Clicky

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพ

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพ องค์กรเด็กและเยาวชนที่มีกฏหมายรองรับ

เปิดเหมือนปกติ

💥 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการร่วมกับสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการSTR...
05/05/2022

💥 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการร่วมกับสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ TRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมย่อยประชุมใหญ่แนวทางการพัฒนาและต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียง ณ โรงแรมแกรนด์ป่า โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท ลำพูน

💥ภายในงาน ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ได้ร่วมเสนอทิศทางและแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯของ ปปช. ในมุมมองของเยาวชน เพื่อความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน กราบขอบพระคุณสำนักงาน ปปช.จว.ลำพูน และชมรมสตรองจิตพอเพียงจังหวัดลำพูน ที่ได้มอบโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน มา ณ โอกาสนี้🙏
——————
ข่าว/แอดมินแกงโฮ๊ะ🙏
ภาพ/วิสา อินทนุ Job Potter 

กิจกรรมจิตอาสาของสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย
04/05/2022

กิจกรรมจิตอาสาของสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย

🌹Coming Soon‼️‼️      ✨💥สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “การประชุมส...
01/05/2022

🌹Coming Soon‼️‼️
✨💥สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “การประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน” ประจำปี 2564 "โปรดติดตามเร็วๆนี้ “ แล้วพบกัน‼️👏

April News#ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน เมษายน2 เมษายน 2565 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษานอ...
30/04/2022

April News
#ประชาสัมพันธ์ข่าวประจำเดือน เมษายน

2 เมษายน 2565 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการชาวลำพูนรักการอ่าน รวมพลังต้านทุจริตรณรงค์ส่งเสริมต่อต้านการทุจริตให้นักศึกษา กศน. ครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำพูน และประชาชน ผ่านกระบวนการอ่าน เนื่องในวันรักการอ่าน

วันที่ 2-3 เมษายน 2565 นายณัฐวัตร โยริยะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ มหกรรมส่งเสริมความรู้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูน

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณัฐวัตร โยริยะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน “ฟังเสียงประเทศไทย” ประเด็น ทิศทางอนาคตศาลากลางเก่าของจังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดย ไทยพีบีเอส ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง ลำพูน

บทความ แอดมินแกงโฮ๊ะ ,JobsPlotter
ภาพถ่าย #แอดมินแกงโฮ๊ะ,
กราฟฟิก #JobsPlotter
#สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน #CYCLPN

25/04/2022
➡️🧡 วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณัฐวัตร โยริยะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ รองประธานสภา...
21/04/2022

➡️🧡 วันที่ 21 เมษายน 2565 นายณัฐวัตร โยริยะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายธีรธรรม เตชฤทธิ์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน “ฟังเสียงประเทศไทย” ประเด็น ทิศทางอนาคตศาลากลางเก่าของจังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดย ไทยพีบีเอส

➡️🧡ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 🕊🧡

——————————-
——————————-
ภาพ/ข่าว : แอดมินแกงโฮ๊ะ

📣เปิดตัว "น้องข้าวปูน" 🐮มาสคอตน้องใหม่ขวัญใจของเพจสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน น้องโคน้อยน่ารัก หน้าตาจิ้มลิ้มม มาพร้อมก...
20/04/2022

📣เปิดตัว "น้องข้าวปูน" 🐮มาสคอตน้องใหม่ขวัญใจของเพจสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
น้องโคน้อยน่ารัก หน้าตาจิ้มลิ้มม มาพร้อมกับความรู้และความสามารถอันเปี่ยมล้นน และยังสามารถให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย
.
ในสโลแกน ความรู้ความสามารถและวัฒนธรรมอันเข้าถึงได้ มาในรูปแบบของละอ่อนภาคเหนือใส่ชุดพื้นเมือง
.
จากนี้น้องข้าวปูนจะอยู่เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของสภาเด็กฯลำพูนนน
.
ผลงานสร้างสรรค์ จากเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำพูน
#สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน #CYCLPN #น้องข้าวปูน

“คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ปี 65”วันที่ 19 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายธีรธรรม เตชฤทธ์ รองประธานสภาเด็กและเย...
19/04/2022

“คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ปี 65”
วันที่ 19 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายธีรธรรม เตชฤทธ์ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.17 บ้านน้ำดิบเหนือ คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.17 บ้านน้ำดิบเหนือ ให้การต้อนรับ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทางอำเภอป่าซางได้ส่งบ้านน้ำดิบเหนือ ม.17 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือก โดยมี พระครูปลัดทนง ชยาภรโณ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบ นายอำเภอป่าซาง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าซาง เข้าร่วมการตรวจประเมินคัดเลือก ณ ห้องประชุมพระคุณแม่ วัดโบสถ์น้ำดิบ ม.17 น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ในการนี้นายธีรธรรม เตชฤทธ์ ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของเด็กและเยาวชน ในนามของผู้แทน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
=====================
ข่าว : แอดมินแกงโฮ๊ะ
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
http://www.numdiblamphun.go.th

19/04/2022

📢📢 เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมประกวดคลิปวีดิโอ 6th ASEAN Youth Video Contest 2022

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนอาเซียนอายุตั้งแต่ 18 ถึง 30 ปี เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาเซียนกับโครงการ ASEAN-USAID PROSPECT และได้รับการสนับสนุนจาก SOMY ในการจัดงาน ASEAN Youth Video Contest 2022 (AYVC) ครั้งที่ 6 เป็นการให้เยาวชนมีโอกาสดำเนินการและสร้างจิตสำนึกผ่านการแข่งขันผลิตวิดีโอสั้น การแข่งขันในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากธีมของอาเซียนประจำปี 2565: “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together” และกำหนดให้ปี 2022 เป็นปีเยาวชนอาเซียน โดย AYVC 2022 ครั้งที่ 6 จะคัดเลือกนักถ่ายวิดีโอสั้นมือสมัครเล่นที่ดีที่สุด 10 คน จากทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ work shop ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอ เป็นเวลา 4 วัน ณ ประเทศกัมพูชา ก่อนการผลิตผลงานเพื่อแข่งขันรอบสุดท้าย (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19) ซึ่งวิดีโอ 3 อันดับแรกที่ถูกคัดเลือกจะได้รับรางวัลในฐานะผู้ชนะโครงการนี้

จึงขอเชิญชวนผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นเยาว์ในอาเซียนส่งวิดีโอความยาวไม่เกิน 60 วินาที ในหัวข้อ “Youth Addressing Challenges Together – Stay Dynamic in the Time of Pandemic: ACT now!” (เยาวชนกับความท้าทายร่วมกัน การอยู่แบบไดนามิกในช่วงเวลาของโรคระบาด: ACT ตอนนี้!!)

🔴 กรอบเรื่อง 🔴
1. การศึกษา
2. สุขภาพจิต
3.นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอาเซียน
ซึ่งผลงาน 10 อันดับแรกจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วม work shop ดังกล่าว

🔶️ คุณสมบัติผู้สมัคร 🔶️
1. เยาวชนที่มีอายุ 18 – 30 ปี เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เป็นผู้ผลิตวิดีโอสั้นมือสมัครเล่น
3. หากผู้ผลิตเป็นทีมที่ร่วมมือกันผลิตวีดีโอสั้น จะมีสมาชิกในทีมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ work shop จากผู้เชี่ยวชาญ
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
5. ผู้เข้ารอบสุดท้ายจากการแข่งขันปีที่แล้วไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมครั้งนี้

🔺️ การสมัคร 🔺️
- ส่งวีดีโอเวลา 60 วินาที เข้าร่วมผ่าน HTTP://WWW.ASEANYOUTHVIDEOCONTEST.COM - ส่งใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/AYVC2022
**ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นี้**

✳ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
- เว็บไซต์: [email protected]
- Facebook : https://www.facebook.com/AseanYouthVideoContest
- Instagram : https://www.instagram.com/p/CcNjAqQOBV8/
- Twitter : https://twitter.com/ASEAN/status/1513502262181703682?s

➡️🧡 สวัสดีปี๋ใหม่เมือง และวันสงกรานต์ 2565 ✨💕      🧡นายธีรธรรม เตชฤทธ์ (เจเล่) #เจเล่ทำได้ รองประธานสภาเด็กและเยาว...
14/04/2022

➡️🧡 สวัสดีปี๋ใหม่เมือง และวันสงกรานต์ 2565 ✨💕
🧡นายธีรธรรม เตชฤทธ์ (เจเล่) #เจเล่ทำได้ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคน✨🙏
——————
กราฟิค : PP🤍

➡️🧡 สวัสดีปี๋ใหม่เมือง และวันสงกรานต์ 2565 ✨💕      🧡นางนลินี โลห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดล...
14/04/2022

➡️🧡 สวัสดีปี๋ใหม่เมือง และวันสงกรานต์ 2565 ✨💕
🧡นางนลินี โลห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคน✨🙏
——————
กราฟิค : PP🤍

➡️🧡 สวัสดีปี๋ใหม่เมือง และวันสงกรานต์ 2565 ✨💕      🧡นายณัฐวัตร โยริยะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขออำนวยอว...
14/04/2022

➡️🧡 สวัสดีปี๋ใหม่เมือง และวันสงกรานต์ 2565 ✨💕
🧡นายณัฐวัตร โยริยะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคน✨🙏
——————
กราฟิค : PP🤍

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๕สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
13/04/2022

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๕

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

13/04/2022

📌 13 เมษายน 2565
( วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ )

ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้อ อาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็น ไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้ "น้ำ" เป็นสื่อ ในการสัมพันธไมตรี

💦 วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูง อายุแห่งชาติอีกด้วย เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น บุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคมนั้น ๆ มาแล้ว

ในสถานการณ์ Covid ระบาด อาจจะทำให้ไม่สามารถเดินทางไปขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เราสามารถแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีโดยผ่านช่องทาง โทรศัพท์, สื่อออนไลน์ (Line, Facebook, VDO CALL ) ส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์, ส่งของขวัญผ่านทางบริษัทขนส่ง เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://today.line.me/th/v2/article/68ZzQv
ติดตามข่าวสารทาง Website ได้ที่ : https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_view.php?id=6037&type=4

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #DCY

12/04/2022

ห่วงใยเด็กและเยาวชน เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เลี่ยงไปพื้นที่แออัด และออกบ้านเมื่อจำเป็น

"สงกรานต์ปลอดภัย ใส่ใจดูแลตนเอง"

ด้วยความห่วงใย
จตุพร โรจนพานิช
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ติดตามข่าวสารทาง Website ได้ที่ : https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_view.php?id=6035&type=4

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #DCY

Photos from สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand's post
10/04/2022

Photos from สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย - The Children and Youth Council of Thailand's post

Photos from สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย's post
10/04/2022

Photos from สภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ย's post

09/04/2022
08/04/2022

#สื่อสร้างสรรค์ #สื่อปลอดภัย #สร้างการเรียนรู้ทักษะ #IDsign 🧡🙏
ช่วงวันที่ 19 มีนาคม 65 ที่ผ่านมาทางสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น (I D Sign) โดยได้สรุปกิจกรรมทั้งหมดในคริปนี้ โดย พี่น้ำตาล จนท.มูลนิธิรักษ์ไทย เผยแพร่ทางสื่อ Tik Tok cr.namtan

08/04/2022
EP2 ผลงานการป้องกันโควิด - 19

#EP2 #ผลงานจากการเข้าร่วมโครงการ‼️💕
การป้องกันเชื้อโควิด - 19 จากน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ แก่เด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม ประจำปี 2565

08/04/2022
การป้องกันเชื้อโควิด - 19 จากน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

#EP1 #ผลงานจากการเข้าร่วมโครงการ‼️💕
การป้องกันเชื้อโควิด - 19 จากน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ แก่เด็กและเยาวชน และบุคคลแวดล้อม ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศหลักเกณฑ์สำหรับการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ที่มี...
07/04/2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศหลักเกณฑ์สำหรับการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตาม QR Code
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 053-597260 ต่อ 502
https://drive.google.com/file/d/1ZgHIbbRfRoQoexSbGEravec1g4OpogjK/view?usp=sharing

#ใครชอบเรียนดนตรีพื้นเมืองฟังทางนี้‼️‼️#เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายยยยยยยยย‼️‼️📥📥เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ร่วมกับศูนย์การเรียนรู...
05/04/2022

#ใครชอบเรียนดนตรีพื้นเมืองฟังทางนี้‼️‼️
#เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายยยยยยยยย‼️‼️

📥📥เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลศรีเตี้ย ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน เยาวชนตำบลศรีเตี้ยที่มีความสนใจอยากร่วมเรียนดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอซึง ในช่วงปิดภาคเรียน วันจันทร์-วันศุกร์
.
🤩🤩เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีอาหารกลางวันให้กินฟรี สามารถสมัครเรียนได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ครูอุทิศ มูลย่อง (ครูเทียน ดอยหลังถ้ำ)

📌📌เตรียมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนมา

📋📋สมัครในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00 น. - 9.00 น. และเริ่มเรียนในเวลา 9.00 น. - 16.00 น. เรียนจนถึงวันอังคารที่19 เมษายน เท่านั้น

📞📞สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นครูอุทิศ มูลย่อง โทร. 081-7065848

#สภาเด็กหละปูนทำได้🧡 #สภาเด็กหละปูนจับมือกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิไตยฯ‼️   ...
04/04/2022

#สภาเด็กหละปูนทำได้🧡 #สภาเด็กหละปูนจับมือกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิไตยฯ‼️
🧡✨ในวันที่ 2-3 เมษายน 2565 นายณัฐวัตร โยริยะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ มหกรรมส่งเสริมความรู้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูน ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ต จังหวัดลำพูน

✅🌹ภายในกิจกรรม ได้รับการบรรยายผ่านระบบ ZOOM แบบออนไลน์ จากสถาบันพระปกเกล้าจากนั้น ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูน ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมภายในโครงการมากมาย โดยใช้ทั้งบอด์เกมส์ และการเล่นเกมส์ ควบคู่ไปกับการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกำพล เมตาราษฏร ประธานศูนย์การเมืองฯจังหวัดลำพูน และคณะได้ให้ความรู้ เสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนานและได้รับความรู้ สร้างให้เป็นเยาวชนผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยสืบไป

🙏 ในนามสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ต้องกราบขอขอบพระคุณ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงให้ความสำคัญกับองค์ฯของ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เป็นอย่างสูง และหวังว่าจักได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ ขอขอบพระคุณสำหรับโอกาสในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง ครับ/ค่ะ 🙏🧡
—————————
ข่าว : แอดมินแกงโฮ๊ะ
ภาพ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในงาน

📝📖ลำพูน จัดกิจกรรม ชาวลำพูนรักการอ่าน รวมพลังต้านทุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...
02/04/2022

📝📖ลำพูน จัดกิจกรรม ชาวลำพูนรักการอ่าน รวมพลังต้านทุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้ง เปิดศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดลำพูน📝📖

🟢➡️วันนี้ ( 2 เมษายน 2565 ) ที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการชาวลำพูนรักการอ่าน รวมพลังต้านทุจริต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รณรงค์ส่งเสริมต่อต้านการทุจริตให้นักศึกษา กศน. ครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำพูน และประชาชน ผ่านกระบวนการอ่าน เนื่องในวันรักการอ่าน พร้อมทั้ง เปิดศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดลำพูน และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning Space โดยมี นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 5 เป็นประธาน

🟢➡️นายสมชาย ฟองจันทร์ ผู้อำนวยการ สนักงาน กศน.เมืองลำพูน กล่าวว่า ด้วย วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เป็นวันรักการอ่าน ตามมติ ครม. สิงหาคม 2552 เนื่องด้วยสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย พระองค์ทรงสนพระทัยการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ดังเช่นพระราชดำรัสที่ทรงมอบไว้แก่ห้องสมุดประชาชนว่า “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” ทั้งนี้หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกแห่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นประจำทุกปี

🟢➡️ด้าน นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดลำพูน ชมรม STRONG จิตพอเพียงจังหวัดลำพูน และหน่วยงานหลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำจังหวัดลำพูน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูล และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

🟢➡️โดยในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การบูรณาการหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาโดยใช้กลไกศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ สาธิตการทำเครื่องดื่มสมุนไพรและวุ้นแฟนซี การแสดงผลการดำเนินงานของห้องสมุด การชี้แจงบทบาทการเป็นอาสาสมัคร กศน. กิจกรรมตอบคำถามบนเวที กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ การออกหน่วยตัดผม โดยชมรมผู้ประกอบการช่างแต่งผมเสริมสวย เทศบาลเมืองลำพูน

ที่อยู่

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 5352 5604

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

✨บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน นำโดย นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน รับฟังสรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประจำปี 2565 เรื่องเยาวชนกล้าดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ✨โดยมี สภาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดลำพูน เเละ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเเลกเปลี่ยนเเนวคิดเพื่อต่อยอดในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน เข้ามาวิเคราะห์เกิดเเนวคิด การเชื่อมต่อ เกิดการเปลี่ยนเเปลงที่ดี ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดลำพูน ไปยังกลุ่มเยาวชนลูกหลานคนลำพูนซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเข้ามาสร้างสรรค์ สิ่งดีๆให้จังหวัดลำพูนต่อไปในอนาคตต่อไปสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน cyclpn#เพื่อหละปูนบ้านเฮา
✨อบจ.ลำพูน เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประจำปี 2565 เรื่องเยาวชนกล้าดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดเลย ✨นำโดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ร่วมเปิดกิจกรรม พร้อมให้โอวาทและนำเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ✨โดยกลุ่มเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมทำกิจกรรม พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมในการวิเคราะห์ชุมชนและแนวคิดการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งสรุปการวิเคราะห์และกลยุทธ์พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เเละนำเยาวชนจังหวัดลำพูนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป #เพื่อหละปูนบ้านเฮา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน cyclpn
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ 📣 🌻 เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี สงครามเกาหลี สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก-นานาชาติ (WFWPI ) เป็นเจ้าภาพจัดงาน WFWPI Virtual café “Peace golden bell quiz” ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี เข้าร่วมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล ✨Ipad mini 256 GB ✨Ipad mini64 GB ✨kindle paperwhite 8 GB ______________________ คุณสมบัติผู้สมัคร -ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป -ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (คำถามในแบบทดสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ) ผู้ที่ลงทะเบียนต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น kahoot ลงบนโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการทำแบบทดสอบ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดสื่อการเรียนโดยผ่านลิงค์ https://www.wfwp.org/news/wfwpi-virtual-cafe-peace-golden-bell-quiz ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564 เวลา16.00น. (ตามเวลาประเทศไทย)สำหรับผู้เข้าร่วม เรามีแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ค่ะ 🌻🌻
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเวทีสิทธิเด็กจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนเมธีวุฒิกร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในส่วนของภูมิภาค กิจกรรมประกอบด้วย 1.รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 ตอน ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 THE NEXT STEP FOR THE CHILD จาก ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด 2. เวทีเสวนาหัวข้อ “สิทธิของหนู 4 ด้าน” และจัดทำข้อเสนอแนวทางการกับการทีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน 3. กิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้ “สิทธิของเด็กและเยาวชน” Credit.สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน cyclpn