ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร งานข่าวประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

เปิดเหมือนปกติ

📣 เชิญร่วมงาน : ประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเครือข่าย อาทิ  ศพก. Young smart farmer และอาสาสมัครเก...
17/10/2021

📣 เชิญร่วมงาน : ประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเครือข่าย อาทิ ศพก. Young smart farmer และอาสาสมัครเกษตรกรทุกพื้นที่
🔹️เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"
🔹️โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
🔹️การบรรยายพิเศษ "การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🔹️และการเสวนาหัวข้อ "Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" โดย 🔹️นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 🔹️ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษธูศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹️คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 🔹️คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด 🔹️ดำเนินรายการโดย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

📌วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 13:00 น. รับชมได้ ทั้งทางZoom Meeting Meeting ID: 546 521 1032 Passcode: 195879 (รองรับ 1,000 คน) และทาง Facebook live: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และ Facebook : Agricultural Economics Society of Thailand (ไม่จำกัดจำนวน)

📣 เชิญร่วมงาน : ประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเครือข่าย อาทิ ศพก. Young smart farmer และอาสาสมัครเกษตรกรทุกพื้นที่
🔹️เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"
🔹️โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกณ์ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
🔹️การบรรยายพิเศษ "การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
🔹️และการเสวนาหัวข้อ "Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" โดย 🔹️นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 🔹️ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษธูศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 🔹️คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 🔹️คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด 🔹️ดำเนินรายการโดย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

📌วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10:00 – 13:00 น. รับชมได้ ทั้งทางZoom Meeting Meeting ID: 546 521 1032 Passcode: 195879 (รองรับ 1,000 คน) และทาง Facebook live: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และ Facebook : Agricultural Economics Society of Thailand (ไม่จำกัดจำนวน)

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและติดตาม การให้ความช่วยเหล...
14/10/2021

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและติดตาม การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุกทกภัยและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่

๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระ...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ตลอด ๗๐ ปี ทรงงานเพื่อให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานไว้ทั่วทุกภูมิภาคมากกว่า ๔,๕๐๐ โครงการ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ตลอด ๗๐ ปี ทรงงานเพื่อให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานไว้ทั่วทุกภูมิภาคมากกว่า ๔,๕๐๐ โครงการ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดป้ายบริษัท วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน ...
13/10/2021

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดป้ายบริษัท วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน จำกัด (ที่ตั้ง : ศพก. อำเภอบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ผักปลอดสารที่ อ.ซำสูง เคยโด่งดังเมื่อ 20 กว่าปีมาแล้วบัดนี้มีผู้มาต่อยอดอีกครั้ง และจะต้องดังกว่าเก่าแน่นอนขอนแก่นเด้อ.....
11/10/2021
ผักปลอดสารที่ อ.ซำสูง จะต้องดังกว่าเก่าแน่นอนขอนแก่นเด้อ..ซิบอกไห่ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ64-09

ผักปลอดสารที่ อ.ซำสูง เคยโด่งดังเมื่อ 20 กว่าปีมาแล้วบัดนี้มีผู้มาต่อยอดอีกครั้ง และจะต้องดังกว่าเก่าแน่นอนขอนแก่นเด้อ..ซิบอกไห่
รายการ ข่าวดี๊ดีกับพี่คำรณ

ทางช่อง 5 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 15.15 น.

https://youtu.be/xNvCrN09rUE

ผักปลอดสารที่ อ.ซำสูง เคยโด่งดังเมื่อ 20 กว่าปีมาแล้วบัดนี้มีผู้มาต่อยอดอีกครั้ง และจะต้องดังกว่าเก่าแน่น....

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจันจิรา สายรอด...
07/10/2021

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจันจิรา สายรอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ปลูกผักเพื่อการค้าตำบลสระแก้ว ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ในการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกผักเพื่อการค้าตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

#เงินค่าชดเชยทำลายใบด่างมันสำปะหลังออกแล้วนะกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจาก ธกส.ว่าได้โอนเงินค่าชดเชยทำลายตามโครงการเพ...
02/10/2021

#เงินค่าชดเชยทำลายใบด่างมันสำปะหลังออกแล้วนะ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจาก ธกส.ว่าได้โอนเงินค่าชดเชยทำลายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่เข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 5,249 ราย 28 จังหวัด วงเงินค่าชดเชยกว่า 141 ล้านบาท ครบทุกรายแล้ว ขอให้พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบบัญชีตัวเองได้ที่ ธกส. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน ได้เลยนะครับ
#ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ

#เงินค่าชดเชยทำลายใบด่างมันสำปะหลังออกแล้วนะ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับแจ้งจาก ธกส.ว่าได้โอนเงินค่าชดเชยทำลายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่เข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 5,249 ราย 28 จังหวัด วงเงินค่าชดเชยกว่า 141 ล้านบาท ครบทุกรายแล้ว ขอให้พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบบัญชีตัวเองได้ที่ ธกส. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน ได้เลยนะครับ
#ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น
02/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำโดย ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้มอบพันธุ...
30/09/2021

วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นำโดย ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้มอบพันธุ์กล้าฟ้าทลายโจรให้กับท่านเกษตรอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ เพื่อนำไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านในการสู้กับ COVID - 19 ต่อไป

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล...
30/09/2021

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 50 ราย ในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 14 กลุ่ม และพิธีมอบเครื่องจักรกลภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 4 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ทองป้อง หัวหน้าก...
30/09/2021

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ทองป้อง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดขอนแก่น ณ แปลงเกษตรกร นายวิรัตน์ สิงหฺ์แสง หมู่ที่ 10 บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต ทั้งด้าน พืช สัตว์ ประมง

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ ...
30/09/2021

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธสาสตร์และสารสนเทศ นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เข้ารับมอบเกียรติบัตรสำหรับผลงาน/นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น สาขา การบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 “แฝกของพ่อ เส้นไหมของแม่” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) 😘
28/09/2021

วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) 😘

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน KICK OFF พิธีมอบเครื่องจักร...
28/09/2021

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน KICK OFF พิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปี 2564 โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 กันยายน 2564 ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว...
19/09/2021

วันที่ 18 กันยายน 2564 ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดี กับ "โครงการจิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ" ระดับ ดีเด่น
19/09/2021

ขอแสดงความยินดี กับ "โครงการจิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ" ระดับ ดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับ "โครงการจิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ" ระดับ ดีเด่น

พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร
07/09/2021

พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่...
26/08/2021

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ที่ www.khonkaen.doae.go.th

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ที่ www.khonkaen.doae.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์  สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทลายโจร จำนวน 1,000 ต้น ให้กั...
20/08/2021

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทลายโจร จำนวน 1,000 ต้น ให้กับกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และร่วมปลูกฟ้าทลายโจรกับสมาชิกกลุ่ม โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอพระยืน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทรงพระเจริญ ❤️
12/08/2021

ทรงพระเจริญ ❤️

ทรงพระเจริญ ❤️

ประกาศ เลื่อนการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักง...
03/08/2021

ประกาศ เลื่อนการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูประกาศ ได้ที่ www.khonkaen.doae.go.th]

ประกาศ เลื่อนการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น [ คลิกดูประกาศ ได้ที่ www.khonkaen.doae.go.th]

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เ...
29/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 8 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุร...
29/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. หญิง ยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 "รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0" ซึ่ง "จิ้งหรีดเงินล้านแสนตอ" โดยการขับเคลื่อนงานของ ศพก.อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ถูกยกให้เป็น Best practice ของหมวดนี้ด้วย

29/07/2021

📣📣เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิงหาคมนี้ ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน ก็ซื้อสินค้าเกษตรผ่านทางไลฟ์ ได้ชิว ๆ ทั้งของกิน ของใช้ ของฝาก คัดสรรมาให้คุณแล้วทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้คุณได้มาเลือก #ชม #ช้อป และ #แชร์ เพื่อลุ้นของรางวัลจากเกษตรกร

🚨⏰แล้วพบกันตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. วันเดียวเท่านั้น !
#ESANFarmersFair
#Live #OTOP #เกษตรกร #อีสาน #สินค้าเกษตร #แปรรูป

"ทรงพระเจริญ"สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...
28/07/2021

"ทรงพระเจริญ"

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
https://wellwishes.royaloffice.th/
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

"ทรงพระเจริญ"

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
https://wellwishes.royaloffice.th/
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่...
23/07/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 10/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ และรายการสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 จำนวน 64 โครงการ โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

23/07/2021
www.khonkaen.doae.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น www.khonkaen.doae.go.th

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอ...
07/07/2021

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

01/07/2021
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอน...
28/06/2021

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.ต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. หญิง ยุภารัตน์ พนมพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2564 “จิ้งหรีดเงินล้าน” บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 มิ.ย. 64 ว่าที่ รต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุภัคชญา สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมกา...
28/06/2021

วันที่ 28 มิ.ย. 64 ว่าที่ รต. บุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุภัคชญา สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไม้ดอกไม้ประดับ) ปี 2664 ณ บ้านหัวฝาย ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการตรวจติดตามโดย นางสาวจีระนันท์ พุทธสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศุภสิทธิ์ ศรีกันหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่

Khon Kaen
40000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6643234922

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khon Kaen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กัลญานมิตรที่แสนดี พบกันที่ภูหินร่องกล้า
ไม่มีอะไรบังเอิญ เมื่อถึงเวลาก็โคจรมาเจอกัน อัศจรรย์ใจ พบกันที่ภูหินร่องกล้า "กัลญานมิตรที่แสนดี
ขออนุญาตฝากแบบสอบถามโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้ท่านที่เคยใช้เน็ตประชารัฐหรืออยู่ในหมู่บ้านที่มีเน็ตประชารัฐร่วมตอบ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 ครับ https://bbsurvey.info/freenet.htm
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จัดงานรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
ขออนุญาตแอดมินประชาสัมพันธ์โครงการค่ะ รับสมัคร ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร และอุบลราชธานี ที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ และมีโรงผลิตเป็นของตนเอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการจัดการระบบคุณภาพ สนใจสมัครลงทะเบียนที่นี่ >>https://goo.gl/forms/rKcV6igPCc2C2kU52
#มาแล้วเด้อ งานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนคนลุ่มภู (OTOP Community Tourism Innovative EXPO : Nong Bua Lamphu) 📌ชม..แหล่งท่องเที่ยว Unseen ของหนองบัวลำภู 👨🏻‍🍳ชิม..เมนูอาหารพื้นถิ่นของ 30 ชุมชน 🛍ช้อป..ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเด่นของจังหวัด 📸แชะ..ภาพสวยๆกับแหล่งท่องเที่ยวจำลองทั้ง 6 อำเภอ 📲แชร์..ภาพกิจกรรมภายในงานเพื่อลุ้นรับของรางวัล พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปิน 29 ตุลาคม ออย แสงศิลป์ / 30 ตุลาคม ก้อง ห้วยไร่ / 31 ตุลาคม ไอซ์ ศรัณยู พิเศษสุด!! ลุ้นรับสร้อยคอทองคำและรางวัลอีกมากมายภายในงาน🏆พบกัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโดย จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/OTOPCommunityTourismNongbua/?modal=admin_todo_tour
Smart Farm เปลี่ยนฟาร์มธรรมดาของคุณให้เป็นฟาร์มอัจฉริยะเพียงไม่กี่บาท https://www.facebook.com/968507276621355/videos/1120171304788284/
โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนหนองเม็ก (1) ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
โครงการ 9101 ภายใต้ร่มพระบารมี ฯ ชุมชนหนองเม็ก (1) ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น