สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผ

สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผ โปรดใช้คำสุภาพในการถามต่างๆนะคะ เราจะรายงานและอัพเดตกิจกรรมของร.รเสมอนะคะ♥ ขอบคุณคะ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

14/07/2020
มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ พวกเราชาวน้ำตาล-เหลือง เราจะไม่ทิ้งกันค่ะ ❤️❤️
20/04/2020

มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ พวกเราชาวน้ำตาล-เหลือง เราจะไม่ทิ้งกันค่ะ ❤️❤️

🔉🔉ท่านผอ.ณรงศักดิ์ รักพร้า ผอ.โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าสายน้ำผึ้งทุกท่าน เข้าร่วมในโครงการ”สายน้ำผึ้งช่วยกันปันน้ำใจให้น้องๆ ชุมชนคลองเตย” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือน้องๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย ศิษย์เก่าที่ประสงค์จะช่วยครอบครัวของน้องๆ สามารถบริจาคทุนทรัพย์ ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อมอบให้กับน้องๆและครอบครัวได้ตามเลขบัญชีนี้เลยนะคะ 😍
📌 โอนเสร็จแล้วส่งหลักฐานมาในคอมเม๊นท์ เพื่อจะนำไปแจ้งให้กับทางรร.ค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะ

🏦 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีพระราม 4
เลขบัญชี 679-2-03382-0

#สายน้ำผึ้งไม่เคยทิ้งกัน🐝

Photos from สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ's post
01/02/2020

Photos from สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ's post

02/01/2020

📢 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 📢

สำหรับเพื่อนๆและน้องๆที่ประสงค์จะเลือกตั้งล่วงหน้า
เนื่องจากไม่สามารถเลือกตั้งได้ใน
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
ให้มาเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่ห้องสภานักเรียน
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 (วันพรุ่งนี้)

🔴 สิ่งที่ต้องนำมา 🔴
1) บัตรประจำตัวนักเรียน
2) เอกสารรับรอง เช่น ใบนัดแพทย์ หรือ นักเรียนที่ต้องไปแข่งขันต้องมีเอกสารรับรองจากคุณครูค่ะ

เจอกัน รถโรงเรียน school tour 2019 วันที่ 28 พ.ย. นี้ค่า🥰
08/11/2019

เจอกัน รถโรงเรียน school tour 2019 วันที่ 28 พ.ย. นี้ค่า🥰

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามรายละเอียดในรูปค่ะ
08/11/2019

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามรายละเอียดในรูปค่ะ

23/10/2019
สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม SN smart talented student competition ครั้งที่ 2 กับฝ่ายกิจกา...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม SN smart talented student competition ครั้งที่ 2 กับฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติจากนายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน SN Smart
Talented students competitions ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2562
มี ดร.กนิษฐากองเลิศรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต2 , นางกรณิศงามสุคนธ์รัตนาสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเขตคลองเตย , ดร.กัญญาพัชญ์กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานและเปิดพิธี
ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถ้มภัฯเขตคลองเตย กรุงเทพฯ💛📚

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมการอบรม”โครงการจิตอาสา 904 วปร” เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมการอบรม”โครงการจิตอาสา 904 วปร” เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์ ความมีจิตอาสา รู้จักเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ณ หอประชุมเพชรรัตน์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ📍

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดตั้งกิจกรรม SN mini company ครั้งที่ 1 ณ อาคารเพชรรัตนานุสรณ์ โรงเรีย...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดตั้งกิจกรรม SN mini company ครั้งที่ 1 ณ อาคารเพชรรัตนานุสรณ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้านค้า มีสินค้ามากมาย อาทิเช่น อาหารคาว เช่น ยำ เป็นต้น อาหารหวาน เช่น เครป เป็นต้น รวมถึงของใช้ต่างๆ ที่นักเรียนร่วมกันจัดตั้งขึ้น แล้วยังมีการแข่งขันร้านต่างๆอีกด้วย 🐝💌

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ครบรอบ 58 ปี เพ...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ครบรอบ 58 ปี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระคุณของศาสดาจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ผู้ดำริให้จัดตั้งโรงเรียน 🐝

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมจัดพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จากคณะอนุกรรมการดำเนิน...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมจัดพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จากคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการธงไตรรงค์ ธำรงไทย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายเมธีเผื่อนทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ 🙏🏻😄

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอ...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ณ อาคารเพชรรัตนานุสรณ์โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การประกวดชุดอาเซียน เป็นต้น

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารเพชรรัตนานุสรณ์โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ💙☁️

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เสมา...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธรบรมราชาภิเษก 💛

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเพชรรัตนรำลึก ครบ ๘ ปี ณ หอประชุมเพชรรัตน์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเพชรรัตนรำลึก ครบ ๘ ปี ณ หอประชุมเพชรรัตน์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวียั่งยืนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องในวาระวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ☁️💛

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเพชรรัตน...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเพชรรัตนานุสรณ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการ 10 วัน 10 ความดีสายน้ำผึ้งจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยการ ประดิษฐ์สิ่งของนำไปบริจาคที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น ✨🐝

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง ยุตติความรุนแรงและการป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กและสต...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง ยุตติความรุนแรงและการป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กและสตรี จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง และป้องกันตนเองให้ผลจากอันตราย 📣📩

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน SN smart student c...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน SN smart student council เพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี มีความเสียสละ และมีจิตอาสา สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 🙌🏻🙌🏻

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม Cuteboy enjoy school กับบริษัททรู ซีเจ ครีเอชั่น จำกัด เพื่อเ...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม Cuteboy enjoy school กับบริษัททรู ซีเจ ครีเอชั่น จำกัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายการ Cuteboy Thailand ซึ่งออกอากาศ ช่อง True4u ❣️

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ ค่าย genie records สังกัด GMM grammy จัดกิจกรรม Genie back to school...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ ค่าย genie records สังกัด GMM grammy จัดกิจกรรม Genie back to school 2019 ณ อาคารเพชรรัตนานุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและลดปัญหาโลกร้อน และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อาทิเช่น มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย Genie records 🌞🧡

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ร่วมกับกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาแ...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ร่วมกับกลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำไปถวาย ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย เพื่อรักษาสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในศาสนา 😇💛

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมเบญจสิริรวมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนพระโขนงพิทย...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมเบญจสิริรวมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โดยร่วมกับโรงเรียนในเครือสหวิทยาเขตเบญจสิริ มีจุดประสงค์ให้นักเรียนและคนในชุมชน ห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการเดินรณรงค์ตามชุมชนใกล้เคียง🔥

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ โรง...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ 🐝✉️

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุรพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเพชรรัตนานุสรณ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ💜

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีประดับเข็มมงกุฎเพชรรัตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 ร่วมกับฝ่ายกิ...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีประดับเข็มมงกุฎเพชรรัตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4 ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ณ หอประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระ
เกียรติ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์😃

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในหัวข้อ ลูกผึ้งคิดด...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในหัวข้อ ลูกผึ้งคิดดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนเกิดความศรัทธาและยึดมั่นในคำสอนของศาสนาที่นับถือ สร้างเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที มีความรับผิดชอบในตนเอง 😇✨

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีถวายตัวเป็นลูกเจ้าฟ้า กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีถวายตัวเป็นลูกเจ้าฟ้า กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในกิจกรรมลูกผึ้งเรียนรู้ รวงรัง รวมกับฝ่ายกิจการนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ณ หอประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 🐝✨ 💛

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม Election Campaign : ถนนสู่ประชาธิปไตย 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม Election Campaign : ถนนสู่ประชาธิปไตย
6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้มีการเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนให้คนในชุมชนใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ถึง สวนเบญจสิริ 😃

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม วันเกียรติยศลูกเจ้าฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเชิดชูเกียรตินัก...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม วันเกียรติยศลูกเจ้าฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสมควรได้รับการยกย่อง ณ หอประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ🥰

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรม เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรม เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการรอบ 4 ปี
เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูครั้งที่63
ในหัวข้อ"คุณธรรม นำครูไทย สานพลัง เครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0" วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ดร.กัญญาพัชญ์กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะครูและ
นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรม "เผยแพร่ผลการดำเนินงาน" ของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการรอบ 4 บี
เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครูครั้งที่63 ในหัวข้อ"คุณธรรม นำครูไทย สานพลัง
เครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0" ในระหว่างวันที่16-18มกราคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมงานกิจการน...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมงานกิจการนักเรียน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เพื่อสร้างวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ปลูกฝังหน้าที่พลเมืองในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อดำรงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 📍✉

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ โรงเรียนส...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ กิจกรรมดังนี้ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปและฟังธรรมเทศนา
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ซึ่งตรงกับวันที่ 24พฤศจิกายน ของทุกปี
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่าน 💌✨

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานตำนานวันลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานตำนานวันลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ อาคารเพชรรัตนานุสรณ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อบูชาและขอขมาพระแม่คงคา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักในประเพณีและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 🌊💙🙏🏻

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมจัดกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561...
22/10/2019

สภานักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมจัดกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561 เบญจสิริอัครานฤมิตเลอค่าอารยธรรม กับโรงเรียนในเครือสหวิทยาเขตเบญจสิริ ประกอบด้วย 6 โรงเรียนคือ 1.โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 2.โรงเรียนปทุมคงคา 3.โรงเรียนสิริรัตนาธร 4.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 5.โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และ 6.โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีโรงเรียนปทุมคงคาเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันมีทั้งกีฬา เช่น แชร์บอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เป็นต้น และสวยงาม เช่น การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันผู้นำเชียร์ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหวังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.รัตติมา พาณิชอนุรักษ์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาเขต2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ที่อยู่

สุขุมวิท 22
Klong Toey
10110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

รร.สตรีล้วนรึเปล่าค่ะ
ข่าวมาอีกแล้วครับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ที่สนใจสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของ"ช่างอิเล็กทรอนิกส์" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอนนี้เปิดรับสมัคร(🍊🍊รอบโควต้าระหว่างวันนี้ถึง 1 ธ.ค.63🍊🍊) และ(😁😁รอบรับตรงในช่วงวันที่ 14 พ.ย.2563 ถึง 23 ก.พ.2564😁😁) ซึ่งน้องๆสามารถสมัครได้ผ่าน QR โค้ด ในภาพด้านล่างนะครับ หรือเว็บลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1m6zdyaM6bODaFmf1O9pCpW_WfzEzQw4l/view?usp=sharing
#วิทย์คอมสวนดุสิต 🌵เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์.. ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะคะ. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา 2564 สนใจ สอบถาม โทร. 02 244 5691 , 084 205 5511 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้าชมเว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ___________________________________________ TCAS-63 รอบ 4 : Admission 2📣 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์🔬👩‍⚕️ เปิดรับสมัคร 7 - 20 พ.ค. 2563🗓 น้องๆ คนใดที่เรียนแผนวิทย์-คณิต สนใจ สมัครเลยจ้า💓 กับ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
📣คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS-63 รอบ 3 : Admission 1 ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 น้องๆ คนใดสนใจปักหมุดรอไว้เลยจ้า📌 ☑️รอบนี้ใช้คะแนนสอบ GAT PAT2 + คะแนนสอบ 5 วิชาสามัญ (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีว) นะจ๊ะ💖💓 📜รายละเอียดตามโปสเตอร์เลยจ้า💝 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ - Sainampeung School
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม GJ Thailand 🇹🇭 ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรีย อาเจนติน่า บราซิล ฝรั่งเศส และระยะเวลาสองเดือนในเยอรมนี และระยะเวลาสามเดือนในกว่า 12 ประเทศ ใช้เวลาปิดเทอม ช่วงเดือนตุลาคม มีนาคมและเดือนเมษายน ช่วงนี้รับสมัครโดยไม่เสียค่าสมัคร ติดต่อด่วนที่ ไลน์ chai0019 www.gjthailand.org Tel: 099-623-9961, 089-608-8888 https://www.dek-d.com/studyabroad/52877/
TCAS-62 รอบ 3 มาแล้วจ้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เม.ย. 2562 รายละเอียดดังโปสเตอร์ด้านล่างเลยค่ะ ในภาพอาจจะมี 1 คน
ขออนุญาตฝากข่าวเกี่ยวกับสัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่นค่ะ กิจกรรม #เรียนต่อญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 2018 : เข้างานฟรี! รวมสัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่นของเดือนตุลาคม 2018 ที่เจเอ็ดดูเคชั่น ✈ เข้าฟังฟรีทุกกิจกรรมค่ะ ===== 〰 สัมมนาแนะนำทุนเรียนต่อปริญญาตรีอินเตอร์ ม.ฮอกไกโด 〰 แนะนำหลักสูตรและรายละเอียดทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยรัฐบาล ระดับ Top ของประเทศญี่ปุ่น 🗓 (เสาร์) 27 ตุลาคม 2018 📍 เจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก มีให้เลือก 2 รอบเวลา รับจำนวนจำกัด รอบละ 15 คน ⌚ รอบเช้า 10.30 - 12.00 น. ⌚ รอบบ่าย 14.00 - 15.30 น. ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง 👉 http://bit.ly/hokudai-sem3 ===== 〰 สัมมนาเรียนภาษา-วิชาชีพที่คาวาซากิ 〰 ฟังการแนะนำข้อมูลเรียนต่อญี่ปุ่น ในสถาบันสอนภาษาที่รุ่นพี่คนไทยบอกต่อมากที่สุด! ที่ College of Business and Communication (CBC) คาวาซากิ 🗓 (อาทิตย์) 28 ตุลาคม 2018 ⌚ 13.00 - 16.00 น. 📍 โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 (สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง 👉 https://www.tfaforms.com/4639293 ===== #เรียนต่อญี่ปุ่นกับเจ๊เอ๊ด สอบถามข้อมูล 📞 0-2267-7726 📞 0-2665-2969 ┏━━━━━━━━━━━━┓ LINE : http://bit.ly/line-jed ┗━━━━━━━━━━━━┛
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางธนาคารออมสินนะคะ GSB GEN พี่คนนี้มีแต่ให้ แจก Gift Voucher After You ลุ้นฟรีกับกิจกรรม GSB GEN LUCKY SAVINGS BOX ชิลหนักมากกับเพื่อนๆ ชาวแก๊งซ่า เพียงสมัครสมาชิกเว็บไซต์ GSB GEN กับกิจกรรม GSB GEN LUCKY SAVINGS BOX พิเศษเล่นกิจกรรมรับทันที 100 points ครั้งแรก และถ้าล็อกอินเข้าทุกวันก็จะได้แต้มสะสมเพิ่มอีกวันละ 3 (3 P) แต้มต่อ 1 account วันนี้ - 15 กรกฎาคม นี้เท่านั้น >>> ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ https://www.gsbgen.com/account/register?from=luckysavingsbox (สำหรับสมาชิกใหม่ต้องทำการยืนยันตัวตนในอีเมล์ที่สมัครไว้ และสำหรับสมาชิกเก่าสามารถ Log in เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที) >>> พร้อมแล้วไปลุ้นรางวัลที่นี่เลย https://luckysavingsbox.gsbgen.com/ ขอบคุณมากค่ะ
วิทยาศาสตร์ ม.3 โหลดฟรี