เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวร

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวร หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

24/09/2021
หนองแวง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 24 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง7หมู่บ้าน และกรรมการชุมชน พร้อมกับเขตห้ามล่าฯ พัฒนาหนองแวง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

วันที่23 กันยายน 2564 เวลา 16.00น. นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ นายอภิชาติ บุโฮม ปลัดเทศบาล พร...
23/09/2021

วันที่23 กันยายน 2564 เวลา 16.00น. นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ นายอภิชาติ บุโฮม ปลัดเทศบาล พร้อม จนท.ที่เกี่ยวข้อง และ อสม. ได้ออกเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของและให้กำลังใจผู้กักตัว หมู่3 ตำบลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ร่วมประชุมกับพลอากาศโทพิศณุ ไพบูลย์ ราชองค...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ร่วมประชุมกับพลอากาศโทพิศณุ ไพบูลย์ ราชองค์รักษ์ ในพระองค์พร้อมคณะ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธียกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ วัดทักษิณ บ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

20 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ได้รับการประสานให่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อที่สรรพากร อำเภอเนื่องจากได้รับแจ้งว่าม...
21/09/2021

20 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ได้รับการประสานให่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อที่สรรพากร อำเภอเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยยืนยันมาใช้บริการ

15 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ประชุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเขตห...
15/09/2021

15 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ประชุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ร่วมกับข้าราชการฝ่ายประจำ/ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าเขตห้ามล่าฯ เรื่องการพัฒนาหนองแวงอย่างยั่งยืนด้วยชุมชนและส่วนราชการ

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านโคก อ....
09/09/2021

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

7/08/2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายไลน์แดนซ์(Line Dance)รุ่น...
08/09/2021

7/08/2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายไลน์แดนซ์(Line Dance)รุ่นที่2 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ โดยนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ ประธานเปิดโครงการ
**(จังหวัดชัยภูมิขอความอนุเคราะห์มาใช้สถานที่หอประชุมเทศบาลตำบลคอนสวรรค์)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จัด“Big Cleaning Day”ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เนื่องในสถ...
30/08/2021

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จัด“Big Cleaning Day”ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เนื่องในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

27/08/2021

ทำความสะอาดรอบเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

26 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00-15:00น. นายวรพงษ์ ใหม่พระเนตร ประธานสภา ประธานสภาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ...
26/08/2021

26 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00-15:00น. นายวรพงษ์ ใหม่พระเนตร ประธานสภา ประธานสภาเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ร่วมประชุม โดยมีการเสนอญัตติต่างๆ เพื่อขอมติอนุมัติต่อสมาชิกสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

วันนี้ (23/08/2564) เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์หนองแวง เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม โดยได้รับอนุเคราะห์เค...
23/08/2021

วันนี้ (23/08/2564) เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์หนองแวง เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม โดยได้รับอนุเคราะห์เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ🙏🏻

20/08/2021

ประกาศด่วน!!!!!
ท่านที่มีนัดฉีดวัคซีน ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
ขอเปลี่ยนสถานที่ฉีด (ชั่วคราว) เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
จากห้างโรบินสันชัยภูมิ เป็นศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยค่ะ

👉🏻วันนี้ เวลา16:00 น.(20/08/2564) นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแ...
20/08/2021

👉🏻วันนี้ เวลา16:00 น.(20/08/2564) นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงติดตามการแก้ไขปัญหา แสงแดดส่องเข้าภายในตลาดสดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์มากเกินไป

ประชาสัมพันธ์📢 จังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือประชาชน ❌งดออกนอกเคหะสถานหรือที่พำนัก ภายหลังเวลา 23.00 น. ถึง 05.00 น.ของวัน...
20/08/2021

ประชาสัมพันธ์📢 จังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือประชาชน ❌งดออกนอกเคหะสถานหรือที่พำนัก ภายหลังเวลา 23.00 น. ถึง 05.00 น.ของวันถัดไป ต่ออีก 14 วัน มีผลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564❌
✅"สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณภูมิเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด" ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

ประชาสัมพันธ์📢 จังหวัดชัยภูมิ ขอความร่วมมือประชาชน ❌งดออกนอกเคหะสถานหรือที่พำนัก ภายหลังเวลา 23.00 น. ถึง 05.00 น.ของวันถัดไป ต่ออีก 14 วัน มีผลตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564❌
✅"สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณภูมิเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด" ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

วันนี้เวลา 16:00 น. (19/08/2564) นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่...
19/08/2021

วันนี้เวลา 16:00 น. (19/08/2564) นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจเยี่ยมตลาดและสอบถามปัญหา ทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เรื่องการทิ้งขยะตลาดสด

วันนี้(19 ส.ค.64) นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำไม่ไหลที่หัวสะพานข้ามลำ...
19/08/2021

วันนี้(19 ส.ค.64) นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำไม่ไหลที่หัวสะพานข้ามลำห้วยเสียว หมู่ที่3 บ้านหนองชาติ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ สาเหตุเกิดจากท่อระบายน้ำอุดตันจากดิษและใบไม้ และได้ให้พนักงานล้างท่อระบายน้ำทันที

Photos from จังหวัดชัยภูมิ's post
18/08/2021

Photos from จังหวัดชัยภูมิ's post

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และนิติกร  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ออกติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันเครื่องปนเปื้อนลงห้วยเสียว...ผู้ประกอบก...
17/08/2021

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และนิติกร เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ออกติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันเครื่องปนเปื้อนลงห้วยเสียว...ผู้ประกอบการดำเนินการตามคำแนะนำจะ แล้วเสร็จในวันนี้

16:00น. 13 สิงหาคม 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลคอนสว...
13/08/2021

16:00น. 13 สิงหาคม 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมประชาคมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาหนองไหล ม.12 บ้านจอก อ.คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ

13/08/2021

ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ

กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ชำรุด / สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง
- บัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 6 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร เมื่อครบกำหนดแล้วคนพิการจะต้องยื่นคำขอขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ณ สถานที่ที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
4. บัตรประจำตัวคนพิการ
5. เอกสารรับรองความพิการ จากสถานพยาบาลของรัฐ ใช้ฉบับจริงเท่านั้น

กรณีมีผู้ดูแล เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ 1 ฉบับ
หมายเหตุ สามารถต่อบัตรล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันบัตรหมดอายุ

13/08/2021
www.khonsawancity.go.th

เว็บไซต์เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบโดยเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมจะได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ สามารถเข้าเยี่ยมชมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.khonsawancity.go.th เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

11/08/2021
11/08/2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  กองช่างและนิติกร  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ออกตรวจสอบกรณีมีน้ำมันครื่องไหลลงลำห้วยเสียว.....
11/08/2021

11/08/2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข กองช่างและนิติกร เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ออกตรวจสอบกรณีมีน้ำมันครื่องไหลลงลำห้วยเสียว...และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256411 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น. นายวรพงษ์ ใหม่พระ...
11/08/2021

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

11 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น. นายวรพงษ์ ใหม่พระเนตร ประธานสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมประชุม พร้อมเสนอญัตติ ต่างๆ เพื่อขอมติอนุมัติต่อสมาชิกสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

09/08/2021

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ มอบหมายให้ นายบุญทอง ทวีเงิน นายไพฑูรย์ โคบุตรี รองนายเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และนายประดิษฐ เบ็งจีน ที่ปรึกษานายก ติดตามการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณรอบหนองชาติ หมู่ที่3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และติดตามงานขุดลอกหนองไหล หมู่ที่12

09/08/2021

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ มอบหมายให้ นายบุญทอง ทวีเงิน นายไพฑูรย์ โคบุตรี รองนายเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และนายประดิษฐ เบ็งจีน ที่ปรึกษานายก ติดตามการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณรอบหนองชาติ หมู่ที่3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และติดตามงานขุดลอกหนองไหล หมู่ที่12

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ มอบหมายให้ นายบุญทอง ทวีเงิน  นายไพฑูรย์ โคบุตรี รองนายเทศมนตรีตำ...
09/08/2021

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ มอบหมายให้ นายบุญทอง ทวีเงิน นายไพฑูรย์ โคบุตรี รองนายเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และนายประดิษฐ เบ็งจีน ที่ปรึกษานายก ติดตามการล้างทำความสะอาดถนนบริเวณรอบหนองชาติ หมู่ที่3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และติดตามงานขุดลอกหนองไหล หมู่ที่12

📢ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 📢     กองสวัสดิการสังคมกำหนดการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจ...
09/08/2021

📢ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 📢

กองสวัสดิการสังคมกำหนดการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่10 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 น.

📢ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 📢

กองสวัสดิการสังคมกำหนดการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่10 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขต...
09/08/2021

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามแผนดำเนินการพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย(รอบ2)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามแผนดำเนินการพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย(รอบ2)

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ได้ทำการจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำโดยรถดูดฉีดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังกรณีท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่...
06/08/2021

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ได้ทำการจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำโดยรถดูดฉีดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังกรณีท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 1 ( ถนนบ้านสท.ชาลี ทวีแปลง) ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

13:40  วันที่5 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ นายอำเภอคอนสวรรค์ พร้อมด้วยรองนายก ที่ปรึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ...
06/08/2021

13:40 วันที่5 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ นายอำเภอคอนสวรรค์ พร้อมด้วยรองนายก ที่ปรึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอคอนสวรรค์

10:30 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ ออกตรวจสอบหน้างานร่วมกับผอ.กองช่าง...
04/08/2021

10:30 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ ออกตรวจสอบหน้างานร่วมกับผอ.กองช่างกรณีเทศบาลจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำโดยรถดูดฉีดเพื่อป้องกันปัญหาท่วมขังกรณีท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนเทศบาล3 หมู่ที่ 1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่

Khon Sawan
36140

เบอร์โทรศัพท์

044889098

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khon Sawan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาดูแลการทำงานที่กั้นนกด้วย ร้านค้าเขาเดือดร้อน
ขอบคุณหน่วยงานเทศบาล อ.คอนสวรรค์ บ้านจอก ที่มาช่วยจับงูวันนี้ค่ะ 😊😊😊
ขออนุญาตแอดมินนะค่ะ ต้องการดินมาปรับที่บ้านนิดหน่อย(ไม่เอาดินเอียดเด้อจ้า) พิกัดบ้านโนนแต้ ที่ไหนมีแจ้งบอกหน่อยจ้า หรือทักแชทมาค่ะ
##Covid19 Season3 วิกฤตนี้ร่วมผ่านไปด้วยช่วยกัน..!! มอบทุนเรียน...ฟรี สำหรับผู้สนใจเรียน##ปวช##ปวส ฟรี... ค่าเทอมตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเรียนดีมาเรียนสม่ำเสมอ ฟรี... ชุดนักศึกษา ชุดพละ ฟรี... สื่อการเรียนทันสมัยโดยคณะครูอาจารย์รุ่นใหม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สอนเพื่อประกอบอาชีพ ฟรี... หอพักฟรีภายในวิทยาลัย ฟรี....WIFI ฟรี....รถรับส่งในเขตพื้นที่ มีรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกงาน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษารายได้น้อย ปวช.อายุไม่เกิน 25 ปีเรียน ฟรี ปวส. ผ่อนค่าเทอมขั้นต่ำ เรียนก่อนผ่อนทีหลัง 0%...Wow มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 100% สนใจสอบถามสมัครเรียน แผนกยานยนต์ แผนกไฟฟ้ากำลัง แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกบัญชี แผนกการโรงแรม โทร 0966985879 อ.มีโชคLine autoin52 ** แชร์ไปได้บุญ ผู้ด้อยโอกาสยังมีอีกจำนวนมาก ฝากสะพานบุญด้วยคะ** ***เรียน ฟรี มีอยู่จริง*** ##ภาคปกติ##สมทบเฉพาะ##วันอาทิตย์##ทวิภาคี##ออนไลน์ศึกษารับทั่วประเทศ สมัครวันนี้รับของโปรโมชั่นทั้งผู้สมัครและผู้แนะนำ ด่วนจำนวนจำกัด ใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/2WGbugKhN82r1NJWA
สุดยอดเทศบาลคอนสวรรค์
20/5 เวลา 17:25 มีรถจอดซ้อนคันที่หน้า ออมสิน รถติดเป็นทางยาวถึงหน้า ธกส. ขับผ่านมาถึงหน้าตลาดสดเมศบาล พบ จนท.เทศกิจแต่งเต็มยศ 2 นาย ผมจึงลดกระจกบอกพี่เขาไปว่า ช่วยไปดูหน้าออมสินหน่อย มีรถจอดซ้อนคัน ทำให้เลนสวนไปไม่ได้ เสียงตะโกนตอบกลับว่า "รู้แล้ว ไม่ใช่หน้าที่ครับ" คำถาม เวลามีแม่ค้าไปจอดขายของ ทำไมไปไล่เขาแล้วบอกกีดขวางจราจร จับ ปรับ ยึด แต่นี้มีประชาชนร้องทุก การจราจรมีปัญหา เขาก็ยืนอยู่ต่อหน้า มือท้าวสะเอว ตอบกับผู้ร้องทุกข์ว่าไม่ใช่หน้าที่ ผู้มีอำนาจ หัวหน้างาน ช่วยตอบผมทีว่า ผมเข้าใจผิด
ฝากถึงทต.คอนสวรรค์ ครับ จัดระเบียบการตากข้าวในถนนเขตเทศบาลด้วยครับ ขอบคุณครับ