Clicky

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ บริการด้วยใจ เพื่อคนไทย มีงานทำ

เปิดเหมือนปกติ

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน 🌟วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวธ...
25/04/2022

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน 🌟

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post
25/04/2022

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post

📍📍25 เม.ย.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ ATK Positive 976 ราย
25/04/2022

📍📍25 เม.ย.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ ATK Positive 976 ราย

📍📍24 เม.ย.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ RT-PCR 1 ราย  ATK Positive 1,455 ราย เสียชีวิต 5 ราย.ติดตามข้อมูลข่าวส...
24/04/2022

📍📍24 เม.ย.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ RT-PCR 1 ราย ATK Positive 1,455 ราย เสียชีวิต 5 ราย
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ สวท.ลำพูน FM95
👉👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3183833798551433&id=1580815432186619

📍📍23 เม.ย.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ ATK Positive 1,564 ราย เสียชีวิต 4 ราย
24/04/2022

📍📍23 เม.ย.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ ATK Positive 1,564 ราย เสียชีวิต 4 ราย

📍📍22 เม.ย.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ ATK Positive 1,455 ราย เสียชีวิต 5 ราย.ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้...
22/04/2022

📍📍22 เม.ย.65 จ.ลำพูน พบติดเชื้อ COVID19 จากผลตรวจ ATK Positive 1,455 ราย เสียชีวิต 5 ราย
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ สวท.ลำพูน FM95

#NBT NORTHลำพูน มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ จาก Zero สู่ Hero
22/04/2022
ข่าวภาคเหนือ 22 เมษายน 2565 ลำพูน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตนักเรียนจาก Zero สู่ Hero

#NBT NORTH
ลำพูน มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ จาก Zero สู่ Hero

ลำพูน มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ จาก Zero สู่ Hero

22/04/2022

📢 ขอเชิญรับชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศ

📢ประชาสัมพันธ์📢ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร
22/04/2022

📢ประชาสัมพันธ์📢
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565
สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร

📍📌📌📍ประชาสัมพันธ์งาน "วันมหกรรมอาชีพจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๕"สามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ www.มหกรรมอาชีพราชบุรี.com โ...
22/04/2022

📍📌📌📍ประชาสัมพันธ์งาน "วันมหกรรมอาชีพจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๕"
สามารถเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ www.มหกรรมอาชีพราชบุรี.com
โดยกำหนดการจัดงานวันมหกรรมอาชีพจังหวัดราชบุรี (ในรูปแบบออนไลน์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิด ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับโลกอาชีพ โลกการศึกษา ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ทิศทางและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้สอดรับกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 📍📌📌📍

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน แนะแนวอาชีพให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหล...
21/04/2022

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน แนะแนวอาชีพให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565🌟

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแนะนำภารกิจของกรมการจัดหางาน การค้นหาตัวตนให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ และการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมมอบของใช้ อุปโภค บริโภคให้นักเรียนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรีย...
21/04/2022

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมมอบของใช้ อุปโภค บริโภคให้นักเรียนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปี 2565🌟

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบของใช้ อุปโภค บริโภคให้นักเรียนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ  ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2...
21/04/2022

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564🌟

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน กอ.รมนจว.ลำพูน ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564 เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซาง จำนวน 4 แห่ง

ผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง พบแรงงานไทย รวมจำนวน 42 คน และพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา รวมจำนวน 76 คน โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post
21/04/2022

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post

21/04/2022

🌟 🌟 รมว.เฮ้ง ส่งรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เมืองลำพูน มอบเครื่องมือทำกินพร้อมทุนประกอบอาชีพ ช่วย “เด็กชายขอบ” 🌟 🌟

21/04/2022
พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพฯ 19-4-65

✨✨ จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สวท.ลำพูน FM95 กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
.
👉👉 https://fb.watch/cucYZ38f6N/

🥰🥰ลำพูน จังหวัดต้นแบบความสำเร็จ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียน จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ.ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได...
21/04/2022

🥰🥰ลำพูน จังหวัดต้นแบบความสำเร็จ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียน จบ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ สวท.ลำพูน FM95
👉👉https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3180212872246859&id=1580815432186619

ลำพูน  มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพผู้ตรวจการแผ่นดิน  มอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่...
21/04/2022
ข่าวภาคเหนือ 20 เมษายน 2565 ลำพูน มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ

ลำพูน มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้กับนายสุขสันต์ ตาก่ำ ณ ร้าน อู่ซ่อมรถสุขสันต์ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นปีที่ 4 โดยบูรณาการ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขณะที่นายสุขสันต์ ตาก่ำ หนึ่งในผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ในหลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ กล่าวขอบคุณโครงการนี้ที่ช่วยเพิ่มทักษะด้านอาชีพของตัวเอง ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ดูแลตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรม ให้ได้วิชาความรู้ นำมาประกอบอาชีพ พร้อมทั้งคอยติดตามให้ความช่วยเหลือจนมีอู่ซ่อมรถที่สมบูรณ์ และขอขอบคุณบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำให้ตนเอง มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถเลี้ยงครอบครัวที่ไม่ต้องเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภ...

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15🌟 วันที่ 20 ...
20/04/2022

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15🌟

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ นางสาวศวิตา เมธิรานันท์ ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ที่มาปฏิบัติงานภายใต้การฝึกสอนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ลงปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565

🌟จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคั...
20/04/2022

🌟จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 🌟

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมส่งนักเรียนเข้าฝึกตามสาขาอาชีพ โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนร่วมงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเน้นการเรียนภาคปฏิบัติ 80% และภาคทฤษฎีเพียง 20% หลังจากฝึกอบรมนักเรียนจะมีความรู้ทักษะด้านอาชีพช่างติดตัว มีโอกาสได้งานทำสูง และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีรายได้อัตราค่าจ้างที่สูง

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ถ่ายทำสกู๊ปการประกอบอาชีพและมีงานทำของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด...
20/04/2022

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ถ่ายทำสกู๊ปการประกอบอาชีพและมีงานทำของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดลำพูน🌟

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อถ่ายทำสกู๊ป นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ซึ่งมีงานทำ และได้ประกอบอาชีพอิสระ

🌟รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกำลังใจกลุ่มอาชีพของราษฎรตำบลก้อ อำเภอล...
20/04/2022

🌟รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกำลังใจกลุ่มอาชีพของราษฎรตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน🌟

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และ นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และกำลังใจกลุ่มอาชีพของราษฎรตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เช่น ผ้าขาวม้าทอมือ ผ้าฝ้ายยกดอก ข้าวเกรียบปลา สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ตะกร้าสานพลาสติก เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post
20/04/2022

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post

ประกาศ...วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ สาขา...
20/04/2022

ประกาศ...วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565

ประกาศ...วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ สาขา...
20/04/2022

ประกาศ...วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565

🌟จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังค...
20/04/2022

🌟จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565🌟

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมแกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดีกรมการัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

🌟กรมการจัดหางาน จัดพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นัก...
19/04/2022

🌟กรมการจัดหางาน จัดพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงาน 🌟

วันที่ 19 เมษายน 2565 นางสาวบุญยวีณ์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน จัดพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 จากบริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิกส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นายสุขสันต์ ตาก่ำ หนึ่งในผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อู่ซ่อมรถสุขสันต์ เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมงาน

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post
19/04/2022

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post
12/04/2022

Photos from สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน's post

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลก้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อป...
08/04/2022

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลก้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพให้แก่นายสุขสันต์ ตาก่ำ🌟

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ หารือร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลก้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อประกอบอาชีพให้แก่นายสุขสันต์ ตาก่ำ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประกอบอาชีพรับซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดสถานที่พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการประกอบอาชีพฯ ณ บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและวันทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที...
08/04/2022

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและวันทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวที่นายจ้าง/สถานประกอบการเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำพ...
08/04/2022

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวที่นายจ้าง/สถานประกอบการเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน 🌟

วันที่ 8 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 4 คน ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ามาทำงาน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 86/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน แรงงานต่างด้าวทั้ง 4 คน ได้แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จากจังหวัดต้นทาง ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/256🌟...
08/04/2022

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/256🌟

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก คัดสรร ตัวแทนนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ ระดับจังหวัด รุ่นที่ 14 ปี 2565 ของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมมหันตยศ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวที่นายจ้าง/สถานประกอบการเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำพ...
08/04/2022

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวที่นายจ้าง/สถานประกอบการเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน 🌟

วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 4 คน ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ได้เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เพื่อเข้ามาทำงาน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 86/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน แรงงานต่างด้าวทั้ง 4 คน ได้แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จากจังหวัดต้นทาง ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ที่อยู่

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.doe.go.th/lamphun

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดรับสมัครคนหางาน ไปทำงานไต้หวัน #เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 64 - 7 มกราคม 65
🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน 🌟 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม🌟 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยตรวจสอบสถานประกอบการให้สิทธิ จำนวน 3 แห่ง คนพิการขอใช้สิทธิ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ (บริการซัก อบ รีด และตัดเย็บเสื้อผ้า) จำนวน 1 คน ณ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI) จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 12 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 3. บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI) จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 🌟 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานดำเนินการภายใต้มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดแรงงานต่างด้าวทุกคนให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีพลเอก มงคล คำปามา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ทั้งนี้ มีคณะทำงาน ผู้แทนคณะทำงาน และผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 17 คน
🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 🌟 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. โดยประมาณ ผ่าน live สด บน facebook ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ งานราชการในจังหวัดลำพูน >>>โรงพยาบาลลำพูน รับพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักโภชนาการ >>>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน รับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยประมง 👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564 👉👉✅ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ตามภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 👉👉✅ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน อาทิเช่น ตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการ การรับสมัครงาน การเตรียมตัวในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 👉⭐️⭐️✅พิเศษ... ช่วง “ตำแหน่งงาน Derivery” เพียงท่านผู้ชมพิมพ์ตำแหน่งงานที่ต้องการทราบในช่องคอมเม้น เจ้าหน้าที่จะค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านต้องการทราบ และประกาศให้ท่านทราบทันทีในรายการ👍👍 📍📍👉⭐️⭐️ สำหรับวันนี้มีกิจกรรมจับสลากรับของรางวัล เสื้อพื้นเมือง จำนวน 1 ผืน หมวกกันแดด จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กล่องพลาสติกขนาดกลาง (เลือกสีได้) และกระเป๋าผ้าสีสันสดใส 📍📍สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ง่ายๆเพียงท่านคอมเม้น "ร่วมกิจกรรม" มาในช่องคอมเม้นในรายการ และรอเจ้าหน้าที่นักจัดรายการจับสลากช่วงท้ายรายการ ▶️▶️ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ในช่องคอมเม้นขณะดำเนินการจัดรายการได้ เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้กับท่านในรายการ 👍👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังในให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานและการจัดรายการ 😁😁
รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. โดยประมาณ ผ่าน live สด บน facebook ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ งานราชการในจังหวัดลำพูน >>>โรงพยาบาลลำพูน รับพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักโภชนาการ >>>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน รับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยประมง 👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564 👉👉✅ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ตามภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 👉👉✅ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน อาทิเช่น ตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการ การรับสมัครงาน การเตรียมตัวในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 👉⭐️⭐️✅พิเศษ... ช่วง “ตำแหน่งงาน Derivery” เพียงท่านผู้ชมพิมพ์ตำแหน่งงานที่ต้องการทราบในช่องคอมเม้น เจ้าหน้าที่จะค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านต้องการทราบ และประกาศให้ท่านทราบทันทีในรายการ👍👍 📍📍👉⭐️⭐️ สำหรับวันนี้มีกิจกรรมจับสลากรับของรางวัล เสื้อพื้นเมือง จำนวน 1 ผืน หมวกกันแดด จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กล่องพลาสติกขนาดกลาง (เลือกสีได้) และกระเป๋าผ้าสีสันสดใส 📍📍สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ง่ายๆเพียงท่านคอมเม้น "ร่วมกิจกรรม" มาในช่องคอมเม้นในรายการ และรอเจ้าหน้าที่นักจัดรายการจับสลากช่วงท้ายรายการ ▶️▶️ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ในช่องคอมเม้นขณะดำเนินการจัดรายการได้ เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้กับท่านในรายการ 👍👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังในให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานและการจัดรายการ 😁😁
🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จว.ลำพูน🌟 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน และ กอ.รมน.จว.ลำพูน เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกตรวจสอบ การจ้างแรงงานต่างด้าวนายจ้าง/สถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง และพบแรงงานทั้งสิ้น 36 คน เป็นแรงงานไทย 14 คน และเป็นแรงงานต่างด้าว 22 คน ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา รวมจำนวน 20 คน และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 2 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 22 คน ไม่พบนายจ้าง/สถานประกอบการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แต่อย่างใด
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564
🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 🌟 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท คังเซโด จำกัด ประกอบกิจการผลิตแปรงแต่งหน้า ส่งออกประเทศญี่ปุ่น ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 137 คน 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม ไดเรค เซอร์วิส ประกอบกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 109 คน 3. บริษัท พี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 50 คน ทั้งนี้ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร