สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน, หน่วยงานราชการ, ลำพูน-ป่าซาง, Lamphun.

✨✨ เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร✳️✳️✳️✳️✳️วันที่ 14 พฤ...
14/11/2023

✨✨ เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
✳️✳️✳️✳️✳️
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมการตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามประเมินผล โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร คณะที่ 1 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟลุ๊ต หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

😍😍เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวี  และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน😍😍วันที่ 14 พฤศจิกายน 25...
14/11/2023

😍😍เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน😍😍
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ลานเอกชน ข้างร้านเม่งฮวด ถนนลำพูน - ดอยติ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

🍀🍀เกษตรลำพูน  จัดนิทรรศการวิชาการและสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอลี้ 🍀🍀วันที่ 14...
14/11/2023

🍀🍀เกษตรลำพูน จัดนิทรรศการวิชาการและสนับสนุนวัสดุการเกษตรให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอลี้ 🍀🍀
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายพิทวัส สุสิงสา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.นภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน #เกษตรอำเภอลี้ และทีมงาน จัดนิทรรศการวิชาการการฟื้นฟูไม้ผล และการปลูกผักหลังน้ำท่วม พร้อมสนับสนุนวัสดุการเกษตรได้แก่กล้าผักและเมล็ดผักพันธุ์ดี ได้แก่ พริกกะเหรี่ยง มะเขือ กวางตุ้ง คะน้า และผักบุ้ง จาก #ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูน และการสนับสนุนสารป้องกันโรคพืช ไตรโครเดอร์มา ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอลี้ ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

💦 ✈️💦 เกษตรลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566✳️✳️✳️✳️✳️วันอังคาร ที...
14/11/2023

💦 ✈️💦 เกษตรลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
✳️✳️✳️✳️✳️
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีฯ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

🥭🥭เกษตรลำพูน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริหารมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง🥭🥭วันที่ 13 พฤศจิกายน 2...
13/11/2023

🥭🥭เกษตรลำพูน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริหารมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง🥭🥭
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายพิทวัส สุสิงสา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสานเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรมะม่วง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสินค้าเกษตรและบริหารมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการแปลงใหญ่ เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลบ้านโฮ่ง อิำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

✅เกษตรลำพูน ประชุมเสนอแผนพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา) เฉลิมพระเกียรติฯ🔸🔸🔸🔸🔸วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เว...
13/11/2023

✅เกษตรลำพูน ประชุมเสนอแผนพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา) เฉลิมพระเกียรติฯ
🔸🔸🔸🔸🔸
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเสนอร่างแผนการดำเนินงาน (Action Plan) โครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารของชุมชนทาชมภู กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา) ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ

✨️🙏🏻เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566🙏🏻✨️✳️✳️✳️✳️✳️วันอาทิต...
12/11/2023

✨️🙏🏻เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566🙏🏻✨️
✳️✳️✳️✳️✳️
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมการเกษตรอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้มีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน โอกาสนี้ได้มอบเงินบำรุงโรงเรียน จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และบริจาคให้แก่ศูนย์การแพทย์วัดหนองแวง จำนวน 10,000 บาท โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,653,426.57 บาท

11/11/2023
🌿🐞เกษตรลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ออนไลน์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การ...
10/11/2023

🌿🐞เกษตรลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ออนไลน์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 🐞🌿
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ออนไลน์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2567
โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด ณ ห้องอารักขาพืช ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการขับเคลื่อนงานอารักขาพืชผ่านกลไก ศจช. และกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในการสัมมนา ประกอบด้วยการบรรยายความรู้ด้านการอารักขาพืช อาทิ การใช้ระบบรายงานการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรในปี 2567 ต่อไป

✅เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแม่น้ำแม่ทา🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸วันที่ 1...
10/11/2023

✅เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแม่น้ำแม่ทา
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา) ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ณ บริเวณสะพานขาวหน้าวัดทาชมภู หมู่ 4 บ้านทาชมภู และที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกัซซันขุนตาน ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

✅เกษตรลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸วันศุกร์ที่ ...
10/11/2023

✅เกษตรลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ทีมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โครงการชลประทานลำพูน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ศูนยเมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรของจังหวัดลำพูนระหว่างภาครัฐที่มีส่วนขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและ ศพก. แปลงใหญ่ ของจังหวัดลำพูน

🦗🚫 วิธีการป้องกันกำจัด"ตั๊กแตน"ในแปลงปลูก 🌱🦗ที่มา: ประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
10/11/2023

🦗🚫 วิธีการป้องกันกำจัด"ตั๊กแตน"ในแปลงปลูก 🌱🦗

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

📣📣เกษตรลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง"ตั๊กแตน"📣📣📌📌 ไม่ควร!!! ปล่อยตั๊กแตนออกสู่ธรรมชาติ🌾🌱🌿ที่มา: ปร...
10/11/2023

📣📣เกษตรลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง"ตั๊กแตน"📣📣
📌📌 ไม่ควร!!! ปล่อยตั๊กแตนออกสู่ธรรมชาติ🌾🌱🌿

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

✨️🙏🏻เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ...
09/11/2023

✨️🙏🏻เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา🙏🏻✨️
✳️✳️✳️✳️✳️
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายพิทวัส สุสิงสา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

✨เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการประเมินผลควบคุมภายใน ด้านยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน และภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3✨✳️✳️✳️✳️✳️วันพ...
09/11/2023

✨เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการประเมินผลควบคุมภายใน ด้านยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน และภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3✨
✳️✳️✳️✳️✳️
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิชยา จุมปู หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมการประเมินผลควบคุมภายใน ด้านยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน และภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวอโนทัย ไชยแสนชมภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธาน

✅เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์กรสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸วันที่ 9 ...
09/11/2023

✅เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์กรสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทและองค์กรสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

🌳🥭🌾“ เกษตรลำพุน ร่วมงานเสวนาการเชื่อมมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่”🌾🥭🌳วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น....
09/11/2023

🌳🥭🌾“ เกษตรลำพุน ร่วมงานเสวนาการเชื่อมมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่”🌾🥭🌳
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานเสวนาการเชื่อมมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่ โดยมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้ โดยมีนายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

🎯หยุด!!! ตั๊กแตนเป็นศัตรูของพืชหลายชนิด!🎯หมั่นป้องกันกำจัด และห้ามปล่อยออกสู่ธรรมชาติ
09/11/2023

🎯หยุด!!! ตั๊กแตนเป็นศัตรูของพืชหลายชนิด!
🎯หมั่นป้องกันกำจัด และห้ามปล่อยออกสู่ธรรมชาติ

👸👸 เปิดรับสมัครสาวงามมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูงานหัตถศิลป์ลำพูนและรู้รักษ์โลกอย่างยั่งยืน  #นางสาวลำพูน ๒๕๖๖ 📍 เปิด...
09/11/2023

👸👸 เปิดรับสมัครสาวงามมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูงานหัตถศิลป์ลำพูนและรู้รักษ์โลกอย่างยั่งยืน #นางสาวลำพูน ๒๕๖๖
📍 เปิดรับสมัครสาวลำพูน อายุระหว่าง 17 - 25 ปี
เข้าร่วมประกวดชิงมงกุฎนางสาวลำพูน ๒๕๖๖
ในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566
✳️ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
✳️ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
✳️ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
✳️ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
✳️ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
✳️ รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
✳️ รางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

📝 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่
https://forms.gle/KuyAf1XFmiFWgg6w5
รับสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครได้แล้ววันนี้ - 23 พฤศจิกายน 2566
รอบเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566
รอบตัดสินนางสาวลำพูน ๒๕๖๖
วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2566
ณ เวทีกลางประกวด บริเวณพื้นที่เอกชนใกล้เม่งฮวดเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านแม่สารป่าแดด ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน
สอบถามข้อมูลหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เพจนางสาวลำพูน ๒๕๖๖
https://www.facebook.com/MissLamphun2566?mibextid=LQQJ4d

✅เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้ง...
09/11/2023

✅เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ

✅นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านธิ🔸🔸🔸🔸🔸วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ที...
09/11/2023

✅นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านธิ
🔸🔸🔸🔸🔸
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ทีมนิเทศงานที่ 4 นำโดย นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี
นายสมชาย กันธะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิร่วมรับการนิเทศ

✅นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอทุ่งหัวช้าง🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหม...
08/11/2023

✅นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอทุ่งหัวช้าง
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ทีมนิเทศงานที่ 1 นำโดย นายพิทวัส สุสิงสา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์
ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี นายปรีชา พรมนา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างร่วมรับการนิเทศ

🏃🏻‍♀️🏃🏻 เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 15✳️✳️✳️✳️✳️วันที...
08/11/2023

🏃🏻‍♀️🏃🏻 เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 15
✳️✳️✳️✳️✳️
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 15 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

08/11/2023

✨🧄 กระเทียม ของดีแห่งเมืองหละปูน ✨🧄

กระเทียมที่ใช้ปลูกกันส่วนมากในจังหวัดลำพูน เป็นกระเทียมพันธุ์กลาง คือโดยทั่วไปมีลักษณะสีม่วงอ่อนที่เปลือก และข้างในมีสีขาว ทางภาคเหนือจะแบ่งพันธุ์กระเทียมออกเป็น กระเทียมดอ และกระเทียมปี กระเทียมดอเป็นกระเทียมที่ปลูกก่อนเก็บเกี่ยวข้าว ปลูกประมาณปลายเดือนตุลาคมและต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอด จนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น


#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

08/11/2023

🎋🪴💧ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดลำพูน

🎋🪴💧 นายธวัช คำแก้ว เป็นเกษตรกรที่มีผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นผู้คิดค้นออกแบบโปรแกรมการให้น้ำอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยี IoT มาช่วยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยโมเดลมินิสปริงเกอร์หยดน้ำสู้ภัยแล้ง เป็นระบบน้ำที่ใช้สำหรับการปลูกพืชผัก และผลไม้ ที่สามารถประหยัดน้ำได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับระบบการให้น้ำแบบเดิม นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์มาร่วมกันทำ และสร้างตลาดภายในชุมชน ภายใต้แนวคิด “คิดไกลขายใกล้” โดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาจังหวัดลำพูนที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 3 เกษตรมูลค่าสูง🎋🪴💧

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

✨✨ เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน และการ...
07/11/2023

✨✨ เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระบบควบคุมภายใน(Internal Control) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2567
✳️✳️✳️✳️✳️
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2567 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระบบควบคุมภายใน(Internal Control) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวิทยา สะคำปัน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

✅เกษตรลำพูน ร่วมประชุมโครงการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและผู้สอนงาน (DOAE Onboarding Program) ระ...
07/11/2023

✅เกษตรลำพูน ร่วมประชุมโครงการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและผู้สอนงาน (DOAE Onboarding Program) ระดับเขต ครั้งที่ 1
🔸🔸🔸🔸🔸🔸
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายพิทวัส สุสิงสา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวตรีนุช เขียวดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมการประชุมโครงการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและผู้สอนงาน (DOAE Onboarding Program) ระดับเขต ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม มีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆของโครงการที่หน่วยงานดำเนินการแล้ว ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

🙏🙏เกษตรลำพูน เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 🙏🙏วันที่ 7 พฤศ...
07/11/2023

🙏🙏เกษตรลำพูน เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 🙏🙏
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายพิทวัส สุสิงสา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง เนื่องในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2566 รวม 10 วัน ณ บริเวณพื้นที่เอกชน บ้านแม่สารป่าแดด ถนนสายลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน

👩🏻‍💻เกษตรลำพูน ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2566 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)👩🏻‍💻✳️✳️✳️✳️✳️วันอังคารที่ ...
07/11/2023

👩🏻‍💻เกษตรลำพูน ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2566 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)👩🏻‍💻
✳️✳️✳️✳️✳️
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญและภารกิจต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

✳️ นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง✳️*********************วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษต...
07/11/2023

✳️ นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง✳️
*********************
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ทีมนิเทศงานที่ 3 นำโดย นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม หัวหน้ายุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวณัฐณิชา แปงบุญเลิศ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องร่วมรับการนิเทศ

👨🏻‍🌾🧑🏻‍🌾 เกษตรกรมืออาชีพ กับปัญหาเพลี้ยแป้ง ที่มีทางออก  #เกษตรลำพูนวันนี้ #กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจัง...
07/11/2023

👨🏻‍🌾🧑🏻‍🌾 เกษตรกรมืออาชีพ กับปัญหาเพลี้ยแป้ง ที่มีทางออก
#เกษตรลำพูนวันนี้
#กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

🍃⛈️ เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ...
06/11/2023

🍃⛈️ เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 🍃🌤️
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมแกรนด์ปา 2 โรงแรมแกรนด์ปา รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

✨เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่✨✳️✳️✳️✳️✳️วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา ...
06/11/2023

✨เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่✨
✳️✳️✳️✳️✳️
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเพื่อหารือข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

04/11/2023
✨️เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่✨️✳️...
03/11/2023

✨️เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่✨️
✳️✳️✳️✳️✳️
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมชาย กันธะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาพื้นที่สูง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหา PM 2.5 เป็นต้น นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในส่วนของจังหวัดลำพูนประกอบด้วย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน วิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ต อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

🥬🌾🥭🌳“เกษตรลำพูน บรรยายการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์เพื่อพลักดันโครงการ 1 อำเภอ 1 สินค้ามูลค้าสูง“🌳🥭🌾🥬วันที่ 3 พฤศจิกาย...
03/11/2023

🥬🌾🥭🌳“เกษตรลำพูน บรรยายการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์เพื่อพลักดันโครงการ 1 อำเภอ 1 สินค้ามูลค้าสูง“🌳🥭🌾🥬

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. จังหวัดลำพูน นางวิไล อุตส่าห์ มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาววราภรณ์ ปันสุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ร่วมบรรยายในหัวข้อการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดันโครงการ 1 อำเภอ 1 สินค้ามูลค่าสูง ซึ่งบรรยาย 10 ศาสตร์ที่จำเป็นต่อการจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างการจัดทำกลยุทธ์ในสินค้าเกษตร การใช้เครื่องมือ AI ในการจัดทำกลยุทธ์ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ ในพื้นที่ 8 อำเภอ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอและวางแผนขยายผลในเวทีต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

✅เกษตรลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸วันที่ 3 ...
03/11/2023

✅เกษตรลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกลุ่ม/ฝ่าย และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ธุรการในพื้นที่ตังหวัดลำพูนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

📣📣ตั๊กแตนหนวดสั้นเป็นศัตรูพืช!! 🦗🦗❌หยุดปล่อยตั๊กแตน! หยุดหายนะการเกษตร!!
03/11/2023

📣📣ตั๊กแตนหนวดสั้นเป็นศัตรูพืช!! 🦗🦗
❌หยุดปล่อยตั๊กแตน! หยุดหายนะการเกษตร!!

🏃🏻‍♀️🏃🏻 เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14 ✳️✳️✳️✳️✳️วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล...
01/11/2023

🏃🏻‍♀️🏃🏻 เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14
✳️✳️✳️✳️✳️
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

ที่อยู่

ลำพูน-ป่าซาง
Lamphun
51000

เบอร์โทรศัพท์

+6653511120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด