Clicky

งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือ

งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือ งานจราจร สภ.เมืองลำพูน

เปิดเหมือนปกติ

08/03/2022

#ทุกเช้าจะเจอจราจรใจดีตามหน้าโรงเรียนครับ

#พิทักษ์รับใช้ประชาชนวันที่ 3 มี.ค.2565 เวลา 10.30 น. ส.ต.ต.อภิวัฒน์ ศิริคำปา ได้ช่วยประชาชนเข็นน้ำดื่มข้ามถนนอินทยงยศ บ...
03/03/2022

#พิทักษ์รับใช้ประชาชน
วันที่ 3 มี.ค.2565 เวลา 10.30 น. ส.ต.ต.อภิวัฒน์ ศิริคำปา ได้ช่วยประชาชนเข็นน้ำดื่มข้ามถนนอินทยงยศ บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชนวันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น, ร.ต.อ.ณรงค์ แสงผึ้ง รอง สว.จร. ...
02/03/2022

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชน

วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น, ร.ต.อ.ณรงค์ แสงผึ้ง รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. สภ.เมืองลำพูน ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนเหตุแบตเตอร์รี่รถยนต์ขัอข้องจนสามารถเดินทางต่อไปได้

#พิทักษ์รับใช้ประชาชนวันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ....
02/03/2022

#พิทักษ์รับใช้ประชาชน
วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร.,ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น, ร.ต.อ.ณรงค์ แสงผึ้ง รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. และอาสา จร. สภ.เมืองลำพูน ได้อำนวยความสะดวกและจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ และตามแยกสำคัญ ในพื้นที่ การจราจรคล่องตัว เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

#ปรับปรุงทางม้าลายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุวันที่ 1 มี.ค. 2565 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน...
01/03/2022

#ปรับปรุงทางม้าลายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

วันที่ 1 มี.ค. 2565 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร.,ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น, ร.ต.อ.โชคทวี แจ่มศรี รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. สภ.เมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน ทำการปรับปรุงทางข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนดังนี้
1. ร.ร.สันป่ายางหน่อม
2. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
3.ร.ร.เทศบาลประตูลี้
4. ร.ร.อนุบาลลำพูน
5. หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย
6. ร.ร.สันป่ายางหลวง
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 07.00 น. ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น รอง สว.จร. สภ.เมืองลำพูน อำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบ...
01/03/2022

วันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 07.00 น. ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น รอง สว.จร. สภ.เมืองลำพูน อำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตร

วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอ...
25/02/2022

วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร.,ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น, ร.ต.อ.โชคทวี แจ่มศรี รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. สภ.เมืองลำพูน ร่วมกับแขวงการทางจังหวัดลำพูน ทำการปรับปรุงทางข้าม บริเวณหน้า สภ.เมืองลำพูน ถ.ลำพูนป่าซาง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางม้าลาย เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

#รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามวันที่ 24 ก.พ.. 2565 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.ส...
24/02/2022

#รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

วันที่ 24 ก.พ.. 2565 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน มอบหมาย พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร. มอบหมาย ร.ต.อ.พงษ์สถิตย์ จันต๊ะยอด รอง สว.จร. พร้อม กำลัง จร.สภ.เมืองลำพูน ดำเนินการ ”รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ โดยทำการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และหน้ากากอนามัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชน
24/02/2022

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชน

วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 07.00 น. ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น, ร.ต.อ.ณรงค์ แสงผึ้ง รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. และอาสา จร. สภ...
22/02/2022

วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 07.00 น. ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น, ร.ต.อ.ณรงค์ แสงผึ้ง รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. และอาสา จร. สภ.เมืองลำพูน ได้อำนวยความสะดวกและจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

วันที่ 21 ก.พ.2565 เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ...
21/02/2022

วันที่ 21 ก.พ.2565 เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน มอบหมาย พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองลำพูน พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร.สภ.เมืองลำพูน พร้อมตำรวจจิตอาสา สภ.เมืองลำพูน ร่วมกับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและทาสีทางม้าลายบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ. เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 18 ก.พ.. 2565 เวลา 08.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จ...
18/02/2022

วันที่ 18 ก.พ.. 2565 เวลา 08.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร.,ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น, ร.ต.อ.ณรงค์ แสงผึ้ง รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. และอาสา จร. สภ.เมืองลำพูน ได้อำนวยความสะดวกและจัดการจราจรให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แยกท่าขาม

วันนี้ 17 ก.พ.2565 เวลา 09.00น ...พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจงานจราจร สภ.เมืองลำพูน และ...
17/02/2022

วันนี้ 17 ก.พ.2565 เวลา 09.00น ...พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจงานจราจร สภ.เมืองลำพูน และผู้ที่มีมุธิตาจิตได้ร่วมกันกับทางวัดช้างสี ในการแจกข้าวกล่องให้กับผู้ที่มีรายน้อยในพื้นที่ฯ ครั้งนี้เป็นครั้งที่32 นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อเดือน ก.ค.2564 ที่ผ่านมาครับ

วันที่ 15 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.ณรงค์ แสงผึ้ง รอง สว.จร. พร้อมด้วย ส.ต.อ.อำพล โพธิพฤกษ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนเห...
15/02/2022

วันที่ 15 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.ณรงค์ แสงผึ้ง รอง สว.จร. พร้อมด้วย ส.ต.อ.อำพล โพธิพฤกษ์ ให้การช่วยเหลือประชาชนเหตุแบตเตอร์รี่ขัดข้อง จนสามารถเดินทางต่อไปได้

วันที่ 8 ก.พ.. 2565 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ สว...
08/02/2022

วันที่ 8 ก.พ.. 2565 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ สว.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร.,ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. และอาสา จร. สภ.เมืองลำพูน ได้อำนวยความสะดวกและจัดการจราจรให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการปฏิบัติต่าง ๆ กับคณะครู

#ทำความดีด้วยหัวใจวันนี้ 5 ก.พ.2565 เวลา 12.15 น.ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูชกปิ่น รอง สว.(จร.) สภ.เมืองลำพูน พร้อมกำลังนำรถยนต์ 6...
05/02/2022

#ทำความดีด้วยหัวใจ
วันนี้ 5 ก.พ.2565 เวลา 12.15 น.ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูชกปิ่น รอง สว.(จร.) สภ.เมืองลำพูน พร้อมกำลังนำรถยนต์ 601 ช่วยเหลือประชาชนรถยนต์แบตเตอรี่หมด เหตุเกิดหน้า ร.ร.จักรคำฯ ได้ช่วยเหลือคุณอังคณา วรรณภีระ สามารถขับต่อไปได้อย่างปลอดภัย

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชนวันที่ 4 ก.พ.2565 เวลา 07.30 น. ร.ต.อ.มานิจ ญาณะเครื่อง รอง สว.จร.สภ.เมืองลำพูน ให้การช่วย...
04/02/2022

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชน
วันที่ 4 ก.พ.2565 เวลา 07.30 น. ร.ต.อ.มานิจ ญาณะเครื่อง รอง สว.จร.สภ.เมืองลำพูน ให้การช่วยเหลือเหตุแบตเตอร์รี่รถยนต์ขัดข้อง บริเวณถนนลำพูน-ป่าซาง หน้าสำนักงานป่าไม้ จนสามารถเดินทางต่อไปได้

📢ข่าวประชาสัมพันธ์🔈       ✍️ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน กรณีสถานที่จอดรถ🛻🚙บริเวณตลาดหนองดอกช่วงเย็น(ตลาดผั...
02/02/2022

📢ข่าวประชาสัมพันธ์🔈
✍️ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน กรณีสถานที่จอดรถ🛻🚙บริเวณตลาดหนองดอกช่วงเย็น(ตลาดผัก)🥦🌶️🍅 ที่จอดรถไม่เพียงพอและเกิดปัญหาการจราจรคับคั่ง ไม่สามารถเดินทางผ่านได้โดยสะดวก....
🚨งานจราจร สภ.เมืองลำพูน นำโดย พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองลำพูน , พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร.สภ.เมืองลำพูน ได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองลำพูน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้มีมติที่จะได้ทดลองจัดระบบการจราจรในบริเวณรอบตลาดฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.30น ของทุกวัน(เริ่ม ตั้งแต่วันที่11 ก.พ.2565) ดังนี้ ....ถนนรอบเมืองนอกตั้งแต่แยกโค้งครูบาจนถึงแยกธนาคารกสิกรไทย จะจัดให้เป็นระบบเดินรถทางเดียว /ให้เข้าได้จากทางแยกธนาคารกสิกรไทย/ห้ามเข้าทางแยกโค้งครูบา โดยจะสามารถจอดรถในลักษณะเฉียงหัวรถเข้าไปทางคูเมืองเพื่อเพิ่มที่จอดรถแต่รถยังสามารถเดินทางผ่านได้โดยสะดวก ในการนี้ทางงานจราจร สภ.เมืองลำพูน ได้สอบถามผู้ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าว และพ่อค้าแม่ค้าในตลาดฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการทดลองจัดระบบการจราจรฯ จากการสอบถามฯ ส่วนใหญ่ได้เห็นชอบกับการทดลองจัดระบบการจราจรฯ🛻
ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองลำพูน จะได้เพิ่มแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่รถที่มาจอดและผ่านบริเวณดังกล่าว⛑️
ทางงานจราจร สภ.เมืองลำพูน กราบขออภัยในความไม่สะดวก ในช่วงที่มีการทดลองการจัดระบบการจราจร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ

วันที่ 2 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำพูน มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อ...
02/02/2022

วันที่ 2 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำพูน มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อม พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร สภ.เมืองลำพูน เป็นตัวแทนรับมอบป้ายรณรงค์ให้หยุดรถให้คนข้ามม้าลายจำนวน 20 ป้ายจากคุณประสาร-คุณอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์เพื่อนำไปติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ข้ามทางม้าลายต่อไป

01/02/2022

🚗ทำใบขับขี่ออนไลน์‼ ไม่ต้องอบรม‼ ไม่ต้องทดสอบ‼ ไม่มีจริง‼

🎖ขั้นตอนการทำใบขับขี่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ คือต้องสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ

📌ดังนั้นหากพบเห็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบ ขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพ และอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด และอย่าให้บัตรประชาชนหรือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น เสี่ยงข้อมูลถูกนำไปก่อคดีต่างๆ หรือใช้แอบอ้างทำธุรกรรมผิดกฎหมายนะคะ

#อย่าหาว่าหนูไม่เตือนนะคะ #ใบขับขี่ออนไลน์

วันที่ 1 ก.พ. 2565 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน มอบหมาย พ.ต.ท.พิทยา สุริน...
01/02/2022

วันที่ 1 ก.พ. 2565 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน มอบหมาย พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ สว.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร. พร้อมเจ้าหน้าที่จราจร ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนข้างหน้ามีทางม้าลายโปรดชะลอความเร็ว หยุดรถให้คนข้าม ซึ่งดำเนินการติดตั้งบริเวณจุดที่มีทางม้าลาย จุดละ 2 ป้าย ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูน, วัดพระธาตุหริภุญชัย, วัดจามเทวี และสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่ใช้ทางม้าลาย โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้ฝ่าฝืนต่อไป

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชนภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ สว.จร.,...
31/01/2022

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชน
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ สว.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร. , ร.ต.อ.โชคทวี แจ่มศรี รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. และอาสา จร. สภ.เมืองลำพูน ได้อำนวยความสะดวกและจัดการจราจรให้กับแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้าบริเวณตลาดหนองดอกเป็นประจำทุกวัน

วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ สว...
31/01/2022

วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ สว.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร. , ร.ต.อ.โชคทวี แจ่มศรี รอง สว.จร. พร้อมกำลัง จร. และอาสา จร. สภ.เมืองลำพูน ได้อำนวยความสะดวกและจัดการจราจรให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่

27/01/2022
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นป...
24/01/2022

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนน รวมถึงการนำข้อมูล หรือปัญหา อุปสรรคจากเหตุการณ์ มาร่วมกันพิจารณาถอดบทเรียน มุ่งสู่การแก้ไขการเกิดและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คณะกรรมการศูนย์ฯ นายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำให้ ส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดลำพูน ที่สำคัญคือมุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามวินัยจรารอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยทุกคน ซึ่งถือเป็นวาระของจังหวัดลำพูน รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือให้ประชาชน และผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมีผลบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เป็นต้นไป..

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชนงานจราจร สภ.เมืองลำพูน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าบริเวณตลาดห...
16/01/2022

#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชน
งานจราจร สภ.เมืองลำพูน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าบริเวณตลาดหนองดอก

11/01/2022
⛑️การบริการคือ🎀...หัวใจ💕ของเราด้วยความปรารถนาดีจาก...🚓งานจราจร สภ.เมืองลำพูน🚔
03/01/2022

⛑️การบริการคือ🎀...หัวใจ💕ของเรา
ด้วยความปรารถนาดีจาก...🚓งานจราจร สภ.เมืองลำพูน🚔

31/12/2021
โปรดสวมหมวกกันน็อค เพื่อลดการสูญเสีย#ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากงานจราจร สภ.เมืองลำพูน
31/12/2021

โปรดสวมหมวกกันน็อค เพื่อลดการสูญเสีย
#ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากงานจราจร สภ.เมืองลำพูน

📢โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน ,พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท....
30/12/2021

📢โดยการอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน ,พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองลำพูน, พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร.สภ.เมืองลำพูน 🚔ได้สั่งการให้ ร้อยเวรจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่จราจร สภ.เมืองลำพูน🚓 ออกกวดขันวินัยจราจรถนนสายหนองช้างคืน-ป่าเห็ว ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามี🚚🚛รถบรรทุกวิ่งด้วยความเร็ว เกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้ออกกวดขันในเส้นทางดังกล่าว พบรถบรรทุกที่ไม่ปกคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดฯ และขับรถเร็วในเขตชุมชน จึงได้ออกใบสั่งและได้แนะนำให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางดังกล่าว ⛑️ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2565 🎀ทางงานจราจร สภ.เมืองลำพูน🚨 จึงได้ติดตั้งป้าย "ลดความเร็ว" ในเส้นทางเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้เป็นจุดสังเกตุและลดความเร็วในเส้นทางดังกล่าวต่อไป🚧

วันนี้ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน มอบหมาย พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร., พ.ต...
27/12/2021

วันนี้ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.เมืองลำพูน มอบหมาย พ.ต.ท.พิทยา สุรินต๊ะ รอง ผกก.จร., พ.ต.ท.พรศักดิ์ ใจอุโมงค์ สว.จร. และ ร.ต.อ.พงษ์สถิตย์ จันต๊ะยอด รอง สว.จร. ร่วมจัดนิทรรศกาลเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำพูน เยี่ยมชมการจัดนิทรรศกาลของงานจราจร สภ.เมืองลำพูร ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📣ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการ❌หลีกเลี่ยง ❌🚛การขนส่งสินค้าและ❌งดใช้❌🚚รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ...
25/12/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📣
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการ❌หลีกเลี่ยง ❌🚛การขนส่งสินค้าและ❌งดใช้❌🚚รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 🎀 เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นในถนนสายต่างๆ ครับ🚔
CR: กรมการขนส่งทางบก

#งานจราจร สภ.เมืองลำพูน#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชนวันนี้ 24 ธ.ค.2564เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ให้ความช่วย...
24/12/2021

#งานจราจร สภ.เมืองลำพูน
#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชน
วันนี้ 24 ธ.ค.2564
เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนรถยนต์สตาร์ทไม่ติด บริเวณหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ช่วยเหลือสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

#งานจราจร สภ.เมืองลำพูน#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชนวันนี้ 22 ธ.ค.2564เวลา 17.00 น.ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น รอง สว.(จร....
22/12/2021

#งานจราจร สภ.เมืองลำพูน
#ห่วงใยทุกชีวิต ใกล้ชิดประชาชน
วันนี้ 22 ธ.ค.2564
เวลา 17.00 น.
ร.ต.อ.พงศ์ปณต ชูยกปิ่น รอง สว.(จร.) สภ.เมืองลำพูน ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุจามเทวี มีประชาชนขอความช่วยเหลือรถยนต์สตาร์ทไม่ติด บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ได้ทำการช่วยเหลือสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ที่อยู่

งานจราจร สภ.เมืองลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653512469

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://youtu.be/LXyRclOynCw ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ #สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
ฝากผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาครับ ถนนรอบเมืองนอก ฝั่งตรงกันข้ามตลาดหนองดอก มีรถจอดบนฟุตบาท ทางแยก ตอนเย็น ทำให้รถติดมาก บางครั้งจอดขวางทางเข้าออกบ้านประชาชน เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ผู้จอดมักอ้าง ว่าเป็นเขตผ่อนผัน ถ้าผ่อนผันจริงเขียนป้ายติดให้ด้วย ถ้าไม่ได้ผ่อนผัน ก็ให้ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ด้วย โทรไปหาตำรวจก็บอกว่าเป็นนโยบายของเทศบาลและจังหวัด ประชาชนงงครับ พรบจราจรคงไม่ใช่มีไว้เพื่อเลือกปฏิบัตินะครับ
รบกวนดูแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลลำพูนให้ด้วย ปริมาณรถติดสะสมยาวมาถึงแยกไฟแดงขาเข้าตัวเมือง เป็นแบบนี้ทุกๆเย็นเลยครับ
วันนี้เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัว 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ทางแยกท่าจักร ทำไมปล่อยให้รถที่อยู่ในช่องเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาข้ามถนนตัดหน้ารถทางตรง กำลังออกจากไฟแดงมีรถเลี้ยวขวาออกจากทางช่องเลี้ยวซ้ายด้านซ้ายมือตัดหน้าไปทางขวามือ เกือบชนเลย เรื่องที่2 ถนนรอบเมืองนอก รถยนต์จอดบนทางเท้าฝั่งด้านนอกและด้านในก็มีรถจอดชิดคูเมืองอยู่ปกติก็แคบอยู่แล้วขยับไปไหนไม่ได้เลยทำไมให้รถจอดบนทางเท้าที่เป็นทางเดินครับ รบกวนแก้ไขด้วยครับ โดยเฉพาะทางแยกตัดใหม่ท่าจักรกับเหมืองง่า ถ้าไม่ทำอะไร สักวันคงชนกัน เป็นเรื่องครับ ป้อมตำรวจก็อยู่ตรงนั้น รบกวนสะกิดหน่อยครับ กราบงามๆเลยครับ
อนิจจาทางเท้า แล้วเราจะเดินไงเนี๊ยะ????
อยากให้กวดขันรถที่จอดบนทางเดินทางเท้าในเขตเทศบาลโดยเฉพาะถนนเลียบคูเมืองหน่อยครับ คนเดินถนนคนพิการเดือดร้อนต้องลงไปเดินบนถนน อันตรายครับ ขอบคุณครับ
ช่วงเวลาเร่งด่วนจันทร์ถึงศุกร์ตรงถนนเส้นใหม่แถวโรงพยาบาลลำพูนตอนติดไปแดงคนในหมู่บ้านเอื้ออาทรออกไม่ได้ครับลำบากมากรวมทั้งทางเข้าออกโรงพยาบาลด้วยครับ(เพราะตรงทางออกไม่มีตีเส้นทึบ)ช่วยมาดูแลการจราจรตรงนี้ให้ทีได้ไหมครับกว่ารถจะออกได้คันหนึ่งสองสามนาทีเลยนะครับถ้ารถในหมู่บ้านต่อกันสิบคันคันหลังคงไม่ต้องไปทำงานแล้วครับไม่ทันแน่ เพราะทางหลักน้อยมากจะยอมให้ออก ฝากด้วยครับถ้ามีคนเข้ามาอ่าน
เริ่มมีรถท่อเสียงดังอีกแล้วจับไม่หมดตรงหน้าเทคนิคลำพูน ไม่รู้ว่าทำท่อดังเพื่ออะไร ช่วงนี้มีงานฤดูหนาวอายคนมาเที่ยวงานกันบ้าง นะ คับ ขอบคุณ คับ
เรียนท่าน คับ โรงเรียนเทคนิค เปิดเทอม ได้มีรถเสียงดังอีกแล้ว คับ
ถนนข้างโรงเรียนเลาหจิตวิทยา มี 2 ช่วงเวลาที่จะเป็นทางวันเวย์ แต่ทุกวันนี้มีการฝ่าฝืนอยู่ทุกวัน เมื่อวานตอนเย็นก็เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมอเตอร์ไซด์ขับรถสวนทางวันเวย์เข้ามาจากทางแยกหลังป่าไม้ และเมื่อเช้านี้ ได้มีรถยนต์ฝ่าฝืนสวนทางเข้ามาจนเกือบทำให้รถยนต์ชนกัน ขอฝากทางหน่วยงานจราจรช่วยเข้มงวดเส้นทางตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ร้องเรียนรถบรรทุก Betagro วิ่งย้อนศร สวนเลน เหตุเกิดเวลา 22:18 น. 27 ต.ค. 2561 บริเวณหน้าบริษัท ซีพีเอฟลำพูน ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.ลำพูน https://www.facebook.com/100015902683473/videos/385380055335414/?id=100015902683473