ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จัง

ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จัง ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี
ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

เปิดเหมือนปกติ

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564รวม 14,150 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,905 รายติดเชื้อภายในเรือน...
27/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
รวม 14,150 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,905 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย
ผู้ป่วยสะสม 497,965 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 9,168 ราย
หายป่วยสะสม 323,217 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 118 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
รวม 14,150 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,905 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย
ผู้ป่วยสะสม 497,965 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 9,168 ราย
หายป่วยสะสม 323,217 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 118 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี ดร.สมศักดิ์. คุณเงิน สมาชิ...
26/07/2021

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี ดร.สมศักดิ์. คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น
เขตเลือกตั้งที่. 7 เป็นประธานในพิธีมอบ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม ให้กับ คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอ และ คณะกรรมการควบคุมโรคตำบล เพื่อใช้สำหรับเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการควบคุมโรค มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ และ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ในพื้นที่ โดยมี นายณัฐภัทร. พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก รพ.ชุมชน รพ.สต. ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล และ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก โดยมีผู้สนับสนุน และ รายการสิ่งของมอบ ดังนี้
1. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ บริจาค หน้ากากอนามัย 15,000 ชิ้น
2. มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน บริจาค น่ำดื่ม 1,200 ขวด
3. ดร.สมศักดิ์. คุณเงิน และ คณะ บริจาค ถุงยังชีพ 170 ชุด / น้ำดื่ม 100 แพ็ค/ เจลสเปรย์แอลกอฮอล์ 400 หลอด/หน้ากากอนามัย 1,500 ชิ้น
4. คุณอานันท์. หาญพานิชยพันธ์ บริจาคเงินเข้า กองทุน พชอ. 10,000. บาท
5.วิทยาลัยมหานคร บริจาคน้ำดื่ม 600 ขวด
6. โรงเรียนมัญจาศึกษา บริจาค น้ำดื่ม 30 แพ็ค
7. นายธีรยุทธ - นางพงพร. ต้องสู้ นายกเทศมนตรีตำบลมัญจาคีรี และภริยา บริจาค ถุงยังชีพ 100 ถุง
8. สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น บริจาค เจลแอลกอฮอล์/หน้ากากอนามัย /ถุงมือยาง/ชุด ppe
9 . การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองเรือ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค
- ในโอกาสนี่ นายอำเภอได้กล่าวต้อนรับท่านประธานและคณะ
กล่าวรายงานสถานการณ์ของโรค และ การควบคุมโรค สถิติการป่วยและการกักตัว หลังจากนั้นประธานได้กล่าวพบปะ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ ทำพิธีมอบ อุปกรณ์ สิ่งของ ตามรายการข้างต้น ให้อำเภอ เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ต่อไป

ขอนแก่น+ 95 ราย
25/07/2021

ขอนแก่น
+ 95 ราย

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี   ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 #ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ...
25/07/2021

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

#ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี
วันนี้ +0 ราย สะสม 3 ราย

#ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด
วันนี้ +6 ราย สะสม 78 ราย

1. รายที่ 73 เพศชาย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ต.สวนหม่อน
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
2. รายที่ 74 เพศหญิง อายุ 48 ปี ภูมิลำเนา ต.สวนหม่อน
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
3. รายที่ 75 เพศหญิง อายุ 54 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
4. รายที่ 76 เพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนา ต.นาข่า
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
5. รายที่ 77 เพศหญิง อายุ 34 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
6. รายที่ 78 เพศชาย อายุ 49 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี

📌หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด
ไม่มีการสัมผัสเสี่ยงในพื้นที่แต่อย่างใด

#ศูนย์ข้อมูลโควิด19_อำเภอมัญจาคีรี

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

#ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี
วันนี้ +0 ราย สะสม 3 ราย

#ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด
วันนี้ +6 ราย สะสม 78 ราย

1. รายที่ 73 เพศชาย อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ต.สวนหม่อน
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
2. รายที่ 74 เพศหญิง อายุ 48 ปี ภูมิลำเนา ต.สวนหม่อน
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
3. รายที่ 75 เพศหญิง อายุ 54 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
4. รายที่ 76 เพศหญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนา ต.นาข่า
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
5. รายที่ 77 เพศหญิง อายุ 34 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
6. รายที่ 78 เพศชาย อายุ 49 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี

📌หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด
ไม่มีการสัมผัสเสี่ยงในพื้นที่แต่อย่างใด

#ศูนย์ข้อมูลโควิด19_อำเภอมัญจาคีรี

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564รวม 15,335 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,694 รายติดเชื้อภายในเรือ...
25/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
รวม 15,335 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,694 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 641 ราย
ผู้ป่วยสะสม 468,439 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,904 ราย
หายป่วยสะสม 307,267 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 129 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
รวม 15,335 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,694 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 641 ราย
ผู้ป่วยสะสม 468,439 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,904 ราย
หายป่วยสะสม 307,267 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 129 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 20.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...
25/07/2021

วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 20.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่นว่า

😷 พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 88 ราย จำแนกตามอำเภอต่างๆดังนี้
• กระนวน 13
• สีชมพู 11
• เมืองขอนแก่น 8
• บ้านแฮด 6
• บ้านฝาง 2
• น้ำพอง 2
• อุบลรัตน์ 2
• พล 2
• ชนบท 2
• ภูผาม่าน 2
• โนนศิลา 2
• หนองเรือ 1
• ชุมแพ 1
• เขาสวนกวาง 1
• ซำสูง 1
• ต่างจังหวัด 32

สำหรับจังหวัดขอนแก่นสถิติผู้ติดเชื้อ มีดังนี้
• ผู้ติดเชื้อสะสมสะสมระลอกเม.ย. 2,358 ราย
• กำลังรักษา 1,549 ราย
• รักษาหายสะสม 798 ราย
• เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 12 คน สำหรับผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายอายุ 43 ปี ชาวอำเภอเปือยน้อย โดยได้ฌาปนกิจที่วัดศรีจันทร์ของวันนี้

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564รวม 14,260 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,605 รายติดเชื้อภายในเรือนจ...
25/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564
รวม 14,260 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,605 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 655 ราย
ผู้ป่วยสะสม 453,104 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,637 ราย
หายป่วยสะสม 300,363 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 119 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี   ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 #ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ...
25/07/2021

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

#ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี
วันนี้ +0 ราย สะสม 3 ราย

#ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด
วันนี้ +1 ราย สะสม 72 ราย

1. รายที่ 72 เพศหญิง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา ต.นางาม
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี

📌หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด
ไม่มีการสัมผัสเสี่ยงในพื้นที่แต่อย่างใด

#ศูนย์ข้อมูลโควิด19_อำเภอมัญจาคีรี
#ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

#ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี
วันนี้ +0 ราย สะสม 3 ราย

#ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด
วันนี้ +1 ราย สะสม 72 ราย

1. รายที่ 72 เพศหญิง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา ต.นางาม
เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี

📌หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด
ไม่มีการสัมผัสเสี่ยงในพื้นที่แต่อย่างใด

#ศูนย์ข้อมูลโควิด19_อำเภอมัญจาคีรี
#ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น - 17.00 น. ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี ชั้นสอง นาย...
24/07/2021

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น - 17.00 น. ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี ชั้นสอง นายณัฐภัทร. พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี/ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอ./. คณะทำงานควบคุมโรคระดับตำบลเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายในส่วนต่างๆ และ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด 19 ) ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ และ พิจารณา ในสาระสำคัญ ดังนี้
1. การจัดทำระบบฐานข้อมูล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกันโรค 3 กลุ่ม ได้แก่
- บุคคลที่เดินทางกลับจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และ จังหวัดควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด ที่ยังไม่มีอาการป่วย ซึ่งกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนคิวอาร์โค้ด ทำทะเบียนประวัติ และ นำเข้าสู่การกักตัวิดรอสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน (ยกเว้นบุคคล ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน/มีผลตรวจเป็นผลลบใน 72 ชั่วโมง) โดยสถานที่กักตัวเป็น ที่บ้านพัก /เถียงนาโมเดล(HQ) /ที่กักตัวกลางระดับหมู่บ้าน/ที่กักตัวกลางระดับตำบล( LQ)
- ผู้ที่มีผลการตรวจ RPT ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ประสงค์ที่จะกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา กลุ่มนี้ต้องแจ้งผ่านช่องทางที่กำหนด เมื่อเดินทางกลับมาถึงแล้ว ต้องเข้าสู่การกักตัวเพื่อรอเข้ารับการตรวจหาเชื้อยืนยันอีกครั้ง
โดยจะใช้ศูนย์พักคอยระดับอำเภอ หรือ หากมีความพร้อม สามารถใช้สถานที่กักตัว ระดับหมู่บ้านและตำบล ปรับเป็น ( home isolation ) หรือ (community isolation ) โดยมีมาตรการการติดตามเฝ้าดูอาการจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด หากผลตรวจยืนยันว่าบวก ก็จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ต่อไป
- ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จนปลอดเชื้อ มีอาการดีขึ้น เกณฑ์สีเขียว เมื่อแพทย์ประเมินแล้วว่า สามารถกลับมาดูแลรักษาตัวต่อที่ชุมชนได้ ก็จะกลับมาพักฟื้นเพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ตามระยะเวลาที่กำหนด จะใช้ที่กักตัวระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน/ตำบล/ที่พักคอยอำเภอ ตา ความเหมาะสม ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
2. การจัดทำระบบการดูแลที่เป็นมาตรฐานของคณะทำงานควบคุมโรคระดับตำบล ในกลุ่มบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม ข้างต้น
3. การซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณ. และ การดูแลผู้กักตัว/ผู้ป่วย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโรงพยาบาลสนาม(ถ้ามี) ศูนย์พักคอยอำเภอ และ สถานที่กักตัวทุกประเภท ทุกระดับ
4 .การกำหนดช่องทางการประสานงานในการปฏิบัติ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่ประชุมรับทราบและพร้อมปฏิบัติ

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   - กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเ...
24/07/2021

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณัฐภัทร. พลอยสุภา
นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงนายคำผัด โยธาภักดี บ้านป่าดู่
หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน โดย กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วย นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ปลูกต้นไม้มงคลทองอุไร ปลูกต้นไม้ มะม่วง ลำใย และปลูกสมุนไพร ขิง ข่า ตะใคร้ เพื่อสู้ภัย โควิด 19
2.) กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศภายในแหล่งน้ำ
3.) กิจกรรมจิตอาสาปลูกแฝกและห่มดิน เพื่อการรักษาหน้าดินและบำรุงหน้าดิน
4.) กิจกรรมจิตอาสารักแม่ธรณี เพื่อเป็นการเตรียมดินสำหรับการปลูกพืช
5.) กิจกรรมจิตอาสาทำลูกระเบิดจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำ ป้องกันน้ำเน่าเสีย
โดย นายคำผัด โบธาภักดีเจ้าของแปลง ที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ เผยว่า “มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯและเป็นจุดตัวอย่าง การเอามื้อสามัคคี ระดับอำเภอมัญจาคีรี และขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ. ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ อำเภอมัญจาคีรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น- เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 1300 น - 2000 น นายณัฐภัทร. พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคี...
23/07/2021

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
- เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 1300 น - 2000 น
นายณัฐภัทร. พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภออาวุโส. /ผอ.รพ.มัญจาคีรี /สาธารณสุขอำเภอ /ปลัดอำเภอ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา / องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก/ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน / องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม / ทีม รพ.สต.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ บ้านท่าสวรรค์,บ้านดงเค็ง,บ้านหัวนาเหนือ,บ้านท่าศาลา ต.ท่าศาลา / บ้านโพนเพ็ก ,บ้านโพธิ์ทอง ต.โพนเพ็ก / บ้านป่าดู่,บ้านห้วยแล้ง,บ้านคำคันโซ่,บ้านคำปากดาว,บ้านคำแคนเหนือ ต.คำแคน / บ้านเสาเล้า,บ้านหนองบัว,บ้านโสกน้ำขุ่น,บ้านแจังทัพม้า ต.นางาม ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมาย และ คณะกรรมการ พชอ. ได้ออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูง 53 จังหวัด และ ผู้ป่วยที่รับการรักษาจนหายดี ปลอดเชื้อ ที่ต้องกักตัวสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในสถานที่กักตัว ( home quarantine ) ตามหมู่บ้าน และ ที่กักตัว (home isolate) เถียงนาโมเดล และ ที่กักตัวของตำบล (local quarantine ) ซึ่งผู้ที่ถูก กักตัวมาเกือบครบ 14 วัน ยังไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด. และ มีบางรายที่มีการสัมผัสกับคนในครอบครัวที่ตรวจพบเชื้อในร่างกายแล้ว เริ่มมีอาการสงสัย เข้าข่าย pui ซึ่งทางทีมงานแพทย์และ สาธารณสุข ได้มีการติดตามบันทึกประวัติอาการของผู้กักตัวทุกราย และ ประเมินเพื่อเข้าดำเนินการส่งตัวเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลได้ทันที ผู้กักตัวทุกคนมีความเข้าใจในสถานการณ์ และ ยินดีที่จะปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และ คนรอบข้าง ในโอกาสนี้คณะตรวจเยี่ยมได้พูดคุยให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในสถานที่กักตัว ให้เกิดความปลอดภัย ลดการสัมผัสเชื้อในชุมชน ให้กำลังใจให้ทุกคนระมัดระวังดูแลตัวเอง ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง กลับมาเป็นปกติ โดยได้มอบถุงสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในการกักตัว และ มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ แก่ผู้กักตัวทุกราย ซึ่งสิ่งของทั้งหมดได้รับการบริจาค เป็นธารน้ำใจของคนมัญจาคีรี ทุกภาคส่วน และ ผู้มีจิตอันเป็นกุศล จากพื้นที่อื่นๆ

23/07/2021

สามารถไปตรวจโควิด -19 จากรถชีวนิรภัยพระราชทาน

• สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

• ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ

🗓 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ค.64
🕗 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
⚠️ เว้นวันหยุดราชการ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี   ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 #ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ...
23/07/2021

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

#ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี
วันนี้ +0 ราย สะสม 3 ราย

#ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด
วันนี้ +14 ราย สะสม 71 ราย

1. รายที่ 58 เพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ต.คำแคน
เดินทางมาจาก จ.ปทุทธานี
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
2.รายที่ 59 เพศหญิง อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ต.คำแคน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
3. รายที่ 60 เพศชาย อายุ 44 ปี ภูมิลำเนา ต.คำแคน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
4.รายที่ 61 เพศชาย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา ต.คำแคน
เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
5.รายที่ 62 เพศหญิง อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
6.รายที่ 63 เพศชาย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
7.รายที่ 64 เพศชาย อายุ 34 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
8.รายที่ 65 เพศชาย อายุ 58 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
9.รายที่ 66 เพศหญิง อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
10.รายที่ 67 เพศหญิง อายุ 12 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
11.รายที่ 68 เพศชาย อายุ 46 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
12.รายที่ 69 เพศชาย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนา ต.สวนหม่อน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
13. รายที่ 70 เพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก จ.ระยอง
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
14. รายที่ 71 เพศขาย อายุ 29 ปี ภูมิลำเนา ต.นางาม
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี

📌หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด
ไม่มีการสัมผัสเสี่ยงในพื้นที่แต่อย่างใด

#ศูนย์ข้อมูลโควิด19_อำเภอมัญจาคีรี
#ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี

📌สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อำเภอมัญจาคีรี
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

#ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี
วันนี้ +0 ราย สะสม 3 ราย

#ผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด
วันนี้ +14 ราย สะสม 71 ราย

1. รายที่ 58 เพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ต.คำแคน
เดินทางมาจาก จ.ปทุทธานี
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
2.รายที่ 59 เพศหญิง อายุ 47 ปี ภูมิลำเนา ต.คำแคน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
3. รายที่ 60 เพศชาย อายุ 44 ปี ภูมิลำเนา ต.คำแคน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
4.รายที่ 61 เพศชาย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา ต.คำแคน
เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
5.รายที่ 62 เพศหญิง อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
6.รายที่ 63 เพศชาย อายุ 39 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
7.รายที่ 64 เพศชาย อายุ 34 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
8.รายที่ 65 เพศชาย อายุ 58 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
9.รายที่ 66 เพศหญิง อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
10.รายที่ 67 เพศหญิง อายุ 12 ปี ภูมิลำเนา ต.หนองแปน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
11.รายที่ 68 เพศชาย อายุ 46 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ขอนแก่น
12.รายที่ 69 เพศชาย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนา ต.สวนหม่อน
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
13. รายที่ 70 เพศหญิง อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา ต.กุดเค้า
เดินทางมาจาก จ.ระยอง
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี
14. รายที่ 71 เพศขาย อายุ 29 ปี ภูมิลำเนา ต.นางาม
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.มัญจาคีรี

📌หมายเหตุ : ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด
ไม่มีการสัมผัสเสี่ยงในพื้นที่แต่อย่างใด

#ศูนย์ข้อมูลโควิด19_อำเภอมัญจาคีรี
#ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี

ที่อยู่

ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
K*t Khao
40160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6643289049

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

สอบถาม หมู่4 ตำบลท่าศาลา มีกลุ่มบุคคลเข้าพื้นที่สีแดง(ปทุมธานี รังสิต)ไปฉีดวัคซีน แล้วกลับเข้าพื้นที่แบบนี้ไม่ต้องกักตัว14วัเนหรอ
โควิดป้องกันได้กาดร์อย่าตก
เน็ตบ้านทรูไฟเบอร์อันดับ 1 📢📢ฟรี ค่าติดตั้ง ค่าอุปกรณ์ แถมกล่องทรูไอดี ไว้ดูความบันเทิงครบทันโลกทันเหตุการณ์ เริ่มต้นที่ 599บาทไม่รวมVat7% สนใจ 📲 094-9498101 บุ๋ม รึ Inbox ได้เลยจร้า
มีทั้ง้ ส_
บ้านหนองโนน้ำไม่ไหล 3 วันแล้ว ทำท่อกันอยู่ตรงไหนครับ
บ้านหนองโน ม.5 ต.กุดเค้า ขอไฟทางที่ติดตามเสาไฟฟ้าด้วยครับ ปัจจุบันติดเว้นเสาไฟ ไม่สว่างเลย อยากได้แสงไฟหน้าบ้าน ติดต่ออำเภอนี่แหละน่าจะได้เรื่องที่สุด ท่านนายอำเภอรับเรื่องสั่งการให้ด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้ใดที่จะร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานตำนานช้างกระมัญจาคีรี ณ อุทยานกล้วยไม้ช้างกระมัญจาคีรี สามารถติดต่อซื้อเสื้อปั่นจักรยาน จำหน่ายตัวล่ะ 200 บาท ได้ที่ #ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี ชั้น 2 ***หมายเหตุ : เสื้อใกล้จะหมดแล้วน่ะค่ะ เนื่องจากเสื้อมีจำนวนจำกัด รีบมาซื้อและจับจองกันค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
รบกวนหน่อยคะ ใครรู้จักผู้ใหญ่แพง เดชบำรุง รบกวนขอเบอร์ติดต่อหน่อยคะ ฝากบอกแกด้วยนะคะญาติทางอ.ภูผาม่าน เสีย ให้ติดต่อกลับด่วนด้วยคะ ติดต่อไม่ได้เลย
บ้านอยู่ติดหนองเบน แต่ความรู้สึกเหมือนกำลังประสพภัยแล้งยังงัยยังงั้น (ขนน้ำมาใช้เองก็ได้ว่ะ) ประปาหมู่บ้าน 3 วันดี 4 วันป่วย #งบกองทุน3แสนก็เอาไปซื้อแต่ของหมาไม่แดก
วันนี้(29 กค61)ชาวบ้านคำปากดาวใด้เปิดรับบริจากชาวเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเขื่อนแตกจาก สปป.ลาว มีผู้บริจากจำนวนมาก
ขอติชมค่ะ ควรทำงานให้ตรงเวลาราชการด้วยนะคะ นี่จะบ่ายโมงครึ่งพึ่งจะเริ่มงาน เห็นใจเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ แต่มาใช้บริการ สองรอบ เป็นเหมือนเดิม เวลา 13:00 ควรเริ่มงานได้แล้วค่ะ (กล่องความคิดเห็นมีไว้ทำไมคะ??)เอาคำติชมไปปรับปรุงให้ดีขึ้นจะขอบคุณมากค่ะ
วันนี้ไปทำธุระที่ว่าการอำเภอมา รู้สึกประทับใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยคะโดยเฉพาะท่านปลัด อำเภอ ให้คำแนะนำและบริการดีมากเลยขอบคุณมากคะ