เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวร

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวร หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

26/06/2021
24 มิถุนายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำลคอนสวรรค์ นายบุญทอง ทวีเงิน นายไพฑูรย์ โคบุตรี รองนายกเทศม...
24/06/2021

24 มิถุนายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำลคอนสวรรค์ นายบุญทอง ทวีเงิน นายไพฑูรย์ โคบุตรี รองนายกเทศมนตรี นายประดิษฐ เบ็งจีน ที่ปรึกษาฯ นายอภิชาติ บุโฮม ปลัดเทศบาล และนายกฤษวัฒน์ ไสยาสน์ รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจหนองไหล หนองชาติ สวนกาญจนาภิเษก เพื่อหาแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่น่าอยู่ ให้สวยงาม รักษาสิ่งแวดล้อม และรองรับกิจกรรมชุมชน

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ขอเป็นส่วนนึงในการรณรงค์ให้ห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของ สำนักงาน ป.ป...
24/06/2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ขอเป็นส่วนนึงในการรณรงค์ให้ห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของ สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oncb.go.th/pages/anti_drugs_2021.aspx

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ขอเป็นส่วนนึงในการรณรงค์ให้ห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของ สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oncb.go.th/pages/anti_drugs_2021.aspx

นายบุญทอง ทวีเงิน นายไพฑูรย์ โคบุตรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และนายประดิษฐ เบ็งจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรร...
21/06/2021

นายบุญทอง ทวีเงิน นายไพฑูรย์ โคบุตรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และนายประดิษฐ เบ็งจีน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ การซ่อมแซมรั้วบ่อขยะของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เพื่อแก้ปัญหาขยะปลิวออกนอกรั้ว

“นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ“ ของข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
17/06/2021

“นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ“ ของข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

17 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก...
17/06/2021

17 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีแจ้งเหตุเกี่ยวกับสัตว์ป่าและต้นธูปฤาษีในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลคอนสวรรค์ หัวหน้าเขตห้ามล่าฯหนองแวง หัวหน้าเขตห้ามล่าฯบึงละหาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7 และ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทสจ.ชย เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงหนองแวง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บริการตาม QR Code นี้
17/06/2021

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บริการตาม QR Code นี้

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้บริการตาม QR Code นี้

เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พบปะนักเรียนรร.ชุมชนบ้านจอกเพื่อเน้นย...
14/06/2021

เช้าวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พบปะนักเรียนรร.ชุมชนบ้านจอกเพื่อเน้นย้ำการป้องกันโรคโควิด-19 ในการเปิดเทอมวันแรก

14 มิถุนายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และปลัดเทศบาล ออกมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณ...
14/06/2021

14 มิถุนายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และปลัดเทศบาล ออกมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าซิ่น
11/06/2021

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ชาวชัยภูมิรวมใจ วันศุกร์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าซิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ...
11/06/2021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20149 (COVID-19)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคอนสวรรค์...ร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอมของโรงเรีย...
10/06/2021

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคอนสวรรค์...ร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดเทอมของโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงเรียน

💵 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท จนเด็กอายุครบ 6 ปี
10/06/2021

💵 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท จนเด็กอายุครบ 6 ปี

💵 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท จนเด็กอายุครบ 6 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ...
09/06/2021

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบ้านเป้าต่อไป

แต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย...
09/06/2021

แต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิเชียร จันทรโณทัย.

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขฯ/ป้องกันฯ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ /ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ได้ทำการย้ายหมูเพื่อแก้ป...
09/06/2021

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขฯ/ป้องกันฯ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ /ปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ได้ทำการย้ายหมูเพื่อแก้ปัญหาเหตุรำคาญ เรื่องกลิ่นเหม็นในชุมชน บ้านหนองชาติ หมู่3 ตำบลคอนสวรรค์

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2564
09/06/2021

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2564

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ร่วมกับทีม หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอคอนสวรรค์ ออกตรวจแนะนำมาตรกา...
08/06/2021

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ร่วมกับทีม หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ อำเภอคอนสวรรค์ ออกตรวจแนะนำมาตรการป้องกันโควิด19 ก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนในพื้นที่

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมแ...
08/06/2021

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี2564

6 มิถุนายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับ นาย...
06/06/2021

6 มิถุนายน 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยคณะ สจ.ทั้ง2เขต อำเภอคอนสวรรค์ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง เพื่อสำรวจบึงแวงในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำเป็นศูนย์นิเวศวิทยาเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้น

06/06/2021
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านหนองชาติพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน
31/05/2021

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านหนองชาติพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน

31/05/2021

2️⃣2️⃣ จังหวัด ไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้แก่ เชียงใหม่ พัทลุง มหาสารคาม อุบลราชธานี ชัยภูมิ ลำพูน ลำปาง พิจิตร นครพนม ตราด น่าน สุโขทัย พะเยา เลย แพร่ อุตรดิตถ์ ชัยนาท พังงา อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร และสตูล

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกตรวจมาตรการป้องกันแ...
28/05/2021

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกตรวจมาตรการป้องกันและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19ของโรงเรียนคอนสวรรค์ ก่อนจัดกิจกรรมเก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและมอบตัวนักเรียนระดับมัธยม

28/05/2021

โปรดเกล้าฯแล้ว ย้ายผู้ว่าฯชัยภูมิ ไปเป็นผู้ว่าฯโคราช ย้ายผู้ว่าโคราชรับตำแหน่งชัยภูมิ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 64

27 พฤษภาคม 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาล ผ...
27/05/2021

27 พฤษภาคม 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง ปรึกษาหารือกับโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการระบายน้ำออกจากเทศบาล และลงสำรวจพื้นที่

Photos from เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ's post
27/05/2021

Photos from เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ's post

Photos from เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ's post
27/05/2021

Photos from เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ's post

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564
27/05/2021

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564

21/06/2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน(กรณีเหต...
21/05/2021

21/06/2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน(กรณีเหตุวาตภัย) ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

21/05/2021
พ้นภัย : PhonPhai : ระบบร่วมบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ

แอปฯ”พ้นภัย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและรวดเร็ว ก่อนหน้านี้เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที แอปพลิเคชันพ้นภัย เป็นแอปฯ ที่สภากาชาดไทยใช้เพื่อให้เหล่ากาชาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารของสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนความเสียหาย และเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากร (ชุดธารน้ำใจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย
#สามารถโหลดแอฟได้เลยนะคะ และขอความช่วยเหลือทางช่องทางนี้ได้เลยค่ะ
https://phonphai.org/login?goto=%2F

18 พฤษภาคม 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ และประชุมสภ...
18/05/2021

18 พฤษภาคม 2564 นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ และประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

จุดเสี่ยง (ที่ผู้ตรวจพบเชื้อได้เดินทางไป ก่อนตรวจพบเชื้อ 14 วัน) จากการสอบสวนผู้ติดเชื้อในชุมชนกุดแคน หากท่านใดที่เคยเด...
12/05/2021

จุดเสี่ยง (ที่ผู้ตรวจพบเชื้อได้เดินทางไป ก่อนตรวจพบเชื้อ 14 วัน) จากการสอบสวนผู้ติดเชื้อในชุมชนกุดแคน หากท่านใดที่เคยเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงตามวันและเวลาดังกล่าว ให้กักตัวเอง สังเกตอาการตัวเอง หากพบมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เมื่อย หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้ง รพ.สต.ในพื้นที่ หรือ รพ.ใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วน โควิด-19 เบอร์ 098-1352870,098-1352907,082-8545815

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ครั้งแรก ประจำปี 2564 ...
11/05/2021

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอคอนสวรรค์ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ครั้งแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ตลาดนัดคลองถมวันอาทิตย์
09/05/2021

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์มาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ตลาดนัดคลองถมวันอาทิตย์

ที่อยู่

เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
Khon Sawan
36140

เบอร์โทรศัพท์

044889098

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมินนะค่ะ ต้องการดินมาปรับที่บ้านนิดหน่อย(ไม่เอาดินเอียดเด้อจ้า) พิกัดบ้านโนนแต้ ที่ไหนมีแจ้งบอกหน่อยจ้า หรือทักแชทมาค่ะ
##Covid19 Season3 วิกฤตนี้ร่วมผ่านไปด้วยช่วยกัน..!! มอบทุนเรียน...ฟรี สำหรับผู้สนใจเรียน##ปวช##ปวส ฟรี... ค่าเทอมตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเรียนดีมาเรียนสม่ำเสมอ ฟรี... ชุดนักศึกษา ชุดพละ ฟรี... สื่อการเรียนทันสมัยโดยคณะครูอาจารย์รุ่นใหม่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สอนเพื่อประกอบอาชีพ ฟรี... หอพักฟรีภายในวิทยาลัย ฟรี....WIFI ฟรี....รถรับส่งในเขตพื้นที่ มีรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกงาน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษารายได้น้อย ปวช.อายุไม่เกิน 25 ปีเรียน ฟรี ปวส. ผ่อนค่าเทอมขั้นต่ำ เรียนก่อนผ่อนทีหลัง 0%...Wow มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 100% สนใจสอบถามสมัครเรียน แผนกยานยนต์ แผนกไฟฟ้ากำลัง แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกบัญชี แผนกการโรงแรม โทร 0966985879 อ.มีโชคLine autoin52 ** แชร์ไปได้บุญ ผู้ด้อยโอกาสยังมีอีกจำนวนมาก ฝากสะพานบุญด้วยคะ** ***เรียน ฟรี มีอยู่จริง*** ##ภาคปกติ##สมทบเฉพาะ##วันอาทิตย์##ทวิภาคี##ออนไลน์ศึกษารับทั่วประเทศ สมัครวันนี้รับของโปรโมชั่นทั้งผู้สมัครและผู้แนะนำ ด่วนจำนวนจำกัด ใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/2WGbugKhN82r1NJWA
สุดยอดเทศบาลคอนสวรรค์
20/5 เวลา 17:25 มีรถจอดซ้อนคันที่หน้า ออมสิน รถติดเป็นทางยาวถึงหน้า ธกส. ขับผ่านมาถึงหน้าตลาดสดเมศบาล พบ จนท.เทศกิจแต่งเต็มยศ 2 นาย ผมจึงลดกระจกบอกพี่เขาไปว่า ช่วยไปดูหน้าออมสินหน่อย มีรถจอดซ้อนคัน ทำให้เลนสวนไปไม่ได้ เสียงตะโกนตอบกลับว่า "รู้แล้ว ไม่ใช่หน้าที่ครับ" คำถาม เวลามีแม่ค้าไปจอดขายของ ทำไมไปไล่เขาแล้วบอกกีดขวางจราจร จับ ปรับ ยึด แต่นี้มีประชาชนร้องทุก การจราจรมีปัญหา เขาก็ยืนอยู่ต่อหน้า มือท้าวสะเอว ตอบกับผู้ร้องทุกข์ว่าไม่ใช่หน้าที่ ผู้มีอำนาจ หัวหน้างาน ช่วยตอบผมทีว่า ผมเข้าใจผิด
ฝากถึงทต.คอนสวรรค์ ครับ จัดระเบียบการตากข้าวในถนนเขตเทศบาลด้วยครับ ขอบคุณครับ