กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์

กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ เพื่อชาติมั่นคงและพัฒนา ประชาชนเป็

27/08/2023
26/08/2023

⏳ 26 สิงหาคม 2461 ร.7 ทรงอภิเษกสมรส กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ พระราชวังบางปะอิน ⏳

รัชกาลที่ 7 ทรงอภิเษกสมรส กับ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน พระราชวังบางปะอิน ในวโรกาสนี้ รัชกาลที่ 6 พระราชทานเข็มพระบรมนามาภิไธยประดับเพชรแก่รัชกาลที่ 7 และสร้อยพระศอกับหีบหมากทองคำแก่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชชนนี โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “วังสุโขทัย” เป็นเรือนหอ โดยงานอภิเษกนี้ได้มีพระราชโทรเลขส่งไปยังพระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศ และถือเป็นพระราชพิธีอภิเษกสมรสครั้งแรกหลังจากการตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

25/08/2023
25/08/2023
การแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop To The Bodies Slams) ระดับ ทท. ระหว่าง ๑๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖ ณ ลานจอ...
25/08/2023

การแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop To The Bodies Slams) ระดับ ทท. ระหว่าง ๑๕ - ๓๑ ส.ค.๖๖ ณ ลานจอด ฮ. กบอ.ผท.ทหาร (พื้นที่ สส.ทหาร)

25/08/2023
24/08/2023

💛 ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญ เงิน สิ่งของ อาหารพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ฯ คนพิการ พระประแดง 💛

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญเงิน สิ่งของอาหารพระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ฯ คนพิการ พระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#รักษ์ราชย์ #เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

บรรยากาศการอบรมแผนป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด โครงการกองทัพสีขาว พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. ในวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๖
23/08/2023

บรรยากาศการอบรมแผนป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด โครงการกองทัพสีขาว พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย. ในวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๖

บรรยากาศการรับชมการถ่ายทอดสด มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2...
23/08/2023

บรรยากาศการรับชมการถ่ายทอดสด มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ.2566
LIFELONG LEARNING ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

19/08/2023

⏳ 19 สิงหาคม 2489 “...ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้...” พระราชสัจจะ ร.9 ระหว่างเสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ⏳

“...ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้...” พระราชสัจจะ รัชกาลที่ 9 กับประชาชนไทยในขณะนั้น จากพระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันบางส่วนของพระองค์ระหว่างเสด็จฯ กลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่เพื่อประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรงศึกษาและฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ #เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท  #เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน
18/08/2023

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท
#เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน

16/08/2023
15/08/2023
14/08/2023

⏳ 14 สิงหาคม 2456 รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้มีงานพระราชพิธีราชคฤหมงคล “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน” ⏳

รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้มีงานพระราชพิธีราชคฤหมงคล “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน” เพื่อทรงใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ สำหรับทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ พร้อมพระราชทานนามทุ่งส้มป่อยว่า “สวนจิตรลดา” และพระราชทานนามพระตำหนักว่า “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน” ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแต่มีการปรับให้เหมาะสมกับธรรมเนียมของราชสำนักสยามและสภาพภูมิอากาศ มีการขุดคูรอบพระตำหนักและทำกำแพงรั้วเหล็กรอบมีประตู 4 ทิศ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นที่ประทับถาวร และให้เป็นที่ตั้งโครงการในพระองค์อีกด้วย

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

13/08/2023
กองทัพอากาศ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด ถวายสมเ...
12/08/2023

กองทัพอากาศ โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ 21 นัด ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ดอนเมือง)

สํานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่...
12/08/2023

สํานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566
➡️ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566

12/08/2023

สํานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

➡️ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566

กรม ตอ.รอ.อย โดย นาวาอากาศเอก จณัตว์ ภัทรดิลก ผบ.กรม ตอ.รอ.อย. ได้นำข้าราชการกรม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริ...
10/08/2023

กรม ตอ.รอ.อย โดย นาวาอากาศเอก จณัตว์ ภัทรดิลก ผบ.กรม ตอ.รอ.อย. ได้นำข้าราชการกรม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

09/08/2023

⏳ 9 สิงหาคม 2550 ร.9 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมุดแผนที่ทรัพยากรธรณีประเทศไทย ⏳

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมุดแผนที่ทรัพยากรธรณีประเทศไทย ประกอบด้วย แผนที่ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีพิบัติภัย และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางผังเมือง พร้อมทั้งแผนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และคลื่นยักษ์สึนามิ และทรงมีพระราชดำรัสให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงาน แบบบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช...
08/08/2023

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

08/08/2023
พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน #กองทัพอากาศ
07/08/2023

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
#กองทัพอากาศ

07/08/2023
05/08/2023
05/08/2023

⏳ 5 สิงหาคม 2430 ร.5 ทรงพระราชทานกำเนิด “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ⏳

รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่บริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์ เป็นสถานที่ฝึกนายทหาร และพระราชทาน กำเนิดเป็น “โรงเรียนทหารสราญรมย์” ที่ต่อมาคือ “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ที่เรารู้จักกัน และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระทำพิธีวางศิลาฤกษ์ และ เสด็จฯ มาทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่บริเวณเขาชะโงก จ.นครนายก เนื่องจากสถานที่เดิมเริ่มแออัด ประกอบกับสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการฝึกด้วยพื้นที่จำกัด

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ #เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร

04/08/2023

⏳ 4 สิงหาคม 2426 “วันสื่อสารแห่งชาติ” ร.5 สถาปนา “กรมไปรษณีย์” ⏳

รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กรมไปรษณีย์” ณ ตึกสำนักงานใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือปากคลองโอ่งอ่าง เรียกว่า “ไปรษณียาคาร” โดยแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เป็นผู้สำเร็จราชการพระองค์แรก นับเป็นจุดกำเนิดกิจการไปรษณีย์ไทย และในปี พ.ศ.2441 หลังจากมีการควบรวมกรมไปรษณีย์เข้ากับกรมโทรเลขแล้ว ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมไปรษณีย์โทรเลข” ต่อมา ครม. ได้กำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคม เป็น “วันสื่อสารแห่งชาติ” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ #เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร

03/08/2023

⏳ 3 สิงหาคม 2524 ร.9 เสด็จฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ⏳

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มายังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการฯ และทรงได้มีพระราชดำริ ในการพัฒนาที่ทำกินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ ตลอดจนฟื้นฟูสภาพป่า ตลอดจนการจัดตั้งโรงสีข้าวและธนาคารข้าวของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตัวเองได้

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

วันเข้าพรรษา 2566Buddhist Lent Day วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8เป็นอีกห...
02/08/2023

วันเข้าพรรษา 2566
Buddhist Lent Day
วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566
ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงค์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างที่อื่น หรือที่เรียกกันว่า "จำพรรษา"
ซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พุทธศาสนิกชนก็จะมีการตักบาตร เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมเทศนา ถวายสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ แด่พระสงฆ์ รวมไปถึงการถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา ซึ่งเชื่อว่าเมื่อถวายเทียนพรรษา ผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์ ดังนี้
ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
เจริญไปด้วยมิตรบริวาร เป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

ที่อยู่

700/1 M. 8 Khukhot
Lam Luk Ka
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lam Luk Ka

แสดงผลทั้งหมด
#}