ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก

ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก Krabi Airport
การประชาสัมพันธ์ และติดตามข่าวสารของท่าอากาศยานกระบี่

Tel: +66(0) 75 701472, +66(0) 75701473
Email: [email protected]

ข้อมูลด้านการบิน เวลาเที่ยวบิน ตารางบิน กิจกรรมต่างๆ ของท่าอากาศยาน

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
09/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 ตุลาคม 2564
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณ ร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
9 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่         วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตร...
07/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายการเปิดการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยมีนาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ,ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ ,นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอาศยานกระบี่ และหัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับ และในการนี้ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่นำตรวจพื้นที่ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ในการเตรียมความพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเปิดประเทศ ในระยะที่ 1 (1-30 พ.ย.2564) จากเกณฑ์กำหนดพื้นที่นำร่อง ด้านเศรษฐกิจเป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 10 จังหวัด จังหวัดกระบี่ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในระยะที่ 1

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
7 ตุลาคม 2564

***Update 07/10/2564***ตารางการบิน 1-31 ตุลาคม 2564 ✈️Krabi International Airport’s flight update 1-31 October 2021 ✈️
07/10/2021

***Update 07/10/2564***
ตารางการบิน 1-31 ตุลาคม 2564 ✈️
Krabi International Airport’s flight update 1-31 October 2021 ✈️

***Update 07/10/2564***
ตารางการบิน 1-31 ตุลาคม 2564 ✈️
Krabi International Airport’s flight update 1-31 October 2021 ✈️

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
07/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 07 ตุลาคม 2564
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณ ร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
07 ตุลาคม 2564

'' ข้อแนะนำการเดินทางผ่านท่าอากาศยานในยุค New Normal ''
25/09/2021
ข้อแนะนำการเดินทางผ่านท่าอากาศยานในยุค New Normal

'' ข้อแนะนำการเดินทางผ่านท่าอากาศยานในยุค New Normal ''

เดินทางอย่างปลอดภัย อย่าลืม D-M-H-T-T-A - “D” : Distancing- “M” : Mask Wearing- “H” : Hand Washing- “T” : Temperature- “T” : Testing - “A” Application#กรมท่า...

ผลการดำเนินงานด้านการขนส่งทางอากาศ
25/09/2021
ผลการดำเนินงานด้านการขนส่งทางอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านการขนส่งทางอากาศ

กระทรวงคมนาคมเสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งทางอากาศ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเด.....

หน่วยปฐมพยาบาล ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง📣ให้บริการตรวจ ATK  ณ  ท่าอากาศยานกระบี่   สำหรั...
21/09/2021

หน่วยปฐมพยาบาล ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง
📣ให้บริการตรวจ ATK ณ ท่าอากาศยานกระบี่ สำหรับท่านที่จะเดินทางไป กทม. สะดวก และรวดเร็ว สามารถตรวจโควิด-19 แบบ ATK (Antigen Test Kit) พร้อมเอกสารรับรองผลการตรวจ

♦️ให้บริการทุกวัน
♦️เวลา 08.00-18.00น.
♦️รอรับผลได้เลย 20-30 นาที
♦️ค่าบริการ 450 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
☎️099-4869955

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
11/09/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 กันยายน 2564
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณ ร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
11 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
04/09/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 4 กันยายน 2564
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
4 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
02/09/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 กันยายน 2564
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
2 กันยายน 2564

📣มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ -  1. ผู้โดยสารต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน covid-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข...
31/08/2021

📣มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่
- 1. ผู้โดยสารต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน covid-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองครบตามจำนวน หรือ วัคซีนAstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องมีเอกสารผลตรวจไม่พบเชื้อcovid-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid antigen test ไม่เกิน 7 วันก่อนเดินทาง โดยผลตรวจต้องได้รับการรองรับจากสถานพยาบาล สามารถเช็คได้ที่ http://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19 (ใช้เอกสารทั้ง2อย่างในการเดินทาง)
- 2. ผู้โดยสารต้องโหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะ
- 3. ผู้โดยสารโหลดแบบรายงานเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ (QT14) จาก www.krabi.go.th/covid19/form พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแคปหน้าจอไว้ด้วยนะคะ

📣มาตรการการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดกระบี่
- 1. ผู้โดยสารต้องตรวจสอบมาตรการของจังหวัดจุดหมายปลายทางที่จะเดินทาง เพื่อเตรียมเอกสารยื่นให้กับสายการบินตรวจสอบเมื่อทำการ CHECK-IN
- 2. ผู้โดยสารโหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะหรือไทยชนะแสกน QR CODE เพื่อ CHECK-OUT ก่อนขึ้นอากาศยาน

มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้ค่ะ
30/08/2021

มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้ค่ะ

✈1 กันยายน นี้ เปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม

ขั้นตอนการเตรียมตัว
1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด >> https://www.moicovid.com/
- เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด (ตรวจสอบรายชื่อห้องแฏิบัติการที่ได้รับรอง >> https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ )
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2. ระหว่างเดินทาง
- แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ >> https://covid-19.in.th/
- ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

3. ขณะอยู่จังหวัดปลายทาง
- ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง
- ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

-------------------------------------------------------
Download PDF >> https://www.caat.or.th/th/archives/60287

CAAT News 33/2564 มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้ >> https://www.caat.or.th/th/archives/60282

ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) >> https://www.caat.or.th/th/archives/60273

มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้ค่ะ
30/08/2021

มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้ค่ะ

มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. ได้ผ่อนผันให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จึงได้ประสานกับหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเตรียมมาตรการรองรับเพื่อเปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิดซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของ ศบค. ในการผ่อนผันให้เดินทางได้แต่ยังต้องเป็นไปด้วยความรัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร

สายการบินต่าง ๆ จะเริ่มทำการบินเพื่อให้บริการผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มได้ในต้นเดือนกันยายนนี้ โดยสายการบินจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถตรวจสอบมาตรการของ แต่ละจังหวัดได้จาก https://www.moicovid.com/

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทาง (รายละเอียดตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) สรุปได้ดังนี้
– เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
– เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ
– เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น

สำหรับเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน ให้แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาลหรืออาจใช้หลักฐานจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ สามารถค้นหาสถานที่ตรวจได้จากเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ ซึ่งจะมีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและสามารถออกเอกสารที่สายการบินยอมรับ ซึ่งปัจจุบันสมาคมสายการบินกำลังดำเนินการร่วมกับผู้จัดทำแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อให้สามารถแสดงหลักฐานการดำเนินการทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะสามารถนำมาใช้ประกอบการเดินทางได้

ทั้งนี้ มาตรการสำหรับจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ และสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่หากผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย

CAAT และผู้ให้บริการด้านการบินทุกหน่วยงานได้หารือและร่วมมือกันจัดทำมาตรการให้ครอบคลุมด้านการบริการทางอากาศเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร การจัดระเบียบในอาคารผู้โดยสาร การจัดระเบียบการขึ้นลงอากาศยาน การจัดที่นั่งให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างระยะห่าง การวางแนวทางเดินของผู้โดยสาร รวมถึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกท่านจะร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยสูงสุดและยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางได้ แม้ในสถานการณ์ที่ยังคงต้องระมัดระวังและให้ความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ยังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปในขณะนี้

——————————————————————
CAAT News ฉบับที่ 33/2564 วันที่ 29 สิงหาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/60282

——————————————————————
ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) >> https://www.caat.or.th/th/archives/60273

***Update 30/08/2564***ตารางการบิน 1-30 กันยายน 2564 ✈️ Krabi International Airport’s flight update 1-30 September 2021 ...
30/08/2021

***Update 30/08/2564***
ตารางการบิน 1-30 กันยายน 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 1-30 September 2021 ✈️

***Update 30/08/2564***
ตารางการบิน 1-30 กันยายน 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 1-30 September 2021 ✈️

***Update 18/08/2564***ตารางการบิน 16-31 สิงหาคม 2564 ✈️ Krabi International Airport’s flight update 16-31 August 2021 ✈...
19/08/2021

***Update 18/08/2564***
ตารางการบิน 16-31 สิงหาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 16-31 August 2021 ✈️

***Update 18/08/2564***
ตารางการบิน 16-31 สิงหาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 16-31 August 2021 ✈️

***Update 01/08/2564***ตารางการบิน 1-31 สิงหาคม 2564 ✈️ Krabi International Airport’s flight update 1-31 August 2021 ✈️
02/08/2021

***Update 01/08/2564***
ตารางการบิน 1-31 สิงหาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 1-31 August 2021 ✈️

***Update 01/08/2564***
ตารางการบิน 1-31 สิงหาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 1-31 August 2021 ✈️

๒๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน

๒๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ทรงพระเจริญ”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน

'' ทศมราชา ปกเกล้าคมนาคมไทย '' กระทรวงคมนาคม พร้อมสนองพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุ...
24/07/2021

'' ทศมราชา ปกเกล้าคมนาคมไทย '' กระทรวงคมนาคม พร้อมสนองพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในทุกมิติ.

24/07/2021

ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ '' พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย '' ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ตอน '' พระบารมีปกเกล้า ชาวไทยสุขศานต์ ''

24/07/2021

ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ '' พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย '' ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ตอน '' น่านฟ้าพิพัฒน์ ด้วยพระอัจฉริยภาพ ''

ที่อยู่

ท่าอากาศยานกระบี่ 133 หมู่ 5 ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
Krabi
81130

ข้อมูลทั่วไป

ท่าอากาศยานกระบี่ หนึ่งในท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6675701472

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Krabi

แสดงผลทั้งหมด