สพอ.ชนบท หน่วยงานราชการที่ให้ความสัมพันธ์กับชาวบ้าน เพื่อความเจริญและความสุขของมวลชน

หน้าที่: ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

วันนี้..ได้มาร่วมงานไมซ์เพื่อชุมชน บ้านดอนข่า จากเดิมเคยเป็นโรงเรียนโอท้อป เห็นความแตกต่างมากพอสมควร ก็ขอแสดงความยินดีกั...
17/07/2020

วันนี้..ได้มาร่วมงานไมซ์เพื่อชุมชน บ้านดอนข่า จากเดิมเคยเป็นโรงเรียนโอท้อป เห็นความแตกต่างมากพอสมควร ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานใหม่ ที่บ่งบอกความเป็นมืออาชีพ...ครับ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานโครงการปันสุข 80 บ้าน 80 วันปันสุข
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานโครงการปันสุข 80 บ้าน 80 วันปันสุข - สำนักงานพัฒนาชุม

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานโครงการปันสุข 80 บ้าน 80 วันปันสุข

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานโครงการปันสุข 80 [...]

นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
28/05/2020
นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร - สำนักง

นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาค [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้ม...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงท

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาคารผัก (Food Bank) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลปอแดง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักสร้างธนาค [...]

ผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ แปลงที่ 4 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า เพื่อสร้า...
28/05/2020
ผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ แปลงที่ 4 - สำนักง

ผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ แปลงที่ 4 ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

ผลผลิตจากเมล็ดพันธ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจัก [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการลดความเหลื่อล่ำทางสังคม ปลูกผักกินเอง โครงการบ้านนี้มีรัก ปลู...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการลดความเหลื่อล่ำทางสังคม - สำ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการลดความเหลื่อล่ำทางสังคม ปลูกผักกินเอง โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโคร [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง แปลงผักบ้...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง แปลงผักบ้านโนนข่า

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพ [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง แปลงผักบ้...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนาคารผัก (Food Bank) ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง แปลงผักบ้านโนนข่า
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกผักกินเอง เพื่อเป็นธนา [...]

28/05/2020
district.cdd.go.th

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เยี่ยมคู่เสี่ยวบ้านโนนข่า และปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพันธ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อสร้างความ...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพันธ์ุพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพัน

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพันธ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และผู้นำ อช. ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานปลูกผักจากเมล็ดพ [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นยางนา ที่ทำการกลุ่มปลูกผักบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหว...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ปลูกต้นไม้ต้นยางนา ที่ทำการกลุ่มปลูกผักบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นยางนา ที่ทำการกลุ่มปลูกผักบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โดยมีทีมงานพัฒนาการอำเภอชนบท ร่วมปลูกต้นไม้ฯ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นยางนา ที [...]

นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน...
28/05/2020
ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท ประชุมเจ้าหน้าที [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกผักจากเมล็ดพันธ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์์ุ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นคลังเมล็...
28/05/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกผักจากเมล็ดพันธ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์์ุ์พื

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกผักจากเมล็ดพันธ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธ์์ุ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นคลังเมล็ดพันธืผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยมีทีมงานเกษตรอำเภอชนบท ให้การต้อนรับและร่วมปลูกผัก

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท ร่วมปลูกผักจากเมล็ดพันธ์พร [...]

27/05/2020
district.cdd.go.th

นายอำเภอชนบท ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

Kick Off ปลูกผักบ้านคู่เสี่ยว บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
27/05/2020
Kick Off ปลูกผักบ้านคู่เสี่ยว บ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น - ส

Kick Off ปลูกผักบ้านคู่เสี่ยว บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today) [...]

ที่ว่าการอำเภอชนบท ..
30/04/2020
ที่ว่าการอำเภอชนบท

ที่ว่าการอำเภอชนบท ..

★★★☆☆ · รัฐบาล · อาคารที่ว่าการอำเภอชุนบท, ถนนแจ้งสนิท, ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น, 40180

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อำเภอชนบท
29/04/2020
ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อำเภอชนบท - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อำเภอชนบท

ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อำเภ [...]

สพอ.ชนบท “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
09/04/2020
สพอ.ชนบท “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

สพอ.ชนบท “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

สพอ.ชนบท “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” [...]

สพอ.ชนบท “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน โดยนางสาวอภิญญา อนันตะกูล
09/04/2020
สพอ.ชนบท "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน โดยนางสา

สพอ.ชนบท “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน โดยนางสาวอภิญญา อนันตะกูล

สพอ.ชนบท “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอ [...]

ตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน โดยนางสาวธันชนก สะเดา
09/04/2020
สพอ.ชนบท ตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน โดยนางสาวธันชนก สะเดา - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

ตามแผนปฏิบัติการ Quick win 90 วัน โดยนางสาวธันชนก สะเดา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ดำเนินกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ [...]

ร้านวสารินทร์สมุนไพร มอบหน้ากากอนามัย  จำนวน 30 อัน
08/04/2020
ร้านวสารินทร์สมุนไพร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30 อัน - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

ร้านวสารินทร์สมุนไพร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30 อัน

ร้านวสารินทร์สมุนไพร มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30 อัน แก่ส [...]

#โควิด-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563
03/04/2020
#โควิด-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช

#โควิด-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ประชุมประจำเดือนเมษายน 2563

#โควิด-19 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ประชุมประจำเดือนเ [...]

สพอ.ชนบท วันที่ 3 เมษายน 2563 นายยุทธพันธ์  ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท พร้อมด้วย จนท.พช.รับมอบหน้ากากผ้าจากกลุ่มผู้ผลิต ผ...
03/04/2020
รับมอบหน้ากากผ้าจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท

สพอ.ชนบท วันที่ 3 เมษายน 2563 นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท พร้อมด้วย จนท.พช.รับมอบหน้ากากผ้าจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop เพื่อมอบต่อให้กับโรงพยาบาล และ รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชนในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ดังนี้
1)สาวิตรีไหมไทย จำนวน 1 โหล
2)ผ้าไหมสมใจนึก จำนวน จำนวน 10 อัน
3)กลุ่มทอผ้าไหมบ้านวงษ์สว่าง จำนวน 10 อัน
4)ร้านมงคลไหมไทย จำนวน 10 อัน💕💕💕

สพอ.ชนบท วันที่ 3 เมษายน 2563 นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒน [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
30/03/2020
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้ [...]

กิจกรรมประกวดผู้นำเกษตรกรดีเด่น (ด้านเกษตรผสมผสาน) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวั...
26/03/2020
กิจกรรมประกวดผู้นำเกษตรกรดีเด่น (ด้านเกษตรผสมผสาน) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า หมู

กิจกรรมประกวดผู้นำเกษตรกรดีเด่น (ด้านเกษตรผสมผสาน) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมประกวดผู้นำเกษตรกรดีเด่น (ด้านเกษตรผสมผสาน) ที่ศ [...]

กิจกรรมประกวดผู้นำเกษตรกรดีเด่น (ด้านเกษตรผสมผสาน) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวั...
26/03/2020
กิจกรรมประกวดผู้นำเกษตรกรดีเด่น (ด้านเกษตรผสมผสาน) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า หมู

กิจกรรมประกวดผู้นำเกษตรกรดีเด่น (ด้านเกษตรผสมผสาน) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมประกวดผู้นำเกษตรกรดีเด่น (ด้านเกษตรผสมผสาน) ที่ศ [...]

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานเกิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4...
26/03/2020
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานเกิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผ

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานเกิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท เป็นประธานเกิดงานวันถ่ายทอ [...]

สพจ.ขอนแก่น ถ่ายทำวีดิโอ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
26/03/2020
สพจ.ขอนแก่น ถ่ายทำวีดิโอ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช

สพจ.ขอนแก่น ถ่ายทำวีดิโอ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

สพจ.ขอนแก่น ถ่ายทำวีดิโอ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์งานพัฒนา [...]

ชาวบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง ร่วมกิจกรรมทำบุญเผวด ประจำปี 2563 ที่หนองฝายแกว ลำน้ำชี
26/03/2020
ชาวบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง ร่วมกิจกรรมทำบุญเผวด ประจำปี 2563 ที่หนองฝายแกว ลำน้ำชี - สำนักงานพ

ชาวบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง ร่วมกิจกรรมทำบุญเผวด ประจำปี 2563 ที่หนองฝายแกว ลำน้ำชี

ชาวบ้านโนนข่า ตำบลวังแสง ร่วมกิจกรรมทำบุญเผวด ประจำปี 2 [...]

สพอ.ชนบท ร่วมคัดเลือกโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
26/03/2020
สพอ.ชนบท ร่วมคัดเลือกโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแ

สพอ.ชนบท ร่วมคัดเลือกโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

สพอ.ชนบท ร่วมคัดเลือกโครงการส่งเสริมเยาวสตรีสู่ผู้นำสตร [...]

ที่อยู่

ชนบท
Khon Kaen
40180

56 กม.จาก ขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป

สพอ.ชนบท

เบอร์โทรศัพท์

043286255

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chonnabotผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Chonnabot:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khon Kaen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337)