Clicky

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ย

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ย, หน่วยงานราชการ, ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ ,, Krabi.

เปิดเหมือนปกติ

#วันที่ 15 กันยายน 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
16/09/2022

#วันที่ 15 กันยายน 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 14 กันยายน 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
15/09/2022

#วันที่ 14 กันยายน 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

วันที่ 13 กันยายน 2565     เวลา 09.00น. นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวริศ กระจ...
14/09/2022

วันที่ 13 กันยายน 2565

เวลา 09.00น. นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวริศ กระจายเกียรติและนางสาวอวิกา ฉัตรตระกูลรักษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเริ่มรณรงค์ครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
โดยมี นายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี

#วันที่ 13 กันยายน 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
14/09/2022

#วันที่ 13 กันยายน 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 12 กันยายน 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
13/09/2022

#วันที่ 12 กันยายน 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 8 กันยายน 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
09/09/2022

#วันที่ 8 กันยายน 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 7 กันยายน 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
09/09/2022

#วันที่ 7 กันยายน 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 6 กันยายน 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
09/09/2022

#วันที่ 6 กันยายน 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 5 กันยายน 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
09/09/2022

#วันที่ 5 กันยายน 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 31 สิงหาคม 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
09/09/2022

#วันที่ 31 สิงหาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 30 สิงหาคม 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
31/08/2022

#วันที่ 30 สิงหาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

Photos from ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน's post
30/08/2022

Photos from ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน's post

#วันที่ 29 สิงหาคม 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
30/08/2022

#วันที่ 29 สิงหาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

#วันที่ 18 สิงหาคม 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
19/08/2022

#วันที่ 18 สิงหาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี

นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวนิตยา ผิวดี และนางสาวอมรรัตน์ บุญเดช เจ้าหน้าที่ช่ว...
11/08/2022

นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวนิตยา ผิวดี และนางสาวอมรรัตน์ บุญเดช เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว รุ่นที่ 2ในระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ (The Royal City Hotel ) ✌️✌️ TAC กระบี่ ✌️
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#กระทรวงยุติธรรม
#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

#วันที่ 9 สิงหาคม 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
10/08/2022

#วันที่ 9 สิงหาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี

#วันที่ 8 สิงหาคม 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
09/08/2022

#วันที่ 8 สิงหาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี

#วันที่ 3 สิงหาคม 2565สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
04/08/2022

#วันที่ 3 สิงหาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี

#วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
01/08/2022

#วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี

Photos from ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน's post
01/08/2022

Photos from ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน's post

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565     เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานการท่องเที่ยวแ...
31/07/2022

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ประสานข้อมูลและสอบถามเส้นทาง ผ่านทางโทรศัพท์และทางเพจ TAC กระบี่ พร้อมทั้งลงระบบการรายงานการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในการกรอกข้อมูล (นักท่องเที่ยวบาดเจ็บและเสียชีวิต / การร้องเรียนและข้อคิดเห็น / การให้ความช่วยเหลือ) ผ่านระบบ tac. mots.go.th (ระบบรายงานการให้ความช่วยเหลือฯ)

เบื้องต้น มีนักท่องเที่ยวชาวไทย โทรเข้ามาสอบถามเพศชาย 1ราย และเพศหญิง 1 ราย สอบถามข้อมูลท่าเรือไปเกาะพีพี และที่พักร้านอาหารในจังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565ณ จุดปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินลานปูดำ      เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังห...
31/07/2022

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

ณ จุดปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินลานปูดำ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ณ จุดปฏิบัติงาน
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ โดยเป็นประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด ประมาณ 70% และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 30% ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูป นั่งเรือชมเขาขนาบน้ำ และสอบถามสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565           เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี...
31/07/2022

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

เจ้าหน้าที่ TAC กระบี่ ประจำเคาน์เตอร์ ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการให้บริการ ดังนี้
- แนะนำนักท่องเที่ยวให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร เป็นอย่างน้อยและสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และขณะที่อยู่ในอาคารที่พักผู้โดยสาร
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเดินทางจากสนามบิน ไปยังที่พักในตัวเมืองกระบี่ อ่าวนาง คลองม่วง และเกาะลันตา พร้อมให้แผนที่จังหวัดกระบี่ ชาวแรนาดา เพศชาย 2 ราย, ชาวโปร์แลนด์ เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 1 ราย, ชาวสิงคโปร์ เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 3 ราย และชาวไทยเพศหญิง 2 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดบริการรถเช่า ชาวนอร์เวย์ เพศชาย 1 ราย เพศหญิง 1 ราย
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกี่ยวกับทางออกขึ้นเครื่องและจุดเช็คอิน เวลาเช็คอิน ของสายการบินต่างๆ ชาวอินเดีย เพศชาย 2 เพศหญิง 3 ราย, ชาวสวิสเซอร์แลนด์ เพศชาย 2 ราย และชาวสิงคโปร์ เพศชาย 2 ราย เพศหญิง 1 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดบริการชาร์จแบ็ตเตอรี่โทรศัพท์ ชาวจอร์แดน เพศชาย 1 ราย

รวมให้บริการการนักท่องเที่ยวในวันนี้
รวมให้บริการนักท่องเที่ยวในวันนี้ จำนวน 23 ราย

ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
เที่ยวบินระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
เที่ยวบินภายในประเทศ
เชียงใหม่ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
สุวรรณภูมิ - กระบี่ 6 เที่ยวบิน
ดอนเมือง - กระบี่ 5 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 26 เที่ยวบิน
(รวมขาเข้า-ขาออก)

สายการบินที่ทำการบินในวันนี้เป็นเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 70% ต่างชาติ 30%

#วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
31/07/2022

#วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
30/07/2022

#วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น.     นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวริศ กระจ...
28/07/2022

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เวลา 17.30 น.
นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวริศ กระจายเกียรติและนางสาวอวิกา ฉัตรตระกูลรักษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพะรเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธี

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565    นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วย...
28/07/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565
นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จ.กระบี่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มัสยิดกลาง ประจำจังหวัดกระบี่ หมู่ที่2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ นำกล่าวปฏิญาณ นำร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาในพื้นที่ต่างๆของมัสยิดกลาง

#วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
28/07/2022

#วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
27/07/2022

#วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
27/07/2022

#วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
24/07/2022

#วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
23/07/2022

#วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

20/07/2022

📣ประกาศอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 📣
เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2565
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษาธรรมชาติ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
📌 บริเวณ อ่าวมาหยา และอ่าวโล๊ะซะมะ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 📌

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565         เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ...
19/07/2022

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เจ้าหน้าที่ TAC กระบี่ ประจำเคาน์เตอร์ ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการให้บริการ ดังนี้
สอบถามเส้นทาง
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศสิงคโปร์ในการเดินทางไปท่าเรือคลองจิหลาด จำนวน 9 ราย
- ให้ข้อมูลนักเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศอังกฤษในการเดินทางไปเกาะจำจำนวน 6 ราย

สอบถามสถานที่พัก
-ให้ข้อมูลชาวอินเดีย เพศชาย ในการเดินทางไปโรงแรมกระบี่ รีสอร์ท อ่าวนาง จำนวน 8 ราย
-ให้ข้อมูลชาวจีนเพศหญิง 4 ราย เดินทางไปโรงแรม บีทู อ่าวนาง
-ให้ข้อมูลชาวอินเดีย เพศหญิง เดินทางไปโรงแรม บลูโซเทล จำนวน 3 ราย
-ให้ข้อมูลชาวสิงค์โปร เพศหญิง 3 ราย เดินทางไปอ่าวนาง

การให้บริการ อื่นๆ
- แนะนำนักท่องเที่ยวให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร เป็นอย่างน้อยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารที่พักผู้โดยสาร
-ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ เคาน์เตอร์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภายในอาคารผู้สารภายในประเทศ อาคาร 2
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกี่ยวกับทางออกขึ้นเครื่องและจุดเช็คอิน เวลาเช็คอิน ของสายการบินต่างๆ จำนวน 9 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในสนามบิน จำนวน 4 ราย
-ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย ในการให้ข้อมูลสัญญาณWiFi ฟรีภายในสนามบิน จำนวน 6 ราย
-ให้ข้อมูลสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตราภายในสนามบิน จำนวน 8 ราย

แหล่งท่องเที่ยว
-ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทย เพศหญิงในการไปอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 6 ราย
-ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวดูไบในการเดินทางไป อ่าวไร่เลย์ เพศชาย 4 ราย

รวมให้บริการการนักท่องเที่ยวในวันนี้
รวมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในวันนี้ จำนวน 70 ราย
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ

➡️เที่ยวบินระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
➡️เที่ยวบินภายในประเทศ
เชียงใหม่ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
สุวรรณภูมิ - กระบี่ 6 เที่ยวบิน
ดอนเมือง - กระบี่ 5 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 26 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

สายการบินที่ทำการบินในวันนี้เป็นเส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางภายในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 70% ต่างชาติ 30%

#วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
18/07/2022

#วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
18/07/2022

#วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
18/07/2022

#วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
18/07/2022

#วันที่ 14 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
14/07/2022

#วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
13/07/2022

#วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
12/07/2022

#วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
12/07/2022

#วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
10/07/2022

#วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

#วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
10/07/2022

#วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่        เจ้...
09/07/2022

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เจ้าหน้าที่ TAC กระบี่ ประจำเคาน์เตอร์ ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการให้บริการ ดังนี้
- แนะนำนักท่องเที่ยวให้สวมใส่หน้ากากอนามัยที่อยู่ในอาคารที่พักผู้โดยสาร
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเดินทางจากสนามบิน ไปยังที่พักในตัวเมืองกระบี่ อ่าวนาง และเกาะยาว พร้อมให้แผนที่จังหวัดกระบี่ ชาวเดนมาร์ก เพศหญิง 3 ราย ชาวสิงคโปร์ เพศหญิง 3 ราย และชาวไทยเพศหญิง 4 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายของฝาก และร้านอาหาร ภายในอาคารผู้โดยสาร ชาวอิตาลี เพศหญิง 4 ราย ชาวอินเดียเพศชาย 4 ราย และชาวไทยเพศหญิง 2 ราย
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกี่ยวกับทางออกขึ้นเครื่องและจุดเช็คอิน เวลาเช็คอิน ของสายการบินต่างๆ ชาวมาเลยเซีย เพศหญิง 7 ราย ชาวอินเดีย.เพศชาย 3 ราย ชาวอเมริกาเพศหญิง 2 ราย ชาวไทยเพศชาย 2 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ชาวอเมริกาเพศชาย 2 ราย และชาวอินเดียเพศชาย 3 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดกดเงินตู้ ATM ชาวสิงค์โปร หญิง 2 ราย

รวมให้บริการการนักท่องเที่ยวในวันนี้
รวมให้บริการนักท่องเที่ยวในวันนี้ จำนวน 41 ราย
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
เที่ยวบินระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
เที่ยวบินภายในประเทศ
เชียงใหม่ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
สุวรรณภูมิ - กระบี่ 6 เที่ยวบิน
ดอนเมือง - กระบี่ 5 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 24 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

สายการบินที่ทำการบินในวันนี้เป็นเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 70% ต่างชาติ 30%

#วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
08/07/2022

#วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่        เจ้...
07/07/2022

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

เจ้าหน้าที่ TAC กระบี่ ประจำเคาน์เตอร์ ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการให้บริการ ดังนี้
- แนะนำนักท่องเที่ยวให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร เป็นอย่างน้อยและสวมใส่หน้ากากอนามัยที่อยู่ในอาคารที่พักผู้โดยสาร
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเดินทางจากสนามบิน ไปยังที่พักในตัวเมืองกระบี่ อ่าวนาง และเกาะลันตา พร้อมให้แผนที่จังหวัดกระบี่ ชาวสวีเดน เพศหญิง 4 ราย ชาวสิงคโปร์ เพศชาย 2 ราย และชาวไทยเพศหญิง 4 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายของฝาก และร้านอาหาร ภายในอาคารผู้โดยสาร ชาวเยอรมัน เพศหญิง 2 ราย ชาวอินเดีย เพศหญิง 4 ราย และชาวไทยเพศหญิง 1 ราย
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกี่ยวกับทางออกขึ้นเครื่องและจุดเช็คอิน เวลาเช็คอิน ของสายการบินต่างๆ ชาวมาเลยเซีย เพศหญิง 4 ราย ชาวเดนมาร์กเพศชาย 6 ราย ชาวอังกฤษ เพศหญิง 2 ราย ชาวไทยเพศชาย 2 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดสูบบุหรี่ ชาวสวีเดน เพศชาย 1 ราย และชาวอังกฤษเพศชาย 2 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ชาวเยอรมัน เพศชาย 3 ราย และชาวอินเดียเพศชาย 3 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดกดเงินตู้ ATM ชาวญี่ปุ่นเพศหญิง 1 ราย

รวมให้บริการการนักท่องเที่ยวในวันนี้
รวมให้บริการนักท่องเที่ยวในวันนี้ จำนวน 41 ราย
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
เที่ยวบินระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
เที่ยวบินภายในประเทศ
เชียงใหม่ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
สุวรรณภูมิ - กระบี่ 6 เที่ยวบิน
ดอนเมือง - กระบี่ 5 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 24 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

สายการบินที่ทำการบินในวันนี้เป็นเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 70% ต่างชาติ 30%

#วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
07/07/2022

#วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565          เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ...
06/07/2022

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
เจ้าหน้าที่ TAC กระบี่ ประจำเคาน์เตอร์ ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการให้บริการ ดังนี้
สอบถามเส้นทาง
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศสิงคโปร์ในการเดินทางไปท่าเรือคลองจิหลาด จำนวน 9 ราย
- ให้ข้อมูลนักเที่ยวชาวต่างชาติ ประเทศอังกฤษในการเดินทางไปเกาะจำจำนวน 6 ราย

สอบถามสถานที่พัก
-ให้ข้อมูลชาวอินเดีย เพศชาย ในการเดินทางไปโรงแรมภูเลย์ อ่าวนาง จำนวน 8 ราย
-ให้ข้อมูลชาวจีนเพศหญิง 4 ราย เดินทางไปโรงแรม บีทู อ่าวนาง
-ให้ข้อมูลชาวอินเดีย เพศหญิง เดินทางไปโรงแรม บลูโซเทล จำนวน 3 ราย
-ให้ข้อมูลชาวสิงค์โปร เพศหญิง 3 ราย เดินทางไปอ่าวนาง

การให้บริการ อื่นๆ
- แนะนำนักท่องเที่ยวให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร เป็นอย่างน้อยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารที่พักผู้โดยสาร
-ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ เคาน์เตอร์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภายในอาคารผู้สารภายในประเทศ อาคาร 2
- ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกี่ยวกับทางออกขึ้นเครื่องและจุดเช็คอิน เวลาเช็คอิน ของสายการบินต่างๆ จำนวน 9 ราย
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในสนามบิน จำนวน 4 ราย
-ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย ในการให้ข้อมูลสัญญาณWiFi ฟรีภายในสนามบิน จำนวน 6 ราย
-ให้ข้อมูลสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตราภายในสนามบิน จำนวน 8 ราย

แหล่งท่องเที่ยว
-ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทย เพศหญิงในการไปอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 6 ราย
-ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวดูไบในการเดินทางไป อ่าวไร่เลย์ เพศชาย 4 ราย

รวมให้บริการการนักท่องเที่ยวในวันนี้
รวมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในวันนี้ จำนวน 70 ราย
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ

➡️เที่ยวบินระหว่างประเทศ
สิงคโปร์ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
➡️เที่ยวบินภายในประเทศ
เชียงใหม่ - กระบี่ 1 เที่ยวบิน
สุวรรณภูมิ - กระบี่ 6 เที่ยวบิน
ดอนเมือง - กระบี่ 5 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 26 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

สายการบินที่ทำการบินในวันนี้เป็นเส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางภายในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย 70% ต่างชาติ 30%

#วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.
06/07/2022

#วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่.

ที่อยู่

ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ ,
Krabi
81000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6675663246

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Krabi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#งานต้อนรับ แขกบ้านแขกเมืองก็มา...
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Krabi (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินท ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหาร สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างคำ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมื กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล รับงานถมที่ดินราคาถูก พร้อม อําเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร