ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน Krabi Airport การประชาสัมพันธ์ และติดตามข่าวสารของท่าอากาศยานกระบี่ Tel: +66(0) 75 701471, +66(0) 75701472 Email: [email protected]

ข้อมูลด้านการบิน เวลาเที่ยวบิน ตารางบิน กิจกรรมต่างๆ ของท่าอากาศยาน

หน้าที่: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับท่าอากาศยานกระบี่ กรมการบินพลเรือน

เปิดเหมือนปกติ

ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่02 กันยายน 2563 ดังนี้วันที่ 02 กันยาย...
03/09/2020

ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่02 กันยายน 2563 ดังนี้

วันที่ 02 กันยายน 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 9 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 02 กันยายน 2563

ท่าอากาศยานกระบี่รายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 ดังนี้วันที่...
02/09/2020

ท่าอากาศยานกระบี่รายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 ดังนี้

วันที่ 2 กันยายน 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 9 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 2 กันยายน 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ดังนี้วันที่ 30 สิ...
30/08/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 9 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 30 สิงหาคม 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ดังนี้วันที่ 29 สิง...
29/08/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 29 สิงหาคม 2563
ท่าอากาศยานกระบี่ มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ 8 เที่ยวบิน เส้นทางเชียงใหม่-กระบี่ 1 เที่ยวบิน รวมทั้งหมด 9 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 29 สิงหาคม 2563

ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่28 สิงหาคม 2563 ดังนี้วันที่ 28 สิงหาคม...
28/08/2020

ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่28 สิงหาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 9 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 28 สิงหาคม 2563

***Update 27/8/2563***ตารางการบินประจำเดือน กันยายน2563Krabi International Airport’s flight Schedule for September 2020
28/08/2020

***Update 27/8/2563***
ตารางการบินประจำเดือน กันยายน2563

Krabi International Airport’s flight Schedule for September 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานกระบี่ ร่วมกับ บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม...
27/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานกระบี่ ร่วมกับ บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนรอบๆพื้นที่ท่าอากาศยานกระบี่ โดยมีนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ เป็นประธานพร้อมนายศาสวัต เด่นแดนโดม และ นายศรุต เด่นแดนโดม คณะผู้บริหาร บริษัทแดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบการตรวจค้นแบบ In-line ที่ท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนรอบๆเขตพื้นที่ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 15 ทุน ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านห้วยยูง จำนวน 5 ทุน
2.โรงเรียนบ้านท่านุ่น จำนวน 5 ทุน
3.โรงเรียนทุ่งพะยอม จำนวน 5 ทุน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19ให้มีขวัญ และกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และทำดี ประพฤติดี ทั้งนี้ท่าอากาศยานกระบี่และบริษัทแดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ท่าอากาศยานกระบี่รายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ดังนี้วันที...
27/08/2020

ท่าอากาศยานกระบี่รายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 7เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ท่าอากาศยานกระบี่ 27 สิงหาคม 2563

ท่าอากาศยานกระบี่รายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดังนี้วันที...
26/08/2020

ท่าอากาศยานกระบี่รายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 5 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ท่าอากาศยานกระบี่ 26 สิงหาคม 2563

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดังนี้วันที่ 25 สิง...
25/08/2020

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-กระบี่ และ ดอนเมือง-กระบี่ รวม 6 เที่ยวบิน ( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. เน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
2. ตั้งจุดตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่และผู้โดยสารโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ (Thermometer) โดยผลการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19
3. ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
4. ติดตั้งป้าย และแสดงภาพประชาสัมพันธ์บนจอภาพ และเพจ Facebook ท่าอากาศยาน เกี่ยวกับการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
5. หากกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประจำที่ ทกบ. เพื่อดำเนินการคัดกรองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานกระบี่ต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอินเข้าอาคารและทำการสแกนอีกครั้งเมื่อออกจากอาคารท่าอากาศยานกระบี่

ตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ทกบ. 25 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันจ...
25/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2563
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
25 สิงหาคม 2563

21/08/2020

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารสายการบิน และประชาชนทั่วไปที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (Air Travel Response to Covid-19)
.
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.สำหรับสำรวจผู้โดยสารสายการบิน
ลิ้งก์สำหรับตอบแบบสอบถาม: www.tinyurl.com/passengersTH-covid19survey

2.สำหรับประชาชนทั่วไป
ลิ้งก์สำหรับตอบแบบสอบถาม: www.tinyurl.com/publicTH-covid19survey
.
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร เนื่องอุดม  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระ...
20/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน พร้อมด้วยตัวแทนจากกิจการร่วมค้า ที.พี.พี.ซี,บริษัทวี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต็นท์ จำกัด และบริษัทกรุงเทพ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแต็นท์ จำกัด ร่วมต้อนรับผู้สังเกตการณ์ โครงการข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact) ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ (Observer) ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอากาศยาน Code C และ Code E ได้ 38 ลำในเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ โครงการข้อตกลงคุณธรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนให้ดำเนินโครงการอย่างสุจริต ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำให้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
17 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันพ...
19/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
19 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมท่าอากาศยานรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและ...
18/08/2020

ประกาศกรมท่าอากาศยาน
รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่✈️             วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ มณีสถิตย์...
16/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่✈️

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ประธานตรวจรับงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 พร้อมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์และโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ประชุมตรวจรับงานและลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ โดยมี นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่ และตัวแทนจากบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด (มหาชน), กิจการร่วมค้า ที.พี.พี.ซี, บริษัทเซ้าท์อี๊สเอเชียเทคโนโลยี จำกัด (SEATEC), บริษัทวี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต็นท์ จำกัด และบริษัทกรุงเทพ เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแต็นท์ จำกัด ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ซึ่งขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างโครงการฯ ได้แก่โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 พร้อมปรับปรุงอาคารที่พักหลังที่ 1,2 และอาคารจอดรถยนต์ มีความก้าวหน้าแล้วเสร็จสะสม 27.53 % และโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน มีความก้าวหน้าแล้วเสร็จสะสม 88.80% พร้อมทั้งกำชับให้ผู้รับเหมา เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เมื่อการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่1,2 แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานกระบี่ จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,500 คน ต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คน ต่อชั่วโมง หรือจาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี ขณะที่อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม จะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 2,000 คัน และรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้ง 737 ได้ 40 ลำในเวลาเดียวกัน
พร้อมกันนี้ ได้ลงตรวจความพร้อมและกำชับให้ตรวจสอบอุปกรณ์การอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร และมอบหมายให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลผู้โดยสารในแต่ละจุดอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งกำชับให้มีการสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก การจัดจุดพักคอยที่มีการเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เน้นย้ำให้พนักงานทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน ทั้งก่อนและหลังเสร็จสิ้นการให้บริการเที่ยวบิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานกระบี่ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19

ที่อยู่

ท่าอากาศยานกระบี่ 133 หมู่ 5 ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
Krabi
81130

ข้อมูลทั่วไป

ท่าอากาศยานกระบี่ หนึ่งในท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน

เบอร์โทรศัพท์

+6675701471

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากาศยาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Krabi

แสดงผลทั้งหมด