ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน Krabi Airport การประชาสัมพันธ์ และติดตามข่าวสารของท่าอากาศยานกระบี่ Tel: +66(0) 75 701471, +66(0) 75701472 Email: [email protected]

ข้อมูลด้านการบิน เวลาเที่ยวบิน ตารางบิน กิจกรรมต่างๆ ของท่าอากาศยาน

หน้าที่: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับท่าอากาศยานกระบี่ กรมการบินพลเรือน

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่    วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่...
19/11/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ เป็นประธานการประชุม”เตรียมความพร้อมงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ที่ท่าอากาศยานกระบี่” โดยมี บริษัทกลุ่มที่ปรึกษางานโครงการฯ บริษัท วีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานโครงการก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ได้นำเสนอแผนงานก่อสร้างในพื้นที่การบินเบื้องต้น ทั้งนี้ ท่าอากาศยานกระบี่ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อมูลและแนวทางในการเข้าปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบิน เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างฯได้รับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการปฏบัติงานของโครงการให้เป็นไปตามคู่มือสนามบินฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(CAAT)แล้ว โดยมี หอบังคับการบินกระบี่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ สายการบินทุกๆสายการบินที่ให้บริการประจำที่ท่าอากาศยานกระบี่ บริษัทแบ็กส์บริการภาคพื้นประจำสถานีกระบี่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานกระบี่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานกระบี่

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
17 พฤศจิกายน 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้วันที่ 15 ...
15/11/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
15 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ 16 เที่ยวบิน เส้นทางเชียงใหม่-กระบี่ 1 เที่ยวบิน รวมทั้งหมด 17 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 15 พฤศจิกายน 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้วันที่ 5 พฤ...
05/11/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
5 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ 14 เที่ยวบิน เส้นทางเชียงใหม่-กระบี่ 1 เที่ยวบิน รวมทั้งหมด 15 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 5 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากศยานกระบี่   วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานก...
04/11/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากศยานกระบี่
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านนิรภัยท่าอากาศยานกระบี่
ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบคู่มือการดำเนินสนามบินสาธารณะ
ท่าอากาศยานกระบี่ คู่มือระบบการจัดการด้านนิรภัยท่าอากาศยานกระบี่ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานกระบี่จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านนิรภัย ซึ่งได้มีคณะกรรมการฯจากสายการบินที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ในปัจจุบัน, บริษัทบริการภาคพื้น, หอบังคับการบิน, บริษัท ปตท. จำกัด ,หัวหน้าทุกกลุ่มงานท่าอากาศยานกระบี่ และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การจัดการด้านนิรภัยของ
ท่าอากาศยานกระบี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 เรื่อง ระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบินและความปลอดภัยในการบิน ตามมาตรฐานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภาคผนวกที่ 19 ว่าด้วยเรื่อง Safety Management ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานกระบี่

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้วันที่ 1 พฤ...
01/11/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ 16 เที่ยวบิน เส้นทางเชียงใหม่-กระบี่ 1 เที่ยวบิน รวมทั้งหมด 17 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 1 พฤศจิกายน 2563

***Update 06/11/2563***ตารางการบินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563Krabi International Airport’s flight Schedule for November 20...
25/10/2020

***Update 06/11/2563***
ตารางการบินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

Krabi International Airport’s flight Schedule for November 2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี...
23/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ดังนี้วันที่ 17 ตุลา...
17/10/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 17 ตุลาคม 2563
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และดอนเมือง-กระบี่ รวม 12 เที่ยวบิน เส้นทางเชียงใหม่ - กระบี่ รวม 1 เที่ยวบิน รวมทั้งหมด 13 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และ
ผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา
เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 17 ตุลาคม 2563

ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน's cover photo
13/10/2020

ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน's cover photo

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 🙏🏼💛🇹🇭น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากร ท่าอากาศยานกร...
13/10/2020

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 🙏🏼💛🇹🇭
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากร ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่   วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกร...
10/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลา 14.00 น. นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่รับฟังสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Aerodrome Certification) สนามบินกระบี่ Phase 4: Demonstration and Audit จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบคู่มือสนามบินใน Phase 3 แล้ว. ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานกระบี่
(On-site) ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 เพื่อให้มีความมั่นใจในกระบวนการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกๆด้านซึ่งเป็นสนามบินสาธารณะที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญ จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO COSCAP EXPERT) ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
10 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่  วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี...
10/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่รับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Aerodrome Certification) สนามบินกระบี่ Phase 4: Demonstration and Audit จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบคู่มือสนามบินใน Phase 3 แล้ว. ซึ่งมีแผนการตรวจเพื่อออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Certification Audit Programme) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตามที่กำหนดในคู่มือสนามบิน ซึ่งเป็นตามกระบวนการออกใบรับรองสนามบินสาธารณะที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญ จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO COSCAP EXPERT) ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
8 ตุลาคม 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ดังนี้วันที่ 10 ตุลา...
10/10/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 10 ตุลาคม 2563
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และดอนเมือง-กระบี่ รวม 13 เที่ยวบิน เส้นทางเชียงใหม่ - กระบี่ รวม 1 เที่ยวบิน รวมทั้งหมด 14 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และ
ผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา
เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 10 ตุลาคม 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ดังนี้วันที่ 3 ตุลาคม...
03/10/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2563
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 12 เที่ยวบิน เส้นทางเชียงใหม่ - กระบี่ รวม 1 เที่ยวบิน รวมทั้งหมด 13 เที่ยวบิน( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และ
ผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5.หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา
เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 3 ตุลาคม 2563

***Update 26/9/2563***ตารางการบินประจำเดือน ตุลาคม 2563Krabi International Airport’s flight Schedule for October 2020
26/09/2020

***Update 26/9/2563***
ตารางการบินประจำเดือน ตุลาคม 2563

Krabi International Airport’s flight Schedule for October 2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 20 เที่ยวบิน ( รวมข...
21/09/2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 20 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 21 กันยายน 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 20 กันยายน 2563 ดังนี้วันที่ 20 กั...
20/09/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 20 กันยายน 2563 ดังนี้

วันที่ 20 กันยายน 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 22 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 20 กันยายน 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 19 กันยายน 2563 ดังนี้วันที่ 19 กัน...
19/09/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 19 กันยายน 2563 ดังนี้

วันที่ 19 กันยายน 2563
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 8 เที่ยวบิน เส้นทางเชียงใหม่-กระบี่ 1 เที่ยวบิน รวมทั้งหมด 9 เที่ยวบิน( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 19 กันยายน 2563

ที่อยู่

ท่าอากาศยานกระบี่ 133 หมู่ 5 ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
Krabi
81130

ข้อมูลทั่วไป

ท่าอากาศยานกระบี่ หนึ่งในท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน

เบอร์โทรศัพท์

+6675701471

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Krabi

แสดงผลทั้งหมด