ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600 วิสัยทัศน์ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีร่วมประสาน มาตรฐานบริการ พันธกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี ๑. มีระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย ๔. มีระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการที่มีมาตรฐาน แผนยุทธศาสตร์เป้าหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี ๑. พัฒนางานบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานการบริการสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ๒. พัฒนาสุขภาพ และสร้างเสริมสังคมแห่งสุขภาวะ ๓. สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศด้านสุขภาพให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน เข็มมุ่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี ๑. ปีพ.ศ.๒๕๕๔ พัฒนางานบริการสุขภาพตามมาตรฐานการบริการสาธารณสุขต่อเนื่อง ๒. ปีพ.ศ.๒๕๕๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ ด้านสุขภาพให้ทันสมัยปัจจุบัน ๓. ปีพ.ศ.๒๕๕๖ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขโดยการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

06/10/2020

ประกาศ
ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ขอให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถ้ามาหลังจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์นะคะ

ประกาศแจ้งให้ทราบ
01/10/2020

ประกาศแจ้งให้ทราบ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/10/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (รายเขต) ที่สามารถเข้าใช้สิทธิพิเศษ (สิทธิว่าง) ในการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาในพื้นที่ กทม. โดยหน่วยบริการจะมีทั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน (บางแห่ง) ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา : สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ...สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สถานพยาบาลประจำถูกยกเลิกสัญญา-ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนย้ายส...
01/10/2020

ประกาศ ...
สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สถานพยาบาลประจำถูกยกเลิกสัญญา
-ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนย้ายสถานพยาบาล
-ไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวยาวรอลงทะเบียนที่สำนักงานเขต
เพราะสิทธิบัตรทองของท่านที่เป็น”สิทธิว่าง”ในขณะนี้ จะเป็น”สิทธิพิเศษ “ที่ท่านสามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับสปสช. “ได้ทุกแห่ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง” จนกว่า สปสช. จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

ประกาศ ...
สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สถานพยาบาลประจำถูกยกเลิกสัญญา
-ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนย้ายสถานพยาบาล
-ไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวยาวรอลงทะเบียนที่สำนักงานเขต
เพราะสิทธิบัตรทองของท่านที่เป็น”สิทธิว่าง”ในขณะนี้ จะเป็น”สิทธิพิเศษ “ที่ท่านสามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับสปสช. “ได้ทุกแห่ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง” จนกว่า สปสช. จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/10/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช. แจ้งยกเลิกสัญญา 108 คลินิกชุมชนอบอุ่น -รพ.เอกชน (เพิ่มเติม) และมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563

คลิก Link ดูรายชื่อหน่วยบริการฯ และขั้นตอนการตรวจสอบและใช้สิทธิ กรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา ที่นี่ได้เลย...
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjg3MA==

สอบถามข้อมูล-ปรึกษาได้ที่ช่องทาง
โทรสายด่วน สปสช.1330
หรือโทร 02- 5540500 (80 คู่สาย)
หรือ ไลน์@ucbkk

ขอปิดรับสมัครก่อนกำหนดนะคะ เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก
30/09/2020

ขอปิดรับสมัครก่อนกำหนดนะคะ เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เปิดรับสมัครงาน
29/09/2020

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เปิดรับสมัครงาน

📣📣📣 สำนักอนามัย #รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ #ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข และ #พนักงานช่วยงานด้านธุรการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉 0 2203 2857 #ในวันและเวลาราชการ 👈👈

23/09/2020

ผู้มารับบริการของศูนย์ที่ in box มาสอบถามทางเพจ วันนี้ทางเพจของศูนย์ไม่สามารถตอบ in box ได้ ผู้ที่จะมารับบริการสามารถโทรสอบถามโดยตรง ที่เบอร์ 028608210 นะคะ ขอบคุณค่ะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo
15/09/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo

09/09/2020
ประชาสัมพันธ์ (3 ก.ย.63) กิจกรรมออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีร่วมกับฝ่ายสิ่งแว...
03/09/2020

ประชาสัมพันธ์ (3 ก.ย.63) กิจกรรมออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตคลองสาน ออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุขบ้า สถานที่ วันและเวลา ตามรูปภาพ

31/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี (ห้องทันตกรรม) 31 ส.ค 63
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เปิดบริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน ได้ตามปกติ ในกรณี อุดฟัน และ ขูดหินปูน ต้องมาติดต่อเพื่อลงทะเบียนนัด จะไม่สามารถ อุดฟัน และ ขูดหินปูนในวันนั้นๆ ได้เลย ในกรณี ถอนฟันสามารถมาจับบัตรคิวได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดคะ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-860-8210 ต่อ 310 หรือ ติดต่อที่ห้องทันตกรรม

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ประกาศวันหยุดยาว 4 วัน เนื่องจากหยุดชดเชยวันสงกรานต์☺️☺️😊
31/08/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ประกาศวันหยุดยาว 4 วัน เนื่องจากหยุดชดเชยวันสงกรานต์☺️☺️😊

28/08/2020

วันนี้ 28ส.ค.63 เวลา 13.30 น จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตคลองสาน มาฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงตัวเต็มวัย ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯบริการ จึงแจ้งให้ทราบช่วงเวลาดังกล่าวทางศูนย์ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
11/08/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
11/08/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

ประกาศวันหยุด
11/08/2020

ประกาศวันหยุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี)
11/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo
11/08/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงสถานที่ของห้องชันสูตรส่วนกลางทำให้ไม่สามารถตรวจเลือดและสิ่งส่งตรวจในบางแผนกผู้ค้า  ,หญิงฝากครรภ์...
10/08/2020

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงสถานที่ของห้องชันสูตรส่วนกลางทำให้ไม่สามารถตรวจเลือดและสิ่งส่งตรวจในบางแผนกผู้ค้า ,หญิงฝากครรภ์,ส่งตรวจภายใน,ไวรัสตับอักเสบ ,การตรวจที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ 5 สิงหาคม2563-7กันยายน2563

22/07/2020
ประกาศวันหยุด  ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ปิดให้บริการในวันที่   27 - 28 กรกฏาคม 2563
22/07/2020

ประกาศวันหยุด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
ปิดให้บริการในวันที่ 27 - 28 กรกฏาคม 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo
09/07/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจ สแกนQR code เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสนใจและเป็นข้อมูลท...
29/06/2020

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจ สแกนQR code เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสนใจและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยเภสัชกร สำนักอนามัยนอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้อ เลือกใช้ ได้ง่ายๆด้วยค่ะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บริการตรวจสอบการปลอมปนสารอันตรายหรือสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สุ...
29/06/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บริการตรวจสอบการปลอมปนสารอันตรายหรือสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพฟรี ในกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่
- ชุดทดสอบสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ
- ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน ในครีมทาหน้า
- ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย ในครีมทาหน้า
- ชุดทดสอบสารไซบูทรามีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก โดยท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยการปลอมปน มาตรวจสอบด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้ที่งานเภสัชกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี โดยกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

แจ้งปรับอัตราค่าบริการสำนักอนามัย ขอปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกและอัตราค่าบริการอื่นๆตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัต...
29/06/2020

แจ้งปรับอัตราค่าบริการ
สำนักอนามัย ขอปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอกและอัตราค่าบริการอื่นๆตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ฯ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคา 2563

ประกาศวันหยุด ศูนย์บริการสาธารณสุข 28กรุงธนบุรีวันจันทร์ที่ 6 วันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 7 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
24/06/2020

ประกาศวันหยุด ศูนย์บริการสาธารณสุข 28กรุงธนบุรี
วันจันทร์ที่ 6 วันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 7 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

16/06/2020
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เมื่อออกนอกบ้าน🏠 ก็อย่าลืมใส่หน้ากาก😷😷 และรักษาสุขอนามัยกันด้วยนะคะ

เมื่อออกนอกบ้าน ก็อย่าลืมใส่หน้ากาก และรักษาสุขอนามัยกันด้วยนะคะ 😷^^
https://youtu.be/mrju9RMkG4w

ไขข้อสงสัย ..เด็กๆ ต้องใส่หน้ากากอนามัย/ผ้าหรือเปล่า?ถ้าเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ควรใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ทุกครั้งเมื่อจำเป็น...
11/06/2020

ไขข้อสงสัย ..เด็กๆ ต้องใส่หน้ากากอนามัย/ผ้าหรือเปล่า?
ถ้าเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ควรใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน "อย่าประมาท ยังต้องใส่หน้ากากกันทุกคนอย่างเคร่งครัดนะคะ"
🌺ด้วยความห่วงใย🌸 จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
#ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
#COVID19

ไขข้อสงสัย ..เด็กๆ ต้องใส่หน้ากากอนามัย/ผ้าหรือเปล่า?
ถ้าเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ควรใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า ทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน "อย่าประมาท ยังต้องใส่หน้ากากกันทุกคนอย่างเคร่งครัดนะคะ"
🌺ด้วยความห่วงใย🌸 จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
#ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
#COVID19

ร่วมมือ ร่วมใจใช้ #ไทยชนะป้องกันโควิด 19 เพิ่มความมั่นใจทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆและอย่าลืม‼ เช็คอินแล้ว เ...
11/06/2020

ร่วมมือ ร่วมใจใช้ #ไทยชนะ
ป้องกันโควิด 19 เพิ่มความมั่นใจทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆ
และอย่าลืม‼ เช็คอินแล้ว เช็คเอาท์ด้วยนะคะ

🇹🇭ร่วมมือ ร่วมใจใช้ #ไทยชนะ
ป้องกันโควิด 19 เพิ่มความมั่นใจทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆ
และอย่าลืม‼ เช็คอินแล้ว เช็คเอาท์ด้วยนะคะ ^_^

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo
02/06/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo

ประกาศวันหยุด
02/06/2020

ประกาศวันหยุด

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด ที่ได้ส่งมอบแมสผ้ามาให้เจ้าหน้า...
22/05/2020

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ขอขอบคุณ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด ที่ได้ส่งมอบแมสผ้ามาให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการป้องกันเชื้อโรค
*ขอให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรง*

ที่อยู่

Thanon Krung Thon Buri
Bangkok
10600

ข้อมูลทั่วไป

โทร.02-8608210 02-4372009

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

028608210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติรบกวนหน้าเพจค่ะ ถึง...ผู้ต้องการสั่งซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกกว่าท้องตลาด มาตรฐานทางการแพทย์ สั่งซื้อได้ตามระบุในภาพคะ// ขอบคุณคะ (หากเป็นการรบกวน ลบทิ้งได้ค่ะ) ขายส่ง-องค์กรรัฐ-ราคาต่อรองได้ค่ะ
ชวนออกกำลังกายกัน โดยยืดเหยียดกล้ามเนื้อขณะทำงาน
จาพาลูกไปฉีดวัคซีนคะเเต่ไม่ทราบว่าเปิดวันไหน เนื่องจากเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนต่อเนื่องคะ(รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะ)