กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารสื่อสาร
(10)

เปิดเหมือนปกติ

29/10/2020
Signalschool

พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า.ส. รุ่นที่ 23

พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส. รุ่นที่23

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 พัน.นร.รร.ส.สส. จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบ,นนส. และแม่บ้าน จำนวน 100 คน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพร...
25/10/2020

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 พัน.นร.รร.ส.สส. จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบ,นนส. และแม่บ้าน จำนวน 100 คน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า ด้วยการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระรูปทรงม้า)

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo
21/10/2020

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นนส.เหล่า.ส. รุ่นที่ 23/62 และได้ตรวจเยี่ยมก...
21/10/2020

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นนส.เหล่า.ส. รุ่นที่ 23/62 และได้ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนส. ณ ส.พัน.9 พล.ร.9

วันที่ 14 ต.ค. 63 ผบ.พัน.นร.ฯ เป็นประธานโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่น โดยมีชุด ขุนศึก 61 เป็นผู้บรรยาย เรื่องประว...
14/10/2020

วันที่ 14 ต.ค. 63 ผบ.พัน.นร.ฯ เป็นประธานโครงการรณรง
ค์ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่น โดยมีชุด ขุนศึก 61 เป็นผู้บรรยาย เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับ นนส.รุ่นที่ 23 ณ ร้อย.นนส.พัน.นร. ฯ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ  มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาสักการะพระ...
16/09/2020

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาสักการะพระอนุสาวรีย์นายพลเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องใน"วันบุรฉัตร"

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้กำกับดูแลการรับทหารใหม่ ผลัด ๑ / ๒๕๖๓ และจัดกิจกรรม open h...
03/09/2020

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้กำกับดูแลการรับทหารใหม่ ผลัด ๑ / ๒๕๖๓ และจัดกิจกรรม open house เปิดบ้านต้อนรับครอบครัวทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำกำลังพล และแม่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกีย...
14/08/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำกำลังพล และแม่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และกำลังพล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็...
12/08/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และกำลังพล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.เอกพล จูฑะพันธ์ุ ผบ.ส.๑ เป็นประธาน ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร....
11/08/2020

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.ส.สส.

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo
07/08/2020

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธาน ในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใ...
23/07/2020

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธาน ในการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับกำลังพล โดยมี อสม.ค่ายฯ และ ร.ต. สนั่น สุขชัยศรี ผบ.มว.สร.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นวิทยากร ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในโครงการเลี้ยงกบในกระชังร่วมกับ กศน. ต.สวนหลวง อ....
23/07/2020

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในโครงการเลี้ยงกบในกระชังร่วมกับ กศน. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างอาขีพให้แก่ครอบครัวกำลังพล ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.ส.สส. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ...
16/07/2020

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.ส.สส. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม นนส. และนสน.เหล่า ส. ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับกา...
13/07/2020

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ได้แก่ ส.อ.เชิดสกุล แสงทรัพย์ และ ส.อ.วรพรต หัสดี ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องใ...
11/07/2020

วันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ตลาดนัดกำนันเผอิญ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo
04/07/2020

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร's cover photo

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้ดำเนินการเยี่ยมครอบครัว พลฯ จีรพงษ์ กาญจนชมพู ณ ต.แพรกษา...
19/06/2020

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้ดำเนินการเยี่ยมครอบครัว พลฯ จีรพงษ์ กาญจนชมพู ณ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ครอบครัวประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป มารดาป่วยด้วยโรคมะเร็งตับทำให้ไม่สามารถทำงานหนักได้ ซึ่ง ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. มีความห่วงใยกำลังพลทหารกองประจำการ รวมถึงครอบครัว จึงได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับทหารกองประจำการ และครอบครัว

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเลขชั้นปีที่ ๒ นนส. เหล่า ...
19/06/2020

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเลขชั้นปีที่ ๒ นนส. เหล่า ส.(หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน) รุ่นที่ ๒๓/๖๒ ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และภริยา ได้ประชุมพบปะแม่บ้านกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ณ บก.พ...
12/06/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และภริยา ได้ประชุมพบปะแม่บ้านกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ประจำปี...
12/06/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้กรุณามอบคู่มือทหารต้านภัยโควิด (COVID - ๑๙) ,หน้ากากอนาม...
12/06/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ได้กรุณามอบคู่มือทหารต้านภัยโควิด (COVID - ๑๙) ,หน้ากากอนามัย และขนม ให้แก่กำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามคู่มือ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในมาตรการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID - ๑๙) ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับกา...
08/06/2020

วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ได้แก่ จ.ส.ท.คณากร หนูอินทร์ และ จ.ส.ท.อดิศร ผามั่น ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา นนส. เหล่า ส. (หลักสูตร ๑ ปี ๖ ...
03/06/2020

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา นนส. เหล่า ส. (หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน) รุ่นที่ ๒๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ร้อย.นนส.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๗๐๐ พ.ท. ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสด...
03/06/2020

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๗๐๐ พ.ท. ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.เอกพล จูฑะพันธ์ุ ผบ.ส.๑ เป็นประธาน ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรม วันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีท...
27/05/2020

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรม วันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๖ โดยมี พ.อ.เอกพล จูฑะพันธุ์ ผบ.ส.๑ เป็นประธาน ณ ค่ายกำเเพงเพชรอัครโยธิน

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.ส.สส. และคณะ ได้เดินทางมาพบ...
22/05/2020

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.ส.สส. และคณะ ได้เดินทางมาพบปะ นนส. เหล่า ส. รุ่นที่ ๒๓ และตรวจดูความพร้อมสำหรับการรองรับนนส. เหล่า ส. ณ พัน.นร.รร.ส.สส.

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร
21/05/2020

กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ พัน.นร.รร.ส.สส.กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ระหว่าง พ.ท.กิตติชัย สว่างจิตต์  ผบ.พัน.นร.ร...
21/05/2020

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ พัน.นร.รร.ส.สส.กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ระหว่าง พ.ท.กิตติชัย สว่างจิตต์ ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. (ท่านเก่า) กับ พ.ท.ณัฐภูมิ มีกุล ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. (ท่านใหม่) พร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากคณะนายทหารและกำลังพลฯ ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ พ.ท.กิตติชัย สว่างจิตต์  ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ...
30/04/2020

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ พ.ท.กิตติชัย สว่างจิตต์ ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีส่งทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ พร้อมได้มอบใบประกาศนียบัตร และมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนของทหารที่ปลดประจำการ ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๓ - ๑๓ เม.ย. ๖๓ พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำรถแบคโฮเข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ ของหน่วย ได้แก่ พ...
17/04/2020

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๓ - ๑๓ เม.ย. ๖๓ พัน.นร.รร.ส.สส. ได้นำรถแบคโฮเข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ ของหน่วย ได้แก่ พื้นที่สนามฝึกยุทธวิถี พื้นที่สวนเกษตรผสมผสาน และหน้าแหล่รวมรถ พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ พ.ท.กิตติชัย สว่างจิตต์ ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ไ...
17/04/2020

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ พ.ท.กิตติชัย สว่างจิตต์ ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ได้แก่ จ.ส.ท.ศรายุทธ จันทร และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเยี่ยมใน ๓ ลำดับแรก ณ บก.พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ ๒ เม.ย. ๖๓ พ.ท.กิตติชัย สว่างจิตต์ ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.ส.สส. และคณะได้เดินทางมาประชุมเตรีย...
02/04/2020

วันที่ ๒ เม.ย. ๖๓ พ.ท.กิตติชัย สว่างจิตต์ ผบ.พัน.นร.รร.ส.สส. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.รร.ส.สส. และคณะได้เดินทางมาประชุมเตรียมการ และตรวจดูความพร้อมของ ร้อย.นนส.พัน.นร.ฯ ในการรับ นนส. เหล่า ส. รุ่นที่ ๒๓/๖๒ หลักสูตร ๑ ปี ๖ เดือน ทั้งนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับเด็กพิเศษ ที่เป็นบุตรของกำลังพล พัน.นร.รร.ส.สส.

วันที่ 20 มี.ค. 63 กลุ่มแม่บ้าน พัน.นร.รร.ส.สส. ได้ร่วมกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยมี พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว จก.สส. ...
20/03/2020

วันที่ 20 มี.ค. 63 กลุ่มแม่บ้าน พัน.นร.รร.ส.สส. ได้ร่วมกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยมี พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว จก.สส. เป็นประธาน ณ กรมการทหารสื่อสาร

ที่อยู่

ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
Krathumban
74110

เบอร์โทรศัพท์

022976850

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Krathumban บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ย้อนความหลังของเมื่อวานที่ผ่านมา
อยู่กับหลานสาวคนสวย
รู้สึกคิดถึงและเป็นห่วง"นสทีมชาตินพรัตน์
ในเมื่อหลานเลือกเป็นทหาร"ยายก็ชอบทหารเมื่อผ่านเข้ามากถึงก้าวที่"2"แล้วก็จงก้าวต่อไปอย่างมั่นคง"จงไปให้ถึงฝันนะครับบายจะคอยเป็นกำลังให้
ททข
ถ้าอยากเรียนต้องทำไงคะ
เด่วลูกชายก็กลับมาถิ่นเดิมใกล้บ้านแล้วครับอีกไม่กี่วัน
ขอรบกวนถามหน่อยค่ะ ทหารนายสิบจะมีพิธีประดับยศวันที่เท่าไรค่ะของเดือนตุลาคมค่ะ
ขอบคุณทุกคำอวยพรครับ