สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สนง.ทสจ.ลำพูน เลขที่ 309 ม.11 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด...
06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่ทาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ สะพานขาวทาชมภู หมู่ 5 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ส่วนราชการในจังหวัดลำพูน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

การจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขยะมูลฝอย #ขยะมูลฝอย #เตาเผาขยะมูลฝอย
06/12/2023

การจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขยะมูลฝอย #ขยะมูลฝอย #เตาเผาขยะมูลฝอย

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการ...
05/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน
พร้อมด้วย นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อ...
05/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการ...
05/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายสัญญา ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล

🙏🏻 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 🙏🏻
05/12/2023

🙏🏻 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 🙏🏻

รายงานคุณภาพอากาศจังหวัดลำพูนประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2566 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี- สถานีตำบลบ้านกลาง ค่า PM 2.5 = 16.9 มค...
05/12/2023

รายงานคุณภาพอากาศจังหวัดลำพูน
ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2566
คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
- สถานีตำบลบ้านกลาง ค่า PM 2.5 = 16.9 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ดี (สีเขียว)
- สถานีตำบลลี้ ค่า PM 2.5 = 20.4 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ดี (สีเขียว)

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย #เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกลดโลกเดือด
04/12/2023

4 ธันวาคม
วันสิ่งแวดล้อมไทย
#เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกลดโลกเดือด

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ...
04/12/2023

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สนง.ทสจ.ลำพูน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยวันจันทร์แรกของทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

ที่อยู่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653510662

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด