โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บ

โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สาระความรู้ และภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
(7)

เปิดเหมือนปกติ

27 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนที่เดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย...
27/02/2021

27 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนที่เดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ โรงเรียนเอกชัย

27 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนที่เดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ โรงเรียนเอกชัย

พื้นที่ไหนทำอะไรบ้าง?
27/02/2021

พื้นที่ไหนทำอะไรบ้าง?

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โควิด-19 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข...
27/02/2021

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียน และส่งงานทั้งหมด 1,284 คน คิดเป็น 93.04%

📢📢คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
27/02/2021

📢📢คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โควิด-19 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข...
26/02/2021

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนและ ส่งงานทั้งหมด 1,288 คน คิดเป็น 93.33%

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส      โควิด-19 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรี...
25/02/2021

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียน และ ส่งงานทั้งหมด 1,285 คน คิดเป็น 93.12%
#ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

ผู้บริหารและคณะครูทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน#ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ธนพร มีเจริญ และ ทีมงานของสจ.ไรวินทร์ มีเจริญ...
25/02/2021

ผู้บริหารและคณะครูทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
#ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ธนพร มีเจริญ และ ทีมงานของสจ.ไรวินทร์ มีเจริญ ที่มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน
#ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอ้อมน้อยนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำล้างพื้นสนามให้

ผู้บริหารและคณะครูทุกคนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
#ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ธนพร มีเจริญ และ ทีมงานของสจ.ไรวินทร์ มีเจริญ ที่มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน
#ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอ้อมน้อยนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำล้างพื้นสนามให้

คณะครูช่วยกันทาสีแผงเหล็กกั้น..เตรียมความพร้อมไว้สำหรับเปิดเรียน
25/02/2021

คณะครูช่วยกันทาสีแผงเหล็กกั้น..เตรียมความพร้อมไว้สำหรับเปิดเรียน

คณะครูช่วยกันทาสีแผงเหล็กกั้น..เตรียมความพร้อมไว้สำหรับเปิดเรียน

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนและส่งงานทั้งหมด 1,284 คน...
24/02/2021

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนและส่งงานทั้งหมด 1,284 คน คิดเป็น 93.04%

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข้า...
23/02/2021

สรุปผลการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียน และส่งงานคุณครูทั้งหมด 1,283 คน คิดเป็น 92.90%
#สู้ไปด้วยกัน

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนขอขอบคุณ คุณศุภณัฏฐ์  สกุลเงิน (อดีตสมาชิกเทศบาลตำบลดอนไก่ดี) พร้อมครอบครัว ได้มอบหน้าก...
22/02/2021

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนขอขอบคุณ คุณศุภณัฏฐ์ สกุลเงิน (อดีตสมาชิกเทศบาลตำบลดอนไก่ดี) พร้อมครอบครัว ได้มอบหน้ากากอนามัยผ่าน ส.จ.ไรวินทร์ มีเจริญ นำมามอบให้โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) จำนวน 2,500 ชิ้น

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณ บริษัท ทรัพย์สุขสิริ เป็นอย่างยิ่งที่ไ...
22/02/2021

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณ บริษัท ทรัพย์สุขสิริ เป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้กับทางโรงเรียน

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณ บริษัท ทรัพย์สุขสิริ เป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ให้กับทางโรงเรียน

รายงานผลการเรียนทางไกลของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนและส่งงานคุณครูทั้งหมด 1,257 คน คิดเป็น 90.96...
21/02/2021

รายงานผลการเรียนทางไกลของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนและส่งงานคุณครูทั้งหมด 1,257 คน คิดเป็น 90.96%
#ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนเป็นอย่างมาก

รายงานผลการเรียนออนไลน์ ประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนส่งงาน 1,291 คน คิดเป็น  93.42%  ของนักเรียนทั้งหม...
20/02/2021

รายงานผลการเรียนออนไลน์ ประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนส่งงาน 1,291 คน คิดเป็น 93.42% ของนักเรียนทั้งหมด

ผู้บริหารและคณะครูผู้คุมงานก่อสร้างบ้านพักครู ได้ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
20/02/2021

ผู้บริหารและคณะครูผู้คุมงานก่อสร้างบ้านพักครู ได้ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ผู้บริหารและคณะครูผู้คุมงานก่อสร้างบ้านพักครู ได้ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และท่านแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธียกเสาเอก และเสาโทบ้านพักครู ได้นิมนต์พระครูสุนทร...
20/02/2021

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และท่านแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธียกเสาเอก และเสาโทบ้านพักครู ได้นิมนต์พระครูสุนทรสาครกิจ เจ้าคณะตำบลท่าไม้ เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งคณะสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ เจิมเสาเอก และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และท่านแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธียกเสาเอก และเสาโทบ้านพักครู ได้นิมนต์พระครูสุนทรสาครกิจ เจ้าคณะตำบลท่าไม้ เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง พร้อมทั้งคณะสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ เจิมเสาเอก และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล

รายงานผลการเรียนออนไลน์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนส่งงาน 1,292 คน คิดเป็น 93.49% ของนักเรียนทั้งห...
19/02/2021

รายงานผลการเรียนออนไลน์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนส่งงาน 1,292 คน คิดเป็น 93.49% ของนักเรียนทั้งหมด

รายงานผลการเรียนออนไลน์ ประจำวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนส่งงาน 1,292 คน คิดเป็น 93.42% ของนักเรียนทั้งหมด
18/02/2021

รายงานผลการเรียนออนไลน์ ประจำวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนส่งงาน 1,292 คน คิดเป็น 93.42% ของนักเรียนทั้งหมด

ผู้บริหารและคณะครูเข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
17/02/2021

ผู้บริหารและคณะครูเข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ผู้บริหารและคณะครูเข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

รายงานผลการเรียนออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนส่งงาน 1,290 คน คิดเป็น 93.28% ของนักเรียนทั้งหมด
17/02/2021

รายงานผลการเรียนออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนส่งงาน 1,290 คน คิดเป็น 93.28% ของนักเรียนทั้งหมด

รายงานผลการเรียนออนไลน์ ประจำวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนนักเรียนส่งงาน 1,285 คน คิดเป็น 92.45% ของนักเรียนทั้ง...
16/02/2021

รายงานผลการเรียนออนไลน์ ประจำวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนนักเรียนส่งงาน 1,285 คน คิดเป็น 92.45% ของนักเรียนทั้งหมด

คุณครูสุภาพบุรุษของโรงเรียนมาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ New Normal ตามแนวนโยบายของภาคร...
15/02/2021

คุณครูสุภาพบุรุษของโรงเรียนมาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ New Normal ตามแนวนโยบายของภาครัฐเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

คุณครูสุภาพบุรุษของโรงเรียนมาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ New Normal ตามแนวนโยบายของภาครัฐเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ประกาศของโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
15/02/2021

ประกาศของโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

สรุปผลการเรียนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข...
14/02/2021

สรุปผลการเรียนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียน และส่งงานคุณครูทั้งหมด 1,278 คน คิดเป็น 92.41 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่เอาใจใส่ติดตามการเรียนรู้ของทางโรงเรียนมาโดยตลอด
#Happy Valentine's Day

สรุปผลการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียน และส่งงานคุณครูทั้งหมด 1,278 ค...
13/02/2021

สรุปผลการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียน และส่งงานคุณครูทั้งหมด 1,278 คน คิดเป็น 92.41% ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมาโดยตลอด
#เรียนรู้ สู้โควิด 19

รายงานผลการเรียนทางไกลของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 1,290 คน คิดเป็นร้อยละ 93.28#สวัสดีปีใหม่ว...
12/02/2021

รายงานผลการเรียนทางไกลของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 1,290 คน คิดเป็นร้อยละ 93.28
#สวัสดีปีใหม่วันตรุษจีน

รายงานผลการเรียนทางไกลของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 1,284 คน คิดเป็นร้อยละ 92.84#เรียนรู้สู้โค...
11/02/2021

รายงานผลการเรียนทางไกลของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 1,284 คน คิดเป็นร้อยละ 92.84
#เรียนรู้สู้โควิด 19

รายงานผลการเรียนทางไกลของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 1,290 คน คิดเป็นร้อยละ 93.28#การเรียนรู้รูป...
10/02/2021

รายงานผลการเรียนทางไกลของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 1,290 คน คิดเป็นร้อยละ 93.28
#การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ในวิถี New Normal

รายงานผลการเรียนออนไลน์ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 1,285 คน คิดเป็นร้อยละ 92.91
09/02/2021

รายงานผลการเรียนออนไลน์ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด 1,285 คน คิดเป็นร้อยละ 92.91

ท่านผู้บริหาร และคณะครูสายชั้น ป.1 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดการสอบ RT ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน
08/02/2021

ท่านผู้บริหาร และคณะครูสายชั้น ป.1 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดการสอบ RT ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน

ท่านผู้บริหาร และคณะครูสายชั้น ป.1 เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดการสอบ RT ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน

ท่านรองศรายุทธ เวฬุธนราชิน และคณะครูร่วมมือร่วมแรงช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน
08/02/2021

ท่านรองศรายุทธ เวฬุธนราชิน และคณะครูร่วมมือร่วมแรงช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน

ท่านรองศรายุทธ เวฬุธนราชิน และคณะครูร่วมมือร่วมแรงช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ" หรือ B- safe เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาสร้างจิตสำน...
08/02/2021

ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ "ขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ" หรือ B- safe เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และความสำคัญของการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชน ผู้จัดทำสื่อวีดีทัศน์ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
#สามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดวีดีทัศน์ ด้านล่างนี้

สรุปผลการนิเทศติดตามการเรียน มีนักเรียนส่งงาน 1,262 คน คิดเป็น 91.18% ของนักเรียนทั้งหมด
07/02/2021

สรุปผลการนิเทศติดตามการเรียน มีนักเรียนส่งงาน 1,262 คน คิดเป็น 91.18% ของนักเรียนทั้งหมด

📢📢ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
06/02/2021

📢📢ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

สรุปผลการนิเทศติดตามการเรียน  มีนักเรียนส่งงาน 1,291 คน คิดเป็นร้อยละ 93.08 ของนักเรียนทั้งหมด
06/02/2021

สรุปผลการนิเทศติดตามการเรียน มีนักเรียนส่งงาน 1,291 คน คิดเป็นร้อยละ 93.08 ของนักเรียนทั้งหมด

ที่อยู่

44/1 ม.12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
Krathum Baen
74110

เบอร์โทรศัพท์

024201691

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Krathum Baen บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน อ.โกวิทย์ บ่างรักขิต กรุณารับโทรศัพย์เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์หรือไปรับสินค้าที่สั่งไว้ด้ายครับ หลายวันแล้วครับถ้าไม่รับก็ไม่สมควรสั่งสินค้านะครับ
อยากให้ลูกหลาน.. 📌 ห่างมือถือ 📌 มีวินัย มีความรับผิดชอบ 📌 สมาธิที่ดีขึ้น กีฬาช่วยคุณได้ "นึกถึงเทควันโด นึกถึงเรา 3J เทควันโด" สนใจติดต่อ เข้ามาทดลองเรียน #ฟรี❗❗ 📞.0632614632​ K.เมย์
ช่วยส่งภาพให้ศิษย์รุ่นน้องคนนี้ด้วยครับเขาเก่งมากๆได้ที่หนึ่ง 80 คะแนน
การแพร่ภาพสด บรรยากาศงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง(แช่มประชาอุทิศ) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2862288880461005&id=100000397645962&sfnsn=mo&d=n&vh=i
ขอบคุณเบื้องหลังทุกท่าน ป้ายสวยๆ โต๊ะเก้าอี้ที่เหมาะสม ความมีน้ำใจของคุณครูและเด็กๆ ที่ช่วยขนของยกของโดยไม่ต้องบอกกล่าว เด็กๆน่ารักมากคะ มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะ
สวัสดีครับ ผมขอฝากแอดมินช่วยส่งรูปนี้ให้ อ.เสาวลักษณ์ หน่อยนะครับ ผมเคยเป็นนักเรียนห้องอาจารย์ ตอนที่ถ่ายรูปผมอยู่ ป.1 ครับ ฝากความคิดถึงท่านด้วยนะครับ พันเอก นราธิป จอง
ป.1-ป.4ครูศักดิ์ศรี มโนขัตติยะเป็นครูประจำชั้น ป.5ครูจารุวรรณ แก้วชิงดวง เป็นครูประจำชั้น ป.6ครูงามตา พนากิจสุวรรณ เป็นครูประจำชั้นครับ ผมเข้าเรียนป.1ปี2529จบ ป.6ปี2535 ขึ้นรถลุงสันต์ ห้วยเรไร จนจบป.6
ศิษย์ อ.อมรรัตน์ ปาณีนิจ ห้อง ป.6/6 จบปี36 เข้ามาหน้าเพจ บ้างป่าวเอ่ย/ตั้งแต่จบไม่เคยเจอเพื่อนๆอีกเลยค่ะ
ข้อสอบ O-NET ป.6 ครบทุกวิชา ------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ชั้นป.6 ของปีก่อนทุกวิชาถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online เพื่อให้นักเรียนชั้นป.6 ใช้ฝึกสอบจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบ ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ทำให้นักเรียนรู้ว่าทำข้อไหนผิด ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกวิชาสอบได้เลยครับ http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6.php
หาเพื่อนที่จบปี 46 ครับ หมวกน้ำเงิน
พอดีผมอยากได้เบอร์อาจารย์ ที่ติดต่อได้สัก หน่อย.พอดีโทรไปหลายรอบแล้วไม่มีคนรับเลย ครับ ผมศิษย์ เก่า หมวกส้ม ครับ