สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดล ศธจ.ลำพูน

เปิดเหมือนปกติ

📣📣ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก...
02/12/2021

📣📣ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-003681 ต่อ 102

📣📣ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-003681 ต่อ 102

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ...
29/11/2021

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖4 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมแบบประเมินฯได้ที่

http://www.lpnpeo.moe.go.th/2021/11/29/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-2/

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
26/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
26/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
25/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

📣📣ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) ⚠⚠กรอกแบบสำรวจฯ ภ...
22/11/2021
แบบสำรวจการฉีควัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารั

📣📣ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)
⚠⚠กรอกแบบสำรวจฯ ภายในวันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2564⚠⚠
📌 กรอกตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
https://forms.gle/EF4qiaA1KYLRqBQU9

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 053-003681 ต่อ 102

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
20/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
18/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงต...
15/11/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
13/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
11/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต...
09/11/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
06/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

แนวปฏิบัติการเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองลำพูน ที่นัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer   โดยสถานบริการ รพ ลำพูนข...
05/11/2021

แนวปฏิบัติการเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองลำพูน ที่นัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer โดยสถานบริการ รพ ลำพูน
ขอความร่วมมือนักเรียน เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบยินยอมในการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องลงนามโดยผู้ปกครอง เขียนระบุเข็มที่ 2
( ส่วนที่ 2 เอกสารความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ )
https://drive.google.com/file/d/1M7gP5ZEmL500rHI2OJtNjbq0_5HzJcHC/view?usp=sharing
2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องลงนามโดยผู้ปกครอง
https://drive.google.com/file/d/14d5WGlNo2c6uiRHQlbm_JMpgRIMMGAkO/view?usp=sharing
หมายเหตุ เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 และ ถือไปให้เจ้าหน้าที่ในวันที่รับวัคซีนของนักเรียน เพราะเจ้าหน้าที่จะติด Barcode และเก็บเป็นหลักฐานในการฉีด
3.หลักฐานการยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษาโรงพยาบาลลำพูน(capture หน้าจอมือถือ หรือปริ้นท์เป็นกระดาษมาแสดงให้เจ้าหน้าที่)
https://bit.ly/3AlTZCR
4.บัตรประจำตัวประชาชน
5.กรณีเข็ม 2 ให้นักเรียนนำใบนัดมาด้วย

การแต่งกาย:ชุดพละศึกษา

แนวปฏิบัติการเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองลำพูน ที่นัดหมายการฉีดวัคซีน Pfizer โดยสถานบริการ รพ ลำพูน
ขอความร่วมมือนักเรียน เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบยินยอมในการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องลงนามโดยผู้ปกครอง เขียนระบุเข็มที่ 2
( ส่วนที่ 2 เอกสารความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ )
https://drive.google.com/file/d/1M7gP5ZEmL500rHI2OJtNjbq0_5HzJcHC/view?usp=sharing
2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องลงนามโดยผู้ปกครอง
https://drive.google.com/file/d/14d5WGlNo2c6uiRHQlbm_JMpgRIMMGAkO/view?usp=sharing
หมายเหตุ เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 และ ถือไปให้เจ้าหน้าที่ในวันที่รับวัคซีนของนักเรียน เพราะเจ้าหน้าที่จะติด Barcode และเก็บเป็นหลักฐานในการฉีด
3.หลักฐานการยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษาโรงพยาบาลลำพูน(capture หน้าจอมือถือ หรือปริ้นท์เป็นกระดาษมาแสดงให้เจ้าหน้าที่)
https://bit.ly/3AlTZCR
4.บัตรประจำตัวประชาชน
5.กรณีเข็ม 2 ให้นักเรียนนำใบนัดมาด้วย

การแต่งกาย:ชุดพละศึกษา

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
03/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
02/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
02/11/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองลำพูน ที่นัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ว...
31/10/2021

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองลำพูน ที่นัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 วันที่ 1,2,4,8 พย โดยสถานบริการ รพ ลำพูน
ขอความร่วมมือนักเรียน เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบยินยอมในการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องลงนามโดยผู้ปกครอง เขียนระบุเข็มที่ 2
( ส่วนที่ 2 เอกสารความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ )
https://drive.google.com/file/d/1M7gP5ZEmL500rHI2OJtNjbq0_5HzJcHC/view?usp=sharing
2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องลงนามโดยผู้ปกครอง
https://drive.google.com/file/d/14d5WGlNo2c6uiRHQlbm_JMpgRIMMGAkO/view?usp=sharing
หมายเหตุ เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 และ ถือไปให้เจ้าหน้าที่ในวันที่รับวัคซีนของนักเรียน เพราะเจ้าหน้าที่จะติด Barcode และเก็บเป็นหลักฐานในการฉีด
3.หลักฐานการยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษาโรงพยาบาลลำพูน(capture หน้าจอมือถือ หรือปริ้นท์เป็นกระดาษมาแสดงให้เจ้าหน้าที่)
https://bit.ly/3AlTZCR
4.บัตรประจำตัวประชาชน
การแต่งกาย:ชุดพละศึกษา

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองลำพูน ที่นัดหมายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 วันที่ 1,2,4,8 พย โดยสถานบริการ รพ ลำพูน
ขอความร่วมมือนักเรียน เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบยินยอมในการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องลงนามโดยผู้ปกครอง เขียนระบุเข็มที่ 2
( ส่วนที่ 2 เอกสารความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ )
https://drive.google.com/file/d/1M7gP5ZEmL500rHI2OJtNjbq0_5HzJcHC/view?usp=sharing
2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ซึ่งต้องลงนามโดยผู้ปกครอง
https://drive.google.com/file/d/14d5WGlNo2c6uiRHQlbm_JMpgRIMMGAkO/view?usp=sharing
หมายเหตุ เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ต้องพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 และ ถือไปให้เจ้าหน้าที่ในวันที่รับวัคซีนของนักเรียน เพราะเจ้าหน้าที่จะติด Barcode และเก็บเป็นหลักฐานในการฉีด
3.หลักฐานการยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนนักเรียนนักศึกษาโรงพยาบาลลำพูน(capture หน้าจอมือถือ หรือปริ้นท์เป็นกระดาษมาแสดงให้เจ้าหน้าที่)
https://bit.ly/3AlTZCR
4.บัตรประจำตัวประชาชน
การแต่งกาย:ชุดพละศึกษา

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
28/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งให้ดำรงตำแหน่งประเภ...
26/10/2021

ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
25/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

📣📣ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ไปดำรงตำแหน่ง...
21/10/2021

📣📣ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
📌ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ลิงค์ http://www.lpnpeo.moe.go.th/2021/10/21/ประกาศสำนักงานศึกษาธิก-3/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ : 053-003681 ต่อ 102

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
21/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
20/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกา...
19/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1)

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั...
15/10/2021

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ☎ หมายเลขโทรศัพท์ 053-003681 ต่อ 102

📣📣 ประกาศจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่องการสำรวจนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษ...
12/10/2021
การสำรวจความต้องการนักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer)เพิ่มเติม

📣📣 ประกาศจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่องการสำรวจนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน ไปศึกษาต่อต่างจังหวัด และมีนักเรียน / นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด แต่มาศึกษาในจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน Pfizer ณ ภูมิลำเนาของตัวเอง และกรณีนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลำพูนที่ไม่ประสงค์ฉีด แต่เปลี่ยนใจจะฉีดวัคซีน (เพิ่มเติม) ขอให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตามลิงค์แนบท้ายนี้ครับ
📌 https://forms.gle/vf7EW4nwr3PqdTxc9
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ☎ หมายเลขโทรศัพท์ 053-003681 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
12/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
08/10/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

07/10/2021
📣📣ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่...
06/10/2021

📣📣ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 1)
📌⬇รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์แนบท้ายนี้ครับ⬇
http://www.lpnpeo.moe.go.th/2021/10/06/การคัดเลือกนักศึกษาทุน-3/

📣📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 📌เรื่อง การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล ( C4T Plus - Data Science) ⬇รายละเอียดเ...
05/10/2021

📣📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก สพม.ลำปาง ลำพูน
📌เรื่อง การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล ( C4T Plus - Data Science)
⬇รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์แนบท้ายนี้ครับ⬇
https://sites.google.com/view/computing-science-sesalpglpn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

📣📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก สพม.ลำปาง ลำพูน
📌เรื่อง การอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูล ( C4T Plus - Data Science)
⬇รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์แนบท้ายนี้ครับ⬇
https://sites.google.com/view/computing-science-sesalpglpn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
29/09/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
29/09/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post
28/09/2021

Photos from สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน's post

ที่อยู่

335 ถนนรอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.lpnpeo.moe.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนทุกท่าน ที่ต้องการประเมินรางวัลครูดีของแผ่นดิน ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน ระบบสมาชิกครูดีของแผ่นดิน ได้ปิดระบบให้สมัครสมาชิกแล้ว โดยเข้าไปสมัครสมาชิกและประเมินได้ที่ที่ www.thaisuprateacher.org สำหรับท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนในการสมัครสมาชิกและการประเมินเพื่อขอรับรางวัล เข้าร่วมกลุ่มโอเพนไลน์ได้ที่ คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ครูดีของแผ่นดิน โซน 15 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ https://line.me/ti/g2/6G02h7VibXl4iSaJrcXMCA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 http://www.lpnpeo.moe.go.th/2021/03/30/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80-14/
สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 http://www.lpnpeo.moe.go.th/2021/03/29/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80-13/
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศจ.ลำพูน
ขออนุญาต Admin ครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคุณครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนเอกชน และของรัฐบาลทุกสังกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เฟสบุค กลุ่ม สื่อคณิตศาสตร์ ป.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้พบสื่อการสอนที่หลากหลายจากครูทั่วประเทศ การเข้ากลุ่มนี้มีความเป็นอิสระ ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น (มีคลิปจำนวนนับ 1-10 จำนวน 11 คลิป ที่คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง นำไปใช้ได้เลย) ขอบคุณมากครับ
ขออนุญาตฝากแบบสอบถามโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้ท่านที่เคยใช้เน็ตประชารัฐหรืออยู่ในหมู่บ้านที่มีเน็ตประชารัฐร่วมตอบ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 ครับ https://bbsurvey.info/freenet.htm
ขอเรียนถามการพิจารณาย้ายผู้บริหาร รร พิจารณาหรือยังครับ
ขออนุญาตเรียนถามผลพิจารณาการย้ายผู้บริหาร รร จะประกาศผลเมื่อไหร่ครับ หลายจังหวัดเริ่มมีการโยกย้ายแล้ว จึงอยากทราบความเคลื่อนไหวครับผม
ฝากประชาสัมพันธ์ครับ โครงการและใบสมัคร 🔰https://is.gd/aoV38M สมัครออนไลน์🔰 https://is.gd/anmgqr
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการทุนสำหรับ นักเรียนไม่มีเงินเรียน💵💸 แต่เรียนดี 👦👧สนใจเทคโนโลยี 👩‍🔧👩‍💻👩‍🎓👨‍🔧👨‍💻👨‍🎓 จบ ม.3 ปวช.3 ม.6 📌📌สมัครได้เลย ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562 . คุณสมบัติ คือมีรายได้ ครอบครัวเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน และเงื่อนไขเพิ่มเติม เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือความสามารถ ด้านสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี ถ้าผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน(6,500 - 7,500บาท) และค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัดที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนในอนาคต . ฝากแชร์ด้วยนะคะ ส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสได้เรียนต่อ😃
รบกวนสอบถามครับ จะทราบตำแหน่งอัตราครูว่างของโรงเรียน ใน กศจ.ลำพูนได้เมื่อไหร่ครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ อบรมทำผลงานวิชาการ คศ.3 / คศ.4 *ส 22 ธ.ค.61 จ.เชียงใหม่ รร.เชียงใหม่ภูคำ *อา 23 ธ.ค.61 จ.ลำปาง รร.เอเชีย อบรม 1 วัน พร้อมดูแลแบบต่อเนื่องจนส่ง สำรอง 0854569589 ดร.เอ๋ ลงทะเบียน 8.30-9.00 น. ขอบคุณค่ะ