สำนักงานเขตคลองเตย

สำนักงานเขตคลองเตย หน่วยงานราชการ
(23)

เปิดเหมือนปกติ

🏞🎑 Art Land @ Khlongtoey 🌠🎑7 พฤศจิกายน 2563  นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผ...
07/11/2020

🏞🎑 Art Land @ Khlongtoey 🌠🎑
7 พฤศจิกายน 2563
นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ชุมชนเกาะกลาง ร่วมกับกลุ่มนักกิจกรรมจิตอาสาจากคลองเตยดีจัง,music sharing,บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ,บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวตามโครงการ Art Land @ Khlongtoey และชุมชนต้นแบบในการจัดการและคัดแยกขยะ ณ ชุมชนเกาะกลาง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

#เขตคลองเตยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานที่ก่อสร้าง ⚙️🛠🏗(7 พ.ย. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผ...
07/11/2020

#เขตคลองเตยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานที่ก่อสร้าง ⚙️🛠🏗
(7 พ.ย. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว กวดขันให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมลงทะเบียน BKK COVID-19 สำหรับแรงงานต่างด้าว (ลงทะเบียนได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/merchant ) และเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ซอยบาร์โบส 2 ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
📌ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวจำนวน 60 ราย แบ่งเป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชาจำนวน 20 ราย และสัญชาติเมียนมาจำนวน 40 ราย ซึ่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานและเอกสารการเดินทางครบถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งไม่พบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยน้อยกว่า 28 วัน ณ วันตรวจสอบ

🌱เขตคลองเตยปลูกต้นร่วงผึ้งเนื่องในวันต้นไม้(7 พ.ย. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต...
07/11/2020

🌱เขตคลองเตยปลูกต้นร่วงผึ้งเนื่องในวันต้นไม้

(7 พ.ย. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และบุคลากรสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นร่วงผึ้ง🌳 และพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณสวนหน้าอาคารสำนักงานเขตคลองเตย เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563🌿

#คลองเตยลงพื้นที่กำชับไซต์ก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นลด PM 2.5 🏗(7 พ.ย. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเต...
07/11/2020

#คลองเตยลงพื้นที่กำชับไซต์ก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นลด PM 2.5 🏗
(7 พ.ย. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองเตย บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเบอร์รี่ ยุคเกอร์ ซอยบาร์โบส 2 ถนนสุขุมวิท 42 ทั้งนี้ กำชับให้โครงการให้ปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด การล้างล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง และให้มีการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ

🧛‍♂️ เฮโหล...เฮโหล... 🦸🏻‍♂️พร้อมกันหรือยังจ๊ะ ???.พวกเราพร้อมแล้วนะ!!!.เจอกันเย็นนี้ที่ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างแต่งคอสเพลย...
06/11/2020

🧛‍♂️ เฮโหล...เฮโหล... 🦸🏻‍♂️

พร้อมกันหรือยังจ๊ะ ???
.
พวกเราพร้อมแล้วนะ!!!
.
เจอกันเย็นนี้ที่ ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง

แต่งคอสเพลย์ มาเจอกันน๊าาาาา เพลาดี 4 โมงเย็น - 4 ทุ่ม จ้า
🧛🧙‍♂️🦸🏻‍♀️🧟‍♂️🧜🏻‍♀️🧚🏻‍♂️

รอนะ

#เขตคลองเตยตรวจวัดควันดำรถราชการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองPM2.5🚌💨  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจว...
06/11/2020

#เขตคลองเตยตรวจวัดควันดำรถราชการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองPM2.5🚌💨
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัด เพื่อเป็นการดำเนินมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผลการตรวจวัดพบว่าทุกคันมีค่าควันดำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร

แค่แจ้งมาเราแก้ไขให้ทันที 📢วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ แก้ไขกรณีมีต้นไม้โค่นล้ม ...
06/11/2020

แค่แจ้งมาเราแก้ไขให้ทันที 📢
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ แก้ไขกรณีมีต้นไม้โค่นล้ม กีดขวางทางสัญจร บริเวณซอยสุขุมวิท 38 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#ด้วยความห่วงใยจากใจฝ่ายรักษาฯ

#เขตคลองเตยตรวจเข้มมาตรการโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานที่ก่อสร้าง ⚙️🛠🏗(6 พ.ย. 63) นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้...
06/11/2020

#เขตคลองเตยตรวจเข้มมาตรการโควิด-19 กลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานที่ก่อสร้าง ⚙️🛠🏗
(6 พ.ย. 63) นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมกวดขันให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้างในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ณ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
📌ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวจำนวน 350 ราย แบ่งเป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชาจำนวน 256 ราย และสัญชาติเมียนมาจำนวน 94 ราย ซึ่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานและเอกสารการเดินทางครบถูกต้องตามกฎหมาย
————👨‍💼👩‍🔧————
อีกทั้งไม่พบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยน้อยกว่า 28 วัน ณ วันสำรวจ

#เขตคลองเตยเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5🌳 🌤 5 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไ...
05/11/2020

#เขตคลองเตยเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5🌳
🌤 5 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประกอบด้วย
🚫ตรวจสอบสถานประกอบให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบการ เช่น การฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ การคุมปิดผ้าใบ การล้างล้อรถบรรทุก และการพ่นสเปรย์น้ำเพื่อลดฝุ่นละออง
🚫รณรงค์ประชาสัมพันธ์การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
🚫รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) แก่ประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่
ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนโยบายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร

คลองเตย 📣 แค่แจ้งมา เราแก้ไขให้ทันที 🏃‍♀️🏃‍♀️วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขกรณ...
05/11/2020

คลองเตย 📣 แค่แจ้งมา เราแก้ไขให้ทันที 🏃‍♀️🏃‍♀️
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขกรณีมีปูนตกหล่นบนผิวการจราจร บริเวณถนนพระราม 4 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

#ด้วยความห่วงใยจากใจฝ่ายรักษาฯ

คลองเตยประชุมผู้บริหารเขตมอบนโยบาย กำกับติดตามการทำงาน(5 พ.ย. 63) เวลา 14.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย...
05/11/2020

คลองเตยประชุมผู้บริหารเขตมอบนโยบาย กำกับติดตามการทำงาน
(5 พ.ย. 63) เวลา 14.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตคลองเตย ครั้งที่ 10/2563 ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 5 สำนักงานเขตคลองเตย มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กำกับติดตามการทำงานของทุกฝ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "NOW" "ทำจริง เห็นผลจริง"

#เขตคลองเตย จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างชาติ(5 พ.ย. 63) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับ...
05/11/2020

#เขตคลองเตย จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างชาติ
(5 พ.ย. 63) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับสำนักอนามัย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอบรมและประเมินผลความรู้ผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างชาติ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างชาติให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม คือผู้สัมผัสอาหารที่เป็นคนต่างด้าว เชื้อชาติเมียนม่า กัมพูชา ลาว และเชื้อชาติอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางการ ทั้งนี้รูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบเรียนในห้องเรียน (Class room) โดยใช้สื่อการสอนแบบวีดิทัศน์ (Video Clip) ความยาว 90 นาที

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย เชื้อชาติเกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปิน จีน ออสเตรเลีย อิตาเลียน และเนปาล

#เขตคลองเตย >>> 💦ชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ คู คลอง(5 พฤศจิกายน 2563) ฝ่า...
05/11/2020

#เขตคลองเตย >>> 💦ชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ คู คลอง
(5 พฤศจิกายน 2563) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกับชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ คู คลอง โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คู คลอง ณ บริเวณซอยสุขุมวิท 50 และซอยสุขุมวิท 52 เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตคลองเตย พัฒนาคลองคาง ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" วันพฤหัสบดีที...
05/11/2020

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตคลองเตย พัฒนาคลองคาง ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย มอบหมายให้นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคคลองคาง ช่วงจากด้านซอยสุขุมวิท 52 ถึงสุดระยะที่กำหนด ซึ่งมีความกว้าง 6.00-15.00 เมตร ความยาว 250 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคูน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
โดยมี พันเอก โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ รอง ผบ. พล.ม.2 รอ. (2) คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตย กำลังพลจิตอาสา ม.1 พัน 1 รอ. สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 (สุขุมวิท)​ ชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลองเตย มีนัดล้างทุกวัน 🚛จุดพักขยะในพื้นที่🗑วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการล้างทำคว...
05/11/2020

คลองเตย มีนัดล้างทุกวัน 🚛จุดพักขยะในพื้นที่🗑
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ บริเวณถนนสุขุมวิท และถนนรัชดาภิเษก เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

คลองเตย 💦 #ล้าง ลด ฝุ่น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวกา...
04/11/2020

คลองเตย 💦 #ล้าง ลด ฝุ่น
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร ตะแกรง ป้ายสัญญาณต่างๆ บริเวณถนนอาจณรงค์ ตั้งแต่แยกกรมศุลกากร ถึงแฟลต 9 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

🔨หนักเบา...เราซ่อมได้🛠️วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ แก้ไขขอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนอาจณรงค์ บ...
04/11/2020

🔨หนักเบา...เราซ่อมได้🛠️
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ แก้ไขขอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนอาจณรงค์ บริเวณชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา7-12(บ้านมั่นคง) เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)
" NOW " "ทำจริง เห็นผลจริง "

# ฝ่ายโยธา
# สำนักงานเขตคลองเตย

คลองเตย #ป้ายรถเมล์สะอาด ❤(วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)​ สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเ...
03/11/2020

คลองเตย #ป้ายรถเมล์สะอาด ❤
(วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)​ สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเช็ดทำความสะอาด บริเวณที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง และสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณ ถนนสุขุมวิท 52 แยกกล้วยน้ำไท ถนนพระราม 4 ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (ไฮเตอร์ 50 มล. ต่อน้ำ 1 ลิตร) บริเวณจุดสัมผัสร่วมที่ให้บริการประชาชน เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

#เขตคลองเตย ตรวจเข้มป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว🕵️‍♀️   วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จนท.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภ...
03/11/2020

#เขตคลองเตย ตรวจเข้มป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว🕵️‍♀️
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จนท.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) และกวดขันให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งนี้ พบว่าสถานประกอบการมีการจ้างแรงงานที่ถูกต้อง และมีมาตรการในการป้องกันโรค ได้แก่ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และการสวมใส่หน้ากากอนามัย

🏍️🚳 เทศกิจเขตคลองเตย "ยกจริง จับจริง ปรับจริง"🚘 ⛔( วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ) เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจกิจการพิเศษ ว.4 จุดกว...
03/11/2020

🏍️🚳 เทศกิจเขตคลองเตย "ยกจริง จับจริง ปรับจริง"🚘 ⛔
( วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ) เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจกิจการพิเศษ ว.4 จุดกวดขันจับ - ปรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดและขับขี่รถบนทางเท้าและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางเท้าได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง บริเวณถนนพระราม4 #นโยบายความปลอดภัย"พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง" ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
#Now...จับจริง ปรับจริง เห็นผลจริง

สำนักงานเขตคลองเตย's cover photo
03/11/2020

สำนักงานเขตคลองเตย's cover photo

🔨หนักเบา...เราซ่อมได้🛠️(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)​ ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณถนนทางรถไฟสาย...
02/11/2020

🔨หนักเบา...เราซ่อมได้🛠️
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)​ ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขผิวจราจรชำรุด บริเวณถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)
" NOW " "ทำจริง เห็นผลจริง "

# ฝ่ายโยธา
# สำนักงานเขตคลองเตย

คลองเตยตรวจสอบเหตุคนเร่ร่อน(2 พฤศจิกายน 2563)​ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุ...
02/11/2020

คลองเตยตรวจสอบเหตุคนเร่ร่อน
(2 พฤศจิกายน 2563)​ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และประธานอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีบุคคลเร่ร่อน บริเวณริมคลองหัวลำโพง หลังชุมชนบ้านกล้วย เขตคลองเตย

#เขตคลองเตย ตรวจเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)​ เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแว...
02/11/2020

#เขตคลองเตย ตรวจเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563)​ เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจตรา กวดขัน และให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เช่น มีการคัดกรองเบื้องต้นโดยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และมีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน และให้คำแนะนำสถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ : มีมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ครบถ้วน ดังนี้ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้นบริเวณทางเข้าโรงเรียน พร้อมลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ผู้ปกครองและนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โรงอาหารและห้องเรียนมีการติดตั้ง Table shield และมีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นทุกชั่วโมง
2. ไก่ ซาลอน : มีมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ครบถ้วน ดังนี้ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออก พร้อมลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาอาคารสิรินรัตน์ : มีมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ครบถ้วน ดังนี้ มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออก พร้อมลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ทั้งนี้ ได้กำชับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถาณการณ์โควิดจะคลี่คลาด

🌤️เช้าๆออกเดินเท้าสแกนทุกพื้นที่(2 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจพ...
02/11/2020

🌤️เช้าๆออกเดินเท้าสแกนทุกพื้นที่
(2 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกพระโขนงถึงแยกกล้วยน้ำไท ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ ป้ายต่างๆ ฯลฯ ดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายประเทืองวิทย์ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจ

🎺🎻เทศกาลดนตรีศิลปะคลองเตยดีจัง 🎸🖌️(1 พฤศจิกายน 2563)   นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ร่วมเป็นประธานเปิดง...
01/11/2020

🎺🎻เทศกาลดนตรีศิลปะคลองเตยดีจัง 🎸🖌️
(1 พฤศจิกายน 2563)
นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลดนตรีศิลปะชุมชนคลองเตยดีจัง" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้มีพื้นที่การแสดงออก แสดงความสามารถ เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น บูธกิจกรรมศิลปะ บูธอาหาร และการแสดงดนตรีจากเด็กๆในชุมชนคลองเตย โดยมีนายบำรุง สำเนียงงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจเข้าร่วมงาน ณ สนามเอ็นวายเค (ข้างแฟลต 25) เขตคลองเตย

#เขตคลองเตย ตรวจมาตรการป้องกัน COVID-19 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น.   นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเต...
31/10/2020

#เขตคลองเตย ตรวจมาตรการป้องกัน COVID-19
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น.
นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วย นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตคลองเตย เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินี ลงพื้นที่ตรวจตรา กวดขัน และให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเนื่องในเทศกาลลอยกระทงและวันฮาโลวีน เช่น มีการคัดกรองเบื้องต้นโดยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และมีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน และให้คำแนะนำสถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่
1.ร้านฮิลลารี่ 1 ซ.สุขุมวิท 4
2.ร้านฮิลลารี่ 2 ซ.สุขุมวิท 4
3.ร้านFitzgerald Restaurant ซ.สุขุมวิท 4
4.ร้านแองเจิล โฟร์ ซ.สุขุมวิท 4
สถานประกอบการทั้ง 4 แห่งมีมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ครบถ้วน มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า-ออก พร้อมลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการทำความสะอาดบริเวณต่างอย่างสม่ำเสมอ

🌺คลองเตยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง🌺(31 ต.ค. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ร่วมเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพ...
31/10/2020

🌺คลองเตยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง🌺
(31 ต.ค. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ร่วมเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนบริเวณใกล้่เคียง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผอ.เขตคลองเตยตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดงานลอยกระทง(31 ต.ค. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้...
31/10/2020

ผอ.เขตคลองเตยตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดงานลอยกระทง
(31 ต.ค. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมลอยกระทง

🌧️ คลองเตยตรวจความพร้อมนระบบระบายน้ำ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 24 ชม. 🌩️☔👉👉 (31 ตุลาคม 2563) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเ...
31/10/2020

🌧️ คลองเตยตรวจความพร้อมนระบบระบายน้ำ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 24 ชม. 🌩️☔
👉👉 (31 ตุลาคม 2563) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วมขัง บริเวณซอยสุขุมวิท 26 และ ซอยสุขุมวิท 38 กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชม. ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยมีนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบ
👉👉สภาพทั่วไปฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง

คลองเตยพร้อมดูแลความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง(31 ต.ค. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวก...
31/10/2020

คลองเตยพร้อมดูแลความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง
(31 ต.ค. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลเพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงในพื้นที่ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตคลองเตย โดยมีคณะผู้บริหารเขต สน.ในพื้นที่ สถานีดังเพลิงคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 10,41 อปพร. และมูลนิธิร่วมกตัญญู ร่วมพิธี

คลองเตยลงพท.กำชับไซต์ก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่น ลด PM 2.5(31 ต.ค. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้...
31/10/2020

คลองเตยลงพท.กำชับไซต์ก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่น ลด PM 2.5
(31 ต.ค. 63) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองเตย บริเวณโครงการก่อสร้างธนาคาร UOB (สำนักงานใหญ่) ถนนสุขุมวิท และโครงการก่อสร้างคอนโด Idio ถนนพระรามที่ 4 กำชับให้โครงการให้ปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด ล้างล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง และให้มีการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศ

#คลองเตยจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริกา...
30/10/2020

#คลองเตยจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนแฟลต 11-18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดการสภาพแวดล้อม การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 🦟🦟 ตามหลักการ 5ป 1ข ได้แก่ ปิด (ปิดฝาภาชนะให้สนิท) เปลี่ยน (เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้) ปล่อย (ปล่อยปลากินลูกน้ำ) ปรับ (ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง) ปฏิบัติ (ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน) และ ขัดไข่ (ขัดไข่ยุงทิ้ง) 👉👉 และหลักการ 3 เก็บ ได้แก่ 1) เก็บบ้านให้สะอาด 2) เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน 3) เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนปลอดภัยจากโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้ซิกา ///

ที่อยู่

599 Thang Rotfai Sai Kao Paknam Rd.
Klong Toey
10110

เดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทางสาย 25, 45, 71, 72, 109, 115, 116 และ ปอ.173 ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622499705

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตคลองเตยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตคลองเตย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Klong Toey

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอร้องเรียนเขตตลองเตย ร้านขายอาหารร้านนี้จะล้างพื้นแบบนี้ทุกวัน ทำให้ถรรเลนส์1มีน้ำขัง อันตรายมากๆ ปั่นจักรยาน ขี่มอไซต์ ถ้าลื่นล้มมารถทับตายแน่
ทำไมติดต่อยากจังเลยคะ โทรไปไม่ติดเลยสักเบอร์ พอโทรติดเจ้าหน้าที่ก็บอกให้โทรไปอีกเบอร์ซึ่งสายไม่เคยว่าง ช่วยด้วยค่ะ 😭
คอนโดปากซอยสุขุมวิท 26 เที่ยงคืนแล้วยังเจาะไม่เลิก สร้างความเดือดร้อนมากมาย ทางเขตเข้ามาดูแลหน่อยได้มั้ยคะ ชาวบ้านเดือดร้อน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 https://www.facebook.com/islocal.ru/ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเจ้าของเพจก่อนนะคะ หนูเป็นพี่ของน้องสาว หนูมีเรื่องรบกวนพี่ๆหน่อยค่ะน้องสาวหนูเรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษตอนนี้มาฝึกงานอยู่ที่เซเว่นคลองเตยค่ะ น้องหนูทำเครื่องสแกนสั่งสินค้าหาย วางไว้ในลังแล้วเผลอเอาลังไปทิ้ง เครื่องสแกนสินค้าหายไป ทางที่ฝึกงานให้รับผิดชอบ50,000บาท น้องสาวหนูเครียดมาก โทรกลับไปบอกแม่ แม่ก็เครียด อยากได้เครื่องตัวนี้คืน ถ้าพี่ๆคนไหนเก็บไป หรือรับซื้อไป ช่วยเอามาคืนที่ทำงานหนูหน่อยนะคะ หนูเดือดร้อนจริงๆค่ะ สงสารแม่ แม่เครียด แม่เป็นโรคหัวใจด้วยค่ะ ขอบพระคุณเพจนะคะ
ซอยสุขุมวิท 16 เขาตอกเสาเข็มกันยันเสาร์อาทิตย์เลย
ขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับวันนี้ผมจะไปทำบัตรประชาชนใหม่ซึ่งบัตรเก่าผมชำรุดผมไปตอนเที่ยงป้ายสำนักงานบอกว่าวันจันทร์-วันศุกร์ไม่พักเที่ยงแต่ผมไปสอบถามกับประชาพันธ์เขาบอกว่าวันนี้พักเที่ยงกันค่ะ ผมเลยงงว่าทำไมในป้ายที่สำนักงานบอกไม่พักเที่ยง พอผมไปถามว่าแล้วพรุ่งนี้ละครับพักหรือป่าว เขาก็บอกกับผมว่าให้ไปทำที่เกตเวย์ ???? ผมงงมากครับแล้วสรุปพรุ่งนี้พักหรือป่าวครับช่วยตอบผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ !!!!
ขอความกรุณาช้วยส่งเจ้าหน้าทีมาชวยเก็บออกไปให้ที่มีรถมอเตอร์ไซย์จอดเอยะเนื่องจากนำเข้าไปจอดขางริมกำแพงคลองเกสนำเข้าไปบ้านกันไม่ได้เนื่องจากเวลา23.00นได้เกิดไฟไหม้ใต้ทางด่วนหน้าคลองเกส
อาคาร CTI Tower จะมีสระน้ำอยู่หน้าอาคาร แต่ชอบปล่อยน้ำลงฟุตบาท ให้คนเดินหลบเอา ไม่แน่ใจเค้ามีระบบปล่อยน้ำลงท่อสาธารณะหรือเปล่า กรณีนี้ฝากด้วยครับผม
ทำไมไม่มีเจ้าหน้ารับสายเลยคะ โทรติดก็ไม่รับ พอตัดสาย โทรไปอีกครั้งสายไม่ว่าง สอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะว่าในกรณีเจา้ของเป็นต่างชาติ ไม่ได้อยู่ไทยจะสามารดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ