Chonnabot งานพัฒนาชุมชน สพอ.ชนบท หน่วยงานราชการที่ให้ความสัมพันธ์กับชาวบ้าน เพื่อความเจริญและความสุขของมวลชน

เปิดเหมือนปกติ

นพต.ชนบท ลงพื้นที่เตรียมแปลงนางอภิญญา แผลงศาตรา - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท
10/02/2021
นพต.ชนบท ลงพื้นที่เตรียมแปลงนางอภิญญา แผลงศาตรา - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท ลงพื้นที่เตรียมแปลงนางอภิญญา แผลงศาตรา - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท ลงพื้นที่เตรียมแปลงนางอภิญญา แผลงศาตรา (Visite [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายปรีชา โพธิ์ศรี บ้านห้วยไผ่ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายปรีชา โพธิ์ศรี บ้านห้วยไผ่ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายปรีชา โพธิ์ศรี บ้านห้วยไผ่ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายปรีชา โพธิ์ศรี บ้านห้วย [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายไพศาล เนาวะวาทอง บ้านห้วยไร่เหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายไพศาล เนาวะวาทอง บ้านห้วยไร่เหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายไพศาล เนาวะวาทอง บ้านห้วยไร่เหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายไพศาล เนาวะวาทอง บ้านห้ [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายลุน จันทร์ขวาง บ้านโนนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายลุน จันทร์ขวาง บ้านโนนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายลุน จันทร์ขวาง บ้านโนนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายลุน จันทร์ขวาง บ้านโนนข [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายลุน จันทร์ขวาง บ้านโนนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายลุน จันทร์ขวาง บ้านโนนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายลุน จันทร์ขวาง บ้านโนนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายลุน จันทร์ขวาง บ้านโนนข [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายสมพงค์ เหล่าคำ บ้านดอนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายสมพงค์ เหล่าคำ บ้านดอนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายสมพงค์ เหล่าคำ บ้านดอนข่า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายสมพงค์ เหล่าคำ บ้านดอนข [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายสุวิทย์ อุปละ บ้านหนองหญ้าม้า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายสุวิทย์ อุปละ บ้านหนองหญ้าม้า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายสุวิทย์ อุปละ บ้านหนองหญ้าม้า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายสุวิทย์ อุปละ บ้านหนองห [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางบุญสนอง เชษฐา บ้านวงษ์สว่าง - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบ
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางบุญสนอง เชษฐา บ้านวงษ์สว่าง - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางบุญสนอง เชษฐา บ้านวงษ์สว่าง - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางบุญสนอง เชษฐา บ้านวงษ์ส [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางพัชรินทร์ คุณวันดี บ้านเหล่าเหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางพัชรินทร์ คุณวันดี บ้านเหล่าเหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางพัชรินทร์ คุณวันดี บ้านเหล่าเหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางพัชรินทร์ คุณวันดี เชษฐ [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา ร.ต.นิพนต์ สุรสิทธิ์ บ้านเหล่าเหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา ร.ต.นิพนต์ สุรสิทธิ์ บ้านเหล่าเหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา ร.ต.นิพนต์ สุรสิทธิ์ บ้านเหล่าเหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา ร.ต.นิพนต์ สุรสิทธิ์ บ้านเ [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางสาวรัตนกนก บัวพงษ์ชน บ้านโนนแดงน้อย - สำนักงานพัฒนาชุมชน
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางสาวรัตนกนก บัวพงษ์ชน บ้านโนนแดงน้อย - สำนักงานพัฒนาชุมชน

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางสาวรัตนกนก บัวพงษ์ชน บ้านโนนแดงน้อย - สำนักงานพัฒนาชุมชน

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางสาวรัตนกนก บัวพงษ์ชน บ้ [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางลุนี เพิ่มพูน บ้านมาบตากล้า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบ
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางลุนี เพิ่มพูน บ้านมาบตากล้า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางลุนี เพิ่มพูน บ้านมาบตากล้า - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางลุนี เพิ่มพูน บ้านมาบตา [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางสาวสุวภัทร อ่อนแก้ว บ้านห้วยแก - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางสาวสุวภัทร อ่อนแก้ว บ้านห้วยแก - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางสาวสุวภัทร อ่อนแก้ว บ้านห้วยแก - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นางสาวสุวภัทร อ่อนแก้ว บ้า [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายปรีชา โพธิ์ศรี บ้านห้วยไผ่ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายปรีชา โพธิ์ศรี บ้านห้วยไผ่ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายปรีชา โพธิ์ศรี บ้านห้วยไผ่ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายปรีชา โพธิ์ศรี บ้านห้วย [...]

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายบุญมา มูลมณี บ้านเหล่าเหล่าเหนือ
20/01/2021
นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายบุญมา มูลมณี บ้านเหล่าเหล่าเหนือ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายบุญมา มูลมณี บ้านเหล่าเหล่าเหนือ

นพต.ชนบท เตรียมแปลงโคกหนองนา นายบุญมา มูลมณี บ้านเหล่าเ [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานโครงการปันสุข 80 บ้าน 80 วันปันสุข
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานโครงการปันสุข 80 บ้าน 80 วันปันสุข - สำนักงานพัฒนาชุม

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานโครงการปันสุข 80 บ้าน 80 วันปันสุข

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานโครงการปันสุข 80 [...]

นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
28/05/2020
นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร - สำนักง

นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาค [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้ม...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงท

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาค [...]

ผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ แปลงที่ 4 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า เพื่อสร้า...
28/05/2020
ผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ แปลงที่ 4 - สำนักง

ผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ แปลงที่ 4 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

ผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจัก [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการลดความเหลื่อล่ำทางสังคม ปลูกผักกินเอง โครงการบ้านนี้มีรัก ปลู...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการลดความเหลื่อล่ำทางสังคม - สำ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการลดความเหลื่อล่ำทางสังคม ปลูกผักกินเอง โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโคร [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง แปลงผักบ้...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง แปลงผักบ้านโนนข่า

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพ [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง แปลงผักบ้...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง แปลงผักบ้านโนนข่า
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนา [...]

28/05/2020
district.cdd.go.th

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมคู่เสี่ยวบ้านโนนข่า และปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพันธ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อสร้างความ...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพันธ์ุพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพัน

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพันธ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพ [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นยางนา ที่ทำการกลุ่มปลูกผักบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหว...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกต้นไม้ต้นยางนา ที่ทำการกลุ่มปลูกผักบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นยางนา ที่ทำการกลุ่มปลูกผักบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โดยมีทีมงานพัฒนาการอำเภอชนบท ร่วมปลูกต้นไม้ฯ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นยางนา ที [...]

ที่อยู่

ชนบท
Khon Kaen
40180

56 กม.จาก ขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป

สพอ.ชนบท

เบอร์โทรศัพท์

043286255

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมสวยงาม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chonnabotผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Chonnabot:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khon Kaen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337)