 29, 39, 510 รถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยฯ - มธ. รังสิต, รถตู้สาย จตุจักร - มธ. รังสิต และรถตู้ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์-รังสิต

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เบอร์โทรศัพท์

+6625644018

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต รองรับการจัดสอบได้ถึง 12,000 คน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Khlong Luang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ท่านที่จะไปสอบที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รถตู้ของรถจอดที่เกาะพญาไทคันแรกหลังป้อมตำรวจเดินลงบันไดBTSแล้วเดินตรงมาเลยนะคับรถเราส่งเข้าศูนย์สอบโดยตรงนะคับเวลาเดินรถรถคันแรกจอดที่อนุสาวรีย์ 05.30น นะคับ
สอบถามค่ะ มีโครงการฉีดวัคซีนโควิดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของท่านเองบ้างมั้ยคะ รู้สึกดีนะที่เห็นโพสต์ห่วงใยประชาชน แต่ท่านฯลืมนักศึกษาของตนเองไปรึเปล่าคะ มหาลัยอื่นเค้าฉีดให้นักศึกษาเค้าแล้วตั้งมากมาย
ร่วมด้วยช่วยกันครับ เพื่อความปลอดภัย และ มั่นใจ สำหรับทุกท่านครับ
มินิบัส ต.118 ครับ
รถมินิบัส ต. 118 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และมีเจลสำหรับลูกค้าครับ สนใจใช้บริการที่เบอร์. 080-328-7739 อิ้งทู สวทช ครับ
รถมินิบัส ต. 118 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และมีเจลสำหรับลูกค้าครับ สนใจใช้บริการที่เบอร์. 080-328-7739 อิ้งทู สวทช ครับ
รถมินิบัส ต. 118 มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง และมีเจลสำหรับลูกค้าครับ สนใจใช้บริการที่เบอร์. 080-328-7739 อิ้งทู สวทช ครับ
วันเสาร์ อาทิตย์นี้ มีการสอบมั้ยคะ รบกวนอัพเดทด้วยค่ะ จะได้เผื่อเวลาการเดินทางค่ะ
ใครที่กำลังมองหาที่พักศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต ย่านใกล้ๆห้าง #ZEER #เซียร์รังสิต #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, #ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, #มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, #ตลาดไท #มหาลัยรังสิตหรือสนามบินดอนเมือง เพราะอยู่ไม่ไกลกันมากและสามารถนั่งรถประจำทางยังศูนย์สอบได้สะดวก โทรจอง #บลูเพลส 🚘✈️🏍 ☎️ 0️⃣9️⃣8️⃣2️⃣6️⃣0️⃣4️⃣2️⃣5️⃣4️⃣
ใครจะมาสอบ แล้วต้องการปริ้นบัตรประจำตัวสอบ สามารถมาปริ้นที่ร้านผมได้เลยนะครับ Birdland Photocopy Shop เปิดมา 6 ปีแล้ว 🙂 อยู่ที่หอพัก Golf View มีรถฟรีเข้ามา ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ
อยู่ในโลกอย่าติดดีติดชั่ว ก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จก่อน จึงมีศักยภาพช่วยเหลือเกื้อกูล นั้นเองวิธีการยุติกรรมชั่ว วิถีสัตว์ป่าย่อมล่าฟัดกัดกิน ทางดำเนินในโลกย่อมบีบคั้น ให้กระทำความชั่วได้ตลอดเวลา หากไม่ก้าวไปสู่ความสำเร็จอันรื่นรมณ์ เพื่อแจกจ่ายเจือจาน จึงได้ชื่อว่าเป็นความดีจริง ขณะเดียวกันผู้ต่ำต้อย แม้จะทำความดีได้บ้าง ก็ไม่ได้รับการยอมรับความดี อันเล็กน้อยนั้นๆ มักมีคำกล่าวอยู่เสมอว่าทำดีไม่ได้ดี เพราะเหตุไม่มีศักยภาพทำดีไม่ถึงดี บุคคลควรฝึกตน สัมมาชีพนั้นประกอบด้วยความบากบั่นพยายาม สันโดษที่แท้คือคนมีคุณค่าอยู่ท่ามกลางหมู่ชน ก็ไม่รู้สึกถึงความบาดหมางนั้นคือเสรีภาพ
ธรรมธารใส รักแท้ก็บริสุทธิ์ ลำธารที่เหือดแห้ง โขดหินตะปุ่มตะป่ำ ผิวดินรกแล้งยามนี้ เมื่อวันวาน มันคือสายธารใส ใจของเธอ เคยบริสุทธิ์ดุจสายธาร ชุ่มชื่นเอื่อยไหล แต่วันวาน โลกหมุนวนจากความดี สู่ความชั่ว สายธารใสชุ่ม แปรเปลี่ยนเป็นแห้งผาก ก็เมื่อวันวาน เธอยังมีความรักละมุน เรื่อยไหลดุจสายธารใส ก็วันวันนี้แห้งผากดุจผลึกโคลน ความทุกข์ระทมเวียนแวะ เยี่ยมเยียนผองชน ความโลภทะยานอยาก ละเลยผู้โหยหิว สายตาที่ทอดยาว หยามหมิ่นลำพองลำเค็ญ ผลึกดำกฤษณาสามานย์ คุกลุ่นแข้นข้น เร่าร้อนดุจเพลิงผลาญ เปลวแดดแผดเผาผิวน้ำเช่นไร ตัณหาที่ประกอบความเห็นแก่ตัว ก็แผดเผาสายน้ำใจเช่นนั้น น้ำพระธรรมย่อมงามบริสุทธิ์ใส ชำระร่างริ้วดำโคลน กลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ แสวงหาอย่างบริสุทธิ์ เผื่อแผ่ผู้ทุกข์ทน