กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารสื่อสาร
(15)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 0930 พัน.นร.รร.ส.สส. ได้ดำเนินการนำส่งกล่องกระดาษ​ที่ได้รวบรวมจาก กำลังพล และชุมชน​ข้างเคียง เพื...
06/05/2021

วันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 0930 พัน.นร.รร.ส.สส. ได้ดำเนินการนำส่งกล่องกระดาษ​ที่ได้รวบรวมจาก กำลังพล และชุมชน​ข้างเคียง เพื่อส่งมอบให้กับ สม.สส. เป็นจำนวน 60 กก. เพื่อนำไปบริจาคให้กับ บริษัท SCGP ในการรีไซเคลนำมาสร้างเตียงสนามให้กับผู้ป่วยโควิท-19

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64 กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อบต.สวนส้ม ดำเนินการเก็บผักตบชวา ...
19/03/2021

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 64 กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ อบต.สวนส้ม ดำเนินการเก็บผักตบชวา ให้กับประชาชนชาวบ้าน บ้านคลองตาขำ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบ ทำให้การจราจรทางน้ำไม่สะดวก

19/03/2021

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร ได้ดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จว. สมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด covid-19 และปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำสวนเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

เมื่อ วันที่ 16 มี.ค. 64ชุด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน (กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร) ได้ด...
16/03/2021

เมื่อ วันที่ 16 มี.ค. 64
ชุด ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน (กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร) ได้ดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จว. สมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด covid-19 และปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำสวนเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยในการช่วยเหลือในครั้งนี้ หน่วยได้รับความกรุณาจาก ผู้บัญชาการทหารบก และ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ในการสนับสนุน งบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อแจกจ่ายให้กับ กำลังพล และ ข้าราชการ ภายใน กองบัญชาการกองทัพบก

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 พ.ท. ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคคลากรต้านยาเสพติด ...
11/03/2021

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 พ.ท. ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคคลากรต้านยาเสพติด ในห้วงวันที่ 8 - 10 มี.ค. 64 โดยมี ร.ต. สนั่น สุขชัยศรี ผบ.มว.สร. เป็นวิทยากร ให้กับกำลังพล ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ 10 มี.ค. 64 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และคณะนายทหาร ให้การต้อบรับ พ.อ. อาร์ม สมรรคะบุตร ผอ.กวท.ศฝษ.สทพ...
10/03/2021

วันที่ 10 มี.ค. 64 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และคณะนายทหาร ให้การต้อบรับ พ.อ. อาร์ม สมรรคะบุตร ผอ.กวท.ศฝษ.สทพ.นทพ. พร้อมคณะ ได้เดินทางมานิเทศศูนย์การเรียนรู้ กศน. ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 ชุด ชป.กร.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน (พัน.นร.รร.ส.สส.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษ...
09/03/2021

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 ชุด ชป.กร.ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน (พัน.นร.รร.ส.สส.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากกลุ่มเกษตรกร ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จว. สมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด covid-19 และปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำสวนเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยในการช่วยเหลือในครั้งนี้ หน่วยได้รับความกรุณาจาก ผบ.ทบ. และ จก.สส. ในการสนับสนุน งบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อแจกจ่ายให้กับ กพ.และ ข้าราชการ ภายใน บก.ทบ.

ผลการดำเนินงาน
- รับซื้อมะม่วงจากเกษตกร จำนวน 300 กก.
(มะม่วงฟ้าลั่น 200 กก. และ มะม่วงแก้วขมิ้น 100 กก.)

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และกำลังพล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทัก...
19/01/2021

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และกำลังพล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้จัดกิจกรรม "Happy Hour" ให้กับทหารกองประจำการ โดยได้บรรยา...
19/01/2021

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้จัดกิจกรรม "Happy Hour" ให้กับทหารกองประจำการ โดยได้บรรยายพิเศษเรื่อง "พระมหากษัตริย์ กับกองทัพไทย" ชมเทปพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และชมภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน ยุทธหัตถี พร้อมได้จัดอาหารพิเศษและเครื่องดื่ม ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ 8 ม.ค. 64 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ให้กับบุตรของกำลังพ...
08/01/2021

วันที่ 8 ม.ค. 64 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2564 ให้กับบุตรของกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ 26 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 โดยมี เสธ.ส...
26/11/2020

วันที่ 26 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 โดยมี เสธ.ส.1 เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. พร้อมด้วย ภริยา และผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ เข้าเยี่ยมให้กำลัง...
26/11/2020

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. พร้อมด้วย ภริยา และผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ น้องทหารใหม่ ที่เข้ารักษาตัว จำนวน 2 ราย ได้แก่ พลฯ ศราวุฒิ แสงวิเชียร ที่มีอาการ ปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ พลฯ นัฐพล บุตรลี ที่มีอาการ ไข้เลือดออกและฝีที่ก้น พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และภริยา ไปเยี่ยมชมงานขายสินค้าของชมรมแม่บ้าน พัน.นร.รร.ส.สส...
26/11/2020

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และภริยา ไปเยี่ยมชมงานขายสินค้าของชมรมแม่บ้าน พัน.นร.รร.ส.สส. ร่วมกับ สม.สส. นำผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายที่ตลาด TMB (ธ.ทหารไทย สำนักงานใหญ่)

วันที่ 17 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ผ...
17/11/2020

วันที่ 17 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ผลัดที่ 2/63 ประดับเครื่องหมายยศครูทหารใหม่ และต้อนรับทหารใหม่(ภายใน) ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ 9 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และผู้ฝึกทหารใหม่ ได้นำน้องทหารใหม่ พลฯ นครินทร์ ซินโซ ไปพบหน้าภรร...
09/11/2020

วันที่ 9 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และผู้ฝึกทหารใหม่ ได้นำน้องทหารใหม่ พลฯ นครินทร์ ซินโซ ไปพบหน้าภรรยาและลูก ที่เพิ่งคลอด พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัว ณ ที่บ้าน อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

วันที่ 9 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และผู้ฝึกทหารใหม่ ได้นำน้องทหารใหม่ พลฯ สราวุฒิ แสงวิเชียร ไปเคารพ...
09/11/2020

วันที่ 9 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และผู้ฝึกทหารใหม่ ได้นำน้องทหารใหม่ พลฯ สราวุฒิ แสงวิเชียร ไปเคารพศพมารดาที่ได้เสียชีวิต ในวันที่ 9 พ.ย. 63 ณ มัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด (หัวหมากใหญ่) แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับการ...
09/11/2020

วันที่ 9 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ได้แก่ จ.ส.ต.อิสระ จันทา ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/63 และต้อนรับ ผบ.ส.1 และคณ...
09/11/2020

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ให้การต้อนรับญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/63 และต้อนรับ ผบ.ส.1 และคณะ ที่มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมพร้อมญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.นร.รร.ส.สส.

ขอแสดงความยินดีกับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น .............................................เม...
07/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น
.............................................
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 กำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ได้เข้ารับประดับยศที่สูงขึ้นจากนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 ราย ได้แก่ ร.ต.ชัยนาท แจ้สูงเนิน และ ร.ต.วิชาญ ประกาศิต โดยมี พล.ท.นพดล จิเจริญ จก.สส. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 พร้...
02/11/2020

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 พร้อมได้มอบประกาศนียบัตรและเสื้อกองพันเป็นที่ระลึก และได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษ ราดหน้า ให้กับกำลังพล ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

29/10/2020
Signalschool

พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า.ส. รุ่นที่ 23

พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส. รุ่นที่23

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 พัน.นร.รร.ส.สส. จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบ,นนส. และแม่บ้าน จำนวน 100 คน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพร...
25/10/2020

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 พัน.นร.รร.ส.สส. จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบ,นนส. และแม่บ้าน จำนวน 100 คน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า ด้วยการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระรูปทรงม้า)

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo
21/10/2020

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นนส.เหล่า.ส. รุ่นที่ 23/62 และได้ตรวจเยี่ยมก...
21/10/2020

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นนส.เหล่า.ส. รุ่นที่ 23/62 และได้ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนส. ณ ส.พัน.9 พล.ร.9

วันที่ 14 ต.ค. 63 ผบ.พัน.นร.ฯ เป็นประธานโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่น โดยมีชุด ขุนศึก 61 เป็นผู้บรรยาย เรื่องประว...
14/10/2020

วันที่ 14 ต.ค. 63 ผบ.พัน.นร.ฯ เป็นประธานโครงการรณรง
ค์ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่น โดยมีชุด ขุนศึก 61 เป็นผู้บรรยาย เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับ นนส.รุ่นที่ 23 ณ ร้อย.นนส.พัน.นร. ฯ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาสักการะพระ...
16/09/2020

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์นายพลเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องใน"วันบุรฉัตร"

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้กำกับดูแลการรับทหารใหม่ ผลัด ๑ / ๒๕๖๓ และจัดกิจกรรม open h...
03/09/2020

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้กำกับดูแลการรับทหารใหม่ ผลัด ๑ / ๒๕๖๓ และจัดกิจกรรม open house เปิดบ้านต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำกำลังพล และแม่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกีย...
14/08/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำกำลังพล และแม่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และกำลังพล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็...
12/08/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และกำลังพล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.เอกพล จูฑะพันธ์ุ ผบ.ส.๑ เป็นประธาน ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร....
11/08/2020

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.ส.สส.

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo
07/08/2020

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธาน ในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใ...
23/07/2020

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธาน ในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับกำลังพล โดยมี อสม.ค่ายฯ และ ร.ต. สนั่น สุขชัยศรี ผบ.มว.สร.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นวิทยากร ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในโครงการเลี้ยงกบในกระชังร่วมกับ กศน. ต.สวนหลวง อ....
23/07/2020

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในโครงการเลี้ยงกบในกระชังร่วมกับ กศน. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างอาขีพให้แก่ครอบครัวกำลังพล ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.ส.สส. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ...
16/07/2020

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.ส.สส. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม นนส. และนสน.เหล่า ส. ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

ที่อยู่

ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
Krathumban
74110

เบอร์โทรศัพท์

022976850

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Krathumban บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ย้อนความหลังของเมื่อวานที่ผ่านมา
อยู่กับหลานสาวคนสวย
รู้สึกคิดถึงและเป็นห่วง"นสทีมชาตินพรัตน์
ในเมื่อหลานเลือกเป็นทหาร"ยายก็ชอบทหารเมื่อผ่านเข้ามากถึงก้าวที่"2"แล้วก็จงก้าวต่อไปอย่างมั่นคง"จงไปให้ถึงฝันนะครับบายจะคอยเป็นกำลังให้
ททข
ถ้าอยากเรียนต้องทำไงคะ
เด่วลูกชายก็กลับมาถิ่นเดิมใกล้บ้านแล้วครับอีกไม่กี่วัน
ขอรบกวนถามหน่อยค่ะ ทหารนายสิบจะมีพิธีประดับยศวันที่เท่าไรค่ะของเดือนตุลาคมค่ะ
ขอบคุณทุกคำอวยพรครับ