วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาล

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาล มหาจุฬาฯลำพูน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เปิดเหมือนปกติ

23/10/2021
#ขยายเวลาการรับสมัครรอบเปิดโอกาส#ถึง31พฤษภาคม64#ระดับปริญญาตรี #ปีการศึกษา ๒๕๖๔#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน-สาขาวิชาพระพุทธศา...
15/05/2021

#ขยายเวลาการรับสมัครรอบเปิดโอกาส
#ถึง31พฤษภาคม64
#ระดับปริญญาตรี
#ปีการศึกษา ๒๕๖๔
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
#ระดับปริญญาโท
#หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม)

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp64
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp64

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2564#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน#ภายใน15พ.ค.64-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (...
01/05/2021

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2564
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
#ภายใน15พ.ค.64
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp64
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp64

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2564
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
#ภายใน15พ.ค.64
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp64
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp64

Photos from รักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมือง's post
27/03/2021

Photos from รักช้าง รักษ์ป่า ดอยผาเมือง's post

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง's post
20/03/2021

Photos from เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง's post

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)-ส...
08/03/2021

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp64
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp64

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)-ส...
25/01/2021

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp64
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp64

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)-ส...
02/01/2021

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp64
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp64

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)-ส...
16/12/2020

#เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
#เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คลิกสมัคร https://sites.google.com/view/mculp64
...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี
ติดต่อสอบถาม 086-1939398
https://sites.google.com/view/mculp64

งานราชการ ภาคเหนือ
25/09/2020

งานราชการ ภาคเหนือ

#มาด่วน ท้องถิ่น​เปิดสอบข้าราชการ​ปี64 #65ตำเเหน่ง จำนวน​ 4,157​ อัตรา
#ประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 476 อัตรา #ประเภททั่วไป24 ตำแหน่ง2,723 อัตรา
#ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก 958 อัตรา
ประกาศรับสมัคร​ สอบ มกราคม​64

27/06/2020
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาที่แท้ อยูบนฐานความจริงของธรรมชาติ
.
การฝึกให้เด็กและเยาวชน “มองโลกและเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงของธรรมชาติ” ดีกว่าสอนให้เขามองโลกให้ดูดีและมองชีวิตในแง่ร้าย นั่นคือ หลักการแห่งพระพุทธศาสนา
.
อย่างน้อยก็ให้เข้าใจว่า การที่มันเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย หลายสิ่งไม่ได้เป็นดั่งใจอยากตามที่ตัวตนอยากให้เป็น แต่เมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนั้นเขาจะรับมืออย่างไร
.
การฝึกให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท กล้าเผชิญหน้ากับทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเองบ่อยครั้ง ไม่เลี่ยง ไม่หนี แต่ฝึกให้มองดูทุกข์ด้วย “ความรู้เท่าทัน” แล้วแสวงหาปัญญาการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยหลักอริยสัจ เรียกว่า เด็กและเยาวชนมีสมรรถนะการแก้ปัญหาชีวิตให้กับตนเอง อย่างมีความสุข"
.
พระอาจารย์ทัศพล ยสวฑฺฒโน
พระสอนศีลธรรมต้นแบบด้านการสอน รุ่น 1
โรงเรียนบ้านหนองเงือก จ.ลำพูน
.
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบตื่นรู้
(Mindfulness Active Learning)
สำนักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์-สาขาวิชาภาษาอังก...
30/05/2020

++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++
-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
-สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครุศาสตร์)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รับสมัครถึง 10 มิ.ย.63
คลิกสมัคร https://forms.gle/2jLaytros9eaWW197

...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก ภาคปกติ 3,800 ภาคเสาร์ อาทิตย์ (เฉพาะ รป.บ. 4,800 บาท
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี

ติดต่อสอบถาม 086-1939398

เด็ก รปศ. มจร ลำพูน
29/05/2020

เด็ก รปศ. มจร ลำพูน

++เรียนปริญญาตรีใกล้บ้าน++
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (กพ.รับรอง)
รับสมัครถึง 10 มิ.ย.63
คลิกสมัคร https://forms.gle/2jLaytros9eaWW197

...เหตุผลที่ต้องเรียน มจร.ลำพูน...
++เป็นมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐ
++หลักสูตร สกอ. และ กพ.รับรอง
++ค่าเทอมถูก ภาคปกติ 3,800 ภาคเสาร์ อาทิตย์ 4,800 บาท
++ห้องเรียนติดแอร์ มีวัสดุอุปกรณ์ครบ
++มีหอใน
++มีทุนเรียนดี

ติดต่อสอบถาม 086-1939398

เรียนปริญญาตรีใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ++เรียนภาคจันทร์-ศุกร์ ค่าเทอม 3,900++เรียนภาคเสาร์ -อาทิตย์ ค่าเทอมไม่เกิน5,000ติดต่...
05/05/2020

เรียนปริญญาตรีใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ
++เรียนภาคจันทร์-ศุกร์ ค่าเทอม 3,900
++เรียนภาคเสาร์ -อาทิตย์ ค่าเทอมไม่เกิน5,000
ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน 086-1939398
หรือสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gTvJ3EbReowmIYCivLEdweviLqf-lPr0pT8xUOeM9g_GFg/viewform

Photos from วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน's post
07/12/2019

Photos from วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน's post

Post Hotnews
08/09/2019

Post Hotnews

มจร.แต่งตั้ง 'ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน'
---
พระครูสิริสุตานุยุต (สมาน จนฺทรํสี ป.ธ.๕, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด., ผศ.) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน, เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว อ.เมือง ลำพูน, รก.ผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน" โดยพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามแต่งตั้ง ๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วาระละ ๔ ปี)...โพสต์นิวส์ :รายงาน, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร :ภาพเอกสาร

ชุมชนคนท้องถิ่น
21/04/2019

ชุมชนคนท้องถิ่น

เที่ยงคืนนี้ !
รออ่าน "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562"
>> จำชื่อเว็บไซต์ให้ดี

11/03/2019
MCU TV News

การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

การสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ประจำภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

รัฐประศาสนศาสตร์
18/02/2019

รัฐประศาสนศาสตร์

ช่วยแชร์ครับ
18/02/2019

ช่วยแชร์ครับ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน's cover photo
18/02/2019

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน's cover photo

#คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมสอบTOEIC จำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียน 22 กันยายน - 24 พฤศ...
10/09/2018

#คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมสอบTOEIC จำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียน 22 กันยายน - 24 พฤศจิกายน 2561 (ทุกวันเสาร์ 9.00-12.00) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2561
#บุคลากรและนิสิต มจร. ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
#สมัครและชำระค่าอบรมได้ที่สาขาภาษาอังกฤษ

12/12/2017

ฝากประชาสัมพันธ์ โดย อนุชา ใจยอง...
ขอความอนุเคราะห์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ครับ ท่านใดที่มีเลือดกรุ๊ป "A" ขอรับบริจาคให้พ่อ แจ้งชื่อ "นายจันตา สิทธิสอน" caes acute myeloid leukemia ได้ที่โรงพยาบาลลำพูน เพื่อสำรองเลือด ท่าูนใดมีหมู่เลือดตรงกับที่แจ้งสามารถแจ้งความจำนงค์บริจาคเลือดหรือเกล็ดเลือดได้ที่ห้องบริจาคเลือด ชั้น 2 อาคาร 60 ปี โรงพยาบาลลำพูนได้ครับ #ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต *หากบริจาคเกล็ดเลือดให้มาในเวลาราชการ ถ้ามาก่อน11โมงเช้า เกล็ดเลือดถุงนั้นจะได้ใช้ในเวลาประมาณ 2-3ทุ่ม 0653678108 หมอเอ ลูกชาย

ประกาศรายชื่อแล้วนะครับ รอบที่ ๑
11/05/2017
ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาร

ประกาศรายชื่อแล้วนะครับ รอบที่ ๑

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์ รอบที่ ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐ
25/05/2016
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบ ๑) 0 By กฤษดากรณ์ กองเงิน on May 25, 2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ No related posts. Share. Twitter Facebook Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr Email

ร่วมประชุมสัมมนาและฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย
08/04/2016
ร่วมประชุมสัมมนาและฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาล

ร่วมประชุมสัมมนาและฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมประชุมสัมมนาและฟังการบรรยายให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร นำโดยพระครูสิริสุตานุยุต,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระครูโสภณปริยัติกิจ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
27/03/2016
ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระครูโสภณปริยัติกิจ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระครูโสภณปริยัติกิจ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระมหาพุฒิพัฒน์ นิกฺกสาโว งานกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระครูโสภณปริยัติกิจ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
27/03/2016
ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระครูโสภณปริยัติกิจ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระครูโสภณปริยัติกิจ | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระมหาพุฒิพัฒน์ นิกฺกสาโว งานกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

09/02/2016

ขอนิมนต์/เชิญ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ. บริการสังคม และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่นที่. 61. ทุกรูป/คน. ทั้งภาคปกติ. และเสาร์-อาทิตย์ เข้าร่วมสัมมนา และฟังการชี้แจงการเตรียมตัวก่อนเข้ารับปริญญา. ในวันเสาร์. ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน. ห้องประชุม ชั้น3 อาคาร. 2

ที่อยู่

192 หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053-563163

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ชมรม Lamphun Toastmasters Club ด้วยนะครับ เพื่อทีมงานการศึกษาลำพูน ที่สนใจฝึกพูด ใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องผิดถูกจนไม่กล้าพูด ครับ บรรยากาศของเราปลอดภัย 100 % ครับ ใช้ประชุมออนไลน์ทาง Zoom เป็นหลักในช่วงนี้ Lamphun Toastmasters Club Facebook fan page:- https://www.facebook.com/Lamphun-Toastmasters-103176478680190/
นั่งฟัง จนจบ กลัวระบบปิด รีบทำข้อสอบ ได้ 5 ข้อ
ป.ตรี ทุกสาขา 406 อัตรา / ทุกจังหวัด รายละเอียด https://www.ratchakarnjobs.com/cdd-6/ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือน 18000 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน) . . กดติดตาม และ การตั้งค่าการติดตาม ตั้งเป็น ⭐️รายการโปรดท่านจะได้ไม่พลาดข่าวงานราชการและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในประเทศไทย #หางานราชการ #งานราชการ #งานดี
อยากสอบถามเรื่องค่าเทอมวุฒิป.ตรีหน่อยคะ
รู้สึกปวดหัว
เก็บชุดครุยแบบโปร่งได้ถ้าเป็นของท่านใดโปรดติดต่อสถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้...หรือติดต่อที่เราเลยก็ได้อินบล็อคเลย.....
ขออนุญาตแนะนำร้านครับ ร้านน้องมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์ รับทำปกแข็งทุกชนิด ปกอ่อนเคลือบทอง ปกวิทยานิพนธ์ครับ ราคาถูกสนใจติดต่อได้ครับ ขอขอบพระคุณมากครับ
รับทำปกวิทยานิพนธ์พร้อมเข้าเล่มครับ ถ่ายเอกสาร ร้อยละ 35 ครับ สนใจติดดต่อ 061 3305288 ขอบคุณครับ
สนใจติดต่อได้ครับ 0613305288ร้านมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์ ราคาย่อมเยาครับ
ขออนุญาตแนะนำร้านทำปกวิทยานิพนธ์ครับ ร้านมุกเอกสารและปกวิทยานิพนธ์รับถ่ายเอกสาร ร้อยละ35 รับทำปกวิทยานิพนธ์แบบปั๊มทองเข้าเล่มปกแข็ง ปกอ่อน ปกอ่อนเคลือบทอง ยินดีรับส่งให้ครับ
ืรับทำปกวิทยานิพนธ์งานวิจัยเข้าเล่มทุกชนิด ฝากด้วยครับ
มีสาขาที่พระเรียนฟรีบ้างรึป่าว