โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี -

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี - ดี
(5)

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบครับ...
21/07/2021

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบครับ...

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบครับ...

กินข้าวร่วมกัน 4จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด-19Cr.ไทยรู้สู้โควิด
21/07/2021

กินข้าวร่วมกัน 4จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด-19
Cr.ไทยรู้สู้โควิด

กินข้าวร่วมกัน 4จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด-19
Cr.ไทยรู้สู้โควิด

9 ภาพเล่าจบโควิดสายพันธุ์ใหม่ทำไมติดง่ายป้องกันยากหรือเปล่า?Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
20/07/2021

9 ภาพเล่าจบโควิดสายพันธุ์ใหม่ทำไมติดง่ายป้องกันยากหรือเปล่า?
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

5ข้อควรปฏิบัติช่วงการระบาดโควิด-19 ระลอก4Cr.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
19/07/2021

5ข้อควรปฏิบัติช่วงการระบาดโควิด-19 ระลอก4
Cr.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

5ข้อควรปฏิบัติช่วงการระบาดโควิด-19 ระลอก4
Cr.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 5)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 5)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ครั้งที่ 5)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ครั้งที่ 5)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 5)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 5)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 5)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 5)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 4)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 4)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ครั้งที่ 4)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ครั้งที่ 4)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 4)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 4)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 4)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 4)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 3)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 3)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ครั้งที่ 3)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ครั้งที่ 3)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 3)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 3)

ประมวลภาพ การเรียนการสอน ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINEระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 3)
18/07/2021

ประมวลภาพ การเรียนการสอน
ON-HAND , ON-DEMAND , ONLINE
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (ครั้งที่ 3)

ในห้างสรรพสินค้าคุณเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 จากอะไรบ้างCr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
18/07/2021

ในห้างสรรพสินค้าคุณเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 จากอะไรบ้าง
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

พริกไทย&กระชาย สมุนไพรไทย…กับเมนูชูสุขภาพCr.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
17/07/2021

พริกไทย&กระชาย สมุนไพรไทย…กับเมนูชูสุขภาพ
Cr.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

พริกไทย&กระชาย สมุนไพรไทย…กับเมนูชูสุขภาพ
Cr.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

โรคมรณะที่มากับ “ยุงลาย”Cr.สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย,คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล,เว็บไซด์โรงพย...
16/07/2021

โรคมรณะที่มากับ “ยุงลาย”
Cr.สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย,คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล,เว็บไซด์โรงพยาบาลศรีนครินทร์,กรมควบคุมโรค

โรคมรณะที่มากับ “ยุงลาย”
Cr.สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย,คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล,เว็บไซด์โรงพยาบาลศรีนครินทร์,กรมควบคุมโรค

มารู้จัก mRNA วัคซีนที่ใครๆ พูดถึงกันCr: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ข้อมูล ณวันที่ 07/06/64
15/07/2021

มารู้จัก mRNA วัคซีนที่ใครๆ พูดถึงกัน
Cr: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ข้อมูล ณ
วันที่ 07/06/64

มารู้จัก mRNA วัคซีนที่ใครๆ พูดถึงกัน
Cr: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ข้อมูล ณ
วันที่ 07/06/64

ดูแลลูกรัก ห่างไกลโควิด-19Cr.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
13/07/2021

ดูแลลูกรัก ห่างไกลโควิด-19
Cr.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดูแลลูกรัก ห่างไกลโควิด-19
Cr.กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโควิดได้มากกว่า หน้ากากชั้นเดียว x2Cr. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
12/07/2021

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโควิดได้มากกว่า หน้ากากชั้นเดียว x2
Cr. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ7เมนูให้คุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และลดความ...
11/07/2021

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ7เมนูให้คุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ในตลาดคุณพลาดรับเชื้อโควิดจากอะไรได้บ้าง?Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
10/07/2021

ในตลาดคุณพลาดรับเชื้อโควิดจากอะไรได้บ้าง?
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี นำโดยนางสาวทรายทิพย์  ธีระเดชพงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ...
09/07/2021

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี นำโดยนางสาวทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบผักปลอดสารพิษ จากแปลงสาธิตเกษตรเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อสมทบทุน “โครงการรวมใจต้านภัย Covid-19”

ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี นำโดยนางสาวทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบผักปลอดสารพิษ จากแปลงสาธิตเกษตรเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อสมทบทุน “โครงการรวมใจต้านภัย Covid-19”

10 พฤติกรรมเคยชินเสี่ยงโควิด-19Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
09/07/2021

10 พฤติกรรมเคยชินเสี่ยงโควิด-19
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

โควิดสายพันธุ์ต่างๆ อาจมีอาการคล้ายกันCr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
08/07/2021

โควิดสายพันธุ์ต่างๆ อาจมีอาการคล้ายกัน
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

วัคซีนโควิด-19 คืออะไร?Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
07/07/2021

วัคซีนโควิด-19 คืออะไร?
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

เทคนิคทำความสะอาดบ้านยุคโควิดCr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
05/07/2021

เทคนิคทำความสะอาดบ้านยุคโควิด
Cr.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

04/07/2021
02/07/2021

เรียนรู้วิธีการส่งงานใน "อัลบั้ม" ของ Application Line ตามขั้นตอนง่าย ๆ ไปด้วยกัน ... #byครูแนน

02/07/2021

เรียนรู้วิธีการส่งงานใน "โน้ต" ของ Application Line ตามขั้นตอนง่าย ๆ ไปด้วยกัน ... #byครูแนน

ไม่อยากให้ลูกติดโควิด พ่อแม่ต้องระวังอะไรบ้าง?Cr.www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
02/07/2021

ไม่อยากให้ลูกติดโควิด พ่อแม่ต้องระวังอะไรบ้าง?
Cr.www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

ที่อยู่

443/14 ต.ตลาดกระทุ่มแบน
Krathum Baen
74110

เบอร์โทรศัพท์

034471686

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี - ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Krathum Baen บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แค่อยากบอกไปแล้ว รวย รวย รวย
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1359783574207898&id=228901777296089
ฝ่ายความมั่นคง อ.บ้านแพ้ว..ร่วมกับ เจ้าหน้าที่​ตำรวจ สภ.บ้านแพ้ว ออกตรวจ ออกจับจริงไม่อิงนิยาย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1356626621190260&id=228901777296089
ด้วย รัก และห่วงใยในบุตรหลาน https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4748180725207466&id=100000467550494
ระวังกันไว้อย่าการ์ดตก.. ถ้าการ์ดตก.. ชีวิตจบแน่... ถ้ามันมารอบสอง​ ... https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2495442237413805&id=100008441590495
เข้ามาดูแล้วก็แชร์กันไป​ คนสมุทรสาครต้องปลอดภัย​ พาหะโรคร้ายจากถังขยะที่มักหมม..... ช่วยๆกันแชร์คับ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2491762521115110&id=100008441590495
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนใช้มาตราเข้มป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส covid-19 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1331567367029519&id=228901777296089
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ขอเชิญคู่รักจดทะเบียนสมรส ในงานวิวาห์แห่งความซื่อสัตย์ สัญญารักจากนี้ชั่วนิรันดร์
ร้องขอความเป็นธรรมช่วยแชร์ให้ถึงช่อง 8 ที ช่วยเอาความถูกต้องกลับมาให้ด้วยครับ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4070690196289859&id=100000467550494
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บุหรี่อยู่ในซอง บุเรงนองอยู่พม่า #อย่าสูบบุหรี่กันนะครับ
รับสอนมวยไทย วิชา อิสระ ค่ายมวย ส.ทรัพย์ศรี 083-964-9372
ข้อสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 =================== ข้อสอบ O-NET ของปีก่อนถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนเห็นคะแนนของตัวเอง ข้อสอบมีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกวิชาสอบได้เลย ---------------------------- ข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชา http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6.php ----------------------------- ข้อสอบ O-NET ม.3 ทุกวิชา http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-m3.php