สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน CYCLPN

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน CYCLPN องค์กรเด็กและเยาวชนที่มีกฏหมายรองรับ
(3)

23/10/2023
23/10/2023
19/10/2023
19/10/2023
ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566
19/10/2023

ประกาศจังหวัดลำพูน
เรื่อง รายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

18/10/2023
16/10/2023

📢 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม.
🔴 ขอเชิญรับชมรายการ NBT มีคำตอบ
📌 ประเด็น : สภาเด็กและเยาวชน
👥️ ให้สัมภาษณ์โดย :
👤 นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
👤 นางสาวนดา บินร่อหีม ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
📺 สามารถรับชมได้ทาง ช่อง NBT 2HD ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 | เวลา 15.05 - 16.00 น.

16/10/2023
16/10/2023
11/10/2023
{จากกันไกล แต่ใจผูกผัน ด้วยรักและห่วงใย ขอบคุณด้วยหัวใจ จากใจสภาเด็กฯหละปูน}สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดี...
10/10/2023

{จากกันไกล แต่ใจผูกผัน ด้วยรักและห่วงใย ขอบคุณด้วยหัวใจ จากใจสภาเด็กฯหละปูน}
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับแม่หัวหน้าของพวกเราชาวสภาเด็กฯหละปูน นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฏรพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่”
ในนามสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่แม่หัวหน้าขอสนับสนุน ขอให้การดูแล และคอยให้กำลังใจพวกเราด้วยดีเสมอมา แม้ว่าจะมีปัญหา เจอเรื่องดี เจอเรื่องท้าทาย แม่หัวหน้าจะคอยให้กำลังใจและคำชี้แนะด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณที่ดูแลพวกเราสภาฯเด็กหละปูนด้วยดีเสมอมา
จากกันไกล แต่ใจใกล้กัน ด้วยความรักและผูกพันธ์ จากใจ… สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน❤️

06/10/2023

🎨🎭 “งานสานศิลป์ ถิ่นเวียงยอง” Lamphun Street Arts : ศิลปะเชิงสร้างสรรค์บนถนนวัฒนธรรม 🎨🎭

เทศบาลตำบลเวียงยอง ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดลำพูน และ ภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดงาน “งานสานศิลป์ ถิ่นเวียงยอง” ตามโครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination , One Local Experience) และโครงการวิจัย “Lamphun Street Arts : การพัฒนาศิลปะเชิงสร้างสรรค์บนถนนวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูน” ณ ถนนวัฒนธรรมตำบลเวียงยอง (บริเวณสะพานขัวมุงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย – วัดต้นแก้ว) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

{สภาเด็กฯหละปูนร่วมกับสภาเด็กฯป่าซาง และอำเภอป่าซางจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ผู้นำในศตวรรษที่ 21}วันที่ 30 กันยายน ...
30/09/2023

{สภาเด็กฯหละปูนร่วมกับสภาเด็กฯป่าซาง และอำเภอป่าซางจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ผู้นำในศตวรรษที่ 21}
วันที่ 30 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอป่าซางร่วมกับอำเภอป่าซาง และโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21(วิศวกรสังคม) ซ่อมแซม เสริมสร้างสังคม สภาเด็กและเยาวชน อำเภอป่าซาง ประจำปี 2566 โดยมีนายมนู ติ๊บมะโน ปลัดอำเภอป่าซาง
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนอำเภอป่าซางร่วมกับอำเภอป่าซางและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
#เพื่อหละอ่อนหละปูนบ้านเฮา❤️
#สภาเด็กฯหละปูนทำได้❤️

30/09/2023

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในพื้นตำบลป่าพลู (ขนม,นม,ของเล่น,และอื่น ๆ)เนื่อง จากเดือนกันยายนเป็นเดือนของเยาวชนทางสภาเด็กและเยาวชนจะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ในตำบล
ขอรับเป็นของรางวัลเท่านั้นไม่รับเป็นเงินนะคะ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนค่ะ💖🧒🏻👧🏻
ทางสภาเด็กจะดำเนินการจัดกิจกรรมในภายหลัง
หลังจากสภาพภูมิอากาศเป็นปกติ
พิกัดการเปิดรับบริจาค
1.บ้านน้องโอเอ ห้วยแทง ติดต่อ0840652860
2.บ้านน้องโมบาย ป่าพลู
3.บ้านน้องโฟกัส ห้วยหละ ติดต่อ0967121389
4.บ้านน้องปรายฟ้า ห้วยโทก ติดต่อ0961768248

24/09/2023
24/09/2023
{สภาเด็กฯหละปูนจับมือสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มช.สร้างนักจัดการเมืองลำพูน}วันนี้วันที่ 24 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนจังหว...
24/09/2023

{สภาเด็กฯหละปูนจับมือสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มช.สร้างนักจัดการเมืองลำพูน}
วันนี้วันที่ 24 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน และสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดเวทีสาธารณะประชุมเครือข่ายเยาวชนลำพูนเพื่อร่วมกันจัดทำผังเครือข่ายเยาวชนคนลำพูน และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและศักยภาพของเยาวชนสู่การเป็นนักจัดการเมืองของเมืองแห่งการเรียนรู้
โดยเป็นกิจกรรมระยะยาวเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอจำนวน 8 อำเภอ ๆละ 5 คน และสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 5 คน รวม 50 คน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบเมืองลำพูนร่วมกัน โดยครั้งนี้ได้ร่วมกันวาดแผนพังเครือข่ายของอำเภอตัวเอง และวาดภาพฝันร่วมกันในกิจกรรมครั้งหน้าต่อไป
#เพื่อหละอ่อนหละปูนบ้านเฮา❤️
#สภาเด็กฯหละปูนทำได้

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ครั้ง...
24/09/2023

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หอศิลป์สล่าเลาเลือง วิทยาสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์ เพื่อการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ของสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 และถอดบทเรียนและปัญหาอุปสรรค์การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ประจำปี 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน จำนวน 40 คน

{สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลแม่แรง จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำป...
24/09/2023

{สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลแม่แรง จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566}
วันนี้ 22 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนร่วมกับสสส.และเทศบาลตำบลแม่แรง จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 “ข่วงวัฒนธรรม ข่วงภูมิปัญญา สืบฮีตสานฮอย วัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน” ณ เทศบาลตำบลแม่แรง และหมู่วิสาหกิจชุมชนตำบลแม่แรง
โดยได้รับเกียรติจากท่านอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำพูน และได้ให้โอวาทเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซางได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน และสถานศึกษาในจังหวัดลำพูนที่เดินทางมาร่วมงาน
ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเวที เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในอดีตกับการสืบฮีตสานฮอยในปัจจุบัน สู่มรดกอันล้ำค่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ และมีการจัดบูธนิทรรศการต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงานของสภาเด็กฯ บูธนิทรรศการของเครือข่ายต่างๆ
นอกจากนี้จะมีฐานกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากมาย อาทิ การทำผ้ามัดย้อมด้วยตัวเอง การเรียนรู้ตุงล้านนา และอื่นๆอีกมากมาย
#เพื่อหละอ่อนหละปูนบ้านเฮา
#สภาเด็กฯหละปูนทำได้❤️

{ประธานหละปูนลุยกิจกรรมถอดบทเรียนสภาเด็กและเยาวชน ณ กรุงเทพมหานคร}ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 นายธีรธรรม เตชฤทธ์ ปร...
20/09/2023

{ประธานหละปูนลุยกิจกรรมถอดบทเรียนสภาเด็กและเยาวชน ณ กรุงเทพมหานคร}
ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 นายธีรธรรม เตชฤทธ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนสภาเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลท กรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนในช่วงที่ผ่านมา
#เพื่อหละอ่อนหละปูนบ้านเฮา❤️ #สภาเด็กหละปูนทำได้

📢 20 กันยายน | วันเยาวชนแห่งชาติ📌 เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล👥️ คณะรัฐมน...
20/09/2023

📢 20 กันยายน | วันเยาวชนแห่งชาติ

📌 เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล

👥️ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

⚠️ โดยวันเยาวชนแห่งชาติ มีคำขวัญว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace)

19/09/2023
14/09/2023
14/09/2023
11/09/2023

20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace)
ซึ่งมีความหมายต่อเยาวชน ทุกคนสามารถยึดถือและนำไปปฏิบัติ ดังนี้
- ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง เยาวชนรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ
- ช่วยกันพัฒนา (Development) หมายถึง เยาวชนควรพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
- ใฝ่หาสันติ (Peace) หมายถึง เยาวชนต้องช่วยกันสร้างสันติ โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัวของตนเอง แล้วขยายไปยังชุมชน และประเทศชาติ

{สภาเด็กฯหละปูน ฮ่วมกับ บ้านพักเด็กหละปูน สสส. และเทศบาลตำบลแม่แรง ลุยจัดกิจกรรมเพื่อสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมของหละปูน}8 กัน...
09/09/2023

{สภาเด็กฯหละปูน ฮ่วมกับ บ้านพักเด็กหละปูน สสส. และเทศบาลตำบลแม่แรง ลุยจัดกิจกรรมเพื่อสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมของหละปูน}
8 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรม ข่วงภูมิปัญญา สืบฮีตสานฮอย วัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน” ณ เทศบาลตำบลแม่แรง และหมู่วิสาหกิจชุมชนตำบลแม่แรง ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
โดยได้พบปะพูดคุยและวางแผนการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันและเวลาดังกล่าว โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำพูน มุ่งเป้าเชิญสภานักเรียน/สภาเด็กและเยาวชน/เครือข่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยได้มีการจัดกิจกรรมเวที เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในอดีตกับการสืบฮีตสานฮอยในปัจจุบัน สู่มรดกอันล้ำค่าต่อยอดเชิงพาณิชย์
นอกจากนี้จะมีฐานกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากมาย อาทิ การทำผ้ามัดย้อมด้วยตัวเอง การเรียนรู้ตุงล้านนา และอื่นๆอีกมากมาย
#เพื่อหละอ่อนหละปูนบ้านเฮา
#สภาเด็กฯหละปูนทำได้❤️

{สภาเด็กหละปูนให้ความรู้แก่เยาวชนในอำเภอบ้านธิ สู่เยาวชน 4.0 }วันที่ 8 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านธิร่ว...
09/09/2023

{สภาเด็กหละปูนให้ความรู้แก่เยาวชนในอำเภอบ้านธิ สู่เยาวชน 4.0 }
วันที่ 8 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านธิร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปี 2566 โดยมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ นายชาญวิช อภิวงค์งาม เป็นประธานเปิด โดยช่วงเช้ามีวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ช่วงบ่ายวิทยากรโดยผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.บ้านธิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา เพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ต่อไป
#เพื่อหละอ่อนหละปูนบ้านเฮา
#สภาเด็กหละปูนทำได้

ที่อยู่

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0 5352 5604

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน CYCLPNผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน CYCLPN:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

✨บ่ายนี้ อบจ.ลำพูน นำโดย นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน รับฟังสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประจำปี 2565 เรื่องเยาวชนกล้าดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
✨โดยมี สภาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดลำพูน เเละ
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเเลกเปลี่ยนเเนวคิดเพื่อต่อยอดในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน เข้ามาวิเคราะห์เกิดเเนวคิด การเชื่อมต่อ เกิดการเปลี่ยนเเปลงที่ดี ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดลำพูน ไปยังกลุ่มเยาวชนลูกหลานคนลำพูนซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเข้ามาสร้างสรรค์ สิ่งดีๆให้จังหวัดลำพูนต่อไปในอนาคตต่อไปสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน cyclpn #เพื่อหละปูนบ้านเฮา
✨อบจ.ลำพูน เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประจำปี 2565 เรื่องเยาวชนกล้าดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดเลย
✨นำโดยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน ร่วมเปิดกิจกรรม พร้อมให้โอวาทและนำเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
✨โดยกลุ่มเยาวชนจังหวัดลำพูนร่วมทำกิจกรรม พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมในการวิเคราะห์ชุมชนและแนวคิดการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งสรุปการวิเคราะห์และกลยุทธ์พัฒนาชุมชนท้องถิ่น เเละนำเยาวชนจังหวัดลำพูนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป #เพื่อหละปูนบ้านเฮา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน cyclpn
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ
📣 🌻 เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี สงครามเกาหลี
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก-นานาชาติ (WFWPI )
เป็นเจ้าภาพจัดงาน WFWPI Virtual café
“Peace golden bell quiz”
ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี เข้าร่วมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล
✨Ipad mini 256 GB
✨Ipad mini64 GB
✨kindle paperwhite 8 GB
______________________
คุณสมบัติผู้สมัคร
-ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
-ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (คำถามในแบบทดสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ)
ผู้ที่ลงทะเบียนต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น kahoot ลงบนโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการทำแบบทดสอบ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดสื่อการเรียนโดยผ่านลิงค์
https://www.wfwp.org/news/wfwpi-virtual-cafe-peace-golden-bell-quiz
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564 เวลา16.00น. (ตามเวลาประเทศไทย)สำหรับผู้เข้าร่วม เรามีแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ค่ะ
🌻🌻
#}