โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ โรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ภาพกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งของเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล ๑
16/10/2020

ภาพกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งของเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล ๑

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
13/10/2020

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการศีล๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ
02/10/2020

นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการศีล๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ

ผลผลิตเห็ดนางฟ้า (ภูฐาน) ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของเด็กๆโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ วันนี้ออกดอกออกผลงาม จำหน่...
23/09/2020

ผลผลิตเห็ดนางฟ้า (ภูฐาน) ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของเด็กๆโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ วันนี้ออกดอกออกผลงาม จำหน่ายถุงละ​ 20 บาท เพื่อเป็นการต่อยอดและเดินตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า (ภูฐาน) ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมให้นักเร...
22/09/2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า (ภูฐาน) ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจึงเกิดผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจโดยมีเห็ดจำหน่ายถุงละ​ 20 บาท เพื่อเป็นการต่อยอดและเดินตามรอยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลค...
14/09/2020

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อผู้เรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลค...
12/09/2020

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อผู้เรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชข้าพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ
12/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชข้าพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post
11/08/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post
06/08/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
28/07/2020

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post
24/07/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post
24/07/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post
24/07/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ's post

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
28/06/2020

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร

👨‍👧ใส่ให้ดู เพราะเด็กวัย1ขวบสามารถเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ได้

🧸ใส่ให้พี่ตุ๊กตาตัวโปรด อาจดึงดูดความสนใจให้เด็กๆอยากมีเพื่อนใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยกัน

👧🏻เลือกขนาดให้พอดี ลวดลายการ์ตูนที่เด็กชอบให้เหมาะกับเด็ก

😘ให้รางวัลเมื่อหนูน้อยสวมใส่หน้ากาก

📚การเล่านิทานเรื่องไวรัส เด็กๆมักจะมีจินตนาการ พ่อแม่สามารถเล่าเรื่องราวเพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมปกป้องตัวเองตามเรื่องราวในนิทาน

#COVID19 #โควิด19 #หน้ากากอนามัย

22/06/2020
การศึกษาท้องถิ่นไทย

การศึกษาท้องถิ่นไทย

ชมสด ‼️ อธิบดี สถ. พบปะกับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19
15/06/2020

แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19

13/06/2020
05/06/2020
ขอบคุณบริษัท วี เลอรัว จำกัด ดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อไวรัสในกลุ่ม อะดีโน และโปลิโอไวรัส บริเวณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื...
02/06/2020

ขอบคุณบริษัท วี เลอรัว จำกัด ดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อไวรัสในกลุ่ม อะดีโน และโปลิโอไวรัส บริเวณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อเพื่อป้องกันโรค COVIC 19

30/05/2020
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สพฐ.

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สพฐ.

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองระดับปฐมวัย
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานการณ์ โควิด-19

ภาพบรรยากาศการจ่ายนมโรงเรียนให้นักเรียนดื่มในช่วงหยุดเรียนเดือนพฤษภาคมค่ะ
22/05/2020

ภาพบรรยากาศการจ่ายนมโรงเรียน
ให้นักเรียนดื่มในช่วงหยุดเรียนเดือนพฤษภาคมค่ะ

Parents One
22/05/2020

Parents One

🧒👧 รู้จักกับประเภทของเด็ก 4 แบบ มาดูกันว่าลูกของคุณเป็นเด็กแบบไหน ? 👦🧑
.
เด็กแต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน หากสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ ก็จะเข้าใจได้ว่า เด็กแต่ละคนนั้นมีความเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ส่งผลต่อการเลี้ยงดู เราจะทราบได้อย่างไรว่า การเลี้ยงดูแบบไหนจะเหมาะสมกับลูกของเรา Carol Tuttle ได้จำแนกเด็กออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ลองมาสังเกตกันว่าลูกของนั้นมีบุคลิกแบบไหน และต้องการการดูแลอย่างไร
.
อ่านบทความเพิ่มเติม : https://www.parentsone.com/4-type-kids-by-carol-tuttle/
-----------------
🌟ติดตามพวกเราได้ที่
.
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : https://www.youtube.com/c/parentsone

18/05/2020
DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18/05/2020

DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

https://www.dltv.ac.th/home

ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย
18/05/2020

ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย

เป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

การศึกษาท้องถิ่นไทย
18/05/2020

การศึกษาท้องถิ่นไทย

🗒️🗒️สรุปการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนทางไกล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค. 2563
Facebook LIVE ทางเพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)...
30/04/2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ
ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
24/03/2020

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ มอบงานป้องกัน ร่วมกับ กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณ โรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก และวัดราษฎร์บำรุง เพื่อป้องกันโรค COVIC 19

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อที่ส่งช...
24/03/2020

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อที่ส่งชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำระล้างโควิด-19
โดยได้มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผสมคลอรีน ผสมน้ำจากรถดับเพลิงฉีดพ่นล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่โดยรอบ และยังใช้เครื่องฉีดพ่นเข้าไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และพื้นที่แคบ ๆ ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน
“เราจะผ่านไปด้วยกัน”
#savesamutsakhon

ขอประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ที่แน่นอนแล้วค่ะ #ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเลยจ้า 🎉
19/03/2020

ขอประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ที่แน่นอนแล้วค่ะ #ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเลยจ้า 🎉

วัดราษฎร์บำรุง หงอนไก่
28/02/2020

วัดราษฎร์บำรุง หงอนไก่

งานประจำปีวัดหงอนไก่ 🎉
๔ - ๘ มีนาคมนี้
มหรสพฟรีตลอดงาน
#วัดหงอนไก่ #กระทุ่มแบน #สมุทรสาคร

กิจกรรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์วันนี้คุณครูสอนวาดผีเสื้อค่ะ🦋🦋
25/02/2020

กิจกรรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
วันนี้คุณครูสอนวาดผีเสื้อค่ะ🦋🦋

21/02/2020

ลูกมะเดื่อสู้เขา ลูกมะเดื่อสู้ๆ👍

การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
21/02/2020

การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย #ลูกมะเดื่อ

ที่อยู่

43 หมู่ 2 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
Krathumban
74110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66858859759

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Krathumban บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กิจกรรมธรรมะ