Clicky

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาล

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาล มหาจุฬาฯลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เปิดเหมือนปกติ

#เปิดรับสมัครแล้ว#สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี โท เอก
10/02/2023

#เปิดรับสมัครแล้ว
#สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ปริญญาตรี โท เอก

#รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท(เรียนใกล้บ้าน)#หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต...ขยายเวลาถึง 14 พฤษภาคม 2566(เพียง 30 ท่านเท่...
06/02/2023

#รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท(เรียนใกล้บ้าน)
#หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
...ขยายเวลาถึง 14 พฤษภาคม 2566(เพียง 30 ท่านเท่านั้น)
ติดต่อ ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธ์ ☎️โทร. 095-664-4256 คลิกสมัครออนไลน์หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 📱 https://sites.google.com/view/mpamcu
#เหตุผลที่ต้องเรียนที่นี่
👉ค่าเทอมไม่แพง (จ่ายเป็นเทอม และผ่อนจ่ายได้)
👍เรียน 1 ปี เลือกทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 1 ปี รวม 2 ปี
✍️รูปแบบการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะ,ปฏิบัติการ และเรียนรู้นอกสถานที่
😁เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกรายวิชา
💽มีระบบติดตามการทำวิทยานิพนธ์ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพ (เน้นทำวิจัยที่นำไปพัฒนาต่อยอดในอาชีพ องค์กร หรือชุมชน)
🤝มีศิษย์เก่าของเรากว่า 200 ท่าน คอยให้คำแนะนำ
🕰ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องสืบค้น และห้องคลินีควิทยานิพนธ์ ที่พร้อมด้วยครุภัณฑ์และสารสนเทศ
👌มีที่พัก แบบรายวัน/รายเดือน ที่ราคาถูกสำหรับนิสิต

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ,โท,เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๖#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศ...
06/02/2023

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ,โท,เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๖
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

#เรียนปริญญาโทใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

#เรียนปริญญาเอกใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp65
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม
https://sites.google.com/view/mculp65

19/11/2022
พิธีแสดงความยินดี และซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีแสดงความยินดี และซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วันเสาร์ ที ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ,โท ปีการศึกษา ๒๕๖๕#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร...
12/05/2022

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ,โท ปีการศึกษา ๒๕๖๕
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
#เรียนปริญญาโทใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp65
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp65

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ,โท ปีการศึกษา ๒๕๖๕#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร...
05/04/2022

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ,โท ปีการศึกษา ๒๕๖๕
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

#เรียนปริญญาโทใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp65
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp65

#ตอนนี้ของขวัญของเด็กๆกำลังถูกส่งไปแล้วครับ ไกลสุด สงขลา..ขอขอบคุณเด็กๆทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และป...
10/01/2022

#ตอนนี้ของขวัญของเด็กๆกำลังถูกส่งไปแล้วครับ ไกลสุด สงขลา

..ขอขอบคุณเด็กๆทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และปีหน้าจะขอนำคำแนะนำและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานและมีความสุขมากขึ้นครับ

ของขวัญจะส่งให้น้องๆตามที่อยู่ ในวันจันทร์นะครับส่วนเงินรางวัลได้โอนไปให้น้องๆเกือบครบแล้ว
08/01/2022

ของขวัญจะส่งให้น้องๆตามที่อยู่ ในวันจันทร์นะครับ
ส่วนเงินรางวัลได้โอนไปให้น้องๆเกือบครบแล้ว

ท่านใดที่ได้ของรางวัลส่งชื่อที่อยู่นามสกุล ที่อยู่ ในคอมเม้นต์นี้ได้ครับพร้อมส่งภาพที่แคปหน้าจอมาด้วยครับ เราจะส่งไปวันจ...
08/01/2022

ท่านใดที่ได้ของรางวัล
ส่งชื่อที่อยู่นามสกุล ที่อยู่ ในคอมเม้นต์นี้ได้ครับพร้อมส่งภาพที่แคปหน้าจอมาด้วยครับ เราจะส่งไปวันจันทร์นะครับ
โทร 0861939398

ส่วนเงินรางวัลพี่ๆกำลังจะโอนเงินให้ครับ

08/01/2022

ท่านใดที่ได้ของรางวัล
ส่งชื่อที่อยู่นามสกุลหรือเลขที่บัญชีมาในคอมเม้นต์นี้ได้ครับพร้อมส่งภาพที่แคปหน้าจอมาด้วยครับ
โทร 0861939398

08/01/2022
วันเด็กแห่งชาติรูปแบบออนไลน์ วิทยาลัยสง์ฆ์ลำพูน

วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
น้องๆทุกท่านร่วมสนุกสนานกับวันเด็กผ่านเฟสบุค เพจ: วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
#มีทุนการศึกษาโอนผ่านธนาคารให้น้องๆ
#มีของรางวัลส่งให้ทางไปรษณีย์

23/10/2021
Photos from รักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมือง's post
27/03/2021

Photos from รักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมือง's post

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง's post
20/03/2021

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง's post

Photos from งานราชการ ภาคเหนือ's post
25/09/2020

Photos from งานราชการ ภาคเหนือ's post

++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-สาขาวิชาภาษาอังก...
30/05/2020

++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รับสมัครถึง 10 มิ.ย.63
คลิกสมัคร https://forms.gle/2jLaytros9eaWW197

...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก ภาคปกติ 3,800 ภาคเสาร์ อาทิตย์ (เฉพาะ รป.บ. 4,800 บาท
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี

ติดต่อสอบถาม 086-1939398

Photos from เด็ก รปศ. มจร ลำพูน's post
29/05/2020

Photos from เด็ก รปศ. มจร ลำพูน's post

เรียนปริญญาตรีใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ++เรียนภาคจันทร์-ศุกร์ ค่าเทอม 3,900++เรียนภาคเสาร์ -อาทิตย์ ค่าเทอมไม่เกิน5,000ติดต่...
05/05/2020

เรียนปริญญาตรีใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ
++เรียนภาคจันทร์-ศุกร์ ค่าเทอม 3,900
++เรียนภาคเสาร์ -อาทิตย์ ค่าเทอมไม่เกิน5,000
ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน 086-1939398
หรือสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gTvJ3EbReowmIYCivLEdweviLqf-lPr0pT8xUOeM9g_GFg/viewform

Photos from วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย's post
07/12/2019

Photos from วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย's post

08/09/2019

มจร.แต่งตั้ง 'ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน'
---
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี ป.ธ.๕, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด., ผศ.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน, เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว อ.เมือง ลำพูน, รก.ผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน" โดยพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้ง ๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วาระละ ๔ ปี)...โพสต์นิวส์ :รายงาน, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร :ภาพเอกสาร

21/04/2019

เที่ยงคืนนี้ !
รออ่าน "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562"
>> จำชื่อเว็บไซต์ให้ดี

Photos from งานราชการ ภาคเหนือ's post
20/04/2019

Photos from งานราชการ ภาคเหนือ's post

11/03/2019
การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำภาคเหนือ

การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

รัฐประศาสนศาสตร์
18/02/2019

รัฐประศาสนศาสตร์

ช่วยแชร์ครับ
18/02/2019

ช่วยแชร์ครับ

ที่อยู่

192 หมู่ 2 ต. ต้นธง อ. เมือง
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053-563163

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ชมรม Lamphun Toastmasters Club ด้วยนะครับ เพื่อทีมงานการศึกษาลำพูน ที่สนใจฝึกพูด ใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องผิดถูกจนไม่กล้าพูด ครับ บรรยากาศของเราปลอดภัย 100 % ครับ ใช้ประชุมออนไลน์ทาง Zoom เป็นหลักในช่วงนี้
Lamphun Toastmasters Club Facebook fan page:-
https://www.facebook.com/Lamphun-Toastmasters-103176478680190/
ป.ตรี ทุกสาขา 406 อัตรา / ทุกจังหวัด
รายละเอียด https://www.ratchakarnjobs.com/cdd-6/
ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)
.
.
กดติดตาม และ การตั้งค่าการติดตาม ตั้งเป็น ⭐️รายการโปรดท่านจะได้ไม่พลาดข่าวงานราชการและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในประเทศไทย #หางานราชการ #งานราชการ #งานดี
อยากสอบถามเรื่องค่าเทอมวุฒิป.ตรีหน่อยคะ
รู้สึกปวดหัว
เก็บชุดครุยแบบโปร่งได้ถ้าเป็นของท่านใดโปรดติดต่อสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้...หรือติดต่อที่เราเลยก็ได้อินบล็อคเลย.....
ขออนุญาตแนะนำร้านครับ ร้านน้องมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์ รับทำปกแข็งทุกชนิด ปกอ่อนเคลือบทอง ปกวิทยานิพนธ์ครับ ราคาถูกสนใจติดต่อได้ครับ ขอขอบพระคุณมากครับ
รับทำปกวิทยานิพนธ์พร้อมเข้าเล่มครับ ถ่ายเอกสาร ร้อยละ 35 ครับ สนใจติดดต่อ 061 3305288 ขอบคุณครับ
สนใจติดต่อได้ครับ 0613305288ร้านมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์ ราคาย่อมเยาครับ
ขออนุญาตแนะนำร้านทำปกวิทยานิพนธ์ครับ ร้านมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์รับถ่ายเอกสาร ร้อยละ35 รับทำปกวิทยานิพนธ์แบบปั๊มทองเข้าเล่มปกแข็ง ปกอ่อน ปกอ่อนเคลือบทอง ยินดีรับส่งให้ครับ
ืรับทำปกวิทยานิพนธ์งานวิจัยเข้าเล่มทุกชนิด ฝากด้วยครับ
x

Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Sai BS Shop ออกแบบ ตกแต่งภายใน และงานระบ ท่องเที่ยวไทย YEC Lamphun - ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน สนง.ปภ.จังหวัดลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ร้านมาวินการช่าง เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ดอยบวบ แม่ทาลำพูน