เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2479 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตรเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ นั่นคือ เมืองหริภุญไชยในอดีต ซึ่งมีความรุ่งเรืองมากว่า 1,339 ปี และในปัจจุบันยังคงรักษาความเมืองโบราณไว้ได้มากพอสมควร ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายลักษณะที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนตราประจำเทศบาลตราประจำเทศบาลเมืองลำพูน เป็นรูปพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพระธาตุประจำจังหวัดเขตการปกครองประกอบด้วย 1 ตำบล คือ ตำบลในเมือง ภายในเทศบาลเมืองลำพูนแบ่งเป็น 17 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนไก่แก้ว ชุมชนช่างฆ้อง ชุมชนสันป่ายางหลวง ชุมชนหนองเส้ง ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ชุมชนประตูลี้ ชุมชนสันดอนรอม ชุมชนพระคงฤๅษี ชุมชนสวนดอก ชุมชนสันป่ายางหน่อม ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชุมชนจามเทวี ชุมชนบ้านหลวย ชุมชนมหาวัน ชุมชนชัยมงคล ชุมชนศรีบุญเรืองประชากรจำนวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ณ พ.ศ. 2559 มีจำนวน 12,358 คน แยกเป็นชาย 5,662 คน หญิง 6,696 คน ความหนาแน่นของประชากร 2,060 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 7,000 หลังคาเรือน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ที่อยู่

27, ถนนเทศบาล 1
Lamphun
51000

เบอร์โทรศัพท์

53-511013

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lamphun บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร้านอาหาร ข้าวราดแกงครัวธงฟ้า เลขที่29 ถนน.อินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 ประเทศไทย