สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผ

สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผ โปรดใช้คำสุภาพในการถามต่างๆ นะคะ เราจะรายงานและอัพเดตกิจกรรมของรร. เสมอนะคะ ขอบคุณค่ะ

เปิดเหมือนปกติ

🎒TCAS Camp :"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช ...
25/11/2021

🎒TCAS Camp :
"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/alice-in-herbal-land/

🎒TCAS Camp :"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะนิติศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้าย...
24/11/2021

🎒TCAS Camp :
"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ
คณะนิติศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/law-online/

🎒TCAS Camp :"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหา...
23/11/2021

🎒TCAS Camp :
"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/political/

🎒TCAS Camp :"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(...
22/11/2021

🎒TCAS Camp :
"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะบริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/the-sim-bba/

🎒TCAS Camp :"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิศวกรรมก...
20/11/2021

🎒TCAS Camp :
"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/bioeconomy/

🎒TCAS Camp :น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วั...
20/11/2021

🎒TCAS Camp :
น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 22 – วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/beam-camp-6/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้...
18/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/data-camp/

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5      สำห...
17/11/2021
สมัครสอบชิงทุนแลกแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา.pdf

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันโดยตรงได้เลยครับ

Website : www.edudee.co.th

https://drive.google.com/file/d/1Z1UkpI8LFBD0kmpDE61g9rKLgEB6JYe-/view?usp=drivesdk

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะเภสัชศาสตร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการรับสมั...
17/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะเภสัชศาสตร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/pharmrantine/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต(ฟรี)🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(s...
16/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต(ฟรี)🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/buuic-open-house/

Le français, que c'est chic! โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
15/11/2021
Le français, que c'est chic! โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

Le français, que c'est chic! โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

คลิปวีดิทัศน์ชุดนี้เป็นผลงานของผู้เข้าแข่งขันสร้างคลิปส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง.....

15/11/2021

คิดแคปชั่นไม่ออก แต่อยากจะบอกว่ากลุ่มสาระภาษาไทยมีค่ายน้าาา

มาเลยจ้า มาเลยจ้า
เชิญชวนนักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมค่าย “ไทยทอฝัน”
จัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นี้ในรูปแบบของค่ายออนไลน์

🤔 เข้าร่วมค่ายจะได้ทำอะไรบ้าง ?
สำหรับน้อง ๆ มอต้นจะได้สนุกสนานไปกับเกมและกิจกรรมการใช้ภาษาไทยง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน
ส่วนพี่ ๆ มอปลายที่จะต้องเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยหรือการทำงานต่าง ๆ ก็จะได้มาฝึกเขียนเรซูเม และเรียนรู้เทคนิคการพูดเวลาไปสอบสัมภาษณ์แบบเอาให้ปั๊วะเอาให้ปังกันไปเล้ย

🤔 เข้าร่วมค่ายจะได้อะไรบ้าง ?
แน่นอนคือความรู้คู่ไปกับความสนุกสนาน ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตของเรา พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

🤔 สมัครยังไง ?
กรอกใบสมัครได้จากการสแกน QR code ในโปสเตอร์ หรือกดลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJSXz7ANP6HXE5va6zVGo5QilfVFmgvqnv2l8ascuWVEXpA/viewform ได้เลย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายทางหน้าเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

นักเรียนที่สนใจ มาสมัครกันนะคะ 🤗

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต(ฟรี)🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย👩🏻‍🎓🧑🏻‍...
11/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต(ฟรี)🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/arts-cu/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันส...
11/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/odos-volunteer/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต(ฟรี)🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) 👩🏻‍...
09/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต(ฟรี)🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 8 - วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/muic-virtual/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(su...
09/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 13 – วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/quarantect/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะสถาปัตย์อินเตอร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการร...
06/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะสถาปัตย์อินเตอร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/inside-uni-inda/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะบัญชี 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัครวัน...
06/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะบัญชี 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://bit.ly/3bLA1HO

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะบริหาร 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัครวั...
04/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะบริหาร 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/inside-uni-bba/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะประมง 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัครวัน...
03/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะประมง 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/sea-life-classroom/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะรัฐศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัค...
03/11/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะรัฐศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 (loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/11/pol-sci-camp/

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ พยาบาล👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุ...
31/10/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ พยาบาล👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/10/box-set-met/

31/10/2021
ห้องเรียนออนไลน์ 2/2564 - ม.6

SN LEARNING CENTER
ห้องเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/572861f8-8d00-4a71-8ee7-b863f311aac9/page/8vOKC

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/9ba13c46-9d46-475f-889a-31aac4842f5a/page/8vOKC

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/e48aa0e3-4d6a-4e56-888e-e39976c03934/page/8vOKC

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/67833721-5bf8-4a36-9482-18d2bc69ab52/page/8vOKC

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/2bc47adf-0eab-42b4-a0d0-8e4f459d371a/page/8vOKC

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/ae97c625-770f-45de-9ac0-1e5e935f63d8/page/8vOKC

Google Data Studio turns your data into informative dashboards and reports that are easy to read, easy to share, and fully customizable.

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะนิเทศศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วัน...
30/10/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะนิเทศศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/10/media-box-set-camp/

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะสายวิทย์และวิศวะ👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการรั...
29/10/2021

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะสายวิทย์และวิศวะ👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/10/science-box-set-camp/

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍...
28/10/2021

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://tcaster.net/2021/10/workshop-one-day/

28/10/2021
ม.6.pdf

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://drive.google.com/file/d/1ZYgaJwjvffIrdJ8kzE5lq84FOeMiMrYN/view?usp=drivesdk

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
https://drive.google.com/file/d/1dNpMikMySGQdDKe4Wk-Y3x25FJ4QpLqc/view?usp=drivesdk

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
https://drive.google.com/file/d/1emQHvHzzlw2Oo74Y4DoghA9UFiJn6pot/view?usp=drivesdk

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/file/d/1iIWZyvRJbxciRuYT3PsaDBAls3rye78q/view?usp=drivesdk

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
https://drive.google.com/file/d/1FtDXWLhYWK9ur42BzkAAnFLjhOSqxKVe/view?usp=drivesdk

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
https://drive.google.com/file/d/1D2akiDDmANkGhte8b775oJbmPPM6aTI3/view?usp=drivesdk

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้าย...
28/10/2021

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://bit.ly/3GpRBPU

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน...
26/10/2021

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://bit.ly/2XJwypR

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเ...
25/10/2021

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (SWUIC-HTM)👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://bit.ly/3mb2WLo

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ ...
24/10/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ (RANS) 👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ 20 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://bit.ly/3noI7eU

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะแพทยศาสตร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร...
22/10/2021

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะแพทยศาสตร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://bit.ly/3psOz7y

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะเศรษฐศาสตร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัค...
22/10/2021

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะเศรษฐศาสตร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://bit.ly/3Gb8wW2

เช็กด่วน! อัปเดตค่าสมัคร TCAS65 รอบ 3 Admission หลังลดค่าสมัครสอบ 15% เลือกกี่อันดับต้องจ่ายเท่าไหร่ ** คาดการณ์ข้อมูลเบ...
21/10/2021

เช็กด่วน! อัปเดตค่าสมัคร TCAS65 รอบ 3 Admission หลังลดค่าสมัครสอบ 15% เลือกกี่อันดับต้องจ่ายเท่าไหร่

** คาดการณ์ข้อมูลเบื้องต้นอ้างอิงข่าวจากประกาศทางเพจ Mytcas.com ณ วันที่ 18 ต.ค. 64 **

เช็กด่วน! อัปเดตค่าสมัคร TCAS65 รอบ 3 Admission หลังลดค่าสมัครสอบ 15% เลือกกี่อันดับต้องจ่ายเท่าไหร่

** คาดการณ์ข้อมูลเบื้องต้นอ้างอิงข่าวจากประกาศทางเพจ Mytcas.com ณ วันที่ 18 ต.ค. 64 **

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓(sun)วันสุดท้ายของการ...
20/10/2021

"น้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาผลงานลงพอร์ต🗂
ค่ายนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓

(sun)วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564(loveletter)

(two hearts)วันที่จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564(fire)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://bit.ly/3vumAFo

ที่อยู่

สุขุมวิท 22
Klong Toey
10110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักเรียน โรงเรียนสายน้ำผ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ข่าวด่วนข่าวดัง สวัสดีครับน้องๆ ตอนนี้ทางสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษา ม.6 ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในรอบโควต้า (TCAS2) ซึ่งการสอบจะพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวและในการรับสมัครครั้งนี้ จะรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ และการกีฬา. โดยช่องทางการสมัครสามารถดูได้ตามเว็บลิงค์ด้านล่างนะครับ https://www.facebook.com/115142176610835/posts/313166636808387/
รร.สตรีล้วนรึเปล่าค่ะ
ข่าวมาอีกแล้วครับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ที่สนใจสมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของ"ช่างอิเล็กทรอนิกส์" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอนนี้เปิดรับสมัคร(🍊🍊รอบโควต้าระหว่างวันนี้ถึง 1 ธ.ค.63🍊🍊) และ(😁😁รอบรับตรงในช่วงวันที่ 14 พ.ย.2563 ถึง 23 ก.พ.2564😁😁) ซึ่งน้องๆสามารถสมัครได้ผ่าน QR โค้ด ในภาพด้านล่างนะครับ หรือเว็บลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1m6zdyaM6bODaFmf1O9pCpW_WfzEzQw4l/view?usp=sharing
#วิทย์คอมสวนดุสิต 🌵เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์.. ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะคะ. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา 2564 สนใจ สอบถาม โทร. 02 244 5691 , 084 205 5511 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้าชมเว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ___________________________________________ TCAS-63 รอบ 4 : Admission 2📣 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์🔬👩‍⚕️ เปิดรับสมัคร 7 - 20 พ.ค. 2563🗓 น้องๆ คนใดที่เรียนแผนวิทย์-คณิต สนใจ สมัครเลยจ้า💓 กับ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
📣คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS-63 รอบ 3 : Admission 1 ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 น้องๆ คนใดสนใจปักหมุดรอไว้เลยจ้า📌 ☑️รอบนี้ใช้คะแนนสอบ G*T PAT2 + คะแนนสอบ 5 วิชาสามัญ (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีว) นะจ๊ะ💖💓 📜รายละเอียดตามโปสเตอร์เลยจ้า💝 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ - Sainampeung School
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม GJ Thailand 🇹🇭 ระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรีย อาเจนติน่า บราซิล ฝรั่งเศส และระยะเวลาสองเดือนในเยอรมนี และระยะเวลาสามเดือนในกว่า 12 ประเทศ ใช้เวลาปิดเทอม ช่วงเดือนตุลาคม มีนาคมและเดือนเมษายน ช่วงนี้รับสมัครโดยไม่เสียค่าสมัคร ติดต่อด่วนที่ ไลน์ chai0019 www.gjthailand.org Tel: 099-623-9961, 089-608-8888 https://www.dek-d.com/studyabroad/52877/
TCAS-62 รอบ 3 มาแล้วจ้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เม.ย. 2562 รายละเอียดดังโปสเตอร์ด้านล่างเลยค่ะ ในภาพอาจจะมี 1 คน
ขออนุญาตฝากข่าวเกี่ยวกับสัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่นค่ะ กิจกรรม #เรียนต่อญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 2018 : เข้างานฟรี! รวมสัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่นของเดือนตุลาคม 2018 ที่เจเอ็ดดูเคชั่น ✈ เข้าฟังฟรีทุกกิจกรรมค่ะ ===== 〰 สัมมนาแนะนำทุนเรียนต่อปริญญาตรีอินเตอร์ ม.ฮอกไกโด 〰 แนะนำหลักสูตรและรายละเอียดทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด มหาวิทยาลัยรัฐบาล ระดับ Top ของประเทศญี่ปุ่น 🗓 (เสาร์) 27 ตุลาคม 2018 📍 เจเอ็ดดูเคชั่น สาขาอโศก มีให้เลือก 2 รอบเวลา รับจำนวนจำกัด รอบละ 15 คน ⌚ รอบเช้า 10.30 - 12.00 น. ⌚ รอบบ่าย 14.00 - 15.30 น. ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง 👉 http://bit.ly/hokudai-sem3 ===== 〰 สัมมนาเรียนภาษา-วิชาชีพที่คาวาซากิ 〰 ฟังการแนะนำข้อมูลเรียนต่อญี่ปุ่น ในสถาบันสอนภาษาที่รุ่นพี่คนไทยบอกต่อมากที่สุด! ที่ College of Business and Communication (CBC) คาวาซากิ 🗓 (อาทิตย์) 28 ตุลาคม 2018 ⌚ 13.00 - 16.00 น. 📍 โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 (สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง 👉 https://www.tfaforms.com/4639293 ===== #เรียนต่อญี่ปุ่นกับเจ๊เอ๊ด สอบถามข้อมูล 📞 0-2267-7726 📞 0-2665-2969 ┏━━━━━━━━━━━━┓ LINE : http://bit.ly/line-jed ┗━━━━━━━━━━━━┛
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางธนาคารออมสินนะคะ GSB GEN พี่คนนี้มีแต่ให้ แจก Gift Voucher After You ลุ้นฟรีกับกิจกรรม GSB GEN LUCKY SAVINGS BOX ชิลหนักมากกับเพื่อนๆ ชาวแก๊งซ่า เพียงสมัครสมาชิกเว็บไซต์ GSB GEN กับกิจกรรม GSB GEN LUCKY SAVINGS BOX พิเศษเล่นกิจกรรมรับทันที 100 points ครั้งแรก และถ้าล็อกอินเข้าทุกวันก็จะได้แต้มสะสมเพิ่มอีกวันละ 3 (3 P) แต้มต่อ 1 account วันนี้ - 15 กรกฎาคม นี้เท่านั้น >>> ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ https://www.gsbgen.com/account/register?from=luckysavingsbox (สำหรับสมาชิกใหม่ต้องทำการยืนยันตัวตนในอีเมล์ที่สมัครไว้ และสำหรับสมาชิกเก่าสามารถ Log in เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที) >>> พร้อมแล้วไปลุ้นรางวัลที่นี่เลย https://luckysavingsbox.gsbgen.com/ ขอบคุณมากค่ะ